Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Числото 12 е завършване на еволюцията.
24.4.1916г.
2. Истината,  НБ , София
И знаете ли защо са били 39 тояги? 3+9=12: числото 12 е законът за закръгляване еволюцията на всички дни от човешкия живот.
11.8.1918г.
3. Две жени,  НБ , София
Числото 12 показва, че първата жена боледувала, понеже е нарушила един от Божествените закони. Числото 12 е съставено от числата 1 и 2. Числото 12 предсказва на болната жена, че като събере 1+2, ще получи тройката – Синът, Човекът, който ще я излекува.
3.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Числото 12 показва, че първата жена боледувала, понеже е нарушила единъ отъ Божественитѣ закони. Числото 12 е съставено отъ числата 1 и 2. Числото 12 предсказва на болната жена, че като събере 1+2, ще получи тройката — синътъ, човѣкътъ, който ще я излѣкува.
10.11.1918г.
4. Да наеме работници,  НБ , София
Числото 120 е резултат.
4.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Числото 120 е резултатъ.
15.1.1922г.
5. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Като ги завъртиш по 9 пъти, ще се образува числото 12.
10.6.1923г.
6. Разпятаго търсите, НБ , София
Останаха при Него само дванадесет ученици и Той ги попита: „Вие искате ли да се отделите?“ – „Не, Учителю, при кого да отидем? Ти имаш думите на живота.“ В числото 12 сборът от 1 + 2 = 3 показва, че те не могат да отидат никъде.
6.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Останаха само дванадесет ученици и той ги попита: „Вие искате ли да се отделите?“ „Не – казват. – Учителю, при кого да отидем? Ти имаш думите на живота.“ Числото 12 сборът му е 1 + 2 = 3.
2.3.1924г.
7. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК , София
Числото 12 показва, че условията се подобряват.
2.11.1924г.
8. Роденитѣ, НБ , София
Числото 12 е цѣлиятъ крѫгъ на човѣшкия животъ.
8.2 Родените ( втори вариант )
Числото 12 е целият кръг на човешкия живот.
7.12.1924г.
9. Великата погрешка, МОК , София
9.2 Великата погрешка ( втори вариант )
В третата колона пък имаме събиране на цифрите на числото 15: 1+5=6; после на числото 12: 1+2=3 и т.н.
4.1.1925г.
10. Насока и направление на енергията, МОК , София
Следователно в дадения случай, щом вие сте положителен, вие трябва да изберете числото 2; щом изберете числото 2, може да изберете числото 12. Как е създадено 12? Числото 12 показва как може една положителна енергия да се превърне в една отрицателна енергия.
10.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Отговор: На числото 12.
Числото 12 е закон на резултати.
21.3.1926г.
11. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Щом температурата ти се увеличи на 39 градуса, ако разбираш закона на числото 39, ще събереш числата 3 и 9 и ще получиш числото 12.
12.12.1926г.
12. Глас в пустинята,  НБ , София
Числото 12 показва, че човечеството е завършило развитието си за старата епоха и влиза в нова епоха, при нови условия и нов живот.
23.1.1927г.
13. Представа за трите свята,  МОК , София
В числото 12 синът се е родил по-напред от дъщерята. Следователно, не е все едно, дали ще имате числото 12 или 21. Ако напишете числото 12, същевременно то представя 12 зодии, шест положителни и шест отрицателни.
22.6.1927г.
14. Отличителни черти, ООК , София
Какво представя числото 1200, т.е. 900 жени и 300 наложници, от кабалистическо гледище? Това са 12-те зодии.
9.2.1928г.
15. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Майка е нужна в дома! Следователно, за да имате пълен дом, трябва и майката да присъства, да имате числото 123. Сборът от цифрите на числото 123 е шест. Затова, вместо 13,слагат числото 12 и половина или друго някое число. Числото 19 е неутрално число, а числото 12 е меко число.
12.2.1928г.
16. До край,  НБ , София
Защо Христос имаше 12 ученика, а не двама или трима? Числото 12, числото на апостолите, представя 12-те зодии, или 12-те дома на слънцето.
