Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Числото 2 представлява всичките ваши Духове, които са излезли от Бога първоначално – това е излизането на човечеството.
27.8.1910г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Числото 29 е равно на 11.
23.1.1915г.
3. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Във физическия свят числото 2 означава, че животът, за да се прояви, трябва да има две опорни точки, трябва две сили да действуват една към друга. Числото 2 показва процеса, чрез който природата работи и че процесът на раздвоението е процес на еволюцията.
16.11.1916г.
4. Петте разумни девици,  НБ , София
4.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Те са били десет, значи имате числото 20. Под числото 7 разбираме Бог, а под числото 2 разбираме материал, тоест сбор от всички малки частици, които са живи - всички работят.
18.2.1917г.
5. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Като извадите 1 от 3, ще получите числото 2, което има отношение къмъ Божествената Любовь.
22.3.1917г.
6. Кръстът,  НБ , София
Числото 21 има значение: 2 + 1 = 3.
25.8.1918г.
7. Скритият квас,  НБ , София
Числото 24 е образувано от 2 + 4 = 6.
7.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Числото 24 е образувано отъ 2 + 4 = 6.
29.9.1918г.
8. В мое име,  НБ , София
Числото 2 е производителен принцип.
Числото 2 е закон на Обичта, а числото 3 – закон на самопожертване, т.е. закон на равновесие в Природата. Числото 2 е още закон на производителност, на плодородие, на изобилие. Като напишем или изговорим числото 2, веднага изпъкват в ума ни две очи, две уши, две ноздри, две отвърстия в устата – едното води към белия дроб, а другото – към хранопровода. Оттук виждаме, че числото 2 играе важна роля в човешката глава.
13.10.1918г.
9. Двата полюса,  НБ , София
Числото 28 е епохално.
9.2 Двата полюса ( втори вариант )
Числото 28 е епохално.
6.4.1919г.
10. Господ му рече,  НБ , София
10.2 Господ му рече ( втори вариант )
Числото 2 е закон на развитие.
13.4.1919г.
11. Нито тържик,  НБ , София
11.2 Нито тържик ( втори вариант )
Изобщо той не трябва да работи с числото 2, което е число на разединяване.
11.5.1919г.
12. Светило на тялото,  НБ , София
Числото 25 е образувано от 2 и 5, сборът на които дава 7.
1.6.1919г.
13. Отхвърленият камък,  НБ , София
Числото 25 за мене е съдържателно число, то е закон, с който меря всички неща. Числото 25 се отнася не само до земята, но и до човешкия живот. Числото 25 е съставено от числата 2 и 5, които събрани дават числото 7. Всички страдания, всички неволи, всички грехове, разрушаването и създаването на световете, всичко започва с числото 2.
Аз взимам числото 2 като форма.
9.11.1919г.
14. Бог е говорил,  НБ , София
Важно е, че числото 250 представя основен закон на Битието.
14.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Важно е, че числото 250 представя основен закон на битието.
Числото 2 представя Божествената майка.
21.8.1920г.
15. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Числото 2 е майката, която ражда, която отглежда.
25.1.1921г.
16. Кротките, НБ , ИБ ,
Затова казваме, че две величини, събрани, са равни на сбора, значи сборът на предната и задната величини на развитието е равен на 180° и следователно, числото 2 показва движението на човешкия живот отзад – напред, към очовечаване.
12.6.1921г.
17. Двете жени, НБ , София
Имате числото 2, 22, 23 и 24.
17.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Но когато започнемъ да мислимъ, че свѣтътъ е такъвъ-онакъвъ, когато го измѣрваме съ числото 2, нещастията започватъ да се увеличаватъ.
8.1.1922г.
18. Целувание не Ми даде,  НБ , София
И какви ли не други съотношения има единицата! Като дойдем до числото 2, трябва да знаем и неговите съотношения.
20.12.1922г.
19. Самоопределение,  МОК , София
Какво представлява самоопределението на двойката? (– Поляризиране.) Какво нещо е поляризирането? (– Проявяване.) Числото 2, двойката представлява материята, т.е. закон на материалния свят.
3.1.1923г.
20. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Когато искате да напишете числото 2, въпросът е по-сложен: първо се образува един малък кръг О, който представлява пътят на човешкото съзнание, което, наместо да се движи в орбитата си, се развива навън – първо по посока с, а после слиза надолу по посока е. В числото 2 имате две единици, две съзнания, които се стремят към една и съща цел.
17.6.1923г.
21. Имаше двама синове, НБ , София
21.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Както виждате, числото 2 само по себе си не е интересно, нали? Но това число може да стане положително, може да стане и отрицателно – по количество и по качество, и по съдържание, и по смисъл, и по живот, и по смърт.
4.11.1923г.
22. Основа на знанието,  МОК , София
Защо? Нали би трябвало старият човек да печели повече, понеже числото 20 се прибавя към по-голямо число от 10, а именно към 100-те? Старият човек, обаче, не печели, понеже той е положителен.
25.11.1923г.
23. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Следователно с числото 25 вие не можете да направите нищо, защото и двете числа, 2 и 5, са основи, а две основи не дават нищо.
И тъй, числото 1 е творческа сила, киселина; числото 2 – основа, а числото 3 е резултат.
13.1.1924г.
24. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Те започват с числото 2, което представлява един отлив, т.е. скръб. Скръбта, т.е. отливът, означавам с числото 2. Някой път тия приливи и отливи могат да започнат и от числата 6, 7, 8 или 10, но обикновено се започва от числото 2. В случая, както е на чертежа, при числото 2 имаме отлив на сърцето, при 3 – физическия свят, при 4 – проява на ума, прилив на ума.
16.4.1924г.
