Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1911г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на человечеството.
10.5.1914г.
2. Талантите, НБ , София
А какво означава числото 4? Че трябва да намерите процеса на пречистването на вашия живот. Значи числото 4 е Божественият процес, чрез който нашите желания и мисли в този свят се прецеждат.
13.10.1918г.
3. Двата полюса,  НБ , София
Като се роди второто дете, числото 4, настъпва равновесие в дома.
25.5.1919г.
4. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
И числото 4 е закон на противоречия, но по причина на правдата. Хубавите цветя не може да търсите зимно време, защото зимата изразява числото 4, а ще ги търсите в определено време, определен сезон на годината, т.е. в числата 1 и 2.
25.4.1920г.
5. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Тази трета линия образува куба, т.е. може да се уподоби на числото 4.
1.5.1921г.
6. Възкресение на Любовта,  НБ , София
6.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
А като умножишъ 2 x 2 ще получишъ 4, Числото 4 само не може да произведе 4, не може да произведе себе си, друго число ще произведе.
20.12.1922г.
7. Самоопределение,  МОК , София
Какво е самоопределението на четворката, на числото 4? Числото 4 представлява абсолютна мярка, с която се измерват всички неща във видимия свят, в целия Космос.
28.11.1923г.
8. Волята Божия, ООК , София
Числото 4 е бащата, който прави 4 стъпки, за да възлезе нагоре.
13.1.1924г.
9. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Следното състояние е прилив – него означавам с числото 4.
17.2.1924г.
10. Морални чувства,  МОК , София
10.2 Морални чувства ( втори вариант )
Числото 4 означава, че си престъпил закона на справедливостта, на съвестта.
2.3.1924г.
11. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК , София
Но аз ви казвам, че числото 49 е по-голямо от 94.
11.5.1924г.
12. Млади и стари,  МОК , София
Триъгълника означаваме с числото 3, квадрата – с числото 4.
14.5.1924г.
13. Четирите проекции, ООК , София
Те са възможни някъде: или в числото 1, или в числото 2, или в числото 3, или в числото 4.
18.5.1924г.
14. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Учителя: Да излезе някой от учениците на дъската и да напише четири числа, а именно числата 1, 2, 3, 4 и да отбележи математически, че числото 2 е два пъти по-слабо от едно; числото 3 е три пъти по-слабо от 2 и числото 4 е четири пъти по-слабо от 3.
14.12.1924г.
15. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
Числото 4 показва едно пълно завъртане на живота. Ако искате да делите, да разрешите един въпрос чрез деление в живота, вие ще употребите единицата; ако искате да умножавате, вие ще работите със закона на 2-те; ако искате да изваждате, ще употребите третия закон: закон на тройката, или ще работите с числото 3; и най-после, ако искате да събирате, ще употребите закона на числото 4.
То значи, че ти си на дъното на физическия свят, най-мъчните въпроси се разрешават с числото 4.
15.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Числото 4 показва едно пълно завъртване на Живота. Ако искате да делите, т.е. да разрешите един въпрос в живота чрез деление, вие ще употребите единицата; ако искате да умножавате, ще работите със закона на двойката; ако искате да изваждате, ще употребите третия закон, закона на тройката, или ще работите с числото 3; и най-после, когато искате да събирате, ще употребите закона на числото 4.
4.1.1925г.
16. Насока и направление на енергията, МОК , София
16.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Ами числото 4 на кое съответства?
11.1.1925г.
17. Квадратурата на кръга, МОК , София
При закона на квадрата имате числото 4.
17.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
И тъй, при закона на квадрата имате числото 4.
24.6.1925г.
18. Най-малкото чувство, ООК , София
Питам ви: какво значи числото 2, числото 3, числото 4 и т.н.? Числото 2n показва след колко милиона години ще се създаде човекът от една клетка.
15.7.1925г.
19. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Числото 4 са семенцата, посети в тази почва.
15.11.1925г.
