Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Ти желаеш щастието, но трябва да заплатим за него.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Ти желаеш щастието, но трябва да заплатим за него.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Ти желаешъ щастието, но трѣбва нѣщо да заплатимъ за него.
1903г.
3. Мисли и упътвания, ИБ ,
А всякой, който се обленява да проумява Истината, ще пострада – неговият светилник ще угасне, затова внимавай в живота си, да не би да сториш това да станеш немарлив към вечните начала и съградиш щастието си на пясък.
Знай, че целта на Живота е Добродетелта, а целта на Добродетелта е щастието, а целта на щастието е человека, а целта на человека е Истината, а целта на Истината е Бог, а целта на Бога е Любовта, а целта на Любовта е Всичко.
Помни, те са празните обещания, който съсипват щастието на Живота. И тъй, ако видиш празно място, не туряй ногата си, да не би да се хванеш и после ти стане зле; а ако ти стане зле, знай че ще избълваш щастието от сърцето си.
А ако възприемеш Доброто, ще възприемеш и щастието, защото целта на Доброто е щастието.
Нещата нямат нищо общо с това или онова вярване, те не правят живота ни по-добър, ни по-лош – тяхното употребление е, което разваля щастието на всекиго. Щастието прилича на жена, която на всички се усмихва, като че ли ги люби, но кога дойде време за сватба, тя се губи. Ако ти се усмихва щастието, не мисли, че то ти мисли добро – не, то те лъже. Който в щастието вярва, той младостта пропилява.
1903г.
4. Своенравието, ИБ ,
Ще имаш Свободата, която никой не ще ти отнеме; ще притежаваш Мира, който никой не ще ти наруши, и щастието, от което никой не ще те лиши.
27.8.1910г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
— Здравето отговаря на тялото; щастието отговаря на душата, а блаженството отговаря на духа.
23.8.1911г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Често хората в това отношение си турят известни правила, които ги спъват, а пък то правото е, че здравето и щастието зависят напълно от туй да притежаваме благоволението на Бога и човеците.
20.10.1912г.
7. Обсадно положение, ИБ ,
Ако ние се удовлетворяваме, без да търсим щастието, то който струва това, е глупав човек.
19.1.1914г.
8. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
По този начин пълният ни живот ще се прояви, сърцето ни ще се облагороди, интелигентността ни ще просветне, любовта ни ще се развие и щастието ще се придобие.
15.11.1914г.
9. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Законът на противоположностите е закон, който разрушава, той руши хармонията, щастието; щом дойде във вас, като се връща, той задига всичката ви покъщнина.
24.7.1915г.
10. Добрият самарянин, НБ , София
Христос ни представя четири типа: първият е пътник, който отива до Йерихон по печалба, но щастието не му върви; вторият е свещеник, третият е левит и най-после четвъртият е самарянинът.
22.10.1916г.
11. Да я не пия ли?,  НБ , София
Само оня може да търси щастието и да го намери, който знае, какво представя то и, като го намери, може да го запази завинаги.
Ще кажете, че щастието ви се нарушава.
Щастието е есенция, която се извлича от знанието и опитностите на хилядите поколения, както гюловото масло от цвета на розата.
11.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Но знаете ли какво нещо е щастието? За да търсиш щастие, трябва да знаеш какво нещо е щастие и да го пазиш.
Щастието трябва да се обърне на тор.
Христос казва: „Ако ти не се превърнеш в един духовен живот, не можеш да намериш щастието."
29.10.1916г.
12. Мъдростта,  НБ , София
Трябва да се намери основният закон – да се впрегнат страстите на работа, да им се даде един умствен колорит, емоциите да се обърнат в чувства, чувствата – в щастие, щастието – в блаженство, а блаженството – в хармония, в сливане с Бога.
16.11.1916г.
13. Петте разумни девици,  НБ , София
Царският син решил да опита щастието си, да се яви пред нея.
13.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Царският син се решил да си опита щастието.
31.12.1916г.
14. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Щастието на човека зависи от правилното разрешаване на тоя въпрос.
14.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
И всякога щастието в живота зависи от правилното разрешение на задачата, която е представена.
14.1.1917г.
15. Марта и Мария,  НБ , София
Там е щастието – да чуеш един велик учител как свири, или да видиш един велик художник как рисува.
8.2.1917г.
16. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Вие търсите щастието и не можете да го намерите, но ако ви лиша от храна, вода и въздух, тогава ще го разберете.
11.2.1917г.
17. Децата,  НБ , София
Оженил се той и тръгнал да търси богатства чрез окултизма, да търси духове; намерил принца на гномите и му казал: „Ожених се за една много взискателна жена и ми трябват много пари, ще можеш ли да ми услужиш?“ – „Мога, но с едно условие: за всяка кесия пари ти ще ми даваш по 10 косъма от главата си.“ – „Достатъчно имам, ще ти дам повече.“ – „Не! Само по 10 ми трябват; всеки път, като дойдеш, по една торба злато ще вземаш.“ – „Е, осигурихме се – рекъл си той, – дойде най-после денят на щастието в моя дом.“ Започва той неделя след неделя, месец след месец да посещава принца на гномите, взема пари – дава косми.
15.2.1917г.
18. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Всинца сте страдали, а Чистота е необходима за щастието на Живота.
25.2.1917г.
19. Спасението,  НБ , София
Не мислете, че щастието се крие в материалното богатство.
22.3.1917г.
20. Без товар, ИБ , БС ,
Щастието е вътрешен процес: например говориш умно - то е щастие.
22.3.1917г.
21. Кръстът,  НБ , София
Щастието е вътрешен процес в Духовния свят, в разумното отношение на душите една към друга.
29.3.1917г.
22. Волята Божия, ИБ , БС , София
Всички да бъдете здрави, щастливи и блажени! Здравето е за тялото, щастието е качество на душата между Ангелите, а блаженството е качество на духа при Бога.
5.4.1917г.
23. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Трябва всяка жена да има тази свобода, но с условие да може да я използва, като гради върху нея щастието и здравето на своя мъж, на своите деца.
8.4.1917г.
24. Яков и Исав,  НБ , София
24.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Страданията на земята сѫ обвивки на щастието на блаженството.
12.4.1917г.
25. Влиянието на музиката, ИБ ,
Някои хора искат да са само щастливи, а щастието и нещастието са две благословения в света. Искам да разбирате щастието и нещастието, да знаете как да ги пеете.
15.4.1917г.
26. Радвайте се, НБ , София
Нима кухните и дюкяните са необходими за щастието? Къде са кухните и дюкяните на птиците? И те се хранят, и те живеят, но нямат нужда от кухни и дюкяни.
Едно от условията за придобиване на щастието е разбирането на любовта.
26.2 Радвайте се ( втори вариант )
Ще запитате: „Какъ е възможно да оставимъ кѫщитѣ си?“ Не, нима кухнитѣ и дюкянитѣ сѫ необходимо качество за щастието на човѣка? Кѫдѣ сѫ кухнитѣ на птицитѣ, кѫдѣ сѫ тѣхнитѣ дюкяни? Ние, съврѣменнитѣ хора на висшата култура, на европейската цивилизация, имаме девиза: „Безъ кухни не може, безъ дюкяни не може“, а азъ пиша отгорѣ: „И радость не може.“ Защото едно отъ основнитѣ качества на дома на мѫжетѣ и на женитѣ, на фамилиитѣ, това е връзката на разбирането, любовьта.
22.4.1917г.
27. Божията воля,  НБ , София
Евреинът помислил, че щастието иде пред краката му и, за да не го изпусне, купил всичките скъпоценни камъни.
29.4.1917г.
28. Чистосърдечните,  НБ , София
И в стремежа си да придобият щастието по неестествен път, те стават нещастни. Пътят за придобиване на щастието е много прост и естествен – да бъдеш чист по ум, по сърце и по дела.
В тези песни виждаме недоволството на жената от живота, от нейното богатство и търси щастието си по пътя на сърцето.
28.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Янка е жена недоволна отъ своето богатство и търси щастието на сърдцето си.
4.8.1918г.
29. Доброто вино,  НБ , София
Ако ви сполети някакво нещастие, мислете за щастието; ако ви посети някаква болест, мислете за здравето.
29.2 Доброто вино ( втори вариант )
Ако ви сполети нѣкакво нещастие, мислете за щастието.
1.9.1918г.
30. Вкъщи,  НБ , София
Докато търсите щастието на земята, никога не можете да го намерите.
Здравето и щастието на човека зависят от връзката между Духа и душата от една страна, както и между ума, сърцето и волята, от друга страна.
30.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Докато търсите щастието на земята, никога не можете да го намѣрите.
Здравето и щастието на човѣка зависятъ отъ връзката между духа и душата отъ една страна, както и между ума, сърдцето и волята, отъ друга страна.
22.9.1918г.
31. Двамата братя,  НБ , София
Сегашните хора се женят, за да бъдат щастливи, но не постигат щастието, защото всеки иска да живее на гьрба на другия.
Щастието подразбира нов живот, живот на Абсолютна чистота и святост.
Щастието иде моментално, но условията за неговото идване се приготвят бавно.
31.2 Двамата братя ( втори вариант )
Сегашнитѣ хора се женятъ, за да бѫдатъ щастливи, но не постигатъ щастието, защото всѣки иска да живѣе на гърба на другия.
Щастието подразбира новъ животъ, животъ на абсолютна чистота и светость.
Щастието иде моментално, но условията за неговото идване се приготвятъ бавно.
13.10.1918г.
32. Двата полюса,  НБ , София
Как ще постигнат щастието, малцина мислят по това. А трябва да се мисли, да се разбере, че придобиването на щастието не е индивидуален, а колективен процес.
Каква философия има в това, да се пазиш от рогата на вола, от задните крака на коня и от краката на орела? Това са разсъжденията на Адамовите хора, които се индивидуализирали, поради което всеки търси щастието само за себе си.
32.2 Двата полюса ( втори вариант )
Какъ ще постигнатъ щастието, малцина мислятъ по това. А трѣбва да се мисли, да се разбере, че придобиването на щастието не е индивидуаленъ, а колективенъ процесъ.
Каква философия има въ това, да се пазишъ отъ рогата на вола, отъ заднитѣ крака на коня и отъ краката на орела? Това сѫ разсѫжденията на Адамовитѣ хора, които се индивидуализирали, поради което всѣки търси щастието само за себе си.
27.10.1918г.
33. Двете заповеди,  НБ , София
Раждат им се деца, и те започват да мислят, че щастието ще дойде чрез децата им, но и тук се разочароват.
Помнете: здравето на човека произтича от волята му, щастието – от неговия ум, а блаженството – от душата. Каквато е волята, такова ще бъде и здравето ни; какъвто е умът, такова ще бъде и щастието ни; каквато е душата, такова ще бъде и блаженството ни.
Нека създават безсмъртни деца, нека поставят дома си на основа на щастието и го представят за образец на всички семейства.
33.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Раждатъ имъ се деца, и тѣ започватъ да мислятъ, че щастието ще дойде чрезъ децата имъ, но и тукъ се разочароватъ.
Помнете: здравето на човѣка произтича отъ волята му, щастието — отъ неговия умъ, а блаженството — отъ душата. Каквато е волята, такова ще бѫде и здравето ни; какъвто е умътъ, такова ще бѫде и щастието ни; каквато е душата, такова ще бѫде и блаженството ни.
Нека създаватъ безсмъртни деца, нека поставятъ дома си на основа на щастието и го представятъ за образецъ на всички семейства.
5.12.1918г.
34. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
И онези от вас, които очакват щастието им да капне отнякъде другаде, се лъжат и затова остават разочаровани. Не очаквайте щастието си другаде, то е вътре у вас.
34.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Който очаква щастието му да дойде отвънъ, той скоро се разочарова.
8.12.1918г.
35. Разделено царство, НБ , София
Щастието не е в парите.
12.1.1919г.
36. Великите условия на живота,  НБ , София
Всеки философ или учен може да наруши щастието ви. Достатъчно е да прочетеш една песимистична книга, за да кажеш, че животът няма смисъл и да изгубиш щастието си.
26.1.1919г.
37. Лозата и пръчките,  НБ , София
Какво трябва да прави този мъж? – Нищо друго не му остава, освен да даде свобода на жена си, да я пусне в света, там да търси щастието си, там да научи урока си.
4.5.1919г.
38. Изгряващото слънце,  НБ , София
Коя е новата наука? – Да живеем всички в светлина, да бъдем всички щастливи и да не разваляме нито своето щастие, нито щастието на другите. Аз мога само с две думи да разваля щастието ви и за 100 години да го не намерите. Каква идея е тя! Когато Господ създал света без народности, светът бил щастлив, но днес, откак дойдоха старите египтяни, асирийци, сирийци, римляни, гърци, филистимци, щастието изчезна от земята.
8.6.1919г.
39. Гърбавата жена,  НБ , София
Ще питате: „Добре, но какво ще стане в бъдеще?“ Христос, този разумен принцип простира ръцете си от слънцето и ако вие възприемете неговите мисли, желания и воля: ако всичко това произведе промяна във вас, за да съзнаете, че всички сте братя, че щастието на едного е щастие и на другиго, веднага вашият живот ще се превърне в една права линия, която се движи около един център.
16.11.1919г.
40. Двамата свидетели,  НБ , София
Бих плакал не за вашите страдания, а за вашите заблуждения, че не знаете как да бъдете щастливи на земята и не искате да разберете къде ви е щастието.
7.12.1919г.
41. Ще живее,  НБ , София
Щастието и нещастието, радостта и скръбта представят два резултата, както в пропорцията и уравнението.
5.2.1920г.
42. Мъчението, ИБ ,ООК ,
От мъчението излиза здравето; от труда – щастието, а от работата – блаженството. Мъчението се издържа чрез здравето, а трудът – чрез щастието.
8.2.1920г.
43. Молитвата, НБ , ИБ , София
Знаете ли колко са силни човешките думи? Аз мога с една дума да ви разваля щастието, разбирате ли? Думите са най-опасното оръжие на физическото поле.
4.4.1920г.
44. Зачудиха се,  НБ , София
Здравото, доброто разположение, щастието са същества, които обичат чисти извори.
13.6.1920г.
45. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Написал записка, че излиза от затвора 24 часа по-рано, че се отказва от трите милиона рубли, защото не е в тях щастието и през прозореца избягал.
27.6.1920г.
46. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Щастието е человек да се труди и после да работи.
Извикал слугата си и му казал, че тоя ден му се развалило щастието. Когато да умира, искал и те да му благодарят, той обаче не ги приел, за да не му развалят щастието. Персийският бог му казал, че това сторил, за да си запази щастието, а не от любов, и казва му още, че ще го прати наново на земята.
19.8.1920г.
47. Новото човечество, СБ , В.Търново
Ами със сегашните идеи де е щастието? Не се ли избиха тридесет милиона души, не се ли напълниха толкова затвори? И днес хората измират, защото служат на тази стара култура, която казва, че човек за човека е вълк.
17.10.1920г.
48. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
То е скрито в живота – любовта, щастието, както го наричат хората.
30.10.1920г.
49. Две лепти,  НБ , В.Търново
Щастието или нещастието в нашия живот зависи от нас.
2.1.1921г.
50. Двата велики закона, ИБ , Русе
Не са парите, които дават щастието на човека и носят щастието в света, а това са просветеният ум и доброто сърце - това значи да си богат.
25.1.1921г.
51. Кротките, НБ , ИБ ,
Значи, в щастието ви, ръката ви трябва да бъде готова.
