Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Всичкото в света – огънят, цветята, водата, това са все предмети на това училище – света. Ако вие можехте да възприемате вибрациите на цветовете например, то вие ще можете да се вслушвате и в гласа на цветето и да чуете неговата история, защото и цветята имат толкова съзнание, както и ние в нашия свят. Напредналите духове гледат към нас, както ние гледаме към цветята, защото и ние сме цветя спрямо Висшите духове.
6.9.1912г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Не искам да кажа, че ние трябва да разправяме на всички хора какво ще вършим, а искам да кажа, че спрямо света ние трябва да сме затворени, също както зимно време затварят цветята в цветарника, който има стъкла, които запазват положените в него цветя.
5.12.1913г.
3. Ще постигнем, ИБ ,
Там се сеят добрите мисли и желания – те растат, както цветята в саксиите.
4.10.1914г.
4. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Един американски милионер, бащата на когото оставил двайсетина милиона долара наследство, имал слабост към цветята и започва да събира разни цветя из всичките краища на земята; пращал дори специална експедиция за някои особено редки цветя; след няколко десетки години изхарчил всичко, каквото имал, и когато умрял, трябвало да го погребат на общински разноски.
Средата за човешкото око е светлината, за ухото – звукът, за носа – мирисът, цветята, които постоянно изпущат ония етерни трептения, които съставят храната на това чувство.
25.10.1914г.
5. Условията на вечния живот, НБ , София
Аз разсъждавам по аналогия за растенията, цветята по следния начин.
26.11.1916г.
6. Закхей, НБ , София
Не трябва да презираме цветята, защото и те имат своето благоухание.
Не зная дали му е времето, но когато цветята цъфтят и ухаят, време му е.
24.12.1916г.
7. Ще бъдат научени,  НБ , София
Дето минеш, дърветата и цветята ще ти се усмихват и по-добре ще цъфтят; плодовете сами ще ти се предлагат.
31.12.1916г.
8. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Те се мият често, преобличат се и след това се пръскат с парфюми – обичат аромата на цветята.
7.1.1917г.
9. Растете в благодат!,  НБ , София
И в хората, както в цветята, само тогава има проявление, когато те цъфнат и завържат плод.
9.2 Растене и познание ( втори вариант )
И в хората, и в цветята само тогава има проявление.
28.1.1917г.
10. Все що е писано,  НБ , София
10.2 Все що е писано ( втори вариант )
Втората вечер ще си легнете като какавида и на сутринта ще бъдете пеперуда, която свободно ще кацва, от цвят на цвят, да събира сладкия нектар на цветята.
4.2.1917г.
11. Блажените,  НБ , София
Бубата, като стои на листа и го чопли, мисли, че това е нейният свят, но като се превърне в пеперуда, получава крилца и почва да посещава цветята и изменя своите възгледи за света.
1.4.1917г.
12. Виделината,  НБ , София
В него мислите растат тъй, както на земята растат цветята.
На пролет, когато цветята никнат, дърветата цъфтят, наблюдавайте ги и проверявайте резултата – в това ще намерите смисъла на живота.
8.4.1917г.
13. Яков и Исав,  НБ , София
Излезте рано сутринта през пролетта, когато природата се събужда, когато цветята цъфтят, и се вдълбочете в себе си, да чуете тихия говор на Бога.
13.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Излѣзте рано сутринь, пролѣтно врѣме, когато природата се развива, когато цвѣтята цъфтятъ, вдайте се въ съзерцание и ако имате тънъкъ слухъ, ще доловите една музика, която причинява радость.
Както виждамъ цвѣтята въ градинитѣ, така бихъ желалъ да видя вашитѣ дѣца и да имъ се порадвамъ.
22.4.1917г.
14. Божията воля,  НБ , София
След известно време тя пробива пашкула и отново излиза на бял свят, но вече като пеперуда, снабдена с хоботче и тръгва от цвят на цвят, да смуче сладък сок от цветята.
6.5.1917г.
15. Вземане и даване,  НБ , София
Цветята имат свой език, който разбират само онези, които ги обичат.
15.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Цвѣтята и тѣ си иматъ свой езикъ.
13.5.1917г.
16. Бог е съчетал,  НБ , София
Благодарете и на облаците, защото те носят влага, чрез която се освежават цветята, дърветата и плодовете.
16.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Бихъ желалъ всички българи да бѫдатъ такива карамфили и духовенство, и управляющи, и голѣми, и малки да бѫдатъ като този карамфилъ, тогава Господь ще погледне къмъ васъ съ своето благословение и ще каже: „Блажени нищитѣ духомъ.“ Цвѣтята сѫ нищи духомъ и всѣки човѣкъ, който приеме положение на едно цвѣте, е нищи духомъ.
20.5.1917г.
17. Доброто съкровище,  НБ , София
Така те облагородяват дърветата и цветята, превръщат ги в доброкачествени.
3.6.1917г.
18. Бог е Дух,  НБ , София
Следователно, оставете всеки свободно да изповядва религията си; цветята да растат, дърветата да цъфтят, плодовете да зреят, а човек да върши Божията воля. Тя не прави разлика между цветята и дърветата, не ги дели на красиви и грозни, на полезни и вредни – всички напоява.
18.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
Тази истина бихъ я изразилъ така: Оставете цвѣтята да растатъ, дърветата да цъвтятъ, плодътъ да зрѣе, а човѣкътъ да върши Волята Божия.
30.6.1918г.
19. Доведете го,  НБ , София
Като създал цветята, Бог вложил в тях сладък сок – нектар, с който да привличат всички насекоми. Като кацвам от цвят на цвят, ще срещна човека, надвесен над цветята, и ще го ужиля." Бог й отговорил: "Понеже само ти призна своята слабост, на тебе възлагам изкуството да събираш сладкия сок от цветята и да правиш от него мед."
19.2 Доведете го ( втори вариант )
Като създалъ цвѣтята, Богъ вложилъ въ тѣхъ сладъкъ сокъ — нектаръ, съ който да привличатъ всички насѣкоми. Като кацвамъ отъ цвѣтъ на цвѣтъ, ще срещна човѣка, надвесенъ надъ цвѣтята, и ще го ужиля. Богъ ѝ отговорилъ: Понеже само ти призна своята слабость, на тебе възлагамъ изкуството да събирашъ сладкия сокъ отъ цвѣтята и да правишъ отъ него медъ.
28.7.1918г.
20. Събличане и обличане,  НБ , София
След това тя да се помоли на Бога, да възприеме мъжът й Добродетелите, които цветята носят в себе си.
20.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Следъ това тя да се помоли на Бога, да възприеме мѫжътъ ѝ добродетелитѣ, които цвѣтята носятъ въ себе си.
11.8.1918г.
21. Две жени,  НБ , София
Както ние виждаме добрите плодове от разкопаването, поливането и отглеждането на цветята и на плодовете, така Разумните същества виждат добрите резултати от нашите страдания.
Докосвайте се до всичко, което Бог е създал – до цветята, до плодните дървета.
Докоснете се до цветята и дърветата и ще чуете тихия глас на своя Баща: "Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели".
21.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Както ние виждаме добритѣ плодове отъ разкопаването, поливането и отглеждането на цвѣтята и на плодоветѣ, така разумнитѣ сѫщества виждатъ добритѣ резултати отъ нашитѣ страдания.
Докосвайте се до всичко, което Богъ е създалъ — до цвѣтята, до плоднитѣ дървета.
Докоснете се до цвѣтята и дърветата и ще чуете тихия гласъ на своя Баща: „Дерзай, дъще, твоята вѣра те изцѣли”.
25.8.1918г.
22. Скритият квас,  НБ , София
Бог е навсякъде, във всички красиви форми: в камъните, в цветята, в животните, в изворите, в звездите, в хората.
22.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Богъ е навсѣкѫде, въ всички красиви форми: въ камънитѣ, въ цвѣтята, въ животнитѣ, въ изворитѣ, въ звездитѣ, въ хората.
1.9.1918г.
23. Вкъщи,  НБ , София
С други думи казано: музиката, цветята и животните спасяват човека от греха.
23.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Съ други думи казано: музиката, цвѣтята и животнитѣ спасяватъ човѣка отъ грѣха.
10.11.1918г.
24. Да наеме работници,  НБ , София
Те постепенно се развиват, облагородяват и започват да се жертват: дърветата – за горивен и градивен материал, а цветята, със своето благоухание и красиви багри, въздействат върху човешката мисъл.
Например, ако получите един букет от красиви цветя, вие мислите за цветята, за човека, който изпратил букета, и във вас се събужда топло, приятно чувство и към Онзи, Който е създал цветята.
24.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Тѣ постепенно се развиватъ, облагородяватъ и започватъ да се жертвуватъ: дърветата — за горивенъ и градивенъ материалъ, а цвѣтята, съ своето благоухание и красиви багри, въздействуватъ върху човѣшката мисъль.
Напримѣръ, ако получите единъ букетъ отъ красиви цвѣтя, вие мислите за цвѣтята, за човѣка, който изпратилъ букета, и въ васъ се събужда топло, приятно чувство и къмъ Онзи, Който е създалъ цвѣтята.
15.12.1918г.
25. И рече баща му,  НБ , София
Както цветовете на дърветата и на цветята се различават по форма, големина и цвят, така се различава и умственият живот на хората. Вятърът сваля от дърветата и цветята всички изсъхнали листа и ги туря при корените им, за тор на бъдещите култури.
Както познавате цветята по аромата им и плодовете – по техния вкус, така по миризмата в къщата или по миризмата на човека познавате, дали той е чист, или не.
Идването на Христа на земята ще се отрази така, както се отразява изгряващото Слънце върху Живота, а именно: цветята се развеселяват, птичките запяват, животните се размърдват, а хората се обновяват и започват да пеят, да се веселят, да се обличат в нови премени.
25.2 И рече баща му ( втори вариант )
Както цвѣтоветѣ на дърветата и на цвѣтята се различаватъ по форма, голѣмина и цвѣтъ, така се различава и умствениятъ животъ на хората. Вѣтърътъ сваля отъ дърветата и цвѣтята всички изсъхнали листа и ги туря при коренитѣ имъ, за торъ на бѫдещитѣ култури.
Както познавате цвѣтята по аромата имъ и плодоветѣ — по тѣхния вкусъ, така по миризмата въ кѫщата или по миризмата на човѣка познавате, дали той е чистъ, или не.
Идването на Христа на земята ще се отрази така, както се отразява изгрѣващото слънце върху живота, а именно: цвѣтята се развеселяватъ, птичкитѣ запѣватъ, животнитѣ се размърдватъ, а хората се обновяватъ и започватъ да пѣятъ, да се веселятъ, да се обличатъ въ нови премѣни.
12.1.1919г.
26. Великите условия на живота,  НБ , София
Тя смучи сладък сок от цветята и показва на хората по-чист начин на хранене от този, по който днес те се хранят.
2.2.1919г.
27. Като себе си,  НБ , София
Реките, цветята, дърветата, рибите, птиците, млекопитаещите, хората са символи, с които природата изразява своите тайни. Как живеят бубата и пеперудата заедно на земята? Пеперудата се храни с нектара на цветята, т.е. с добри мисли и желания, а бубата – с листа, т.е. с нисши мисли и желания.
9.2.1919г.
28. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Някой се радва на цветята, на техните краски и аромат и казва: Всичко това е създадено заради мене. – Не е така. Краските и ароматът на цветята са създадени за привличане на насекомите, чрез които става опрашването и оплождането им. Ако при това положение и ти можеш да се ползваш от краските и аромата на цветята, свободен си да ги използваш, но нямаш право да мислиш, че са създадени само заради тебе.
9.3.1919г.
29. Моето иго,  НБ , София
Не е дошло още времето й да хвърчи и да се храни със сладкия сок на цветята.
Днес срещам млади моми и момци, деца и възрастни, които късат цветята безмилостно и после ги хвърлят като непотребни. За човек, който къса цветята и ги хвърля, имаме лошо мнение. Както къса главичките на цветята, така може да откъсне главата и на човека. Някой къса цветята и ги подарява на близките си. Новото възпитание изисква почитание към цветята и дърветата, както към хората.
30.3.1919г.
30. Детето растеше,  НБ , София
Кога цъфтят цветята? – На пролет, когато природата се пробужда, когато има повече светлина и топлина.
6.4.1919г.
31. Господ му рече,  НБ , София
Днес тя владее изкуството да събира прашец и нектар от цветята и да го превръща в мед.
31.2 Господ му рече ( втори вариант )
Днес тя владее изкуството да събира прашец и нектар от цветята и да го превръща в мед.
17.4.1919г.
32. Това учение, ИБ , БС , София
С това каране вие разваляте това, което аз градя, късате цветята, които садя.
20.4.1919г.
33. Като го видя Петър,  НБ , София
Ако сте пеперуда, дето и да сте, в бедна или богата градина, ще смучете сок от цветята, без да ги разваляте.
33.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Тя обаче и на двете места еднакво ще яде листа и ще развали цветята. Ако оставите една пеперуда в градината на един беден или богат, тя ще изсмуче соковете на цветята, без да ги повреди.
27.4.1919г.
34. Кога се молиш,  НБ , София
Каква е културата на сегашните хора? Растенията и цветята приемат сокове, обработват ги и образуват аромата в тях.
34.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Каква е културата на сегашните хора? Растенията и цветята приемат сокове, обработват ги и образуват аромата в тях.
1.6.1919г.
35. Отхвърленият камък,  НБ , София
Когато дойде пролет, цветята започват да цъфтят, здравите хора я посрещат весело и засмяно, а болните хора посрещат по друг начин слънцето и пролетта.
8.6.1919г.
36. Гърбавата жена,  НБ , София
Когато видите един цвят с 5, 6, 7 листа и повече, знаете ли какви са тия числа, рационални ли са или ирационални? Знаете ли какви задачи са скрити в тия числа на цветята? За тази математика аз търся език на българите, с който да изразя съотношението между тези числа в листенцата и цветовете на цветята.
15.6.1919г.
37. Учител и Господ,  НБ , София
Колко красиво говорят и виждат цветята и дърветата! Всеки лист има свое очице, чете всичките ви мисли, и като седнете под някое дърво да размишлявате, всяка ваша мисъл се отпечатва върху дървото и отделните листа.
19.6.1919г.
38. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Преди два дни говорих нещо върху късането на цветята и казах, че всяко откъсване на десет цветчета води след себе си смъртта на някой човек.
24.8.1919г.
39. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Всички да са облечени отвън и отвътре светло - телом и духом чисти, както Природата краси цветята с пъстрота и чистота.
9.11.1919г.
40. Бог е говорил,  НБ , София
Както ароматът на цветята оказва слабо или силно влияние върху нас, така и нашите мисли и чувства оказват по-силно или по-слабо въздействие върху нашата душа. Правени са опити с различните цветове на растенията, специално на цветята, и са дошли до заключение, че те оказват различно влияние върху растенето на човека.
40.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Както ароматът на цветята оказва слабо или силно влияние върху нас, така и нашите мисли и чувства оказват по-силно или по-слабо въздействие върху нашата душа. Правени са опити с различните цветове на растенията, специално на цветята, и са дошли до заключение, че те оказват различно влияние върху растенето на човека.
30.11.1919г.
41. И отиде та се представи,  НБ , София
Който иска охолен живот, нека отиде сред природата, между реките и изворите, между цветята и плодните дървета, да изучава истинското художество. Чрез птичките, цветята, водите, изворите, насекомите той изучава езика на природата и се разговаря с нея.
7.12.1919г.
42. Ще живее,  НБ , София
Чашата показва, че младите трябва да цъфтят, както цветята, но виното в чашата трябва да бъде сладко, а не кисело, алкохолно.
18.1.1920г.
43. Добрият пастир,  НБ , София
Преди да любиш, ти трябва да си бил гъсеница, да ядеш листа и, след като станеш пеперуда, ще можеш да извличаш сладките сокове от цветята.
43.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Преди да любиш, ти трябва да си бил гъсеница, да ядеш листа, и след като станеш пеперуда, ще можеш да извличаш сладките сокове от цветята.
1.2.1920г.
44. Земният и небесният,  НБ , София
След време виждаш, че цветята в градината ти изсъхнали. Спри вниманието си върху вадичката само за момент, отправи я да тече през цветята и зеленчуците, да ги полее, и пак гледай обществената си работа.
Кое е новото, което се очаква от новия живот? Какви блага носи тоя живот? Той превръща гъсеницата в пеперуда и я учи, как да изважда сладкия нектар от цветята.
44.2 Земният и небесният ( втори вариант )
След време забелязваш, че дърветата и цветята в твоята градина са изсъхнали.
19.2.1920г.
45. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Следили ли сте как се багрят цветята, как постепенно се оформя тяхната краска през време на растенето им? За забелязване е, че бои, изкуствено създадени от хората, избеляват и се разрушават от Слънцето, а тези, които Природата е създала, колкото повече Слънцето ги пече, толкова по-хас стават, защото са живи.