25. Любов към Бога, ООК , София
Как ще обясните сега защо във втория случай и при събирането, и при умножението на двете единици получаваме един и същи резултат? Числото 2 показва, че единицата се е намалила.
11.5.1924г.
26. Млади и стари,  МОК , София
После, възможностите, които се крият в точката, това е образуването на правата линия, която означаваме с числото 2.
14.5.1924г.
27. Четирите проекции, ООК , София
Те са възможни някъде: или в числото 1, или в числото 2, или в числото 3, или в числото 4.
18.5.1924г.
28. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Учителя: Да излезе някой от учениците на дъската и да напише четири числа, а именно числата 1, 2, 3, 4 и да отбележи математически, че числото 2 е два пъти по-слабо от едно; числото 3 е три пъти по-слабо от 2 и числото 4 е четири пъти по-слабо от 3.
3.9.1924г.
29. Разумният и неразумният слуга, ООК , София
Хващате числото 2, питате го защо е взело такава форма – и то не знае. Ако тия числа биха имали съзнание, биха ви дали едно разумно разяснение: числото 2 не е нищо друго освен пътят на единицата. Числото 2 показва пътя, по който единицата се е придвижила, за да образува числото 2. Следователно ние можем да кажем, че числото 2 е утробата на числото 1.
Числото 2 показва пътищата, по които се е развивало човешкото сърце.
10.9.1924г.
30. Важността на числата, ООК , София
Какво означава числото 2? Аз ви казах, че числото 2 означава пътя на единицата, но какъв е пътят на единицата? Представете си, че вие сте във Вселената и за вас съществува само една идея, всичко около вас е само Светлина, Земята я няма, Слънцето го няма – виждате само Светлина, нищо друго не съзнавате.
30.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Какво означава числото 2? Азъ ви казахъ, че числото 2 означава пѫтя на единицата, но какъвъ е пѫтьтъ на единицата? Представете си, че вие сте въ вселената и за васъ сѫществува само една идея, всичко около ви е само свѣтлина: земята я нѣма, слънцето го нѣма — виждате само свѣтлина, нищо друго не съзнавате.
14.12.1924г.
31. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
Този, първоначалният човек, космическият човек, който се наричал Адам Кадмон, преди грехопадението, той е бил единица, която се е разделяла и вследствие на това деление в този човек се е образувал умът и сърцето – образувало се е числото 2.
31.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Така е произлязло и числото 2.
4.1.1925г.
32. Насока и направление на енергията, МОК , София
Като дойдете до числото 2, то е със знака минус. Следователно в дадения случай, щом вие сте положителен, вие трябва да изберете числото 2; щом изберете числото 2, може да изберете числото 12. Вие може да изберете 2 и 12, но трябва да разбирате закона на 12-те, защото в 12 първата цифра 1 е положителна, вие ще се сблъскате с нея и трябва да прекарате тази енергия в числото 2, тогава 2-ката показва закона, метода и начина, с който трябва да действате.
32.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Числото 2 на кое число съответства?
Числото 2 е отрицателно. Следователно, когато вие сте положителни, можете да изберете числото 2. Изберете ли числото 2, може да изберете и 12. Затова енергията на единицата трябва да се прокара в числото 2.
Числото 2 показва посоката, накъдето отиват енергиите.
25.1.1925г.
33. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Ако имаш две кокошки, една от които снася през ден, а другата – всеки ден, как ще сметнеш колко яйца ще дадат за два дни? Можете ли да умножите 2х2? Ако тия две кокошки снасят всеки ден по едно яйце, тогава за два дни можеш да умножиш 2х2, но в първия случай трябва да ги умножиш или да ги събереш? Какво подразбирал Питагор от умножението на числото 2 само на себе си? С числото две Питагор е разбирал две живи души, които разполагат с еднакви сили. Числото 2 е отрицателно и като го умножим само на себе си, ще получим положително число.
12.4.1925г.
34. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Ако този човек се намира на мястото при числото 2, вие ще действате спрямо него с Мъдрост, а не с доброта.
Някой път числото 1 става главен център, друг път – числото 2, или 4, или 5 и т.н.
В числото 2 се включват методите, с които човек трябва да работи.
24.6.1925г.
35. Най-малкото чувство, ООК , София
Питам ви: какво значи числото 2, числото 3, числото 4 и т.н.? Числото 2n показва след колко милиона години ще се създаде човекът от една клетка.
15.7.1925г.
36. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Числото 2 е земята, богатата почва.
25.7.1925г.
37. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Тъй че когато ние казваме 5 по 5 е равно на 25, числото 25 е отражение на нещата, а само числото 5 е истинският образ.
37.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Тъй че когато ние казваме 5 по 5 е равно на 25, числото 25 е отражение на нѣщата, а само числото 5 е истинскиятъ образъ.
1.11.1925г.
38. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Бащата не разбира числото 2, той има само идея за него.
15.11.1925г.
39. Време и сила, МОК , София
Ако съберете числото 2 и числото 4, получавате 6.
39.2 Време и сила ( втори вариант )
Ако съберете числото 2 и числото 4, получавате 6.
6.12.1925г.
40. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
40.2 Какво приложение има числото две ( втори вариант )
Защото в природата числото 2 е излязло при една голяма борба.
Какво приложение има числото 2? И в нас има. Всяка една нова идея, всяка една нова мисъл – числото 2 трябва да се намеси. И тогава, щом ви дойдат всички изпитания, вие ще се радвате, че числото 2 се е родило, и вие го разбирате. Засега хората разбират само числото 2. Като страдат, то е числото 2. На числото 2 обратният процес кой е? Кое е равносилно на двете – четирите. Искам да ви оставя идеята за числото 2. И винаги, когато дойде числото 2, ще знаете, че то носи нещо хубаво.
