Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


17.3.1912г.
1. Любов и единство, ИБ ,
На вас сега още не могат се уми нозете ви, защото Юда е още между вас, при все че сме заедно на трапезата и заедно ядем и пием. Юда като излезе измежду вас, краката ви ще се умият.
22.10.1916г.
2. Да я не пия ли?,  НБ , София
Не давай целувка, каквато Юда даде на Христа.
2.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Не давайте целувка, каквато Юда даде на Христа.
19.11.1916г.
3. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
И Юда целуна Христа.
8.4.1917г.
4. Яков и Исав,  НБ , София
4.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Ако се ожените обикновено, безъ да сте въ закона на любовьта, вие ще имате Иуда, Симеона и други синове, родени отъ Лия, тази, която не е възлюбена.
29.4.1917г.
5. Чистосърдечните,  НБ , София
След десетина години художникът намислил да нарисува образа на Юда и търсил лице, което да напомня Юда. Художникът започнали работата си и, като свършил картината, благодарил на младия човек, че му услужил да нарисува образа на Юда. Крайно изненадан от думите на художника, младият човек го запитал: Господине, как е възможно, преди десет години да ви позирам за Христа, а днес - за Юда? – Ти сам ще отговориш на този въпрос, спокойно казал художникът.
Коя е причината, че едно и също лице може да представи и Христа, и Юда? В кого се крие погрешката? – В самия човек. Щом изопачил живота си, той приел чертите на Юда. Тъй щото, не се сърдете, ако някой художник вижда в лицето ви чертите на Юда.
5.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Слѣдъ 3–4 години, у сѫщия художникъ се явява желание да нарисува Иуда. Дълго врѣме търсилъ лице, което да му напомни Иуда. Най-послѣ намѣрилъ единъ младежъ, който му приличалъ малко на Иуда. Младежътъ се съгласилъ, но му отговорилъ: „Какъ така сега да ти служа като моделъ на Иуда, когато прѣди 4 години ти рисува по мене Христосъ?“ Кѫдѣ е грѣшката сега, та въ едно и сѫщо лице да се рисува и Христосъ и Иуда? Грѣшката е била у младежа.
6.4.1919г.
6. Господ му рече,  НБ , София
И Господ му рече: „Стени, та иди на улицата и попитай в дома на Юда за някого си, на име Савел, и го научи.” Савел е бил голям консерватор.
И Господ му рече: „Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в дома на Юда за някого си на име Савел.” Юда означава човек, който обича да се слави.
6.2 Господ му рече ( втори вариант )
И Господ му рече: „Стани, та иди на улицата... и попитай в дома на Юда за някого си на име Савел, и го научи."
И Господ му рече: „Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в дома на Юда за някого си на име Савел. " „Юда" означава човек, който обича да се слави.
25.5.1919г.
7. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Казват, че Юда е предал Христа за 33 сребърника. Когато си обясним истинската причина, ние няма да съдим никого: благодарете на този Юда, който изпълни тази незавидна роля на предателство. Ако посадя едно житно зърно в земята, не съм ли за него Юда? За това зърно временно аз съм предател, но същевременно съм и негов спасител.
22.6.1919г.
8. Малкият закон,  НБ , София
Това не са родолюбци, това са предатели, те играят ролята на Юда съзнателно или несъзнателно, с пари или без пари.
24.8.1919г.
9. Космичната Обич, СБ , В.Търново
След три-четири години у художника се зародила и мисълта да нарисува Юда Искариотски. Намерил най-после такъв и му предложил да го рисува за Юда. Вие преди четири години ме викахте да рисувате по мене Христа, а сега искате да Ви служа като модел за Юда". Да, човек спрямо себе си и спрямо народа си може да бъде едновременно и Христос, и Юда.
Ако тя в периода на бременността посещава балове, концерти и прекарва времето си в леки удоволствия, тя ще бъде причина за създаване на типове като Юда и после сама ще се чуди кой е причина за извращение на детето й.
19.8.1920г.
10. Новото човечество, СБ , В.Търново
След десетина години същият художник решава да нарисува образа на Юда и търси подходящо лице. Намира един млад човек, който му казва: "Господине, аз ви се чудя; преди десетина години аз ви позирах за Христа, а днес ме викате да ви позирам, за да нарисувате Юда!" В десетина години само в порочния живот така се изменило лицето на този младеж, че замязал по външния си вид на Юда.
21.8.1921г.
11. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Новозагорци ще започнат от Посланието на апостол Юда.
