Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


17.8.1915г.
1. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
В Черното братство те най-първо си служат, като ви представят нещо красиво и постепенно, от ден на ден, изменяват формите и един ден, например, една красива мома я преобръщат на едно куче или котка.
Старите мехове е Черното Братство, новите мехове е Бялото Братство.
Черното Братство употребява магията по два начина, то се разделя на две категории: един играе роля на истината, дигизира се, облича се в светли дрехи, в хубава премяна и казва, че е служител на Господа и иска да те тури в известен път; други дойде да ви плаши и в края на краищата, ще ви изиграе. Трябва да разбирате, когато дойде Духът, или някой Учител – Ръководител, да не е от Черното Братство и да ви изиграе.
Жените са обявление на Черното Братство, те носят написано обявление.
19.8.1919г.
2. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Може външно да турите мантията на благочестието и да търгувате с него, да тръгнете по обратния път на черното братство, някои членове на което носят отвън бели дрехи, а душите им вътре са черни.
22.8.1919г.
3. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
– Те са членове на Черното братство.
26.2.1920г.
4. Великата майка, ИБ , БС , София
Сега, тези лъжливи учения на Черното братство идат да изопачат стиховете на Светото Писание.
12.7.1920г.
5. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
Бялото и черното братство са работили до едно време заедно, а после в человешката еволюция, в развоя ѝ, се разединяват и сега работят едно срещу друго. Те – черното братство – имат големи знания, но като живеят в тъмнината, постепенно губят от своите знания и ще слязат в дъното на конуса. Черното братство се меси и в най-дребните работи. (Разказва учителят пример с един приятел, който при пътуването си с трена трябвало да се види през прозореца при самото движение с някои познати селяци, които ще го чакат на нивата си, гдето работели.
8.8.1920г.
6. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Черното братство вас ви е поомотало, то направи цяла буря.
Ако вземете участие на страната на черното братство, от месото ви суджуци ще правят, от кожата ви ремъци, а ако вземете страната на Бялото Братство, ще ходите на двата крака, кожата ще ви бъде здрава и ще имате всичкото Божие благо. (Л.
20.8.1920г.
7. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Методите, с които те си служат, са методи на Черното братство.
15.5.1921г.
8. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Болестите са резултат на мислите на учени и философи, които са вървели по пътя на черното братство.
8.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Това сѫ все мисли на такива философи, които сѫ вървѣли по пѫтя на черното братство.
22.8.1921г.
9. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Сега вие трябва да знаете, че в България има достатъчно братя от Черното братство, които са готови да се борят с нас. Те са от Черното братство, но са много умни – в тях има знания и могат да ви измамят, да ви спънат във вашия път.
Туй сега не ви казвам, за да се плашите и да мислите, че когото срещнете и когото видите, е от Черното братство.
1.3.1922г.
10. Страх и безстрашие, МОК , София
10.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Който ходи със страх и тъмнина, той е пак ученик, но на черното братство.
4.4.1922г.
11. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
И затуй се казва за праведния Йов, че в съвета Господен дошъл и представителят на черното братство и казал на Господа: „Ти обърнал ли си внимание на Йова как върви?“ Но тези работи ние ги знаем и затуй ги поставяме на тяхното място.
Излишни думи не туряйте, защото те са от лукаваго, т. е. казано на окултен език, излишните думи са от лявата страна, от школата на черното братство.
20.4.1922г.
12. Предназначението на музиката, ООК , София
Как тъй? Кои са причините? Окултната наука отговаря на въпроса кои са причините за разделяне на Бялото Братство от черното братство.
10.5.1922г.
13. Закон на енергията, МОК , София
Когато имате някой въпрос тъмен, ще попитате, защото и другите ученици, на черното братство и те ще ви посещават.
14.5.1922г.
14. Дъще Сионова,  НБ , София
А той станал черно осле, защо? – Черното братство имало нужда от едно черно осле и го намират, за да го купят.
21.5.1922г.
15. Много плод,  НБ , София
Бялото и черното братство употребяват два различни метода.
И после: „О, Господи, как си страдал на кръста!“ Това е едно заблуждение на черното братство.
2.6.1922г.
16. Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС , София
Черното братство има черни адепти, които слизат и казват: "Аз съм обущар, имам специален калъп за обуща, ще си вземете едни обуща от мен, че да ме помните." Туриш ли си крака в тоя калъп на черното братство, в него има специални номера и ще го помниш.
2.6.1922г.