10.3.1926г.
41. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Числото 2, повдигнато на квадрат, дава 4.
Какво ще получите, ако съберете числата 1+2? Щом казваме, че единицата не се увеличава, а само се дели, как ще я съберете тогава с числото 2? Възможно ли е да я събирате с разни числа? Вие измервате единицата с някаква определена мярка, например с аршин или с метър.
31.3.1926г.
42. Кръг и елипса, ООК , София
Следователно числото 2 може да расте, т.е. да се увеличава, когато единицата не може да се увеличава. Кажем ли, че човек може да се развива, да расте, той е в числото 2, в Божественото и в човешкото.
7.4.1926г.
43. Три вида съзнание, ООК , София
Като съберете последователно всички тия числа, ще получите числото 21.
30.5.1926г.
44. Окултни познания,  МОК , София
44.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Следователно числото 2, това е път за развитие. Човек, който иска да знае пътя на неговия живот, трябва да разбира числото 2. Следователно в числото 2 ще се поляризира. С появяването на числото 2 имаме два центъра.
13.10.1926г.
45. Свободно движение, ООК , София
Сега ще дам още някои обяснения на числото 2, взето от първа до четвърта степен. Числото 21 означава човек, роден през пролетта.
Числото 23 представя човек, роден през есента и се намира под влиянието на Сатурн.
15.12.1926г.
46. Неразрешеното, ООК , София
В такъв случай и 2=1, ако приемем,че числото 2 представя две полугодия.
23.1.1927г.
47. Представа за трите свята,  МОК , София
В числото 21 – обратно: дъщерята се е родила по-рано.
23.3.1927г.
48. Малкият повод, ООК , София
Ако пък имате числото 2435, вие сте в началото на това число, на първо място.
16.10.1927г.
49. Значение на линиите,  МОК , София
Запример, имате числото 2, 22, 23, 24, или A, A2, A3, A4. – Буквата A представя човек с един морал, A2 – с два морала, A3 – с три морала, A4 – с четири морала.
30.10.1927г.
50. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Обаче числото 27, сумата на което е 9, е активно число, поради което уравновесява силите на числото 35.
31.12.1927г.
51. Отворените очи,  ИБ , София
Числото 2 представлява Божествената съкровищница - богатствата, които Бог раздава.
15.1.1928г.
52. Заветът,  НБ , София
Числото 23 е символ на размирие.
22.1.1928г.
53. Никодим,  НБ , София
Числото 23 е число на размирие.
22.2.1928г.
54. Възкресение, ООК , София
Числото 24 е добро, хармонично. Числото 24 ще ви постави в хармония със земята.
30.5.1928г.
55. Придобиване на щастие, ООК , София
За пример, какво знае той за отношението между числата 10 и 2? Защо числото 10 без числото 2 не може да реализира своите стремежи? За изяснение на това отношение ще приведа следната проста аналогия. Представете си, че числото 10 е едно буре с 10 обръча, а числото 2 са двете дъна на това буре.
7.9.1928г.
56. Мъртвата точка,  МОК , София
Например, числото 23456789101112, разгледано като едно голямо число, е съставено от цифри, които имат различни стойности, в зависимост от реда, който заемат.
56.2 Мъртвата точка ( втори вариант )
Ако поставите единицата в успоредно състояние (11), ще се яви числото 2 (II). Да кажем, това е един търговец, капиталът му е бил в застой, не намира изходен път, но тъй се случава, той излиза из тази мъртва точка и става числото 2. След туй и числото 2 се намира в мъртво положение.
Следователно 2х2=4 показва в даден случай посоката, към която човек трябва да се движи или посоката, към която числото 2 трябва да се движи.
10.10.1928г.
57. Какво са разбрали, ООК , София
Запример, числото 2 представлява две единици, т.е. едно количествено отношение. Ако напишете 22, 23, 24, 25, какво ще получите? Числото 22 означава 2, умножено само на себе си: 2.2=4; 23=2.2.2=8; 24=2.2.2.2=16; 25=2.2.2.2.2=32. Числото 2 означава жена. Щом не е повдигнато в степен, числото 2 представлява жена, която се движи само между 2 точки A и B – бащата и майката. Когато числото 2 е повдигнато във втора степен, това показва, че жената е станала майка. Числото 2, повдигнато в куб, в трета степен, показва, че майката е оженила вече дъщеря си, станала е баба, има си внучета. Следователно числото 2, повдигнато в куб, показва, че в него влизат толкова семейства, колкото страни има кубът.
17.10.1928г.
58. Възприемане и предаване, ООК , София
В обикновената математика числото 2 е еднородно, обаче във висшата математика, с която невидимият свят се занимава, то е разнородно число, понеже е образувано от 2 числа.
В това тяло, което представлява единица, едновременно живее и една жена – числото 2, което иска да реализира една идея.
19.12.1928г.
59. Израз на живота, ООК , София
Ако творческите сили взимат надмощие в дома, т.е. ако женският принцип преодолява, това показва, че този дом е основан върху числото 21.
Числото 21 е израз на великата любов, която осмисля живота. Числото 21 се състои от 10+10+1. Двете десетки в числото 21 са от две различни категории.
26.12.1928г.
60. Направление на истинския живот, ООК , София
Както виждате, тук и при събирането на числото 2 с 2, и при умножаването му, се получава един и същ резултат.
1.1.1929г.
61. Тихият глас,  ИБ , София
Числото 21 е израз на великата Любов, която осмисля нещата, която носи безсмъртие.
