Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1911г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на человечеството.
23.8.1914г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Винаги и где да е, посрещнеш ли числото 13 в живота, четете този псалом.
Казвам ви: сега, в новата епоха, не правете старите погрешки, защото, щом направите старите погрешки, непременно ще се намерите в числото 13. Истина, сега сте в числото 14, но щом съгрешите, ще слезете в числото 13 и ще изпитате страданията, които изпитват всичките хора, които страдат по земята.
31.8.1914г.
3. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Казвам ви: сега, в новата епоха, не правете старите погрешки, защото, щом направите старите погрешки, непременно ще се намерите в числото 13. Истина, сега сте в числото 14, но щом съгрешите, ще влезете в числото 13 и ще изпитате страданията, които изпитват всичките хора, които страдат по земята.
3.2.1915г.
4. Искайте сила, имайте вяра, ИБ , Бургас
Числото 13 е число за духовния свят.
13.10.1918г.
5. Двата полюса,  НБ , София
Като съберете цифрите му, получавате 11, което число у евреите е така фатално, както за нас е числото 13.
5.2 Двата полюса ( втори вариант )
Като съберете цифритѣ му, получавате 11, което число у евреитѣ е така фатално, както за насъ е числото 13.
25.5.1919г.
6. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Числото 13 днес е нещастно за културния европеец: него мъчно можете да вкарате в някоя стая на хотела с номер 13.
5.2.1920г.
7. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Това положение на носа и веждите показва числото 13.
25.1.1921г.
8. Кротките, НБ , ИБ ,
Не, тя няма да ви умори, тя си носи своето щастие, тя беше числото 13 у вас и тогава ви правеше по-голяма беля, а сега е излязла от вас. Едно време, преди да се яви Ева, мъжът имаше 13 ребра, но Бог извади едното ребро от него, именно тринадесетото, и каза на Адама: "Бъди внимателен с числото 13, то е едновременно числото на правдата и злото в света."
4.1.1925г.
9. Насока и направление на енергията, МОК , София
Вие като сте положителен и числото 1 е положително, то ще произведе у вас едно неприятно състояние. (– Ще изберем числото 13.) Още по-лошо: 1, 4, 10, 13 – все са положителни числа.
9.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Отговор: На числото 13.
Реплика: Тогава ще изберем числото 13.
29.3.1925г.
10. Слънчевите трансформатори,  МОК , София
Въпрос: Какво е числото 13?
9.2.1928г.
11. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Днес много хора се страхуват от числото 13. Кукумявката, числото 13 са в човека, а не вън от него.
Какво представя числото 13? То означава дом без майка: единицата е бащата, тройката – синът или дъщерята.
Сборът от цифрите на числото 13 е четири, което е положително число. Вие не можете да разберете защо между единицата и тройката в числото 13 трябва да поставите числото две. Тази връзка съществува по силата на известен закон, който и да знаете днес, няма да ви ползва. – Всякога ли числото 13 е нещастно ? – В едни случаи е нещастно число, а в други – е носител на добри и благоприятни условия. На физическия свят числото 13 разрушава. И затова, ако отидете в странство, в какъвто и да е хотел, библиотека или друго някое заведение, никъде няма да намерите числото 13. Дето предстои да се напечата или напише числото 13, всички го избягват. Съвременните хора се страхуват не само от числото 13, но и от други числа. Числото 13 пък е апашът в човека, който се крие, не иска никой да го види. Велики, учени хора, царе даже се страхуват от числото 13.
16.5.1928г.
12. Разумни отношения, ООК , София
Какво представлява числото 13, от което хората се страхуват? Числото 13 представлява дом без майка. Числото 13 има още по-широк смисъл. Тази е причината, задето хората се страхуват от числото 13. Когато невидимият свят иска да преобрази човека, поставя го под действието на числото 13. В този смисъл казваме, че числото 13 е строго и няма милост към нищо.
И тъй, искате ли да се справите с енергиите на числото 13, сложете Любовта за основа на живота си.
10.10.1928г.
13. Какво са разбрали, ООК , София
За мнозина числото 13 е фатално. Числото 13 – общество от 13 души и т.н.
22.5.1929г.
14. Битие и откровение, ООК , София
По този начин той се освободил от фаталното число, от числото 13.
8.9.1929г.
15. Стотникът,  НБ , София
Понеже не могат да се справят със силите, вложени в числото 13, хората се страхуват от него.
12.2.1930г.