2.10.1921г.
12. Поздравът на Любовта, НБ , София
Името ми щеше да бъде известно на всички“. – Да, но можеше да бъдеш и Юда. Тогава имаше един Юда, а сега има милиони. Щом се увеличил броят на другите ученици, с тях заедно се увеличил броят и на Юда. Изчислете с какъв процент се увеличил броят на другите ученици, за да намерите пропорционално на него и броя на увеличилия се Юда.
12.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
Каква привилегия за мене! Щѣхъ да бѫда или Иоанъ или Матей и въ свѣта моето име щѣше да бѫде ознаменовано.“ Да, но можеше да бѫдешъ и Юда. Тогава Христосъ имаше единъ Юда, а сега има съ милиони. Не само другитѣ ученици се умножили, но и Юда се е намножилъ. Вземете дванадесетьтѣ колко сѫ родили, тъй че пропорционално и Юда и той е родилъ.
17.6.1923г.
13. Вяра и съмнение, ООК , София
Коя беше причината, че Христос стана жертва? – Юда, който внесе отвътре отрицателни идеи. Защо трябваше Юда да стори това? Имаше ли нужда да го предаде той? Не можеше ли друг някой да предаде Христа? Предаването на Христа беше един вътрешен процес.
13.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Знаете ли защо? Ако въ школата се допусне една мисъль противна на другитѣ веднага отвънъ, отъ противоположния лагеръ ще дойде едно течение, на което мнозина отъ васъ ще станатъ жертва Коя бѣше причината, че Христосъ стана жертва? — Юда, който внесе отвѫтрѣ отрицателни идеи. Защо трѣбваше Юда да стори това? Имаше ли нужда да го прѣдаде той.
24.6.1923г.
14. След три дни, НБ , София
Виждаме друг пример: Юда продаде Христа за 30 сребърника.
20.1.1924г.
15. Допреният въглен,  НБ , София
И Юда, който Го предаде, казваше: „Аз ще Го предам, за да се прояви Неговата слава“. Какво мислеше Юда? Той мислеше, че Христос е много силен, ще стане цар, да управлява света, а Юда ще стане Негов пръв министър.
27.2.1924г.
16. Истинско и относително знание, ООК , София
Юда, един от учениците на Христа, продаде Учителя си за тридесет сребърника.
25.1.1925г.
17. Който иска славата, НБ , София
Щомъ Истината оттегли проекцията си отъ човѣшката душа, ние имаме единъ типъ като Юда, който върши престѫпления и послѣ отива да се самоубива. Значи имаме два типа въ свѣта: Юда, който търсеше своята слава и мислеше само за себе си; и Христосъ, който търсѣше славата на Онзи, Който Го е проводилъ. Юда умрѣ по-послѣ, но не можа да възкръсне. Послѣдователитѣ на Юда днесъ не сѫ малко. Казвате: а, послѣдователи на Юда! Ами че послѣдователи сѫ! Навсѣкѫдѣ има послѣдователи на Юда. Слѣдователно, между тѣзи два принципа, който виждаме въ учението на Юда, и въ учението на Христа, има една велика борба, която ние трѣбва да завършимъ. Нѣкои казватъ: е, какво ще се говори за учението на Юда? Нека се запитаме, свободни ли сме отъ влиянията, отъ недъзитѣ на Юда? Когато бръкнемъ въ кисията на нѣкого, когато отнемешъ живота му, имането му, когато го обезчестишъ, когато отнемешъ всичкото му цѣломѫдрие, това не е ли учението на Юда? Когато внесешъ онѣзи велики, дълбоки качества въ душата на човѣка, когато внесешъ онова чувство на самопожертвуване, на себеотрицание въ живота на човѣка, да бѫде той готовъ да жертвува здраве, сили и животъ за другитѣ, не е ли това учението на Христа? Ние казваме: ето единъ човѣкъ, който не разбира живота! Споредъ насъ, въшката, която се качва на главата ми, нищо не работи и живѣе на моята смѣтка, е много културна! Тя казва: нека този човѣкъ работи заради мене. Ние трѣбва да се отърсимъ отъ учението на Юда, отъ туй криво разбиране. Какво прѣдставлява Юда? – Той е само единъ символъ.
И тъй, всички ние, за да се разберемъ като хора, като братя, трѣбва да туримъ принципа, учението на Юда долу на опашката, а принципа учението на Христа, Божественото въ насъ – трѣбва да туримъ на първо мѣсто, трѣбва да го поощряваме. Казвате: е, такива сѫ условията! Да, такива сѫ условията на живота но кои условия? – Общитѣ условия, учението на Юда е такова.