За да оправят хората работите си, кога и да е все трябва да дойде една година, подобна на 1929, чийто сбор от цифрите да даде числото 21, или обратното на него - 12. Числото 2 представлява егоизма в човека, който е причина за спорове, неразбирания между тях и т.н.
2.1.1929г.
62. Вторият ден, ООК , София
Числото 24 се дели на 2, на 4, на 6, на 8 и на 12.
Числото 21 можете да го делите, умножавате, вадите и събирате с други някои числа.
27.2.1929г.
63. Отношение между числата, ООК , София
63.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Питам сега, как жената ще оправи мъжа? Ако остане при числото 2, тази работа няма да се оправи, ще минеш в числото 3.
Какво предполага числото 20? Това не е дом, то е едно учреждение.
1.3.1929г.
64. Наука и знание,  МОК , София
64.2 Наука и знание ( втори вариант )
Имате ли понятие каква е тежестта на една прашинка? Имаме числото 2. Значи тук 5 000 000 е по-малко от числото 2.
17.4.1929г.
65. Трудни задачи, ООК , София
65.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Числото 2 е закон на противоречие, контраст.
Та казвам, с числото 2 вие може да разрешите този въпрос. Работата, която не може да извърши спрямо сина, той има отношение към числото 2.
Следователно числото 2 е, което внася контраст. в какво седи контрастът? Туй, което същевременно внася якота и внася и мекота, то е контраст. Казва някой - числото 2 е контрастно, внася якота и мекота. Казвам, една от задачите на числото 2.
В дадения случай числото 2, два милиграма желязо премного са, то трябва да се пренесе от едното полушарие в другото.
Както твърдят съвременните окултисти, образува се контраст на южното полушарие по закона на числото 2, влиза в действие математически, тъй да кажем. Тогава ще пристъпим към контраста, към числото 2.
28.4.1929г.
66. Момчето ми,  НБ , София
Как получихте числото 25? Ще кажете, че работата е много проста. Двойката в числото 25 показва, че на това число не достига нещо. Само числото 2 е в състояние да изглади техните недоразумения. Числото 25 казва на човека: Не влагай парите си в банка, съставена от 25 члена, защото, в края на краищата, ще получиш само 25% от вложената сума, а останалите 75% ще хвръкнат.
29.5.1929г.
67. Определени движения, ООК , София
Например ако 20 души разбойници се сдружат, числото 20 вече е опетнено. Ако 20 светии се съберат на едно място, числото 20 е чисто, свещено.
20.9.1929г.
68. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Какво представя числото 21? Това число е образувано от цифрите 1 + 2 = 3.
68.2 Правата линия ( втори вариант )
Какво представлява 8? (“8 е кубът на числото 2.”) Тогава какво е отношението на 9 и 8? 9 е квадрат, а 8 е куб.
18.10.1929г.
69. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
69.2 Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) ( втори вариант )
И вие ще се произнесете за онова, което аз ще свиря.” Сега третото положение какво ще бъде? Да кажем, първият представлява числото 1, а вторият числото 2.
27.10.1929г.
70. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Като дошли до числото 25, подсъдимият казал:Спрете тук! Аз имам другар, на когото трябва да наложите същото наказание.
10.11.1929г.
71. Сторете да насядат,  НБ , София
Момъкът трябва да изучава числото 21, да премества единицата пред двойката, да образува числото 12.
Числото 21 се включва в 90.
71.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
За момъка е числото 21.
Числото 2 и 1 се включват в 90.
22.11.1929г.
72. Природни гами,  МОК , София
72.2 Природни гами в живота ( втори вариант )
Какво ще имате при числото 2? Онези от вас, които могат да изчисляват, можете да кажете къде ще бъдете след един час приблизително? Колко е кръгът на земята? (40 хиляди километра е обиколката, само екваторът.) Значи при 10 хиляди километра ще бъдете на една четвърт от кръга, а след два часа ще бъдете при II.
6.12.1929г.
73. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
73.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
У него се зароди желание и той даде нещо на числото 2, то спи още. Едно идва и остава там, числото 2, след като се събуди и намери кесията, но понеже няма нищо общо с числото 1, то се чуди, казва: “Откъде дойде това?” Но понеже те нямат никакво отношение, числото 2 не знае за единицата, макар че са били на едно място.
Питам, какви заключения ще направи числото 2? Сега моите разсъждения в дадения случай.
20.12.1929г.
74. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
74.2 Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне ( втори вариант )
При това числото 2 представя двама работника, две разумни същества, 2-10-15, 5-10-х.
27.12.1929г.
75. Собственик и наемател,  МОК , София
75.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
Следователно числото 2 е влязло вътре и произвело този ефект. Защо? Числото 2 е причината.
29.12.1929г.
76. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Дойдете ли до съдържанието, до същината на числото 25, и учените, и философите не могат да кажат нещо положително. Числото 25 може да вземе участие навсякъде в живота.
13.6.1930г.
77. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
В числото 21 управлява двойката - принципът на сърцето, т.е. на чувствата.
Не е безразлично дали едно дете е родено в дом, където играе роля числото 21.
77.2 Образци за самовъзпитание ( втори вариант )
В числото 21 управлява двойката - принципът на сърцето, т.е. на чувствата.
Не е безразлично дали едно дете е родено в дом, дето играе роля числото 21.
Казах: месецът е второстепенно, но вземам числото 21 в дадения случай, и то е само като обяснение.
12.9.1930г.
78. Светът на правата линия,  МОК , София
78.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
Как е произлязло числото две – 2? Този характер? Кои са били подбудителните причини да се яви числото 2? Римски имате II, а арабско – 2.
12.11.1930г.
79. Правилно отношение към числата, ООК , София
Истинската жена представя числото 2. Щом числото 2 не е цяло, жената не е само жена, все има някакви силно проявени мъжки черти.