13.3.1921г.
52. Новият човек,  НБ , София
Мъжът става сериозен и замислен, и жената също. – Защо са недоволни? – Защото търсят щастието вън от себе си. Щастието, доволството е в самия човек.
10.4.1921г.
53. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Казвам: Ако жената имаше търпение да изслуша мъжа си, и ако той имаше търпение да разкаже всичко, защо и двамата нямат търпение да изслушат как се придобива щастието? Това е метод, това е закон, който съществува дълбоко някъде в човешката душа.
53.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Ако жената имаше търпѣнието да изслушва тъй дълго мѫжа си, ако той имаше търпѣнието да разказва какъ се готви пълнена кокошка, какъ да нѣматъ търпѣнието да изслушатъ и двамата какъ се приготвя щастието? Това е единъ методъ, това сѫ закони, който сѫществуватъ дълбоко въ нашата душа.
17.4.1921г.
54. Огнената пещ,  НБ , София
Всеки, който търси щастието извън себе си, е Дон Кихот.
Ако тоя живот му създава страдания за векове, питам: Има ли смисъл да живее? Ако отричането от живота носи щастие за вековете, няма ли смисъл да се отречеш? Де се крие щастието? – В самия човек. Щастието е в светлината на твоето съзнание.
Казвам: Не търсете щастието си отвън. Който се събудил веднъж, трябва да търси щастието в себе си.
След големи страдания, скитания и лутания, щастието се усмихнало и на тях.
54.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Споредъ мене, всѣки човѣкъ, който търси щастието извънъ себе си е Донъ Кихотъ.
Ако днешниятъ ти животъ ти създаде страдания за хиляди животи, питамъ те – има ли резонъ да живѣешъ? Ако пъкъ сегашното ти отричане ти създаде щастие за хиляда години, не струва ли да се самоотречешъ? Въ какво и въ кого седи щастието на човѣка? – То седи въ самия него. Щастието всѣкога може да го имаме.
Не очаквайте своето щастие отъ никѫдѣ! Онзи, който се събудилъ, трѣбва да очаква щастието си отъ себе си.
Слѣдъ дълги скитания на тѣзи дѣца, слѣдъ редица страдания, които минали и за тѣхъ се усмихва щастието.
29.5.1921г.
55. Да ги изпита,  НБ , София
Следователно, докато живеете на земята, щастието може да бъде само като далечна цел, но не и като обект за постигане.
Що се отнася до щастието, не желая да бъдете щастливи. На земята щастието прави човека нещастен. Ако вляза в дома ви и видя, че сте поставили щастието за идеал, ще кажа: Снемете тая икона. Сложете друга на нейно място! – „Искам да спечеля много пари, да си осигуря щастието.“ – С пари ще бъдеш щастлив! Ако заболееш и умреш, защо ти е това щастие? Това значи да гониш Михала. Щастието е в оня, който те обича. Приятелството осигурява щастието. И тъй, снемете иконата на щастието и, вместо нея, сложете следния надпис: „Любовта изисква подвиг, смелост и решителност в живота, за повдигане на всички братя и сестри в света“.
55.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Ако дойда въ кѫщи ви и намѣря щастието като идеалъ, ще кажа: „Снемете тази икона отъ тукъ, турете друго нѣщо на нейно мѣсто.“ Всички искатъ да бѫдатъ щастливи.
И днесъ искамъ да ви кажа, като отидете у дома си, да снемете иконата на щастието и да турите на мѣстото ѝ слѣдното: „Любовьта изисква подвигъ, смѣлость и рѣшителность въ живота за подигане на всички наши братя и сестри въ този свѣтъ.“ Турете този надписъ и вижте какво прѣобразование ще стане.
19.8.1921г.
56. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Щастието на човека се обуславя от разположението на духа - да е доволен от това, което е приел в даден момент.
25.8.1921г.
57. Разумно служене, СБ , В.Търново
Ако вие си зададете въпроса: „Какво съм аз?“ Да кажем, вие сте щастлив, радостен, но някой съсед ви бодне с малка игличка и от върха на тази малка игличка щастието ви се разваля. Питам: къде е отишло щастието ви? Или пък, да кажем, имате някоя голяма болка, някъде е нагноясало, а някой с една малка игличка пробие това място, изстиска гнойта и вие се освобождавате от тежестта.
2.10.1921г.
58. Поздравът на Любовта, НБ , София
Значи една жена може да развали щастието на двама мъже; един мъж може да развали щастието на две жени. Обаче една жена не може да развали щастието на две жени, нито един мъж може да развали щастието на двама мъже.
Като я превърнеш във втора степен, ще получиш втория дар – щастието.
58.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
Една жена не може да развали щастието на двѣ жени; и единъ мѫжъ не може да развали щастието на двама мѫже. Но една жена може да развали щастието на двама мѫже; и единъ мѫжъ може да развали щастието на двѣ жени.
Сега, тази енергия, слѣдъ като си я прѣвърналъ единъ пѫть, ще я прѣвърнешъ въ втора степень и ще получишъ втория даръ – щастието и за третия пѫть като я прѣвърнешъ, ще ти дадатъ блаженството.
30.10.1921г.
59. Синът Божий,  НБ , София
Търсят щастието там, дето го няма.
13.11.1921г.
60. В Египет,  НБ , София
И когато вие кажете: „В голяма беда съм“, аз казвам: Направи един полукръг и ще дойде щастието.
27.11.1921г.
61. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Когато целувате, вие трябва да внесете новия живот на Любовта, но отнемете ли някому щастието, не го целувайте, вие ще внесете нещастие.
18.12.1921г.
62. И Петър се грееше,  НБ , София
Като чула тя това, отишла при него и му казала: „Много се радвам, че ти си достигнал такова високо положение, аз не очаквах, но съдбата тъй завъртяла щастието при тебе; не може ли, както по-рано, да си заживеем пак с любов?“ Гледал той, гледал, взел една чаша нектар, излял я на земята, и казал: „Събери този нектар в чашата, и ако можеш да го събереш тъй чист, както беше, можем да заживеем пак заедно“.
1.1.1922г.
63. Сродните души,  НБ , София
Следователно, който очаква щастието си в сегашния момент на своето съзнание, той всякога се лъже.
22.1.1922г.
64. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Нашето щастие и радост на земята постоянно се рушат, и ако има някой човек, на когото щастието не е разрушено, той е, може би, изключение.
19.2.1922г.
65. Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ , София
Вие, когато повикате вашите гости, щастието на вашите гости ще бъде нещастие на няколко гъски, кокошки и пуйки или агънца. Следователно щастието в едно отношение е нещастие в друго отношение.
Да определим сега: Само онзи човек може да иска, да търси и да хлопа, у когото има един просветен ум и добри разбирания, той не е човек на случайностите, на щастието, защото ние на земята търсим само щастие.
5.3.1922г.
66. В дома на Отца,  НБ , София
Е-е, питам, кое съставя щастието на човека? Двуетажната къща или къщата с един етаж, в която може да се живее, да има достатъчно светлина, да бъде суха, да няма влага? Сега, в небето, в небесните жилища, атмосферата, в която живеят, е Любовта, защото тя съставлява въздуха на Божествения свят.
12.3.1922г.
67. Слушайте Него,  НБ , София
И на всички хора щастието почива само на една паяжина.
29.3.1922г.
68. Старият и новият живот, МОК , София
Щастието всяка душа го носи със себе си.
68.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Всяка душа носи щастието в себе си.
30.3.1922г.
69. Три разряда ученици, ООК , София
69.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Следователно, ако и вие сте поканени от Великия Творец на света, от вашите напреднали братя, трябва ли да се откажете? Или ако сте влезли вече в школата, трябва ли да се върнете назад? Няма причина човек да се откаже от великия път на живота, дето го очаква щастието му.
30.4.1922г.
70. Ще се стопи!,  НБ , София
Първото нещо, което съвременните хора търсят, то е щастието. Във всички положения на живота ние търсим щастието, а при това ни казват: „Щастието е непостижимо, няма го, в света няма щастие“. Защо го няма? Щастието нещо физическо ли е? – Не е физическо, то е Божествено.
Тия блага ще бъдат щастието.
Не, не, ние проповядваме един Господ, една Любов, която иде да уреди живота и да покаже, че щастието е възможно на земята, ама не на тази земя.
25.5.1922г.
71. Без Бога и без любов не може, ИБ , Витоша
Щастието си в един ден може да го дам, нищо повече! А сега, този тъй направил, това-онова...
15.6.1922г.
72. Мисъл и действие, ООК , София
72.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Щастието на отделния човек, както и на всеки народ, се крие във вътрешната сила и във вътрешното богатство.
30.7.1922г.
73. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Значи онзи човек, който иска да работи за щастието, трябва да бъде много умен и да разбира законите.
19.8.1922г.
74. Новият живот, СБ , В.Търново
Щастието ни е скрито в туй, което носим в себе си, а не отвън.
23.8.1922г.
75. Милосърдието, СБ , В.Търново
Сега вие ще ми кажете: „Защо ни е нужно да влезем и да учим в Школата, в училището на Бялото Братство?“ – За да научите законите на щастието, на блаженството, законите на живота, за да знаете как да живеете.
24.9.1922г.
76. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Божият Дух носи щастието.
1.10.1922г.
77. Живият Господ,  НБ , Русе
В Бога не вярват, но като дойдат при мене, питат ме, какво е щастието им. Вие вярвате в щастието, като последствие, а в причината на нещата, т. е. в Бога, не вярвате. Добре, че поне в щастието вярвате, защото то е стимул.
8.10.1922г.
78. Обичен и скъп, НБ , София
Сега, като изучавате живота, обръщайте внимание на неговите реални прояви. – Реален ли е животът? – Реален, но същевременно преходен, в смисъл, че днес си щастлив, на другия ден – изгубваш щастието си.
15.10.1922г.
79. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
И бъдете уверени, че щастието ви в света зависи само от музиката.
29.10.1922г.
80. Влиянието на електричеството, ООК , София
Обръщам ви внимание, тази е една малка причина, но знайте, че щастието на нашия живот почива върху такива малки, незабелязани причини в света.
5.11.1922г.
81. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Те казват: Намерихме щастието в живота. Като огладнеят, щастието им се нарушава.
26.11.1922г.
82. Лама савахтани,  НБ , София
Ще кажете, че и вие разбирате това, но не е дошло още време за любовта. – Ето една крива идея! – Не е дошло време за любовта!–Какъв е вашият стремеж? Какво търсите вие в живота си? Не търсите ли щастието? Не се ли стремите към здраве, към живот? Всички хора се стремят към великото, незнайното, т. е. към Божественото.
31.12.1922г.
83. Простри ръката си!,  НБ , София
Казвам: Щастието, светът, животът са загадки, сложни задачи, които, обаче, трябва да се решат.
Този живот не се основава на принципа на щастието, но на принципа на висшата разумност.
4.2.1923г.
84. Кое е това ново учение?,  НБ , София
84.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
И тогава, онзи, у когото щастието се изявява навън, като изблик на енергия, трябва да е готов да дава.
18.2.1923г.
85. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Този законъ е необходимъ за сегашното наше развитие, за щастието на дома ни. Щастието на човѣка въ свѣта зависи отъ него самия. Никой не може да ти взѣме щастието. Щастието на човѣка, това е Богъ, Който живѣе въ него, А като казвамъ Богъ, Който живѣе въ човѣка, не разбирамъ друго нещо, освѣнъ, че това е едно схващане, една особена свѣтлина, която, като озари човѣка, въ него става една особена промѣна, и той вѣрва, че има една велика интелигентна сила, и каквото намислишъ, тя веднага ще те направлѣва.
85.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Докато мислиш, че някой може да ти отнеме щастието, ти не си свободен. Щастието на човека зависи от самия него. Щастието се дължи на вътрешната връзка на човека с Бога, Който живее в него. В този смисъл, никой не може да ти отнеме щастието.
25.2.1923г.
86. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Слѣдователно ние не трѣбва да търсимъ щастието си, спасението си другаде, освѣнъ вѫтрѣ въ себе си, да съзнаемъ, че имаме всичко въ себе си.
86.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Не е позволено да градиш щастието си върху нещастието на другите.
19.3.1923г.
87. Смисълът на противоречието, ООК , София
Закон в света е: щастието на човека седи в постоянното и вечно разширение на ума и сърцето.
25.3.1923г.
88. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
88.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Щастието на едного може да продължи една година, на другиго – един час, на трети – един ден, една седмица или един месец. Щом презреят, щастието ти се свършва.
4.4.1923г.
89. Най-добрият метод,  МОК , София
Щастието и нещастието на ученика се градят върху точността.
22.4.1923г.
90. Петимата братя, НБ , София
Те трябва да знаят, че щастието се изкупва с жертви. Ако щастието е на единия полюс на живота, на другия полюс стои жертвата.
За да изучи законите на щастието, Изис Бухи взимала уроци от Мелсадек – Учител на Бялото Братство.
20.5.1923г.
91. За Името Ми, НБ , София
То е толкова трагично, колкото и комично! Въпросът за щастието на земята е драма и трагедия, които се превръщат в комедия.
Защо хората искат да бъдат щастливи? Щастието трябва да обуславя нашия бъдещ живот.
28.6.1923г.
92. Божественото и човешкото, ООК , София
Ако е за знания, аз зная много, но щастието в живота не седи в многото знание.
1.7.1923г.
93. Ще дойдем при него, НБ , София
За нас огънят от 35 милиона градуса е демаркационна линия, през която се минава от физическия в Божествения свят; от нещастието към щастието; от лъжата към истината; от злото към доброто.
8.7.1923г.
94. Речи само реч, НБ , София
Не, не може да градиш щастието си на гърба на другите.
12.7.1923г.
95. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
В небето законът е обратен; великото е, което произвежда страданията, а крайно малкото произвежда щастието.
Не, ако щастието е една необходимост, тогава и скръбта е друга необходимост. Не е вярно, че щастието е една необходимост за душата.
12.7.1923г.
96. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Вие търсите щастието в живота. Щастието е качество само на ученика.
Вие не трябва да мислите, че щастието е в света.
Щастието не е нещо, което трябва да придобивате с векове.
11.9.1923г.
97. Високият идеал, ООК , София
97.2 Високият идеал ( втори вариант )
И тъй, в изпълнение волята на Бога, в любовта към него се заключава щастието на всяка душа.
1.10.1923г.
98. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Те в Бога не вярват, а дойдат при мене и ми казват: „Какво е моето щастие?“ Аз в щастието не вярвам. Щастието, което е едно последствие, ти му вярваш, а в причината на нещата, която е Бог, не вярваш. Благодарение, че вярваш в щастието, защото щастието е един стимул.
7.11.1923г.
99. Божественото съвършенство, ООК , София
Нали всичките хора търсят щастието? И вие го търсите? По-голямо щастие от това, да живее човек в Бога, има ли? Обаче да излезе душата в света – това не е желание на душата, това е желание на Бога.
11.11.1923г.
100. Който има уши,  НБ , София
Щастието и силата на хората зависят от тяхното слушане. Щастието, това е връзка между две души. За да можем да разберем туй вътрешно отношение на щастието, ние трябва да си служим с онези обективни символи, които съществуват в природата.
25.11.1923г.
101. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Там считат за голямо щастие, ако сполучиш да промениш някому щастието в нещастие.
23.12.1923г.
102. Скръб и радост,  НБ , София
Някои мислят, че ако напуснат службата си, ако се отрекат от дома си, този е начинът за постигане щастието.
