Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Ако за земните работи, като раждането, се изисква определено число дни и месеци, за да се напълни числото на времето, което зачатието изисква, колко повече Божиите работи изискват това пълно съблюдение.
22.8.1908г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Числото 2 представлява всичките ваши Духове, които са излезли от Бога първоначално – това е излизането на човечеството.
Съберете тези числа и ще получите числото 5.
28.8.1909г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
И то ще постите така, щото да се набират 25 часа, та от цифрите 2 плюс 5 да се образува числото 7, което е Божествено.
27.8.1910г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
По-нататък двете като се приложат, образува се числото 7.
И то е числото две, което трябва да страда, защото винаги този, който седи между хората, не е най-обичаният. Всичките си погрешки ние ги туряме на числото две, като се извиняваме, че майка ми ме е научила така“.
В числото две човек трябва да се освободи от онова вътрешно заблуждение, че Бог е крив.
Числото три — това е изкуплението.
Числото четири означава човека в неговото животинско развитие.
Човекът е числото 5.
Числото шест, то е законът на еволюцията, което показва отношенията на човека спрямо животните, че ние трябва да сме милостиви спрямо всички същества. В него са и майката, и синът; следователно, числото шест включва всичките същества.
После иде числото 7, което е също като числото 6, само е прибавено послушанието.
Числото 8 е смирението и когато човек иска да смири някого, дава му цифрите 2, 4 и 8.
Числото десет, то е чудо.
Числото 11 се състои от две единици и представлява вечната борба в света: това са двата Бога, Които воюват.
Числото 12 е завършване на еволюцията.
Числото 15 е пак законът на еволюцията, която се повтаря, понеже 5+1=6.
Числото 16 е преповторение на числото 7, което е смирение.
Това е числото на славата. значи, човек, когато свърши своята еволюция, него го очаква слава.
Числото двайсет и три е от 2 и 3, което е равно на 5.
Това число е числото седем.
То е числото 9.
Това пък число е числото 10.
Числото 29 е равно на 11.
Но понеже почти всички бяхме написали до числото в книжката и съответствуващата дума, г-н Дънов каза:
Определеното число за възкресение между българите, това е числото 1400.
23.8.1911г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на человечеството.
Ватев, който на масата бе десетият человек, избра числото 793) Много твърдо число избрахте. Русев избра числото 705) — Христос ви пита: „Знаете ли защо Аз дойдох на света?“ и отговаря: „Аз дойдох да ви осоля и да няма нужда да ви изваждат.“
Числото 100 е числото на ангелите общение с ангелите и светиите.
6.9.1912г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Числото седем е навсякъде преобладаващо и винаги е Божествено.
Числото на тия братства в България аз съм ви казвал друг път.
Така щото, пред вас имате числото десет.
10.11.1912г.
7. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
А в числото две винаги ще намерите, че няма ред и порядък.
10.5.1914г.
8. Талантите, НБ , София
Числото 8 произволно ли е? Не; то е число на труда.
Какво означава числото 7? Казахме, почивка.
А какво означава числото 4? Че трябва да намерите процеса на пречистването на вашия живот. Значи числото 4 е Божественият процес, чрез който нашите желания и мисли в този свят се прецеждат.
23.8.1914г.
9. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Обезателно четете този псалом и в онзи ден, чиято дата е равна на 13 минус числото на групата от девет души, към която спадаш при бдението на 13 август 1914 год. Винаги и где да е, посрещнеш ли числото 13 в живота, четете този псалом.
Казвам ви: сега, в новата епоха, не правете старите погрешки, защото, щом направите старите погрешки, непременно ще се намерите в числото 13. Истина, сега сте в числото 14, но щом съгрешите, ще слезете в числото 13 и ще изпитате страданията, които изпитват всичките хора, които страдат по земята.
Тая година работим с числото 3, 9, 27 и 81, а те са най-силните числа за работа.
31.8.1914г.
10. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Казвам ви: сега, в новата епоха, не правете старите погрешки, защото, щом направите старите погрешки, непременно ще се намерите в числото 13. Истина, сега сте в числото 14, но щом съгрешите, ще влезете в числото 13 и ще изпитате страданията, които изпитват всичките хора, които страдат по земята.
18.1.1915г.
11. Разговор за Откровението, ИБ , Бургас
Числото 10 показва царската власт, която е сега в 10 държави.
Кое е числото 666? То е кабалистическо число.
Числото 18, както и числото 6, е човешко.
23.1.1915г.
12. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
С Него мерим, с числото 1 - единицата.
Във физическия свят числото 2 означава, че животът, за да се прояви, трябва да има две опорни точки, трябва две сили да действуват една към друга. Числото 2 показва процеса, чрез който природата работи и че процесът на раздвоението е процес на еволюцията.
3.2.1915г.
13. Искайте сила, имайте вяра, ИБ , Бургас
Числото 13 е число за духовния свят.
7.2.1915г.
14. 8000 години, ИБ , Бургас
8000 х 12 х 4 х 7 х 52 х 365 х 24 х 60 х 60 = числото на годините от сформируване, създаване на света.
4.4.1915г.
15. Великден, НБ , София
Проучили ли сте защо Господ ви е турил нос, защо ви е турил две очи и защо на някои очите са черни, на други – сини или зелени, и защо са тия веждички отгоре? Образува се една осморка; какво значи туй число? То показва числото на работата.
6.6.1915г.
16. Божественият Промисъл,  НБ , София
Защо Христос не е взел едно врабче, а е взел числото 5? Тук има един закон, и всеки, който се намира в този закон на числото 5, той не пада без волята на Отца.
Числото 5 представлява човека – умния, мъдрия човек – и казва, че този мъдър човек не пада дотогава, докогато не сгреши.
7.1.1916г.
17. Рождението*,  НБ ,
Числото 1000 има три нули, които показват трите условия, трите етапа, през които ще минете.
24.4.1916г.
18. Истината,  НБ , София
И знаете ли защо са били 39 тояги? 3+9=12: числото 12 е законът за закръгляване еволюцията на всички дни от човешкия живот.
8.10.1916г.
19. Поради радостта, НБ , София
Девет е числото на Марс. Тридесет и шест седмици е числото на прогреса, на еволюцията.
16.11.1916г.
20. Петте разумни девици,  НБ , София
Според мене, числото на сватбарите, заедно с младоженците, е било 20: десет и десет.
20.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Те са били десет, значи имате числото 20. Под числото 7 разбираме Бог, а под числото 2 разбираме материал, тоест сбор от всички малки частици, които са живи - всички работят.
1.1.1917г.
21. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Взимам числото сто като число, което представя една от висшите ангелски йерархии.
21.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Взимамъ числото сто като число, което прѣдставя една отъ висшитѣ ангелски йерархии.
7.1.1917г.
22. Растете в благодат!,  НБ , София
Някои казват: „Математиката е много лесна наука до числото 10“.
18.2.1917г.
23. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато ви се каже числото едно, какво бихте подразбрали? Думата „едно“ е символъ, тя може да има значение вѫтрѣ въ себе си, а може и да нѣма, зависи отъ състоянието на човѣшкия умъ.
Въ мистицизъма числото едно разбира Богъ. Едно и двѣ, това сѫ двата диаметъра на тази окрѫжность на числото три. Като се дойде до числото седемь, то прѣдставлява единъ диаметъръ на цѣлата вселена. Числото деветь прѣдставлява пакъ една окрѫжность.
Като извадите 1 от 3, ще получите числото 2, което има отношение къмъ Божествената Любовь.
23.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Какво разбирате под числото едно? – Това число е символ, който за едни хора има значение, а за други няма – това зависи от състоянието на техния ум. Числото П=3'14.
Числото седем представя диаметъра на вселената.
Като извадите единицата от тройката, получавате числото две – Божията Любов – майката на нещата.
22.3.1917г.
24. Кръстът,  НБ , София
Числото 21 има значение: 2 + 1 = 3.
3.5.1917г.
25. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Така аз разбирам посланието на апостол Павел, който казва: „Да не приемаш вдовица по-долу от шестдесет години.” Числото 6 е число на Любовта.
22.3.1918г.
26. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Числото 153 показва завършена работа, в която присъстват Бог, человек и Духът. 153-те риби имат значение, когато се прибави при 1 отдясно 0, получава се 10; 10 + 5 + 9 = 24; 24 е законът на човешкия живот, а 3-те е законът на равновесието. Числото 153 означава колко са спасените.
Числото 5 показва ръчката, с която се кара колелото, а трите означава двигателя, който движи ръчката. Числото 1 е долната основа на лодката, числото 5 е лодката, а числото 3 е котвата, надеждата. В числото 3 е законът на целокупността.
23.7.1918г.
27. Заведеевата майка,  НБ , София
Мъжът казва на жена си: „Прекали го вече.” Жената казва на мъжа си: „Прекали го вече.” Щом дойдат до числото 15, те започват да се сърдят и, когото срещнат на пътя си, скарват се с него. Чакайте, много бързате, още петнайсет пъти трябва да приемате просякинята, да дойдете до числото 30 – число на зрялост, на възмъжаване.
27.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Щомъ дойдатъ до числото 15, тѣ започватъ да се сърдятъ и, когото срещнатъ на пѫтя си, скарватъ се съ него. Чакайте, много бързате, още 15 пѫти трѣбва да приемате просякинята, да дойдете до числото 30 — число на зрѣлость, на възмѫжаване.
11.8.1918г.
28. Две жени,  НБ , София
Числото 12 показва, че първата жена боледувала, понеже е нарушила един от Божествените закони. Числото 12 е съставено от числата 1 и 2. Числото 12 предсказва на болната жена, че като събере 1+2, ще получи тройката – Синът, Човекът, който ще я излекува. Христос носи числото 3 в себе си.
Числото 8 показва разпуснатост на ума.
28.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Числото 12 показва, че първата жена боледувала, понеже е нарушила единъ отъ Божественитѣ закони. Числото 12 е съставено отъ числата 1 и 2. Числото 12 предсказва на болната жена, че като събере 1+2, ще получи тройката — синътъ, човѣкътъ, който ще я излѣкува. Христосъ носи числото три въ себе си.
Числото осемь показва разпуснатость на ума.
25.8.1918г.
29. Скритият квас,  НБ , София
Числото 24 е образувано от 2 + 4 = 6. Числото 6 представлява правилен шестоъгълник, на който трите върха са обърнати нагоре, а трите – надолу.
29.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Числото 24 е образувано отъ 2 + 4 = 6. Числото шесть представя правиленъ шестоѫгълникъ, на който тритѣ върха сѫ обърнати нагоре, а тритѣ — надолу.
15.9.1918г.
30. Не може да се укрие,  НБ , София
Радиусът се помества във вселената толкова пъти, колкото е числото единица с 15 нули.
30.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Радиусътъ се помѣства въ вселената толкова пѫти, колкото е числото единица съ 15 нули.
29.9.1918г.
31. В мое име,  НБ , София
Числото 2 е производителен принцип.
Числото 2 е закон на Обичта, а числото 3 – закон на самопожертване, т.е. закон на равновесие в Природата. Числото 2 е още закон на производителност, на плодородие, на изобилие. Като напишем или изговорим числото 2, веднага изпъкват в ума ни две очи, две уши, две ноздри, две отвърстия в устата – едното води към белия дроб, а другото – към хранопровода. Оттук виждаме, че числото 2 играе важна роля в човешката глава.
31.2 Въ мое име ( втори вариант )
Христосъ казва: „Дето сѫ двама или трима, събрани въ мое име, тамъ съмъ и Азъ срѣдъ тѣхъ.” Числото две е производителенъ принципъ.
„Дето сѫ двама или трима, събрани въ мое име.” Числото две е законъ на обичьта, а числото три — законъ на самопожертвуване, т. е. законъ на равновесие въ природата. Числото две е още законъ на производителность, на плодородие, на изобилие. Като напишемъ или изговоримъ числото две, веднага изпъкватъ въ ума ни две очи, две уши, две ноздри, две отвърстия въ устата — едното води къмъ бѣлия дробъ, а другото — къмъ хранопровода. Оттукъ виждаме, че числото две играе важна роля въ човѣшката глава.
13.10.1918г.
32. Двата полюса,  НБ , София
Сега, да се спрем върху значението на някои числа, за да изтълкуваме числото 38. Числото 1, т.е. единицата е причина на нещата; двойката е условие, а тройката – резултат. Тези числа имат приложение и в химията: числото 1 е киселина, двойката е основа, а тройката – сол, която се получава при взаимодействието на киселина и основа. Тройката в числото 38 показва, че преди три прераждания този болен е бил на земята, но е водил порочен живот и като последствие на неговия лош живот, волята му се е парализирала. Числото 3 е в зависимост от числото 8.
Числото 8 е най-строгият съдия в света. На очите си имаме пак числото 8. Числото 38 означава големи противоречия. Като съберете цифрите му, получавате 11, което число у евреите е така фатално, както за нас е числото 13. Сборът от единиците в числото 11 представлява борба между Доброто и злото. Наистина, като се съберат мъж и жена да живеят заедно, те започват да се карат, да спорят, докато дойде числото 3 – детето, т.е. резултат. Като се роди второто дете, числото 4, настъпва равновесие в дома.