26.2.1928г.
17. Дванадесетте племена,  НБ , София
Какво означава числото 12? Първите десет числа представят великите вечни сили, които работят в човека, а числото две представя разумния принцип в живота. Значи, числото 12 показва методи, сили, чрез които човек може да работи, да развива своя живот.
3.10.1928г.
18. Без прегради, ООК , София
Ако вземете числото 1212, имате повторение на единицата и на двойката. Значи числото 1212 представлява баща и майка, които имат един син и една дъщеря.
Тогава числото 1212 се увеличава, превръща се в 121212 и т.н.
10.10.1928г.
19. Какво са разбрали, ООК , София
За пример, някой човек може да бъде числото 123,456. Първото число обаче, в което цифрите са наредени в естествения ред на числата, а именно, числото 123,456, представлява човек, който е дошъл до големите илюзии на живота. Той трябва да се превърне в числото 123,456,789. Всеки човек, който представлява числото 123,456,789, е бил свидетел и участник при създаването на земята, на цялата слънчева система.
За пример, числото 12 представлява общество от 12 души.
19.12.1928г.
20. Израз на живота, ООК , София
Числото 12 е образувано от 1 и 2, от 10 и 2.
Домът може да бъде основан или върху числото 12, или върху 21. Дом, в който мъжът, т.е. положителните сили, взимат надмощие, е основан върху числото 12.
Според кабалата, числото 12 и израз на разумността, на мъдростта в човека.
1.1.1929г.
21. Тихият глас,  ИБ , София
Като размените местата на числата 2 и 1, ще получите числото 12. Какво означават числата 12 и 21? - Числото 12 е идеал на човешката душа за един разумен, мъдър живот.
5.6.1929г.
22. Верни положения, ООК , София
Например ако напишете числото 1234 така, че разместите цифрите, ще получите нови числа: 2341, 3214, 4321.
12.6.1929г.
23. Стари навици, ООК , София
Числото 120 представлява всички възможности, които се крият в човека.
10.11.1929г.
24. Сторете да насядат,  НБ , София
Момъкът трябва да изучава числото 21, да премества единицата пред двойката, да образува числото 12.
13.11.1929г.
25. Два центъра, ООК , София
Значи щастливо число за мъжа е числото 12, а за жената — 19.
12.2.1930г.
26. Съчетания на числата, ООК , София
От числата 12, 15 и 18 най-добро е числото 12.
26.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
За бъдеще числото 12 има важна роля.
30.4.1930г.
27. Положително знание, ООК , София
В двата случая получавате числото 12, но от различни числа.
Вие пишете числото 12, но не знаете, какво е значението на това число. Ако вземете числото 12 във втора степен, ще получите число, което представя важна формула.
27.2 Положително знание ( втори вариант )
Имаме числото 12.
Аз написвам числото 12 във втора степен - 122, - това е една формула.
13.6.1930г.
28. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
В числото 12 на първо място стои единицата, което показва, че тя заповядва.
Казахме, че в числото 12 единицата е на първо място.
Щом е така, не е безразлично, дали ще работите с числото 12 или 21. Например, в дома на числото 12 дохожда един беден човек. - Как ще постъпят с него? - Ще му дадат съвет, как да подобри положението си, за да излезе от беднотията.
28.2 Образци за самовъзпитание ( втори вариант )
В числото 12 на първо място стои единицата, което показва, че тя заповядва.
Казахме, че в числото 12 единицата е на първо място.
Щом е така, не е безразлично дали ще работите с числото 12 или 21. Запример в дома на числото 12 дохожда един беден човек.
Щом имаме числото 12, в него управлява първият, разумният принцип. В числото 12 е застъпена мисълта, а в 21 са застъпени чувствата.
Да допуснем, че ти се раждаш в дома на числото 12, в пълненето на луната, 1928 година, да кажем, през месец декември - кои качества ще носи това дете? Да кажем, че месечината се пълни, не се празни.
Да вземем числото 12 - ако тези числа са две в дадения случай; ако турим числото две пред числото едно или зад него - какво ще стане? Това са живи числа. В дадения случай в числото 12 по закона на наследствеността бащата е вложил повече.