30.12.1923г.
103. Нашите длъжници,  НБ , София
Съвременният живот е пълен само с мъчнотии, с хиляди спънки, и внася такива отрови в нас, че изгубваме щастието и смисъла. „Ние искаме да умрем.“ Не, приятели, никога не искайте да умрете! Искайте от Бога да живеете, а не да умирате.
Как се разваля щастието на хората? Мъжът заръчал хубави лачени обуща на жена си и се радва.
13.1.1924г.
104. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Та казвам: страданията не са нищо друго, освен онзи мост, по който вие минавате със затворени очи, а на този мост, близо до камъка, седи онази торба със злато – щастието, което вие не виждате.
20.1.1924г.
105. Допреният въглен,  НБ , София
Той вече е богат, има всичко, голям палат, шарени прозорци с хубави завеси, той е сам облечен в копринени ризи, но на колко вдовици той е взел имането, колко сиромаси е опропастил! Питам: Где е тогава щастието му? Често вие казвате: „Колко е светнало лицето на този, а на онзи колко е пожълтяло!“ Аз обичам по някой път жълтите хора.
27.1.1924г.
106. Трансформиране на енергиите, МОК , София
Следователно, щастието и блаженството, които вие търсите, още не са заради вас.
Трябва да знаете, че щастието, което търсите, се намира най-първо във вашия ум; после във вашето сърце а след това и във вашата воля.
6.2.1924г.
107. Най-щастливият ден, ООК , София
Ако в един момент вашето щастие е кратковременно, а нещастието – дълговременно, в следващия момент законът ще бъде обратен: щастието ви ще бъде дълговременно, а нещастието – кратковременно. Приятните и неприятните случаи в живота са еднакви, само че възможно е нашето съзнание при страданията да е било будно, а при щастието да е било в спящо състояние. Нашето съзнание при щастието е будно, а при страданието – спящо.
Да, има щастие, но щастието се обуславя от миналото на човека.
Щастието е качество на ангелите.
30.3.1924г.
108. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Щастието на хората иде от малките ангелчета на небето.
9.4.1924г.
109. Тъчете мислите си!, ООК , София
Вие казвате: „Аз искам да живея щастлив живот.“ Много искаш! Не, дойде ли благоприятният момент, кажи: „В този момент аз ще живея щастливо.“ Щастието е една секунда, кратковременно е. Мине скръбта, дойде щастието. Скръбта и щастието се редуват.
23.4.1924г.
110. Точилото и ножът, ООК , София
Знаете ли колко струва щастието на човека? – Струва милиони левове.
4.5.1924г.
111. Каквото попросите,  НБ , София
Според него, щастието и блаженството на човека се придобиват моментално.
11.5.1924г.
112. Напразно ме почитат,  НБ , София
Често хората грешат, защото търсят щастието си вън от себе си. Те не подозират, че щастието е в самите тях, в любовта, като първа възможност, вложена в тяхната душа.
Как мислите тогава, нещастни ли сте? Вие очаквате щастието и спасението си някъде отвън, без да подозирате, че това зависи от вас, от вашия ум.
6.7.1924г.
113. Да възлюбиш, МС , София
Заминат ли възлюбените ви на онзи свят, заедно с тях и щастието ви напуща.
13.7.1924г.
114. Новата азбука, СБ , Мусала
Дето е щастието на едного, там е нещастието на другиго.
12.8.1924г.
115. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
Не е ли изгубено щастието за тях? - Изгубено е.
Щастието, което сте изгубили, ще ви го донесе някой ваш приятел някой ден и вие ще се зарадвате.
24.8.1924г.
116. Качества на разумния живот, СБ , София
А понеже ние сме ограничени, щастието ни всякога може да се вземе и правата ни всякога могат да се ограничат.
116.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
А понеже ние сме ограничени, щастието ни всякога може да се вземе, и правата ни всякога могат да се ограничат.
2.9.1924г.
117. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
Лъжата премахва онова красивото, което слиза от Небето, и щастието се губи.
19.11.1924г.
118. Несъизмеримите неща, ООК , София
Казвам: „Едно време ти имаше четири монети.“ Той казва: „Докажи!“ Когато вашият живот е бил смислен, пълен, и после се е обезсмислил, това не е ли едно доказателство, че във вашия живот е имало някакво щастие, което се е изгубило? Казват: „Щастието е празна работа.“ Питам: туй щастие, което беше във вас, изгуби ли се някъде? Загубата на едно малко щастие, което човек е имал, е от привидната благодарност, която е имал за това щастие.
14.12.1924г.
119. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Казвашъ: развали ми разположението! Защо пожертвува щастието си за 1,000 лв? Нѣкой жертвува туй свое щастие, туй вѫтрѣшно богатство за едно ядене, за единъ кривъ погледъ отъ нѣкого, или че нѣкой казалъ нѣщо по нашъ адресъ.
119.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Казваш: Развали ми разположението! Защо пожертва щастието си за 1000 лв.? Някой жертва туй свое щастие, туй вътрешно богатство за едно ядене, за един крив поглед от някого, или че някой казал нещо по наш адрес.
14.12.1924г.
120. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
Каквото и да прави човек, тази мисъл – „щастието“ е основна и той не може да се освободи от нея и даже някой като се самопожертва, пак мисли за своето щастие.
120.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Каквото и да прави човек, мисълта за щастието е основната мисъл, от която той не може да се освободи.
4.2.1925г.
121. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Защо? Защото търсим щастието там, дето го няма. Не трябва да търсим щастието на Земята, понеже то не може да се постави в такива крехки съсъди, каквито имаме на Земята. Всички съвременни хора искат да направят щастието достояние на Земята, но това нещо няма да се постигне никога.
Той не търси щастието на Земята.
18.2.1925г.
122. Причини за противоречия, ООК , София
Не, знайте следното нещо: и щастието да ви дадат на Земята, не го вземайте. За предпочитане е, като живеете на Земята, да носите скърбите, отколкото щастието. Защото ако вземете щастието, ще ви дойдат много големи нещастия.
Сега да не се роди страх, та да кажете: „Не искам щастие!“ – Не, само онзи се отказва от щастието, който се страхува.
22.2.1925г.
123. Най-важното,  МОК , София
При това, ако искате да бъдете силни, не търсете щастието си на Земята. Щастието иде само; търсите ли го, то бяга. Запомнете следното правило: не търсете щастието си на Земята. Ако искате щастието ви да върви след вас, тръгнете си по вашия път, без да се обръщате назад, и каквото ви се случи, бъдете благодарни. Щастието седи в разумните постъпки на човека.
8.3.1925г.
124. Моето царство,  НБ , София
Това сѫ разсъждения само за онѣзи отъ васъ, у които съзнанието е пробудено; вие трѣбва да знаете, че има велики въпроси, съ които трѣбва да се занимавате и да рѣшавате; да се радвате, че знаете, какво има неразрѣшени въпроси, въ които седи щастието на земята. Щастието ви, богатството ви не е въ това, което имате сега.
124.2 Моето царство ( втори вариант )
Вие трябва да знаете, че има велики въпроси, с които трябва да се занимавате и да решавате; да се радвате, че знаете, че има неразрешени въпроси, в които седи щастието на земята. Щастието ви, богатството ви не е в това, което имате сега.
5.4.1925г.
125. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Кога ще дойде Христосъ? – Когато прѣстанете да вѣрвате, че въ богатството, въ кѫщитѣ седи щастието.
125.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Казвате: Кога ще дойде Христос? – Когато изгори болницата. - Кога ще дойде Христос? – Когато престанат всички теории и хипотези. - Кога ще дойде Христос? – Когато престанете да очаквате да дойде някой благодетел да ви донесе пари. - Кога ще дойде Христос? – Когато престанете да вярвате, че в богатството, в къщите седи щастието.
21.6.1925г.
126. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Не лъжешъ ли, щастието ще дойде въ тебе.
Щастието на земята не е щастие и за небето.
126.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Не лъжеш ли, щастието ще дойде в тебе.
Щастието на земята не е щастие и за небето.
28.6.1925г.
127. Смяна на състоянията,  МОК , София
Дойде ли ви някое нещастие, веднага го свържете с противоположното нему – щастието.
5.7.1925г.
128. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Щастието на човека иде от момента, когато той започва да обръща внимание на малките силови величини в живота си.
12.7.1925г.
129. Платното, ИБ , Мусала
Бъдещият живот, щастието на човека зависи от онова, Великото съзнание.
15.11.1925г.
130. Заведоха Исуса, НБ , София
Казва им Исус: “Аз съм!” Когато щастието в света следва някои хора, те казват: аз съм! Щом дойде нещастието, няма ги, из миши дупки се крият.
13.12.1925г.
131. Откъде ида,  НБ , София
Аз съм за щастието на хората, аз съм за живота па хората.
10.1.1926г.
132. Давам власт,  НБ , София
От там е останала и поговорката: “Направете някого чорбаджия, за да се оправи.” Тъй също и богатите затлъстяват, трябва да знаете, обаче, че щастието на човека не седи в богатството.
Аз бих желал да зная, колко щастливи жени има до сега, от падането на нашата стара, почтена майка Ева? Я ми кажете, колко такива щастливи жени има до днес? Ние ще разрешим този въпрос само тогава, когато разрешим щастието като едно разумно разбиране между мъже и жени.
27.1.1926г.
133. Външни влияния, ООК , София
От същественото в живота зависи и щастието на хората.
7.2.1926г.
134. Познат от Него,  НБ , София
Та казвам: понеже всички вие искате да бъдете щастливи, аз ви показвам пътя на щастието.
21.2.1926г.
135. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Той е благото на Царството божие и от това благо зависи щастието на всеки народ.
17.3.1926г.
136. Редът на числата, ООК , София
Казвам: Щастието на човека е в неговото настояще.
Сега вече ще ви говоря за щастието като идеал на човешката душа. Щом престана да говоря за страданията, ще започна да говоря за вътрешния смисъл на живота – за щастието. Истинската наука се състои в постигане на щастието.
Време е вече да пристъпим към разглеждане въпроса за щастието, да видим как се придобива и запазва, какви са неговите основи, как трябва да расте и да се развива. Казвате: „По кой начин може да се придобие щастието?“ Много начини има за постигане на щастието. Аз не ви давам, както светът ви дава, но когато Духът на Истината дойде у вас, Той ще ви научи на всичко, Той ще ви донесе щастието“. Докато не се научите като овчаря да одирате кожите на страданията и страданията да умрат за вас, както двете овци на овчаря, вие не можете да влезете в царството на щастието.
Отделите ли се от Божията Любов, скръбта ще дойде и щастието ще изчезне. Свържете ли се с Любовта, ще дойде радостта, която ще донесе щастието.
21.3.1926г.
137. Закон на съпоставяне,  НБ , София
За да се роди едно съгласие, една хармония в самия ви живот, аз ви проповядвам закона на щастието. Как трябва да ги понасяте също съм ви говорил, но трябва да знаете, че закона на щастието започва със закона за съпоставянето на нещата.
В какво седи закона на щастието? - Ще обикнеш един човек, не той да те обича, но ти да го обичаш, и тъй да вложиш енергията си в него, че никаква сила в света да не е в състояние да те разедини.
Да, за такива целувки говоря, за целувки на щастието, които могат да повдигнат, да възкресят човека.
За в бъдеще аз пак ще се спра и ще говоря върху тази беседа, върху закона на щастието, как да се съгради този велик живот, за да бъдете всички богати, щастливи и здрави.
28.3.1926г.
138. Петте разумни,  НБ , София
Разумният живот е живот на щастието.
Миналата седмица ви говорих за щастието. Само разумният човек познава щастието.
Само тогава ще дойде щастието. Как започват живота си двама млади? Вземете запример, младият човек на своята възлюбена преди да се оженят - какво казва. - Не мога без тебе, умирам! И започват те живота си: Първият ден те започват добре, вторият ден също, но един ден тя поглежда другиго, веднага идва съмнението и щастието изчезва. Същият закон можем да прекараме и за друг случай: Ако ти се съмняваш в своя приятел, щастието изчезва; ако ученикът се усъмни в своя учител и ако учителят се усъмни в своя ученик, щастието също така изчезва; ако майката се усъмни в своя син, щастието изчезва; ако свещеникът се усъмни в своето паство, на какво ще прилича този народ? На какво ще прилича това общество? Най-после, ние се усъмняваме и в Бога и тогава идват всичките нещастия, всички полудявания в живота ни.
11.4.1926г.
139. Малкото съпротивление,  МОК , София
Щом приложите тази любов в живота си, вие ще се домогнете до щастието, което е в самите вас. Щастието на човека е заключено в самия него, а външният свят, хората, представят условия за постигане на щастието.
139.2 Малкото съпротивление ( втори вариант )
Щом приложите тази Любов в живота си, вие ще се домогнете до Щастието, което е в самите вас. Щастието на човека е заключено в самия него, а външният свят, хората, представляват условия за постигане на Щастието.
9.5.1926г.
140. Място на добродетелите,  МОК , София
Българинът вярва в щастието, а англичанинът – в работата.
23.5.1926г.
141. Скритото имане,  НБ , София
По кой начин може да се добие съвременната интелигентност? От нея именно зависи щастието на човека. Щастието на индивида, щастието на дома, щастието на обществото, щастието на народа, щастието на цялото човечество, па и щастието на всички ангели се крепи на разумния живот.
Един ден той вижда царската дъщеря, която се разхождала и си казал на ума: ако мога да целуна ръката на тази царска дъщеря, щастието ще ми се усмихне, ще ми тръгне напред.
30.5.1926г.
142. Което дава живот,  НБ , София
Ти не можеш да направиш живота си щастлив, ако не знаеш ключа на щастието. Всички хора, които търсят щастието, търсят неговия ключ.
6.6.1926г.
143. Ще се наситят,  НБ , София
Всички хора търсят щастието там, където го няма. Че трябва да търсим щастието, съгласен съм.
20.6.1926г.
144. В малкото,  НБ , София
Ако линията на щастието у някой човек е скъсана, или я няма никаква, съдбата на този човек казва: Слушай, ти не вярвай на щастие, на късмет.
7.7.1926г.
145. Специалният закон, ООК , София
За да не изгубите щастието, което той ви носи, вие трябва да знаете как да го посрещнете.
28.8.1926г.
146. Правосъдие, СБ , София
Тя го погледне и повярва, че наистина само тя е в състояние да донесе щастието и спасението му и се съгласява да се оженят.
29.9.1926г.
147. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Не вървите ли, както трябва, не работите ли съзнателно, щастието ще се отдалечава от вас. Колкото повече отлагате, толкова повече и щастието ви ще се отдалечава. Не мислете, че като хванете единия край на щастието, всичко сте придобили. Вие можете да хванете единия край на щастието и да го изпуснете. Работете постоянно, без отлагане, та като хванете единия край на щастието, да не го изпуснете. Хванете ли здраво щастието, вие ще влезете в безсмъртния живот.
31.10.1926г.
148. Неговата заповед,  НБ , София
Всички, които ме слушате, искате още днес да бъдете щастливи, очаквате да чуете нещо по това, как да придобиете щастието.
Като очакваме добрите условия на живота, не трябва да бездействаме и да казваме: “Добър е Господ, Той всичко ще ни даде!” Така правят мързеливите хора, а ние трябва да работим! Дойде ли пролетта, всички трябва да работим, да придобием необходимите блага за вечния живот, който изключва страданията, а включва щастието на цялото човечество, на всички народи и на всички души.