Защо този болен му обърна внимание? Защото числото 3 е символ на Сина, т.е. на Христа, а 8 – на Божествената майка.
Смисълът на Живота се крие в числото 38 – в Сина и в Духа.
Като разглеждате човешкото лице, виждате, че Бог е написал числото 38 на него. Осморката и тройката представляват виждането и слушането, т.е. очите и ушите, или числото 38; носът, единицата е Христос, Който казва на болния да мисли, за да не греши повече.
Числото 28 е епохално.
Изучавайте законите на числото 3 – на Христа, т.е. на вашия ум. Изучавайте законите на числото 8 –на Божествената майка, т.е. на вашата душа.
32.2 Двата полюса ( втори вариант )
Сега, да се спремъ върху значението на нѣкои числа, за да изтълкуваме числото 38. Числото едно, т. е. единицата е причина на нѣщата; двойката е условие, а тройката — резултатъ. Тѣзи числа иматъ приложение и въ химията: числото едно е киселина, двойката е основа, а тройката — соль, която се получава при взаимодействието на киселина и основа. Тройката въ числото 38 показва, че преди три прераждания този боленъ е билъ на земята, но водилъ пороченъ животъ и като последствие на неговия лошъ животъ, волята му се парализирала. Числото три е въ зависимость отъ числото осемь.
„Имаше нѣкой си человѣкъ, боленъ отъ тридесеть и осемь години.” Числото осемь е най-строгиять сѫдия въ свѣта. На очитѣ си имаме пакъ числото осемь. Числото 38 означава голѣми противоречия. Като съберете цифритѣ му, получавате 11, което число у евреитѣ е така фатално, както за насъ е числото 13. Сборътъ отъ единицитѣ въ числото 11 представя борба между доброто и злото. Наистина, като се събератъ мѫжъ и жена да живѣятъ заедно, тѣ започватъ да се каратъ, да спорятъ, докато дойде числото три — детето, т. е. резултатъ. Като се роди второто дете, числото четири, настѫпва равновесие въ дома.
Защо този боленъ му обърна внимание? — Защото числото три е символъ на Сина, т. е. на Христа, а осемь — на Божествената майка.
Смисълътъ на живота се крие въ числото 38 — въ Сина и въ Духа.
Като разглеждате човѣшкото лице, виждате, че Богъ е написалъ числото 38 на него. Осморката и тройката представятъ виждането и слушането, т. е. очитѣ и ушитѣ, или числото 38; носътъ, единицата е Христосъ, Който казва на болния да мисли, за да не грѣши повече.
Числото 28 е епохално.
Изучавайте законитѣ на числото три — на Христа, т. е. на вашия умъ. Изучавайте законитѣ на числото осемь на Божествената майка, т. е. на вашата душа.
20.10.1918г.
33. Дух Господен,  НБ , София
Какво показва числото 99? То е мистично число, означава лош, грешен живот.
33.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Какво показва числото 99? То е мистично число, означава лошъ, грѣшенъ животъ.
10.11.1918г.
34. Да наеме работници,  НБ , София
Знае се колко е платил, но числото на работниците не е известно.
Защо господарят платил на всички работници по равно, все по един пенез? Числото 1, единицата е мярка, с която отмерваме своите действия. Дето и да се обърнете в живота, виждате, че числото 1 играе важна роля.
Като съберете двете единици в числото 11, получавате 2 – майката. Щом ги съберете, получавате числото 3 – детето. Числото 3 означава различието между индивидите, 6 – различието между домовете, 9 – различието между народите, а 11 е число на раздорите.
Числото 120 е резултат.
34.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Знае се, колко е платилъ, но числото на работницитѣ не е известно.
Първата категория представя човѣшкия разумъ, втората категория — човѣшкия интелектъ, третата категория — човѣшката душа, четвъртата — човѣшкото сърдце, петата — човѣшкия умъ, т. е. силитѣ, които работятъ въ човѣка. — Защо господарьтъ платилъ на всички работници по равно, все по единъ пенезъ? Числото едно, единицата е мѣрка, съ която отмѣрваме своитѣ действия. Дето и да се обърнете въ живота, виждате, че числото едно играе важна роля.
Като съберете дветѣ единици въ числото 11, получавате две — майката. Щомъ ги съберете, получавате числото три — детето. Числото три означава различието между индивидитѣ, шесть — различието между домоветѣ, деветь — различието между народитѣ, а единадесеть е число на раздоритѣ.
Числото 120 е резултатъ.
6.4.1919г.
35. Господ му рече,  НБ , София
Числото 180 градуса или двата прави ъгъла показват посоката на вашето движение, За да познаете истинската посока на вашето движение, трябва да намерите вашия прав ъгъл.
Числото две е закон на развитие.
35.2 Господ му рече ( втори вариант )
Числото 180 градуса или двата прави ъгъла - показват посоката на вашето движение.
Числото 2 е закон на развитие.
13.4.1919г.
36. Нито тържик,  НБ , София
Изобщо, той не трябва да работи с числото две, което е число на разединяване.
36.2 Нито тържик ( втори вариант )
Изобщо той не трябва да работи с числото 2, което е число на разединяване.
17.4.1919г.
37. Това учение, ИБ , БС , София
Числото 3 показва, че вие, като единица, ще умрете, а ще останат на ваш гръб да живеят децата ви. Майката умира, а децата се подмладяват, т.е. соковете на числото 3 ще влязат във вашите деца.
11.5.1919г.
38. Светило на тялото,  НБ , София
Числото 25 е образувано от 2 и 5, сборът на които дава 7. Числото 7 е съвършено, то подразбира закона на хармонията, но съвременните хора със своето учение до известна степен са развалили всички прегради, които Бог е поставил между едно и друго същество.
25.5.1919г.
39. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Аз съм избрал числото 11, то е нещастното число в света. Числото 13 днес е нещастно за културния европеец: него мъчно можете да вкарате в някоя стая на хотела с номер 13. Защо е нещастно числото 11? Това число е без майка и баща в света, то е число на противоречия в живота. И числото 4 е закон на противоречия, но по причина на правдата. Хубавите цветя не може да търсите зимно време, защото зимата изразява числото 4, а ще ги търсите в определено време, определен сезон на годината, т.е. в числата 1 и 2. Ако търсите разни видове плодове, ще ги намерите в определено време през годината – в числото 3.
Аз съм избрал числото 11, защото кара хората да мислят.
1.6.1919г.
40. Отхвърленият камък,  НБ , София
Числото 25 за мене е съдържателно число, то е закон, с който меря всички неща. Числото 25 се отнася не само до земята, но и до човешкия живот. Числото 25 е съставено от числата 2 и 5, които събрани дават числото 7. Всички страдания, всички неволи, всички грехове, разрушаването и създаването на световете, всичко започва с числото 2.
И защо именно числата 2 и 5 имат еднакво отношение към нас? Числото 5 е сбор от произведението 2 по 2 плюс 1. То е числото, от което може да започнем нашия живот. Той е числото 11.
Аз взимам числото 2 като форма.
8.6.1919г.
41. Гърбавата жена,  НБ , София
Числото 10 означава да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата воля.
Числото 10 е рационално, а 5 е ирационално. Мъжът е числото 5, затова не му върви. Той трябва да се съедини с жената, за да станат двамата числото 10, което е рационално число.
15.6.1919г.
42. Учител и Господ,  НБ , София
Втората нула показва, че числото 10 е взето в куб. Ако има четвърта нула, тя показва, че числото 10 е взето в четвърта степен; петата нула показва, че числото е взето в пета степен и т.н.
20.8.1919г.
43. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Ако измените мястото на този, който има числото три, ще измените реда на нещата. В такъв случай числото едно е бащата, две – майката, три – детето. Числото 5 означава човек, който е вече индивидуализиран – неговите пет пръста. Числото 6 означава човек в своето развитие; Земята сега минава през числото шест; зелената краска е числото шест; също – размножаване, развитие. Числото 7 е закон на почивка. Числото 8 е на Духа; то означава ония безконечни числа, които съществуват вътре във Вселената. Числото 9 е човекът, който ще обобщи всички неща и затова него ще направите докладчик: той ще опише целия процес на числата от едно до осем и ще даде резюме как е вървяла цялата работа. Не може двама в една група да бъдат числото едно или две, защото ще се яви борба.
– Ами значението на числото 10?
Числото 10 е връзката между първата и втората група.
9.11.1919г.
44. Бог е говорил,  НБ , София
Важно е, че числото 250 представя основен закон на Битието.
Числото две представя Божествената майка.
44.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Важно е, че числото 250 представя основен закон на битието.
Числото 2 представя Божествената майка.
14.12.1919г.
45. Работи на лозето ми,  НБ , София
Числото две е резултат, а резултатът в семейството е синът. Обаче, числото две означава още майката, жената.
Какво означава числото 17? То е съставено от единица и седморка. Числото 17 ще дойде като Халеевата комета.
45.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Числото 17 е, образувано от едно и седем - равно на осем, а осем е безконечно число.
8.1.1920г.
46. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Казвам: Ако искате да решавате въпросите с числото осем, това значи, да изпаднете в положението на лисицата и котката, които намерили парче сирене и трябвало да го разделят по равно.
Взимам числото десет, като число на Божествения свят.
Например, числото 18 е число на престъпника. В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.
46.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Казвам: ако искате да решавате въпросите с числото 8, това значи да изпаднете в положението на лисицата и котката, които намерили парче сирене и трябвало да го разделят по равно.
Взимам числото 10 като число на Божествения свят.
Например числото 18 е число на престъпника. В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.
22.1.1920г.
47. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Напр., учителят ви каже да разложите числото 10.
От гледището на земния живот, вие бихте предпочели да имате 5 лева, а не 2 или 1 лев, но в духовния свят всякога предпочитат единицата: тя има по-голям смисъл, по-голяма стойност, отколкото числото 5.
5.2.1920г.
48. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Това положение на носа и веждите показва числото 13.
4.3.1920г.
49. Труд и мъчение,  ИБ , София
Ако напишете едно число с 10 нули и на края поставите една единица, и вземете отделно друга единица, можете ли да намерите колко пъти тази единица е по-голяма от числото с нулите? Числото с нулите е: 00000000001.
25.4.1920г.
50. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Тази трета линия образува куба, т.е. може да се уподоби на числото 4.
27.6.1920г.
51. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Ще дойде денят един человек да роди само едно дете; един ще си отиде, друг ще дойде и числото ще остане едно и също.
19.8.1920г.
52. Новото човечество, СБ , В.Търново
Евангелист Йоан още преди две хиляди години е видял бременната жена с тази велика идея - Новото човечество - и той е определил числото на тия избраници, носители на тази идея - 144 000 души. Числото 9 е резултат на една еволюция на хората, които имат всички положителни, благородни качества.
20.8.1920г.
53. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Сега ще започнете с числото 1000 – пропускът за всички ви ще бъде това число. Ще опитате този пропуск и ще видите през коя врата ще може да дойде числото 1000. Само вие, които присъствате тук, ще знаете числото 1000. Като срещнете някого, ще го запитате: „Ти знаеш ли числото 1000?“ Ако той каже, че го знае, значи е от нашите. И тъй, ние започваме своето организиране с числото 1000.
Числото 1000 показва, че човек трябва да умее да се движи, както водата и въздухът.
21.8.1920г.
54. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Законът може да се повтори само два пъти: първия път ще се повтори в момче, втория път в момиче и ще се получи числото четири, което показва, че законът е верен. Числото 2 е майката, която ражда, която отглежда.
14.9.1920г.
55. Когато дойде Духът, ИБ , В.Търново
Когато ние говорим за числото 1, всякога подразбираме тази Първична Причина, която подтиква всички същества към разумност.
8.11.1920г.
56. Една греда,  ИБ , В.Търново
Това е за числото на учениците от тоя клас.
25.1.1921г.
57. Кротките, НБ , ИБ ,
Затова казваме, че две величини, събрани, са равни на сбора, значи сборът на предната и задната величини на развитието е равен на 180° и следователно, числото 2 показва движението на човешкия живот отзад – напред, към очовечаване.
Буквата Р аз определям с числото 70.
Буквата О е числото 50 и означава човешката глава.
Числото 90, казвам, това е една величина отрицателна, т. е. кроткият човек е всякога готов да изплати своите дългове, няма нужда да му пращаш червени листове.
Имаме числото 800, което означава победа, държава и Царство Божие. Числото 800 означава победа над злото. Като съберем 1+6 = 7 – числото на пълнотата.
Буквата З означава числото, което не признава никакви закони.
Не, тя няма да ви умори, тя си носи своето щастие, тя беше числото 13 у вас и тогава ви правеше по-голяма беля, а сега е излязла от вас. Едно време, преди да се яви Ева, мъжът имаше 13 ребра, но Бог извади едното ребро от него, именно тринадесетото, и каза на Адама: "Бъди внимателен с числото 13, то е едновременно числото на правдата и злото в света." Числото 19 е месечината.
27.2.1921г.
58. Любовта,  НБ , София
58.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Това ще бъде така, ако задачата се отнася до числото 10; но, ако от У към X отиват не един, а 10, тогава X ще бъде равен на 70, а У=50.
