Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Числото 8 е смирението и когато човек иска да смири някого, дава му цифрите 2, 4 и 8.
10.5.1914г.
2. Талантите, НБ , София
Числото 8 произволно ли е? Не; то е число на труда.
11.8.1918г.
3. Две жени,  НБ , София
Числото 8 показва разпуснатост на ума.
13.10.1918г.
4. Двата полюса,  НБ , София
Числото 3 е в зависимост от числото 8.
Числото 8 е най-строгият съдия в света. На очите си имаме пак числото 8.
Изучавайте законите на числото 8 –на Божествената майка, т.е. на вашата душа.
20.8.1919г.
5. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Числото 8 е на Духа; то означава ония безконечни числа, които съществуват вътре във Вселената.
8.1.1920г.
6. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
6.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Казвам: ако искате да решавате въпросите с числото 8, това значи да изпаднете в положението на лисицата и котката, които намерили парче сирене и трябвало да го разделят по равно.
25.1.1921г.
7. Кротките, НБ , ИБ ,
Имаме числото 800, което означава победа, държава и Царство Божие. Числото 800 означава победа над злото.
3.4.1921г.
8. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
8.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Той казва така: „Ако всѣка секунда бихме отдѣляли по единъ милиардъ отъ атомитѣ на игловата глава, ще ни сѫ нужни 250 000 години, за да прѣброимъ тѣхното число, което се равнява на числото 8 съ 21 нули слѣдъ него.“
2.10.1921г.
9. Поздравът на Любовта, НБ , София
Какво придобиваш, ако изучаваш формите на една добродетел? За изброяване формите на Любовта са нужни 810 денонощия, но понеже се брои само по 12 часа на ден числото 810 се удвоява.
10.9.1924г.
10. Важността на числата, ООК , София
Какво означава числото 8? Осем е числото две, взето на куб.
10.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Какво означава числото 8 ? — Осемь е числото двѣ, взето въ кубъ.
7.12.1924г.
11. Великата погрешка, МОК , София
Какво означава числото 777? А какво означава числото 888? – 999? Някой път аз ще се спра по-подробно върху тези числа, но казвам ви, това са различни идеи, турени във форма. Как? Той трябва да премине числото 8. Лошият човек може да го изправи само числото 8. Значи 8, за да се поправи, той трябва да премине числото 8. Значи, този човек трябва да мине през много страдания, това означава числото 8 – най-големите страдания, които са допустими за човека.
11.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Какво означава числото 777? Какво означава числото 888? Ами числото 999? Някой път аз ще се спра по-подробно върху тези числа, но казвам ви, че това са различни идеи, турени във форма на числа.
Как? – Той трябва да премине през числото 8. Лошият човек може да се изправи само от числото 8 – то е най-голямата майка, Живата Природа. Знаете ли колко време трае числото 8? – То е един дълъг период на страдание. Числото 8 означава най-големите страдания, които са допустими за човека.
29.3.1925г.
12. Слънчевите трансформатори,  МОК , София
Сборът от цифрите на числото 17 е 8, а числото 8 е най-строгата майка в света.
17.1.1926г.
13. Изваждане,  МОК , София
Числото 8 е число на безконечността, на Вечността.
13.2 Изваждането ( втори вариант )
Значи двете в дадения случай означава онзи Божествен принцип, 4 е пак Божествено число, дадено, ще умножавате нещата, ще имате числото 8. Когато работите за една истина, не очаквайте бързи резултати, понеже ще получите числото 8. Числото 8, това е дългият процес на вечността.
25.10.1929г.
14. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
14.2 Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) ( втори вариант )
Имате числото 8.
23.5.1930г.
15. Музика и работа,  МОК , София
15.2 Музика и работа ( втори вариант )
Запример имате числото 8.
23.11.1930г.
16. Двама или трима,  НБ , София
Ябълката пада по причина, че числото 9 е степенувано в осма степен, че числото 8 е степенувано в седма степен.
30.1.1931г.
17. Разумността,  МОК , София
17.2 Разумното! ( втори вариант )
От числата 6 и 9 са направили числото 8.
1.3.1931г.
18. Първичната храна,  УС , София
Ако имаш числото 888, като събереш трите осморки, получаваш 24.
11.12.1931г.
19. Щастливи числа,  МОК , София
Числото 8 е образувано от 4 + 4 – две положителни числа.
19.2 Щастливи числа ( втори вариант )
Но питам, где седи лошавината на числото 8? – 4+4 е 8. Числото 8 е смляното брашно, от което можете да направите приятна пита. Може да идете в Монако, ако може да изберете един момент, когато се събират, хвърлят и теглят някой билет, веднага ще изтеглят числото 8. 8 какво означава? – Има един закон, който трябва да проверите в себе си.
5.2.1933г.
20. Първото място,  НБ , София
Ако отворя астрономията на Фламариона, там ще намерите, че в медна главичка, която е два милиметра в диаметър, съществуват толкова атома, че представя числото 8 с 21 нули.
20.2 Първото място ( втори вариант )
Ако отворите астрономията на Фламарион, ще прочетете. че атомите в главичката на една топлийка, която е два милиметра в диаметър представят числото 8 с 21 нули.
8.4.1934г.
21. Тъй мисля аз,  НБ , София
Аз не искам да бутам вашите стари украшения, понеже като ги взема тези украшения, трябва да ги туря в моята бижутерна фабрика, да ги туря на числото 8.
12.2.1937г.
22. Прави и криви линии,  МОК , София
Вие трябва да разбирате закона на числото 8. Защо знакът на числото 8 е написали така? Когато дойдеш до числото 8 и то не ти помогне да свършиш работата си, всичко е свършено. Ако тук числото 8 не те освободи, ти ще се намериш в затвора. Числото 8 е последното, на което можеш да разчиташ в дадения случай. Щом числото 8 е накрая, то е последното, което може да те спаси.
12.3.1941г.
23. Музикални тактове, ООК , София
Числото 8 е число ненаситно. То е числото 8.
Но ако човѣкъ остарява, и не поумнява, и добъръ не става, и силенъ не става – защо му е такава старость? То е числото 8.
23.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Числото 8 е число ненаситно. То е числото 8.
Но ако човек остарява, и не поумнява, и добър не става, и силен не става – защо му е такава старост? То е числото 8.
21.9.1941г.
24. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
Човек, който повярва, изхвърля осемте навън, казва: „Мене не ми трябва осем. – Казва: – Осем ще го туриш на очите.“ Очите са направени по числото 8, хоризонтално турено.
24.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Казват: „Съедини числото на Юпитера, т.е. повярвай в Бога, извади ножа на знанието, и днес ще бъдеш здрав.“ Човек, който повярва, изхвърля 8-те навън, казва: „Мене не ми трябва 8.“ Казва: „Осем ще го туриш на очите.“ Твоите очи са направени по числото 8, хоризонтално турено.
5.12.1941г.
25. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Значи при числото 8 – умът работи, при числото 5 – сърцето работи, а при числото 1 – Бог работи.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.