14.11.1926г.
149. Поглед и движение,  МОК , София
149.2 Поглед и движение ( втори вариант )
И казва един за щастието: «Аз, казва, като съм гладен, ще посадя една ябълка, и като роди тя, ще си я пазя и ще ям, и ще бъда доволен.» Обаче една вечер той заспал под ябълката и на сутринта – ябълката обрана.
17.11.1926г.
150. Устои на съзнанието, ООК , София
И тъй четири велики закона има в света, от спазването на които зависи щастието на човека.
Днес и млади, и стари търсят щастието и, като не го намерят, казват: „Щастието е непостижимо." Питам: На какво се дължи щастието и на какво – нещастието? Всеки иска да бъде щастлив. Ще ви дам една рецепта, да знаете как може да придобиете щастието. Първото условие за щастието е любовта. Когато придобиете любовта, и щастието ще дойде. Когато изгубите любовта, и щастието ще изгубите. В щастието човек изпитва пълнота, разширение, благодарение на любовта, която го е посетила.
И тъй, който придобие любовта, той придобива и щастието. Хванете ли щастието в ръцете си, всички ваши ближни – мъж, жена, деца, приятели тръгват след вас. Изпуснете ли щастието, всички ви изоставят.
Никоя сила в света не е в състояние да ви направи пакост, да вземе щастието ви. Ако нямате щастие, трябва ли да плачете за него? Защо плачете за нещо, което не познавате? Кой от вас е бил щастлив? Досега аз не съм срещнал човек, който да е изгубил щастието си. Говорят някои, че са изгубили щастието си. Който има щастието в себе си, той не може по никой начин да го изгуби, защото щастието произтича от любовта.
21.11.1926г.
151. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Щастието е резултат на човешката любов, т.е. на Любовта между хората.
21.11.1926г.
152. Освобождаване,  МОК , София
И още много философи ще го разрешават, но едва ли ще им се даде щастието да го дигнат.
2.1.1927г.
153. Влизане,  НБ , София
Най-малкото докосване до съзнанието на Бога донася такава радост за душата, за която Павел казва: „Щастието, което ни очаква за в бъдеще, не може да се сравни с богатствата на целия свят.“ Само по този начин животът ни ще бъде песен и музика.
23.1.1927г.
154. Представа за трите свята,  МОК , София
Щастието не може да живее на земята. И Мойсей се стремеше да види щастието на своя народ, но не можа. На същото основание човек трябва да приготви условия за придобиване на щастието. За да придобие щастието, човек трябва да развие в себе си голямо самообладание, стремеж към свобода, голяма любов и мъдрост и абсолютна справедливост.
154.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Сега мислите ли, че в този век, в който живеете, може да бъдете щастливи? Каква е вероятността на щастието? Хората не може да бъдат щастливи. Щастието не е цвете, което вирее на сегашния физически живот. И човек може да види какво ще бъде щастието за него.
20.2.1927г.
155. Праведният,  НБ , София
Да търсите щастието, това е добро нещо, но човек не знае, какво го очаква утрешния ден.
13.3.1927г.
156. Реализиране на желанията,  МОК , София
Реализирането на желанията на човека наричаме придобиване на щастието. Обаче щастието на даден човек не се намира непременно в народа, в който живее - щастието на българина не е само в България, щастието на германеца не е само в Германия, на англичанина не е само в Англия. Ние виждаме българи, пръснати из целия свят - търсят щастието си; ние виждаме американци в Германия, англичани в Индия - всички търсят своето щастие. Щастието на човека не е само в почвата, която обработва; част от условията му се намират в почвата, във въздуха, във водата, в храната, но част от условията му се намират на Слънцето, на Венера, на Юпитер, както и на всички останали звезди и планети.
156.2 Щастието ( втори вариант )
Щастието на един народ не се намира само в почвата; тези условия се намират и вън. При това щастието на човека не се намира и на Земята – не че не се намира, част от тези условия само.
22.3.1927г.
157. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Може ли някой от вас да каже, каква беше главната идея в стихотворенията, които се четоха тази вечер? Кое от тях ви се хареса най-много? В първото стихотворение се чете за щастието. Как мислите, съществува ли щастие на земята? Аз ви говорих за щастието и ви казах, че ако чакате щастието да дойде в къщата ви, то никога няма да дойде, вие трябва да отидете при него. Който дири щастието, може да бъде щастлив, но който го чака на крака да му дойде, никога щастлив не може да бъде. Щастието ще мине покрай него и ще си замине.
27.3.1927г.
158. Лозените пръчки,  НБ , София
Съвременните хора постъпват като първия приятел, подаряват си лотарийни билети и очакват щастието да дойде.
6.4.1927г.
159. Начертаният план, ООК , София
Щастието не е единственият начин, по който задачите на живота могат да се разрешат.
Следователно нито щастието, нито благата разрешават мъчнотиите и задачите в живота.
10.4.1927г.
160. Двама синове,  НБ , София
Когато се ограничаваме, ние влизаме в четириизмърното съзнание, в света на щастието и благото, в света на ангелите.
10.4.1927г.
161. Образи на реалността,  МОК , София
161.2 Образи на реалността ( втори вариант )
Върху него ще градиш щастието си. Щастието е, което най-лесно се добива. То е външната страна на щастието.
24.4.1927г.
162. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Ако един учен премине цели 20 – 30 години през ред страдания и после му се усмихне щастието, мислите ли, че ако той се натъкне на някаква лъжлива теория, ще се разправя с нея? Той ще се държи само за онези факти, които са верни и истинни, а за другите, които не са верни и не са още доказани, ще каже: нека с останалите факти и теории се занимава младото поколение.
8.5.1927г.
163. Сто пеняза,  НБ , София
Така и хората понякога близват малко медец от щастието, но това е само близване, отгоре пак ги чака бикът, а отдолу – змията.
15.5.1927г.
164. Ще ви се даде,  НБ , София
Като четете Посланията, какво разбирате под думата "послание"? Под думата "Послание" се разбира миналото, в което е вложено всичко онова, което е служило за щастието и нещастието на човечеството.
22.5.1927г.
165. Що искате,  НБ , София
Следователно, щастието на човека зависи от това голямо, безбройно количество малки души, групирани в едно цяло.
29.5.1927г.
166. Благо и леко,  НБ , София
Има хора, които постоянно се безпокоят, тревожат, че могат да изгубят живота, щастието, благото си.
Истински духовните и религиозни хора знаят това нещо и те са се заели с разрешението на проблема за щастието, т.е. с изучаване на очите.
5.6.1927г.
167. Две думи,  НБ , София
Това е велико благо за човека! Всяко живо същество все допринася нещо за щастието на всеки човек.
Сега, хората на щастието и нещастието учат закона на абсолютно малките величини, чрез страданията и смъртта.
Вземете, например, един ден човек е щастлив, а на втория ден изгубва щастието си, изгубва смисъла на живота.
5.6.1927г.
168. Трениране,  МОК , София
И тъй, според съчетанието на буквите в българския език щастието съдържа следните елементи: Вяра, разумност, въображение, чувство, познаване на законите на Земята - на твърдата, течната и въздухообразната материя, както и законите на светлината, топлината, електричеството и магнетизма. Дойдете ли до англичанина, той пише щастието с други букви, англосаксонецът не върви по пътя на славянина - той е цъфнал и вързал вече, няма какво повече да чака.
168.2 Трениране ( втори вариант )
Нали на вас аз съм обяснявал какво нещо е щастието?, това е човешката ръка: .
Щастието съдържа вярата, ума, въображението (Месеца), чувствата, «т» - чисто физическия свят, твърдата материя, «и» - произволните сили, които действуват, жидките сили, теченията им. То е закон за произвеждането общия този процес - «щастието» на български.
15.6.1927г.
169. Връзка на съзнанието, ООК , София
И тъй, щастието ви зависи от вашите разбирания, от това, което правите във време и пространство.
19.6.1927г.
170. Ще оздравее,  НБ , София
Те имат много атавистични възгледи върху живота, вследствие на което търсят щастието там, дето го няма.
22.6.1927г.
171. Отличителни черти, ООК , София
Ако постъпите така, от този момент щастието ще започне да ви следва.
15.8.1927г.
172. Правата мисъл, МС , София
Това наричат "усмихване на щастието". Щастието може да дойде само по един начин - по пътя на правата мисъл. Като намерим правата мисъл, щастието няма да бяга вече от нас.
Правата мисъл е ключът на щастието.
19.8.1927г.
173. Пътят на ученика, СБ , София
Туй, което вие търсите в живота си, е щастието.
20.8.1927г.
174. Братя в единомислие, СБ , София
Идват лекари тогава – един, двама, трима, правят инжекции, препоръчват разтривки, изпотявания, какви ли съвети не дават, но всичко това може да се сведе към следното: всички клетки трябва да разберат, че те са живи същества, че щастието на всяка една от тях зависи от общото състояние на организма.
24.8.1927г.
175. Явно говорих, СБ , София
Най-големите неприятели на щастието са драмите и трагедиите.
31.8.1927г.
176. Малките резултати, ООК , София
По линията на съдбата определят щастието на човека.
18.9.1927г.
177. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Докато Христос беше на земята, Той внесе едно малко подобрение в съдбата, в щастието, или в тъй наречената сатурнова линия.
Всеки може да създаде в себе си линията на съдбата, или линията на щастието.
Ако линията на съдбата, т.е. на щастието е добре развита в човека, това показва, че неговото сърце е широко отворено и щедро. „ И показа им ръцете и ребрата си и каза им: Мир вам!"
25.9.1927г.
178. Оскърбени,  НБ , София
Който разбере смисъла на този стих, той ще знае, че щастието на човека не е на земята, Няма човек на земята, който може да се нарече щастлив. Всички хора са търсили и търсят щастието на земята, но и днес не са го намерили. Елементите на щастието са на земята, но самото щастие, като нещо цяло, не съществува на земята. Всеки човек е видял, как щастието бяга от ръцете му. Въпреки това, съвременните хора вярват, че ще намерят щастието и ще го задържат за себе си.
Питам: на какво се дължат тия противоречия в живота? Противоречията се дължат на факта, че хората търсят щастието там, дето то не съществува.
30.10.1927г.
179. Посред тях,  НБ , София
Идването на Христа между хората е основната идея, от която произтича безсмъртието; безсмъртието пък носи щастието.
Съвременните хора вярват в щастието и чакат, то да им дойде на крака, като казват: Добър е Господ! – Аз вярвам 200 на сто, че Господ е добър, велик, благ, но при все това хора умират гладни.
13.11.1927г.
180. Така е писано,  НБ , София
Кое създава нашето щастие? Щастието ни се определя от хората, които ни обичат.
Когато искате да придобиете щастието, да станете силен, щастлив човек, вие трябва да влезете във връзка със съзнателни, по-напреднали от вас същества, които да ви помагат.
27.11.1927г.
181. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Здравето, богатството, щастието, честта и славата на човека зависят изключително от неговия ум.
Както виждате, невежите, както в миналото, така и сега, страдат и търсят щастието си по болниците.
7.12.1927г.
182. Вечно обновяване, ООК , София
Какво разбирате под думата "щастие"? Щастието е нещо невидимо. Материалните блага са външен израз на щастието.
14.12.1927г.
183. Време и вечност, ООК , София
Щастието на човека се заключава в това, да може чрез органите си да изразява всички подтици на душата и на духа си.
6.1.1928г.
184. Пътят на героите,  ИБ , София
Щастието, което търсите, е материалната страна на живота, то подразбира материални блага на земята. Щастието не може да съществува без материални блага. Затова не търсете щастието на земята, но търсете блаженството. Щастието може всеки момент да се изгуби и отново човек да бъде нещастен. Щастието на земята е постижимо относително, когато блаженството е напълно постижимо.
184.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Щастието, което търсите в материалната страна на живота, но то подразбира материални блага на земята. Щастието не може да съществува без материални блага.
Щастието може всеки момент да се изгуби и човек да бъде отново нещастен. Щастието на земята е постижимо относително, когато блаженството е постижимо напълно.
8.1.1928г.
185. Жлебът,  НБ , София
Значи, щастието на човека зависи от това – да бъде той обичан.
Какъв смисъл има в затворените очи? Щастието на грешните хора седи в затворените очи, а на праведните – в отворените.
15.1.1928г.
186. Заветът,  НБ , София
Съвременните културни хора се намират в положението на американската лоза, присадена на българска почва; но щастието, блаженството и здравето, по този начин не могат да дойдат. Какво ще стане с рибата? При щастието, което й давате, тя непременно ще умре.
15.1.1928г.
187. Творец на съдбата си,  МОК , София
Това значи: Свържете своето нещастие с щастието на другите хора и към вас ще потекат струи на изобилие, на нов живот.
18.1.1928г.
188. Малки и големи придобивки, ООК , София
188.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Нещастни защо? Понеже вие търсите в знанието щастието.
2.2.1928г.
189. Състояния на материята, ООК , София
И в трите случая щастието не е постоянно.
12.2.1928г.
190. До край,  НБ , София
Късметът, щастието никога няма да дойде само при краката ви; вие трябва усилено да търсите, за да го придобиете.
26.2.1928г.
191. Дванадесетте племена,  НБ , София
Значи, има един начин, по който човек може да постигне щастието, към което се стреми.
Важното за човека е здравето, щастието, към тях той се стреми.
4.3.1928г.
192. Изново,  НБ , София
И тъй, новата философия на живота се заключава в постигане на щастието, било индивидуално, било общо. Следователно, човек не трябва да търси щастието изключително за себе си, но като общ закон, който се отнася до цялото човечество.
7.3.1928г.
193. Двете точки, ООК , София
Който се е родил в горната част на кръга, при благоприятните условия на живота, в светлата страна, той ще бъде в радостта, в щастието.
11.3.1928г.
194. Баща си и майка си,  НБ , София
Щастието не почива на механически закон, но на жив, органически закон, в който има растене, развиване, както всички живи същества. Щастието не седи в това, да има човек къщи, ниви, лозя, дрехи, пари и т. н. Щастието се заключава в това, да има човек здрави дробове, здрав стомах, здраво гърло, здрави ръце и крака. Съвременните хора се намират в една фаза, когато щастието не може да се реализира. За щастието са работили много хора, много велики учени и философи, но не можаха да го постигнат. За щастието са работили кристалите, после растенията, животните, хората, но никой не разреши този въпрос. На времето си и рибите имаха отлична култура, но и те не можаха да разрешат въпроса за щастието. Дойде ред и до хората да разрешат въпроса за щастието, но и те не можаха да го разрешат.
От прилагането, или неприлагането на този закон зависи щастието или нещастието на хората.
18.3.1928г.
195. Помаза ме,  НБ , София
Щастието и красотата се постигат само чрез музика, чрез художество и чрез поезия.
Нека има радост и веселие в света! Щастието е постижимо, но не с разбиранията на баба ви и на дядо ви. Ако можете да съблечете баба си и дядо си през главата, щастието е постижимо.
1.4.1928г.
196. Славата човеческа,  НБ , София
Тази мисъл създава линията на щастието, или сатурновата линия.
9.4.1928г.
197. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Щастието и несполуките са две фази в живота на човека. Щастието е постижимо, и затова всеки се стреми към него.
Съвременните хора спорят върху въпроса, постижимо ли е щастието, или не. Щастието съществува в света. Рибите представят щастието, което Петър искал да улови, но не могъл.