13.3.1921г.
59. Новият човек,  НБ , София
Печатът на дявола е числото 666.
27.3.1921г.
60. Сеятелят,  НБ , София
Числото 100 означава израстване на семето в човешкото сърце; числото 60 – израстване на семето в умствения свят на човека, а числото 30 – израстване на семето в причинния свят, т.е. в духовното тяло на човека.
Като се съкрати това число на 19, ще се получи числото 10.
60.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Числото 100 показва най-добритѣ условия въ сърцето на човѣка; числото 60 – висшето поле на менталния свѣтъ, а 30 – причинното или чисто духовното тѣло на човѣка.
Като съберете всички сѣмена, ще получите числото 190. Като го съкратите, ще получите пакъ числото 10, т.е. сѣмето, като мине прѣзъ тритѣ фази ще влѣзе въ чисто Божествения свѣтъ.
3.4.1921г.
61. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Колкото и да се дели това число, краят му не може да се намери. – Защо? – Защото числото е несъизмеримо. За колко време могат да се преброят тия атоми? Ако всяка секунда преброяваме по един милиард атоми от главичката на иглата, ще ни бъдат нужни 250,000 години, за да преброим числото на всичките атоми, които се равняват на едно число, с начална цифра 8 и 21 нули накрая.
61.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Той казва така: „Ако всѣка секунда бихме отдѣляли по единъ милиардъ отъ атомитѣ на игловата глава, ще ни сѫ нужни 250 000 години, за да прѣброимъ тѣхното число, което се равнява на числото 8 съ 21 нули слѣдъ него.“
17.4.1921г.
62. Огнената пещ,  НБ , София
Числото 35 показва, че човек е обиколил слънцето 35 пъти.
62.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Числото 35 показва, че този човѣкъ е обиколилъ 35 пѫти слънцето.
24.4.1921г.
63. В рова на лъвовете,  НБ , София
63.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Че въ какво може да се уважава? Ако една жена може да пожертвува живота на мѫжа си, на 40 души още, какво ще я очаква? Има статистики въ Америка, въ Англия, дѣто се изброява числото на убититѣ мѫже отъ една жена.
1.5.1921г.
64. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Числото четири само не може да се произведе, друго число ще го произведе.
64.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
А като умножишъ 2 x 2 ще получишъ 4, Числото 4 само не може да произведе 4, не може да произведе себе си, друго число ще произведе.
12.6.1921г.
65. Двете жени, НБ , София
Ако мъжът и жената гледат на живота като на нещо произволно и го измерват не с единицата, а с числото две, нещастията започват да се сипят върху тях.
Имате числото 2, 22, 23 и 24.
65.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Но когато започнемъ да мислимъ, че свѣтътъ е такъвъ-онакъвъ, когато го измѣрваме съ числото 2, нещастията започватъ да се увеличаватъ.
26.6.1921г.
66. В правда, истина и святост,  НБ , София
66.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Нѣкои, който не разбиратъ този законъ, казватъ: „Хайде да просимъ.“ Апостолитѣ, 12 на брой, който сѫ били първитѣ Христови ученици, въ числото на който бѣше и апостолъ Петъръ, съ молитви успѣха да свалятъ оковитѣ на апостола Петра.
2.10.1921г.
67. Поздравът на Любовта, НБ , София
Разделете числото на 12, да видите по колко милиона християни се падат на всеки ученик. – На всеки ученик се падат по 40 милиона християни.
Какво придобиваш, ако изучаваш формите на една добродетел? За изброяване формите на Любовта са нужни 810 денонощия, но понеже се брои само по 12 часа на ден числото 810 се удвоява.
1.1.1922г.
68. Сродните души,  НБ , София
Сега започвате от числото едно, т.е. ще изучавате каква част от големия кораб, който се е разбил, съставлява туй парче, на което сте се спасили.
8.1.1922г.
69. Целувание не Ми даде,  НБ , София
А той казва: „Учителю, речи!“ – „Някой си заемодавец имаше двама длъжници: единият му бе длъжен 500 динара, а другият – 50.“ Числото 5 е, което преобладава тук.
Казвате: „Аз зная какво означава числото 1“. И какви ли не други съотношения има единицата! Като дойдем до числото 2, трябва да знаем и неговите съотношения.
15.1.1922г.
70. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Като ги завъртиш по 9 пъти, ще се образува числото 12.
12.4.1922г.
71. Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД ,
Какво показва числото 6? В него разгледано геометрически се включва целият вертикален, отвесен диаметър, дясната половина на хоризонта или десният радиус и дясната долна четвъртинка от окръжността.
Шест е числото на човека.
2.5.1922г.
72. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
72.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
Числото 10 е закон на съвършенство.
14.6.1922г.
73. Какво се изисква от ученика, МОК , София
73.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Числото, с което определяте броя на вашите колебания, е математическа величина, която показва състоянието, в което се намира вашият организъм, и времето, необходимо за неговото тониране.
13.7.1922г.
74. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
Ами нашата сила не е в числото! „Ние трябва да съградим дом“.
4.10.1922г.
75. Допирните точки в природата,  МОК , София
В никой случай числото на добрите хора не може да се намали по-малко от 10%.
1.11.1922г.
76. Нагласяване на силите,  МОК , София
Числото п не означава величина, която може да стане безкрайно голяма, защото за всеки даден момент и за всеки даден случай, всяко нещо в света се измерва със специфична мярка.
От какво зависи броят на иконите, които тя трябва да изкарва? От числото на набожните, на религиозните хора, които признават иконите.
5.11.1922г.
77. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Как ще определите тези степени? Ако допуснем, че числото „а" или буквата „а" означава човека, т. е. човешкия ум, то степента „n" показва възможностите, при които човек може да се развива.
Числото 5 е корен на 25, но и от петорката може да се извади корен, само че в друг свят – в света на чувствата.
12.11.1922г.
78. Не знаете, що искате,  НБ , София
Има и други видове любов, но аз спирам до числото четири – Питагоровото число, с което измерват нещата.
20.12.1922г.
79. Самоопределение,  МОК , София
Какво представлява самоопределението на двойката? (– Поляризиране.) Какво нещо е поляризирането? (– Проявяване.) Числото 2, двойката представлява материята, т.е. закон на материалния свят. Какво е самоопределението на числото три? – Тройката е смисълът, целта, към която всичко в Живота се стреми.
Какво е самоопределението на четворката, на числото 4? Числото 4 представлява абсолютна мярка, с която се измерват всички неща във видимия свят, в целия Космос. Те събират числата 1, 2, 3, 4 и получават числото десет: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
Числото 3 наистина е равно на 2 + 1, но само ако двойката и единицата ги разглеждаме като съставни елементи на единицата, но не и като самостоятелни цели числа. Числото 3 съдържа резултатите на числата 2 плюс 1, а не самите двойка и единица.
3.1.1923г.
80. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Представете си, че трябва да напишете числото 1; силите, които вземат участие при написване на единицата, започват отгоре и слизат надолу. Когато искате да напишете числото 2, въпросът е по-сложен: първо се образува един малък кръг О, който представлява пътят на човешкото съзнание, което, наместо да се движи в орбитата си, се развива навън – първо по посока с, а после слиза надолу по посока е. Събрани заедно, те дават числото 3. В числото 2 имате две единици, две съзнания, които се стремят към една и съща цел.
7.2.1923г.
81. Добри навици,  МОК , София
Някой изговори числото десет бавно, проточено. Трети пък взима числото десет във втора степен или в квадрат.
Числото 99 представя завършен процес.
81.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Най-първо, ще обърна внимание как ще произнесете числото десет - проточено ли ще го произнесете, или бързо.
Там, дето има деветдесет и девет, числото е завършено.
21.2.1923г.
82. Първата родена мисъл,  МОК , София
Като изговорите или напишете числото едно, мислете за Бога и си кажете: Има само един Бог в света, само една Мъдрост. Като изговорите числото две, кажете си: Има само една Божествена майка, само една Любов. При изговаряне на числото три, кажете си: Има само един Син — Истината. Числото четири пък представя тия три сили съединени в едно. Числото пет е свързано с човешкия ум. Числото шест — със закона на развитието.
12.3.1923г.
83. Влияние на планетите, ООК , София
Ученикът трябва да бъде смел и решителен – нищо повече! Христос казва: „Аз извърших моя дял, ти можеш ли да вървиш по моя път?“ Ти искаш да Го следваш, но знаеш ли колко камшика Му удариха? – „Не зная.“ Те Му удариха 1, 2, 3, ... аз няма да ви кажа числото.
22.4.1923г.
84. Петимата братя, НБ , София
Каква роля играе числото пет? За онези, които не са запознати с висшата математика, числото пет няма никакъв смисъл. В числото пет има идея, то е идейно число. Каква роля играе числото пет? Единицата е творчески принцип – това, което твори. Числото две е основа, числото три е резултат, т. е. завършен плод. Като дойдем до числото четири и продължаваме да броим нататък, имаме същия закон: четворката е киселина, петорката е основа – майката, а шесторката е резултат. Числото пет се среща често в Библията.
Следователно и числото пет трябва да се посее, за да се прояви.
9.5.1923г.
85. Движение на разумните сили,  МОК , София
Като ги съберете, ще получите числото 5 – човекът.
Вие имате вече основата – числото 5, върху което като върху почва можете да садите, т.е. да градите вашия живот. Числото 5 представлява основа от втора степен.
10.6.1923г.
86. Разпятаго търсите, НБ , София
Останаха при Него само дванадесет ученици и Той ги попита: „Вие искате ли да се отделите?“ – „Не, Учителю, при кого да отидем? Ти имаш думите на живота.“ В числото 12 сборът от 1 + 2 = 3 показва, че те не могат да отидат никъде. Числото 3 е един велик закон за проявяване на Божията Любов.
Числото 7 е число на твърдоглавите. Бъдещето е на числото 3. Те са числото 7, те са от 70-те; те са множеството, които се бият; които управляват света; които създават законите; които проповядват, че светът ще се оправи с революция, че не може по друг начин.
86.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Останаха само дванадесет ученици и той ги попита: „Вие искате ли да се отделите?“ „Не – казват. – Учителю, при кого да отидем? Ти имаш думите на живота.“ Числото 12 сборът му е 1 + 2 = 3.
Следователно числото 3 е един велик закон на проявление на Божията любов.
Числото 7 аз го наричам числото на твърдоглавите, за които се изискват десет години, за да узреят. Е, бъдещето не е на числото 7, бъдещето е на числото 3.
Те са плачещите в света, те са числото 7, те са от седемдесеттях, те са множеството, те са, които се бият, те са, които управляват света, които правят тия закони, които бесят.
17.6.1923г.
87. Имаше двама синове, НБ , София
„Някой си человек имаше двама синове.“ Числото две само по себе си не е интересно, но може да стане такова. – Кога? – Когато стане положително или отрицателно по количество и качество, по съдържание и смисъл, по живот и по смърт. Ако кажа двеста хиляди златни монети, два милиона добре въоръжени войници, два милиона волта електрическа енергия, това е положителната страна на числото две. Обаче ако кажа, че двеста хиляди души умрели, две хиляди крави продадени за клане, това е отрицателната страна на числото две.
87.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Както виждате, числото 2 само по себе си не е интересно, нали? Но това число може да стане положително, може да стане и отрицателно – по количество и по качество, и по съдържание, и по смисъл, и по живот, и по смърт.
20.6.1923г.
88. Опити,  МОК , София
88.2 Опити ( втори вариант )
Може да затулите дясната ноздра, ще си турите пръста и мислено ще четете до седем -поемате въздуха чрез лявата ноздра, ще вземете числото седем за вдишане.
2.7.1923г.
89. Разцъфтяване на човешката душа,  МС , София
Така се образува числото 3, от което може да съставите един триъгълник.
9.9.1923г.
90. Двата метода на природата,  НБ , София
Числото показва всяка една част от природата, коя част къде ще иде.
4.11.1923г.
91. Основа на знанието,  МОК , София
Защо? Нали би трябвало старият човек да печели повече, понеже числото 20 се прибавя към по-голямо число от 10, а именно към 100-те? Старият човек, обаче, не печели, понеже той е положителен.
25.11.1923г.
92. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Следователно с числото 25 вие не можете да направите нищо, защото и двете числа, 2 и 5, са основи, а две основи не дават нищо. Защо именно числото 5, умножено само на себе си дава 25? Това се приема като аксиома, не може да се докаже, но очевидно е, че е така. Числото 7 пък включва в себе си числата 2 и 5.
И тъй, числото 1 е творческа сила, киселина; числото 2 – основа, а числото 3 е резултат. Значи, числото 3 в природата показва завършен процес. Числото 1 и 2 са се съединили, за да дадат някакъв завършен резултат.
28.11.1923г.
93. Волята Божия, ООК , София
Числото 4 е бащата, който прави 4 стъпки, за да възлезе нагоре.
23.12.1923г.
