Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Съберете тези числа и ще получите числото 5.
27.8.1910г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Човекът е числото 5.
6.6.1915г.
3. Божественият Промисъл,  НБ , София
Защо Христос не е взел едно врабче, а е взел числото 5? Тук има един закон, и всеки, който се намира в този закон на числото 5, той не пада без волята на Отца.
Числото 5 представлява човека – умния, мъдрия човек – и казва, че този мъдър човек не пада дотогава, докогато не сгреши.
22.3.1918г.
4. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Числото 5 показва ръчката, с която се кара колелото, а трите означава двигателя, който движи ръчката. Числото 1 е долната основа на лодката, числото 5 е лодката, а числото 3 е котвата, надеждата.
1.6.1919г.
5. Отхвърленият камък,  НБ , София
И защо именно числата 2 и 5 имат еднакво отношение към нас? Числото 5 е сбор от произведението 2 по 2 плюс 1.
8.6.1919г.
6. Гърбавата жена,  НБ , София
Мъжът е числото 5, затова не му върви.
20.8.1919г.
7. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Числото 5 означава човек, който е вече индивидуализиран – неговите пет пръста.
22.1.1920г.
8. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
От гледището на земния живот, вие бихте предпочели да имате 5 лева, а не 2 или 1 лев, но в духовния свят всякога предпочитат единицата: тя има по-голям смисъл, по-голяма стойност, отколкото числото 5.
25.1.1921г.
9. Кротките, НБ , ИБ ,
Буквата О е числото 50 и означава човешката глава.
8.1.1922г.
10. Целувание не Ми даде,  НБ , София
А той казва: „Учителю, речи!“ – „Някой си заемодавец имаше двама длъжници: единият му бе длъжен 500 динара, а другият – 50.“ Числото 5 е, което преобладава тук.
5.11.1922г.
11. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Числото 5 е корен на 25, но и от петорката може да се извади корен, само че в друг свят – в света на чувствата.
9.5.1923г.
12. Движение на разумните сили,  МОК , София
Като ги съберете, ще получите числото 5 – човекът.
Вие имате вече основата – числото 5, върху което като върху почва можете да садите, т.е. да градите вашия живот. Числото 5 представлява основа от втора степен.
25.11.1923г.
13. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Защо именно числото 5, умножено само на себе си дава 25? Това се приема като аксиома, не може да се докаже, но очевидно е, че е така.
23.3.1924г.
14. Мощните сили на разумната воля,  МОК , София
Ако аз напиша числото 5 и туря пред него един минус, какво е това число? (– Отрицателно.) Ако пък туря минуса след 5-те, какво означава това? (– Това показва, че от 5-те ще видим нещо.)
10.9.1924г.
15. Важността на числата, ООК , София
Ако преведете числото 5 в геометрическа форма, какво ще получите? – Петоъгълник. Следователно хората работят с числото 5 – то е число на чувствата, а с числото 3 работи само Бог.
15.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Ако прѣведете числото 5 въ геометрическа форма, какво ще получите? — Петоѫгълникъ. Слѣдователно, хората работятъ съ числото 5, то е число на чувствата, а съ числото 3 работи само Богъ.
25.1.1925г.
16. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Какво означават тия числа? Числата 2 и 3 означават основа, от която имате един вътрешен резултат – числото 5, т.е. силата.
12.4.1925г.
17. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Най-после движението слиза към числото 5.
24.6.1925г.
18. Най-малкото чувство, ООК , София
На колко се дели числото 5? – На себе си. Числото 6 е синът, а числото 5 е майката. Практическият метод, който може да се приложи при числото 5, не може да се приложи към числото 6.
25.7.1925г.
19. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Тъй че когато ние казваме 5 по 5 е равно на 25, числото 25 е отражение на нещата, а само числото 5 е истинският образ. Всички хора са лоши, то значи 5 по 5 е равно на 25, а само той е святият човек, числото 5.
19.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Тъй че когато ние казваме 5 по 5 е равно на 25, числото 25 е отражение на нѣщата, а само числото 5 е истинскиятъ образъ. Всички хора сѫ лоши, то значи 5 по 5 е равно на 25, а само той е святиятъ човѣкъ, числото 5.