Сега, да дойдем до щастието, или сполуките на живота. Щастието представя идеалния израз на живота. Този път на щастието се намира най-мъчно. Например, слушате някой да казва: Да съм богат човек! – Богатството, обаче, не е щастие, то е условие за придобиване на щастието. – Да съм силен човек! – Щастието не седи и в силата. Силата е само условие за придобиване на щастието. Силата е външен процес. – Да съм учен човек! – Щастието не седи и в учеността на човека. Учеността е външен процес, едно от условията за придобиване на щастието. Щастието е велик закон, за постигането на който човешката душа трябва да се съедини с Първичната Причина, от Която е излязла.
Щастието, обаче, има съвсем друг произход. Нещастието и несполуките са образувани във време и пространство, а щастието и сполуките – извън времето и пространството. Следователно, произходът на щастието е от далечното минало и представя вътрешен процес на битието. Писанието казва: „Дето е Духът Божи, там е щастието."
В древността индусите са имали три философии за живота: първата философия подразбира постигане на щастието чрез усилия, чрез волята; втората философия – чрез сърцето, а третата – чрез ума. Това са три специфични пътища за постигане на щастието. Обаче, и досега, нито по един от тия пътища индусите не са постигнали щастието. В своите усилия да разрешат този въпрос, те са разрешили ред органически въпроси, но главния въпрос – щастието – и до днес още не са го разрешили. Ето защо, те очакват вече да дойде някой отвън, да им покаже, как да постигнат щастието.
Например, ако проследите психологията на българите, както и тази на останалите народи, малко хора ще срещнете, които да са доволни от щастието на другите. Когато Христос прекара 40 деня в пустинята, при Него се яви изкусителят, който познаваше тайните науки и Му каза: „Ако, наистина, си Син Божи, дошъл да повдигнеш човечеството, ти трябва да знаеш основния закон, чрез който да превърнеш тия камъни в хляб.” Христос му отговори: „Щастието не се заключава само в този хляб.
И тъй, щастието, което хората желаят, може да се придобие от всички разумни същества, от всички вярващи. Ако човек, който носи в себе си щастието, влезе между обикновените хора, той ще превърне техния живот в райска градина.
Питам: коя сила е в състояние да запази човека от външното зло и да осигури щастието му? Добродетелта е първият елемент, първата сила в човека, която му помага да добие щастието.
Всички хора търсят щастието, но те трябва да знаят, че щастието е извън времето и пространството. Каквото и да мисли, каквито науки и да изучава, човек трябва да знае, че науката за щастието е една от великите науки, с която могат да се разрешат всички въпроси в живота.
Та сега и вие, с вашата вяра, се самозаблуждавате, че можете да постигнете щастието. С вярата, която съвременните хора имат, трябва ден и нощ да разсъждават, за да разрешат въпроса за щастието.
Дето е разумността, там е щастието, там са поетите, там са музикантите, там са великите хора в света.
18.4.1928г.
198. Доброта и разумност, ООК , София
Оттук можем да извадим следното заключение: щастието се вози на две каляски–на каляската на добротата и на каляската на разумността. Тази е причината, поради която хората не могат да хванат щастието. Как ще хванете едновременно двете каляски? Още едно нещо трябва да се знае за щастието, а именно: Щастието обича само любовта. Дето е щастието, там е любовта. Щастието е дете на любовта, а любовта е майка на щастието. Когато щастието тръгне за някой дом с двете си каляски, с него заедно иде и любовта. Дето са щастието и любовта, там добротата и разумността работят в пълно съгласие и хармония.
25.4.1928г.
199. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Щастието може да се вози само на каляската на добротата и на каляската на разумността. Любовта пък се носи на крилата на щастието. Дето е щастието, там е и любовта.
16.5.1928г.
200. Разумни отношения, ООК , София
Докато човек крепи щастието си върху физически неща, той всякога ще бъде нещастен. Щастието идва от вечни, от постоянни неща.
30.5.1928г.
201. Придобиване на щастие, ООК , София
Всеки търси щастие, но щастието върви по известни закони. Щастието не се намира нито в окръжаващата среда, нито в парите, нито в знанието, нито в красотата. Щастието е нещо вътрешно. Щастието се обуславя на вътрешни закони. Щастието представлява първата допирна точка на човека с Бога, или на ученика със своя Учител.
Следователно щастието е резултат на сливане между две души. Където има сливане, там е щастието; където няма сливане, там никакво щастие няма.
Сега, като говоря за щастието, аз засягам един закон, който обединява всички явления в природата. Който е придобил щастието, той е еднакъв в отношенията си към всички живи същества. Щастието не може да дойде нито от мъжа, нито от жената, нито от децата, нито от учението. Щастието идва само от едно място – от Всемирния, Всесилен Божи Дух.
Главната мисъл в тази лекция е, че всеки човек очаква да намери своя Учител, който да донесе Божествената запалка на щастието.
Сега, като ученици, вие трябва да работите за придобиване на щастието. Понякога на земята има по-добри условия за придобиване на щастието, отколкото на онзи свят. Понякога в онзи свят условията за придобиване на щастието са по-добри. Апостол Павел се обръща към своите последователи с думите: „За мене е по-добре да отида при Христос, там да придобия щастието, но за вас е по-добре да остана на земята“. Благодарение на тази Любов, на щастието, които придоби, Павел имаше голям ентусиазъм и голяма смелост, вследствие на което като малко дете ходеше от плевник на плевник – човешките души, да ги подпалва.
Съдържанието на това буре трябва да се излее навън и да се напълни с ново – съдържание на щастието. Когото срещнете, все се оплаква, че бил нещастен, и пита какво да прави, за да се освободи от нещастието си. – Много просто! Нека отвори горното дъно на бурето си, да излее старото съдържание навън, да го измие, дезинфекцира добре, да извика един кацар да стегне добре обръчите му, да го напълни със съдържание на щастието и след това да постави горното дъно на място. Щастието не се придобива чрез закона на еволюцията, нито чрез раждане и прераждане. Чрез раждане и прераждане човек изкупва греховете си, а щастието принадлежи на новата епоха. Първо, човек трябва да ликвидира с кармата си, с прераждането си, да стане едно с Бога, и тогава да дойде до новата фаза на живота – до щастието. Обаче като очаква щастието, той трябва да бъде доволен на най-малкото, което му се дава, на зазоряване на щастието. За вас е важно да придобиете щастието, а как по-нататък ще се развива животът ви, това е въпрос, върху който не трябва да се разисква. Като дойдете до щастието, благодарете за всичко, което досега сте преживяли; благодарете за всички усилия, които досега сте правили. Придобиването на щастието е в зависимост от миналия живот на човека, от усилията му, от паданията и ставанията, от страданията и изпитанията, през които е минал. Пред щастието няма да говорите за вашето минало нещастие или за добрите животи, които сте прекарали. Пред щастието няма да говорите за добро и за зло. Щастието е извън доброто и злото. Когато щастието ви посети, вие ще бъдете в съвършено друг свят – нито на небето, нито на земята – в света на Любовта. Които не разбират законите на Любовта, те търсят щастието по механически начин.
Сега аз разглеждам щастието в широк смисъл, като първа стъпка, като първа връзка в живота. Като се говори за щастието, някой казва, че не се нуждае от наука, не се нуждае от богатство, само да придобие щастие. – Това е едната страна на въпроса. По кой от двата метода ще придобият щастие, не е важно. – „Ама ще дойде ли щастието?“ – Хората говорят за щастието, но не вярват в него, вследствие на което гледат да се осигурят в различни банки, да си правят къщи и т.н.
За вас е важна основната идея, че след всички страдания и нещастия, които сполетяват човека, той пак има възможност да придобие щастието. Постигане на щастието, това е идеалът на човечеството. Щастието представлява първа връзка, сливане на две души. Дойдете ли до щастието, вие ще почнете да говорите на понятен език помежду си и всички ще се разбирате. Няма по-велико нещо от щастието! Няма по-велико нещо от сливане на душите с Първичния Дух!
Сега, за да придобиете щастието, гледайте философски на нещата. Кандидатът за щастието гледа другояче на нещата.
Няма по-велико нещо от щастието!
3.6.1928г.
202. Вечно веселие,  НБ , София
Защо? – Те мислят, че щастието седи във външните придобивки на живота.
Радостта, щастието е Божествен океан, в който живеят хиляди и милиарди същества.
Не търсете щастието на друго място, освен във връзката ви с Първичната Причина.
20.6.1928г.
203. Задна стража, ООК , София
Сегашните хора търсят щастието. – Защо? – Защото щастието подразбира цъфтене.
Следователно, когато човек разбере свободата, истината, щастието и живота, той се намира вече в областта на великата Любов. За да придобие щастието, човек трябва да мине през физическия свят, който неизбежно носи страдания. – „Не може ли без страдания?“ – И без страдания може, но живот без страдания е живот без опитности.
Щом се отрече от своя изопачен ум и от своето изопачено сърце, човек ще влезе в пътя на великата Любов, която носи щастието. „Който се отрече от баща си и от майка си, от братята и от сестрите си, както и от своя живот, той ще приеме стократно в бъдещия вечен живот“.
Придобиете ли Истината в себе си, и щастието ще дойде, т.е. щастието ще ви следва. Радвайте се, когато щастието ви следва, когато е зад вас. Ако щастието е пред вас, не се радвайте; не мислете, че сте го придобили. Това показва, че Истината и свободата трябва да бъдат винаги пред вас, пред лицето ви, а щастието – зад вас, като задна стража. По този начин щастието казва на човека: „Ако ти възлюбиш Истината и свободата, аз всякога ще те следвам, ще ти бъда задна стража.
Щастието е светъл, възвишен дух, който следва само човека на Истината и на свободата.
Велик момент е придобиване на щастието. Не е ученик и не може да бъде ученик онзи, когото щастието не следва, за когото щастието не е задна стража. Не е ученик и не може да бъде ученик онзи, който не държи в душата си идеята за постигане на щастието.
Да придобие щастието като задна стража в живота си, това е задача на всеки човек.
27.6.1928г.
204. Елипса и парабола, ООК , София
Щастието се крие в незавършените процеси.
4.7.1928г.
205. Началото на добродетелта, ООК , София
Без Божията Любов и без новата мисъл в себе си човек не може да разбере живота, нито може да постигне щастието.
8.7.1928г.
206. Роден от Бога, МС , София
Много от съвременните хора очакват щастието да дойде отвън. Щастието е въпрос на дълбоко разбиране на живота.
Роденият от Бога не може да бъде нещастен, понеже щастието е с него.
10.7.1928г.
207. Към свобода, МС , София
Дойде ли, обаче, друг, по-красив от него, щастието го напуща, той вече остава на втори план.
22.8.1928г.
208. Ключът на живота, ООК , София
По отношение служенето на Бога ние трябва да бъдем идеални! Които се кланят на Бога, те трябва да Му се поклонят с Дух и Истина! При това, ако искате да бъдете щастливи на земята, не трябва да търсите щастието на пясъка, който някои слагат в шишета с чиста вода и постоянно го бълникат и промиват.
24.8.1928г.
209. Дейност и почивка,  МОК , София
Леността е тихо течение в природата, но попадне ли в него, човек се натъква на големи противоречия и започва да търси щастието там, дето не може да го постигне.
209.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Лѣностьта е едно тихо течение въ природата, но попадне ли човѣкъ въ него, натъква се на редъ противорѣчия и започва да търси щастието, което никога не може да постигне. Лѣностьта не води къмъ щастието.
5.9.1928г.
210. Планински върхове, ООК , София
В това седи щастието на човека. Щастието се състои в правилното разбиране на Божиите закони. Знайте, че щастието е постижимо. -,, Откъде влезе вълкът: отдолу или отгоре?”- И това не е важно.
И тъй, щастието е реалност, към която хората се стремят. Те трябва да се стремят към щастието! Всички хора на земята търсят щастие и трябва да вкусят от него. Ако не вкусят от щастието, всички мъчнотии и страдания, които са преживели, остават безпредметни. Който е претърпял всичко заради щастието, той заслужава да вкуси от неговите плодове. Ето защо и вие като ученици трябва да бъдете разумни, че като ви дадат от плодовете на щастието, да вкусите от тях, без да философствате защо са създадени и как са създадени. Благодарете за тия плодове, бъдете доволни от тях и не питайте дали щастието ще остане при вас за дълго време. Щастието остава завинаги с човека, при условие любовта, мъдростта и истината да царят в него.
210.2 Планински върхове ( втори вариант )
Като търсиш щастието, намери нещастието.
12.9.1928г.
211. Много знания, ООК , София
Знанието огражда щастието; знанието огражда здравето; знанието огражда малките придобивки на човека.
Убийствата и грабежите не само че нищо не придават към щастието на човека, но увеличават нещастията и страданията му. Обаче нито една от съвременните култури не може да се нарече култура на щастието. Никоя от съвременните култури не носи още щастието, което хората търсят. Всички търсят щастието, всички се стремят към нови придобивки, но не успяват. – Защо? – Защото се движат по една гладка площ, без никакво съпротивление.
Да разбирате хората и да ви разбират, в това се състои щастието, в това се състои придобивката на живота.
Съвременните хора търсят щастието с фенер, със запалена свещ.
26.9.1928г.
212. Акустика на съзнанието, ООК , София
Да очакваш щастието, това значи да се надяваш на някакво външно благоприятно стечение на обстоятелствата.
28.9.1928г.
213. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
Щастието на човека зависи от правилното хранене и от правилното отнасяне към своите мисли и чувства.
213.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
И щастието на човека зависи от неговото ядене.
3.10.1928г.
214. Без прегради, ООК , София
В този смисъл щастието и нещастието са вътрешни състояния в човека.
5.12.1928г.
215. Смени на състоянията, ООК , София
Естествено е това желание, но трябва да се знае, че за придобиване на щастието са необходими известни условия. Каква е разликата между щастието и нещастието? От какво зависи човек да бъде щастлив или нещастен? Срещате някой беден човек, но той е доволен, щастлив от положението си. Щастието и нещастието на човека се определят от неговото съзнание.
12.12.1928г.
216. Разбиране на живота, ООК , София
Щастието и нещастието в живота вървят едно до друго.
14.12.1928г.
217. Учене и прилагане,  МОК , София
Щастието на човека се заключава в това, когато умът и душата му са пробудени и са в пълно съгласие помежду си.
28.12.1928г.
218. Пречупване на светлината, МОК , София
Щастието на човека се заключава в правилното му отношение към Бога. Може ли недоволният, неразположеният да намери щастието? За да бъде щастлив, човек трябва да обича и да бъде обичан.
Много хора търсят щастието и мислят, че ще го намерят в парите. Ще знаете, че щастието не е в многото, нито нещастието в малкото. Щастието се заключава в правата мисъл.
Каква е разликата между мъдреца и обикновения човек? Мъдрецът намира щастието навсякъде и във всичко, а обикновеният – само в специфични неща и места. Мъдрецът намира щастието в кръга, обикновеният човек – по периферията, а глупавият – извън периферията и извън кръга. Ако намирате щастието в Бога, мъдрец сте; ако го намирате в себе си, обикновен човек сте; ако никъде не го намирате, глупав сте. Глупавият очаква щастието отвън, хората да го направят щастлив. Този Единният ще бъде Бог, проявен чрез мъдреца – човека на щастието.
218.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
А щастието на човека зависи от отношението на Бога към човека. В какво седи щастието на това зърно? В поникването. Защото щастието е един вътрешен процес на душата. Щастието е покълването. Щастието не е нищо друго, освен един малък прозорец, през който ти виждаш всичките безбройни възможности.