94. Упътвания и образи,  МОК , София
Само по себе си числото се явява като идея и служи като мярка за измерване на величини. Числото не се мери, а величината се мери.) Тогава, от чисто математическо гледище, по какво се отличава най-малката величина в света? – Че не може да се дели. (– Математиката приема за най-малка величина нулата, понеже няма никакво измерване или другояче казано, има нулево измерване.) Разбира се, ако ние се занимаваме с мъртвите числа, въпросът е решен, но ако имаме едно-две-три или повече пясъчни или житни зрънца, въпросът седи другояче.
30.12.1923г.
95. Единицата и вечността,  МОК , София
Значи числото пет е етикет, показва някакви свойства.
Единицата с нула, например, може да се събере, при което се получава числото десет.
Старата година казва: „Макар че нищо не ви научих, но аз си заминавам, като ви оставям поне следната Истина: единица с единица не се събира, но с нула се събира и дава числото 10“.
13.1.1924г.
96. Оздравяха,  НБ , София
Числото едно, единицата, това е динамическа сила, тъй вярват кабалистите.
13.1.1924г.
97. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Те започват с числото 2, което представлява един отлив, т.е. скръб. Скръбта, т.е. отливът, означавам с числото 2. След това не настъпва веднага радост, но състоянието на равновесие, което означавам с числото 3. Следното състояние е прилив – него означавам с числото 4. Някой път тия приливи и отливи могат да започнат и от числата 6, 7, 8 или 10, но обикновено се започва от числото 2. В случая, както е на чертежа, при числото 2 имаме отлив на сърцето, при 3 – физическия свят, при 4 – проява на ума, прилив на ума.
27.1.1924г.
98. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Числото 7 е число на съвършенство. Защо не му каже 7 по 7 пъти, а туря една нула отзад? Числото 7 без тази нула е число безплодно.
10.2.1924г.
99. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК , София
Числото две в дадения случай показва движението на единицата.
17.2.1924г.
100. Морални чувства,  МОК , София
Числото четири означава, че си престъпил закона на справедливостта, на съвестта.
100.2 Морални чувства ( втори вариант )
Числото 4 означава, че си престъпил закона на справедливостта, на съвестта.
2.3.1924г.
101. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК , София
Числото 12 показва, че условията се подобряват.
Числото 9 е синът, 4 е бащата. Тогава числото 94 е за физическия свят, а 49 за духовния свят. Но аз ви казвам, че числото 49 е по-голямо от 94. Числото 94 е в книжни пари, а 49 е в златни пари. Външността на числото 94 показва, че то е по-голямо от 49. Следователно при числото 94 деветте показва, че това число не може повече да расте, т.е. на физическия свят то може да расте, но само условно.
23.3.1924г.
102. Мощните сили на разумната воля,  МОК , София
Ако аз напиша числото 5 и туря пред него един минус, какво е това число? (– Отрицателно.) Ако пък туря минуса след 5-те, какво означава това? (– Това показва, че от 5-те ще видим нещо.)
16.4.1924г.
103. Любов към Бога, ООК , София
Как ще обясните сега защо във втория случай и при събирането, и при умножението на двете единици получаваме един и същи резултат? Числото 2 показва, че единицата се е намалила. Числото две по-голямо ли е от единицата? Числата, както се изучават при сегашните условия, нямат практическо приложение.
20.4.1924г.
104. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Числото 3 означава енергията, която е извадена от почвата.
4.5.1924г.
105. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
– Сега, в какво седи вашата математика? Ако повдигнем в квадрат числото a, какво изменение става с него? Нека каже някой от вас.
11.5.1924г.
106. Млади и стари,  МОК , София
После, възможностите, които се крият в точката, това е образуването на правата линия, която означаваме с числото 2. Триъгълника означаваме с числото 3, квадрата – с числото 4.
Но какво е движението на квадрата, т.е. на числото четири? Каква е посоката на туй движение? – То е в ІV-то измерение.
14.5.1924г.
107. Четирите проекции, ООК , София
В новата раса, която ще дойде в следващата епоха, ние ще минем в числото две. Те са възможни някъде: или в числото 1, или в числото 2, или в числото 3, или в числото 4.
18.5.1924г.
108. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Претеглят се, запишат си числото и на следната година пак се теглят.
18.5.1924г.
109. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Учителя: Да излезе някой от учениците на дъската и да напише четири числа, а именно числата 1, 2, 3, 4 и да отбележи математически, че числото 2 е два пъти по-слабо от едно; числото 3 е три пъти по-слабо от 2 и числото 4 е четири пъти по-слабо от 3.
В числото три срещаме хора на ума.
7.7.1924г.
110. Топлината на живота, МС , София
Когато изучава чувствата, човек дохожда до условията на числото две, до съединяване и разединяване на материята.
110.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Следователно щом проучите закона на чувствата, вие ще имате условия за проявяване на първите етапи на числото две.
23.7.1924г.
111. Молитвата, ООК , София
Някои учени казват: „За да определим от колко години човек съществува на Земята, ще вземем едно число – ще вземем приблизително числото, което Мойсей дава.“ Добре, знаят ли тия учени на каква база разчиташе Мойсей, когато правеше своите изчисления? Цялото леточисление на Мойсей е окултно, а съвременните учени имат съвсем друго изчисление.
31.8.1924г.
112. Правила на разумния живот, СБ , София
Числото 10 в този смисъл, както Христос говори, не показва само колко е голям дългът, но то показва и един завършен цикъл.
112.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Числото 10, в този смисъл, както Христос говори, не показва само колко е голям дългът, но то показва и един завършен цикъл.
2.9.1924г.
113. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
Засилва се числото на работниците.
3.9.1924г.
114. Разумният и неразумният слуга, ООК , София
Хващате числото 2, питате го защо е взело такава форма – и то не знае. Ако тия числа биха имали съзнание, биха ви дали едно разумно разяснение: числото 2 не е нищо друго освен пътят на единицата. Числото 2 показва пътя, по който единицата се е придвижила, за да образува числото 2. Следователно ние можем да кажем, че числото 2 е утробата на числото 1. Числото 3 показва раздвояване на кръга.
От това разпукване се образува числото 3, в центъра на което се намира Животът. Следователно числото 3 показва как се е образувал съвременният човек, тялото му – първата фаза на неговото развитие. Числото 2 показва пътищата, по които се е развивало човешкото сърце. Числото две е по-близо.
Двата гроша после казват: „Вяяя...“ Майката седи цяла нощ при числото две. „Какво искаш, мама?“ Туря му люлка или количка и постоянно люлее числото две.
8.9.1924г.
115. Най-малкото, КД , София
Числото три образува триъгълника, а пет - пентаграмата.
10.9.1924г.
116. Важността на числата, ООК , София
Ако преведете числото 3 в геометрическа форма, какво ще получите? – Триъгълник. Ако преведете числото 5 в геометрическа форма, какво ще получите? – Петоъгълник. Числото 3 произлиза от числата 1 и 2. Числото 3 съществува като норма в Природата. Висшите сили, с които човек борави, започват с числото 3. Неговият ум, неговото сърце, неговата воля представляват числото 3 – резултат на тия сили, които действат в човека. Следователно хората работят с числото 5 – то е число на чувствата, а с числото 3 работи само Бог.
Следователно умът в нас действа в областта на числото 3. Какво означава числото 2? Аз ви казах, че числото 2 означава пътя на единицата, но какъв е пътят на единицата? Представете си, че вие сте във Вселената и за вас съществува само една идея, всичко около вас е само Светлина, Земята я няма, Слънцето го няма – виждате само Светлина, нищо друго не съзнавате. Когато се дойде до числото 3, вече се явява законът от вашия ум, от вашето сърце, от вашата воля – започва се проявлението на човека.
Вие започвате с числото пет.
Какво означава числото 8? Осем е числото две, взето на куб. За да разберем какво означава числото осем, трябва да разберем числата две и четири.
116.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Ако прѣведете числото 3 въ геометрическа форма, какво ще получите? — Триѫгълникъ. Ако прѣведете числото 5 въ геометрическа форма, какво ще получите? — Петоѫгълникъ. Числото 3 произлиза отъ числата 1 и 2. Числото три сѫществува като норма въ природата. Висшитѣ сили, съ които човѣкъ борави започватъ съ числото 3. Неговиятъ умъ, неговото сърце и неговата воля прѣдставляватъ числото 3 резултатъ на тия сили, които дѣйствуватъ въ човѣка. Слѣдователно, хората работятъ съ числото 5, то е число на чувствата, а съ числото 3 работи само Богъ.
Слѣдователно, умътъ въ насъ дѣйствува вече въ областьта на числото 3. Какво означава числото 2? Азъ ви казахъ, че числото 2 означава пѫтя на единицата, но какъвъ е пѫтьтъ на единицата? Представете си, че вие сте въ вселената и за васъ сѫществува само една идея, всичко около ви е само свѣтлина: земята я нѣма, слънцето го нѣма — виждате само свѣтлина, нищо друго не съзнавате. Като се дойде до числото три, вече с явява зачатъкъ отъ вашия умъ, отъ вашето сърце и отъ вашата воля — започва се проявлението на човѣка.
Вие започвате съ числото петь.
Какво означава числото 8 ? — Осемь е числото двѣ, взето въ кубъ. За да разберемъ какво означава числото осемь, трѣбва да разберемъ числата двѣ и четири.
12.9.1924г.
117. Моето верую, КД , София
Числото пет, това е основата.
2.11.1924г.
118. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
118.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
Какво заключение ще направим за движението на туй същество? Или ако хвърлите в пространството едно тяло с голяма бързина, какво ще стане с него, ако срещне някакво съпротивление в средата, в която се движи? Преди всичко числото на градусите ще покаже силата, с която се движи тялото – колкото повече са градусите, толкова силата е по-голяма и бързината е по-голяма.
2.11.1924г.
119. Роденитѣ, НБ , София
Числото 12 е цѣлиятъ крѫгъ на човѣшкия животъ.
119.2 Родените ( втори вариант )
Числото 12 е целият кръг на човешкия живот.
19.11.1924г.
120. Несъизмеримите неща, ООК , София
Такъв човек казва: „Остарях вече.“ Той дойде най-много до числото пет или шест и свършва, по-нагоре вече не може да се качва.
7.12.1924г.
121. Великата погрешка, МОК , София
Имате тук числото 666? – Означава човекът антихрист. Какво означава числото 777? А какво означава числото 888? – 999? Някой път аз ще се спра по-подробно върху тези числа, но казвам ви, това са различни идеи, турени във форма. Как? Той трябва да премине числото 8. Лошият човек може да го изправи само числото 8. Значи 8, за да се поправи, той трябва да премине числото 8. Значи, този човек трябва да мине през много страдания, това означава числото 8 – най-големите страдания, които са допустими за човека.
121.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Знаете ли още колко има да ни учи? Аз ще ви напиша приблизително числото на годините.
Тук имате числото 666? То означава човекът антихрист. Какво означава числото 777? Какво означава числото 888? Ами числото 999? Някой път аз ще се спра по-подробно върху тези числа, но казвам ви, че това са различни идеи, турени във форма на числа.
Как? – Той трябва да премине през числото 8. Лошият човек може да се изправи само от числото 8 – то е най-голямата майка, Живата Природа. Числото 9 е целият човек. Знаете ли колко време трае числото 8? – То е един дълъг период на страдание. Числото 8 означава най-големите страдания, които са допустими за човека.
В третата колона пък имаме събиране на цифрите на числото 15: 1+5=6; после на числото 12: 1+2=3 и т.н.
14.12.1924г.
122. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
Какво показва числото десет?
Числото 4 показва едно пълно завъртане на живота. В числото 1 имаме деление; в 2 има умножение; 3 се изважда, а 4 се събира :1, х2, -3, +4. Ако искате да делите, да разрешите един въпрос чрез деление в живота, вие ще употребите единицата; ако искате да умножавате, вие ще работите със закона на 2-те; ако искате да изваждате, ще употребите третия закон: закон на тройката, или ще работите с числото 3; и най-после, ако искате да събирате, ще употребите закона на числото 4.
Този, първоначалният човек, космическият човек, който се наричал Адам Кадмон, преди грехопадението, той е бил единица, която се е разделяла и вследствие на това деление в този човек се е образувал умът и сърцето – образувало се е числото 2.
То значи, че ти си на дъното на физическия свят, най-мъчните въпроси се разрешават с числото 4.
122.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Като съберем тия числа, ще получим числото 10. Съгласно Питагоровата теория за числата, числата 1, 2, 3 и 4 са най-важните числа, а числото 10 е свещено число. Числото 4 показва едно пълно завъртване на Живота. В числото 1 има деление (:1); в 2 – умножение (х2); в 3 – изваждане (–3), а в 4 – събиране (+4). Ако искате да делите, т.е. да разрешите един въпрос в живота чрез деление, вие ще употребите единицата; ако искате да умножавате, ще работите със закона на двойката; ако искате да изваждате, ще употребите третия закон, закона на тройката, или ще работите с числото 3; и най-после, когато искате да събирате, ще употребите закона на числото 4. Така е произлязло и числото 2.
Най-мъчните въпроси се разрешават с числото четири.
4.1.1925г.