4.3.1920г.
46. Труд и мъчение,  ИБ , София
И тъй, първо трябва да се научите да мислите правилно, да знаете, че цветята не са прости, неразумни същества, и ако те не могат да проявят своята интелигентност, това ни най-малко не ви дава право да мислите тъй. Така е и с цветята.
Ако разбирате реките и цветята, ще разбирате и вътрешния си живот, известни ваши мисли и желания мязат на тях.
В цялата природа има шепнене, например изворите, пясъкът, листата, цветята, мухите, всичко шепне, но на своя език. Тревата като никне, не никне за мене, мухите, листата, цветята не шепнат за мене.
7.3.1920г.
47. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Цветята са цъфтели и разнасяли аромата си надалеч, още когато хората не са съществували. Вземете пример от цветята в природата.
Аз не искам да водя слепи хора, но хора с отворени очи, които виждат красотата на света: цветята, дърветата, изворите, планините и да се радват на всичко.
9.3.1920г.
48. Девети март (22 март),  ИБ , София
Човек без Божественото е като гола земя и ние казваме: „Този човек е студен, отвратителен, няма никаква красота в него.“ Но дойде ли скритото, Божественото у човека, тези семенца, треви и цветя постепенно почват да израстват, цветята се обличат в червенина и човек става красив.
Всеки червей е жив, той прояжда най-добрите нишки, жилки на цветята.
9.5.1920г.
49. Запалят свещ,  НБ , София
Достатъчно е да погледнете известни краски на цветята, в определени часове на деня, за да стане преустройство на вашия ум.
10.5.1920г.
50. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Ще забележите цветята колко са чувствителни към Обичта, но затова са необходими повече екскурзии.
27.6.1920г.
51. От мен да замине,  НБ , ИБ , Бургас
Той е в растенията и в овощията, и в цветята.
Цветята са много чувствителни към обичта.
19.8.1920г.
52. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Казвайте на децата, че цветята се радват и че им е приятно, когато ги поливат с вода.
Извеждайте децата на разходка, когато цветята цъфтят, когато плодовете завързват и зреят, запознавайте ги основно с общите принципи на тези процеси.
Обръщайте им внимание върху това, да не ги късат, като им казвате, че и дърветата, и цветята усещат болка.
26.9.1920г.
53. За възпитанието на децата, ИБ , В.Търново
При възпитанието на малките деца може да се проучват цветята, колко са листцата на венчето и тичинките.
Кажете им, че цветята се радват на водата.
Кажете им после да не чупят и откършват клончетата, да не късат цветята.
17.10.1920г.
54. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Тия, които изучават цветарството и градинарството, изучават природата на цветята, т.е. от какво количество светлина и топлина се нуждаят те, за да могат правилно да се развиват.
27.2.1921г.
55. Любовта,  НБ , София
Не търсете Бога в небето, но търсете Го тъй, както детето търси майка си, и както цветята – земята.
Когато Господ направил света, явила се водата при Него и Го запитала: – Какво е моето предназначение? – Ще слезеш долу да поливаш цветята, дърветата, за да цъфтят и зреят, ще поиш земята и всичко, което е по нея.
55.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Не търсете Бога в небето, но тъй, както детето търси майка си, и както цветята - земята.
Когато Господ направил света, явява се водата при него и го запитва: "Какво е моето предназначение? " - Ще слезеш долу да поливаш цветята, дърветата, за да цъвтят и зреят, ще поиш земята и всичко, което е по нея".
22.5.1921г.
56. Живата енергия,  НБ , София
Питам: От една капка вода ли е образуван облакът? Всяка капка има желание да измие нещо, да ороси земята и да напои цветята, с една дума да принесе някаква полза.
56.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Когато въ свѣта дойде онзи облакъ, който плава на небето, отъ една капка ли е? Нали всѣка капка въ него има инициатива да слѣзе, да измие нѣщо като падне, иска да причини нѣкаква полза? Тѣзи хиляди капки измиватъ цвѣтята, трѣвитѣ и започва всичко да расте.
5.6.1921г.
57. Ангелът отговори,  НБ , София
Ще ви задам следния въпрос: Защо цветята, които отглеждате в градините си, имат различни краски? Едни са червени, други – сини, трети – жълти, бели, розови. Всяка краска на цветята има различно съдържание. Цветята крият в себе си лечебна сила.
– Как се отнасят хората с цветята? – Дето видят цвете, те се спират и започват да късат листата, цветовете му, и после ги захвърлят. Отглеждането на цветята се използва като метод при новото възпитание.
„Ангел Господен слезе, отвори камъка и отвори гроба.“ Същият ангел слиза всяка сутрин при цветята, когато цъфтят, и отваря пъпките им. Някоя жена казва: „Колко щастлива щях да бъда, ако бях във времето на Христа, да видя как слиза ангел Господен, как отваря гроба и Христос възкръсва!“ – Ех, жено, колко години наред ангелът се спира пред цветята и отваря пъпките им! Не си ли видяла това? – „Зная какво нещо е цъфтенето!“ – Не знаеш.
Няма по-красиво нещо от формата на цветята, пеперудите, както и на всички живи същества.
57.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Затова именно сѫ изпратени цвѣтята, да тониратъ умствения ни животъ. Майката казва: „Моето дѣте се научило да кѫса цвѣтя“, радва се. – „Прѣдставете си, казва тя, моето дѣте кѫса цвѣтята и ги разглежда.“ Казвамъ: Не, жено, твоето дѣте както днесъ кѫса листата на цвѣтята, така утрѣ ще откѫсне и твоята глава. Виждате ли този разбойникъ, извинете ме, азъ тъй наричамъ този, който кѫса листата на цвѣтята, утрѣ ще скѫса и твоята глава.
Този ангелъ, който е отворилъ гроба, всѣка сутринь, когато цвѣтята цъфтятъ, е при тѣхъ, отваря всѣка пѫпка.
Да опише жената по тази красива форма и мѫжа по тази красива форма! Това сѫ най-красивитѣ нѣща! Извадете хората, извадете формата на пеперудитѣ, цвѣтята, плодоветѣ, нищо нѣма да остане.
12.6.1921г.
58. Двете жени, НБ , София
Вярно ли е това? Друг ясновидец може да дойде на земята през лятото, когато цветята цъфтят, птичките пеят, плодовете зреят.
26.6.1921г.
59. В правда, истина и святост,  НБ , София
Ако правдата влезе в сърцето ви, истината в ума ви и светостта във волята ви, вие ще имате вътрешен аромат, по-приятен от тоя на цветята.
21.8.1921г.
60. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
Като станеш сутрин, цветята трябва да имат по малко росица и с нея да започнеш. Някой път станем сутрин, а по цветята няма никаква влага, никаква росица.
23.8.1921г.
61. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
След това пристъпете към цветята, към плодовете. Ще забележите, че в детската душа ще започнат да се произвеждат всички онези сили, които са свързани със светлината, с водата и цветята.
16.11.1921г.
62. Плачът,  НБ , София
Който иска да влезе в това велико училище, трябва да разбере дълбокия смисъл на живота, трябва да постъпи като царския син и постоянно да праща дъжд и слънце на цветята си.
4.12.1921г.
63. Още по-блажени са,  НБ , София
Вие вземете цветята, миришете ги, и от цветята почнете да мислите за вашата приятелка, и после нейните думи се съединяват с вашата душа и се явява лицето ѝ. Та тия цветя трябва да преминат и да дойдете до същественото, до онази, която е изпратила цветята.
8.1.1922г.
64. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Цветята се разтварят за кого? – За светлината. Тези слънчеви лъчи, тази слънчева светлина целува цветята, тя произвежда техния чудесен растеж.
Тази целувка я има не само у хората, но и между птиците и другите животни, и дори между цветята.
5.2.1922г.
65. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Ще се питаме: „Къде ще се срещнем?“ Ще се срещнем по цветята.
24.2.1922г.
66. Двата пътя,  МОК , София
Както цветята използват слънчевите лъчи, така и вие трябва да използвате силите на живата природа.
66.2 Двата пътя ( втори вариант )
Вие ще използвате методите на природата, тъй както цветята използват слънчевите лъчи, така и вие ще използвате по същия закон.
9.3.1922г.
67. Четирите правила, ООК , София
И онези, които са лишени от витивния темперамент, често изсъхват, както цветята, те са без пръстчица наоколо и почват да стават сухички.
15.3.1922г.
68. Качества и проявление на волята,  МОК , София
После друг, трети, докато изредите всички, както поливате цветята: ще идете при всяко цветенце, и ще му полеете водица, ще го погладите, а не с маркуча, това не е поливане.
68.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Ще се спрете върху всекиго в мисълта си така, както вечер или сутрин поливате цветята. По-лесно е да поливате цветята с маркуч, но резултатите не са добри.
29.3.1922г.
69. Старият и новият живот, МОК , София
Обръщането ни към Бога е както обръщането на цветята към слънчевата светлина.
69.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Обръщането на човека към Бога е подобно на обръщането на цветята към Слънцето. Достатъчно е само да помислим за Бога, за да се отдели от Него един лъч и да проникне в душата ни; този лъч е тъй необходим за нея, както слънчевата светлина за цветята.
14.5.1922г.
70. Дъще Сионова,  НБ , София
И в ония цветя и в ония дървета, и в тях има туй съзнание: като посрещнат своя любовник – слънцето, – и те турят най-хубавата премяна, ония хубави, шарени цветя – най-хубавата премяна, с която идат да го посрещнат, и цветята имат много добри познания за слънцето, отколкото сегашните хора.
23.5.1922г.
71. Верен на себе си, ИБ , София
Аз искам от всички ви, като влезете в школата, да наблюдавате цветята, само ги наблюдавайте, може да не ги описвате. Цветята, животните, растенията, промените в природата, които стават, плодните дървета - всичко, което се вижда, наблюдавайте и ще почерпите храна и материал за вашия ум.
26.5.1922г.
72. По пътя, ООК , Витоша
Когато искаме да възприемем енергията от миризмата на цветята, ние я приемаме чрез обонянието си.
72.2 Правият път ( втори вариант )
Например, енергията за стомаха иде чрез храната, за дробовете – чрез въздуха, за очите – чрез светлината, за ушите – чрез живото слово, за носа – чрез аромата на цветята и т.н.
11.6.1922г.
73. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Вие можете да познавате Христа тъй, както цветята, или както слънцето, вие можете да познавате Христа тъй, както кристалът познава слънцето, вие можете да познавате Христа тъй, както една жаба познава слънцето, както някоя птица, някое млекопитаещо, някой обикновен човек и най-после, някой светия – те са все различни познавания на Христа. Сега тия неща вие ги съзнавате, знаете, имате всички желание, но ако вие любите Христа, трябва ли, като влезете в неговата градина, да си опитвате ножа наляво и надясно – по цветята му и на неговите дръвчета? И като влезе Христос да види дръвчетата посечени, какво ще каже за вас? Ако една крехка душа, младо момиче, току-що тръгнало и вие му кажете: „Що си тръгнала по тия глупости, ти си още млада, чакай да си поживееш“.
13.6.1922г.
74. Характерни черти,  ИБ , София
Ще се попитате: "Разхладявам ли аз като извора цветята, духам ли аз като вятъра, нося ли дъжд за растенията, подобрявам ли кръвообращението?" Така ще извадите по 3-4 поуки от всяка тема за себе си - вие какво трябва да направите.
Втората тема "Ползата от цветята".
14.6.1922г.
75. Какво се изисква от ученика, МОК , София
75.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Като изпадне в състоянието на гъсеница, започва да търси листа и се натъква на противоречие - не може да яде листа; след това тя се опомня, дохожда във второто съзнание - на пеперуда, и започва да хвърчи от цвят на цвят, да смуче сладкия сок на цветята.
20.6.1922г.
76. Един малък опит,  ИБ , София
Вземете цветята, които в скоро време никнат и цъфтят.
Та сега казвам, цветята ще покажат има ли у вас добри или лоши качества.
27.6.1922г.
77. Кое е полезно и кое не е, ИБ , София
Питам ви сега: Цветята усещат ли като човека болките? Това е предположение; вие не сте преживели, вие си представяте. Цветята, това са най-невежите същества. Когато цветята се късат, окултната наука приема, че те не усещат болка, защото утре ще увехнат.
Ще се спирате и ще изследвате цветята, техния живот и плодовете им, как действуват в окултно отношение. Ако човек би постъпил тъй, както цветята постъпват, в обществото биха го считали за анормален човек и биха го затворили в лудницата. Тази свобода само цветята могат да си позволят. Някои от цветята не са тъй благородни.
За втори път пак напишете за цветята, от по колко листа цветовете им се състоят-петлистни и шестлистни.
28.6.1922г.
78. Прояви на съзнанието, МОК , София
78.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Често наблюдавам цветята в градината и забелязвам, че някои от тях, например ружата, когато са на север, израстват по-високо, отколкото тези, които са посадени на юг; тези, които са посадени на север, растат нависоко, защото се стремят да видят Слънцето.
5.7.1922г.
79. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
А пък в ученика, у него се заражда един стремеж да дойде той като някоя пчела при цветята.
30.7.1922г.
80. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Не, самото учение носи тази сила, тази светлина в себе си, тъй както слънцето носи силата да развива цветята и те да растат според нея: едни прави сини, други бели, трети червени, едни дребнички, други високи и прочие.
22.8.1922г.
81. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
И пак ще ви кажа: когато въвеждаме ученика в Природата, ако неговото обоняние не е развито, какво ще разбере от цветята? Ами ако той влезе и зрението му не е развито, какво ще разбере от красотата? Ами ако той влезе и слухът му не е развит, какво ще разбере от звука на цветята? Ами ако той влезе и вкусът му не е развит, какво ще разбере от сладостта им? Ами ако той влезе и чувстването му не е развито, какво ще разбере той от нежността на цветето? Всичко туй трябва да е развито, че като влезе ученикът в Природата, да разбере защо тя е създала нещата по този начин.
30.8.1922г.
82. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ , В.Търново
Вашето съзнание трябва да схване, да се отвори за Божествената Светлина, след което ще се яви това хубаво ухание, както се явява у цветята.
19.9.1922г.
83. Едно с Бога, КД , В.Търново
Цветята живеят в ангелския свят • това е чистотата на кръга, най-съвършения образ на линия.
25.10.1922г.
84. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Когато цветята и дърветата цъфтят, радвайте се отдалеч на миризмата, на благоуханието им, но по никой начин не се докосвайте до цвета им.
8.11.1922г.
85. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
И то събужда във въображението ред картини: за слънцето, за цветята, за пчелите и техния живот, за културата им, за тяхната голяма чистота. Това сладко е дошло от слънцето и влязло в цветята, отдето пчелите го изсмукват и преработват.
12.11.1922г.
86. Не знаете, що искате,  НБ , София
Ароматът на цветята е тяхната мисъл.
Ще се занимавате с всичко, което виждате: как растат и се развиват цветята, как връзват плод и узряват и т. н.
3.12.1922г.
87. Дойде да послужи,  НБ , София
Всички трябва да излезем вън, както цветята, на Божествената светлина, и да се посадим там на добра почва.
10.12.1922г.
88. Ще ви научи,  НБ , София
Когато тревите, цветята и дърветата никнат и растат, земята се покрива със зеленина.
24.12.1922г.
89. Окултна медицина, ООК , София
За следващия път ще имате за тема „Ползата от цветята“.
21.1.1923г.
90. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
90.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Без това отопление, цветята не биха издържали на големите студове.
24.1.1923г.
91. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Де е изкуството в Природата? В различните краски на цветята, на крилцата на насекомите и пеперудите, на птиците.
7.2.1923г.
92. Добри навици,  МОК , София
В това отношение той трябва да бъде градинар, всеки ден да наглежда цветята си, да ги чисти, полива и прекопава.
21.2.1923г.
93. Първата родена мисъл,  МОК , София
Коя е първата мисъл за човека, който има развито обоняние? Да възприеме аромата на цветята.
11.3.1923г.
94. Видѣхме Господа,  НБ , София
Бога може да го намѣритѣ само въ цвѣтята, въ изворитѣ, въ кристалитѣ и въ онази най-чиста материя, дѣто може да се прояви.
94.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Бога ще намерите в кристалите, в изворите, в цветята, навсякъде в природата.
Пеперудата хвръква в широкия свят и започва да се храни със сладкия сок на цветята.
12.3.1923г.
95. Влияние на планетите, ООК , София
По някой път тя се занимава с миризмите на цветята и знае как да ги комбинира.
11.4.1923г.
96. Житно зърно,  МОК , София
Така постъпват и цветята. Цъфтенето на цветята не е нищо друго освен благодарност, признателност, която те отправят към слънцето за оказаните от него услуги. Не е лесно положението на семената на цветята, докато са заровени в пръстта. Като гледа към цветята, слънцето се усмихва и непрекъснато обещава да им праща от своята енергия.