В носенето не е щастието, нито в неносенето нещастието, в мисленето е всичкото.
Това е щастието на живота. Аз наричам приятел този, с когото можеш да размениш това, което имаш, наполовина, в това седи щастието, там е сигурността. Онези, които не разбират това, са задържали всичко за себе си и мислят, че щастието е в осигуряването.
А, щастието това е един резултат.
Сега X, У, Z Бог, човек и външните условия, от това зависи щастието на човека.
Тогава ще ви дам две неща: мъдрецът намира щастието навсякъде във всичко, обикновеният човек намира щастието само на специфични места, на особени места, а глупавият намира скръбта навсякъде, той казва: „Аз съм нещастен човек.“ Тогава, ако ти намираш щастието навсякъде, ти си мъдрец; когато го намираш само на отделни места, при особени условия, ти си обикновен човек; а когато кажеш: „нещастен съм“, тогава ти си глупав човек. Ако си мъдрец, щастлив си във всичко, намираш щастието в кръга, обикновеният човек намира щастието по периферията, а глупавият намира щастието извън кръга. Ако щастието го намирате в Бога, вие сте мъдрец. А щом търсиш щастието в себе си, ти си обикновен човек, а щом търсиш всичко в обществото, ти си глупав човек.
16.1.1929г.
219. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
При първото положение щастието на човека почива на нещо реално. При второто положение, обаче, щастието на дадения човек не почива върху реална основа.
Вторият човек, обаче, който се е чувствал нещастен в живота си, че нищо не е направил за отечеството си, че никой не го почита и уважава, като разбере истината, вижда, че щастието му седи, именно, в това, че никого не е изнасилил, никого не е убил, на никого зло не е направил.
Като ученици, вие трябва да имате определени, конкретни понятия за смъртта, за живота, за щастието. Всеки говори за смъртта, за живота, за щастието, без да може да определи, какво представят те всъщност. Щастието е резултат на възвишен живот. Който иска да се домогне до щастието, той трябва да има будно съзнание, да издебне момента, когато щастието почива и спира движението си. Ако в този момент човек успее да се качи на гърба на щастието, последното ще го носи през целия му живот.
Щастието е плод, който зрее на великото дърво на живота. Ако човек успее да хване този плод в момента, когато е узрял и пада на земята, той ще бъде щастлив през целия си живот. - Може ли човек да хване щастието? - Може. Много хора са хванали щастието.
23.1.1929г.
220. Личност, общество и свят, ООК , София
Отложи ли ги за далечното бъдеще, щастието и нещастието ще вървят паралелно в неговия живот. При това положение, човек ще се движи в четириъгълника, който е образуван от две успоредни линии на щастието и от две успоредни линии на нещастието.
Рече ли, че този или онзи не може да търпи, щастието е избягало от него. Пресекат ли пътя на Бога в своя дом, щастието отстъпва мястото си на нещастието.
30.1.1929г.
221. Знайно и незнайно, ООК , София
Щастието почива на нещо определено, на нещо знайно. Не е достатъчно човек да каже, че нещо е станало случайно, или някакво съвпадение се явило, или щастието на човека е проработило.
Ще видите, че има живи и мъртви линии на щастието, на живота, на ума и т.н.
3.2.1929г.
222. Учителю благи,  НБ , София
Правилното хранене носи щастието на човека.
Същият закон се отнася до щастието, до богатството и до доброто в света.
Ако пък искате да бедете щастливи, при вас трябва да дойде някой ангел на щастието; ако търсите любовта, пак трябва да дойдете в връзка с някой ангел на Любовта, той да бъде посредник между Бога и вашата душа.
6.2.1929г.
223. Двете съзнания, ООК , София
За да се ползва човек от щастието на другите, това трябва да е определено.
Значи, старецът затворил очите си пред щастието и го отминал.
10.2.1929г.
224. На Бога живаго,  НБ , София
И обратно: когато някой казва, че иска да живее на земята, той вече е близо до щастието, до благата на живота.
Човек трябва да расте, да се развива правилно, да придобива знания и добродетели, за да се справя с мъчнотиите в живота, които са в сила да погълнат щастието. Добродетелите са дреха, облекло на щастието. Правите мисли пък са къщата, в която щастието живее.
Неговото съзнание трябва да бъде будно за тази епоха, за това време, когато щастието го следва. Ако съзнанието му не е будно, щастието ще мине и замине покрай него, без той да го използува.
Защо? Защото те не носят щастието ви. Щом царският син минал покрай него, то си казало: Този е, който ще донесе щастието ми.
17.2.1929г.
225. На този камък,  НБ , София
Така е за мъдреца, а глупавият очаква особени условия за щастието. Мъдрецът очаква щастието на всяко време.
20.2.1929г.
226. Форми в природата, ООК , София
Съвременните хора искат да живеят добре, да бъдат щастливи, но не правят никакви усилия за да придобият щастието.
3.3.1929г.
227. Даде плод,  НБ , София
Това са онази категория хора, които търсят добрите условия, които вярват в щастието. Има хора, които, откак се родят, докато умрат, все щастието търсят, но щастието не дохожда. Понякога и оптимистът, и песимистът се поставят на големи изпитания: оптимистът очаква щастието, но то не дохожда; песимистът очаква нещастието, но и то не дохожда. Оптимистът пък, макар да не съжалява, че маслото се разляло, все пак започва да вижда, че има причини в него, които пречат на щастието да дойде.
10.3.1929г.
228. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Те чакат щастието да ги посети.
17.3.1929г.
229. Който има невестата,  НБ , София
Ако не се радвате на щастието на другите, вие никога не бихте могли да направите връзка с природата и ще казвате, че женитбата е глупава работа.
Страданията носят щастието на човека.
24.3.1929г.
230. Сам Отец, НБ , София
Щастието е резултат на нещо. Щом свършите училището, щастието само ще дойде. Щом се освободи от задълженията си, щастието дохожда при него. – Защо трябва да умре човек? – За да бъде щастлив.
Ние препоръчваме любовта, като носител на живота, като носител на здравето, на щастието, на богатството – на всички блага.
Хората очакват щастието и спасението по механичен начин.
31.3.1929г.
231. Вързано и развързано,  НБ , София
Щастието е плод на разумния живот.
5.4.1929г.
232. Азбуката на природата,  МОК , София
Какво остава на човека, когато отнемат щастието му? – Скръбта.
7.4.1929г.
233. Той е реченият,  НБ , София
Той ще постигне щастието, само ако придобие Божествения живот. Веднъж придобил щастието, човек трябва да постави живота си на здрава основа – на Божията любов, на Духа Божий.
Вие сте търсили щастието в калта, в снега, и в праха, но нийде не сте го намерили.
14.4.1929г.
234. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Човек се стреми към свободата, за да придобие радостта; щом придобие радостта, той ще придобие щастието.
19.4.1929г.
235. Живите линии на съзнанието,  МОК , София
Щастието се придобива по много пътища, а не само по един. Много пътища, много линии водят човека към щастието.
21.4.1929г.
236. Наклали огън,  НБ , София
Можете ли след това да наречете този човек захласнат? – В захласването, именно, седи щастието на човека.
24.4.1929г.
237. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Как ще дойде човек до тия закони? — Чрез щастието.
237.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Съвършеният живот какъв беше? Съвършеният човек носи със себе си щастието.
12.5.1929г.
238. Ще ти въздаде,  НБ , София
Разбере ли тази възможност, едновременно с това човек ще придобие щастието си.
Щастието е във връзка с чувствата, със сърцето на човека.
19.5.1929г.
239. Голямото благо,  НБ , София
Тогава човек ще придобие щастието, което търси.
Всеки търси щастието, защото чрез него той ще придобие елементите на безсмъртието.
9.6.1929г.
240. Достоен,  НБ , София
Какво ще стане с вас, ако турите в гърнето на живота повече сол, т.е. повече пари, отколкото трябва? Ако вие станете милионери и всеки се стреми да ви ограби, къде е щастието ви тогава? Парите са необходими като елемент в живота, да внесат известен подтик в човека.
14.6.1929г.
241. Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК , София
За нещастния? – Щастието, което никога не се губи. Мнозина казват, че са щастливи, но се страхуват да не загубят щастието си.
16.6.1929г.
242. Да изпълня,  НБ , София
Обаче, щастието седи в безсмъртието. Щастието седи във вътрешното разбиране на живота.
23.6.1929г.
243. Разумните кротки,  НБ , София
Кой човек не е губил своето благородство? Кой не е губил щастието си? Кой не е падал духом? Кой не е лъгал? Кой не е крал? Това са отрицателни прояви на човека, които трябва да се извадят във външното му естество, да остане душата му чиста, свободна от тях.
24.7.1929г.
244. Закон на отношения, ООК , София
Като не разбират законите на живота хората се запитват, защо страдат. – Човек страда за да намери щастието.
28.7.1929г.
245. Що трябва да речете,  НБ , София
От тях зависи щастието на човека. Като дойде при тях някой тъжен, скърбен човек, те казват, че не могат да го приемат, защото са заети с велики работи, от които зависи щастието на цялото човечество.
Съвременните хора имат на разположение и светлина, и топлина, и жито, и храна – едно не им достига: щастието не е между тях. Сегашните хора отричат щастието, наричат го илюзия.– Не, щастието е идеал, към който цялото човечество се стреми. Ако човек не може да постигне щастието, той сам е виновен за това.
Щастието се заключава в малките работи. Щастието се определя от разумното съпоставяне на нещата. Ако го съзнавате, ще се ползувате от всичко; ако не го съзнавате, ще търсите щастието, спасението извън вас.
Като се учи от постъпките на хората, разумният събира ред опитности в живота, които осигуряват щастието му.
Хората търсят щастието на онзи свят, без да знаят, че там има ангели, които са нещастни.
2.8.1929г.
246. Мълчание и говор,  МОК , София
Малцина се интересуват от мълчанието, но ако от мълчанието зависи щастието на хората, всички ще се интересуват от този въпрос.
21.8.1929г.
247. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Момъкът се оженва за красивата мома, говори й за щастие, но при сегашните на хората, колко време могат да бъдат щастливи младите моми и момци? Година-две те могат да бъдат щастливи, но след това щастието им изчезва.
247.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Момъкът се жени за красивата мома, но колко време те могат да бъдат щастливи с такива разбирания за живота? – Година-две те могат да бъдат щастливи, но след това щастието им изчезва.
25.8.1929г.
248. По Бога направени, СБ , София
Следователно, радостите, щастието в живота на хората идат от небето, от Божествения свят. Значи, страданията и нещастията идат от земята, а щастието и радостите – от небето.
27.8.1929г.
249. Линиите на природата, СБ , София
Какъв смисъл има такова познаване на Бога? Ако е вярно, че трябва да познаеш Бога в нещастието си, познай Го и в щастието си! Ако Го познаеш в сиромашията, познай Го и в богатството! Ако Го познаеш в болестта, познай Го и в здравето! Ако Го познаеш в невежеството, познай Го и в учеността!
1.9.1929г.
250. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Има нещо вярно и в тези работи, но за да разбере законите, които регулират щастието, човек трябва да поставя нещата на научна основа.
Те трябва да знаят, че щастието няма да дойде отвън. За съществата, които живеят в слънчевата система, щастието ще дойде от слънцето.
250.2 Да имат живот ( втори вариант )
Възможно е и така да е - все има някаква вероятност, но нещата трябва да се съпоставят на една научна база - да се види какви са основните закони, които регулират щастието на човека.
Щастието няма да дойде отвън, както го очакват хората. Щастието на цялата слънчева система седи в слънцето.
4.9.1929г.
251. Правилни връзки, ООК , София
Свържат ли се веднъж с Бога, щастието започва да тече в живота им като река.
Щастието на човека не зависи от окръжаващата среда, а от самия него.
Щастието не се постига лесно."
6.9.1929г.
252. Смяна на състоянията,  МОК , София
Благодарение на това, те вярват, че щастието може да им дойде отвън някъде. Не, щастието е абсолютен закон, или закон на определени величини. Щастието се обуславя от закони, които не зависят от материалните условия. Каквото и да му случи, той не губи щастието си. Никаква сила не е в състояние да отнеме щастието на човека. Може ли да се отнеме щастието му, това показва, че той не е дошъл до истинското щастие. Щастието се дължи на особени закони. Докато човек живее в тия закони, никаква сила не може да му отнеме щастието.
252.2 Сменяне на състоянията ( втори вариант )
В щастието вярвате. Но щастието е един закон на определените величини и деятелност, която работи за човека. Защото вие трябва да преведете щастието. Щастието не принадлежи към ония величини на земята. Това не може по никой начин, щастието не може някой да ти го отнеме. Туй, което може да се отнеме, то не е от щастието. Като говорим принципално, щастието никой не може да ти го отнеме. Щастието е нещо, което никой не може да ви отнеме.
Кой може да му отнеме щастието. А вие казвате: “Отнеха ми щастието.” Защо някой не може да отнеме щастието на светията? Ако вашето щастие може да се отнема, вие ни най-малко не сте щастлив.
8.9.1929г.
253. Стотникът,  НБ , София
253.2 Стотникът ( втори вариант )
Вероятността за щастието е строго определена.
15.9.1929г.
254. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Вие искате да бъдете щастливи, но за да придобиете щастието, трябва да познавате условията и законите, върху които почива то.
254.2 Тридесет и осем години ( втори вариант )
В самозаблужденията не седи щастието, нито реалността.
29.9.1929г.
255. Дух Господен,  НБ , София
Като служи на Бога, човек ще познае радостта и щастието, ще разбере, че любовта царува в радостта. – Защо се жени младата мома? – За да намери своя възлюбен – детето си, в което да внесе своята вяра, надежда и любов.
6.10.1929г.
256. Забранихме му,  НБ , София
Светът още не може да се изправи, защото хората избягват страданията, а търсят радостта, щастието, богатството.
Кой е пътят за постигане на щастието? – Любовта. Единственият път за постигане на щастието е любовта.
13.10.1929г.
257. Вечно благовестие,  НБ , София
Съвременните хора търсят щастието, но намират нещастието и се запитват, защо съществуват противоречията, защо съществува смъртта и т.н.
Не е ли готов, щастието и богатството, които може да придобие, вместо радости, ще му създадат страдания.
20.10.1929г.
258. От всичките най-много,  НБ , София
За него тези въпроси са строго определени: той вярва в Единния Бог, а що се отнася до щастието на народите, той знае, че щастлив е само онзи народ, който държи в ума си идеята да служи на Бога. Когато всички народи се проникнат от тази идея, щастието ще потече в тях като река. – Вярно ли е това или не? – Има неща, които не могат да се доказват, докато не се видят и чуят.
Добре е да се стремят към щастие, но какво ще ги ползва щастието, ако животът им не се подобри? Който не познава законите на щастието, той не може да бъде щастлив. – Въпреки всичко, ние трябва да търсим щастието. – Как ще го търсите? - Като се молите на Бога? – Не, щастието не се придобива лесно.
Ние се интересуваме от закона за щастието.
Щастието на човека е свързано с придобиване на истината.
258.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Щастието на кой и да е народ зависи от онази велика идея, която трябва да преобладава в човешкото сърце.
И ако съвременните хора съзнаят това, щастието ще потече у тях като вода.
Мисълта на съвременните хора е насочена към щастието. Онзи, който не може да определи закона на щастието, той не може да намери и пътя на щастието. Ние мислим, че като се молим на Бога, ще добием щастието.
