Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Числото 16 е преповторение на числото 7, което е смирение.
19.12.1926г.
2. Благоприятният час,  МОК , София
Числото 16 означава изхвърляне на злото от висшите светове. Преди да се е справил със злото в себе си, човек живее в числото 16. Дойде ли до числото 16, силата му чувствително намалява.
2.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
Числото 16 – всеки човек трябва да се събори.
13.11.1927г.
3. Така е писано,  НБ , София
Числото 165 см. височина, например, е физическа мярка, но тя определя проявите на даден човек.
9.2.1928г.
4. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Според кабалистите числото 15 означава разклащане трона на дявола; числото 16 означава хвърляне на дявола от трона долу.
10.10.1928г.
5. Какво са разбрали, ООК , София
За лошия човек числото 15 подразбира уволняване от служба; числото 16 – обръщане на работите му наопаки.
8.9.1929г.
6. Стотникът,  НБ , София
Какво означава числото 4, или числото 16? Някой продал двата си петела по два лева.
24.9.1930г.
7. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
За пример, какво представя числото 167,531? То крие в себе си една кабалистична идея, която трябва да се разбира. Първите две цифри от това число са числото 16 – изхвърляне на дявола, т.е. на злото, вън от ума на човека.
12.8.1932г.
8. Трите свята, СБРБ , 7-те езера
Числото 16 показва, че човек трябва да свърши 16 факултета, за да разпръсне всичката тъмнина или невежество от главата си.
24.9.1937г.
9. Възможности в живота, МОК , София
Имате, да допуснем числото 16 или числото 32. Какво представлява в дадения случай числото 16? Не ви е познато.
19.4.1939г.
10. Големите блага, ООК , София
Значи да скъсаш всичките търговски отношения, които имаш с всичките фирми в света, това е числото 16.
30.4.1941г.
11. Основенъ тонъ, ООК , София
Числото 16 е количествено число. 16000 хора или 16000 златни или книжни пари. „Вениръ“ значи онзи, който направилъ свѣта. Числото 16 показва, че ние вече сме се освободили отъ едно несносно зло въ свѣта. Сега ти даватъ числото 16, даватъ ти едно богатство.
11.2 Основен тон ( втори вариант )
Числото 16 е количествено число. 16000 хора или 16000 златни или книжни пари. “Венир” значи онзи, който направил света. Числото 16 показва, че ние вече сме се освободили от едно несносно зло в света. Сега ти дават числото 16, дават ти едно богатство.
2.4.1943г.
12. Най-малкото и най-голямото добро,  МОК , София
Щом се разклаща основата на злото – 15, тогава всичко рухва – това е числото 16.
8.10.1943г.
13. Силите на природата, МОК , София
Да се върнем към числото 165.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.