96.2 Житното зърно ( втори вариант )
Така правят цветята. Цъфтенето на цветята, то е една признателност.
22.4.1923г.
97. Петимата братя, НБ , София
С миризмата си цветята привличат хората и насекомите и така създават връзки.
29.4.1923г.
98. Живот вечен, НБ , София
И цветята се радвали и казвали, че никой няма такива добри условия като техните. Господарските цветя се радвали и веселили, докато един ден ги сполетяло голямо нещастие: господарите им заминали някъде, напуснали чифлика, напуснали и цветята.
3.7.1923г.
99. Първото правило,  МС , София
Ние трябва да бъдем като цветята.
26.8.1923г.
100. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Какво ще каже например ботаникът за цветята? Той казва, че цветята са полусъзнателни, т.е. неразумни същества. Краските на цветята са азбука на природата.
Като говоря за цветята и човека, правя аналогия между човека и ангелите. Ако някой ви каже, че цветята имат очи, нос, уши като хората, вие бихте се смяли. Те могат да се съобщават с нас, когато ние не можем да влезем във връзка с цветята. Ангелите изучават нашия живот по-добре, отколкото ние изучаваме цветята.
100.2 Черни връх ( втори вариант )
Вземете сега цветята предвид, които използуват слънчевите лъчи. От чистото гледище на един ботаник какво представляват цветята? Те считат, че цветята не са разумни същества, те живеят в полусъзнанието. И тъй, цветята имат двояк смисъл, първо - цветът показва какво трябва на цветето.
Ангелите изучават нашия душевен живот много по-хубаво, отколкото ние изучаваме живота на цветята.
25.11.1923г.
101. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Безерба, един от царете на древността, имал дъщеря Лилита, която страстно обичала цветята, голяма любителка била, но била много жестока; не се знае дали е съществувала по-жестока мома от нея – тъй хроникира окултната наука. Тя никога не поливала своите цветя с обикновена вода, но заповядвала да ѝ довеждат хубави, млади момичета и да ги бият, та като плачат, със сълзите им да се поливат цветята.
6.1.1924г.
102. Едно ти не достига!,  НБ , София
Но аз гледам, тази Стефанка и този Петранчо си играят и с пръчицата обрусват главичките на цветята.
Какво не ни достига? – Да се не късат цветята! Умрял някой, че трябвало да му се донесе цветя, то е друг въпрос. Но питам: Кой ни е дал право да късаме цветята? Не е ли по-хубаво в една малка саксийка да донеса това цвете, отколкото да го откъсна? Не е ли по-хубаво да имам една жива роза, отколкото една увяхнала? Ами че ако искам да имам една жабка, защо да не си я донеса жива? Има някои американки, които обичат костените жабки и докато са малки, ги окачват на врата си с едно синджирче.
20.1.1924г.
103. Допреният въглен,  НБ , София
Някой път и небето плаче, но в тия сълзи растат цветята, зреят плодовете и ние живеем и растем.
27.1.1924г.
104. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
И затуй жените, като поливат цветята, аз ги следя и зная кои жени са добри и кои – лоши. А някои жени, като поливат цветята, бързат, сипят им по няколко капки вода и казват: „Да не прелее водата“.
20.4.1924г.
105. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Знае се, че и дърветата, и цветята познават, кой ги обича. Цветята ще му послужат като пробен камък, да познае, както себе си, така и своите близки. Ако цветята в градината изсъхват при тебе, колко повече хората ще изсъхват. Те са по-деликатни от цветята.
27.4.1924г.
106. Ще го изцеля,  НБ , София
Кой научи бубата да се превръща на какавида и да тъче своята коприна ? Кой научи паяка да тъче своята паяжина? Кой научи пчелата да събира нектар от цветята и да прави мед ? След всичко това, ще дойдат видни педагози да учат хората, как да живеят.
Всяка дума е на място и пада на човешкото сърце, както росните капки на цветята.
1.6.1924г.
107. И валя дъждът,  НБ , София
Тя ме питаше, защо съхнат цветята й.
6.7.1924г.
108. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
Влезете ли в един дом, по цветята, които домакинята отглежда, можете да се произнесете за нейния характер. От цветята, които човек отглежда, съдим за степента на неговото развитие.
13.7.1924г.
109. Новата азбука, СБ , Мусала
Когато Бог ви проговори отвътре, ледовете ще се стопят и цветята ще поникнат.
11.8.1924г.
110. Условия за взаимна работа, СБ , ИБ , Мусала
От водата всеки може да си вземе и да полива цветята на своята градина.
12.8.1924г.
111. Общи въпроси, СБ , ИБ , Мусала
Когато ви казвам, че не трябва да късате цветята, това не значи, че е грях да откъснеш един цвят, но създаваш в себе си една лоша привичка.
14.8.1924г.
112. Чада Божии, СБ , ИБ , Мусала
Само любовта е, която отваря чашките на цветята.
10.9.1924г.
113. Важността на числата, ООК , София
Обонянието ще ви помогне да развиете тия качества, тия сили, които действат в цветята.
Всички миризми на цветята не действат еднакво върху децата.
Има и други начини за възпитание на децата освен тия, но цветята са най-ефектни. Като помиришете едно цветенце, между цветята и вас ще се образува една моментна връзка и вашето душевно състояние ще се измени. Цветята са най-близко до нас.
Числата 3 и 5 са отвлечени понятия, но дойдете ли до цветята, те са вече реални величини, с които може да боравите.
113.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Обонянието ще ви помогне да развиете тия качества, тия сили, които дѣйствуватъ въ цвѣтята.
Всички миризми на цвѣтята не дѣйствуватъ еднакво върху дѣцата.
Има и други начини за възпитание на дѣцата, освѣнъ тия, но цвѣтята сѫ най ефектни. Като помиришете едно цвѣтенце, между цвѣтята и въ васъ ще се образува една моментна връзка, и вашето душевно състояние ще се измѣни. Цвѣтята сѫ най-близко до насъ.
Числата 3 и 5 сѫ отвлѣчени понятия, но дойдете ли до цвѣтята, тѣ сѫ вече реални величини, съ които може да боравите.
22.9.1924г.
114. Физическият и духовният човек, КД , София
Сега да ви попитам кое живо същество бихте взели като образец на послушание? Кое бихте дали като символ на послушание? (Цветята). Да, послушни са цветята. Местят се цветята, само че у тях движението е медлено - за 4000 години то може да се премести на 500 км.
22.10.1924г.
115. Добрата постъпка, ООК , София
Аз бих желал да имате благоуханието на цветята, аромата на плодовете и езика на Любовта.
26.10.1924г.
116. Раздай всичко!, НБ , София
Усѣщали ли сте Божествената тишина? Били ли сте при нѣкое сѫщество, на което, сърдцето, умътъ, душата и духътъ сѫ свързани съ Бога? Били ли сте вие при такъвъ човѣкъ, да почувствувате, каква тишина, каква радость има вѫтрѣ въ него? Азъ не зная, на какво друго може да се уподоби единъ такъвъ човѣкъ, освѣнъ на онази първа пролѣтна утринь, когато птичкитѣ пѣятъ, цвѣтята цъвтятъ и навсѣкѫдѣ лъха чистъ, свѣжъ, ароматенъ въздухъ.
116.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Усещали ли сте Божествената тишина? Били ли сте при някое същество, на което, сърцето, умът, душата и духът са свързани с Бога? Били ли сте вие при такъв човек, да почувствате, каква тишина, каква радост има вътре в него? Аз не зная, на какво друго може да се уподоби един такъв човек, освен на онази първа пролетна утрин, когато птичките пеят, цветята цъфтят и навсякъде лъха чист, свеж, ароматен въздух.
29.10.1924г.
117. Темпераментите, ООК , София
Толкова си приготвят те и напролет, когато цветята цъфтят, те отново си събират мед.
30.11.1924г.
118. Съсредоточение, МОК , София
Може да ви задам една тема: „Защо природата е създала благоуханието у цветята?“ Или: „Каква роля има благоуханието у цветята?“ Тема шеста ще бъде това след идующия път.
Туй благоухание има и друго предназначение. (– Показва скръбта им.) Да, скръб, но същевременно тази миризма образува и една дреха да се запазят от студа, особено сутрин и вечер през пролетта, когато е по-студено, тогава цветята издават по-силна миризма.
118.2 Съсредоточение ( втори вариант )
За следния път ще ви дам да пишете върху тема №6: Защо Природата е създала благоуханието у цветята? Или Каква роля играе благоуханието у цветята? А същите десет души, които нарисуваха десетте фигури на дъската, ще пишат и върху подсъзнанието, съзнанието и самосъзнанието. Като се говори за благоуханието на цветята, казвам: щом Природата е вложила туй благоухание у тях, тя има предвид известна своя задача. Естествениците ще кажат, че благоуханието у цветята е създадено, за да се привличат малките мушици.
Да, така е, но същевременно благоуханието образува в цветята дреха, чрез която те се запазват от студ. И забелязано е, че сутрин и вечер през пролетта, когато е по-студено, цветята издават и по-силна миризма.
21.12.1924г.
119. Божественото буталце, МОК , София
119.2 Божественото буталце ( втори вариант )
Прочете се резюме отъ темата: “Защо благоухаятъ цвѣтята?”
18.1.1925г.
120. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
И Богъ, като види нашитѣ желания и мисли, ще слѣзе отгорѣ, тъй както слънчевитѣ лѫчи слизатъ върху цвѣтята, и ние ще възрастнемъ, ще дадемъ своето благоухание.
120.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
И Бог, като види нашите желания и мисли, ще слезе отгоре, тъй както слънчевите лъчи слизат върху цветята, и ние ще възрастнем, ще дадем своето благоухание.
25.1.1925г.
121. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Ето защо трябва да се изучават не само формите на цветята, но и техните краски.
1.2.1925г.
122. Азъ Те познахъ, НБ , София
Глѣдамъ, нѣкой човѣкъ полива цвѣтята.
122.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Гледам, някой човек полива цветята.
15.2.1925г.
123. Високите места и чистият въздух,  МОК , София
Питам: ами цветята, които имат краски, кого имитират? Нали и те имат врагове?
Отговор: Напротив, у цветята има желание да изпъкнат всред околната среда, в която се намират, за да бъдат забелязани от насекомите.
18.2.1925г.
124. Причини за противоречия, ООК , София
Ако няма цветя, т.е. ако цветята не цъфнат, пеперудата пак е изложена на известни мъчнотии.
29.3.1925г.
125. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Слѣдователно, прахътъ отгорѣ на цвѣтята не може да се очисти отъ тази вода.
125.2 В който град влизате ( втори вариант )
Следователно, прахът отгоре на цветята не може да се очисти от тази вода.
21.6.1925г.
126. Проявленията на ума,  МОК , София
По същия закон, ако насочите силна струя вода върху цветята на една градина, вие ще ги изкорените.
28.6.1925г.
127. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Изобщо въ свѣта по нѣкой пѫть посаждатъ цвѣтята въ саксии и ги понапръскватъ съ разни парфюми, та не можешъ да познаешъ, кои сѫ истински и кои не сѫ истински.
127.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Изобщо в света понякога посаждат цветята в саксии и ги понапръскват с разни парфюми, та не можеш да познаеш, кои са истински и кои не са истински.
5.8.1925г.
128. Разумни наблюдения, ООК , София
Има ред умствени мъчнотии, които може да се преодолеят само с наблюдения на ветровете или на цветята, или на изворите, или на планинските върхове, или на канарите, или най-после от наблюдение на добрите хора.
26.8.1925г.
129. Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ , В.Търново
Сега, знаете ли защо по нѣкой пѫть вие изгубвате любовьта си? Наблюдавайте цвѣтята и ще намѣрите отговоръ на това нѣщо.
129.2 Чистота и святост ( втори вариант )
Сега знаете ли защо по някой път вие изгубвате любовта си? Наблюдавайте цветята и ще намерите отговор на това нещо.
1.11.1925г.
130. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Каква растителност и какви плодове очаквате, ако сте изложили вашата цветна и плодна градина на север, дето слънцето я огрява малка част от деня? Слънцето грее цял ден, но цветята и дърветата ви слабо се огряват, не могат да възприемат слънчевата светлина и топлина.
6.12.1925г.
131. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
Той е гледал наоколо си, радвал се: птичките пеят, цветята цъфтят, хората го гледат приветливо, засмяно.
25.12.1925г.
132. Правила и съвети, КД , София
Тя ще ми покаже къде има мед, къде са цветята.
10.1.1926г.
133. Действие и противодействие,  МОК , София
133.2 Действие и противодействие ( втори вариант )
Планината ли ще бъде, цветята ли ще бъдат, реката ли ще бъде, отечеството ли – но зад всичко това седи нещо по-далечно.
20.1.1926г.
134. Четирите действия, ООК , София
Например кой човек може да извади мед от цветята, както това прави пчелата? Тя има специалност, каквато хората нямат.
10.3.1926г.
135. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Четете ли вестници, спирайте се върху хубавите неща от тях, както пчелите събират сладките сокове от цветята.
16.5.1926г.
136. Ще ми изявиш,  НБ , София
Цветята не се разтварят на месечината, а на Слънцето, понеже то ги разбира.
Затова иди в някоя градина да работиш, копай и поливай цветята там, спечели и тогава ми направи какъвто подарък искаш.
2.6.1926г.
137. С чия воля?, ООК , София
За пример цветята са деца, произведения на ангелите. Затова казвам: Не късайте цветята! Наблюдавайте ги само, да видите, как ангелите работят върху тях. Един ден, когато цветята окапят, те оставят своите сгради за хората, за да могат следната година пак да цъфнат и да продължат своето изложение. Значи ангелите взимат цветовете на цветята, а за хората оставят сградите, в които е станало изложението.
20.6.1926г.
138. В малкото,  НБ , София
Какъв морал е този, едва седнеш между цветята и започваш да ги късаш едно след друго? И детето ти прави това нещо и ти го правиш.
И сега ние се молим на Бога, казваме: Господи, не чуваш ли ни? Не виждаш ли нашите страдания? Господ казва: не късайте цветята, не убивайте животните, не запушвайте изворите, не взимайте хляба на вдовиците, не онеправдавайте сирачетата! От хиляди години насам се вършат тия и ред други престъпления, а като дойдат страданията казват: Господи, не чуваш ли ни? Защо Господ не ви чува? Защото не изпълнявате и не слушате неговия велик закон.
Какви хора можем да бъдем тогава? Ние сме се научили само да се подпушваме, да разрушаваме живота на цветята, на дърветата и на хората.
4.7.1926г.
139. Запалената свещ,  НБ , София
Кой не си служи с хипнотизма? Цветята не хипнотизират ли пчелите? Всяко привличане не е ли хипнотизъм? Казват, че някой учен във Франция владеел изкуството да хипнотизира.
Например, ботаниката да се изучава между цветята.
7.7.1926г.
140. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Външните процеси пък, които виждаме в природата, като цъфтене на цветята, разрушение на скалите, течение на водите, изгряване на слънцето, появяване на планетите и на звездите, раждането на хората - всичко това в духовния свят представлява проявление на Божествения Дух.
14.7.1926г.
141. Право мисли!, ООК , София
Питам: Ако цветята се развалят, изсъхват от тия червеи, какво ще се ползва той от тази градина? При това той развъжда кокошки, които цял ден ровят цветята да търсят червейчета.
10.10.1926г.
142. Внушение,  МОК , София
142.2 Внушението ( втори вариант )
То е закон на внушение - този кърт, като стане сутрин, казва: «Трябва да работя.» Пчелата сутрин си внушава - сутрин, щом лъхне този дъх на цветята, веднага.
13.10.1926г.
143. Свободно движение, ООК , София
Учителят извиква на урок един от учениците си и го запитва: „Минчо, кажи ми, какво е предназначението на ученика?" Ученикът отговаря: „Когато Бог създаде света, първо той направи небето и земята; после – деня и нощта; на третия ден създаде тревата, цветята и дърветата; на четвъртия ден – небесните светила; на петия ден -животните; на шестия ден Бог създаде човека, да расте и да се развива, да учи."
14.11.1926г.
144. Поглед и движение,  МОК , София
144.2 Поглед и движение ( втори вариант )
Ще нарисувате едно от цветята, кой каквото цвете си избере, и по едно плодно дърво, кой каквото си иска.
17.11.1926г.
145. Устои на съзнанието, ООК , София
Утре водата на тази чешма ще се увеличи и ще напоява по-изобилно цветята и дърветата.
28.11.1926г.