17.2 Който иска славата ( втори вариант )
Щом Истината оттегли проекцията си от човешката душа, ние имаме един тип като Юда, който върши престъпления и после отива да се самоубива. Значи имаме два типа в света: Юда, който търсеше своята слава и мислеше само за себе си; и Христос, който търсеше славата на Онзи, Който Го е проводил. Юда умря по-после, но не можа да възкръсне. Последователите на Юда днес не са малко. Казвате: А, последователи на Юда! Ами че последователи са! Навсякъде има последователи на Юда. Следователно, между тези два принципа, които виждаме в учението на Юда, и в учението на Христа, има една велика борба, която ние трябва да завършим. Някои казват: Е, какво ще се говори за учението на Юда? Нека се запитаме, свободни ли сме от влиянията, от недъзите на Юда? Когато бръкнем в кесията на някого, когато отнемеш живота му, имането му, когато го обезчестиш, когато отнемеш всичкото му целомъдрие, това не е ли учението на Юда? Когато внесеш онези велики, дълбоки качества в душата на човека, когато внесеш онова чувство на самопожертване, на себеотрицание в живота на човека, да бъде той готов да жертва здраве, сили и живот за другите, не е ли това учението на Христа? Ние казваме: Ето един човек, който не разбира живота! Според нас, въшката, която се качва на главата ми, нищо не работи и живее на моята сметка, е много културна! Тя казва: Нека този човек работи заради мене. Ние трябва да се отърсим от учението на Юда, от туй криво разбиране. Какво представлява Юда? – Той е само един символ.
И тъй, всички ние, за да се разберем като хора, като братя, трябва да турим принципа, учението на Юда долу на опашката, а принципа учението на Христа, Божественото в нас – трябва да турим на първо място, трябва да го поощряваме. Казвате: Е, такива са условията! Да, такива са условията на живота, но кои условия? – Общите условия, учението на Юда е такова.
20.12.1925г.
18. Добрата земя,  НБ , София
И Юда целуна така Христа. И Юда предаде така Христа.
23.8.1927г.
19. Дойде глас, СБ , София
Тя му казва: „Ти разбираш ли Божият закон? Скоро назад!“ Лошият овчар е Юда Искариотски, който сам предава овците си на вълка.
16.1.1929г.
20. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Всеки ден човек може да бъде Христос, Който отива за Египет и след това започва да проповядва; всеки ден човек може да бъде Пилат, Юда, Павел и т.н.
21.4.1929г.
21. Наклали огън,  НБ , София
Всички хора хулят Иуда Искариотски, без да си дават отчет, че светът е пълен с Иуда Искариотовци – мъже, жени, и деца.
16.5.1929г.
22. Абсолютна реалност, ООК , София
Тогава, как примиряват в себе си противоречието, Син Божий да бъде предаден от свой ученик? Някои се чудят, как така Христос, Син Божий, да се остави на един ученик да го предаде? Той не го ли позна? Не само това, но Христос направи Юда касиер, да има възможност да обира касата.
26.5.1929г.
23. Другата събота,  НБ , София
И Юда целуна Христа така.
6.7.1930г.
24. В дома на Симона,  НБ , София
Юда живя при Христа, беше Негов ученик, но, в края на краищата, Го предаде.
13.7.1930г.
25. Връзване и развързване, МС , София
Сега ще ви прочета 18 стих на 378 страница от Библията: „И не стана пасха като нея в Израил от дните на пророк Самуила; нито направиха всичките Израелеви царе като пасхата, която направи Иосия и свещениците, и Левитите, и всичкият Юда и Израил, които се намериха, и Ерусалимските жители.
1.2.1931г.
26. Отношение към Бога,  УС , София
Някои от вас не са предадени от Юда.
24.5.1931г.
27. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
„Тогаз един от учениците Му, Юда Симеонов Искариотски, който щеше да Го предаде, казва: „Защо да не се продаде това миро за триста динара и да се дадат на сиромасите?“ (– 4-ти и 5-ти стих.) – Много от съвременните хора спъват своя прогрес за материални работи.
29.5.1932г.
28. Постоянна благодарност,  УС , София
Думите в псалома: „Галаад“, „Манасия“, „Ефрем“, „Юда“, „Моав“, „Едом“, „Филистимска земя“ са символи.