123. Насока и направление на енергията, МОК , София
Да допуснем, вие сте една положителна личност – плюс сте и избирате числото едно, ще ви ползва ли този избор? (– Не, защото числото 1 е положително.) Аз говоря за живите числа в природата. Вие като сте положителен и числото 1 е положително, то ще произведе у вас едно неприятно състояние. (– Ще изберем числото 13.) Още по-лошо: 1, 4, 10, 13 – все са положителни числа. Като дойдете до числото 2, то е със знака минус. Следователно в дадения случай, щом вие сте положителен, вие трябва да изберете числото 2; щом изберете числото 2, може да изберете числото 12. Как е създадено 12? Числото 12 показва как може една положителна енергия да се превърне в една отрицателна енергия. Вие може да изберете 2 и 12, но трябва да разбирате закона на 12-те, защото в 12 първата цифра 1 е положителна, вие ще се сблъскате с нея и трябва да прекарате тази енергия в числото 2, тогава 2-ката показва закона, метода и начина, с който трябва да действате.
Числото 1 е положително, показва насока, отдето идват енергиите; двойката показва насока накъде отиват енергиите; а тройката какво показва? – Показва работата, която тия енергии са извършили в дадения случай.
123.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Между написаните числа на чертежа има ли някакво сходство или някакво съотношение? Числото 1 на кое друго число съответства?
Отговор: На числото 10.
Числото 2 на кое число съответства?
Отговор: На числото 11.
Числото 3 на кое съответства?
Отговор: На числото 12.
Ами числото 4 на кое съответства?
Отговор: На числото 13.
Ще ме питате защо да не може да имате свободен избор? Представете си, че вие сте една положителна личност, значи плюс сте, но избирате числото 1. Защо? – Понеже и числото 1 е положителна величина, каквато сте и вие, а това ще произведе у вас едно неприятно състояние.
Реплика: Тогава ще изберем числото 13.
Числото 2 е отрицателно. Следователно, когато вие сте положителни, можете да изберете числото 2. Изберете ли числото 2, може да изберете и 12. Числото 12 е закон на резултати. Затова енергията на единицата трябва да се прокара в числото 2.
И тъй, числото 1 е положително. Числото 2 показва посоката, накъдето отиват енергиите. Числото 3 показва работата, която са извършили тия енергии в даден случай.
7.1.1925г.
124. Проекции, ООК , София
Вие ще кажете: „Ние знаем какво нещо е числото едно.“ Да, знаете, че една круша означава числото едно. Знаете, че числото 10 означава 10 круши, числото 100 – 100 круши, и т.н. Значи числото 10 показва живата точка и възможностите ѝ, при които тя може да се развие. Какво показва тогава числото 100? – Ако точката най-първо се проектира в една права линия, имаме числото 10; ако тази точка се проектира в плоскост, тогава имаме числото 100.
И тъй, в числото 100 вие имате проекция на плоскост. Числото 10 пък изразява индивидуален живот.
11.1.1925г.
125. Квадратурата на кръга, МОК , София
При закона на квадрата имате числото 4. При закона на кръга имате числото 1000.
125.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
Всяка нула в числото 1000 представлява един свят.
И тъй, при закона на квадрата имате числото 4. При закона на кръга обаче имате числото 1000.
25.1.1925г.
126. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Какво означават тия числа? Числата 2 и 3 означават основа, от която имате един вътрешен резултат – числото 5, т.е. силата.
Ако имаш две кокошки, една от които снася през ден, а другата – всеки ден, как ще сметнеш колко яйца ще дадат за два дни? Можете ли да умножите 2х2? Ако тия две кокошки снасят всеки ден по едно яйце, тогава за два дни можеш да умножиш 2х2, но в първия случай трябва да ги умножиш или да ги събереш? Какво подразбирал Питагор от умножението на числото 2 само на себе си? С числото две Питагор е разбирал две живи души, които разполагат с еднакви сили. Числото 2 е отрицателно и като го умножим само на себе си, ще получим положително число. Ако пък умножим числото 3 само на себе си, имаме друг закон. Числото 9 е неутрално. Числото 7 е положително.
4.3.1925г.
127. Истинско служене, ООК , София
Числото две пък показва как се извършва процесът на това градене в Природата. Числото четири означава слизане на плода, след което той се оплодотворява наново.
Следователно, когато говорим за числото две, ние го намираме даже и в нашия мозък.
29.3.1925г.
128. Слънчевите трансформатори,  МОК , София
За идущия път, като тема (№20), ще пишете върху най-обичното число за вас, т.е. за числото, което считате най-щастливо за вас.
Ами като чуете числото 19, как ви се отразява?
Защо числото 17 не ви харесва? И двете цифри, които го съставляват, са свещени. Сборът от цифрите на числото 17 е 8, а числото 8 е най-строгата майка в света.
Въпрос: Какво е числото 13?
5.4.1925г.
129. Законътъ на внушението,  МОК , София
Какво представлява числото две?
Числото две е известно количество, което показва, че единицата е взета два пъти.
12.4.1925г.
130. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Лицето, с което още имате някакви отношения, ще поставите на върха, горе, в числото 3. Ако този човек се намира на мястото при числото 2, вие ще действате спрямо него с Мъдрост, а не с доброта. Ако този човек се намира при числото 1, върху него трябва да се действа с Любовта, да се смекчи сърцето му, защото единицата е най-силният, най-суровият принцип, който трябва да се смекчи.
Някога се намирате при числото 1, друг път – при 2, после при 3 и т.н. При това числото 3 не е всякога връх на пентаграма. Някой път числото 1 става главен център, друг път – числото 2, или 4, или 5 и т.н.
Числото 1 представлява Божествената страна. Числото 3 е домът, отношението на човека към неговите приятели, към неговите близки, но не и към народа или към външните хора. Най-после движението слиза към числото 5. Например числото 1 представлява общия принцип, с който човек започва. В числото 2 се включват методите, с които човек трябва да работи.
24.6.1925г.
131. Най-малкото чувство, ООК , София
Питам ви: какво значи числото 2, числото 3, числото 4 и т.н.? Числото 2n показва след колко милиона години ще се създаде човекът от една клетка. Числото 3n показва след колко милиона години едно момче ще се превърне в момиче според съчетанията, по които Природата работи.
На колко се дели числото 5? – На себе си. Числото 6 се дели на 2, на 3 и на себе си. Числото 6 е синът, а числото 5 е майката. Практическият метод, който може да се приложи при числото 5, не може да се приложи към числото 6.
28.6.1925г.
132. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Въ английски езикъ произтича отъ думата „тера“ – tree (трий); въ гръцки езикъ отъ числото „три“. „Тера“ значи земя, а земята пъкъ означава животъ.
132.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
В английски език произтича от думата "тера" – tree (трий); в гръцки език от числото "три".
5.7.1925г.
133. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Туряте послѣ при единицата числото 9.
133.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Туряте после при единицата числото 9.
13.7.1925г.
134. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Достатъчно е да извикам числото едно по име, то ще излезе и ще ви държи отлична лекция. Като извикам по име числото две, то ще излезе и друга лекция ще ви държи.
134.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Като кажа: числото едно, и го извикам по име, то ще излезе, ще ви говори, ще ви държи една отлична лекция. Кажа ли: числото две - извикам ли го по име, то ще излезе и друга лекция ще ви държи. Числото три - също и т.н.
15.7.1925г.
135. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Когато кажем, че 2+4=6, какво подразбираме? Числото 6 е резултат. Числото 2 е земята, богатата почва. Числото 4 са семенцата, посети в тази почва. Резултатът пък, т.е. числото 6, може да бъде жито, царевица, плодове, зеленчуци и т.н.
22.7.1925г.
136. Несъвместими отношения, ООК , София
Ако в първата категория числото 9 се увеличава, това показва усилване на егоистичните чувства у човека. Числото 9 може да се увеличи на 10.5, на 11 и т.н. Ако числото 9 се намалява на 8 или на 7, това показва, че личните чувства у човека се намаляват до минимум. Ако числото 10.5 от втората категория се увеличава до 12, това показва усилена деятелност на физическия ум, на критическите способности у човека.
Когато в третата категория числото 10 се увеличи на 10.5, тогава имаме човек с чрезмерно развити морални чувства, който спада към слънчевите типове – той има широка душа, по характер е оптимист.
25.7.1925г.
137. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Тъй че когато ние казваме 5 по 5 е равно на 25, числото 25 е отражение на нещата, а само числото 5 е истинският образ. Всички хора са лоши, то значи 5 по 5 е равно на 25, а само той е святият човек, числото 5.
137.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Тъй че когато ние казваме 5 по 5 е равно на 25, числото 25 е отражение на нѣщата, а само числото 5 е истинскиятъ образъ. Всички хора сѫ лоши, то значи 5 по 5 е равно на 25, а само той е святиятъ човѣкъ, числото 5.
1.11.1925г.
138. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Двете единици, написани една до друга, дават числото 11 – число на борба. Числото две, е закон за примиряване на две единици. Като ги съберете, ще получите числото 3, което ще ви даде цел в живота, ще знаете защо живеете. Числото три е посоката, към която трябва да се движиш. Това показва числото четири.
Числото две е отрицателно. Числото четири пък е положителна, активна сила. Бащата не разбира числото 2, той има само идея за него. Можеш ли да стиснеш един камък, и да потече от него вода? Казваш, че разбираш числото две. Това значи, да разбираш значението на числото две. Както виждате, мъчно се справя човек с числото две.
И тъй, дето влиза числото две, непременно ще създаде борба, противоречие.
15.11.1925г.
139. Време и сила, МОК , София
Числото 4 е положително. Какво означава 2 + 2 = 4 или 2 х 2 = 4? – Като се съберат или умножат двама меки хора, те дават числото 4. Ако съберете числото 2 и числото 4, получавате 6. Числото 4 е число на мисълта.
139.2 Време и сила ( втори вариант )
Числото 4 е положително. Какво означава 2+2=4 или 2x2=4? Като се съберат или умножат двама меки хора, дават числото 4. Ако съберете числото 2 и числото 4, получавате 6. Числото 4 е число на мисълта.
18.11.1925г.
140. Козативни сили, ООК , София
Числото 1 в първата дроб показва, че вие имате известна енергия, с която трябва да се борите. Това писмо представлява числото две, т.е. формативната сила. Числото три е неутрална сила. В помощ трябва да ви дойде числото три, да тури край на изразходване на вашата енергия.
Числото две пък показва законите, условията, при които трябва да работим на земята. Числото две показва метод, как да използуваме законите и условията в материалния свят, за да увеличим капитала, с който сме започнали, и после правилно да го разпределяме.
Такъв е човекът на числото две. Тази строгост се дължи на числото четири, което е огън, барут. Този огън изгасва благодарение на числото пет. Това число смекчава силите, енергиите на числото четири.
22.11.1925г.
141. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Тройката в числото 38 представлява Божественият човек, осморката – Божествената майка, която съдържа всички велики условия на Живота.
22.11.1925г.
142. Тридесет и осем години, НБ , София
Какво има в числото 38? Какво съдържат тия 38 години? – Крие се нещо в тях, крие се една велика добродетел.
25.11.1925г.
143. Прави и криви линии, ООК , София
Ако срещнете в някоя книга числа с различни знаци пред и след тях, както в написаните тук няколко числа, 6+, 7-, +6, -7, какво значение ще им дадете? Числото 6+ показва, че някой човек има да получава нещо, някакво наследство например. Като получи наследството, на какво число ще бъде равен той? Числото 7- показва, че от някой човек трябва да се вземе нещо. Като се вземе от него това число, на какво ще бъде равен и той? Да допуснем пък, че числото 6+ представлява ябълково дърво, посадено на богата почва, а при това редовно се полива. Според този закон числото 6 е майката, а 7- е бащата.
29.11.1925г.
144. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Числото три съществува като отражение на единицата. Всъщност числото три само не съществува.
144.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
Числото три, това е само един резултат.
6.12.1925г.
145. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
Например каква полза, че знаете да вадите квадратен или кубически корен от числата, ако тези действия нямат никакво приложение в живота? Можете ли да вадите квадратен и кубически корен от злото и от Доброто? Колко е квадратният корен на числото две, на десет и т.н.?
Числото шест например е образувано от шест единици. Числото две е образувано от две единици. Числото две се е родило при големи борби. Епохата, през която се е образувало числото две, е забележителна с голямо творчество, но и с големи борби, с големи падания и ставания. Светът е създаден при раждане на числото две.
Какво приложение има числото две в живота? – Числото две се намесва при зараждането на всяка мисъл, на всяко чувство и на всяко действие на човека. Съвременните хора разбират най-добре числото две. Дето има страдания, там присъства числото две. След числото две се явява числото четири. Когато се е явило числото три, светът се е оформил, т.е. самоопределил се е и е взел права посока. Хората разбират само числото две, а числото четири, което сега влиза в света, още не го разбират. Щом се разбере числото четири, тройката ще дойде в света. Числото три се отнася към Божествения свят. Квадратът, т.е. числото четири, представлява човешкото в света. Когато човешкото и Божественото се съединят, те образуват дома, т.е. става появяването на числото пет – на петоъгълника. Сега дръжте в ума си мисълта за числото две. Знайте, че числото две всякога носи със себе си нещо хубаво.