146. Не Го приеха,  НБ , София
В този момент снеговете и ледовете се стопили, водите потекли, тревите израсли, и цветята цъфнали. Те си казвали: “Какво стана в света, та цветята цъфнаха, за да могат да поддържат и нашия живот? Някаква външна причина е създала тази промяна.” Най после и млекопитаещите се пробудили от своя дълбок зимен сън и се запитали: “Каква е тази промяна? Как изникна тази трева, с която ние ще можем да поддържаме живота си?” След това рибите изпратили една делегация до своя господар - човекът - и започнали да му казват: “Хайде, господарю, стани вече! Време е и ти да продължиш своя живот. Слънцето вече изгря и стопи ледовете и снеговете.” - Тъй ли, че аз още не съм се наспал! Не минава много време, идва втора делегация - от насекомите - и казва на човека: “Хайде, господарю, цветята вече цъфнаха! Слънцето грее силно, време е да станеш и да започнеш работата си.” - Не съм се още наспал.
8.12.1926г.
147. Последната постъпка, ООК , София
Който влезе в тази градина, той се упоява от силната миризма на цветята и остава там, като мисли, че е влязъл в рая.
2.1.1927г.
148. Малката мисия,  МОК , София
148.2 Малката мисия ( втори вариант )
Това е едно състояние да се показват, това го има и у цветята, има го у растенията, има го у животните.
9.1.1927г.
149. Сам с ума си,  НБ , София
Колко мравки, колко червейчета, колко треви тъпчем с краката си! И след всичко това ние, съвременните хора, мислим, че сме морални! Например, малцина хора се замислят по отношение на тревите, на цветята и ги считат живи. Всеки, който спокойно тъпче тревата, казва: Трева е това, тя не е живо нещо, тя няма никакви страдания. – Не, живи са и тревите, и цветята, те имат до известна степен съзнание в себе си.
30.1.1927г.
150. Дело съвършено,  НБ , София
Аз съм наблюдавал какво правят птичките, с цветовете на дърветата и на цветята.
13.2.1927г.
151. Светото място,  МОК , София
151.2 Святото място ( втори вариант )
Ако искаме да изучим природата по този закон, трябва да изучим растенията и цветята.
16.2.1927г.
152. Великата задача на човека, ООК , София
Ако си сред природата, ще слушаш пеенето на птичките, бръмченето на бръмбарите, хвърченето на пеперудките и ще се радваш; после ще гледаш към цветята, които цъфтят, към дърветата, които връзват плод и към Слънцето, което грее, и ще се радваш.
27.2.1927г.
153. Здрави връзки,  МОК , София
153.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Милиони мушици спомагат за оплодването на дърветата и цветята.
23.3.1927г.
154. Малкият повод, ООК , София
За да бъде човек доволен, окръжаващата среда трябва да бъде напълно хармонична: небето трябва да бъде ясно и осеяно с безброй светли звезди; цветята трябва отдалеч да разнасят своето благоухание; дърветата трябва да са увиснали от плодове; реките трябва да текат и т.н.
27.3.1927г.
155. Лозените пръчки,  НБ , София
Ако е въпросът за някакво просто съществуване, така живеят и малките песъчинки, така живеят и малките капчици, така живеят и цветята, така живеят и дърветата, така живеят и животните и т. н.
10.4.1927г.
156. Образи на реалността,  МОК , София
Ако имаха съзнание, ние бихме им причинявали големи страдания - всяко стъпване върху тревите и цветята би ги измъчвало.
8.5.1927г.
157. Координиране на силите,  МОК , София
157.2 Координация на силите ( втори вариант )
Цветята имат ли език, с който да ни говорят? Онзи карамфил, като усетиш неговото благоухание, отиваш при него, отдаваш му всичкото почитание.
15.5.1927г.
158. Ще ви се даде,  НБ , София
Като наблюдавам проявите на съвременните хора, казвам: колко много още има да живеят и да се учат хората, докато дойдат до Божествения морал, докато придобият будно съзнание! Колко внимателен трябва да бъде човек, когато отива до някой извор! Той трябва да следи, да не стъпче и най-малкото листенце на цветята около извора.
Като отидете на планината, там ще ви влияят дърветата, цветята, изворите, върховете, светлината и т.н.
Цветята, поставени на главите им, казват: както ние ще увехнем след няколко часа, такъв ще бъде и вашият живот.
Не е достатъчно само да се мисли за Любовта, за Мъдростта, за Истината, но светлината, която днес иде отгоре, минава през прозорците ви и предава думите на Онзи, който ви е пратил на земята: Отворете сърцата си на дневната светлина и цъфнете като цветята! Онзи, който ви обича, казва: Растете, развивайте се и завържете плод, като плодните дървета, за жертва на другите.
22.5.1927г.
159. Седмият кръг на живота,  МОК , София
159.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Цветята са малко по-скромни.
22.6.1927г.
160. Отличителни черти, ООК , София
Тогава деятелността на долините започва да се усилва: растителността става буйна, цветята се развиват добре, дърветата вързват и дават хубави плодове.
15.8.1927г.
161. Правата мисъл, МС , София
Кои са техните произведения? - Растенията - цветята и дърветата.
23.8.1927г.
162. Дойде глас, СБ , София
Изпълните ли всичко, тогава и камъните, и изворите, и дърветата, и цветята, и животните, и хората, всички ще ви проговорят.
24.8.1927г.
163. Свещеният час, СБ , София
И тъй, като окултни ученици, в първо време ще изучавате окръжаващата природа и нейното влияние върху вас, а именно: влиянието на времето, на въздуха, на ветровете, на цветята, на плодните дървета, на изворите, на водата и т.н.
Човек може да усети миризмата на цветята най-много на 5–6 метра разстояние, когато пчелата усеща тяхната миризма на 5–6–10 километра разстояние. Като излиза из кошера си, тя прави един голям кръг, зърне отдалеч цветята и по права линия отива към тях.
25.8.1927г.
164. Великото и красивото, ООК , София
Ако разчитате на това въже да извадите вода от кладенеца и да полеете с нея цветята и зеленчуците в градината си, вашата работа е свършена.
4.9.1927г.
165. Мнозина казваха,  НБ , София
Колко хубави цветове съм виждал по цветята и дърветата, но де са те? Щом дойдат ветрове, бури, те окапват.
11.9.1927г.
166. Великите хора,  МОК , София
Един ден той си почивал в една градина, между цветята, и до него дошла астралната змия, обвила го и започнала да го души.
16.10.1927г.
167. Призови Симона!,  НБ , София
Има закони, които определят, на какво разстояние трябва да стои човек от цветята, както и разстоянието, на което трябва да стои човек от човека.
4.12.1927г.
168. Лъч на пробуждане,  МОК , София
Напишете на черната дъска изречението: „Изворите на живота вече протичат и образуват малки поточета, които поливат цветята“.
Да се върнем към изречението: „Изворите на живота протичат, и малките поточета цветята поливат“. Цветята представят човешките мисли и чувства, които се поливат от извори и поточета.
25.12.1927г.
169. Идат дни,  НБ , София
Царската дъщеря се обърнала към поета и го запитала: Искаш ли да ми станеш слуга? – На радо сърце бих ти служил. – Имам нужда от един прост слуга, който да полива цветята в моята градина. Нека полива цветята на твоята градина.
Да станеш последен слуга в градината на царската дъщеря и да поливаш цветята й, това е отлична служба.
1.1.1928г.
170. В образ Божи,  НБ , София
Съвременната медицина изучава свойствата и състава на цветята и на разни треви и ги използва като лечебни средства. И Божествената медицина извлича от цветята на Божествения свят лечебни вещества, с които лекува психическата проказа, която съвременните лекари не могат да лекуват.
4.1.1928г.
171. Форми на съзнанието, ООК , София
Нека птичките, дърветата, цветята и изворите знаят, че човек минава край тях.
11.1.1928г.
172. Нови възгледи и методи, ООК , София
Ще декламирате на цветята, на дърветата. По-добри слушатели от дърветата и цветята няма.
15.1.1928г.
173. Творец на съдбата си,  МОК , София
Човек може да черпи знанията си направо от природата: от вятъра, от облаците, от небесната дъга, от камъните, от цветята, от дърветата, от животните. После спрете вниманието си върху цветята и техните краски, да научите какво влияние оказват те върху нервната ви система.
22.1.1928г.
174. Животът във формите,  МОК , София
Както благоуханието на цветята се разнася надалеч и влияе на хората, така добрите и лошите хора оказват влияние на окръжаващите.
12.2.1928г.
175. До край,  НБ , София
Цветята, обаче, издават приятна миризма.
26.2.1928г.
176. Дванадесетте племена,  НБ , София
Следователно, докато сте на земята, радвайте се на живота! Радвайте се на изгряващото слънце! Радвайте се на цветята, които растат и цъфтят! Радвайте се на птичките, които пеят! Радвайте се на здравето си, на разположението си! Всичко, което ви е дадено, струва повече от милиони.
20.4.1928г.
177. Будният ден,  МОК , София
Вслушвайте се в гласа на пойните птички, в шумоленето на цветята, в тихия ветрец – навсякъде е Бог.
29.4.1928г.
178. Който се отмята,  НБ , София
Вижте как се боядисват цветята в природата! Вижте, как боядисват перата и крилцата си птиците и пеперудите в природата! Тяхната боя е устойчива, не се изменя и от най-силното слънце.
18.7.1928г.
179. Единство и общност, ООК , Мусала
Днес и вие се намирате пред картините на велики художници, които са рисували цветята, канарите, върха Мусала и т.н. Като знаете това, вие трябва да бъдете много внимателни: ще бъдете будни, ще внимавате къде стъпвате, ще гледате да не тъпчете цветята – и най-малкото цветенце да стъпчете, вие разваляте работата на някой художник. Вие ходите из планините, тъпчете цветята, не гледате къде вървите и като се върнете у дома си, чувствате се неразположен – защо? Разбирате, че сте направили нещо, което не е в съгласие със законите на Природата.
Тук мушиците хапят, но това не е позволено, на Мусала не им е позволено да хапят; въпреки това те нарушават правилото – искат да ви кажат да оставите настрани вашия стар обичай да късате и да тъпчете цветята.
Много неща може човек да научи от цветята. Да бъдат стъпките на човека оправени – това не значи да върви по права линия като войник, но да избира път за стъпките си, да не тъпче цветята и да не разваля картините на Природата. Като пазите цветята, вие се свързвате с ония Разумни същества, които работят върху тях; щом ги тъпчете, вие не вървите по Божиите пътища.
Не тъпчете цветята, бъдете внимателни към тях, ако искате да се самовъзпитавате.
Благословените цветя се отглеждат в градини, под специални грижи и внимание; от време на време в тях влизат пчеличките, поздравяват ги от Баща им, като им донасят по едно писмо; като благодарност за този поздрав цветята дават на пчеличките своя нектар и аромат – при това положение на нещата и цветята се радват, и пчелите се радват; те взаимно се възнаграждават и създават помежду си отношения, връзки. Това е вярно и по буква, и по дух, като същевременно се отнася не само до цветята и пчеличките, но и до всички хора по лицето на Земята. Както пчеличките играят роля на пощальони по отношение на цветята, така и хората чрез своите добри, светли мисли, топли чувства и чисти погледи взаимно си пренасят писма от Невидимия свят – по този начин те осмислят живота си.
5.9.1928г.
180. Планински върхове, ООК , София
Като казват, че той е между ангелите, те имат предвид цветята, тревата като деца на ангелите. Ето защо, който иска да влезе в ангелския свят, той трябва да мине по пътя на тревата, на цветята и на дърветата.
12.9.1928г.
181. Много знания, ООК , София
Отвреме навреме кокошките, прасетата на съседа ви минават във вашата градина и ровят, кълват цветята – развалят вашите посеви.
5.10.1928г.
182. Творческа линия,  МОК , София
182.2 Творческата линия на битието ( втори вариант )
(Всички братя и сестри бяха донесли чаши с вода.) Защо ви са чашите? Какво трябва да правите с това съдържание? Тази вода казва: „Понеже ме наляхте в чашата, да ме изхвърлите на земята не искам; да ме полеете на цветята не искам; при Бога да ме пратите не искам; в училище да се уча не искам; при хората да ме пратите не искам."
31.10.1928г.
183. Накъде, ООК , София
Те задушават красивото, благородното в човека, както плевелите задушават цветята, не им позволяват свободно да растат.
19.4.1929г.
184. Живите линии на съзнанието,  МОК , София
Естествениците казват, че багрите на цветята се дължат на условията, при които се развиват.
5.5.1929г.
185. Ела след мене!,  НБ , София
Дето е минал, Той е оставил подписа си: по канарите, по водите, по цветята, по дърветата.
22.5.1929г.
186. Битие и откровение, ООК , София
186.2 Битие и откровение ( втори вариант )
Като погледнете небето, ще започнете да разбирате, като погледнете цветята, ще започнете да разбирате.
26.5.1929г.
187. Другата събота,  НБ , София
Понеже това време не може още да се спази, затова дърветата, както и цветята, не съдържат тия лечебни и жизнени сокове, каквито би трябвало да съдържат.
29.5.1929г.
188. Определени движения, ООК , София
Лятно време, обаче, когато слънцето силно грее, когато цветята цъфтят и плодовете зреят, запалената печка е несъществено нещо.
188.2 Любовният поглед ( втори вариант )
Той има дупчица на своето палто, и всеки ден мени цветята.
31.5.1929г.
189. Закон на доволството,  МОК , София
Не направи ли това, той ще изгуби растенията и цветята, които имал миналата година в градината си.
9.6.1929г.
190. Достоен,  НБ , София
Като ходят от цвят на цвят, да събират мед и виждат, че тук няма, там няма, те казват: Толкова време вече, как се лутаме и нищо не можем да намерим. – Как няма да се лутат? Ще се лутат, разбира се, мед няма по цветята.
Сега, аз привеждам този пример, за да обърна вниманието ви на това, че когато медът от цветята е обран, няма защо да влизате в празните цветове, да губите времето си. Вие трябваше да изберете ново поле, дето медът по цветята още не е обран. Тъй щото, когато говорим за идването на новата култура, ние имаме предвид влизането на човечеството в ново поле, дето медът на цветята още не е обран.
16.6.1929г.
191. Да изпълня,  НБ , София
Един материалист казваше, че след като напусне земята, ще влиза между цветята, в изворите, в дърветата – навсякъде ще обикаля.
19.6.1929г.
192. Естествени връзки, ООК , София
Например цветята съдържат нектар, към който пчелите, насекомите налитат. Пчелите целуват цветята, за да вземат част от техния нектар. Трябва ли цветята да дават своя нектар? Както хлебарят има право да продава своя хляб, както бакалинът има право да продава стоката си, така и цветята имат право да раздават своя нектар на всеки, който може разумно да го използва.
23.6.1929г.
193. Разумните кротки,  НБ , София
Докато водата не започне да се разлива, не може да полива цветята.
193.2 Блажени кротките ( втори вариант )
Ако богатият човек не изгуби своето богатство, той не може да намери Бога; ако майката не изгуби своето дете, тя не може да го люби; ако водата не се разлива, цветята не могат да растат и да се развиват.
21.7.1929г.
194. Илия вече дойде,  НБ , София
Детето влиза в стаята при дядо си и казва: Дядо, излез вън! Много е хубаво на двора: птичките пеят, цветята благоухаят. – Така е, дядовото.
31.7.1929г.
195. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Такова нещо представляват цветята, мушичките, пеперудите, животните.
21.8.1929г.
196. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Когато видите, че някой плаче, не се мъчете да намерите причината за неговия плач, но радвайте се, че в неговата градина вали дъжд, който полива цветята му. Какво щеше да бъде положението на цветята без дъжд и без влага? Когато срещна радостен човек, аз разбирам, че неговото слънце е изгряло, и цветята в неговата градина растат и надалеч разнасят благоуханието си.
196.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Когато ми кажат, че някой плаче, аз не се спирам върху човека, който плаче, но казвам, че вън вали дъжд, който полива цветята в градинката на този човек и те се радват. Когато ми кажат, че някой е радостен, аз разбирам, че Слънцето е изгряло за този човек и цветята в неговата градинка цъфтят и разнасят благоуханието си.
26.8.1929г.
197. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Поетът на човешкото царство възпява живота на цветята – на най-нежното, най-слабото нещо в света.
4.9.1929г.
198. Правилни връзки, ООК , София
Когато Божественото се постави за основа, животът на хората се превръща в рай: птичките пеят, изворите бликат, цветята цъфтят, плодовете зреят, децата скачат и се радват. Млъкнат ли птичките, пресъхнат ли изворите, не благоухаят ли цветята, Божественото се е оттеглило.
15.11.1929г.
199. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
Благодарение на този извор, цялата растителност около него се развива: тревите, цветята, плодовете, даже и камъните се радват на обилната вода.
8.12.1929г.
200. Да ида да го събудя,  НБ , София
200.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Ти ще бъдеш един изобилен извор и от тебе ще извира толкова вода, че ще можеш да поливаш цветята, дърветата, тревите на хиляди километра разстояние.
29.12.1929г.
201. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
201.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
Не е все едно да пътуваш пролетно време, през най-хубавия слънчев ден, когато цветята цъфтят и птичките пеят, както не е все едно да пътуваш през кално време.
3.1.1930г.
