Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.1.1912 г.

Защо Бог не премахне злото завинаги?

Извънредни беседи ,

Нещата в света не са дадени за ползуване само за добро. Например огънят ни е даден да се топлим, готвим и пр. Ако обаче ний се обръщаме невнимателно с него, ще изгорим къщата, в която сме запалили огъня, за да си служим за ползуване – ето че сме сторили зло.

14 януари 1912 г., събота


Камъкът има мистично значение Упование на Господа
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между беседите.