145.2 Какво приложение има числото две ( втори вариант )
Защото в природата числото 2 е излязло при една голяма борба.
Какво приложение има числото 2? И в нас има. Всяка една нова идея, всяка една нова мисъл – числото 2 трябва да се намеси. И тогава, щом ви дойдат всички изпитания, вие ще се радвате, че числото 2 се е родило, и вие го разбирате. Засега хората разбират само числото 2. Като страдат, то е числото 2. На числото 2 обратният процес кой е? Кое е равносилно на двете – четирите. Появяването на числото 5. Искам да ви оставя идеята за числото 2. И винаги, когато дойде числото 2, ще знаете, че то носи нещо хубаво.
9.12.1925г.
146. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
От окултно гледище ние знаем, че числото две е родено от света. Нещастията в света са родили числото две. Някога, в миналото боговете са водили борба, ангелите са падали и ставали, хората и до днес продължават да се борят и всичко това става все за числото две. Казвам: Във всички действия на съвременните хора се проявява числото две. Принципът на числото две съществува навред в света.
И тъй числото две представлява хората, а не ангелите. Числото две създава всички противоречия в живота. Мнозина запитват какво означава числото две.
13.12.1925г.
147. Символи в природата, МОК , София
147.2 Живите символи в природата ( втори вариант )
Числото две, да кажем, което е нито стрела, то ще е чук, желанието вътре.
Имаме числото две, това е човешката воля.
20.12.1925г.
148. Добрата земя,  НБ , София
Аз мога ли да ви обяснявам, какво нещо представлява числото едно? Да кажем, че всинца тук сте професори, и аз почна да ви обяснявам числото едно, как ще се почувствате вие? То значи да уроня вашия престиж, вашия авторитет.
20.12.1925г.
149. Приложение на символите,  МОК , София
Числото пет пък показва деятелността на човека в живота. Числото десет е положително. Двете петорки в числото десет имат смисъл само в Разумния живот.
Числото пет е число на чувствата. На колко можете да съкратите числото пет? – На пет, т.е. само на себе си. На колко можете да съкратите числото десет? – На две, на пет и на десет. Когато единицата, абсолютната мярка на нещата, се постави пред нулата, образува се числото десет – число на положителни, творчески енергии.
149.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Къде мислите според вас средата е най-гъста? Числото 10 е положително число.
Между числото 7 и 12 в дадения случай има известно отношение 7:12.
Числото 5 е число на чувствата.
23.12.1925г.
150. Три вида служене, ООК , София
Влезете ли в Божествения свят, тогава аз ще ви кажа: Като дойдете до първата врата на този свят, надясно ще намерите един ключ, означен с числото едно. Пред вас ще се открие друга врата, до която има голям асансьор с ключ, означен с числото три.
3.1.1926г.
151. Десетте думи (Графология),  МОК , София
После как е в числото 5? „Про" е разделено от „никновение".
151.2 Десетте думи ( втори вариант )
Числото пет представлява човека на добродетелите, а същевременно изразява петте фази на развитие, през които човекът е минал в органическия свят: през растенията, през рибите, през птиците, през млекопитаещите и сега, в петата фаза – във фазата на човека.
3.1.1926г.
152. До скончанието на века,  НБ , София
Аз взимам числото 10.
Аз започвам пак с числото 10.
Чудни са хората, когато говорят за Любовта! Аз не зная, какво мислят за Любовта, какво понятие имат за нея! Дойде при мене някой, който е пил от десетия извор и ми казва: пийни малко от тази вода! Казвам: не мога да престъпя свещения закон на числото едно. Мога да извикам други някой да пие заради мене, но такъв който още не е пил от числото едно. Но кога? – Когато не съм пил от чистата вода, когато не съм пил от извора на числото едно. Следователно, онази душа, онзи човек, който мога да обичам, трябва да е пил от извора на водата от числото едно.
17.1.1926г.
153. Изваждане,  МОК , София
Кое число се среща най-много в тази задача? – Числото две. След него – числото четири, а останалите числа се срещат по два и по един път само. При действието изваждане, 9 – 4, имаме числото четири, което е положително число. Числото 9 е резултат. Числото 8 е число на безконечността, на Вечността.
Например числото четири е свързано с Юпитер, девет – с Луната, пет – с Меркурий.
153.2 Изваждането ( втори вариант )
Сега какво можете да извадите от това упражнение? Това е една задача, нали? (Най-много се повтаря числото две.) После кое се повтаря след него? Може ли някой да излезне да ги нареди? (Един брат написва числата според това, кое най-много се повтаря.)
Числото две е все отляво, само един път – отдясно.
Като дойдете до числото 9, веднага перото, плаща! Ще си плащате. 9 – 4 значи да ликвидирате всичките си сметки, без да ви мръдне окото.
Значи двете в дадения случай означава онзи Божествен принцип, 4 е пак Божествено число, дадено, ще умножавате нещата, ще имате числото 8. Когато работите за една истина, не очаквайте бързи резултати, понеже ще получите числото 8. Числото 8, това е дългият процес на вечността.
Според астрологията 9 към кои числа спада? Коя планета управлява числото 9? Луната.
20.1.1926г.
154. Четирите действия, ООК , София
Числата 9x3 трябва да се умножат и най-после, числото 7 трябва да се раздели на 4.
7.3.1926г.
155. Духовна мекота,  МОК , София
Между тези числа липсва числото на мекотата – 2. Числото 7 е творческо.
Числото 1, единицата, която е общият сбор на числата от третия ред, е творческо. Аз-ът – това е числото едно, единицата, която отделя човека от всички хора.
Числото четири има значение в духовния, в психическия живот на човека.
155.2 Духовна мекота ( втори вариант )
Числото едно, то е положително. Числото едно има вибрации на творчество и като кажеш „аз" (1), отделяш се от всички хора и може да влезнеш в спор с всички.
10.3.1926г.
156. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Числото 2, повдигнато на квадрат, дава 4.
Какво ще получите, ако съберете числата 1+2? Щом казваме, че единицата не се увеличава, а само се дели, как ще я съберете тогава с числото 2? Възможно ли е да я събирате с разни числа? Вие измервате единицата с някаква определена мярка, например с аршин или с метър.
14.3.1926г.
157. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
Кои са положителни идеи и кои не са? Ако напишете на черната дъска или на хартия числото 10 000 лева, можете ли да докажете, че имате тия пари на разположение? Кое от двете изречения: „Аз повдигам ръката си“ и „Аз повдигам планината“, написани на дъската или на хартия, са реализуеми? Човек може да вдигне ръката си, но не може да вдигне планината.
17.3.1926г.
158. Редът на числата, ООК , София
Сега ще напишем на черната дъска числата от 1 до 10, но така, че да образуват само едно число, а именно: числото 1,234,567,890. Числото 3,628,800 показва възможностите, които съществуват при пермутиране на числата от 1 до 10, написани в техния естествен ред. Ако променим местата на едно от тези числа, ще получим числото 1,324,567,890.
Ако пък майката предпочита дъщерята пред сина, ще имаме числото 1,2,4,3,...
За следващия път, според буквите, с които се пише думата „Бог“ на български език, определете числото, на което се равнява тази дума.
Числото 3, за пример, означава законите, на които се подчинява първичният син, т.е. Числото 6 означава отношенията между духовете. Числото 9 показва законите, на които трябва да се подчинява човекът.
Дойдете ли до числото 4, в съзнанието ви ще се зародят две идеи: за и против; щом дойдете до числото 7, у вас ще се яви вътрешна борба, защо сте дошли на земята в тази гъста материя.
21.3.1926г.
159. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Щом температурата ти се увеличи на 39 градуса, ако разбираш закона на числото 39, ще събереш числата 3 и 9 и ще получиш числото 12. Числото 3 изразява закона на равновесието.
31.3.1926г.
160. Кръг и елипса, ООК , София
На какво число, например, може да се уподоби кръга и на какво – елипсата? Кръгът е числото едно, единицата, а елипсата – двойката. Следователно числото 2 може да расте, т.е. да се увеличава, когато единицата не може да се увеличава. Кажем ли, че човек може да се развива, да расте, той е в числото 2, в Божественото и в човешкото.
7.4.1926г.
161. Три вида съзнание, ООК , София
Като съберете последователно всички тия числа, ще получите числото 21.
18.4.1926г.
162. Качествата на здравия човек,  МОК , София
Имате една мисъл, трябва да знаете цяло число ли е тя, или дроб? Когато дойдете да изучавате психологическите закони на тази наука, която сега изучавате, дробта, този знаменател отдолу 16 000, колко години се изисква на едно семенце, за да даде 16 000 зрънца? Следователно 16 000 е по-силно по време от числото едно.
5.5.1926г.
163. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Значи числото четири е резултат. На какво е резултат числото четири? Какво могат да направят тия четирима учени хора? Ако те са астрономи например, каква работа могат да свършат? Тази мисъл е малко отвлечена, но може да се вземе в конкретна форма, по-близка за разбиране.
19.5.1926г.
164. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Числото 110 = 1, 1010 е равно на число с 11 нули, 10010 – на число с 12 нули.
30.5.1926г.
165. Което дава живот,  НБ , София
Значи, като се турят към числото 326 двадесет и четири нули, ще се определи тежестта на един атом.
30.5.1926г.
166. Окултни познания,  МОК , София
Втората йерархия същества, които се изявяват на Земята в числото две, идат в помощ на единицата. Значи числото две е път, който помага за развиване на съществата. Който иска да знае пътя на своето развитие, той трябва да разбира числото две. Като влезе в числото две, той веднага се поляризира. Обаче свърже ли се с числото едно, с единицата, в ума му няма да блесне никаква Светлина. При числото две се явяват два центъра, вследствие на което между съществата се явява борба. Числото две, взето в трите си измерения, дава осем: 23 = 8. При числото осем имаме разумни същества с различна енергия по качества от тази на съществата при числото две.
166.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Значи първите се наричат с числото 1, които слизат първо на земята.
Следователно числото 2, това е път за развитие. Човек, който иска да знае пътя на неговия живот, трябва да разбира числото 2. Следователно в числото 2 ще се поляризира. В числото 1 нямаме никаква светлина, сянка няма, външна светлина, не може да виждате нищо, всичко е вътре в съзнанието. С появяването на числото 2 имаме два центъра.
11.7.1926г.
167. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Какво показва физически 22 градуса топлина? Като съберем 2 + 2 получаваме числото четири, най-силното число, на най-високото място.
28.8.1926г.
168. Правосъдие, СБ , София
Мине ли числото три, спада вече към хората на апетита. Законът на глада свършва с числото три, а законът на апетита свършва с числото четири. Числото четири означава кръст.
13.10.1926г.
169. Свободно движение, ООК , София
Сега ще дам още някои обяснения на числото 2, взето от първа до четвърта степен. Числото 21 означава човек, роден през пролетта.
Числото 23 представя човек, роден през есента и се намира под влиянието на Сатурн.
17.10.1926г.
170. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Питам: Първата година произлязла ли е от числото едно? Двете години произлезли ли са от числото две? Трите години произлезли ли са от числото три? Четирите години произлезли ли са от числото четири? Петте години произлезли ли са от числото пет? Кабалистите казват, че единицата е създала света. Като говорим за числото две, ние подразбираме всички ония разумни същества, които са слезли на земята, за да приложат този идеален план за създаването на света. Като говорим за числото три, ние подразбираме ония идеални същества, които са определили границите на всички възможности в света.
Числото седем е строго число. Числото девет пък е търговецът, който те поставя пред ликвидационната маса.
24.10.1926г.
171. Ако говоря,  НБ , София
Каква валидност има едно число, ако не се вложи съдържание и смисъл в него? Когато напиша единица, в моето съзнание вече изпъква идеята за живата клетка, която отговаря на числото едно, на единица.
3.11.1926г.
172. Човешкият дух, ООК , София
Сега ще напиша числото 111, което е съставено от три единици, т. е. от три прави линии. Значи имаме числото 1 111 111.
5.12.1926г.
173. Пулс,  МОК , София
Какъв е коренът на човека? Човек представя числото пет. Числото пет, умножено само на себе си, дава 25, от което може да се извлече корен.
173.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Тогава, какъв е квадратният или кубичният корен на човека? (- Кажете кое е числото на човека, ще изчислим.) 5 е човекът. (-Ирационално.) Числото 1 – това е Бог, абсолютното число. Числото 5, това е човекът.
Казвам: ако отвърстията са широки, числото 4 – показва енергия на чувствата.
8.12.1926г.
174. Последната постъпка, ООК , София
Колко е квадратният корен на числото девет? – Три. -Ами на числото три, на числото осем? – От три и от осем не можете да се извлече квадратен корен с точност. Числото две е кубичен корен на осем. Защо от числото девет може да се извади квадратен корен, а от осем – кубичен корен? Вие трябва да мислите върху тия въпроси.
12.12.1926г.
175. Глас в пустинята,  НБ , София
Обаче, числото на пътниците в лодката било повече, отколкото тя могла да издържи, затова един от матросите се обърнал към пътниците и казал: “Господа, ние сме повече, отколкото лодката може да издържи в това развълнувано море; при това положение всички сме в опасност, смърт ни чака.
