Учителя Беинса Дуно


14.7.1922 г.

Пътят

Клас на Добродетелите , Чамкория

Формули и молитви

14 юли 1922 г., Чам Кория

Дадено на Шумнатица

1. Божията любов изразява пълния живот.

2. Пълният живот изразява Божията любов.

3. Пълният живот и пълната любов изразяват човека.

4. Благостта съгражда сърцето.

5. Изпрати ни, Господи, благия си Дух да оживотвори душите ни.

6. В Духът Ти ние познахме любовта Ти.

7. Да ни озари милостта Ти.

8. Въздигни делото Си.

9. Съгради дома Си.

10. Въдвори Царството Си.

11. Внеси Правдата Си.

12. Изпрати виделината Си.

13. Да се развесели душата ни в Твоето явление.

14. Да се зарадват всичките, които Те любят. 

15. Да бъдем едно с Тебе през всичките векове.

16. Благословен си Ти нашия Баща.

17. Ти изпълваш всичко.

18. Всичко се изпълни от Тебе.

19. Да се весели Господ Бог наш в нашите сърца.

20. Мирът на Твоя Дух да пребъде в нас.


На екскурзия с Учителя Живите сили в природата
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между беседите.