19.3.1933г.
29. Прав и крив път,  УС , София
Отказа се и Юда, като Го продаде за 30 сребърника. В края на краищата и Петър, и Юда се разкаяха. Юда даже се обеси. Те казват: „Не искаме вече да следваме Христовото учение“. – Това е животът на Юда. – Да, но след това и за тях ще дойдат нещастията.
15.11.1933г.
30. Най-малката любов, ООК , София
Какви бяха тия 12 ученици на Христа? Кой беше 12-тия? – Юда. След заминаването на Юда, учениците хвърлиха жребие да изберат друг на негово место и избраха едного, а после и апостол Павла, с когото станаха 14 ученика.
15.4.1934г.
31. Божествен и човешки порядък, УС , София
Защо християнството не успя? Христос в едно нещо не сполучи: не можа да отучи Юда да краде. И този Юда го има и в съвременното християнство. Но Юда не можа да обърне. Христос сега трябва да обърне този Юда. Сега ще дойде Христос да обърне Юда. И ако Юда не се обърне, светът не може да се поправи. Какво ще правите с Юда? Аз го виждам навсякъде. Във време на Христа този Юда е бил ученик, а сега е станал професор.
20.10.1935г.
32. Забравените неща,  НБ , София
След 10 години му дошло на ум да нарисува Юда Искариотски. Намерил и пак същия момък, който по-рано рисува за Христа, сега след 10 години да рисува Юда. Казва му момъкът: Чудно ми е как преди 10 години рисувахте Христа, сега след 10 години рисуваш Юда.
10.11.1935г.
33. Роденото от плътта,  НБ , София
Юда носил касата. Той имал много хубаво име. „Юда“ означава Слава Божия.
15.4.1936г.
34. Мекота, ООК , София
Юда, и той целунал Христа. И Христос казва: "С целувка ли Ме предаваш?" Юда казал: "Когото аз целуна, Той е."
21.2.1937г.
35. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Тук се говори за Юда Искариотски, който имал практичен ум. Тогаз Юда Искариотски, който щеше да го предаде, казва: „Защо не се продаде това миро за триста динарии и да се дадат на сиромасите?“ Тогаз Исус рече: „Недейте я ! За деня на погребението ми го е задържала. Защото сиромасите всякога имате със себе си, а мене всякога нямате“. (3–8-ми стих.) Тук Юда и Христос са на две различни мнения. Юда казва, че Мария е направила грешка, като употребила маслото за нозете на Исуса.
35.2 Ликвидация със стария живот и приложение на новия ( втори вариант )
Имаме един правоверващ Юда, който мисли практически. Христос и Юда са две мнения по въпроса. Юда мисли, че Мария е направила погрешка и трябвало да раздаде парите от маслото за бедните.
7.3.1937г.
36. Обмяна в Божественото,  УС , София
Някой от вас иска да знае причината, защо Юда предаде Христа. Юда знаеше, че Христос е скъпоценен камък, и го продаде. Юда беше умен човек, касиер, разбираше цената на парите. Юда си казваше: „Веднъж дойде щастието в ръцете ми и го изпуснах“. Най-после Юда се обеси от скръб, че продаде Учителя си толкова евтино.
36.2 Обмяна на божественото ( втори вариант )
Вие сега ще ме попитате: Кажи ми онази тайна; защо Юда предаде Исуса. Той, Юда беше доста учен човек, той беше касиер, пък разбираше цената на парите като евреин, казва: Доста пари ще струва! Но го излъгаха. Сега във вашия ум ще остане една идея: Как за 33 сребърника го продаде Юда? Че аз да ви приведа един факт, който сега стана.
24.3.1937г.
37. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Мислите ли, че Юда, който носеше касата, той не го сполетя нещо лошо? Дяволът чрез парите влезе в него.
Вие правите погрешки както Юда, имате алчна мисъл.
25.7.1937г.
38. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
Той изгуби само един от учениците си – Юда. Юда беше лъжлив ученик.
Следователно, всеки човек има в себе си по един лъжлив ученик като Юда, когото неизбежно ще изгуби. В човека, Юда представя всяко негово лъжливо чувство, лъжлива мисъл и лъжлива постъпка.
38.2 Правилна обхода ( втори вариант )
Христос, като замина от земята, казва: “Едно нещо опазих: не изгубих нищо от това, което Отец ми даде.” Той изгуби само един от учениците си - Юда, който го предаде. Та рекох, в краен случай, ако имате такъв един ученик като Юда, един такъв фалшив ученик, вие ще го изгубите.