16. Съчетания на числата, ООК , София
Всички хора се страхуват от числото 13. Значи, тройката е правила числото 13 опасно.
16.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Защо ги е страх хората от числото 13, де е опасността в числото 13? Три е опасното число.
30.4.1930г.
17. Положително знание, ООК , София
Дойдете ли до числото 13, вие се натъквате на някакво нещастие, или на някаква изненада.
18.3.1931г.
18. Закон на числата, ООК , София
Какво по-голямо богатство може да искате от това, да познавате Бога, ангелите и хората? Като съберете числата 123, 456 и 789, получавате числото 1368.
30.10.1931г.
19. Силови центрове,  МОК , София
Европейците се страхуват много от числото 13.
19.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Запример числото 13 в Европа къса всички. Никой не иска да иде на работа при числото 13. На материални работи не върви! На малко хора в света върви числото 13.
2.3.1932г.
20. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Например, числото 13 е нещастно, особено за някои хора и народи.
Те казали: Ние сме готови да се борим с числото 13 и, каквото нещастие стане, да дойде върху нашите глави. Ако трима души се хвърлят от една голяма височина в една пропаст, ще останат ли живи? Числото 13 е високо място, отдето човек пада върху камъни.
20.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Например числото 13 е нещастно число за съвременните хора. Трима от тях се надумали да се борят с числото 13. Тези трима англичани не могли да изненадат числото 13.
Ако трима души се хвърлят от една голяма височина на камъните, ще останат ли живи? Следователно числото 13 показва, че човек пада от високо място на камъни и затова трябва да вземе мерки.
18.3.1932г.
21. Петък и събота,  МОК , София
Втората задача: ще вземете числото 13, ще го умножите на 20, т.е. ще го потопите 20 пъти във вода, взета от четири извора.
21.2 Петък и събота ( втори вариант )
И след това като извадите 2, колко остават? Остава числото 13.
24.4.1932г.
22. Запечатаната книга,  НБ , София
Когато вземам числото 13, аз го взимам като едно статистическо число. Туй число има сила да се увеличава в света, да направи чудеса, то е числото 13. Христос боравеше с числото 13. Всеки, който борави с числото 13, винаги ще го сполети една катастрофа на физическото поле. Европейските народи се пазят от числото 13. Ако отидете на Запад в хотелите, няма да намерите числото 13. Тия хора много работи не вярват, но вярват в числото 13. Числото 13 мяза на отрова. Някои хора казват, че числото 13 работи. За личния живот числото 13 е фатално, за общия живот числото 13 някой път е щастливо.
28.9.1932г.
23. Разумните сили, ООК , София
От единицата и тройката се образува числото 13 – фатално. Значи, числото 13 е динамично, взривно число, както бомбата. Като се гневиш, ти си в числото 13.
Числото 13 се изявява често в живота на младите. Това е ревността – числото 13.
23.2 Разумните сили в природата ( втори вариант )
Ако вие съчетаете 1 с 3, числото 13 е едно фатално число. Това е числото 13. Ще се дигне цялата къща, ето числото 13. Като се каже числото 13, тогава и по-голям герой ще се отстрани. Когато наближаваш да се разсърдиш, то е числото 13.
Рекох, ето числото 13.
1.1.1933г.
24. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Питате: „Защо числото 13 е опасно?“ – Опасността е в тройката, която всичко раздава.
8.1.1933г.
25. Духът дава живот,  НБ , София
Казвам, този параход е бил пуснат на числото 13.
25.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Сега ако погледнем случая с френския параход, който изгорял, ще видим че е бил пуснат в морето на числото 13.
18.1.1933г.
26. Влияние на музиката, ООК , София
Детето от първи клас знае да смята до 20, но какво е това знание пред знанието на учения? Сегашните математици и учени знаят много работи, но като дойдат до числото 13, всички се страхуват. В числото 13 няма любов, затова го считат фатално.
15.11.1933г.
27. Най-малката любов, ООК , София
Например, ако отидете в цяла Европа, никъде няма да намерите числото 13. Числото 13 е фатално. Числото 13 пък е число на кражбите, на взятничеството в света.
4.2.1934г.
28. Разумните ще разберат,  НБ , София
Та, казвам: В края на годината е блажен, който достигне до числото 1335.
14.7.1935г.
29. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Вземете запример, съвременните хора се страхуват от числото 13. Де е страхът от това число? Защо хората ги е страх от числото 13? Ще кажете, че това е атавизъм.
13.11.1935г.