17. Изгрев и залез, ООК , София
Бялото Братство винаги изгрява, сутрин са те, а черното братство постоянно залязва. Ако кажем: „изгрял си“, ти си с Бялото Братство, а ако кажем: „залязъл си“ – ти си с черното братство. Сега е чест да бъдеш в Бялото братство, а безчестие да бъдеш в черното братство.
17.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Който залязва, той е в съгласие с черното братство, с нощта на живота.
Изпадне ли в това състояние, човек се свързва с черното братство.
Старият, на когото съзнанието още не е пробудено, е свързан с черното братство.
4.8.1922г.
18. Превръщане на енергиите, ООК , София
И там е мъчното, понеже злото, това са интелигентни същества от черното братство и те казват: „Противи се на злото, защото само така ще проявиш своя характер“.
Някои мисли са образувани от Бялото братство, а някои от – черното братство.
Даже учениците на черното братство са много по-смели в своите твърдения. Един ученик на черното братство не казва „не“. Затуй, много от Бялото Братство се дегизират и отиват в черното братство за изучават методите им, и много от черното братство пък отиват в Бялото Братство да изучават техните методи.
18.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Има мисли и чувства, които идат от Бялото Братство, но има и такива, които идат от черното братство.
Ако учениците на черното братство прилагат положителните методи, колко повече ученикът на Бялото Братство трябва да си служи изключително с положителни методи. Ученикът на черното братство минава през школата на Белите братя, изучава техните методи, започва работата си в тяхно име, но щом дойде до своите лични интереси, той ги използва изключително за себе си, забравя интересите на своя ближен.
23.8.1922г.
19. Милосърдието, СБ , В.Търново
То е от Черното братство, от черната магия: то не е наука, то е помия, ако искате да знаете.
Това подразбира: „Молете се един за друг.“ Това подразбирам, че Доброто, което е заложено в нас, този Велик Учител ще го разработва, за да можем да се избавим от майя, както казват източните народи – да се освободим от измамата и заблужденията на Черното братство.
24.8.1922г.
20. Живот вечен, СБ , В.Търново
Туй са методи на Черното братство, от тези методи да се откажеш.“ Като му казва: „Да не прелюбодействаш“ – това е метод на Черната ложа. „Да не убиваш“ – пак техен метод. – „Да не крадеш и да не лъжесвидетелстваш.“ И после двете правила: „Почитай баща си и майка си, както себе си.“ Това е едното от най-висшите правила на Бялата ложа.
Какво значи чист, свят живот? В Бялото Братство светията жертва своето благо за своите ближни, а в Черното братство светията жертва своите ближни за своето благо. Ти имаш овци: ако ти ги жертваш, колиш ги, ти си един светия от Черното братство за тях. Черното братство не може да търпи такива хора. Черното братство няма светии.
25.8.1922г.
21. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Погледът ви не трябва да е неестествен и не трябва да го снемате бързо – това е прийом на черното братство.
27.8.1922г.
22. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Под „светът" Христос подразбира черното братство, черната ложа.
22.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
На това място под "свят" Христос подразбира черното братство, черната ложа.
4.10.1922г.
23. Допирните точки в природата,  МОК , София
И тогава той ще работи или по законите на Бялото братство, или по законите на Черното братство.
За да познавате Учителя си, ще ви опиша отличителните черти на Учителя на Бялото братство и на този от Черното братство. По какво се отличава добрият от лошия учител? Учителят на Черното братство не познава истината, вследствие на което обръща голямо внимание на външността: той се облича с най-хубави модерни дрехи, носи скъпи украшения — пръстени с различни диаманти и брилянти. Като съзнава своята вътрешна бедност и сухота, учителят на Черното братство казва: Ще се обличам богато, разкошно, с украшения, за да покажа на учениците си с какви богатства разполагам. — Това са външни положения.
Много от учителите на Черното братство са свършили Школата на Бялото братство, знаят всичките й методи и ги употребяват за Черното братство. Учителите от Черното братство, които знаят методите и на двете Школи, често употребяват методите на Бялото братство в полза на своята Школа.
Учителят на Черното братство носи в себе си: робство за душата, тъмнина за ума и нечистота, опорочаване на сърцето.
Какво става тогава? Без да искате, попадате в Черното братство. И обратното се случва: ако ученик от Черното братство се занимава с положителните черти на своя характер, той става ученик на Бялото братство.
Като видят, че знаете много, от Бялото или от Черното братство ще ви поканят на служба. Ако Черното братство ви покани, ще ви постави пръв министър в България и ще ви каже: Слушай, тези хора не се управляват с добро, с морал, но се управляват с желязна ръка, със затвор.