6.12.1925г.
20. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
20.2 Какво приложение има числото две ( втори вариант )
Появяването на числото 5.
20.12.1925г.
21. Приложение на символите,  МОК , София
21.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Числото 5 е число на чувствата.
3.1.1926г.
22. Десетте думи (Графология),  МОК , София
После как е в числото 5? „Про" е разделено от „никновение".
5.12.1926г.
23. Пулс,  МОК , София
23.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Числото 5, това е човекът.
19.12.1926г.
24. Благоприятният час,  МОК , София
24.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
Числото 5, туй е чисто кабалистическо.
23.3.1927г.
25. Малкият повод, ООК , София
Ако някой човек в числото 5342, е двойката, това показва, че той е заел последното място на физическия свят, т.е. той е на опашката.
9.2.1928г.
26. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Затова между 4 и 6 ще сложите числото 5 и ще получите 456, общата сума от цифрите на което число е равна на 15.
27.6.1928г.
27. Елипса и парабола, ООК , София
Защо и при двете действия се получава едно и също число? Ако работите с числото 5, получавате съвършено други резултати: 5+5=10, 5x5=25. Какво представлява числото 5? – Човешките чувства.
10.10.1928г.
28. Какво са разбрали, ООК , София
Това е числото 5 – човекът със своите изисквания от живота.
27.2.1929г.
29. Отношение между числата, ООК , София
Ако напишете числото 5 674, вие имате известен брой енергии, които се различават не само по количество, но и по качество. В числото 5,674 петорката е от най-голямо значение.
1.3.1929г.
30. Наука и знание,  МОК , София
30.2 Наука и знание ( втори вариант )
Щом говорим за числата, за числото 5 000 000, но какво 5 000 000? Може да са пет милиона прашинки.
29.12.1929г.
31. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Какво нещо е резултатът? И детето може да каже, че 25 е резултат на произведението от числото 5, умножено само на себе си.
15.1.1930г.
32. Светли и тъмни действия, ООК , София
32.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Да кажем, имате числото 565.
29.1.1930г.
33. Махалото, ООК , София
33.2 Махалото ( втори вариант )
Запример в дадения случай аз питам числото 5 идейно ли е, или просто като едно изражение. Кажете вие какво чувствате, числото 5 идейно ли е число, или не.
28.3.1930г.
34. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
34.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
Какви ще бъдат резултатите? Ако означим злото с числото 5, а доброто означим с числото 7, онзи, който вярва в злото, придобива нещо. В този случай числото 5 печели.
24.9.1930г.
35. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
При числото +5 вие получавате нещо, а при -5 – губите.
12.11.1930г.
36. Правилно отношение към числата, ООК , София
Обаче какво е значението на числото 5, откъде е взето, те нищо не казват. Следователно астрологът трябва да знае какво е отношението между числото 5 и 40 милиона, какво е значението на петте в органическия свят.
Като говоря за числото 5, вие ще започнете да мерите носа си и ако излезе 5 сантиметра, ще се уплашите.
21.11.1930г.
37. Влизане и излизане,  МОК , София
37.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Представете си сега, че вие се занимавате с числата от едно до десет знаете; да вземем числото 5. 5 е просто число нали? Второто 5 е степенувано вече, имате 5, 52, 53 и третото е степенувано. Но степенувано е числото 52, трябва да се преведе, тази кооперация трябва да има приход отнякъде.
Представете си, че вие седите и аз пиша числото 5, и след това го заличавам.
26.12.1930г.
38. Любов и милосърдие,  МОК , София
38.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Но като стигнеш числото 3 да извадиш жито, като стигнеш числото 4 да извадиш ралата на място, като дойде числото 5, да дойдат музикантите; като дойде числото 6 да дойдат моряците и да те разхождат с лодките; като стигнеш числото 7 да дойдат всичките педагози.
30.1.1931г.
