Учителя Беинса Дуно


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Защото така говори Духът Господен: на третия стана възвание, а на четвъртия – освещение, а в целостта на три и четири са седем служения.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Защото така говори Духът Господен: на третий стан възвание, а на четвъртий освящение, а в целостта на три и четири, седем служения.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Защото така говори Духътъ Господенъ: на третий станъ възвание, а на четвъртий освящение; а а въ цѣлостьта на три и четири, седемъ служения.
8.7.1900г.
3. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
Обаче необходимо е да се научиш да познаваш всичките Божии пътища и да ги пазиш с целостта на сърцето си.
20.4.1919г.
4. Като го видя Петър,  НБ , София
То разкъсва целостта на проповедта.
2.6.1926г.
5. С чия воля?, ООК , София
Каже ли ти някой човек Истината по този начин, като отговор на тази Истина, трябва да прибереш ръцете си наблизо, с дланите една срещу друга, да се обърнеш към Господа и да кажеш: “Господи, отсега нататък няма да греша, ще бъда с едно лице и ще се стремя да запазя целостта на лицето и на сърцето си.” Някои хора имат обичай да турят ръцете си в джобовете.
27.4.1928г.
6. Смирението,  МОК , София
Ако извадите една част от цялото, непременно ще нарушите целостта му; да извадите цялото от частите му, и това е невъзможно.
25.10.1929г.
7. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Най-малката обида е в състояние да наруши целостта на здравето.
17.1.1930г.
8. Самосветеща лампа,  МОК , София
На същото основание казвам: Морален човек е онзи, на когото мислите и чувствата се движат бързо и, каквито препятствия срещат на пътя си, минават и заминават край тях, без да накърнят целостта си.
2.2.1930г.
9. Аз съм,  НБ , София
Днес човек търси начини да изправи своите дефекти, да възстанови целостта и здравината на своята форма, да се върне към онова положение, в което някога се е намирал.
10.10.1930г.
10. Нов мироглед,  МОК , София
Какво означава думата „мироглед“? – Начинът, по който човек разглежда и схваща целостта на вселената и неговото положение в нея.
2.1.1931г.
11. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
Има някои връзки, които не са нужни, обаче ние говорим за тия връзки, които възстановяват целостта на нещата.
2.7.1933г.
12. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
В дадения случай под думите праведният ходи в целостта си е необходимо едно обяснение.
Та праведният ходи в целостта си.
12.2 Праведният ходи ( втори вариант )
В дадения случай е необходимо едно обяснение за израза “праведният ходи в целостта си”.
“Праведният ходи в целостта си.” Това са сега спешни въпроси, които всеки от нас може да разреши и Върху които може да съгради своето щастие, своето бъдеще.
19.11.1939г.
13. Жена кога ражда,  НБ , София
Това, което не се дели и което произвежда целостта на нещата, е реалното в света.
17.8.1940г.
14. Сянка и реалност, СБ , РБ , 7-те езера
Само така ще възстановите целостта на това, което чухте.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.