В Черното братство обаче, боядисат ли те веднъж, никакво избелване по-нататък не става. Черните хора са боядисани с краска от Черното братство. Следователно и в Бялото, и в Черното братство оцветяват платовете, само че плат, оцветен с призмата на Бялото братство, моментално може да стане бял, когато при Черното братство това е невъзможно.
6.10.1922г.
24. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
В главата е ложата на Бялото Братство, а в стомаха е ложата на черното братство; там всичките братя, които стоят, казват: „Кокошчици, агънца, гъсчици дайте, това-онова“.
И дойде онзи първият, змията, тя беше учител от черното братство, който предаде първите уроци на Адам и Ева и казва им: „Аз съм този учител, който може да ви научи как да живеете“.
8.10.1922г.
25. Обичен и скъп, НБ , София
Единият пръст има отношение към Бялото Братство, а другият – към черното братство. Това значи: Ние благославяме в името на Бялото Братство и в името на черното братство.
25.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Единият пръст е Бялото братство, а другият - Черното братство. И свещеникът казва: „Ние благославяме в името на Бялото братство и в името на Черното братство; и истината говорим, и лъжата говорим - според както дойде."
11.10.1922г.
26. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Черното братство разполага с ред методи за това.
19.11.1922г.
27. Да наследя,  НБ , София
Той принадлежал към черното братство.
21.1.1923г.
28. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
В каквато и да е Школа – дали си в Школата на Бялото Братство, или от школата на Черното братство, и в двете школи законът е един и същ, всякога резултатът е смърт, няма друго! Трябва да знаете, излезете ли веднъж из Школата, очаква ви смърт!
Затуй и в черното братство, и в Бялото Братство всички се отличават с постоянство. Какво постоянство има във всичките братства! Защото те знаят, че ако не издържат – смърт ги очаква! В черното братство – всеки, който не устои, очаква го смърт; в Бялото Братство – всеки, който не устои, очаква го смърт! Обратно, в черното братство, ако устои, очаква го живот, и в Бялото Братство, ако устои, очаква го живот.
25.2.1923г.
29. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Когато един маг на черното братство и един маг на Бялото Братство се срещнат, те се здрависват, говорят си приятелски и пак се разделят приятелски.
След туй среща учителя на двамата ученици, който му казва: „Братко, откъде идете?“ – „Как, вие ми казвате: „Братко, откъде идете?“ Сега, преди малко аз срещнах двама от твоите ученици и ги прострях на земята.“ – „Радвам се, че ти си им дал един хубав урок, да знаят как да приказват.“ Когато някой черен маг простре някого на земята, белият маг му казва: „Аз се радвам, че си му дал един добър урок, да знае как да употребяват езика си.“ Следователно нямате право да кажете, че този е на черното братство. Сега аз зная, мнозина от младите и от старите ще дойдат, ще кажат: „Знаете ли вашият Учител от коя ложа е?“ – От коя е? – „Е, от черното братство. Хубаво, аз ви казах кой е от черното братство. Щом някой си гледа часовника и свети само на себе си, от черното братство е. Но щом тази светлина навсякъде свети, не е от Черното Братство. „Ама знаете ли какви са неговите намерения?“ Какви са неговите намерения? – Всичките лоши намерения стават все в тъмнина. „Ама знаете ли какво говори?“ – Всичките лоши говорения стават на тъмно.
Значи щом вие мислите само за черното братство и виждате хора все от черното братство, вие сте свързани с черното братство и сте техни членове.
А щом прекъснат съобщенията ви с Бога, вие сте вече в тъмнина, в пътя на черното братство.
При учениците на Бялото Братство слънцето изгрява, а при учениците на черното братство слънцето залязва. По това се отличават учениците на Бялото Братство от тия на черното братство.
И в какво се състои значението на черното братство? Аз някой път ще се спра да разгледам какво се придобива в черната ложа и какво в Бялата ложа, т.е. какво се придобива от едните и от другите сили. А черното братство си служи за свои цели с излишъка на тази енергия, която Бялото Братство не може да употреби, и я праща към центъра на земята. Затова духовете от Бялото Братство, които идват в сеансите, носят големи звезди или на челото, или над главата, а онези от черното братство нямат никакви звезди. Ако един черен маг се опита да си тури звезда, въпросът е свършен, изключват го от черното братство.
12.3.1923г.
30. Влияние на планетите, ООК , София
И в двете школи, тази на Бялото Братство и тази на черното братство, правилото е едно и също.