Тъй щото, и вие не трябва да се произнасяте за числото 2. Единственото нещо, за което не трябва да давате мнението си, това е числото 2. Искате ли да ви е мирна главата, не се произнасяйте за числото 2. Понеже числото 2 представя жената, ще знаете, че нямате право да се произнасяте за характера на жената. Следователно, дойдете ли до числото 2, поклонете се, погледнете към Бога и кажете: „Господи, само Ти знаеш тази работа.
Противоречията в живота се дължат на факта, че всички хора бързат да кажат мнението си за числото 2. Някой пита: „Защо съм нещастен?“ – Произнесъл си се за числото две. – „Защо работите ми не се нареждат добре?“ – Произнесъл си се за числото 2. – „Какво трябва да правя, за да се освободя от противоречията и нещастията в живота?“ Щом искаш да се освободиш от противоречията в живота, като се намериш пред числото 2, не давай мнението си, но кажи: „Божия работа е това“.
Този стих може да се изкаже и по друг начин: Любете числото 2 и не се произнасяйте за него. За числото 2 не казвайте нито добро, нито лошо, както Бог е премълчал.
Всеки трябва да започне с числото 2 като творческо число, с което и Бог е започнал създаването на света.
27.3.1931г.
80. Знание и прилагане,  МОК , София
Ако поставите двойката пред единицата, ще получите числото 21, което е по-голямо от числото 12; ако поставите тройката пред двойката, полученото число 32 ще бъде по-голямо от 23; на същото основание числото 54 е по-голямо от 45.
15.4.1931г.
81. Специфична работа, ООК , София
Числото 2 не мени мястото си и в двата случая.
1.5.1931г.
82. Разумно прилагане,  МОК , София
С числото 2 човек може да работи.
Казвахме, че числото 2 е най-мощното, непобедимо число. Следователно числото 2 не е нищо друго, освен Любовта. Значи само детето, т.е. тройката, е в състояние да предизвика любовта на майката – на числото 2.
82.2 Разумното употребление ( втори вариант )
Тъй в дадения случай числото 2, това са златните пари, които имате. Имате една златна монета, числото 2, имате два лева, искате един хляб, непременно трябва да извадите двата лева от джоба си и да ги дадете, и тогава единицата ще бъде на ваше разположение, и силата на тази единица ще бъде на ваше разположение, и може да се ползувате.
Казвате числото 2. Числото 2 е най-мощното число в света! Числото две е врата, през която ти можеш да влезнеш и излезнеш.
Какво беше числото 2? (най-мощното число). Коя е мощната сила, която може да определи числото 2? Щом числото е 2, това е Любовта. Само едно число има, което може да огъне единицата, това е числото 2. Но числото 3 в даден случай е онова, което може да предизвика числото 2.
2.10.1931г.
83. Живот и отношения, МОК , София
83.2 Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение ( втори вариант )
Как се е образувало числото 2. (Числото 2 се е образувало от сливането на две единици.) А числото три? (Пак по същия начин.) Когато две противоположни единици се слели, образували числото 2, а когато една противоположна единица се сляла, образува числото 3. – Когато противоположности се сливат, образуват числа.
18.10.1931г.
84. Отношение на два закона,  НБ , София
Числото 27 например се превръща в 72.
30.10.1931г.
85. Силови центрове,  МОК , София
85.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Ако вземете числата от 1 до 10, как ще определите, какво отношение има числото 2? Или в геометрията вие изучавате какво отношение имат числата.
13.11.1931г.
86. Първият предвестник,  МОК , София
86.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Да допуснем сега, че този X след като направите едно разкритие, видите, че е равен на числото 2. Или числото 2 аз го вземам в даден случай, след като вие сте се запознали с вашия учител, в гимназията или в университета, но да вземем гимназията понеже там е развито съзнанието, вие намерите, че вашият учител е добър и умен. Аз го тургам числото 2.
25.11.1931г.
87. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Числото 25 показва дължината на изминатия път.
11.12.1931г.
88. Щастливи числа,  МОК , София
Числото 28 е също щастливо.
88.2 Щастливи числа ( втори вариант )
Числото 2 е полюс, в който силите на едното се изразяват.
Числото 28 е щастливо число.
16.12.1931г.
89. Правилен живот, ООК , София
89.2 Правилен живот ( втори вариант )
Тук числото 2 е материално, има отношение към физическия свят.
27.1.1932г.
90. Двете отверстия, ООК , София
90.2 Двете отверстия ( втори вариант )
На кого трябва да се сърди първата жена? Аз взимам "жена" като едно число - числото 2.
6.3.1932г.
91. В последното време,  НБ , София
Числото 2 показва, че единицата е разделена на две части; числото 3 показва, че единицата е разделена на три части; 4 показва, че единицата е разделена на четири части; 5 показва, че единицата е разделена на пет части; 10 показва, че едно цяло число има, което е разделено на 10 равни части.
18.3.1932г.
92. Петък и събота,  МОК , София
След това ще извадите от него числото 2 и ще го умножите на 20.
92.2 Петък и събота ( втори вариант )
Тези 15 лева, казва той, вие ще ги умножите на числото 10. 10-те на 10, след това той казва, ще ги намалите с числото 2 и пак ще го умножите с числото 20. 15 по 10 – 2 по 20. 13 по 20 и 4 равно на Х. Или казано друго яче, той като праща тия пари, казва: Ще потопите това число в една чаша вода и след като го потопите 10 пъти, то донякъде ще даде основата на това число, след това ще извадите числото 2. В дадения случай ще го омиете, а числото 2 като го потопите два пъти във водата, ще го изтриете.
1.4.1932г.