Сега е важен законът за щастието.
Щастието в живота на човека е свързано с израза на истината.
И действително хората на истината са хора на щастието.
27.10.1929г.
259. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Те мислят, че по някакъв начин щастието ще ги озари, и те ще станат богати. Те мислят, че щастието се крие в богатството. В края на краищата те се убеждават, че богатството и щастието не се придобиват по законите, по които хората живеят.
259.2 Блажени са очите и ушите ( втори вариант )
Но понеже ние сме така възпитани, мислим, че щастието седи в богатството.
6.11.1929г.
260. Вкисване, ООК , София
Може ли да стигне човек щастието си, което се е отдалечило на 180 милиона километра разстояние от него? Иска ли да бъде щастлив, човек трябва да върви с бързината на щастието.
Тъй щото, дойдете ли до трена на щастието, не чакайте той да спре, за да се качите, но веднага скочете в него. Тренът на щастието върви непрекъснато. Който има същата бързина, с каквато се движи тренът на щастието, само той може да се качи в него. Чакате ли този трен да спре пред вас и да ви разпитват, кой си, откъде си, щастието е отлетяло, без да ви вземе с себе си.
Да имате бързината на щастието, това значи, във всички случаи на живота си да имате будно съзнание, да живеете според великия закон на любовта.
10.11.1929г.
261. Сторете да насядат,  НБ , София
Щастието и нещастието на човека зависят от неговото сядане и ставане.
Достатъчно е да се потегли един от конците на щастието, за да стане човек щастлив.
261.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Нещастието и щастието на човека зависи от неговото сядане и от неговото ставане.
Има конци на щастието и конци на нещастието. Онзи, който държи тези конци, ако потегли например един конец на щастието, ти ще се намериш под неговото влияние.
13.11.1929г.
262. Два центъра, ООК , София
Мъчнотиите и страданията на хората се дължат на факта, че те търсят щастието си вън от себе си, вън от своите ближни, вън от Бога. При това положение те се движат в сянката на щастието, но не и в истинското щастие.
15.11.1929г.
263. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
Същото става и с хората, които обичат да си опитват щастието, било с лотарийни билети, било с игра на карти и т. н. Когато някой отива да си купи лотариен билет, той не знае, дали ще спечели, но опитва щастието си.
Много от съвременните хора са фаталисти, вярват, че щастието ще дойде при тях по някакъв магически начин.
263.2 Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) ( втори вариант )
Тогава в какво седи щастието на щастливите хора? Когато някой човек е щастлив, неговото съзнание е тъй силно, че то се проектира и навън.
17.11.1929г.
264. Сам се опасваше,  НБ , София
264.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Талантите, гениалността, здравето, силата, подигането, щастието - всичко това се дължи на мощната сила на любовта.
24.11.1929г.
265. Влязоха в ладията,  НБ , София
Дойде ли до това положение, човек е постигнал щастието, т.е.
265.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Това се определя като закон на щастието, като закон на вечния живот, като закон на безсмъртието, а някои го взимат като закон на здравето.
Някой път мислиш, че си силен, но щом изгубиш вярата си, богатството си, здравето си, щастието си, ти виждаш, че си нещастен.
29.11.1929г.
266. Природна философия,  МОК , София
Към щастието, именно, се стремят всички хора.
18.12.1929г.
267. Наука за езика, ООК , София
Днес всички хора търсят щастието вън от себе си, без да подозират, че то се крие във върха на техния език.
Хората не успяват в живота си, защото очакват щастието си по начин, какъвто те разбират.
29.12.1929г.
268. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Въпреки това човек си създава своя програма и търси щастието си там, дето го няма.
268.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
Ние всякога търсим щастието там, дето го няма.
3.1.1930г.
269. Пътища на природата,  МОК , София
Не търсете щастието си вън от себе си. Ако човек не намери щастието в себе си, вън по никой начин не може да го намери.
5.1.1930г.
270. От сърцето излизат,  НБ , София
270.2 От сърцето ( втори вариант )
Не дойде ли навреме, щастието ви ще се развали.
8.1.1930г.
271. Проява на Любовта, ООК , София
Човек може да бъде щастлив дотолкова, доколкото е приготвил условия за щастието.
12.1.1930г.
272. Да се радват наедно,  НБ , София
Здравето, доброто, щастието се обуславят от спазване на великите Божии закони.
272.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Та при каквито условия и да се намира човек, при каквито затруднения и да се намира, той трябва да знае, че има едно вечно начало и силата си ти, в тебе е силата, в тебе е щастието, в тебе е Бог.
19.1.1930г.
273. Две лепти,  НБ , София
Който е имал щастието да види един от лъчите на Бога, той е станал велик.
26.1.1930г.
274. Богове сте,  НБ , София
Той започва да гледа на сиромашията, на богатството, на щастието и на нещастието като на състояния, през които неизбежно трябва да мине, да научи един урок.
И тъй, щастието и нещастието, богатството и сиромашията са външни прояви на живота.
274.2 Богове сте ( втори вариант )
Та щастието и нещастието, това е външната страна на живота.
2.2.1930г.
275. Аз съм,  НБ , София
Съвременните хора търсят щастието си вън от себе си.
275.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Щастието ни не седи в нас, но в онзи, който ни обича.
9.2.1930г.
276. Побеждавайте злото,  НБ , София
Тъй щото, щастието на числата не се съдържа само в тях, но и във връзката им с известни планетни съчетания. Добре е човек да вярва на щастието, но по-добре е, ако знае и законите, които обуславят щастието.
28.2.1930г.
277. Закони на доброто,  МОК , София
Не очаквайте щастието да дойде пред нозете ви, но вие идете при него. Щастието може да дойде пред нозете ви, но ако не сте готови да го приемете, то ще мине и замине, без да го използвате както трябва. Така стана с бедната вдовица, която се домогна до щастието чрез пророк Елисей.
Следователно, бъдете готови за щастието, че като започне да тече, да не се прекъсва.
277.2 Доброто и времето ( втори вариант )
Тогава, щом щастието се губи, какво показва това? Че добрите времена, и те изчезват.
Вие няма да очаквате щастието да дойде отнякъде, да кацне някъде.
7.3.1930г.
278. Идеалният човек,  МОК , София
Какво представя щастието? От научна гледна точка, щастието не е нищо друго, освен повдигане на съзнанието на по-високо стъпало, при което човек излиза от старите традиции и разбирания за живота.
Яви ли се един случай в живота му, когато той не е добър проводник, щастието му изчезва.
За да запази щастието си, преди всичко, човек трябва да знае, как да възпитава тялото си, а също така мислите и чувствата си.
278.2 Идеалният човек ( втори вариант )
Вие може да запитате: „Защо трябва да страдаме?" Не че тя иска да страдаш, но понеже не си добър проводник на нейните енергии, ти не можеш да имаш щастието, което търсиш.
От чисто научно гледище щастието, това е подигане на човешкото съзнание от старите традиции.
Сега другата мисъл е въпросът за щастието.
9.3.1930г.
279. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Щастието се обуславя от много неща. Щастието се обуславя още от красиви, правилни отношения между родителите и децата.
16.3.1930г.
280. С благодат и истина,  НБ , София
Любовта стои по-високо от щастието. Любовта включва щастието в себе си. Всички хора искат да бъдат щастливи, без да подозират, че щастието е външна проява на любовта.
Вие трябва да знаете, че щастието почива върху живота.
Щом стане въпрос за женитба, мнозина казват: Защо да се не жени човек? Защо бяга от щастието си? Питам: Ако девицата се е оженила за своята девственост, т.е. за чистотата, трябва ли да се развенчава? Чистотата е първият й мъж.
28.3.1930г.
281. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
Те подразбират идеята, че животът и щастието се заключават в ядене и пиене.
2.4.1930г.
282. Права мисъл, ООК , София
Щастието и нещастието на човека се определят, именно, от неговия мироглед.
282.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Щастието се определя от мирогледа на човека.
Ако при този перпендикуляр е поставена главата като тази топка, ако не знаете тези ъгли, които се образуват в едно или друго направление, може да определите вашето бъдеще или щастието, или нещастието.
13.4.1930г.
283. Господар на съботата,  НБ , София
Щастието на човека се обуславя от неговите вътрешни условия.
20.4.1930г.
284. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Докато се организира, с нея заедно и човек минава през различни промени, които ще нарушат щастието му.
Щастието на човека се крие в работата му за ближните. Дето е любовта и разумността, там е щастието.
11.5.1930г.
285. Да влезеш,  НБ , София
От това време, именно, щъркелът символизира щастието.
Това е естествено желание, но запитвали ли са се, какви възгледи и разбирания трябва да имат, за да придобият щастието? Ние не сме за старите вярвания и разбирания, но поддържаме новите, Божествените идеи, които носят живот.
16.5.1930г.
286. Линията на живота,  МОК , София
Правата линия пък води към еднообразие на щастието. Кое бихте предпочели: да живеете в еднообразието на щастието, или в разнообразието на нещастието? Щастието на кривата линия се крие само в едно - да я превърнете в права. Като поддържате живота на правата линия, вие можете да я разнообразите, да внесете разнообразие в щастието, без да я изкривите.
286.2 Правата линия на живота ( втори вариант )
При кривата линия вие ще имате разнообразие на нещастието, при правата линия ще имате разнообразие на щастието. Значи разнообразието в кривата линия седи в това, че там има много възможности на -нещастието, затова пък в правата линия има еднообразие на щастието. Щастието на кривата линия седи само в това, да я превърнеш в права линия.
18.5.1930г.
287. Да се възвеселим,  НБ , София
Днес всеки човек търси изгубения Рай. — Какво нещо е изгубеният Рай? — Щастието.
23.5.1930г.
288. Музика и работа,  МОК , София
Щастието на човека зависи от неговия ум, от неговото сърце и от неговата воля.
288.2 Музика и работа ( втори вариант )
Щастието на човека зависи от неговия ум, от неговото сърце и от неговата воля.
15.6.1930г.
289. Преди Авраама,  НБ , София
Помнете: това, което отнема щастието на човека, което разрушава неговите възвишени мисли, чувства и постъпки, е отсъствието на любовта.
Който разбере вътрешния смисъл на този стих, той ще се домогне до щастието, което се обуславя от знанието.
22.6.1930г.
290. За храна,  НБ , София
Те работят за щастието на хората.
25.6.1930г.
291. Закон и принцип, ООК , София
291.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Като се върнете, щастието, всичко туй задигнато.
29.6.1930г.
292. Близо е лятото,  НБ , София
Щастието на човека не зависи от неговата личност. Щастието на земята не е в самата нея, но в слънцето. Щастието на слънцето не е в самото него, но в друго, по-голямо слънце. Как да не се интересуваш? Ако ти си лист или клонче от голямото дърво, как да не те интересува, какво мисли то за тебе? Ако ти можеш да съпоставиш твоето знание, като лист на дървото със знанието на цялото дърво, ти се домогваш до щастието.
Право е това желание, но те не подозират, че щастието се постига по пътя на любовта.
„Близо е лятото”. – За кои? – За онези, които искат да бъдат здрави, да се подмладят, да придобият щастието, да разберат смисъла на живота, да станат безсмъртни.
В любовта към Бога е щастието на цялото човечество.
12.7.1930г.
293. Право си отсъдил, МС , София
И тъй, щастието зависи от съвсем други причини в света, а не от тези, които хората намират.
Когато критикувате Бога, това показва, че имате крива представа за щастието.
14.7.1930г.
294. Чрез Него стана, МС , София
Учен човек си, носиш под мишцата си свещената книга, в която е вложено щастието на твоя живот, но не можеш да четеш по нея, не я разбираш.
Сега ние отиваме към пристанището на щастието. Ако ви запитат някои, накъде отивате, вие ще им кажете, че отивате към пристанището на щастието. Какво значи това? – Блажени онези, които са стигнали до пристанището на щастието.
6.8.1930г.
295. Задължително право, ООК , СБ , 7-те езера
Идеалът на някои е да се домогнат до щастието; други пък искат да се усъвършенствуват.
21.8.1930г.
296. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Например те очакват щастието отвън – да ги обичат хората. По този начин щастието не се придобива. Този учен нарича хората глупци, невежи, а очаква от тях щастието си, иска те да го повдигнат.
26.8.1930г.
297. Божият глас, ООК , София
Щастието и нещастието са относителни неща.
31.8.1930г.
298. Условия за растене,  НБ , София
Не мислете, че щастието е в разнообразието на принципите.
5.9.1930г.
299. Път към живота,  МОК , София
Обаче като дойдат до радостите и до щастието, там прилагат друг метод – не ги дават на никого, задържат ги за себе си.
299.2 Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото! ( втори вариант )
Пък щом дойде до щастието, хората не го дават.
10.9.1930г.
300. Отличителна черта, ООК , София
Ако през целия ден можете само за един момент да бъдете щастливи, вие ще запазите щастието си за повече време.
12.9.1930г.
301. Светът на правата линия,  МОК , София
Един беден и нещастен човек тръгнал по света да търси щастието си, но никъде не го намерил. Ти отде идеш?“ – „Ходих да търся щастието си, но не можах да го намеря. Връщам се отчаян от неуспеха си.“ – „Твоето щастие е близо до тебе.“ – „Как? Къде е то?“ – „Ако ме вземеш на гърба си и ме занесеш в дома ми, щастието ще ти се усмихне.“ – „Не вярвам вече.
Намерите ли щастието си, турете го на гърба си и го носете, дето иска то.
301.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
Богатият го гледа, гледа, и му казва: Господ е писал, щастието е близо до тебе. Ти можеш да бъдеш щастлив от сега още. – Е как? – Ако ме вземеш на гърба си и ме заведеш дома. – Аз да те взема на гърба си, че щастието да дойде? Колко души до сега съм носил на гърба си, това гърба ми знае, ако така може да идва щастието? Ти искаш да ме изпиташ. – Може би онези, които са те яхали, не са знаели как да те яхат, но аз съм човекът, който като те яхна, всичко каквото поискаш ще го имаш. – Ама ти смееш ли се с мене, опитваш ли ме?
Та и вие сега сте при този богатия, ако го вземете на гърба си, щастието, което търсите ще дойде. Та, ще знаете, ще вземете някого на гърба си, но да бъде този, който носи щастието.
14.9.1930г.
302. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Хората искат да бъдат щастливи, но щастието се постига по известни закони. Който се отклонява от Божествените закони, губи щастието си. Тази е причината, дето човек ту става щастлив, ту губи щастието си.
1.10.1930г.
303. Права мисъл, ООК , София
Щастието се обуславя от знание. Това не значи, че щастието е непостижимо. Като учи, като работи съзнателно върху себе си, като прилага, един ден човек ще придобие щастието, но днес, докато не го е придобил, целта и задачата в живота му трябва да бъде учението и придобиване на знание, а не придобиване на щастие. Щом е придобил знание, щастието само по себе си ще дойде.
12.10.1930г.
304. Разумното Слово,  НБ , София
Мнозина се питат, какво е предназначението на човека. – Предназначението на човека е да се свърже с Разумното Слово. – Кой е пътят към щастието? – На този въпрос лесно мога да отговоря, но общо, за всички. Казвам: Правият път води към щастието. Като дойде някой лично при мене и ме пита за пътя към щастието, нищо не мога да му кажа.
15.10.1930г.