17.6.1923г.
31. Вяра и съмнение, ООК , София
В черната школа, в черното братство ако влезете, там пак не търпят съмнение. В черното братство искат, като правиш зло, да мислиш, че то е необходимо, че то е доброто в дадения случай. Дойде на сеансите една душа, която е излязла от черното братство, и като каже някоя истина, уплаши се и казва: „Идват, ще ме затворят сега“.
31.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Въ черната школа, въ черното братство ако влѣзете, тамъ пакъ не търпятъ съмнѣние. Въ черното братство искатъ, като правишъ зло, да мислишъ, че то е необходимо, че то е доброто въ дадения случай. Дойде на сеанситѣ една душа, която е излѣзла отъ черното братство и като каже нѣкоя истина, оплаши се и казва: „Идватъ, ще ме затворятъ сега”.
1.7.1923г.
32. Проява на разумните сили в природата, ООК , София
Защо? Защото тия течения ви свързват с центъра на земята, вие сте свързани с черното братство.
1.7.1923г.
33. Ще дойдем при него, НБ , София
Тогава де е истината? В коя школа ще я намерите? Две школи има в света: едната е школата на Всемирното Бяло Братство, а другата – школата на черното братство. И смъртта е процес, създаден от черното братство. Аз превеждам: В който ден се свържете с черното братство, ще умрете.
12.7.1923г.
34. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Окултният ученик, който не е готов, ако в него чувството за гордост не е възпитано, черното братство непременно ще присади в него една малка присадка и ще му създаде най-лошото състояние.
26.8.1923г.
35. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Когато се чете или говори една беседа, всякога присъства един брат от черното братство.
Много същества от черното братство искат да дойдат горе, но те не са в състояние да разберат всичко.
35.2 Черни връх ( втори вариант )
Много същества от черното братство може да дойдат горе, но те не могат да разберат всичко.
9.9.1923г.
36. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Тези, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към Бога, са Бялото Братство, а другите, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към ближния – това е черното братство.
Причините са в държавата на черното братство.
20.1.1924г.
37. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Ще кажете: Защо е това? – Срещу всички организации за добро, за духовен подем, черното братство излиза с цел да внесе смърт и разстройство между тях.
20.4.1924г.
38. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Адептът Азман Бера, като изучил всички тайни, свършил и двете школи – школата на черното братство и школата на Всемирното Бяло Братство – трябвало да държи изпит пред своя Учител.
28.5.1924г.
39. Съзнателната монада, ООК , София
В Черното братство има ред методи, по които може да ви скарат.
25.8.1925г.
40. Учителя каза на ученика, ИБ , В.Търново
Очите си няма да сваляте бързо - то е на черното братство.
11.7.1926г.
41. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Единствената опасност от страна на черното братство седи в това, че те имат за задача да всадят в човека един критически дух, че той не живее добре.
23.2.1927г.
42. Природните звукове, ООК , София
Това са школите на черното братство.
15.8.1927г.
43. Правата мисъл, МС , София
Това пъкъ че Божествената светлина ослепявала човека, е измислица на черното братство.
3.4.1929г.
44. Противоположни процеси, ООК , София
Черното братство плаща скъпо за всеки свой човек, попаднал в плен.
44.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Онези, които воюват в окултната наука с тъмните сили, с черното братство, някъде ще отстъпят, в тях има желание, и те знаят тия закони, те са оперирали с тях, знаят пакости да правят и да крадат разбират, и да убиват, и да кощунстват разбират - майстори са за всичко в света. Вие не може да излъжете един от черното братство.
Ще дойдат от черното братство, ще искат да дадат откуп, ще платят богато.
5.5.1929г.
45. Ела след мене!,  НБ , София
Казват, че жената била врата, която не могла да издържи на напора, който упражнил върху нея Луцифер, адепта на черното братство.
7.8.1931г.
46. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Те казват: „Този е от черното братство, а онзи – от Бялото Братство“. Казвам: който не върви по законите на Любовта, Мъдростта и Истината, той е от черното братство.
14.2.1934г.
47. Не я ограничавай!, ООК , София
Най-първо си представете, че ще носите дрехи като на дякон – класическа копринена дреха, бяла дреха с пояс, ако сте от бялото братство, а ако сте от черното братство, ще имате като попът, джубе с един черен пояс, една ризница.
28.11.1943г.
48. Човешка и Божествена любов,  УС , София
48.2 Човешка и Божествена любов ( втори вариант )
Или под човешка любов разбирам да не се заблуждаваме от идеята на черното братство.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.