93. Значение на числата,  МОК , София
Ако зададете този въпрос на някой кабалист евреин, той ще ви каже, че щастието на човека зависи от числото 22. – Защо? – Защото числото 22 играе роля в живота на евреина. – Кое число е важно за българина? – Числото 31.
Откакто е създаден човекът, все едно нещо изучава – свойствата на числото 22.
93.2 Значение на числата ( втори вариант )
Ако беше един кабалист евреин, щеше да каже, че вашето щастие зависи от числото 22. Всеки човек, който има числото 22, той е Израил.
Който научи числото 1, той става господар, който научи числото 2, става слуга.
Този адепт като дойде в рая, образува съчетанието с числото 2. Вземете евреите и еврейския народ, е числото 2.
15.4.1932г.
94. Живите числа,  МОК , София
94.2 Живи числа ( втори вариант )
Числото 2 показва: Как можете да имате добро обществено положение, да бъдете почитан? – А 3 показва, каквото искаш ще стане.
29.6.1932г.
95. Отец ми живее, ООК , София
95.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
В дадения случай числото 20 всякога означава една идея, която трябва да се реализира в света.
23.9.1932г.
96. Великата разумност,  МОК , София
96.2 Разумност ( втори вариант )
То е числото 2. Най-първо, ако не се справите с числото 2, към числото 3 не можете да отидете.
28.9.1932г.
97. Разумните сили, ООК , София
97.2 Разумните сили в природата ( втори вариант )
Числото 2 е свят на свободата, която истината ти е дала.
5.10.1932г.
98. По този път, ООК , София
Например, като поставим тройката при двойката, получаваме числото 23.
20.11.1932г.
99. Време и пространство,  УС , София
Значи, числото 27 е кубът на тройката.
23.11.1932г.
100. Три типа хора, ООК , София
100.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Вие умножавате числото 2, но то никога не може да се умножи.
21.12.1932г.
101. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Който не разбира законите на числото 2, т.е. условията, при които може да впрегне нещата на работа, той нищо не е постигнал. Само чрез законите на числото 2, ти можеш да накараш неразумните сили, опаките неща, лошата съдба, болестите, сиромашията да се премахнат.
13.1.1933г.
102. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
Така се образувало числото 2 – борба между две единици.
102.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Образувало се е числото 2 на две равни части.
31.3.1933г.
103. Закон на доброто,  МОК , София
103.2 Закон на доброто ( втори вариант )
Но като разбираш динамичността им, т.е. това, което можеш да направиш с числото 2 и с числото 3, тогава имаш по-ясно разбиране.
28.4.1933г.
104. Председател на фирмата, МОК , София
Ако я събереш с друга единица, получаваш числото 2. – Как е възможно,единицата, от която всичко излиза, да се увеличи? – Това може да стане, ако се намери друг, по-голям от нея, от който тя да вземе нещо.
104.2 Кандидати за председатели на фирма ( втори вариант )
С числото 2 човек ходи.
3.12.1933г.
105. Стани и яж!,  НБ , София
Защо Господ не взе едно ребро, а взема две? Числото 2 е спасително положение. Числото 2 спасява човека, но едното не спасява.
31.12.1933г.
106. Да живее душата ми!,  НБ , София
Ако разбираш числото 2, то е човечеството.
4.2.1934г.
107. Разумните ще разберат,  НБ , София
Засега най-щастливото число, според мене, с което човек трябва да работи, то е числото 2.
1.4.1934г.
108. Очите на мъдрия,  НБ , София
Числото 2 не прилича на числото 3 и 3 не прилича на 4.
2.5.1934г.
109. Път за постижение, ООК , София
Защо числото 2 събрано със себе си или умножено на себе си дава пак 4.
31.8.1934г.
110. Перпендикулярни движения,  МОК , София
Всички неща, които са сладки, захар ли представляват? Къде упражнява влияние числото 2? Човек има два крака.
16.11.1934г.
111. Променчиви величини,  МОК , София
Вие в числото 2 нямате тази сигурност да удържите онова, което имате.
28.11.1934г.
112. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Числото 2 е женско.
15.2.1935г.
113. Първото и последното място,  МОК , София
Но числото 2 в единия случай в известно отношение е изгубило от своите качества.
1.3.1935г.
114. Голямото и малкото, МОК , София
Срещам трети и му казвам: Твоите нещастия зависят от числото 2.
С кое число ще го утешите? С числото 2. Числото 2 утешава човека. Числото 2 утешава. Стойността на числото 2 ще знаете. Числото 2 е силата на човека.
6.3.1935г.
115. Законът на помагането, ООК , София
Същото е и за числото 2.
27.3.1935г.
116. Божественият подтик, ООК , София
Например искам да изразя числото 20.
21.4.1935г.
117. Трите степени,  УС , София
Добро е числото 25, но трябва да се знае, от какво произлиза то.
117.2 Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките) ( втори вариант )
Защо като умножите вие пет по пет, двете числа, които са еднакви, и защо получавате числото 2 и 5 (25)? Отде накъде излезе двайсет и пет? И защо в резултата вие философски разсъждавате.
7.6.1935г.
118. Малките желания,  МОК , София
Имате числото 24 например.
118.2 Малките желания ( втори вариант )
Имате числото 24 например.
13.11.1935г.
119. Тайната на даването, ООК , София
Числото 2 може да го разделите и ще се падне по единица.
17.11.1935г.
120. Вътрешният закон,  УС , София
120.2 Вътрешният закон ( втори вариант )
За да се освободиш от противоречията на числото 29, трябва да събереш цифрите му и да го превърнеш на 11.
1.12.1935г.
121. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Сега вие считате, че числото 24 е щастливо число.