Числото 12 показва, че човечеството е завършило развитието си за старата епоха и влиза в нова епоха, при нови условия и нов живот.
12.12.1926г.
176. Малките мъчнотии,  МОК , София
176.2 Малките мъчнотии ( втори вариант )
Към някой човек ти си разположен. (- Ако са химични елементи, лесно – сродство.) Сродство – да! После, вземете също червения цвят, после се намалява, минава в розов, розовият в какво ще мине? В портокален. (- Зависи от числото на трептенията.)
15.12.1926г.
177. Неразрешеното, ООК , София
В такъв случай и 2=1, ако приемем,че числото 2 представя две полугодия.
19.12.1926г.
178. Благоприятният час,  МОК , София
Числото 16 означава изхвърляне на злото от висшите светове. Щом кулите на дявола се съборят, явява се числото седем – Божествен принцип. Преди да се е справил със злото в себе си, човек живее в числото 16. Най-после той се смирява, започва да търси Бога и казва: Да бъде волята Божия! Числото 15 е число, при което силата на злото е най-голяма. Дойде ли до числото 16, силата му чувствително намалява. Сумата от цифрите на числото 15 е 6, което е число на илюзии.
178.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
А щом се съборят кулите, имаме числото 7 – Божественият принцип.
Числото 16 – всеки човек трябва да се събори. Най-после стане смирен, набожен, казва: «Да бъде волята Божия!» Числото 15 например – започване на едно зло. 1+5=6. 6 – илюзии. 16 – резултатите са вече добри. Числото 5, туй е чисто кабалистическо.
9.1.1927г.
179. Сам с ума си,  НБ , София
Числото четири е мярка, с която се съдят нещата.
23.1.1927г.
180. Представа за трите свята,  МОК , София
В числото 12 синът се е родил по-напред от дъщерята. В числото 21 – обратно: дъщерята се е родила по-рано. Следователно, не е все едно, дали ще имате числото 12 или 21. Ако напишете числото 12, същевременно то представя 12 зодии, шест положителни и шест отрицателни.
30.1.1927г.
181. Неизвестни величини,  МОК , София
Той започна с числото 4 – най-строгото число.
13.3.1927г.
182. Няма тайно,  НБ , София
Числото две, т. е. двете единици са положителни числа. Като се съберат, те образуват числото две, което представлява магнетически метод, смекчаване на енергията. Числото две показва, че единицата, т. е. диаметърът в кръга се е завъртял два пъти около себе си. Числото три е закон на равновесие.
Дойдете ли до числото девет, спрете.
В случая, силата не седи в големината, но в количеството, в числото две, като принцип, който действа.
22.3.1927г.
183. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Числото три е живо число.
И в ръката също ще намерите числото три: от рамото до лакътя, от лакътя до китката, от китката до края на пръстите. Като разглеждате пръстите, и в тях ще намерите числото три.
23.3.1927г.
184. Малкият повод, ООК , София
Ако някой човек в числото 5342, е двойката, това показва, че той е заел последното място на физическия свят, т.е. той е на опашката. Ако пък имате числото 2435, вие сте в началото на това число, на първо място.
Царският син е числото десет. Числото десет представя Божествения свят. Следователно, който живее в числото десет, щом слезе на земята, той първо ще уреди работата на другите хора, а после своята.
Числото десет представя любовта, т.е. главата на човека. Това ще бъде, когато той живее в числото десет.
10.4.1927г.
185. Двама синове,  НБ , София
Защо този човек имаше двама, а не един син? Изобщо, човешкият живот започва с принципа на числото две.
18.5.1927г.
186. Общи упътвания, ООК , София
Числото пет, например, представя самия човек. Човек трябва да разбере и числото четири, квадрата.
12.6.1927г.
187. Дойде на себе си,  НБ , София
Числото три означава закон на вечна хармония, на вечно движение Не само в триъгълника има три страни, три плоскости, но също така и в света на вечното движение има три плоскости.
22.6.1927г.
188. Отличителни черти, ООК , София
Какво представя числото 1200, т.е. 900 жени и 300 наложници, от кабалистическо гледище? Това са 12-те зодии. В числото 900, 9-те представя крайният предел, до който могат да стигнат желанията на човека. В числото 300, тройката, например, показва число, с което може да се работи на физическия свят.
29.6.1927г.
189. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Числото 6 е отговорът на това действие. Числото шест е неутрално. Когато от числото 4 извадите 2, вие ще получите числото две. Числото 4 е строго, положително число, което произвежда страданията в света. Щом го разделите на две, ще получите едно меко число, а именно, числото две.
Например, числото 4 представя краен предел на нещо.
Сега, като умножите 2 x 4 или 4 x 2, получавате числото осем.
Например, числото две може да се събира, да се изважда, да се умножава, да се дели и т.н.
Претеглете някой човек, разделете теглото му с числото 33 и ще намерите отношението, което показва колко пъти човек е по-тежък от нормалното си тегло.
16.10.1927г.
190. Значение на линиите,  МОК , София
Запример, имате числото 2, 22, 23, 24, или A, A2, A3, A4. – Буквата A представя човек с един морал, A2 – с два морала, A3 – с три морала, A4 – с четири морала. Ако числото е в първа степен, означава точка; ако е във втора степен, означава права линия, която подразбира движение на войската напред и назад.
30.10.1927г.
191. Посред тях,  НБ , София
Например, ученикът пише на дъската числото едно и започва да брои: един кон, един човек и т.н. Сега, като знаете нещо за единицата, можете ли да обясните математически, как се е образувало числото две? После, можете ли да обясните, какви са били условията за създаването на първата единица в света, и какви са били условията за създаването на втората единица? Трябва да знаете, обаче, че условията за създаването на първата, на втората, на третата и на десетата единица са били съвършено различни.
30.10.1927г.
192. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Това се дължи на числото 35, което действа на физическия свят. Числото 35 дава сбор 3+5=8; то е пасивно число. Обаче числото 27, сумата на което е 9, е активно число, поради което уравновесява силите на числото 35.
13.11.1927г.
193. Така е писано,  НБ , София
Числото 165 см. височина, например, е физическа мярка, но тя определя проявите на даден човек.
4.12.1927г.
194. Седем кошници,  НБ , София
Разбрал ли е поне числото две? И него не е разбрал. Когато дошъл до числото две, Бог замълчал, там нищо не е казал. Свещено е числото две.
Числото три представя проява на същинския дух, на същинската душа и на същинския ум в човека.
21.12.1927г.
195. Благото на човека, ООК , София
Вземете, запример, числото десет.
Числото десет е мярка за определяне на нещата.
31.12.1927г.
196. Отворените очи,  ИБ , София
Общият сбор на цифрите в 1928 г. дава числото две: 1 + 9 + 2 + 8 = 20 = 2. Числото 2 представлява Божествената съкровищница - богатствата, които Бог раздава.
15.1.1928г.
197. Заветът,  НБ , София
Числото 23 е символ на размирие.
Във втория случай, числото две, с три нули накрая – го спасява от смърт.
15.1.1928г.
198. Творец на съдбата си,  МОК , София
Ако в хороскопа ви преобладава числото едно, т.е. единицата, ще знаете, че мъжкият принцип – бащата, е оказал влияние върху вас; ако преобладава двойката, майката е упражнявала влияние; ако преобладава тройката, братята и сестрите са упражнявали влияние.
22.1.1928г.
199. Никодим,  НБ , София
Числото 23 е число на размирие. Числото две и три, взети по отделно, са добри числа, но едно до друго, като число 23, това е число на бълникане, на раздвижване, на размирие.
9.2.1928г.
200. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Днес много хора се страхуват от числото 13. Кукумявката, числото 13 са в човека, а не вън от него.
Какво представя числото 13? То означава дом без майка: единицата е бащата, тройката – синът или дъщерята.
Майка е нужна в дома! Следователно, за да имате пълен дом, трябва и майката да присъства, да имате числото 123. Сборът от цифрите на числото 123 е шест. Сборът от цифрите на числото 13 е четири, което е положително число. Ако вземете общите суми 4 и 6 на числата 13 и 123, ще образувате числото 46, което не е особено щастливо. Затова между 4 и 6 ще сложите числото 5 и ще получите 456, общата сума от цифрите на което число е равна на 15. Вие не можете да разберете защо между единицата и тройката в числото 13 трябва да поставите числото две. Тази връзка съществува по силата на известен закон, който и да знаете днес, няма да ви ползва. – Всякога ли числото 13 е нещастно ? – В едни случаи е нещастно число, а в други – е носител на добри и благоприятни условия. На физическия свят числото 13 разрушава. И затова, ако отидете в странство, в какъвто и да е хотел, библиотека или друго някое заведение, никъде няма да намерите числото 13. Дето предстои да се напечата или напише числото 13, всички го избягват. Затова, вместо 13,слагат числото 12 и половина или друго някое число. Съвременните хора се страхуват не само от числото 13, но и от други числа. Например те се страхуват от числото четири. Числото 13 пък е апашът в човека, който се крие, не иска никой да го види. Велики, учени хора, царе даже се страхуват от числото 13. Според кабалистите числото 15 означава разклащане трона на дявола; числото 16 означава хвърляне на дявола от трона долу. Числото 19 е неутрално число, а числото 12 е меко число. Числото девет, отделно взето, представя завършване на нещо, ликвидация, резултат. Числото две е отрицателно.
12.2.1928г.
201. До край,  НБ , София
Защо Христос имаше 12 ученика, а не двама или трима? Числото 12, числото на апостолите, представя 12-те зодии, или 12-те дома на слънцето.
22.2.1928г.
202. Възкресение, ООК , София
Числото 24 е добро, хармонично. Числото 24 ще ви постави в хармония със земята.
26.2.1928г.
203. Дванадесетте племена,  НБ , София
Какво означава числото 12? Първите десет числа представят великите вечни сили, които работят в човека, а числото две представя разумния принцип в живота. Значи, числото 12 показва методи, сили, чрез които човек може да работи, да развива своя живот.
21.3.1928г.
204. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Вземете например десетичната дроб 0,00009 – колко е това число? – „Девет стохилядни.“ Допуснете, че числото представлява една микроскопична погрешка, която сте направили в живота си.
Това трябва да бъде задача в живота ви, която да се стремите от тази година нататък да реализирате; щом я реализирате, десетичната дроб 0,00009 ще се превърне в числото 90000.
И тъй, числото 0,00009 нищо не означава, то е малка величина, но като го обърнете, ще получите голямото число 90000, което представлява идеал за постижение през целия живот на човека.
1.4.1928г.
205. Практически правила,  МОК , София
Ако иска да си състави понятие за числото две, през ума му трябва да минат два диаманта, две струни, две житни зърна, две амеби, два славея, две овце, два човека и т.н.
1.4.1928г.
206. Славата човеческа,  НБ , София
Например, ако вземете числото 37.5, което представя дължината на глава на човек със среден ръст, то означава нещо. Числото 37.5 е отсечка от крива линия, отсечка от кръга.
20.4.1928г.
207. Будният ден,  МОК , София
Числото 10 е едно от добрите числа за човечеството.
25.4.1928г.
208. Ще бъдат предупредени, ООК , София
За да бъдете в числото на избраните, вие трябва да проявите вашата доброта и разумност.
13.5.1928г.
209. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Числото 35 милиона показва богатство на съзнанието.
16.5.1928г.
210. Разумни отношения, ООК , София
Какво представлява числото 13, от което хората се страхуват? Числото 13 представлява дом без майка. Числото 13 има още по-широк смисъл. Тази е причината, задето хората се страхуват от числото 13. Когато невидимият свят иска да преобрази човека, поставя го под действието на числото 13. Единицата, т.е. числото едно, е строго число. В този смисъл казваме, че числото 13 е строго и няма милост към нищо.
И тъй, искате ли да се справите с енергиите на числото 13, сложете Любовта за основа на живота си.
25.5.1928г.
211. Правилно дъвчене,  МОК , София
Единицата е активно число, което предава активността си на числото две.
30.5.1928г.
212. Придобиване на щастие, ООК , София
За пример, какво знае той за отношението между числата 10 и 2? Защо числото 10 без числото 2 не може да реализира своите стремежи? За изяснение на това отношение ще приведа следната проста аналогия. Представете си, че числото 10 е едно буре с 10 обръча, а числото 2 са двете дъна на това буре.
20.6.1928г.
213. Задна стража, ООК , София
Числото две представлява женски принцип, а числото четири – мъжки принцип. Числото четири е закон на еволюция.
27.6.1928г.
214. Елипса и парабола, ООК , София
Защо и при двете действия се получава едно и също число? Ако работите с числото 5, получавате съвършено други резултати: 5+5=10, 5x5=25. Какво представлява числото 5? – Човешките чувства.
7.9.1928г.
215. Мъртвата точка,  МОК , София
Например, числото 23456789101112, разгледано като едно голямо число, е съставено от цифри, които имат различни стойности, в зависимост от реда, който заемат. Значи, една и съща цифра, двойка, в началото на числото има най-голяма стойност, а на края – най-малка.
