Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
И то ще постите така, щото да се набират 25 часа, та от цифрите 2 плюс 5 да се образува числото 7, което е Божествено.
27.8.1910г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
По-нататък двете като се приложат, образува се числото 7.
После иде числото 7, което е също като числото 6, само е прибавено послушанието.
Числото 16 е преповторение на числото 7, което е смирение.
23.8.1911г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Ватев, който на масата бе десетият человек, избра числото 793) Много твърдо число избрахте. Русев избра числото 705) — Христос ви пита: „Знаете ли защо Аз дойдох на света?“ и отговаря: „Аз дойдох да ви осоля и да няма нужда да ви изваждат.“
10.5.1914г.
4. Талантите, НБ , София
Какво означава числото 7? Казахме, почивка.
16.11.1916г.
5. Петте разумни девици,  НБ , София
5.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Под числото 7 разбираме Бог, а под числото 2 разбираме материал, тоест сбор от всички малки частици, които са живи - всички работят.
11.5.1919г.
6. Светило на тялото,  НБ , София
Числото 7 е съвършено, то подразбира закона на хармонията, но съвременните хора със своето учение до известна степен са развалили всички прегради, които Бог е поставил между едно и друго същество.
1.6.1919г.
7. Отхвърленият камък,  НБ , София
Числото 25 е съставено от числата 2 и 5, които събрани дават числото 7.
20.8.1919г.
8. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Числото 7 е закон на почивка.
25.1.1921г.
9. Кротките, НБ , ИБ ,
Буквата Р аз определям с числото 70.
10.6.1923г.
10. Разпятаго търсите, НБ , София
Числото 7 е число на твърдоглавите. Те са числото 7, те са от 70-те; те са множеството, които се бият; които управляват света; които създават законите; които проповядват, че светът ще се оправи с революция, че не може по друг начин.
10.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Числото 7 аз го наричам числото на твърдоглавите, за които се изискват десет години, за да узреят. Е, бъдещето не е на числото 7, бъдещето е на числото 3.
Те са плачещите в света, те са числото 7, те са от седемдесеттях, те са множеството, те са, които се бият, те са, които управляват света, които правят тия закони, които бесят.
25.11.1923г.
11. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Числото 7 пък включва в себе си числата 2 и 5.
27.1.1924г.
12. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Числото 7 е число на съвършенство. Защо не му каже 7 по 7 пъти, а туря една нула отзад? Числото 7 без тази нула е число безплодно.
7.12.1924г.
13. Великата погрешка, МОК , София
Какво означава числото 777? А какво означава числото 888? – 999? Някой път аз ще се спра по-подробно върху тези числа, но казвам ви, това са различни идеи, турени във форма.
13.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Какво означава числото 777? Какво означава числото 888? Ами числото 999? Някой път аз ще се спра по-подробно върху тези числа, но казвам ви, че това са различни идеи, турени във форма на числа.
25.1.1925г.
14. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Числото 7 е положително.
25.11.1925г.
15. Прави и криви линии, ООК , София
Като получи наследството, на какво число ще бъде равен той? Числото 7- показва, че от някой човек трябва да се вземе нещо.
20.12.1925г.
16. Приложение на символите,  МОК , София
16.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Между числото 7 и 12 в дадения случай има известно отношение 7:12.
20.1.1926г.
17. Четирите действия, ООК , София
Числата 9x3 трябва да се умножат и най-после, числото 7 трябва да се раздели на 4.
7.3.1926г.
18. Духовна мекота,  МОК , София
Числото 7 е творческо.
17.3.1926г.
19. Редът на числата, ООК , София
Дойдете ли до числото 4, в съзнанието ви ще се зародят две идеи: за и против; щом дойдете до числото 7, у вас ще се яви вътрешна борба, защо сте дошли на земята в тази гъста материя.
19.12.1926г.
20. Благоприятният час,  МОК , София
20.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
А щом се съборят кулите, имаме числото 7 – Божественият принцип.
25.10.1929г.
21. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
21.2 Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) ( втори вариант )
Имате числото 7.
28.3.1930г.
22. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
22.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
Какви ще бъдат резултатите? Ако означим злото с числото 5, а доброто означим с числото 7, онзи, който вярва в злото, придобива нещо.
24.9.1930г.
23. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
Сборът от цифрите му дава числото 7, което е свещено число.
26.12.1930г.
