Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
После иде числото 7, което е също като числото 6, само е прибавено послушанието.
18.1.1915г.
2. Разговор за Откровението, ИБ , Бургас
Кое е числото 666? То е кабалистическо число.
Числото 18, както и числото 6, е човешко.
3.5.1917г.
3. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Така аз разбирам посланието на апостол Павел, който казва: „Да не приемаш вдовица по-долу от шестдесет години.” Числото 6 е число на Любовта.
25.8.1918г.
4. Скритият квас,  НБ , София
Числото 6 представлява правилен шестоъгълник, на който трите върха са обърнати нагоре, а трите – надолу.
20.8.1919г.
5. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Числото 6 означава човек в своето развитие; Земята сега минава през числото шест; зелената краска е числото шест; също – размножаване, развитие.
8.1.1920г.
6. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.
6.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.
13.3.1921г.
7. Новият човек,  НБ , София
Печатът на дявола е числото 666.
27.3.1921г.
8. Сеятелят,  НБ , София
Числото 100 означава израстване на семето в човешкото сърце; числото 60 – израстване на семето в умствения свят на човека, а числото 30 – израстване на семето в причинния свят, т.е. в духовното тяло на човека.
8.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Числото 100 показва най-добритѣ условия въ сърцето на човѣка; числото 60 – висшето поле на менталния свѣтъ, а 30 – причинното или чисто духовното тѣло на човѣка.
12.4.1922г.
9. Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД ,
Какво показва числото 6? В него разгледано геометрически се включва целият вертикален, отвесен диаметър, дясната половина на хоризонта или десният радиус и дясната долна четвъртинка от окръжността.
7.12.1924г.
10. Великата погрешка, МОК , София
Имате тук числото 666? – Означава човекът антихрист.
10.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Тук имате числото 666? То означава човекът антихрист.
24.6.1925г.
11. Най-малкото чувство, ООК , София
Числото 6 се дели на 2, на 3 и на себе си. Числото 6 е синът, а числото 5 е майката. Практическият метод, който може да се приложи при числото 5, не може да се приложи към числото 6.
15.7.1925г.
12. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Когато кажем, че 2+4=6, какво подразбираме? Числото 6 е резултат. Резултатът пък, т.е. числото 6, може да бъде жито, царевица, плодове, зеленчуци и т.н.
25.11.1925г.
13. Прави и криви линии, ООК , София
Ако срещнете в някоя книга числа с различни знаци пред и след тях, както в написаните тук няколко числа, 6+, 7-, +6, -7, какво значение ще им дадете? Числото 6+ показва, че някой човек има да получава нещо, някакво наследство например. Като се вземе от него това число, на какво ще бъде равен и той? Да допуснем пък, че числото 6+ представлява ябълково дърво, посадено на богата почва, а при това редовно се полива. Според този закон числото 6 е майката, а 7- е бащата.
17.3.1926г.
14. Редът на числата, ООК , София
Числото 6 означава отношенията между духовете.
29.6.1927г.
15. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Числото 6 е отговорът на това действие.
10.10.1928г.
16. Какво са разбрали, ООК , София
Той се превърнал в числото 6 – число на илюзии.
27.2.1929г.
17. Отношение между числата, ООК , София
17.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Как може да разложим това число? След него кое иде по-почтено? Числото 6, след него 7 и най-после 4 е на опашката.
29.1.1930г.
18. Махалото, ООК , София
18.2 Махалото ( втори вариант )
Числото 6 в дадения случай идейно ли е сега? Но вие се смущавате, не сте свободни, нащрек сте, да не би да ви хванат.
12.2.1930г.
19. Съчетания на числата, ООК , София
Числото 666 е число на човека на греха.
19.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Числото 666, сборът му е 18. Човекът на греха е определен с числото 666, общият сбор на което е 18.
16.2.1930г.
20. Изпитай и виж,  НБ , София
Днес мнозина говорят за числото 666.
20.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
Вземете числото 666 или числото 999, или 333, или числата 13, или 14, или 15, или 16. Какво означава например числото 666? Числото 666 го търсят навсякъде.
24.9.1930г.
21. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
Превърне ли се в числото 6, яйцето се излюпва и започва да отваря уста, иска да яде.
26.9.1930г.
22. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
Запример, ако разбирате числото 6, вие можете да произведете всички числа, които са произлезли от него; ако не го разбирате, ще попаднете в числото 6 като число на илюзии и нищо няма да постигнете. С числото 6 се изразява Соломоновият знак – два преплетени триъгълника, единият с върха нагоре, а другият – с върха надолу.
