Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.6.1927г.
1. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Претеглете някой човек, разделете теглото му с числото 33 и ще намерите отношението, което показва колко пъти човек е по-тежък от нормалното си тегло.
26.11.1939г.
2. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Но интересно, кое застави Юда да продаде Христа за тридесет и три сребърника? Числото 33 е подобно на числото 66, което е число на илюзии.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.