30.7.1937г.
39. Планини и долини, СБ , РБ , 7-те езера
Ето, и Юда целуна Христа, но тази целувка Го предаде. Христос го запита: „С целувка ли предаваш Сина Человечески?" Като се заговори за Юда, хората започват да го обвиняват, че той предал Христа. Питам: Ако човек се отрича от истината в себе си и я продава, не е ли той Юда, един от учениците, които не са разбрали смисъла на живота?
39.2 Планини и долини. Умът и сърцето ( втори вариант )
Казва: “Нали Юда Искариотски целуна Христа.” Той казва: “С целувка ли предаваш Сина человеческаго?” Сега понякой път ние обвиняваме Юда, че предал Христа. Да оставим ние Юда.
19.9.1937г.
40. Идете при чистите извори,  НБ , София
Юда имаше амбицията, но като предаде своя Учител, любовта се отне от сърцето му и той почувствува всичкото безсмислие в живота и той се обеси.
31.10.1937г.
41. Мъртав бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ , София
Кого трябва да изпъдят? Те трябва да изгонят Юда Искариотски, който игра ролята на шпионин, предаде Христа.
25.9.1938г.
42. Що има вътре в човека,  НБ , София
Аз съм поне на раменете на владиката.“ Значи, свещеникът си мислел, че като отиде на онзи свят, ще го назначат на една висока служба – при свети Петър, а той бил назначен на една долна служба – при Юда Искариотски.
22.1.1939г.
43. Не може да се слугува на двама господари,  НБ , София
Знаете ли, какво нещо е да отидете в дома на един ваш приятел с всичкото си доверие и той да ви предаде на вашия неприятел или враг? Юда предаде Учителя си само за 30 сребърника. Ако вие при най-малката мъчнотия не можете да издържите и продадете онова хубаво в себе си, не мязате ли на Юда Искариотски. Ако при най-малката мъчнотия ти си готов да продадеш онова красиво, свещено чувство в себе си за 30 сребърника, не си ли Юда Искариотски? Значи Бог, който е мислил за теб милиони години и ти е дал всичкото си благоволение, а ти си неблагодарен за всичко това и не си готов да се изплатиш, това не е ли Юда Искариотски в теб? При това положение, дето и да бъдеш, каквото и да правиш, нищо няма да постигнеш, нищо няма да придобиеш.
30.7.1939г.
44. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
Запример, често се повдига въпросът, защо Юда предаде Христа и трябваше ли да Го предаде. Някои казват, че ако Юда не беше предал Христа, светът нямаше да се спаси. Други поддържат обратното: ако Юда не беше предал Христа, светът щеше да бъде спасен.
Съвременните християни четат Евангелието и се възмущават от Юда, като предател на Христа. Те се възмущават от Юда, а вършат същото.
Когато излезе Юда, Исус каза: „Сега се прослави Син Человечески, и Бог се прослави в Него. Христос каза на Юда, да отиде в света, да носи любовта и светлината на Бога, но той не послуша, а отиде и Го предаде. Сега и на вас казвам, да не ходите по пътя на Юда, но да отидете в света, да проповядвате Божията Любов и светлина. Тогава върху вас ще дойдат страдания, както дойдоха върху Юда. Като не можа да издържи на големите страдания, Юда сам тури край на живота си.
44.2 Разумност ( втори вариант )
Разни са теориите. няма да се спирам на това, понеже ако ви разправя причината, защо Юда е предал, ще ви оцапам всинца. Някои казват, че Юда Го предал за 30 сребърника.
Има две теории: едни казват, че ако Юда не беше предал Христа, светът не щеше да се спаси, това е криво разбиране. Може би понеже Юда предаде Христа, затова светът досега още не е спасен.
Вие казвате: “Колко зло е направил Юда, като е предал Христа!” Че ако вие предавате в себе си всеки ден Божественото, ако вие всеки ден петните себе си, не е ли същото? Че ако човек всеки ден предава себе си, като прави престъпление, не е ли същото? Ако ти петниш Божественото, което е в тебе, не вършиш ли същото? Не вървиш ли по стъпките на Юда? Ами ако една дъщеря, която за един момък напуща баща си и майка си, не върши ли същото престъпление? Ако един ученик напуща училището за едно малко удоволствие, не прави ли престъпление? Ако един напуща молитвата си за едно малко удоволствие навън в света, не прави ли също престъпление? Аз говоря за онези вътрешните ученици.