202. Пътища на природата,  МОК , София
Цветята в ливадата показват, че условията във външния свят са добри.
Всички хора обичат цветята, но не разбират техния език. Не само езика на цветята не знаят, но много неща има още, които хората не знаят.
202.2 Пътища на природата ( втори вариант )
Нямате азбуката на цветята. Аз няма да разправям за азбуката на цветята, но бих ви препоръчал да прочетете, ако намерите, някоя книга на някой от чуждите езици. Всички от вас нямате еднакво разположение към цветята.
17.1.1930г.
203. Самосветеща лампа,  МОК , София
Тревите и цветята се радват, защото и господарят, и стомната са разумни. Господарят взима пълната стомна, обръща я с устата надолу и полива цветята и тревите.
203.2 Самосветеща лампа ( втори вариант )
Тогава казвам, наместо стомната да полива тревата и цветята, разумният да ги полива.
19.1.1930г.
204. Две лепти,  НБ , София
Какво ще прави земеделецът, ако времето не плаче? Когато реките прииждат, когато снеговете се топят, когато росните капки оросяват цветята, когато цветята растат, всичко е на място.
204.2 Две лепти ( втори вариант )
Когато времето плаче, има смисъл в този плач: и реките приидват, и снеговете се топят, и цветята растат, и росните капки се явяват.
29.1.1930г.
205. Махалото, ООК , София
Следователно, говорим ли за света, създаден от Бога, ние разбираме свят, в който слънцето постоянно грее, птичките весело пеят, цветята растат, цъфтят и далеч разнасят благоуханието си; плодовете зреят, изворите бликат и напояват треви, цветя, дървета и животни. Влезете ли в свят, в който слънцето изгрява и залязва, облаците покриват хоризонта, изворите пресъхват, цветята се коренят, знайте, че в този свят са внесени чужди елементи отвън, с които човек трябва да се справи.
205.2 Махалото ( втори вариант )
В двора ви ще има птички, кучета няма да лаят наоколо, петлите ще пеят хубаво, тревите ще израснат, цветята него ден ще започнат да цъфтят.
19.2.1930г.
206. Новото в живота, ООК , София
Например, гъсеницата се храни с листа, а пеперудата, която излиза от същата гъсеница, се храни със сокове, с нектара на цветята.
23.2.1930г.
207. Делата Божии,  НБ , София
Какво значи, да обичате младата мома като млада мома? Обичайте младата мома, както добрата градинарка обича цветята си.
7.3.1930г.
208. Идеалният човек,  МОК , София
Това е остатък от желанието на птиците да чистят клюна си в цветята. Като чистят клюна си, те късат цветята.
208.2 Идеалният човек ( втори вариант )
После често запример някои обичате да късате цветята и ги миришете.
9.3.1930г.
209. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Който придобие този живот, той познава Бога и Го вижда навсякъде: в камъните, в тревите, в цветята, в насекомите, в животните, в хората – във всичко, което живее.
12.3.1930г.
210. Идейната обич, ООК , София
210.2 Идейната обич ( втори вариант )
Или да насади двайсет-трийсет саксии и целия ден да пее на цветята.
23.3.1930г.
211. Синове на светлината,  НБ , София
Засега цветята спят, но ще дойде ден, когато ще оживеят, ще проговорят на хората. Докато цветята спят, страданията са неизбежни.
27.4.1930г.
212. Доведете ми го тук,  НБ , София
Ако ние поддържаме една философия за живота и след десетина години изчезнем от земята, без да остане помен от нас, каква философия е тази? Аз не виждам никаква философия в топенето на снега и на леда, в цъфтенето и прецъфтяването на цветята, в бръмченето на пчелите, в бученето на вятъра и на циклоните, в потъването на параходите, в разрушаването на къщите, в раждането и в умирането, в оглупяването, в остаряването и т.н.
Не е добре да късате цветята.
25.5.1930г.
213. По-горни от тях,  НБ , София
Според този морал, който може да къса цветята без причина, да отнема живота им, той може да убие и човек.
11.7.1930г.
214. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
Под влиянието на тези сили, цветята растат, плодовете зреят, водите текат, ветровете духат.
12.7.1930г.
215. Право си отсъдил, МС , София
Сега можете да изпаднете в дребнавости, да питате: имаме ли право да късаме цветя? Имаме ли право да колим животни? Аз не съм против даването на цветя, но казвам: не късайте цветята! Искате ли да дадете никому цвете, извадете го с корена му заедно, турете го в една малка саксийка, и така го подарете на човека, когото обичате. Няма нищо лошо в късането на цветята. Обаче, с късането на цветята хората се научават да умъртвяват нещата.
Ето защо, казвам: не късайте цветята! Късате ли ги, с това вие спирате тяхната еволюция.
Добрата домакиня всяка сутрин полива цветята си.
Реката навсякъде проявява своята любов, и затова е добре дошла: и за корените на дърветата, и за листата им, и за цветята, и за всички бубулечици.
18.7.1930г.
216. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
Те са подобни на магарешки тръни, на бодили и плевели, които пречат на цветята и на житото да растат свободно.
1.8.1930г.
217. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
Има мисли и желания, които приличат на цветята, на рибите, на птиците и на млекопитаещите.
217.2 На езерата ( втори вариант )
Има мисли и желания, които приличат на цветята, на рибите, на птиците и на млекопитаещите.
Има мисли и желания, които мязат като рибите; мисли и желания, които мязат на цветята; други, които мязат на мечките; други мязат на вълците и т.н.
15.8.1930г.
218. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Ползвайте се разумно от светлината, от въздуха, от изворите, от плодовете, от цветята и тревите.
19.8.1930г.
219. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Цветята са деца на ангелите. При това колкото по-възвишени са мислите и чувствата на ангелите, толкова по-благоуханни са и цветята, които ги изразяват. Затова именно цветята се наричат деца на ангелите.
И тъй, когато казваме, че трябва да бъдем внимателни с цветята, подразбираме да бъдем внимателни с мислите на ангелите.
21.8.1930г.
220. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Щом цветята ви прецъфтят, през останалото време от годината ще бъдете лишени от радост. Както Природата е наредила – цветята да цъфтят през течение на цялата година, тъй е най-хубаво.
31.8.1930г.
221. Условия за растене,  НБ , София
Питам: През зимата цветята растат ли? В тропическия пояс растенето не престава, но в умерения пояс, през зимата настава почивка.
21.9.1930г.
222. Абсолютната Истина,  УС , София
Ученикът носи уханието на цветята.
8.10.1930г.
223. Вътрешни прояви, ООК , София
Ако цветята и плодовете страдат, когато човек не ги оценява, колко повече страдат хората, когато не могат да оценят любовта им. Ако някой би могъл да опише скръбта на цветята и плодовете, би написал хубави разкази, които щяха да надминат разказите на велики писатели.
12.10.1930г.
224. Разумното Слово,  НБ , София
Като падали тухли, керемиди, стъкла, тревата смачкали, цветята пречупили – навсякъде развалини.
5.11.1930г.
225. Четирите полета, ООК , София
Когато двама души се обичат, те се отварят един за друг, както цветята за слънчевите лъчи. Вечер, когато слънцето залязва, цветята се затварят.
От буба тя се превръща в пашкул, от който след време изхвръква навън, като пеперудка, и каца от цвят на цвят, да събира сладкия нектар на цветята.
7.11.1930г.
226. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
И дъждът носи благословение за цветята, за животните и за хората, но в праха на живота няма никаква реалност.
24.12.1930г.
227. Единица време, ООК , София
За тази Любов съществува всичко: за нея слънцето грее, за нея звездите светят, за нея водите бликат, за нея цветята цъфтят, за нея птичките пеят, за нея хората мислят и живеят.
2.1.1931г.
228. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
228.2 Съединителните нишки на живота ( втори вариант )
Когато пеперудата отива при цветята, тя ходи само и наблюдава къде има цвята. Физически работи я занимават, само цветята я интересуват нея.
4.1.1931г.
229. Здрава основа,  УС , София
Паразитите смучат соковете на дърветата и цветята, но законът хваща и тях.
7.1.1931г.
230. Новата епоха, ООК , София
Обаче в преносен смисъл тя означава, че старите идеи ще изчезнат както тревите и цветята растат, изсъхват и се заместват с нови.
29.4.1931г.
231. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Знаете ли колко елементи са взели участие за създаването на този ден? За да бъде денят хубав, слънцето трябва да грее, цветята и дърветата да цъфтят, птичките да пеят, хората да се радват.
6.5.1931г.
232. Правата посока, ООК , София
Бог говори на човека чрез светлината, чрез топлината, чрез вятъра, чрез водите, цветята, животните.
Цветята поглъщат дъжда и се радват, че са освежени. И тя освежава цветята. В този смисъл добре е човек да плаче, да полива цветята в своята градина. Който не ги разбира, вместо да освежи цветята, той ги попарва.
13.5.1931г.
233. Свещеният трепет, ООК , София
Ако търсите красиви цветя, не ги търсете по книгите, но ходете по градините, където цветята растат и цъфтят.
Цветята, които човек култивира, по външен вид са по-хубави, но по-неиздръжливи на условията, по-лесно увяхват от тия, които растат свободно в природата.
Духовният живот представлява за човека това, което представляват естествените, природни условия за цветята.
Слънцето изгрява и залязва, вятърът вее, дъждът вали, водите текат, цветята цъфтят, хората се пробуждат, благодарение на присъствието на Божия Дух във вселената.
3.6.1931г.
234. Съществено и несъществено, ООК , София
Радвайте се на изворите, на цветята, на тревите, на плодовете, които ви обикалят.
12.7.1931г.
235. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
Например, ако някой човек е дошъл до положението на Син Божи, той може да говори някъде в стаята си, а същевременно да го слушат и тревите, и цветята, и животните, както и милион хора още.
19.7.1931г.
236. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Какво ще ви ползват цветята, или дърветата в градината ви, ако те не дават никакви плодове? Тези цветя, които не дават никакъв плод, хората наричат глашатаи.
30.9.1931г.
237. Събуждане, ООК , София
Червеят, както лошата мисъл, прояжда листата на дърветата, а пеперудата, както добрата мисъл, се храни със сладкия сок на цветята.
Ще дойде ден, когато материалното ще се превърне на идеално. - Кога ще стане това? - Когато разумните същества управляват света; когато пеперудата ще се ползва от сладкия сок на плодовете, а не само на цветята.
15.11.1931г.
238. Няма да угаси,  НБ , София
И казва: „Аз се безпокоях и напразно се гърчех," За пример, някого извадят от къщи и той се тегли, не иска да излезе, пък като излезе навън на чист въздух, вижда цветята цъфнали, плодовете узрели и казва: „Не било толкова страшно да се излезе навън.
6.12.1931г.
239. Жал ми е за народа,  НБ , София
Представете си, че един пролетен ден, когато тревата се е хубаво раззеленила, цветята разцъфтели, птичките запели своите сладкопойни песни, хора от всички съсловия: царе, князе, духовници, съдии, адвокати, писатели, поети, бедни и богати, учени и прости, мъже, жени и деца са тръгнали на разходка.
13.12.1931г.
240. Пред всичкия народ,  НБ , София
Цветята, растенията са още по-добри специалисти.
20.12.1931г.
241. Според делата,  НБ , София
Отишла една пеперуда при цветята. Облекли се цветята и те в пъстрите си дрешки и й казват:
23.12.1931г.
242. Сила, живот и здраве, ООК , София
Колко пеперуди, насекоми, бръмбарчета целуват цветята! Ако те гледаха на този въпрос по човешки, цялата история щеше да се повдигне. Цветята благодарят за всичко, защото целувката и любовта на насекомите съдейства за тяхното оплождане.
17.2.1932г.
243. Доброто разположение, ООК , София
Плодовете обичат да ги късат хората, но цветята не обичат. Цветята можем да миришем, но ако ги късаме, те плачат, страдат, разочароват се. Също така, човек има желания, които са подобни на цветята.
Кой от вас е оценил слънцето, звездите, цветята, хората? Никой не ги е оценил, както трябва, затова Бог се е принудил да наложи военно положение и да каже: Нямаш право да гледаш дъщеря ми и жена ми и да се разговаряш с тях.
243.2 Доброто разположение ( втори вариант )
По същия начин има известни ваши желания, които са като цветята.
Казвате: "Как да не сме извършили?" Питам, кой от вас, като е отишъл в някоя Божествена къща, не се е представил първо за бял брат, а после е излязъл сив брат? Кой от вас е оценил, както трябва, слънцето, звездите, цветята или хората? Никой не ги е оценил.
26.2.1932г.
244. Човешкото лице,  МОК , София
244.2 Човешкото лице ( втори вариант )
Каква услуга ми правиш? – Като милваш цветята, какво ухание чувствувам.
24.3.1932г.
245. Принуждава ни,  ИБ , БС , София
Тя ми разправя една история: как е ходила при тревите, при цветята, какво е правила там, как влизала в някоя градина, как влизала при някого, който бил болен, и му е помагала, как утолила жаждата на някого, как утешила някого - цяла една история.
1.4.1932г.
246. Значение на числата,  МОК , София
Всяко животно може да се разцъфти, както става с цветята при благоприятни условия.
8.4.1932г.
247. Добрият поглед,  МОК , София
В поникването на цветята и в цъфтенето им поетът вижда нещо велико, мощно и красиво.
247.2 Добрият поглед ( втори вариант )
Същият като види, че някое цвете цъфнало, пролетно време като цъфнат цветята, поетът вижда неща мощни, хубави. Най-мощната сила е, когато цветята цъфтят.
10.4.1932г.
248. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Кое ви привлича, да отивате при цветята? Нали тяхното благоухание. Ето, скоро ще цъфнат цветята и ще видите кое ви привлича.
17.4.1932г.
249. Покрива и изправя,  НБ , София
Когато някой мисли, че има големи права, той трябва да си зададе въпроса: създал ли е той света? Всеки от вас трябва да се запита, какво е създал и какво е допринесъл? Вземете един писател, който е написал няколко книги, нека си отговори, какво особено е допринесъл на света? Да допуснем, че някой поет е възпял цветята, описал ги е хубаво, но питам: какво са придобили с това самите цветя? Ако този поет, със своята книга е успял да направи една връзка между съзнанието на цветята и нашето съзнание, той все пак е допринесъл нещо. Обаче, ако този поет е описал само външната страна на цветята, описал е техните костюми, техните дрехи, той е направил само едно представление, само един театър, с които ние се забавляваме.
22.4.1932г.
250. Живот, мисъл и воля,  МОК , София
Както пчелата намира цветята, както влюбеният намира онази, която обича, така и мисълта отива там, дето е изпратена.
8.5.1932г.
251. Обич и знание,  УС , София
Този човек разказваше, че някога бил тежко болен, но обикнал цветята и започнал да се занимава с тях, да ги отглежда, и оздравял. Как ще се осмисли вашият живот? Да посветиш живота си на отглеждане на цветята, това е геройство. Този градинар се излекувал, благодарение на цветята. Ставал сутрин рано, преди изгрев слънце, леко облечен, и работел между цветята по цели дни – забравял, че е толкова леко облечен, забравял даже да яде, с такова увлечение работел.
13.5.1932г.
252. Разумност в природата,  МОК , София
Пеперудата се храни със сладки сокове от цветята, затова животът й е по-възвишен от този на гъсеницата.
8.6.1932г.
253. Знание и прилагане, ООК , София
Ще услужваш на малките същества, ще се грижиш за цветята и дръвчетата, няма да сечеш горите.
24.6.1932г.
254. Разумен център,  МОК , София
Обаче като пеперуда тя минава в друг свят, дето от цвят на цвят събира сладкия сок за себе си, с което помага и на цветята за опрашването и оплодяването им.
254.2 Разумен център ( втори вариант )
Онзи червей, който е ял листа, като стане пеперуда отива от цвят на цвят взема сокове от цветята и дава нещо на цветята.
3.7.1932г.
255. Творители на словото,  НБ , София
Направил прашец и го напрашил на цветята.
20.7.1932г.
256. Най-малкото добро, СБРБ , 7-те езера
Влезе ли този човек в някоя градина, той веднага ще полее цветята, в благодарност на което те ще му дадат своето благоухание.
10.8.1932г.
257. Което остарява, СБРБ , 7-те езера
Голяма суша има сега, ти трябва да плачеш, да полееш цветята на твоята градина.
13.8.1932г.
258. Път на зазоряване, СБРБ , 7-те езера
Цветята, за пример, не са боядисани.
16.8.1932г.
259. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Като има нос, да ходи само между цветята, а не между неща, които са изгубили живота си.
17.8.1932г.
260. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ , 7-те езера
Не късай цветята, когато цъфтят.
20.8.1932г.
261. Открити, СБРБ , 7-те езера
Когато времето плаче, тревите и цветята се ползват, но не и хората.
Цъфтенето на цветята крие в себе си велика сила, както за самите тях, така и за хората.
28.8.1932г.