1.12.1935г.
122. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
На мене са дали числото 29. Мърморица е числото 2 до немай-къде. Сега дете ще имаш.“ – „Тъй ли? Хубаво.“ Сега числото 2 очаква да се ожени един ден. (Смях.)
Или, другояче казано: числото 2 всякога показва един начин – когато ние се намираме в една мъчнотия да мислим, да чувствуваме и да постъпваме, то е числото 2. И щом не знаеш как да решиш, то е числото 2. Не знаеш как да мислиш – числото 2. Но по какъв начин трябва да го кажеш? Но щастие трябва да [...] числото 2.
122.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Аз работя с числото 29.
3.1.1936г.
123. Двата вида пеене,  МОК , София
Сега няма да се спра върху числото 25 защо го вземам.
26.1.1936г.
124. Слуги на Доброто, УС , София
Тогава, за да превърнете числото 2, което е нещастно число – това са коментарии, – за да направите числото 2 щастливо, трябва да слугувате на числото 1, на Доброто. Злото пък е числото 2.
4.10.1936г.
125. Свърши се виното,  НБ , София
Във втората десетица числото 21 има отношение към двойката.
9.10.1936г.
126. Двете колела,  МОК , София
Вземете числото 21. Или имате числото 24: първото число пак е отрицателно, а 4 е положително. После имате числото 27 и така ги нареждате.
126.2 Двете колела ( втори вариант )
Вземете числото 21. 2-те означава отрицателна сила, едното положителна. Или имате числото 24.
11.10.1936г.
127. Алилуя,  НБ , София
Числото 21 е преобладаващо влияние на женския принцип.
11.10.1936г.
128. Реалното в Любовта,  УС , София
Духът казва на едного: „Твоето щастие е в числото 21“. Следователно, ако си женен, твоето щастие е в числото 21, в двойката, т.е. в жена ти. Значи числото 12 показва, че мъжът е богат; числото 21 показва, че жената е богата.
Питате: Защо в числото 21 жената е богата? Нали знаем, че в миналото жената е била мъж, а мъжът – жена? – Какво си бил в миналото, не е важно.
16.10.1936г.
129. Същественото за младите,  МОК , София
Интересно е числото 2.
129.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Числото 2 има това свойство, че и като се умножава и като се събира са получава едно и също число. 2 по 2 прави 4 и 2 и 2 пак прави 4.
21.2.1937г.
130. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Това равенство е вярно само за числото 2, но не и за другите числа.
21.3.1937г.
131. Лотовата жена,  НБ , София
А числото 2 е число на борба.
9.4.1937г.
132. Мисълта – изходен път, МОК , София
Но по закона на аналогиите нека вземем числото 2, което представлява една права линия.
2.5.1937г.
133. Стана невидим,  НБ , София
За да се устрои този свят, за да почне да прогресира, да еволюира, трябва да се внесе числото 2. Значи, числото 2 ще устрои света.
13.6.1937г.
134. Проводници на любовта,  УС , София
Числото 21 е приложената любов. – Кой може да приложи любовта? – Възкръсналият.
17.9.1937г.
135. Аристократ и демократ, МОК , София
Колко единици имате в числото 2, колко единици имате в числото 3? Добре, някой ще ви каже, че една единица, събрана с две единици, дава три единици.
17.12.1937г.
136. Възпитание на чувствата, МОК , София
Ами, ако нямате лакмусова книга по какво ще познаете? Числото 1 – то е киселина, числото 2 – то е основа.
4.2.1938г.
137. Законът на хармонията в тялото,  МОК , София
Числото 2 /две/ носи мекота.
18.2.1938г.
138. Програмата в живота,  МОК , София
Мощното число е числото 2.
2.10.1938г.
139. Любовта дава живот,  НБ , София
Според някои учени, тя е равна на числото 20 повдигнато в 62 степен. Такава топлина, каквато ни дава числото 20 подигнато в 62 степен не съществува.
Ако след като умрете ви подложат на температура, равна на числото 20, повдигнато в 62 степен, вие ще се разложите на толкова малки частици, че ще заемете пространството на цялата слънчева система.
Като излезеш от гамата на цветовете и минеш в радиацията на числото 20 в степен 62, според учените, ти ще бъдеш в границата на духовния свят едно с ангелите да служиш на Бога.
30.4.1939г.
140. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ , София
Ако ти кажа, че числото 21 ще ти помага, това значи, че когато станеш на зряла възраст, работите ти ще се оправят.
24.1.1940г.
141. Две задачи, ООК , София
Числото 25 го вземам в дадения случай като резултат. Ако ти два пъти си пострадал, ти ще минеш през числото 25.
31.3.1940г.
142. И Петър се грееше,  НБ , София
Числото 2 е резултатът от събирането на две единици. Числото 2 е едно отрицателно число.
Защо обичам последния образ? Защото той представя числото 21, което е съставено от единица и от двойка.
3.5.1940г.
143. Теория, реалност и приложение,  МОК , София
Числото 29 е число на противоречия, събрани две неща несъвместими. Числото 2 представя Божествен принцип, който иска да се приложат нещата както трябва.
26.6.1940г.
144. Бъдете яки!, ООК , София
Ако ти искаш да се движиш в една плоскост, трябва да разбираш законите на числото 2.
30.6.1940г.
145. По-блажен е!,  НБ , София
Числото 2 е добро число за него.
17.7.1940г.
146. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
Всеки, който е недоволен от себе си, трябва да му турите числото 2, за да стане доволен.
31.7.1940г.
147. Източникът на радостта, ООК , София
Числото 2 със стрела нагоре показва, че растението е вече узряло; а пък числото 2 със стрелата надолу, показва, че трябва да се жени вече.