22.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Имате числото 6785, какво число е това? Ако го разложим, ще имаме: 6000, 700, 80 и 5.
Запример числото 6 хиляди е едно интензивно число. Затова числото 6 то се нарича число на илюзиите по отношение на числото 3 – триъгълника.
Следователно, в числото 6 имате три възможности. И ако вие попаднете в закона на лошите условия, в закона на несполуките, този триъгълник, който отива с върха си надолу, в този случай числото 6, ще ви донесе най-голямото нещастие. 1 2 3 това са неговите възможности.
17.10.1930г.
23. Единица мярка,  МОК , София
Запример, за добрия човек числото 6 означава растене, развитие, а за лошия – смърт; за добрия човек числото 9 означава узрял плод, а за лошия – затвор. Ако на числото 6 турите знаменател единица, то означава праведен човек, който има идея в живота си; обаче ако знаменателят е нула, резултатът е пак нула.
23.2 Линии на човешкото лице. Единицата – доброто ( втори вариант )
Ако аз напиша едно число и не мисля върху него, например числото 6 е число на илюзиите. Но числото 6 е число на търпението, след време, докато се превърне на числото 9. 9 е вече узрелият плод. Числото 6 за един лош човек значи смърт. 6 за един добър човек значи растене, развитие.
21.11.1930г.
24. Влизане и излизане,  МОК , София
Числото 6 подразбира работа.
26.12.1930г.
25. Любов и милосърдие,  МОК , София
25.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Но като стигнеш числото 3 да извадиш жито, като стигнеш числото 4 да извадиш ралата на място, като дойде числото 5, да дойдат музикантите; като дойде числото 6 да дойдат моряците и да те разхождат с лодките; като стигнеш числото 7 да дойдат всичките педагози.
30.1.1931г.
26. Разумността,  МОК , София
Запример, вие пишете числото 6 и казвате, че имате 6 единици. Обаче числото 6 означава още материалните условия, при които човек може да работи.
2.10.1931г.
27. Живот и отношения, МОК , София
Като съберем числата 1 + 2 + 3, получаваме числото 6.
27.2 Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение ( втори вариант )
Да кажем аз вземам числото 6, увеличавам го и тургам на това число една нула.
18.10.1931г.
28. Отношение на два закона,  НБ , София
Какво иска той? „Напиши, Стоянчо, още едно двузначно число!" Стоянчо помислил пак и написал числото 66. Както и да се обърне числото 66, все същото остава.
30.10.1931г.
29. Силови центрове,  МОК , София
29.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Какво означава числото 6? Отношенията.
Или в даден случай нормална температура е тази, нали имаме числото 6.
20.11.1931г.
30. Човешките косми,  МОК , София
30.2 Човешките косми ( втори вариант )
В кой клас поставяте чесъна? (Чесъна поставят в семейство лилиецветни.) Какво съществено имат те? (Имат луковица и числото 6 и 3 в цвета играе рол.) Е, някои от вас проучете малко какво говори ботаниката за чесъна и динята.
29.1.1932г.
31. Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК , София
Ь, ер малък, прилича на бемол или на числото 6. Ь и числото 6 на български се пишат еднакво.
31.2 Съзнателни и несъзнателни движения ( втори вариант )
Ь, ер малък, прилича на бемол или на числото 6. Ь и числото 6 на български се пишат еднакво.
15.4.1932г.
32. Живите числа,  МОК , София
Числото 666 е също дисхармонично съчетание на цифри в астралния свят.
32.2 Живи числа ( втори вариант )
Числото 6 го наричат число на илюзиите. Но числото 6 всякога означава един завършен процес в органическия свят. Когато две същества се съберат на едно място и извършат една работа, то всякога тази работа се изразява чрез числото 6.
23.9.1932г.
33. Великата разумност,  МОК , София
33.2 Разумност ( втори вариант )
Числото 6 е възрастта на човека.
11.11.1932г.
34. Контрасти в живота,  МОК , София
Числото 6 става по-определено, ако е алгебрическо. И досега никой не е задоволил числото + 6 – големи са неговите желания и нужди.
Може ли числото – 6 да изпълни задълженията, които му се дават? Може ли числото +6 да изпълни своите задължения? – Имат възможност да ги изпълнят.