262. Видяхме славата, СБ , София
Сега оня свят нас не ни интересува, защо? Една гъсеница не я интересуват цветята, понеже няма хобот, но пеперудата се интересува от цветята. Ако гъсеница влезе преждевременно в този свят на цветята, страшно ще бъде.
262.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Защо? Една гъсеница не се интересува от цветята. Ако гъсеницата влезе преждевременно в този свят на цветята, страшно ще бъде.
29.8.1932г.
263. Три пътя, СБ , София
В света вие се ползувате от обонянието, като пчелиците, които изваждат сладчината от цветята, те усещат аромата. Те изваждат нещо от цветята.
263.2 Три пътя ( втори вариант )
В света вие се ползувате от обонянието, както пчелиците, които изваждат сладчината от цветята. Те изваждат нещо от цветята.
31.8.1932г.
264. Любов без ревност, СБ , София
Един човек, който не е обичан, той ще мяза на едно увехнало цвете, както цветята, които не са огрявани от слънцето.
264.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Един човек, който не е обичан, той ще мяза на едно увехнало цвете, както цветята, които не са огрявани от слънцето.
7.9.1932г.
265. Изключителни условия, ООК , София
То носи своя произход от насекомите, които се опивали от нектара на цветята.
Сегашните хора употребяват соковете на плодовете, както насекомите – соковете на цветята, но съзнателно ги поставят при условия да ферментират.
Вятърът, който вее, водата, която тече, растенията и цветята, които цъфтят, това е езикът на разумната природа.
16.10.1932г.
266. Даване и вземане,  УС , София
Значи, докато с млад, човек има сили да обработва градината си: носи вода, полива цветята, плодните дървета, но не знае, как да ги обработва.
Снегът трябва да се стопи, за да израснат тревите и цветята. Божественият живот – цветята и плодовете няма да дойдат. Божественото иде от цветята и плодовете.
19.10.1932г.
267. Правилно отношение, ООК , София
Разхождаш се между цветята, усещаш благоуханието им, без да възприемаш вътрешно тяхното благоухание – пак механическа любов. Докато хората разнасят само външно благоуханието на цветята, докато тяхното собствено благоухание ги отвращава, те са в относителното знание, в относителната любов.
267.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Даже и сега 10 пъти отиваш при цветята, приемаш благоуханието на цветята и след това си оставаш такъв, какъвто си бил. Докато хората издават благоуханието на цветята, благоухаят много добре, но като остане тяхната собствена миризма, едвам ги търпиш.
9.11.1932г.
268. Божественото дърво, ООК , София
Някои моми разбират закона, знаят, че цветята придават известна красота и се кичат.
268.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
В това отношение селските моми разбират закона, те разбират отношението на цветята върху лицето на човека.
Като минава през тези учени професори цветята, всеки ще й каже: „Тъй ще направиш, иначе ще направиш.“ Всеки цвят се интересува от нейните лабораторни опити.
11.11.1932г.
269. Контрасти в живота,  МОК , София
В смъртта цветята окапват, а в живота отново изникват, растат и цъфтят.
13.11.1932г.
270. Сляп от рождение,  НБ , София
270.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
На първо място цветята трябва да се облагородят, за да се създадат добри условия.
20.11.1932г.
271. Време и пространство,  УС , София
Водата помага за растенето на цветята, но тя не ги създава.
27.11.1932г.
272. Мисълта – мощна сила,  УС , София
Не само те усещат приближаването на пролетта, но и цветята.
11.12.1932г.
273. Забраненият плод,  УС , София
Като си неразположен, ти не искаш да гледаш нито слънцето, нито цветята, не знаеш какво искаш.
8.1.1933г.
274. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Имаш къща, двор, градинка, но нямаш вода, не можеш да поливаш цветята си.
11.1.1933г.
275. Две правила, ООК , София
Той е скрит и в цветята, и в плодните дървета, и в изворите, и в добрите хора.
25.1.1933г.
276. Новата песен, ООК , София
С китката момата иска да каже: „Каквито са цветята в китката, такъв ще стане и твоят дом, когато аз вляза в него“.
3.2.1933г.
277. Точка и свобода,  МОК , София
Какво е нужно на човека, за да забогатее? За да събира сладкия сок от цветята, пчелата се нуждае от обоняние. Като гледам кошерите ви, виждам, че нямате мед, празни са, не са ходили при цветята.
277.2 Точка и свобода ( втори вариант )
Сега, за да стане човек богат, какво му трябва? От вашето гледище, за да стане богат, какво му трябва? Пчелите, за да добият храна от цветята, развиха своето обоняние.
Казвам, тези хора не са ходили при цветята.
5.3.1933г.
278. Мир на този дом,  НБ , София
Питам, като събирал толкова цветя, какво се ползвал той от тях? Какво спечели от тия цветя? Да събираш цветята, това значи да разбираш от техния език, да разбираш живота им. Но да се интересуваш само от външната страна на цветята, това е неразбиране вече. Така се интересуват всички млади моми от цветята. Сега аз не съм против цветята, но казвам, и когато ги късат хората, и когато ги обработват, има два различни резултата. Изобщо аз съм против късането на цветята. Има изключителни случаи, когато цветята могат да се късат.
Цветята съставляват едно лечебно средство за хората. А ако е въпрос за удоволствие, според мене престъпление е да се късат цветята. Ако някога си неразположен и като откъснеш едно цвете, разположението ти се подобри, това късане на цветята е оправдано.
Че това същество е разумно, показва животът, който имат цветята.
278.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Питам: Като е събирал толкова цветя, какво се е ползвал той от тях? Какво е спечелил от тия цветя? - Да събираш цветята, това значи да разбираш техния език, да разбираш живота им. Но да се интересуваш само от външната страна на цветята, това е неразбиране. Така се интересуват млади моми от цветята. Сега, аз не съм против цветята, но казвам: Когато ги късат хората и когато ги обработват, има два различни резултата. Изобщо, аз съм против късането на цветята. Има изключителни случаи когато цветята могат да се късат. Цветята съставляват едно лечебно средство за хората. И ако е въпрос за удоволствие, според мене, престъпление е да се късаш цветята. Ако някога си неразположен и като откъснеш едно цвете разположението ти се подобри, това късане на цветята е оправдано.
Че това същество е разумно, показва животът, който имат цветята.
10.3.1933г.
279. Затвор и освобождаване, МОК , София
279.2 Затвор и освобождаване ( втори вариант )
И цветята трябва да се помиришат.“ Под твърда почва и твърда материя в света ние разбираме ония неща, които са постоянни.
5.4.1933г.
280. Окото, ООК , София
Гледайте цветята, изворите, малките бубулечици и на всичко се радвайте.
10.5.1933г.
281. Живите линии, ООК , София
Краските на цветята имат определено значение.
16.6.1933г.
282. Свещеното сърце,  МОК , София
Като пеперуда, тя ще се храни със сладкия сок на цветята.
282.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Като пеперуда тя ще се храни със сладкия сок на цветята.
25.6.1933г.
283. Добрите дарби,  НБ , София
То отвсякъде може да ти говори: от дърветата, от цветята, от слънцето, от хората, от барбазънците.
9.7.1933г.
284. Разумно съотношение в природата,  УС , София
Този плач са водни капки, които поливат цветята.
1.9.1933г.
285. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
И тъй, когато кажете някому една горчива дума, това не е ли равносилно, че давате на този човек една откъсната роза? Не късайте цветята и на никого не ги давайте! Пазете следното правило: приближавайте се към всички хора с дълбоко съзнание, че първоначално Бог ги е създал добри.
3.9.1933г.
286. Великата формула, СБ , София
Не, не късайте цветята, но гледайте какво те правят.
Не, когато човек пише някому писмо, особено любовно, от всяка дума трябва да излиза аромат, благоухание, каквото излиза от цветята.
15.10.1933г.
287. Разбирането на Словото,  УС , София
Туй е едно свойствено желание на цялата природа – и в най-дребните същества, даже и в цветята, има едно желание да се облекат хубаво с шарени дрехи, да излязат да се покажат на ближния си.
22.10.1933г.
288. Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!),  УС , София
Наместо с твоето стихотворение да живеят цветята, те ги изпокъсаха, да се ознаменува твоето стихотворение! В Америка като идете, всички проповедници, които проповядват на амвона, имат по две чаши с изпокъсани цветя, гледал съм ги. Аз, като му погледна цветята, казвам: малко глоба имаш да плащаш ти. Общ закон е това! Не трябва да бъдат изпокъсани цветята!
Защото, според мене, да ви изнасям вашите погрешки, това е все едно да изнасям цветята от вашата градина.
25.10.1933г.
289. Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК , София
Това се дължеше на цветята, които тя получи. Докато тя е на сцената, цветята развалят пението или свиренето. По-добре е цветята да си живеят. От ваше гледище, с какво може да изкажете благодарността или признателността си към една певица или една цигуларка? С какво може да замените цветята? Аз бих занесъл на една цигуларка или на една певица една хубава круша и ще ѝ кажа: „Сега, след като свърши свиренето, заслужаваш един хубав обед с тази круша.“ Това вече има практическо приложение.
15.12.1933г.
290. Познаване, МОК , София
Но същността на окултната наука се състои от тези живи цветя, а не от уханието, което излиза от цветята.
29.12.1933г.
291. Закон за музиката, МОК , София
Това е все едно миризмата, която изпращат цветята навън. Това не е важното в цветята. Силата, която остава в цветята, това е важното.
4.3.1934г.
292. Обичай Божественото, УС , София
Някой казва: „Аз искам да видя света.“ Хубаво, ако ти си сляп, какво ще видиш, и да обикаляш целия свят? Друг казва: „Да ида на концерт, да послушам нещо.“ Ако си глух, какво ще чуеш? „Да ида да помириша цветята.“ Ако нямаш обоняние, какво ще помиришеш? Ако си сляп, ако си глух, ако нямаш обоняние, как ще видиш и разбереш света? Българите, когато искат да направят някого светия, те му дават хляб и сол.
Аз ходя между цветята, гледам ги, но се връщам вкъщи, отварям книгата на някой учен човек, който описва цветята.
15.4.1934г.
293. Божествен и човешки порядък, УС , София
Тя не е направила меда, но цветята направиха меда; но има нещо в природата, по-далече от цветята. Медът съществуваше извън цветята. Сладкото в природата не го създадоха цветята.
20.4.1934г.
294. Опорна точка в живота, МОК , София
Поезията е във времето, когато цветята цъфтят и пъпките на листата се развиват.
Или само да видите цветята, с които е украсен салонът, и да си отидете от вечерята.
17.6.1934г.
295. Три фактора,  НБ , София
Посред канарите, цветята ще придобиете богатство.
8.7.1934г.
296. Върховният авторитет, УС , София
Защо ти са богатства, знания, ако обонянието ти е повредено? Защо ти са цветята, ако зрението ти и обонянието ти е покварено? Ако Бог ти е дал чувства, вярвай в Бога, че Той ще ти даде това, което искаш.
15.7.1934г.
297. Справедливост, милосърдие, УС , София
Щом влезе любовта, веднага се размрази сърцето, започват да се развиват семената, да цъфтят цветята.
20.7.1934г.
298. Отношение на вътрешните състояния и външните условия, МОК , София
В реда на нещата е било да посещавате цветята.
26.8.1934г.
299. Който прави истината,  НБ , София
Цветята са лечебно средство за много болести.
Но всичките хора, като станат религиозни, казват: „Нас цветя не ни трябват, само за Господа да мислим.“ Че Господ е в цветята! Господ е вътре в изворите, не в този смисъл Той е в дърветата, но Той е в живота на дърветата, не във формата.
5.9.1934г.
300. Изпит на ученика, ООК , София
Като видите цветята на полето, да се зарадваш.
11.11.1934г.
301. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Когато виждам как късат цветята, казвам да не ги късат.
25.11.1934г.
302. Петте постижения,  УС , София
Цветята представляват почивка за човека, но не и някаква реалност. Цветята съдържат лечебна сила в себе си, която също така трябва да се използва по определено време. Лечебността на цветята не е еднаква всякога – зависи от времето, от месеца, от деня и от часа, в който се берат.
28.11.1934г.
303. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Пчелите събират мед от цветята - оттук малко, оттам малко - и като посетят хиляди цветя, от вътрешните сокове, които за хората са невидими, те ще съберат много малко мед.
Сестра Янакиева, какво разбрахте сега? Ти в твоя университет как си учила работите? Ако я попитате за цветята, сестрата ще ви разправи много работи.
2.12.1934г.
304. Помни Създателя си!,  НБ , София
Не само това, но и цветята, които отглеждате в градината си, много пъти могат да ви избавят от някое нещастие.
7.12.1934г.
305. ПОМНИ ГО,  МОК , София
Когато вляза в природата между дърветата и чувствам аромата на цветята, аз съм в рая.
16.12.1934г.
306. В Ниневия,  УС , София
Сега се явява въпросът: Трябва ли човек да има къща или не трябва? Човек трябва да има къща, но тя трябва да бъде направена от фина, ароматна материя, каквато представлява ароматът на цветята.
Като се приближите до човек, който живее добре, от тялото му се отделя особено ухание, особен нектар, подобен на този, който цветята отделят.
27.1.1935г.
307. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
Казвам, че не късам цветята.
3.2.1935г.
308. Ценната дума,  УС , София
Мислите ли, че цветята, които отдалеч издават благоуханието си, лесно са развили своите ценни качества? И те са минали през мъчнотии и страдания. Вие се радвате на цветята, които миришат приятно, без да подозирате за голямата скръб, която те носят в себе си.
308.2 Ценната дума ( втори вариант )
Мислите ли, че цветята, които отдалеч издават благоуханието си, лесно са развили своите ценни качества? И те са минали през мъчнотии и страдания. Вие се радвате на цветята, които миришат приятно, без да подозирате за голямата скръб, която те носят в себе си.
15.3.1935г.
309. Най-младият в света,  МОК , София
Когато цветята съхнат при човека, това е признак, че сухота има у човека в любовта.
309.2 Най-младият в света ( втори вариант )
Когато цветята съхнат при човека, това е признак, че в него има сухота в любовта.
22.3.1935г.
310. Да мисли,  МОК , ИБ , София
Може да остане онова естествено положение на цъфтенето на цветята, на цъфтенето на плодните дървета, всичко ще се смени и ще видите света съвсем другояче.
310.2 Да мисли ( втори вариант )
Може да остане онова естествено положение на цъфтенето на цветята, на цъфтенето на плодните дървета, всичко ще се смени и ще видите света съвсем другояче.
Щом започнете да мислите добре, правилно, всички тия неща ще се стопят, както снегът се топи. — Какво ще стане тогава с вас? — Вие ще се намерите в естественото положение на цветята и дърветата, които цъфтят, на плодовете, които зреят.
3.5.1935г.
311. Разрешените задачи,  МОК , София
А този не се сеща да купи една лейка и да полее цветята, а казва: "Ще изсъхнат цветята!" Какво трябваше да направи той? – Да купи една лейка, да полее цветята.
Вие сте изнесли навън цветята и казвате: "Не помага.
311.2 Разрешените задачи ( втори вариант )
А този не се сеща да купи една лейка и да полее цветята, а казва: „Ще изсъхнат цветята!“ Какво трябваше да направи той? − Да купи една лейка, да полее цветята. Вие сега страдате от туй ваше схващане, вие сте изнесли навън цветята и казвате: „Не помагат, съдбата е такава.
7.6.1935г.
312. Малките желания,  МОК , София
Като ставате сутрин трябва да бъдете добри, защото слънцето изгрява, вятърът хубаво и приятно духа, растителният живот се развива, цветята цъфтят.
312.2 Малките желания ( втори вариант )
Като ставаме сутрин, трябва да бъдем добри, защото слънцето изгрява, вятърът хубаво и приятно духа, растителният живот се развива, цветята цъфтят.
30.6.1935г.
313. Бъдете като децата,  НБ , София
После, денят, когато ще взема билета, трябва да е много ясен, да няма нито едно облаче по небето, птичките да пеят, петлите да кукуригат, цветята да цъфтят.
30.6.1935г.
314. Начало и край,  УС , София
314.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
И казвам, само пчелите имат право да посещават цветята и да изваждат от тях мед.
9.8.1935г.
315. Млад, възрастен и стар, СБ , РБ , 7-те езера
Значи, когато посещавате цветята, те оживяват, цъфтят и се радват; щом ги напущате, щом се отдалечавате от тях, те започват да гният, да съхнат и да скърбят.
Вие се стремите към хубавото, което Бог е създал, както към цветята.
22.9.1935г.
316. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Когато се радват, цветята издават хубав мирис, хубав аромат. Цветята се привързват, те се обичат. Според мене и за мене цветята говорят, а за вас как е, не знам. Цветята си имат особен знак, особени думи, с които се разговарят.
29.9.1935г.
317. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
Кажете на вашето море да утихне! Кажете на вашите ветрове да утихнат! Казвам тогава вашето слънце да изгрее, да дойде онзи лъч да полее цветята.
317.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Кажете на развълнуваното си море да утихне! Кажете на вашите бури и ветрове да престанат! Кажете на вашето слънце да изгрее, да изпрати своята топлина и светлина към цветята ви, да цъфнат.
13.10.1935г.
318. Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).,  УС , София
318.2 Фарисеи и садукеи ( втори вариант )
Като задуха силният вятър, дигне прах, образува облаци и след време пада изобилно дъжд, който напоява цветята, нивите и градините.
27.10.1935г.
319. Приложението като източник на знанието,  УС , София
319.2 Източник на знанието ( втори вариант )
В негово присъствие цветята губят влагата си и изсъхват.
Друг пък не полива цветята си и те изсъхват.
24.11.1935г.
320. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
Не, кажи в себе си: Това слънце грее заради мене, птиците хвъркат заради мене, цветята цъвтят заради мене, дърветата растат заради мене, листата се развиват заради мене и т. н.
18.12.1935г.
321. Добре е, ООК , София
Златото има ухание, както цветята.
1.1.1936г.
322. Като добрия син, ООК , София
Всички очи на хората са очи на Бога, чрез които Бог ни вижда! И всички очи на растенията, на цветята са пак очи на Бога, чрез които Той ни вижда.
5.1.1936г.
323. Онова, което дава живот,  НБ , София
Майките трябва да възпитават децата си чрез растенията и цветята. Когато мъжът и жената в някой дом обичат цветята, те имат нещо благородно в характера си.
8.1.1936г.
324. Трите плода, ООК , София
Нали сте разглеждали цветята и сте забелязали, че едно цвете, ако дълго не му сменяте пръстта, тя се сбива, изтощава се и после много пъти трябва да я сменяте, за да се обнови.
7.2.1936г.
325. Предпоследната врата. За това което е,  МОК , София
Разхвърляните цветове по цветята, то е цяла музика. Сега музикантите, ако съчетаят цветята – сини, червени, бели, може да съчинят най-хубавата песен.
8.4.1936г.
326. Божественото огледало. Трите области, ООК , София
А пък тая вода, която имате набрана, тя е потребна за цветята, а не за празни работи.
21.8.1936г.
327. Външна и вътрешна любов , СБ , София
Ако Бог облича птиците и цветята с красиви дрехи, каквито и царете не обличат, трябва ли човек да се облича в дрехите на грешника, за да покаже своята скромност? Това не е право разбиране.
327.2 Външна и вътрешна любов ( втори вариант )
Ако Бог облича птиците и цветята с най-хубавите дрехи, с каквито и царете не са облечени, ти ще туриш като някой грешник някоя вехта, забутана дреха.
4.10.1936г.
328. Важността на черния дроб,  УС , София
Знаете ли какво струва картината на изгряващото слънце? Опитвали ли сте цената на водата, когато сте жадни? Знаете ли колко струва това велико благо? Наблюдавали ли сте, когато цветята цъфтят, да разберете смисъла на цъфтенето? Ако разбирате смисъла на нещата, ще видите какво благо се крие в тях. Казваш: „Аз съм финансов чиновник, не ме интересуват тия работи. – Аз нямам нищо общо със слънцето, което изгрява, с цветята, които цъфтят.“ Така е, сметките на твоите тефтери са важни, но ти се лишаваш от енергията на слънцето, от живота.
328.2 Важността на черния дроб ( втори вариант )
И да видиш, когато цветята растат.
10.1.1937г.
329. Божествената храна,  УС , София
329.2 Божествената храна ( втори вариант )
И няма да бъдете тогава една булка турена с изкуствени цветя, когато отиват да я венчават, нали изкуствени цветя от книги тургат, но цветята ви ще бъдат все със саксии около вас.
27.1.1937г.
330. Свещеното правило, ООК , София
Камъните изучавай, цветята изучавай, реките изучавай.
29.1.1937г.
331. Грозота и красота,  МОК , София
Най-първо, пейте за Природата – пейте за гората, пейте за тревата, пейте за цветята, пейте за реките.
331.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Първо пейте за природата, пейте за гората, пейте за тревата, пейте за цветята, пейте за реките.
14.2.1937г.
332. Конкурсен изпит,  УС , София
Наблюдавайте как жените поливат цветята. Ония, които обичат цветята, ги поливат по малко и чакат да попие водата. Като наблюдавам как поливат цветята, и аз се уча от тях.
332.2 Конкурсният изпит ( втори вариант )
Аз съм гледал онези жени, които обичат цветята.
19.2.1937г.
333. Хигиена на сетивата,  МОК , София
После гледате един господин, който се интересува от цветята – ходи, поглежда едно цвете, туря носа си и щом хареса мириса му, взема го и се закичва или на лявата, или на дясната страна.
333.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Друг не се интересува от вкуса, но се интересува от обонянието, от цветята.
21.2.1937г.
334. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
Като намерите майка си, ще я виждате и в младата мома, и в цветята – навсякъде ще я виждате.
21.2.1937г.
335. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Как познавате кои неща са верни и кои – неверни? Ако обонянието ви е силно развито, лесно ще различавате цветята.
7.3.1937г.
336. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Като погледнете към камъните, към растенията, към животните, към хората, към цветята, към водите, въздуха, светлината – и в тях е Бог.
2.5.1937г.
337. Както Бог мисли и прави,  УС , София
Вместо да рони цветята, поповото прасе ще унищожава вредните бацили.
337.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
Нашето попово прасе, което до сега го гонеха жените из ливадите, казват: Пустото попово прасе, осакати ни цветята! А пък то било много полезно, туй попово прасе.
26.5.1937г.
338. Първата песен, ООК , София
Свирил съм на цветята, опити съм правил.
27.6.1937г.
339. Външен и вътрешен живот,  УС , София
339.2 Вътрешен и външен живот ( втори вариант )
И други, които биха имали чувството обоняние - те щяха да чувствуват онези ароматични вещества, които излизат от цветята.
30.6.1937г.
340. Всичко е създадено за добро, ООК , София
Какво е предназначението на пчелите? – Или какво е предназначението на цветята? – На водата, на въздуха, на светлината? – Всичко това са предназначения за някого.
2.7.1937г.
341. Възпитание на сетивата, МОК , София
Например, уханието на цветята в природата ви причинява едно приятно впечатление.
18.7.1937г.
342. Лъчи на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Като символ, пробуждането на човешката душа представя разпукване пъпките на цветята, разцъфтяване пъпките на растенията.
Когато цветята цъфтят, пчелите пеят, весело бръмчат. Каквото са цветята за пчелите, такова нещо представят пробудените човешки души за ангелите.
Радвайте се на всички пробудени души, както цветята се радват, когато цъфтят.
342.2 Първият лъч на топлината ( втори вариант )
Аз уподобявам това пробуждане на пъпките на цветята.
Но знаете ли защо пчелите пеят? - За цветята, които са цъвнали, за живота, който се проявява.
Цветята се радват едно на друго, понеже са цъвнали.
23.7.1937г.
343. Стани!, СБ , РБ , 7-те езера
Кой учи младата мома, как и къде да търси младия момък? Кой учи младия момък, как и къде да търси младата мома? Както по благоуханието на цветята, пчелата знае, къде да кацне, така и младите сами се намират.
Изучавайте растенията, цветята, като живи същества, с по-високо съзнание.
343.2 Стани ( втори вариант )
Вие сте ги наблюдавали като цветята. Аз за цветята говоря. Както цветята привличат пчелите, които са в един кошер на 4-5 километра, така и момите в въздуха изпращат едно благоухание и всички пчели - тия момци идат, разговарят се. И цветята са щастливи.
Ако вашите разбирания при скъпоценните камъни са правилни, разбиранията при цветята и при растенията ще бъдат правилни.
5.9.1937г.
344. Силният,  УС , София
Цветята се ободряват, живо издигат главичките си нагоре и запяват песента на живота.
19.9.1937г.
345. Любов и приравняване,  УС , София
Кой от вас е направил слънцето? Кой е направил звездите, дърветата, цветята? — Ние говорим за любовта. — Това нищо не значи.
3.10.1937г.
346. Бал маске,  НБ , София
Беше един хубав, ясен ден, когато цветята цъфтят, птичките пеят.
6.10.1937г.
347. Ценностите в живота, ООК , София
Та справяйте се с мъчнотиите, както цветята.
29.10.1937г.
348. Приближаване и отдалечаване, МОК , София
Цветята хващат светлината отгоре, образуват своите плодове. Ние от цветята нищо не можем да извадим, пчелите, малките мушици, изваждат меден сок.
31.10.1937г.
349. Мъртав бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ , София
Слънцето е, което отваря цветята. Всеки човек има един нос, с който може да познае аромата на цветята.
14.11.1937г.
350. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Отдето мине този човек, цветята ще поникнат и ще цъфнат; отдето мине този човек, изворите ще потекат.
28.11.1937г.
351. Малките заповеди, НБ , София
Цветята имат лечебно действие.
3.12.1937г.
352. Начини на мислене, МОК , София
После помисли за онази светлина, при която животът се е развил, този красивият живот; помисли за топлината, при която се е развил този красив живот; помисли за почвата, за цветята, за тревите, за природните дървета.
5.12.1937г.
353. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
При това аз имам друго схващане по отношение на растенията, цветята и животните, на по-долностоящите от мене.
Цветята ще започнат да цъфтят, водите да текат, птичките да пеят – навсякъде ще има радост и веселие.
12.12.1937г.
354. Материална, реална и идеална любов.Категории на любовта, НБ , София
Вечер аз често излизам да мириша цветята. Ароматът на цветята, това е тяхната любов. Цветята са много отзивчиви.
17.12.1937г.
355. Възпитание на чувствата, МОК , София
Аз желая вие да бъдете разположени, както цветята са разположени. Цветята много голямо разположение имат.
22.12.1937г.
356. Ползата от краката, ООК , София
Казвам: Овцете са благородни, но като минават през туй изложение, което дава природата, те стъпкват цветята.
2.1.1938г.
357. Доброто и светлината,  УС , София
За нечистите места е добре, но за вас не е добре. – Де да хвърляме тази вода? – На цветята, на дърветата, но в никой случай, дето минават хора, или на нечисти места.
9.1.1938г.
358. Окото на любовта,  УС , София
Ако ви погледне един ангел, той ще хвърли един поглед, както вие разглеждате цветята, и ще каже: Хубаво е това същество – и ще продължи пътя си. Тя изучава цветята с цел, да извади меда от тях.
12.1.1938г.
359. Четиритях точки, ООК , София
Ако вие изучавате цветята, като идеш при едно цвете, то те обича, щом се приближиш при него, изведнъж усещаш, че се отваря, ухание дава. Като се приближите при цветята ще знаете обичат ли ви, или вие дали ги обичате.
30.1.1938г.
360. Новата любов,  НБ , София
За да бъдеш щастлив, ти трябва да възприемаш звуковите вълни през ушите си, уханието на цветята чрез носа си. Дал им е нос да възприемат уханието на цветята.
С обратното движение той ми показа, че тревата и цветята ще почнат да растат след дъжда.“ Шахът извикал и бръснаря да каже какво е разбрал от разговора си с философа.
Приятната миризма на цветята, това е тяхната любов, която те изпращат. Като не разбираме този език, ние отиваме да берем цветята по полетата.
2.2.1938г.
361. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
Ние трябва да посеем Божественото семе, че цветята да растат, не да правим изкуствени цветя.
4.2.1938г.
362. Законът на хармонията в тялото,  МОК , София
Какво ви ползува като видите и чуете Падаревски? Като погледнете как свири Падаревски, ще можете ли да свирите като него? Каква полза ще извлечете? Падаревски е един разцъфтян цвят, който праща своето ухание, казва: „Всички пчели, излезте да идете по цветята, да съберете мед“.
9.2.1938г.
363. Страдание и учение, ООК , София
Вие сте взели като малките деца, турили сте цвете, но цветята не са за вас.
13.2.1938г.
364. Четири погледа,  УС , София
Слушали ли сте песента на цветята, когато цъфтят? Слушали ли сте хора на зреещите плодни дървета? Слушали ли сте хора на течащите реки? Слушали ли сте песента на летния ефир, като гали и милва дръвчетата? Ще кажете, че всичко това е шум.
Ако искате цветята да цъфтят, изпейте тона „сол“.
18.2.1938г.
365. Програмата в живота,  МОК , София
После, цветята в природата ние ги обичаме, понеже там е изкуството.
Как бихте се изразили музикално, ако пеете? Как ще изразите тези думи: „Изворът извира, реката тече, бреговете мие, тревите растат, дърветата се развиват, цветята и плодовете завръзват и на човека храна дават“.
20.2.1938г.
366. Да ми бъде ученик,  НБ , София
Гъсеницата ходи, лази по земята, качва се, яде листа, а пък пеперудата се храни не от тия листа, а от цветовете, тя има хобот и смуче от соковете на цветята.
6.3.1938г.
367. Новата храна,  УС , София
Както цветята дават безброй цветове и плодните дървета – безброй плодове, така и за човека, който възприема Божествената светлина, невъзможните неща стават възможни.
27.3.1938г.
368. Добрата круша,  НБ , София
Може да ви заведа в една градина, да ви говоря върху цветята, върху реките, върху облаците, върху Слънцето.
30.3.1938г.
369. Един момент, ООК , София
Ако от другият свят гледате на един учен човек, който мисли хубаво, една свежа мисъл иде, светлина приятна излиза, един извор излиза, вятър полъхва, едно ухание, когато цветята цъфтят.
20.4.1938г.
370. Беззаветна благодарност, ООК , София
После да се наръсиш с малко козметическа миризма, все ще платиш най-малко 10–15 лева, а за цветята, които пръскат тази миризма нищо не си давал.
Благодарете за дърветата, че ги виждате, благодарете за цветята, че цъфнали.
24.4.1938г.
371. Даде ми се всяка власт,  УС , София
Тогава започват да цъфтят цветята, плодните дървета да зреят.
18.5.1938г.
372. Доброта, разумност, любов, ООК , София
Знаете ли какъв ангажимент има в това? Сегашните хора като се женят, си дават все откъснати цветя и затова са харосали! На всички тия цветя трябва да се даде живот! За живите и здравите хора не късайте цветя! Цветята могат да се късат само за болни хора! А за здравите хора не късайте цветя! Давайте им с корен.
Когато цветята цъфтят, това е Божие благословение.
26.6.1938г.
373. И прослави Бога,  НБ , София
Аз съм карал цветята да цъфтят. Като им попея, те веднага се оживяват, растат цветята.
Аз като пях на цветята, аз не зная.
1.7.1938г.
374. Законът на контраста,  МОК , София
Като изучавате цветята, кои са отличителните черти на един цвят? Най-първо външната форма на цвета, неговия цвят, неговото ухание. Но в тази почва цветята израстват, житото израства, всичко туй израства.
17.7.1938г.
375. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
Защо обичате цветята? Заради благоуханието, което излиза от тях.
17.7.1938г.
376. От пръстите на ръцете, СБ , РБ , 7-те езера
За вас слънцето е силно, но за цветята е добре.
Дребни, малки величини са цветята, но вие не трябва да ги пренебрегвате.
Цветята, изворите, камъните представят писма, по които всеки може да чете.
3.8.1938г.
377. Който има уши, нека слуша, СБ , РБ , 7-те езера
За разумния ученик цветята представят методи за примиряване на човека с мъчнотиите, несгодите и противоречията в живота му. Вслушвайте се в гласа, в езика на цветята, на тревите, на дърветата, на птиците и на животните.
7.8.1938г.
378. Нови пътища, СБ , РБ , 7-те езера
Цялата природа пее: вятърът, водата, птичките, цветята, животните – всички по свой начин. Той трябва да вземе червения цвят от цветята, а не червената боя, с която бояджиите си служат.
Щом е така, не късайте цветята безразборно.
12.8.1938г.
379. Милосърдие, СБ , РБ , 7-те езера
Когато слънцето грее, всички работи се нареждат добре: цветята и тревите никнат и цъфтят, плодовете зреят.
28.8.1938г.
380. Желаният мир, СБ , РБ , София
Съзнанието на хората постепенно се пробужда, както пъпките на цветята се пукат пролет, за да цъфнат и да завържат плод.
4.9.1938г.
381. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Като се облечеш с тази рокля, първо се облечи за Господа, после се облечи за Слънцето, за вятъра, за водата, за цветята, за дърветата, за животните и т. н.
9.9.1938г.
382. Господарят,  МОК , София
Носът схваща ония трептения на какво, на частиците, които цветята отделят от себе си. Както цветята познавате по тяхната миризма, така и човек се познава по миризмата.
22.9.1938г.
383. Отче наш, СБ , РБ , София
От 22 март тревите и цветята започват да никнат, да цъфтят, а птичките радостно цвъртят и пеят.
6.11.1938г.