Иди да кажеш на онези: “Аз не предавам Учителя си, аз се отказвам от това.” Юда като седел, седел, почнал да се колебае. И Христос казва след това: “Сега се прослави Син Человечески.” Христос казва на Юда: “Каквото трябва да направиш, иди го направи. И ако ти не направиш това, което трябва да направиш, аз ще го направя!” И Юда не направи това, което му казва Христос да го направи. Христос казва на Юда да носи Божествената светлина и Божествената Любов в света. И аз ви рекох сега: Не ходете по пътя на Юда! Защото, ако вие не направите това, което трябва, ще дойде тогаз Христос и ще го направи. И после Юда, който го беше страх от страданията, понеже беше страхлив човек, много страхлив човек, не можа да избави своя живот.
8.10.1939г.
45. Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС , София
В тези стихове Юда казва: „Защо не се продаде това миро за 300 динари и да се раздадат на сиромасите“.
15.10.1939г.
46. Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС , София
И Юда знаеше този занаят.
26.11.1939г.
47. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Ето, Юда предаде Христа. Какво спечели от това? Юда продаде Христа само за тридесет и три сребърника. Аз се чудя как е възможно Юда, който беше един банкер на времето си, можа да се съгласи да продаде своя Учител за такава малка сума. Но интересно, кое застави Юда да продаде Христа за тридесет и три сребърника? Числото 33 е подобно на числото 66, което е число на илюзии. Евреите казваха на Юда: „Ако ти продадеш соя Учител и можеш да ни освободиш от Него, ние ще те направим пръв човек в света. Ние ще те направим цар.“ В ума на Юда седеше идеята: „Защо наистина да не стана цар?“ Но след като предаде Христа на разпятие, Юда отиде и се обеси.
Сега вие се възмущавате от Юда и го наричате предател.
10.12.1939г.
48. Права и вярна любов,  НБ , София
После Юда се разкая, че евтино Го е продал и отиде да се обеси.
18.9.1940г.
49. За добро е, ООК , София
Вий ще кажете: „Но Юда?“ Че, един Юда, най-лошият, той седеше по-горе, отколкото сегашните хора.
23.3.1941г.
50. Единственият път,  УС , София
Юда целуна Христа и го предаде.
20.4.1941г.
51. Трите извора,  УС , София
Юда целуна Христа и Той му каза:„ Ти с целуване ли предаваш син человечески?“ За тридесет сребърника го продаде. Понеже Юда беше окултист, той направи едно математическо изчисление, ако вложи тия пари със сложна лихва, той ще бъде най-богатият човек в света.
21.12.1941г.
52. Послушни и непослушни,  НБ , София
Юда внесе лошото в християнството. Във времето на Христа имаше един Юда. Сега не искам да се спирам върху Юда. Юда не разбираше Христа, понеже беше крайно материалист.
След 15 години дошло му на ум да нарисува Юда Искариотски. Нарисувал Юда. Поставил Юда и Христа. Той знаял, че преди 15 години позирал за Христа, а след 15 години позирал за Юда. Като видял двата образа, казва: Какво съм направил? Аз от Христа станах един Юда.
Щом човек не изменя на Любовта, той е Христос; щом изменя на Любовта, това е един Юда.
9.8.1942г.
53. Любов и обич,  УС , София
След десет години му дошло наум да нарисува Юда, тръгнал да търси обект, намира друг човек, допаднал му, че може да нарисува Юда. Нарисува Юда. Той му казал: „Господине, преди десет години ти рисува Христа, сега рисуваш Юда Искариотски. Аз съм същият.“ Казвам, за да замязва на Юда Искариотски, той не е живял хубаво. Преди десет години живял приблизително живота на Христа, след десет години живее живота на Юда Искариотски, много просташки живот.
10.2.1943г.
54. Път за всички, ООК , София
Вземете, като дойде Юда Искариотски при Христа, казва: „Радвай се, Учителю“. Обръща се Христос и му казва: „С целувка ли предаваш Сина Человеческаго? Защо нямаш смелост да кажеш: „Аз те предавам!“ Юда казва: „Радвай се, Учителю“.
10.3.1943г.
55. Новото верую, ООК , София
Юда предаде Христос за какво? Богат стана ли? За 33 сребърника го той предаде, излъгаха го тези свещеници. Казват някои, понеже Юда знаел законите, искал да се обеси по-скоро, да иде преди Христа, че Христос като иде в ада, да го намери и да го изведе.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.