34.2 Контрасти в живота ( втори вариант )
Представете си, че аз ви туря числото 6 в дадения случай представя човек. А числото 6+ е детето, което се ражда. Числото 6+ има много претенции, а числото -6 иска само един гроб, един ковчег, иска няколко души свещеници, няколко хора да му държат една надгробна реч и се свършва въпросът. След това иска да то пратят на училище, иска професори, иска музика. 6+ навява воля навсякъде на хората всичките му желания са неизброими на числото 6. И досега числото 6+ не е могло да се задоволи.
Ние разглеждаме числото 6 и другите числа като самостоятелни числа.
7.11.1934г.
35. Самоотричане, ООК , София
Числото 6 е число на илюзиите, на забавленията. Слизане и качване, това е числото 6. Въртенето на земята е числото 6. И сега разрешават въпроса, кое е числото 666, за което се говори в Откровението. Човек е числото 6. Докато вие сте в числото 6, вие ще имате всички промени, а пък щом влезете в числото 7, то е ден на Бога. Докато сте човек, вие ще имате всичко, каквото съдържа числото 6 в себе си. Всички носите числото 6.
13.11.1935г.
36. Тайната на даването, ООК , София
Като дошло числото 6 обаче, почнали да дават на стражаря повече пари. Вие с бележка 6 влизате в университета, но с числото 6 ще попаднете на много големи трудности.
1.1.1936г.
37. Като добрия син, ООК , София
Като говорим за нещастно число, ... лошия човек го означават с число три пъти по 6: числото 666. Щом дойдеш до числото 6, обърни се към числата 1, 9, 3 – вземи и техния съвет, и като идеш при 6, трябва да знаеш как да му говориш!
Представете си, че един човек е построен на числото 6. Числото 6 може да те одуши.
14.2.1936г.
38. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Човек е създаден в числото 6.
12.2.1937г.
39. Прави и криви линии,  МОК , София
Имате и числото 666, равно на 18, равно на 9 – това е един лош резултат, крайният резултат е 9.
20.6.1937г.
40. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
За да имате представа за теглото на Земята, вземете числото 6 и след него 21 нули.
12.1.1938г.
41. Четиритях точки, ООК , София
Числото 6 е число на света на промените.
17.7.1938г.
42. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
От вас ще искам да посочите една страница, която да бъде одобрена от всички. – Коя страница искате? – 14. – Числото 14 е число на жертва. – Тогава 67. – Числото 67 показва, че ще ви бият за сухите клечки, които си позволявате да събирате в събота. Това е значението на числото 67, но според Мойсеевия закон. – 12 ? – Ще станете роб на един мъж. – 15 ? – Каквото имате, ще го изгубите. – 90 ? – Цял живот ще слугувате, без да ви плащат.
11.11.1938г.
43. Добро и зло,  МОК , София
За мене е важно числото 6 + 1 дава 7. 7 е число, което означава едно нормално състояние.
9.7.1939г.
44. Самоотричане,  УС , София
А пък числото 6 е число на заблуждението.
26.11.1939г.
45. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Но интересно, кое застави Юда да продаде Христа за тридесет и три сребърника? Числото 33 е подобно на числото 66, което е число на илюзии.
26.6.1940г.
46. Бъдете яки!, ООК , София
Ако искаш да разбираш зреенето на плода, трябва да разбираш законите на числото 6 и т.н.
30.6.1940г.
47. По-блажен е!,  НБ , София
А пък за онези, които гледат Месечината – числото 6.
30.4.1941г.
48. Основенъ тонъ, ООК , София
Числото 6 въ дадения случай е законъ на Любовьта. 6 въ дадения случай – Богъ ти далъ. Нѣкой казватъ: „Числото 6 е илюзия, илюзия е туй число“.
48.2 Основен тон ( втори вариант )
Числото 6 в дадения случай е закон на Любовта. 6 в дадения случай – Бог ти дал. Някой казват: „Числото 6 е илюзия, илюзия е туй число”.
1.10.1941г.
49. Буден ум и будно сърце, ООК , София
Числото 6 какво показва? Този човек обича да яде и да пие. (фиг.1.1) Като турим минус пред 6-те, какво означава? Може отпред да турите плюс – какво означава? Или може отпред да турим плюс, отзад 6-те да турим минус.
6.11.1942г.
50. Добър ден,  МОК , София
Имате числото 6, в шестия ден човек е създаден, в седмия иде почивката.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.