20. Време и сила, МОК , София
Числото 4 е положително. Какво означава 2 + 2 = 4 или 2 х 2 = 4? – Като се съберат или умножат двама меки хора, те дават числото 4. Ако съберете числото 2 и числото 4, получавате 6. Числото 4 е число на мисълта.
20.2 Време и сила ( втори вариант )
Числото 4 е положително. Какво означава 2+2=4 или 2x2=4? Като се съберат или умножат двама меки хора, дават числото 4. Ако съберете числото 2 и числото 4, получавате 6. Числото 4 е число на мисълта.
17.3.1926г.
21. Редът на числата, ООК , София
Дойдете ли до числото 4, в съзнанието ви ще се зародят две идеи: за и против; щом дойдете до числото 7, у вас ще се яви вътрешна борба, защо сте дошли на земята в тази гъста материя.
5.12.1926г.
22. Пулс,  МОК , София
22.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Казвам: ако отвърстията са широки, числото 4 – показва енергия на чувствата.
30.1.1927г.
23. Неизвестни величини,  МОК , София
Той започна с числото 4 – най-строгото число.
29.6.1927г.
24. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Когато от числото 4 извадите 2, вие ще получите числото две. Числото 4 е строго, положително число, което произвежда страданията в света.
Например, числото 4 представя краен предел на нещо.
9.2.1928г.
25. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Ако вземете общите суми 4 и 6 на числата 13 и 123, ще образувате числото 46, което не е особено щастливо.
7.9.1928г.
26. Мъртвата точка,  МОК , София
26.2 Мъртвата точка ( втори вариант )
Тогава имаме числото 4, 2х2=4 и 2+2=4.
27.2.1929г.
27. Отношение между числата, ООК , София
27.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Ако ти излезеш с числото 4 пред хората, значи имате 4 лева в джоба.
8.9.1929г.
28. Стотникът,  НБ , София
Какво означава числото 4, или числото 16? Някой продал двата си петела по два лева.
20.9.1929г.
29. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
29.2 Правата линия ( втори вариант )
Към кое измерение спада 81? (“81 спада към четвъртото измерение, то представлява 3 на четвърта степен. 3х3=9, 9х3=27, 27х3=81, 34.”) Така е. 4х4=16, значи 16 е квадрат на числото 4.
5.2.1930г.
30. Новите веяния, ООК , София
30.2 Новите веяния ( втори вариант )
Ако вземете Питагора, той е дошъл до числото 4, в своята система той е спрял до 4. Числото 4 е закон за примиряване на противоречия, които произлизат от 2. Спорът между две жени може да се разреши с числото 4. Една жена, която се мъчи в себе си, може да се примири с числото 4.
12.11.1930г.
31. Правилно отношение към числата, ООК , София
Числото 40 милиона е образувано от единицата, която е минала през различни фази, през голямо развитие.
Числото 4 пък е мъжко число, но всякога е недоволно.
21.11.1930г.
32. Влизане и излизане,  МОК , София
Щом дойде до числото 4, човек трябва да слезе от голямата височина, да напусне замъка или да смени състоянието, в което се намира.
32.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
И това не е ли един закон в природата? Определено ли е постоянно да живееш в замъка? Да, числото 3. ти имаш право да живееш вътре; но така е нагласено, че ти трябва да бутнеш и числото 4.
26.12.1930г.
33. Любов и милосърдие,  МОК , София
Числото 3 съдържа в себе си основните принципи за образуване на числото 4, през което минава развитието на всички същества, от най-долните до най-горните.
33.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Числото 4 същевременно съдържа всичкия процес. А 3-те това са основните принципи за образуването на числото 4.
Това чувство е възходящо, то спада към числото 4.
Но като стигнеш числото 3 да извадиш жито, като стигнеш числото 4 да извадиш ралата на място, като дойде числото 5, да дойдат музикантите; като дойде числото 6 да дойдат моряците и да те разхождат с лодките; като стигнеш числото 7 да дойдат всичките педагози.
18.3.1931г.
34. Закон на числата, ООК , София
Числото 456 се отнася към духовния свят, който е свят на чистота.