Например, числото едно, единицата, като количество, представя мъртва точка, в която се крият много непроявени сили. Ако до единицата поставим друга единица, получаваме числото две – две единици – II или 1 + 1 = 2. От единица той се превръща в числото две. Числото четири съдържа 1, 2 и 3. Като ги съберем, получаваме числото 10. Това действие показва посоката, към която числото две трябва да се движи.
215.2 Мъртвата точка ( втори вариант )
Не знаят ли, че аз съм едно грамадно число?" При туй движение на числото, както е написано цялото число, ти си поставен накрая и си най-малката величина.
Ако поставите единицата в успоредно състояние (11), ще се яви числото 2 (II). Да кажем, това е един търговец, капиталът му е бил в застой, не намира изходен път, но тъй се случава, той излиза из тази мъртва точка и става числото 2. След туй и числото 2 се намира в мъртво положение. Тогава имаме числото 4, 2х2=4 и 2+2=4.
Следователно 2х2=4 показва в даден случай посоката, към която човек трябва да се движи или посоката, към която числото 2 трябва да се движи.
3.10.1928г.
216. Без прегради, ООК , София
Числото едно, единицата, символизира бащата, двойката – майката, тройката – детето. Ако вземете числото 1212, имате повторение на единицата и на двойката. Значи числото 1212 представлява баща и майка, които имат един син и една дъщеря.
Тогава числото 1212 се увеличава, превръща се в 121212 и т.н.
10.10.1928г.
217. Какво са разбрали, ООК , София
Запример, числото 2 представлява две единици, т.е. едно количествено отношение. Ако напишете 22, 23, 24, 25, какво ще получите? Числото 22 означава 2, умножено само на себе си: 2.2=4; 23=2.2.2=8; 24=2.2.2.2=16; 25=2.2.2.2.2=32. Числото 2 означава жена. Щом не е повдигнато в степен, числото 2 представлява жена, която се движи само между 2 точки A и B – бащата и майката. Когато числото 2 е повдигнато във втора степен, това показва, че жената е станала майка. Числото 2, повдигнато в куб, в трета степен, показва, че майката е оженила вече дъщеря си, станала е баба, има си внучета. Следователно числото 2, повдигнато в куб, показва, че в него влизат толкова семейства, колкото страни има кубът.
За пример, някой човек може да бъде числото 123,456. Първото число обаче, в което цифрите са наредени в естествения ред на числата, а именно, числото 123,456, представлява човек, който е дошъл до големите илюзии на живота. Това е числото 5 – човекът със своите изисквания от живота. Той се превърнал в числото 6 – число на илюзии. Той трябва да се превърне в числото 123,456,789. Всеки човек, който представлява числото 123,456,789, е бил свидетел и участник при създаването на земята, на цялата слънчева система.
За мнозина числото 13 е фатално. За лошия човек числото 15 подразбира уволняване от служба; числото 16 – обръщане на работите му наопаки. Числото 14 е закон на жертви. За пример, числото 12 представлява общество от 12 души. Числото 13 – общество от 13 души и т.н.
17.10.1928г.
218. Възприемане и предаване, ООК , София
Ако от числото две – жената – отнемем единица – мъжа, ще остане пак единица – мъж. В обикновената математика числото 2 е еднородно, обаче във висшата математика, с която невидимият свят се занимава, то е разнородно число, понеже е образувано от 2 числа.
В това тяло, което представлява единица, едновременно живее и една жена – числото 2, което иска да реализира една идея.
Жената представлява числото две, а мъжът – единица. Следователно мъж и жена, събрани на едно място, дават числото 3: 2+1=3. Как ще примирите това противоречие? Как е възможно мъж и жена, събрани на едно място, да дадат числото 3? Това е един метафизически въпрос, който не може лесно да се разреши.
31.10.1928г.
219. Накъде, ООК , София
Вместо да се ужасявате, че сте изгубили 99 лири, кажете си, че числото 100 се е превърнало в единица.
Той трябва да каже, че числото 100 се е сменило с числото 1, а да не казва, че е изгубил 99 лири. – Защо? – Защото нищо в природата не се губи.
2.11.1928г.
220. Най-високото място,  МОК , София
220.2 Най-високото място. Закон на икономията в природата ( втори вариант )
Изяждате една кисела и една сладка ябълка и виждате дали е еднакво числото на семките.
19.12.1928г.
221. Израз на живота, ООК , София
Числото 12 е образувано от 1 и 2, от 10 и 2. Числото 10 показва пътя, който е изминала единицата, докато дойде до числото две. Числото десет е число на движение. Следователно, числото десет е число на живота.
Числото две показва, че когато е било единица, образувало един кръг. След това е образувало още един кръг, т.е. то е минало в друга еволюция и се е превърнало в числото две. Домът може да бъде основан или върху числото 12, или върху 21. Дом, в който мъжът, т.е. положителните сили, взимат надмощие, е основан върху числото 12. Ако творческите сили взимат надмощие в дома, т.е. ако женският принцип преодолява, това показва, че този дом е основан върху числото 21.
Това ще научите от числото две. Числото две е добър търговец.
Според кабалата, числото 12 и израз на разумността, на мъдростта в човека. Числото 21 е израз на великата любов, която осмисля живота. Числото 21 се състои от 10+10+1. Двете десетки в числото 21 са от две различни категории.
26.12.1928г.
222. Направление на истинския живот, ООК , София
Както виждате, тук и при събирането на числото 2 с 2, и при умножаването му, се получава един и същ резултат. Числото две е закон на любовта. При числото три срещаме една мъчнотия, която не може да отиде по-далеч от числото девет - закон за наследствеността. Числото три е самият човек. Като прибавите към него числото шест, ще получите девет - резултат, разрешение на известна мъчнотия.
28.12.1928г.
223. Пречупване на светлината, МОК , София
223.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
Щом напишем числото 10, ние го наричаме светско число.
1.1.1929г.
224. Тихият глас,  ИБ , София
Като размените местата на числата 2 и 1, ще получите числото 12. Какво означават числата 12 и 21? - Числото 12 е идеал на човешката душа за един разумен, мъдър живот. Числото 21 е израз на великата Любов, която осмисля нещата, която носи безсмъртие.
В 1929 година има две деветорки, сумата на които дава числото 18 - емблема на егоизма в човека. И в Писанието е казано, че числото 18 представлява егоистичното у човека.
За да оправят хората работите си, кога и да е все трябва да дойде една година, подобна на 1929, чийто сбор от цифрите да даде числото 21, или обратното на него - 12. Какво е значението на цифрите, които образуват 1929 година? - Числото едно, т. е. единицата, означава неизменното Божествено начало на нещата. Числото 9 показва различните възможности у човека за добро и зло. Числото 2 представлява егоизма в човека, който е причина за спорове, неразбирания между тях и т.н.
2.1.1929г.
225. Вторият ден, ООК , София
Който не разбира числото две, той не разбира смисъла на послушанието.
Като съберете цифрите на числото 365, получавате 14 - рационално число, което се дели на 2 и на 7. Числото 24 се дели на 2, на 4, на 6, на 8 и на 12.
Числото 21 можете да го делите, умножавате, вадите и събирате с други някои числа.
Запример, индивидуалистът обича числото едно.
9.1.1929г.
226. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Кое число сме днес? - Девети януари. - Каква част от годината представя числото девет?
Това, което говорих в днешната беседа, отговаря на числото девет - резултат.
6.2.1929г.
227. Двете съзнания, ООК , София
Обаче, онзи, който се занимава с отвлечената мисъл, той разглежда тия числа като живи и вижда, че те разменят местата си: в първия случай числото девет беше на първо място, а после единицата зае това място.
Числото три е внукът, а числото седем е дядото, който живее при внука си. Като съберете 4+6, пак получавате числото десет. Числото девет е резултат.
17.2.1929г.
228. На този камък,  НБ , София
Числото, което получиш, показва успеха ти.
Който иска да внесе равновесие в своя живот, той трябва да оперира с числото три. Ако някой иска да съгради в себе си твърд характер, като диамант, той трябва да разбира закона на числото четири. Ако иска да бъде поет, да пише така, че да стане известен на целия свят, той трябва да разбира закона на числото пет. Ако си представите числото две във вид на два ангела, слезли от небето, да ви придружават, единият - от лявата ви страна, а другият – от дясната ви страна, вие ще разберете, какво значи благоприятни условия.
24.2.1929г.
229. Променява времената,  НБ , София
С тази мярка на царя, числото на умиращите сиромаси от глад и студ значително намаляло.
27.2.1929г.
230. Отношение между числата, ООК , София
Какво означава единицата и какво — двойката? Като съберете две единици, те дават числото две. Като съберете единицата и двойката, образува се числото три. Ако напишете две единици една до друга, без никакъв знак между тях, получавате числото 11 — закон на противоречие.
Жената представя числото две. Тя проявява силата си, когато дойде числото три — солта.
Който има желание да заповядва той представя числото десет. Числото три представя дете.
Ако напишете числото 5 674, вие имате известен брой енергии, които се различават не само по количество, но и по качество. В числото 5,674 петорката е от най-голямо значение. По-рано числото пет е заемало висок пост, а като пет единици заема долно положение.
Числото две работи навсякъде в природата.
230.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Ако ние оставим 2 единици отделно в една рамка, образуват числото 11. А числото 11 e число на противоречие.
Питам сега, как жената ще оправи мъжа? Ако остане при числото 2, тази работа няма да се оправи, ще минеш в числото 3. То е едно число, което съдържа качествата на числото 1 и 2, но съдържа и особени качества на примирение.
Значи, за да примирите тия две състояния, трябва да влезе числото 3, сол ви трябва. Числото 3 ще дойде на помощ в дадения случай.
Ако турите числото след нулата, ще се докачи ли? Сега вие казвате, в дадения случай кое число да изберем? Ако имаш да взимаш, избери числото 10. Ако имаш да даваш, избери числото 01. В дадения случай числото, което е изменило своето място, какво е неговото състояние, каква цена има? Числото 1 има по-голяма цена, казва: това е 10. 01, като го погледнеш, то е един грош в кесията.
Казвам, ти си числото 10, имаш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - това са твоите подчинени.
Какво предполага числото 20? Това не е дом, то е едно учреждение. Тогава имате числото 30. Как може да разложим това число? След него кое иде по-почтено? Числото 6, след него 7 и най-после 4 е на опашката.
Ако ти излезеш с числото 4 пред хората, значи имате 4 лева в джоба.
1.3.1929г.
231. Наука и знание,  МОК , София
231.2 Наука и знание ( втори вариант )
Щом говорим за числата, за числото 5 000 000, но какво 5 000 000? Може да са пет милиона прашинки. Имате ли понятие каква е тежестта на една прашинка? Имаме числото 2. Значи тук 5 000 000 е по-малко от числото 2.
Когато кажете числото две, разбираме печката.
6.3.1929г.
232. Първата буква, ООК , София
Каквото е буквата „а“ за писателя, каквото е числото „едно“ за математика, такова нещо представя думата „живот“ за всяко живо същество.
10.3.1929г.
233. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
В живата математика, числото едно, единицата, се е явила при създаването на мъжа, на мъжкия принцип в света, а числото две, двойката – при създаването на жената, на женския принцип.
15.3.1929г.
234. Периодичност в живота,  МОК , София
С числото десет той е разрешил известно противоречие.
20.3.1929г.
235. Непреривно движение, ООК , София
Представете си, че имате числото 1567. Значи, имате формулата или числото 1,567, което се употребява за лекуване на циреи.
Числото девет е резултат, завършено число. Има числа, които съдържат в себе си противоположни сили на числото девет.
И тъй, каквото да прави човек, по-далеч от числото девет не може да отиде.
Сега, да се върнем към числото девет.
Числото, което ви харесва, което внася радост и спокойствие във вас, е числото, което ви помага.
235.2 Непреривно движение ( втори вариант )
Ние свършихме с числото 10. Сега, представете си, че имате числото 1567.
Сега числото 9 в дадения случай е едно завършено число.
Ще Ви кажа, че числото, което има на първия пръст, е причина, подразбирам, че то има такава динамическа сила, както коремоболието или пък човек, който очаква да вземе пари. Числото 9 е така сложено, че ти си точен, понеже си заставен, тия хора са точни, понеже или корем ги боли, или имат да вземат, или отвън има обстоятелства, които заставят човека, каквото каже, да направи.
Казвам, ти по-далеч от числото 9 не може да идеш.
Казвам сега, този човек с числото 9 е отстъпчив човек, той има свои съображения.
В дадения случай това е числото, което теб ти помага. Ако ми дадете номерата на четири билета от лотария, който сте спечелили, аз може да определя числото на следующия билет, който ще спечели и колко ще спечели.
24.3.1929г.
236. Сам Отец, НБ , София
И в двата случая имате числото едно, но първото число, първата единица е качествено число, а втората – обикновено число, обикновена единица. Някой напише на дъската числото 1566. – Какво означава това число? – Имам да вземам толкова лева, но съм готов да ги простя. Друг пише числото 1755. – Какво означава това число? – Имам да давам толкова лева, но няма да ги дам. – Ето, и двамата пишат числа, но единият прощава, а другият не е готов даже своя дълг да изплати.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.