30. Тайната на даването, ООК , София
Но тя ви е дадена да я занесете някому! Мислите си: "Не мога ли да изям ябълката и да премълча?" Ако изядете ябълката, ще бъде числото 136, но ако издържите при големите изпитания, вие ще имате числото 10.
17.11.1935г.
31. Вътрешният закон,  УС , София
31.2 Вътрешният закон ( втори вариант )
Например, числото 13 и денят вторник се считат фатални.
1.3.1936г.
32. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Следователно, числото 13 е преодоляващото влияние на мъжкия принцип.
8.4.1936г.
33. Божественото огледало. Трите области, ООК , София
Какво трябва да се прави? Вие как се справяте с числото 13? Числото 13 е мъжко число. Числото 13 създаде жената, мекото число, за да укроти това число.
17.1.1937г.
34. Царството небесно,  НБ , София
Числото 13 е силно число.
29.1.1939г.
35. Двете слугини,  НБ , София
Ако сумата била 1300, тя задържала за себе си сто лева да няма числото 13 някъде. Понеже обичала господаря си, тя всякога уравнявала сумата да не би да го сполети някакво нещастие, ако в нея влиза числото 13. Макар, че и тя го обичала, но оставяла го да страда от числото 13.
16.4.1939г.
36. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
Числото 13 е най-опасното число.
17.11.1939г.
37. Разумни отношения,  МОК , София
Тук в числото 13 имате една киселина, имате едно противоречие. 14 – имате две положителни числа, и двете са киселини, 14 е закон за жертва.
2.2.1941г.
38. Любов и безлюбие, НБ , София
Числото 13 е Божествено.
1.6.1941г.
39. Крайното добро и крайното зло,  УС , София
Съвременните хора ги е страх от числото 13. Числото 13 мяза на един разбойник, като те хване ще те обере.
14.9.1941г.
40. Единственото нещо, УС , СБ , София
Числото 13 е едно от опасните числа. Ще дойдете до стая 12, 12 и половина, 14, но никъде няма да срещнете числото 13.
5.12.1941г.
41. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Защото, ако съберете 5 и 8 имате числото 13, което дава 4. 4 и вече волево число.
6.6.1943г.
42. Числото тринадесет,  УС , София
Та казвам, числото 13, в какво седи нещастието му? Нещастието е там, че то представя дом, дето майката е заминала за онзи свят или дъщерята, или синът. Някои казват тъй: „Не ме е страх от числото 13.“ Числото 13 е на бойното поле, при картечниците – огън има, да минеш през него. Тогава ще видиш какво е числото 13. В дадения случай числото 13 е число без любов. Числото 13 е насилие.
На дъската ще напишеш числото 13, ако искаш да не те крадат крадци, защото и крадците се страхуват от числото 13. Тури съкровищата си под числото 13, и тогава никой няма да влезе вътре. Умрял някой, той е числото 13. Имате един клозет нечист, то е числото 13. Имаш да даваш, пък нямаш нито пет пари, то е числото 13. Отрязан ти е единият крак, то е числото 13. Отрязани са двата крака, то е числото 13. Отрязват ти едната ръка, то е числото 13. Извадено ти е окото, то е числото 13. Оглушал си, то е числото 13. Суша е, нищо не расте, то е числото 13. Всичките нещастия в света произтичат от числото 13. Скарали се двама, то е числото 13. Не могат да се примирят, то е числото 13. Предадеш урок на някой ученик, не му стига умът да го научи, то е числото 13. Убеждаваш някого, той не вярва, то е числото 13. И онези, които не разбират закона, турили числото 13 на любовта. Само когато аз говоря за любовта, спазвам едно правило, понеже при числото 13 седи най-голямата змия, с най-силната отрова и който рече да влезе там, клъвне го, търкули се на земята, та когато аз влизам в числото 13, сменям този караул, турям една фиктивна змия, неорганическа, само да плаши.
Опасна работа е числото 13. Тя влезе в числото 13, и като влезе там, клъвна я змията. Тя влезе в числото 13.
В числото 13 трябва да влязат най-силните, най-умните, най-гениалните, светиите. Има защо хората в Европа да се плашат от числото 13. Сега ние сме в числото 13. Казвате: „Кога ще се свърши тази война?“ Числото 13 е войната.
Хората се страхуват от числото 13.
25.10.1944г.
43. Служители на земята, ИБ , ПС , София
43.2 Служители ( втори вариант )
В същност, числото 13 не е нещастно, но Адам не беше готов за него.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.