14.11.1930г.
29. Разумни промени,  МОК , София
Сумата от цифрите на числото 12 е 3.
29.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
Коя буква е М-то? (12) Значи, младият човек – числото 12 образува един определен кръг без център.
18.3.1931г.
30. Закон на числата, ООК , София
Сега ще напиша числото 123.
Да се върнем към значението на числото 123. Числото 123 трябва да бъде девизът на човешкия живот. Следователно, дойдете ли до някакво противоречие, обезсърчаване, обезсмисляне на живота, изговорете в себе си числото 123. Следователно, когато кажете, че трябва да изпълнявате волята Божия, изговорете в себе си числото 123, в което е скрита идеята: Бог е Любов, Мъдрост и Истина. Числото 123 може да претърпи видоизменение, да се превърне в 231 и 321.
Непоколебима е вярата на човека само когато работи с числото 123.
И тъй, числото 123 представлява Божествения свят, 456 – духовния, а 789 – физическия свят.
Числото 123 има отношение към Божествения свят.
И тъй, помнете: като работите с числото 123, вие се свързвате с мисълта на съществата от възвишения свят; като работите с числото 456, свързвате се с чувствата на благородните същества от духовния свят; като работите с числото 789, свързвате се с добрите и работни хора на земята.
Като работите с числото 123, ще познаете боговете, т.е. съществата на възвишената мисъл; като работите с числото 456, ще познаете ангелите; като работите с числото 789, ще познаете хората.
25.3.1931г.
31. Основна мисъл, ООК , София
Числата 123, 456 и 789, за които говорих миналия път, могат да се уподобят на следните неща: числото 123 представлява жива кокошка, 456 – заклана кокошка, а 789 – опечена.
Числото 123 подразбира ония хора, които са проявили Истината при изгрева на слънцето.
27.3.1931г.
32. Знание и прилагане,  МОК , София
Ако тези числа се съединят в едно число, ще получите числото 12,345; ако го увеличите 10 пъти, ще получите числото 123,450.
Ако поставите двойката пред единицата, ще получите числото 21, което е по-голямо от числото 12; ако поставите тройката пред двойката, полученото число 32 ще бъде по-голямо от 23; на същото основание числото 54 е по-голямо от 45.
12.6.1931г.
33. Неизбежен път,  МОК , София
За пример, числото 123 не означава само известно количество единици, но има и друго значение. Числото 123 може да означава още и 123 микроби, 123 пясъчни зрънца, 123 капки от първичната материя на живота. Във всички случаи числото 123 няма еднаква цена.
6.11.1931г.
34. Везните на природата,  МОК , София
Числото 12 разваля живота на хората.
13.11.1931г.
35. Първият предвестник,  МОК , София
Тройката, четворката и петорката, събрани заедно, дават числото 12 зодиите.
15.4.1932г.
36. Живите числа,  МОК , София
Например числото 12 се дели на 2; 12 : 2 = 6.
Напишете числото 123.
Да се върнем към числото 123. Числото 123 е едно от щастливите числа, но за онзи, който го разбира.
2.9.1932г.
37. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Например имаш числото 123.
4.1.1933г.
38. Работа на природата, ООК , София
Ако можете да използвате правилно числото 123, ще бъдете щастливи.
28.4.1933г.
39. Председател на фирмата, МОК , София
39.2 Кандидати за председатели на фирма ( втори вариант )
После, като се съберат двете четворки, получава се 8, понеже казва: „Ти си два пъти по-силен от мене.“ [4 + 4 = 8] Пътникът казва на съдбата: „Аз ще дам и моя дял - 4, да станеш числото 12.“ [ 8 + 4 = 12] Знаете ли какво е казала съдбата? Тя е казала: „Аз ще ти дам числото 3 [12=1 + 2 = 3].
19.7.1933г.
40. Отношение между нещата, ООК , София
Например, при числото 1235, като прибавим друго число, става увеличаване и получаваме числото 12,356.
40.2 Съответствие на нещата ( втори вариант )
Имате числото 1235.
9.8.1933г.