24. Любов и милосърдие,  МОК , София
В числото 7 са съединени два свята. Числото 7 е строго число.
24.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Щом имаш числото 7, то е строго число! И там трябва да се развиваш правилно и да управляваш принципите на своя живот.
Но като стигнеш числото 3 да извадиш жито, като стигнеш числото 4 да извадиш ралата на място, като дойде числото 5, да дойдат музикантите; като дойде числото 6 да дойдат моряците и да те разхождат с лодките; като стигнеш числото 7 да дойдат всичките педагози.
18.3.1931г.
25. Закон на числата, ООК , София
Числото 789 е свързано с физическия свят.
И тъй, помнете: като работите с числото 123, вие се свързвате с мисълта на съществата от възвишения свят; като работите с числото 456, свързвате се с чувствата на благородните същества от духовния свят; като работите с числото 789, свързвате се с добрите и работни хора на земята.
Като работите с числото 123, ще познаете боговете, т.е. съществата на възвишената мисъл; като работите с числото 456, ще познаете ангелите; като работите с числото 789, ще познаете хората.
18.10.1931г.
26. Отношение на два закона,  НБ , София
Той отишъл в едно основно училище и казал на един от учениците: „Стоянчо, напиши едно двузначно число!" Стоянчо помислил малко и написал числото 75. Стоянчо се зачудил защо инспекторът обърнал числото, какво искал да каже с това. „Хайде, напиши още едно двузначно число!" Стоянчо помислил и написал числото 73. Например числото 75, взето в обратен ред става 57.
2.3.1932г.
27. Физическият и Божествения живот, ООК , София
27.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Ако вземете числото 700, 800, 500, то показва няколко милиона. Обаче нулата след седморката показва, че числото 7 има възможност да расте.
19.7.1933г.
28. Отношение между нещата, ООК , София
Например, имаме числото 71,235.
9.8.1933г.
29. Работа и почивка, ООК , София
Ако искаш да станеш учен, работи с числото 756, и то е магическо.
4.2.1934г.
30. Разумните ще разберат,  НБ , София
Числото 7, понеже има 7 дупки: две очи, две уши, две ноздри и една уста – 7.
8.4.1934г.
31. Тъй мисля аз,  НБ , София
Коя е причината? Понеже се спират с числото 7. Който си позволи да излезе из числото 7, една съчица да вземе, убиват го с камъни. Числото 7 никому не прощава. Те не разбираха числото 7.
7.11.1934г.
32. Самоотричане, ООК , София
Докато вие сте в числото 6, вие ще имате всички промени, а пък щом влезете в числото 7, то е ден на Бога.
3.1.1937г.
33. И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ , София
Числото 7 е добро, но тя се отличава с едно качество, а именно: бащата е взел тоягата – единицата, и на всеки, който се осмели да си служи с лъжа, той ще приложи тази тояга.
12.2.1937г.
34. Прави и криви линии,  МОК , София
Ако числото 7 или 5 е накрая, ти разчиташ на тях, но не можеш да излезеш на добър край.
20.6.1937г.
35. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
За да имате представа за теглото на Луната, вземете числото 74 и след него 18 нули.
12.7.1938г.
36. Двигатели в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Числото 72 представя броя на Христовите ученици, които Го напуснаха и се пръснаха по света, да си поживеят.
23.7.1939г.
37. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Числото 72 играе важна роля в живота и в природата.
37.2 През вратата на Любовта ( втори вариант )
Числото 72 съществува всекъде.
30.6.1940г.
38. По-блажен е!,  НБ , София
За онези, буквоядци в света – числото 7. Човек, който иска да бъде аристократ, да вземе числото 7.
12.3.1941г.
39. Музикални тактове, ООК , София
Артериалната кръвь – то е числото 7, пълнолунието.
39.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Артериалната кръв – то е числото 7, пълнолунието.
5.12.1941г.
40. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Та казвам: Числото 7 в дадения случай е число на почивка.
30.1.1942г.
41. Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК , София
В числото 7 имате един завършен процес.
27.11.1942г.
42. Умът и сърцето,  МОК , София
Спреш се някъде, то е числото 7. Затуй хората числото 7 не го обичат.
10.11.1943г.
43. Мажорни и минорни гами, ООК , София
Какъв е сборът от цифрите на тия числа? Числото 7 + 2 = 9, 8 + 5 = 13.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.