Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Числото 11 се състои от две единици и представлява вечната борба в света: това са двата Бога, Които воюват.
13.10.1918г.
2. Двата полюса,  НБ , София
Сборът от единиците в числото 11 представлява борба между Доброто и злото.
2.2 Двата полюса ( втори вариант )
Сборътъ отъ единицитѣ въ числото 11 представя борба между доброто и злото.
10.11.1918г.
3. Да наеме работници,  НБ , София
Като съберете двете единици в числото 11, получавате 2 – майката.
3.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Като съберете дветѣ единици въ числото 11, получавате две — майката.
25.5.1919г.
4. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Аз съм избрал числото 11, то е нещастното число в света. Защо е нещастно числото 11? Това число е без майка и баща в света, то е число на противоречия в живота.
Аз съм избрал числото 11, защото кара хората да мислят.
1.6.1919г.
5. Отхвърленият камък,  НБ , София
Той е числото 11.
4.1.1925г.
6. Насока и направление на енергията, МОК , София
6.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Отговор: На числото 11.
1.11.1925г.
7. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Двете единици, написани една до друга, дават числото 11 – число на борба.
19.5.1926г.
8. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Числото 110 = 1, 1010 е равно на число с 11 нули, 10010 – на число с 12 нули.
3.11.1926г.
9. Човешкият дух, ООК , София
Сега ще напиша числото 111, което е съставено от три единици, т. е. от три прави линии.
27.2.1929г.
10. Отношение между числата, ООК , София
Ако напишете две единици една до друга, без никакъв знак между тях, получавате числото 11 — закон на противоречие.
10.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Ако ние оставим 2 единици отделно в една рамка, образуват числото 11. А числото 11 e число на противоречие.
12.2.1930г.
11. Съчетания на числата, ООК , София
Числото 11 е разумно число.
24.10.1930г.
12. Движение на силите,  МОК , София
12.2 Посока на движението на световете. Развитие на линиите ( втори вариант )
Какво е числото 111? (голямо).
23.11.1930г.
13. Двама или трима,  НБ , София
В този случай се получава числото 11.
Ако опитът излезе несполучлив, ще ви пишат две единици, т.е. числото 11, закон на ограничение.
24.12.1930г.
14. Единица време, ООК , София
Ако човек, като малка единица, застане до Бога - голямата единица, получава се числото 11.
10.5.1935г.
15. Органически, духовни и умствени сили в човека,  МОК , София
Числото 11 в дадения случай показва, че сте свободен. Защо имате 11 гласа във вашата гама? И числото 11 е гама на свободата.
15.2 Органически, духовни и умствени сили в човека ( втори вариант )
Числото 11 в дадения случай показва, че си свободен. Защо имате 11 гласа във вашата гама? Числото 11 е гама на свободата.
4.10.1936г.
16. Свърши се виното,  НБ , София
Кое е отношението на единицата? От стоте нагоре, в първата десетица числото 11 има отношение към единицата.
25.4.1937г.
17. Да идем във Витлеем,  НБ , София
Но ако зад единицата турите друга единица, ще се получи числото 11, а числото 11 може да създаде само мъчнотии в живота на човека.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.