41. Работа и почивка, ООК , София
Следователно, ако искаш да внесеш ред и порядък в живота си, работи с числото 123.
15.11.1933г.
42. Най-малката любов, ООК , София
В никой хотел няма да намерите стая номер 13, ще намерите числото 12, 12 и половина, но никъде няма 13.
3.1.1934г.
43. Новото направление в живота, ООК , София
Имате числото 12,345. Какво е числото 12,345? То е едно неопределено число.
11.11.1934г.
44. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Значи те са дошли до числото 12.
10.3.1935г.
45. Най-голямото изкуство,  УС , София
След това спрете на числото 12 - по един на месеца.
13.10.1935г.
46. Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).,  УС , София
Следователно числото 12 в живота е астрологическо, то е, което разрешава. Числото 12 разрешава всичките противоречия между женени и неженени. Вие не може да оправите живота си, ако не разбирате вътрешните работи на числото 12, вътрешните качества на числото 12.
27.10.1935г.
47. Приложението като източник на знанието,  УС , София
Числото 12 показва цяла една епоха.
11.10.1936г.
48. Алилуя,  НБ , София
Това показва, че числото 12 има надмощие в нея. Числото 12 е преобладаващо влияние на мъжкия принцип.
11.10.1936г.
49. Реалното в Любовта,  УС , София
На друг казва: „Твоето щастие е в числото 12“. Жената пита: „В какво се крие моето щастие?“ – В мъжа ти, т.е. в числото 12. Значи числото 12 показва, че мъжът е богат; числото 21 показва, че жената е богата.
15.1.1937г.
50. Гладни и сити. Единение и разединение,  МОК , София
Числото 12 в обикновения смисъл е много просто: дванадесет гроша, дванадесет лева, дванадесет зодии в годината.
50.2 Гладни и сити – единение и разединение ( втори вариант )
Като минеш през всичките зодии, какво ще стане с теб? Като минеш през зодията на Телеца, какво ще стане; като минеш през зодията на Лъва, на Овена, като минеш през Скорпион, през зодията на Стрелеца, или през Риби, или през Водолей, какво ще стане? Числото 12 в обикновения смисъл е много просто.
28.5.1937г.
51. Ценност и морал,  МОК , София
Например, може ли да направите така, че числото 12 000 да е диамант колкото камилско яйце? Възможно е да го направите. Но има ли дванадесет хиляди диаманти колкото камилски яйца? Няма, следователно не може да направите числото 12 000 да бъде дванадесет хиляди диаманти, колкото камилски яйца.
24.8.1937г.
52. Път за освобождение, СБ , РБ , София
Числото 12 показва, че 12 неща съществуват в света, които човек трябва да изучава.
15.9.1937г.
53. Камъчето под езика, ООК , София
Да кажем в числото 12.
16.9.1938г.
54. Самовъзпитание,  МОК , София
Но ако имате числото 123 тук имате и майката, и бащата, и детето. Ако имате числото 12, например, то е числото на благоприятните условия, при които може да се издържа.
21.5.1939г.
55. Силата на човека,  УС , София
Числото 12 е краят на една работа, дето не може да я отлагаш повече и трябва да се приключи.
30.8.1939г.
56. Бог иска това, ООК , София
Аз вземам числото 12. Какво означава числото 12? То означава много работи.
24.12.1939г.
57. Даром,  УС , София
Числото 12 играе важна роля.
5.7.1940г.
58. Хубавите неща,  МОК , София
Да кажем, вие имате числото 1235.
10.10.1941г.
59. Баща, майка и дете,  МОК , София
Значи имате числото 12.
31.12.1941г.
60. Едно, две, три, ООК , София
Ми, това е числото 123.
23.1.1942г.
61. Сто двадесет и три,  МОК , София
Доброто е отвлечена идея, как може да се приложи? Имате числото 123, какво съдържание има 123.
10.11.1944г.
62. Неповторими неща, ИБ , ПС , София
Числото 12 е поле.
62.2 Неповторими неща ( втори вариант )
Числата 1 и 2 образуват числото 12. Числото 12 представя поле.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.