39. Разумността,  МОК , София
39.2 Разумното! ( втори вариант )
Числото 5 това са твоите чувства, които ти трябва да ограничиш, да ги направиш разумни, а само единицата може да направи тези неща разумни. Защото числото 5 какво е то? То е само вземане, но нищо не дава то. Каквото дадеш на числото 5, всичко ще потъне в него, а числото 1 е което дава. Тогава как ще задоволиш числото 5? Тогава числото 15 значи да ограничиш всичките лоши условия в себе си в своя ум и в своето сърдце навънка.
18.3.1931г.
40. Закон на числата, ООК , София
За пример, нулата увеличава числото 5 десет пъти.
27.3.1931г.
41. Знание и прилагане,  МОК , София
Ако поставите двойката пред единицата, ще получите числото 21, което е по-голямо от числото 12; ако поставите тройката пред двойката, полученото число 32 ще бъде по-голямо от 23; на същото основание числото 54 е по-голямо от 45.
19.6.1931г.
42. Свиване и разширяване,  МОК , София
От количествена гледна точка, 10 е по-голямо от 5, но по енергии числото 5 крие в себе си по-голяма динамическа сила от десетте.
26.6.1931г.
43. Красивите линии,  МОК , София
43.2 Линиите на красотата в природата! ( втори вариант )
Мъчно се намира числото 5.
18.10.1931г.
44. Отношение на два закона,  НБ , София
Инспекторът му казал: „Ти можеше да напишеш числото 57 и пак щеше да имаш двузначно число."
Например при числото 57 хората не могат да мислят еднакво.
13.11.1931г.
45. Първият предвестник,  МОК , София
45.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Българинът въобще има голяма слабост към числото 5. Много обича той числото 5.
25.12.1931г.
46. Вътрешното богатство,  МОК , София
46.2 Вътрешното богатство ( втори вариант )
Каква е разликата в математиката между плюса и минуса? Запример имате числото 5.
1.4.1932г.
47. Значение на числата,  МОК , София
Те търсели изходен път и така се домогнали до числото 5. Днес европейските народи разрешават значението на числото 5.
Дойде ли до числото 5, той има вече изходен път.
47.2 Значение на числата ( втори вариант )
При пръстите на краката, долу, имате числото 5.
От числото 4 само числото 5 може да те изведе. Онзи, който разбира този закон, той е турил числото 5 във вид на един нож. Добрите хора градят своето щастие, не върху числото четири, върху числото 5. Щом ти не знаеш как да употребиш числото 5, ще дойде числото 4, значи страданието.
Вземете числото 5 като прицелна точка за изходен пункт.
После идва числото 5.
Те търсиха изходния път и започнаха в изкуствата с числото 5. Сега европейските народи разрешават числото 5.
А пък при числото 5, ти вече имаш един изходен пункт.
30.8.1932г.
48. Новата работа, СБ , София
48.2 Новата работа ( втори вариант )
Трябва да знаеш, че числото 5 е в лявата страна, то е негативно.
14.9.1932г.
49. Любов към Бога, ООК , София
Човек мисли, че ако се домогне до числото 555 хиляди, пред него ще се разкрият всички възможности в живота. Зад числото 555 хиляди се крият много човешки мисли и желания.
49.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Числото 5 има степени. Разбираш ли числото 5 - даже тъй, като фигура, но живото число.
Да кажем, тебе може числото 5 да те спаси. Всичкото ти щастие седи в числото 5. Как ще се повиши в четвърта степен? Да дойдат ония благоприятните условия, при които числото 5 може да се повиши. Значи числото 5 магически произведе цял преврат в твоя ум.
7.10.1932г.
50. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
50.2 Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) ( втори вариант )
Представете си сега числото 5. Ако вие знаете какъв е произходът на числото 5 или какво съдържа в себе си числото 5, вие можете да направите много работи. Какво е числото 5? Вие имате 5 добри ваши приятели.
19.4.1933г.
51. Слушайте разумното, ООК , София
51.2 Слушайте разумното ( втори вариант )
Не, да се приспиш, че да не може да се с будиш, като мислиш за носа си, тури числото 5-6, че като заспиш да се събудиш, за да знаят слугите ти, които ще те събуждат.
28.4.1933г.
52. Председател на фирмата, МОК , София
Той поглеждал все нагоре и така дошъл до числото 5.