И тъй, помнете: като работите с числото 123, вие се свързвате с мисълта на съществата от възвишения свят; като работите с числото 456, свързвате се с чувствата на благородните същества от духовния свят; като работите с числото 789, свързвате се с добрите и работни хора на земята.
Като работите с числото 123, ще познаете боговете, т.е. съществата на възвишената мисъл; като работите с числото 456, ще познаете ангелите; като работите с числото 789, ще познаете хората.
8.4.1931г.
35. Събиране и изваждане, ООК , София
Лесно е да се каже, че 2x2 или 2+2 е равно на 4. – Какво означава числото 4? – Узрял плод, който увисва надолу.
13.1.1932г.
36. Законът и Любовта, ООК , София
Какво страшно има в числото 45? Това е възраст, при която жената постепенно губи външния си кредит.
Какво се крие в числото 45? То е книга от 45 страници, в които е написано движението, през което са минали твоят ум, твоето сърце и твоята воля.
36.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Запример жените ги спъва числото 45.
Числото 45 в кръга на една жена то е вече живо, че изтекли вече 45 години.
26.2.1932г.
37. Човешкото лице,  МОК , София
37.2 Човешкото лице ( втори вариант )
Числото 4 е щастливо число.
1.4.1932г.
38. Значение на числата,  МОК , София
Казвам: Който живее в числото 4, той е силен като животно, но е без морал. Когато е бил в числото 4, отсъствувало му е само висшето сетиво – зрението.
38.2 Значение на числата ( втори вариант )
Даже не съм срещал българин, който знае числото 4, свойствата на квадрата.
Гениалните хора сега трябва да дойдат да се справят с числото 4. Числото 4 е най-строгото число, което съществува в нашия живот.
Числото 4 е квадрат. От числото 4 само числото 5 може да те изведе. Щом ти не знаеш как да употребиш числото 5, ще дойде числото 4, значи страданието.
Има ли изходен път от числото 4 навън. Те съграждат дома, за да намерят изходен път за числото 4. Ако не намериш изходния път за числото 4, ти от тоя квадрат ще имаш само страдания.
Както сега човек може да живее, то е числото 4.
Всеки, който е в числото 4, той няма морал, той е едно животно. При числото 4 искаш да разрешаваш.
13.1.1933г.
39. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
Казват, че Питагор дошъл до числото 4, което показва завършен процес. Вие разбирате нещата най-много до числото 4. Може да броите и смятате до милиони, но разбирате само до числото 4.
39.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Питагор е дошъл до числото 4.
Числото 4 къде можем да го намерим? Като една тема е това, ще го имате.
3.3.1933г.
40. Голямото и малкото,  МОК , София
Значи с майка ми и баща ми сме всичко 5 души“.) Понеже числото 4 е силно, първото момче, първият син търси начин да внесе в себе си малко мекота, пластичност.
28.4.1933г.
41. Председател на фирмата, МОК , София
Какво означава числото 4? Преди да дойде до това число човек е минал през двойката – двата крака, с които ходи. Значи числото 4 е мъжки принцип, а 5 – женски принцип, т.е. мекият принцип, който осмисля живота.
41.2 Кандидати за председатели на фирма ( втори вариант )
Сега какво подразбира числото 4, тъй както вие го знаете? Числото 4 едва човек е почнал да го употребява. А числото 4 за равновесие има числото 5. Числото 4 е мъжки принцип у човека, а числото 5, към което се стреми числото 4, е женски принцип, или един мек принцип, който осмисля живота.
9.8.1933г.
42. Работа и почивка, ООК , София
Ако искаш да се освободиш от някаква беля, работи с числото 435. – Дай ни запалката, фитилът на тази работа. – Фитил, запалка не се дават на малки деца.
31.8.1934г.
43. Перпендикулярни движения,  МОК , София
При числото 4 вратата е отворена за география и филология, това са кокалчетата на кокошката или все едно да събереш костите на някое предпотопно животно и от тях да направиш скелета, та как са произлезли думите, та какво е тяхното съчетание, та как една дума е преминала от един език в друг.
3.5.1935г.