305. Определено време и място, ООК , София
Който прави добро, той осмисля живота си и си отваря път към щастието. За предпочитане е човек да върви в път на щастието, отколкото в пътя на нещастието.
22.10.1930г.
306. Един и същ, ООК , София
Всички хора търсят пътя към щастието, без да подозират, че пътят към щастието и нещастието е един и същ. Тъй щото, когато питате кой е пътят към щастието, казвам: Пътят към щастието и към нещастието е един и същ. Ако съзнанието на човека е будно и внимава къде стъпва, той ще намери щастието; ако съзнанието му не е будно и не внимава къде стъпва, той ще намери нещастието.
Онзи, на когото съзнанието не е будно, постепенно се отклонява от правия път и вместо да намери щастието, намира нещастието. Пътят към високия връх е път към щастието. Някой търси Бога, стреми се към Него, с цел да намери щастието, но намира нещастието. Друг се стреми към Бога с цел да Го познае, да изпълни волята Му, и намира щастието. Вътрешните желания и стремежи водят човека към щастието или към нещастието. Следователно, за да намери правия път на живота – пътят към щастието, човек трябва да се освободи от своите криви разбирания, от учителите на миналото, които са го учили криво.
Основната мисъл в днешната лекция е, че пътят към щастието и към нещастието е един и същ.
Казвам, че пътят към щастието и към нещастието е един и същ. Ако разбираш законите на този път и правилно ги прилагаш, ти си намерил щастието; ако не разбираш тия закони, макар че си в същия път, ти си влязал в областта на нещастието. Разумността води към щастието, а неразумността – към нещастието.
2.11.1930г.
307. Да се благовествува,  НБ , София
И обикновеният човек разбира, в какво се крие щастието; и гениалният разбира, де е щастието; и светията разбира това.
С насилственото добро не можеш да разбереш смисъла на живота и щастието; и с насилственото зло също не можеш да разбереш смисъла на живота и нещастието. Например, искаш да станеш добър, за да постигнеш щастието, или да станеш лош, пак да постигнеш нещо. Обаче, има един положителен метод, чрез който може да се постигне щастието. — Кога става това? — Когато слепият прогледа, хромият проходи, прокаженият се очисти, и мъртвият възкръсне.
Казвам: Щастието на човека се заключава в това, което днес преживява. Щастието не е само в това, което сте разбрали, нито в това, което ще разберете, но в това, което сега разбирате.
Според мене, бедните хора са изложени на най голяма опасност, а именно: те изпадат в заблуждението да мислят, че щастието се заключава в добрите дела.
7.11.1930г.
308. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
Следователно дръжте в ума си мисълта, че щастието и силата на човека се крият в невъзможното и непостижимото, а не във възможното и постижимото.
Човек носи в себе си щастието, силата, учеността, но гем и седло има върху себе си, не е свободен.
308.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Може да ви се види, че това е един парадокс – ЩАСТИЕТО СЕДИ В НЕВЪЗМОЖНОТО И НЕПОСТИЖИМОТО. Щастието и силата на човека седи в това, което е невъзможно и непостижимо.
9.11.1930г.
309. Него видя Исус,  НБ , София
Защо трябва да подозирате Бога в Неговата обхода към вас? Кое е по-хубаво: да ви даде Той страдания, или щастие? Щастието иде по пътя на нещастието. Щастието не може да дойде на земята, ако в нещастието не сте си направили дреха за него.
Как ще разберете щастието? Съвременните хора мислят, че щастието е в богатството, в парите, в къщите.
Засега щастието е невъзможно. – Защо? – Защото то представя бяла, ненаписана хартия.
14.11.1930г.
310. Разумни промени,  МОК , София
310.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
Или абсолютното разумното изменение на абсолютното равновесие ражда щастието в света.
16.11.1930г.
311. Ще ме видите,  НБ , София
Ти, като французина, казваш: Не, този договор трябва да си остане, от него зависи щастието на Франция.
21.11.1930г.
312. Влизане и излизане,  МОК , София
Ако мисълта определя богатството, тя определя и сиромашията; ако мисълта определя невежеството, тя определя и знанието; ако мисълта определя нещастието, тя определя и щастието.
312.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Кажете основната мисъл на миналата лекция. (Разумното изменение на абсолютното равновесие ражда щастието в света.) Нека излезе някой да докаже, че като се наруши абсолютното равновесие се ражда щастието.
Щастието не може да бъде в една точка и в две точки не може да се прояви, но в три точки се проявява щастието.
Н. дай едно число, как мислиш ти, кои са щастливите числа? Нали търсят хората щастието. (6 и 9 мисля аз са щастливите числа).
Ако тя е определила сиромашията, тя определя и богатството, ако мисълта определя невежеството, тя определя и знанието; ако мисълта определя страданието, тя определя и щастието. Вие дойдете до едно положение беднотия и казвате: мисълта определя нещастието, страданието, а не определя щастието.
30.11.1930г.
313. Дигнете камъка!,  НБ , София
Той носи щастието в себе си.
12.12.1930г.
314. Две реалности,  МОК , София
Човек е щастлив, докато играе на хорото; щом престане да играе, щастието го напуща.
17.12.1930г.
315. Умствени прояви, ООК , София
Щастието зависи от доброто. Добродетелният човек носи щастието в себе си.
19.12.1930г.
316. Езикът на природата,  МОК , София
Нещастният може да търси щастието, но щастливият? Кой човек е щастлив? Какво разбирате под думата „щастие“? Ако търсите думата „щастие“ в речниците, ще се доберете до много значения, но нито едно от тях не отговаря на истинското понятие. Щастието изключва смъртта. Условията, които определят щастието, трябва да вървят в хармония с човека, а не против него. При това щастието трябва да търси човека, а не човек – щастието. Човек трябва да бъде необходимост за щастието. Докато щастието ви търси, вие живеете в благоприятни условия. Колко хора знаете, които като са търсили щастието, са го намерили? Щастието подразбира връзката на човешката душа с Първата Причина на нещата. Дето е щастието, там е вечният живот, там е Любовта, там е изобилието, там е и Мъдростта.
Неговите желания са разумни, а не като тия на хората, които търсят щастието.
316.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Тези думи там означават много работи, но това, което ние подразбираме в щастието, го няма там. Щастието се разбира, смърт не трябва да има. Условията, при които ти живееш в щастието, не трябва да се изменят, да работят против тебе. Или аз наричам: не ти да търсиш щастието, но щастието да търси тебе. Щастието да те търси, то да пита навсякъде, където и да се скриеш, то те търси. Това наричам аз благоприятни условия, когато щастието те търси. Пък сега ние търсим щастието. Питам сега, кой досега по стария път е намерил щастието? Някога вие намирали ли сте щастието? Да имате едно щастливо състояние, това още нищо не значи. Но конкретно щастието да имате. (Не е ли щастието плод на съзнанието?) Не. Аз бих определил щастието, това е първата връзка с Първичната Причина, дето няма смърт! Щом имаш щастие, всичко имаш, всички хора те обичат, там Любовта действува, Мъдростта действува, ти си в един свят на разумни същества.
16.1.1931г.
317. Колелото на съзнанието,  МОК , София
Той има предвид щастието и благоденствието на частиците си.
20.2.1931г.
318. Живот и радост,  МОК , София
318.2 Живот и радост! Принципи на здравето ( втори вариант )
Той да не съжалява и да не казва така: Да имах да му дам един самун! Ако му дадеш цял самун, ще му развалиш щастието.
25.2.1931г.
319. Причини за несполуки, ООК , София
Ще кажете, че щастието в семейството зависи от онзи, който управлява, бил той мъж или жена.
11.3.1931г.
320. Реалности и сенки, ООК , София
В това се заключава щастието на човека; в това се заключава и неговото здраве.
13.3.1931г.
321. Справедливост,  МОК , София
Той си мечтае за щастието, което го очаква.
1.4.1931г.
322. Смяна на силите, ООК , София
Щастието се сменя с нещастието, здравето – с болестта, учеността –с невежеството, богатството – със сиромашията и т.н.
3.4.1931г.
323. Тригон,  МОК , София
Когато желанията и стремежите на човека се реализират на земята, казваме, че той е попаднал в състояние на тригон, т.е. намерил е щастието си.
В случая богатият представлява щастието на бедния човек, което се дави в морето. Сиромахът трябва да подаде ръка на щастието си, да го спаси. Когато се намери на брега, щастието ще се усмихне, ще благодари и ще каже: „Умен човек си!“ Ние пък казваме: Това е тригон. Рядко се представя случай на човека да извади щастието си от морето.
323.2 Тригон ( втори вариант )
Запример, ако вие знаехте този закон, щяхте да дойдете до закона на щастието. Щастието много рядко се дава.
24.4.1931г.
324. Опитности в живота,  МОК , София
324.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Не се стремете да търсите щастието по обикновения път. Щастието на човека е обусловено от неговия ум, от неговото сърдце и от неговата воля. (Към) две реалности трябва той да се стреми.
29.4.1931г.
325. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Ако наистина светът и хората са лоши, откъде ще дойде щастието? Ти искаш да бъдеш щастлив, но вън от света, от природата и от хората няма щастие.
6.5.1931г.
326. Правата посока, ООК , София
Човек се пробужда, отправя погледа си нагоре, към възвишения свят, където е сигурността и щастието, които търси.
20.5.1931г.
327. Музикални прояви, ООК , София
Ако се движи с биволска кола, щастието закъснява. Ако се движи с автомобил, с аероплан, или с бързината на мисълта и на светлината, щастието идва по-бързо. От съобщението, с което човек си служи, зависи и бързината, с която идва щастието.
За следващия път пишете върху темата: „Причини за щастието“. Правият ъгъл, който се образува в буквата „Щ“, показва пътя, по който се движи щастието.
22.5.1931г.
328. Скритите таланти ,  МОК , София
Той не търси щастието си вън от себе си. Да търсиш щастието си вън от себе си, това значи да вземеш пари с полица, да си направиш къща с тях, но при най-малкото затруднение в изплащане на полицата, да си застрашен да изгубиш къщата си. Като знаете това, не търсете щастието си вън от себе си. Знайте, че щастието ви се крие в разработване на вашите дарби и способности.
С други думи казано: Щастието на човека зависи от работата, която разумната природа упражнява върху него.
Те мислят, че като служат на стария си навик, щастието ще им дойде на крака. Обаче като видят, че щастието им не иде по този начин, те отстъпват от стария си навик, т.е. отказват се от старото. Щом се откажат от старото и приемат новото, щастието само по себе си ще дойде. Има случаи, когато щастието дохожда пред нозете на човека, но само тогава, когато той е в съгласие и хармония с природата, когато изпълнява нейните закони.
328.2 Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти ( втори вариант )
И никога не търсете вашето щастие вънка от вас! Да търсите щастието вънка от вас то е все едно да уповавате на един ваш приятел, който ви е дал пари на заем, и построил къщата ви, и вие сте подписали полицата. Никога не спирайте Божествените процеси, с които природата си служи! И всеки един, който е спрял един такъв процес, той е спрял колелото на щастието.
Вие търсите щастието по следующия начин. Та казвам, мнозина от вас сте свикнали и чакате да дойде щастието при вас по един особен начин.
27.5.1931г.
329. Разбрани неща, ООК , София
Щастието се разбира без обяснение.
Казахме, че щастието се разбира без обяснения, но придобиването на щастието се определя от известни условия. Следователно, искате ли да бъдете щастливи, трябва да знаете условията, при които се постига щастието.
12.6.1931г.
330. Неизбежен път,  МОК , София
Помнете: Докато едно същество не мине през най-големите страдания, то не може да влезе в пътя на щастието, т.е. в разумния живот.
330.2 Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото) ( втори вариант )
И кукумявката казва тъй: Чух от великите учители на живота, че докато едно същество не мине през големите страдания, не може да влезе в светлината на щастието.
19.6.1931г.
331. Свиване и разширяване,  МОК , София
Следователно, ако си болен, ще учиш законите на здравето; ако си нещастен, ще учиш законите на щастието; ако си беден, ще учиш законите на богатството; ако си лош, ще учиш законите на доброто.
331.2 Свиване и разширение ( втори вариант )
Не че природата съвсем те изхвърля, но тя иска да каже: Учи! Например, болен си, ще научиш закона на здравето; нещастен си, ще научиш закона на щастието; сиромах си, ще научиш закона на богатството.
21.6.1931г.
332. Мистично разбиране,  УС , София
Това са четири врати, четири ключа, от които зависи щастието на човека.
Вие сте оставили щастието си по гърбовете на своите ближни.
21.6.1931г.
333. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
Като се говори за щастие, питам: де седи щастието на съвременните хора? От обикновено гледище, де седи животът, как се проявява той? Щастието на съвременните хора седи в главата им.
Обаче, щастието в парите е проблематично. Рече ли човек да постави щастието върху силата на тялото си, и това щастие може да се изгуби.
Щастието на държавата зависи от нейния глава. Щастието на дома зависи от майката и бащата.
Свободният човек няма да търси щастието в света, защото той и без това е щастлив. Търси ли щастието, той ще изгуби и това, което има.
Нима царят, който има всички външни благоприятни условия, не умира? Нима видният професор, който е свършил 2–3 факултета и разполага с много знания, не умира? Значи, причините, поради които хората изгубват добрите условия, щастието си, дори и самия живот, се дължат на неестественото положение, което те заемат по отношение на своя мозък.
И тогава, човек ще дойде до положението, щото успехът на другите хора да бъде и негов успех; щастието на другите хора да бъде и негово щастие.
26.6.1931г.
334. Красивите линии,  МОК , София
Днес хората страдат, мъчат се, защото не могат да намерят щастието. Търсете щастието във всичко, което получавате. Щастието зависи от разбирането на човека. Някой търси щастието си в книгите, но и там не го намира.
Следователно, когато Истината стане глава на Словото, тогава ще дойде щастието, тогава ще се въдвори Царството Божие на земята.
334.2 Линиите на красотата в природата! ( втори вариант )
Сега вие търсите щастието на живота или смисъла на живота вънка от това, което всеки ден получавате.
12.7.1931г.
335. Идеалът на човека,  РБ , 7-те езера
Щом искам щастие за себе си, трябва да желая щастието и на другите.
335.2 Идеалътъ на човѣка. ( втори вариант )
Щомъ искамъ щастие за себе си, трѣбва да желая щастието и на другитѣ.
12.7.1931г.
336. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Да се мисли, че в къщите, във външното богатство се състои щастието на човека, това са заблуждения, от които той трябва да се освободи.
Щастието на силния се крие в Божественото.
19.7.1931г.
337. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Следователно, в Божията Любов, Мъдрост и Истина се заключава целокупния живот, цялата вечност, както и щастието, благото на всички души.
2.8.1931г.
338. Хигиена на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Защо става това? – Понеже те търсят щастието в началото на живота си, в началото на всяка работа, когато щастието се състои в крайния резултат на живота.
Всички съвременни хора се стремят да растат, да забогатяват, да станат учени, силни, с една дума – да придобият щастието. Следователно, ако щастието е цел в живота, тогава всеки трябва да се стреми да изучи пътищата, по които може да се дойде до щастието. На земята израз на щастието е здравето. Съвременните хора, управляващи, учени и философи, са заети с една отвлечена идея: да внесат в живота законност, справедливост, щастие, без да разбират законите на щастието. Следователно щастието или благото на този човек му причинява повече страдания, отколкото радости.
3.8.1931г.
339. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Отсъства ли тази хармония между органите на човешкото тяло, той изгубва здравето, разположението и щастието си.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.