7.8.1940г.
148. Разбиране на природните закони, ООК , София
Или пък ви интересува числото 2 – тогава вземете средния пръст. Числото 2 е число отрицателно, но динамично. Числото 2 в себе си е носител някой път и на доброто, и на злото. Всички спорове произтичат от числото 2. Числото 2 показва, че човек по естество е едно същество скандалджия. А ние в живота трябва да се справим с числото 2.
Та, мозъкът на човека е под числото 2: раздвоен е на ляво и на дясно полушарие.
Някои хора са се спрели на числото 2.
Всички в Европа са в числото 2. Англичаните и германците са в числото 2.
За да изправите числото 2, 2 трябва да се влюби в числото 1: 1 плюс 2 е равно на 3.
12.3.1941г.
149. Музикални тактове, ООК , София
Детето плаче, оплаква се, тукъ-тамъ го боли – то е вече числото 2. То е числото 2. 1 – вземашъ назаемъ, 2 – плащашъ. Дветѣ очи иматъ числото 2.
Та казвамъ: Страданията произтичатъ отъ числото 2. Ако знаешъ какъ да постѫпишъ – ще излѣзешъ, за да се справишъ съ числото 2 на мѫчнотиитѣ. Щомъ не става редовно кръвообращението, има повече венозна кръвь, то е числото 2.
Ако кажемъ, че човѣкъ не знае какъ да се справи съ ценноститѣ, подразбираме числото 2. Числото 2 – то е едно нажежено желѣзо. Числото 2 винаги взема, не дава. Туй, което те изгаря, е числото 2. Имашъ каквато и да е несрета въ живота си, това е числото 2. То може да е нагорещено или може да е нѣкой чукъ, то е числото 2.
Щомъ си въ числото 2, навсѣкѫде ще имашъ противоречия. Нѣкой пѫть взелъ една четвъртинка, нѣкой взелъ една половинка отъ билета, нѣкой взелъ единъ цѣлъ билетъ, но ако вземешъ цѣлъ билетъ на числото 2 – нищо нѣма да спечелишъ. Ние сме числото 2, Богъ е единица.
То е числото 2. При числото 2 умътъ работи и сърдцето работи, но волята ти не работи.
149.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Детето плаче, оплаква се, тук-там го боли – то е вече числото 2. То е числото 2. 1 – вземаш назаем, 2 – плащаш. Двете очи имат числото 2.
Та казвам: Страданията произтичат от числото 2. Ако знаеш как да постъпиш – ще излезеш, за да се справиш с числото 2 на мъчнотиите. Щом не става редовно кръвообращението, има повече венозна кръв, то е числото 2.
Ако кажем, че човек не знае как да се справи с ценностите, подразбираме числото 2. Числото 2 – то е едно нажежено желязо. Числото 2 винаги взема, не дава. Туй, което те изгаря, е числото 2. Имаш каквато и да е несрета в живота си, това е числото 2. То може да е нагорещено или може да е някой чук, то е числото 2.
Щом си в числото 2, навсякъде ще имаш противоречия. Някой път взел една четвъртинка, някой взел една половинка от билета, някой взел един цял билет, но ако вземеш цял билет на числото 2 – нищо няма да спечелиш. Ние сме числото 2, Бог е единица.
То е числото 2. При числото 2 умът работи и сърцето работи, но волята ти не работи.
10.10.1941г.
150. Баща, майка и дете,  МОК , София
После ще започнете с числото 2.
12.10.1941г.
151. Истинската лоза,  НБ , София
Ние по някой път казваме, защо числото 23 е неприятно число.
17.10.1941г.
152. Основният тон,  МОК , София
Всичко това, което съм начертал на дъската, за колко бихте го продали? Ако един учител ви даде една задача: „За какво може да ти послужи числото 2?“ Веднага ще реша задачата. Числото 2 ще впрегне краката си на работа. Тогава казва учителят: „Турете в действие числото 2, турете в действие числото 3.“ Числото 3 в движение е триъгълникът. Имате числото 2.
29.10.1941г.
153. Разумна почивка, ООК , София
Числото 2 ние не го обичаме, понеже не искаме да жертвуваме.
23.11.1941г.
154. Блажени кротките,  НБ , София
Числото 23 за да го примириш, майката трябва да има голямо самоотричане, че тя да вземе първа инициативата, тя да го обича, не да очаква зетят или снахата да я обичат.
31.12.1941г.
155. Едно, две, три, ООК , София
Имате 1 – мярка на нещата, имате числото 2 и после – 3. За числото 2 казвате, че е лошо, но туй число 2 е, което може да укроти единицата.
25.2.1942г.
156. Нови насоки, ООК , София
Числото 2 е на Месечината.
22.3.1942г.
157. Великият път,  УС , София
Числото 2, това е великото знание, Мъдростта, която ти имаш.
29.5.1942г.
158. Тон и техника,  МОК , София
Българинът за числото 2, 20, 200 има особено понятие. Числото 2, това е основа. 3 е резултат в дадения случай. А онази, възрастната жена, представя числото 2. Кому предпочиташ ти да дадеш да ти опере дрехата? Българинът е умен, предпочита числото 2. Числото 2 е мощно, две за него е голямо.
7.10.1942г.
159. Положителен живот, ООК , София
Но числото 2 е неустойчиво, то няма равновесие.
30.4.1943г.
160. Възходящ и низходящ порядък,  МОК , София
Ще вземеш числото 2 от нисшия порядък, 2x3=6. 2+4 също прави 6.
13.10.1943г.
161. Умен, добър и силен, ООК , София
161.2 Умни, добри и силни ( втори вариант )
Имате числото 1, имате и числото 2.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.