44. Разрешените задачи,  МОК , София
44.2 Разрешените задачи ( втори вариант )
Тъй, както е поставено числото 4, имате следния резултат. 2 по 3 равно на 6. 2 по 2 равно на 4.
7.6.1935г.
45. Малките желания,  МОК , София
Питагор е дошъл до числото 4 и там се спрял.
45.2 Малките желания ( втори вариант )
Питагор е дошъл до числото 4 и там се спрял.
22.12.1935г.
46. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
Защото числото 4 е щастливо. (Учителят чете :
5.2.1936г.
47. Работете с доброто, ООК , София
Ще получите числото 4.
16.2.1936г.
48. Знайното и незнайното,  НБ , София
Какво от това, че пет по 5 прави 25? Обаче, аз мога да осмисля числото 4.
1.3.1936г.
49. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Числото 4 е произволно.
16.10.1936г.
50. Същественото за младите,  МОК , София
Щом имате вече числото 4, можете да образувате и 5, и 6. 2 плюс 1 прави 3.
5.2.1937г.
51. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Може ли тогава да предскажете на кое бръкване ще го извадите? Бръкнете веднъж – виждате, че не е числото 50; бръкнете втори път – изваждате числото 4 или 5; може да извадите числата 67, 89.
28.4.1937г.
52. Умни, здрави и богати, ООК , София
Питагор, всичката си философия основава на числото 4.
11.11.1938г.
53. Добро и зло,  МОК , София
Щом се проявиш, то е числото 4. Като посееш семката, то е числото 4. Числото 3 показва личния живот, числото 4 е общия. Ние сме дошли като Питагора до числото 4. Всичката философия на Питагора седи в числото 4.
7.1.1940г.
54. Познаване на великото,  НБ , София
Числото 40 представя влиянието на Слънцето.
26.6.1940г.
55. Бъдете яки!, ООК , София
Ако искаш да разбираш законите на растенето, трябва да разбираш числото 4.
Числото 4 продължава. Числото 4 продължава линията. Всяка линия до числото 4 е само между две точки. Щом влезе числото 4, то удължава, плоскостта се удвоява и телата се удвояват.
30.6.1940г.
56. По-блажен е!,  НБ , София
За религиозния човек трябва да има числото 4, за да бъде щастлив.
12.3.1941г.
57. Музикални тактове, ООК , София
Ако на линията турите още, вие имате единъ квадратъ, то е числото 4. Числото 4 – то е елементъ за мене.
57.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Ако на линията турите още, вие имате един квадрат, то е числото 4. Числото 4 -то е елемент за мене.
12.10.1941г.
58. Истинската лоза,  НБ , София
Казвам: Ако числото 4 е материалистично число или число на несретите, тогава ако числото 1 представя пролетта, ако 2 представя лятото, 3 представя есента, и 4 представя зимата, ако ти си оставил работата на лятото за през зимата, ти няма ли да се намериш в неразумно положение? Зимно време няма никакви условия за една сполучлива външна работа. Като дойде числото 4, ти трябва да си в къщи. Но ако искаш в градината да ходиш с тънки дрехи, ти не разбираш естеството на числото 4.
17.10.1941г.
59. Основният тон,  МОК , София
Числото 4 ще впрегне и ръцете си на работа.
5.12.1941г.
60. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
И двете цифри в числото 41 са положителни, изгарят. Целият живот, ако е ангажиран на нивата, какво ще постигнете? Казвате : „Какво означава числото 4?“ Числото 4 означава да гледаш 4 вола, да ги чешеш.
20.3.1942г.
61. Припомняне,  МОК , София
Какво означава в природата единицата? Числото 4 съдържа всичките.
22.3.1942г.
62. Великият път,  УС , София
Само 24 души го разбират, то са мъдреците; 24 мъдреци има, които разбират какво нещо е числото 4.
20.12.1944г.
63. Последното Слово, ИБ , ПС , София
63.2 Последното слово ( втори вариант )
Числото 45 е съставено от числата 4 – стара дъщеря и 5 – стара майка.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.