52.2 Кандидати за председатели на фирма ( втори вариант )
А числото 4 за равновесие има числото 5. Числото 4 е мъжки принцип у човека, а числото 5, към което се стреми числото 4, е женски принцип, или един мек принцип, който осмисля живота.
13.5.1934г.
53. Числото 153,  НБ , София
Ако ти имаш една глава светла, която да разрешава постоянно и да знае законите на природата, да разбира тайните на природата, ако в тази глава имаш едно съкровище, числото 5 е съкровището. Това е числото 5.
18.5.1934г.
54. Основният тон, МОК , София
Какъв извод ще направите сега от числото 5 676? 6-те два пъти се повтаря.
31.8.1934г.
55. Перпендикулярни движения,  МОК , София
При числото 5 вратата е отворена за университета.
15.2.1935г.
56. Първото и последното място,  МОК , София
Някой казва: „За себе си трябва да живее човек.“ Ако ти употребиш числото 5, няма ли да живееш за себе си? Много по-добре може да живееш за себе си.
1.3.1935г.
57. Голямото и малкото, МОК , София
Срещам друг човек и му казвам: Всички твои нещастия произтичат от числото 5.
Или числото 5.
6.3.1935г.
58. Законът на помагането, ООК , София
Да допуснем, че пред вас е написано числото 5. Кой от вас не знае как се пише числото 5? Но числото 5 има своите функции в човека.
Например числото 5.
14.2.1936г.
59. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Сега, ако посадите пет ореха, какъв процес ще имате? Числото 5 с какво трябва да го съберете? Ако кажете: 5 ореха посадени в 5 ниви или в 5 градини какво ще дадат? Може ли да ги съберете вие? Защото вие може да събирате еднакви величини.
20.3.1936г.
60. Самовъзпитание,  МОК , София
Ние влизаме в числото 5.
5.2.1937г.
61. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Може ли тогава да предскажете на кое бръкване ще го извадите? Бръкнете веднъж – виждате, че не е числото 50; бръкнете втори път – изваждате числото 4 или 5; може да извадите числата 67, 89.
61.2 Естествена хладина и топлина ( втори вариант )
Може ли да предскажете на кое бъркане ще извадите билета, който печели? Бръкнете веднъж, виждате, че не е числото 50, което печели.
7.6.1939г.
62. Изкуството на ангелите, ООК , София
Числото 5 ако го делите на себе си ще даде единица.
1.10.1939г.
63. На Него можем да разчитаме,  УС , София
Разрязах писмото, хвърлих само един поглед, турих му числото „5“.
27.3.1940г.
64. Трите закона, ООК , София
От числото 5 вие ще вземете и ще приложите на числото 3.
26.6.1940г.
65. Бъдете яки!, ООК , София
Ако искаш да разбираш цъфтенето, трябва да разбираш законите на числото 5.
В числото 5, 6, 7 всички измерения се изменят.
30.6.1940г.
66. По-блажен е!,  НБ , София
За светския човек числото 5 е щастливо число.
30.4.1941г.
67. Основенъ тонъ, ООК , София
Въ дадения случай числото 5 показва човѣкъ – търговецъ, който като дойде – иска да те продаде.
67.2 Основен тон ( втори вариант )
В дадения случай числото 5 показва човек – търговец, който като дойде – иска да те продаде.
5.12.1941г.
68. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Значи при числото 8 – умът работи, при числото 5 – сърцето работи, а при числото 1 – Бог работи.
31.12.1941г.
69. Едно, две, три, ООК , София
Ако събереш 2 и 3, образува се числото 5.
20.12.1942г.
70. Търсете Царството Божие,  НБ , София
Вземете числото [5] – 5 лева, 5 къщи.
30.4.1943г.
71. Възходящ и низходящ порядък,  МОК , София
Този е в числото 5.
15.12.1943г.
72. Най-мъчната работа, ООК , София
Числото 365 представя децата, числото 52 – младите моми и момци, от 19 – 21 годишна възраст, 12 – възрастните и единицата – старите, т. е. мъдрите хора.
16.4.1944г.
73. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
73.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
Сега ще превърнеш числото 52 на 25 – число на Божествения ред на нещата. Числото 52 има отношение към човешкия ред на нещата.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.