384. Всичко е за добро, УС , София
Такъв аромат издават цветята.
4.12.1938г.
385. Нито в Израиля,  НБ , София
Как виждам това? Представете си, че отивате в градината на един човек и той ви казва, че утре едно от цветята му ще цъфне. Градинарят е правил ред наблюдения и изучавания върху цветята, затова знае.
9.12.1938г.
386. Младост и старост,  МОК , София
Казваме: „Снеговете се топят, цветята растат, цъфтят.“ Но цветето не значи, че то е топлина.
Ако младият готвач, този, който иска да готви, влезе в един цвят, той оттук ще вземе, от там ще вземе, ще набере от цветята. Поетът ще влиза и ще излиза и ще наблюдава цветята. Готвачът ще вземе по нещо от цветята, ще направи нещо.
31.12.1938г.
387. Големият брат,  ИБ , София
Слънцето, което грее; вятърът, който вее; реките, които текат; цветята, които растат, това е все говор на душата — великата майка на човечеството.
11.1.1939г.
388. Правилно разбиране, ООК , София
За да бъдеш здрав, трябва да усещаш приятността на въздуха, приятността на светлината, на цветята, на плодовете, приятността на всичките хора, на окръжаващите, да живееш с тях.
15.3.1939г.
389. Самовъзпитание, ООК , София
Последният трябва да разбира езика на цветята, техните нужди, времето, когато те трябва да се посаждат, трябва да знае как да ги отглежда, как да ги тори.
31.3.1939г.
390. Трите перпендикуляра,  МОК , София
Тръгне някой да върви, той гората разглежда, цветята разглежда, къщите разглежда, а пък не мисли за своите движения – върви, удари си някъде крака.
Чувствата и мислите в света са като цветята.
2.4.1939г.
391. Доста е на деня,  НБ , София
И цветята обичат. Та казвам, в цветята са турени все едни такива ангели, които са прегрешили с един поглед.
21.4.1939г.
392. Самовъзпитание,  МОК , София
Онзи, в когото милосърдието е развито, какво ще пише? Той ще пише за нежни работи, за цветята. Ще пише за цветята, как пръскат благоуханието.
30.4.1939г.
393. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ , София
Тогава нека и растенията и животните, всички да знаят, че с теб е станала една голяма промяна. „На кого да правим добро?“ Като не знаеш на кого да правиш добро, вземи една лейка и поливай цветята, като мислиш, че правиш добро на хората.
7.5.1939г.
394. Качества на Любовта,  УС , София
А пък някой път не сме готови да направим услуга някому, понеже, както от цветята, от някои хора излиза лошо ухание.
10.5.1939г.
395. Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК , София
И ти ще почувствуваш Божественото благословение както и слънчевите лъчи се приемат от цветята и те се отварят.
17.5.1939г.
396. Музикалния тон на живота, ООК , София
Обичате ли вие цветята или не? Казвам, може да правите много опити в живота си.
18.6.1939г.
397. Знаменосци на Любовта,  УС , София
Не сейте гъсто цветята.
21.6.1939г.
398. Нагоре и напред, ООК , София
Пей за слънцето, за небето, за буболечките, за цветята, за карамфила, за розата.
25.6.1939г.
399. С човешки и ангелски езици,  НБ , София
Птиците го учиха от цветята.
28.6.1939г.
400. Най-лесното изкуство, ООК , София
Тази година ще идем да послужим на Езерата, на бръмбарите, на цветята, навсякъде ще служим, на малките камъчета ще служим, дето идем ще служим.
2.7.1939г.
401. Новата любов,  УС , София
И ако не пеят, цветята не цъфтят.
30.7.1939г.
402. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
Краските на цветята са език на разумните същества.
30.8.1939г.
403. Бог иска това, ООК , София
Като погледна тревата, цветята, които цъвтят, някой паяк ходи и една мухичка се хванала в паяжината.
3.9.1939г.
404. Законът на сегашният човек,  НБ , София
Та казвам: Когато слънцето грее, земята се пробужда, изворите текат, цветята цъфтят, дърветата дават своя плод… /Из книгата „Учителят говори“./ Тази книга е предговор на нещо друго.
10.9.1939г.
405. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Те знаят как да акумулират слънчевите лъчи, знаят нещо и за цветята.
27.9.1939г.
406. Единственото богатство, ООК , София
Какви ще бъдете тогава? Питам: След 120 години какви ще бъдете? След 120 години цветята ще ви се смеят.
Как възкръсват цветята? Едно цвете възкръсва, като дойдат светлината, топлината и влагата.
406.2 Единственото богатство ( втори вариант )
Какви ще бъдете тогава? Питам: след 120 години какви ще бъдете? След 120 години цветята ще ви се смеят. Че знаете ли как възкръсва човек? Чудни са религиозните! Как възкръсват цветята? Едно цвете възкръсва, като дойдат светлината, топлината и влагата.
8.10.1939г.
407. Мощните сили в природата,  НБ , София
И тогава мога да ви цитирам положението: когато ледовете се топят, когато реките текат, когато ветровете веят, когато цветята цъфтят, когато птичките пеят, навсякъде и на всички е приятно и те се веселят. И обратното се случва: водите замръзват, всичко се превръща в лед, реките пресъхват, цветята изсъхват, птичките престават да пеят, бури вилнеят, къртят дървета и всичко разрушават, навсякъде настава мрак и тъмнина, човек е скръбен.
11.10.1939г.
408. Към обетованата земя! Великата песен, ООК , София
Докато дойдете един ден до положение, когато ще живеете във ваше жилище, дето всичко е добре уредено, с всичките му удобства, с градините му, с цветята му, със стаите му, с шадраваните му, с библиотеките му, с осветлението му, с пианата му.
408.2 Към обетованата земя ( втори вариант )
Докато дойдете един ден до положение, когато ще живеете във ваше жилище, дето всичко е добре уредено - с всичките му удобства, с градините му, с цветята му, със стаите му, с шадраваните му, с библиотеките му, с осветлението му, с пианата му.
12.11.1939г.
409. Намиране изгубената дума,  УС , София
Като влезеш в него, безброй са цветята и формите с които любовта се изразява.
17.11.1939г.
410. Разумни отношения,  МОК , София
От сутринта, като станете, до обед колко часа има? Да вземем най-хубавото време – май, когато вече цъфтят цветята, дърветата, имате най-хубавото разположение, в колко часа изгрява слънцето през май в умерените пояси? Ако е на двайсет и втори март, изгрява в шест часа.
19.11.1939г.
411. При Бога, ангелите и добрите хора,  УС , София
Когато цветята цъфтят, тях ги обличат с най-хубавите краски. Някой път, като отидете на полето, в гората или в някоя градина, ще видите онова голямо разнообразие, което съществува у цветята.
И казват: „Минах през там и не обърнах внимание на изворите, пеперудите, цветята.
22.11.1939г.
412. Хубавата страна, ООК , София
Ако ти не разбираш защо грее Слънцето, защо духа вятърът, защо цъфтят цветята и текат реките; ти ако не разбираш смисъла на живота, какво си разбрал? „Аз искам да бъда щастлив човек“ – казваш ти. Ти можеш да бъдеш щастлив, ако ходиш, ако работиш, ако гледаш, ако слушаш, ако възприемаш уханието на цветята, като ядеш.
След като сме придобили това, цветята, камъчетата, изворите, небето, облаците ни говорят.
10.12.1939г.
413. Посещение на Бога. Работа и учение,  УС , София
Ако не представиш своя нос да разбира онези ухания, които излизат от цветята, той ще заболее.
20.12.1939г.
414. Дайте свобода!, ООК , София
Питам: Тази работа, която извършваме – яденето, за кого е? Когато пчелите събират мед от цветята, за кого е този мед? Той е колективен. Всяка пчела, каквото вземе от цветята, го туря в килийките.
Вижте как цветята приготовляват нещата; вижте как пчелите приготовляват храната – природата ги учи как да готвят.
12.1.1940г.
415. Млад и стар,  МОК , София
Как биха познали цветята, че някой извор е добър? Представете си, че един извор полива цветята зимно време. Какво ще мислят цветята заради него? Че не е добър.
24.1.1940г.
416. Две задачи, ООК , София
Някой път аз размишлявам и изучавам камъчетата, разглеждам цветята и размишлявам.
31.1.1940г.
417. Трите връзки, ООК , София
Мислите ли, че като нарисуваме едно цвете на дъската, че това е едно цвете? Посади едно семенце и нека цветята сами за себе си да говорят.
4.2.1940г.
418. Постиженията на човека,  УС , София
Както цветята и златото има ухание.
28.2.1940г.
419. Минало и настояще, ООК , София
От този човек естествено лъха нещо хубаво, както от цветята.
10.3.1940г.
420. Най-великото,  НБ , София
Как се познава, че Слънцето минава в северното полушарие? Водата започва да се увеличава, растенията растат, цветята цъфтят, плодните дървета цъфтят и плод завързват, цялата природа се украсява. Във вашите умове ще започнат да се раждат светли мисли и в сърцето ще започнат да цъфтят цветята, тревите, всичко ще се измени.
24.3.1940г.
421. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Той не разбира от светлината, от цветята, не го интересуват цветовете.
Срещнеш едно цвете, казваш: „Как да върша волята Божия?“ Аз като срещна едно изсъхнало цвете, някой път се спирам, нося чашка, много пъти съм ходил, четири–пет пъти да полея цветята.
27.3.1940г.
422. Трите закона, ООК , София
Един ангел, като дойде в градината, не ходи като нас да полива с някоя лейка цветята, но той само в градината като изпее една песен, току изведнъж всички цветя се полеят.
3.4.1940г.
423. Влюбване и любов, ООК , София
Някой път вие сте като цветята. Но някой път вие трябва да поливате цветята. Тогава цветята са доста умни, пускат корени.
7.4.1940г.
424. При къпалнята,  НБ , София
Петелът, като кукурига, казва: „Стани, Слънцето изгря и благо на хората донесе.“ Втори път като изгрее, казва: „Тревите изникнаха, цветята цъфтят.“ Целия ден петелът като кукурига, има различие в кукуригането.
10.4.1940г.
425. Към съвършенство!, ООК , София
Аз съм се спирал да изучавам живота на мравките, спирал съм се да изучавам живота на пчелите, спирал съм се да изучавам живота на растенията, на тревите, на цветята, навсякъде съм се спирал.
17.4.1940г.
426. Отворената врата, ООК , София
Тя ходеше да се разправя с цветята.
Цветята хубаво растат. Още като вляза в двора, от цветята зная, че момата пее хубаво. Вземете няколко саксии цветя и като пеете, ако цветята растат и цъфнат, вие ще станете певец.
19.4.1940г.
427. Езикът на тоновете,  МОК , София
Цветята, които излизат из земята нагоре, това е „ре“.
24.4.1940г.
428. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Цветята се влюбват.
28.4.1940г.
429. Обещанието на Отца,  НБ , София
Сега, ако искате да разберете цветята, животните, хората, въздуха, светлината – всички видими неща, вие трябва да приложите любовта.
1.5.1940г.
430. Божественият център, ООК , София
Един певец, ако ходи да мирише цветята, ще си развали гласа. Когато се дава концерт, цветята да бъдат отвън.
8.5.1940г.
431. Постижения на Любовта, ООК , София
Вие минавате по цветята с краката си отгоре.
17.5.1940г.
432. Разумни отношения,  МОК , София
Цветята ние не ги виждаме, тъй както са.
19.5.1940г.
433. Който иде,  НБ , София
Чрез него ние добиваме представа за цветята, за тяхната миризма. Като цъфтят, цветята отделят от себе си милиарди микроскопически частици, които се разпространяват във въздуха.
26.5.1940г.
434. Станало раздор,  НБ , София
Аз като изследвам природата, виждам, че и цветята си пишат любовни писма, и птиците си пишат любовни писма.
2.6.1940г.
435. Бог е истинен,  НБ , София
И в камъните, и в светлината, и в листата, и в цветята, и в малките мушици, и в комарите – във всички в света за умния човек Бог се проявява.
24.7.1940г.
436. Частите и цялото, ООК , СБ , РБ , Мусала
Ти нямаш право да си туриш крака върху цветята.
436.2 Закон за частите и за Цялото ( втори вариант )
Щом е така, с какво право отнемате свободата на тревите, цветята, растенията и на животните? Ще кажете, че човек като възвишено същество има право да използва растенията и животните.
15.8.1940г.
437. Магическата сила на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Той се отнася добре не само с хората, но и с цветята, с тревите и с животните. – Защо ? – Той знае, че Любовта се грижи и за тях. Тревите и цветята, които виждате тук, също се намират под вниманието и грижите на разумни и любещи души. Заблуждение е да мислите, че можете да постъпвате с тревите и с цветята, както искате. Каквито блага е предвидил Бог за човека, същите блага са предвидени и за тревите, и за цветята, и за мушиците, и за рибите, и за птиците, и за млекопитаещите.
28.8.1940г.
438. Учение и служение, СБ , РБ , София
Приложете Любовта в своите градини, да могат цветята да растат и да се развиват. Поливайте вашите мисли и чувства – цветята на вашата градина, с Любов, да получите от тях очаквания плод.
30.8.1940г.
439. Прилежание, СБ , РБ , София
Миризмата на цветята е в състояние да премахне скръбта на човека и да внесе известно разположение у него. Уханието на цветята не е нищо друго, освен прилежанието на човека.
18.9.1940г.
440. За добро е, ООК , София
Там, дето цветята цъфтят и всички хора живеят в мир, Бог е там.
25.9.1940г.
441. Всѣкий день по една добра мисъль, ООК , София
Пчелитѣ бератъ медъ, когато цвѣтята цъвтятъ. После, когато цвѣтята прецъвтятъ, и да искатъ – не могатъ да бератъ.
А цвѣтята цъвтятъ подъ трептенията на соль.
441.2 Всеки ден по една добра мисъл ( втори вариант )
Пчелите берат мед, когато цветята цъфтят. После, когато цветята прецъфтят, и да искат – не могат да берат.
А цветята цъфтят под трептенията на сол.
9.10.1940г.
442. Една седмица въ рая, ООК , София
Носъ, който различава най-хубавитѣ ухания на цвѣтята.
442.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Нос, който различава най-хубавите ухания на цветята.
13.10.1940г.
443. Самоотричане,  УС , София
Обичаш цветята, посети градинаря, нека ти поприказва за цветята, как трябва да се отглеждат.
16.10.1940г.
444. Планетни влияния, ООК , София
Ще си съставите една теория за цвѣтята, върху която ще пишете.
Свѣтлината е за цвѣтята, топлината е за скърбитѣ. Топлината е потрѣбна да цъвтятъ цвѣтята.
444.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Ще си съставите една теория за цветята, върху която ще пишете.
Светлината е за цветята, топлината е за скърбите. Топлината е потребна да цъфтят цветята.
3.11.1940г.
445. По образ и подобие,  НБ , София
Всеки ден ни дава изобилно въздух, изобилно светлина, после онова хубавото за слушане, после онова ухание на цветята.
6.11.1940г.
446. Три седмици, ООК , София
Помисли си за небето, за цвѣтята, за дърветата, за всичкитѣ хора.
446.2 Три седмици ( втори вариант )
Помисли си за небето, за цветята, за дърветата, за всичките хора.
22.11.1940г.
447. Обработване,  МОК , София
Или някъде минавате, усещате ухаенето на цветята или на някои растения.
1.12.1940г.
448. Старото и новото,  НБ , София
Като кажеш, целият свят да се разтопи, цветята да цъфнат, слънцето ще изгрее, ще има онзи тих вятър, който само полъхва.
15.12.1940г.
449. Две врати,  УС , София
Но той пее и цветята изсъхват, това не е пеене, то е безлюбие. Аз пея и цветята оживяват, то е пеене.
22.12.1940г.
450. Което е и което не е,  УС , София
Казва ти нещо, цветята цъфтят. Ти излез да видиш тия цветя – излез да видиш цветята. Каже ти нещо, полей цветята.
27.12.1940г.
451. Едно, две, три,  МОК , София
Любовта при цветята е цвете, при животните е животно, при хората любовта е хора, при птиците любовта е птица, при водата вода е.
29.12.1940г.
452. Божествена мярка,  УС , София
Ще ви прочета 165 страница. „Каквито блага е предвидил Бог за човека, същите блага са предвидени и за тревите, и за цветята, и за мушиците, и за рибите, и за птиците и за млекопитаещите.
29.12.1940г.
453. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Вижте цветята като започнат да цъфтят, колкото се разцъфтяват, дрехата им става по-хубава.
1.1.1941г.
454. Съработници, ООК , София
Следователно: дърветата се запознаватъ съ хората чрезъ плодоветѣ, цвѣтята се запознаватъ съ хората чрезъ уханието си, пчелитѣ се запознаватъ съ хората чрезъ меда си.
454.2 Съработници ( втори вариант )
Следователно: дърветата се запознават с хората чрез плодовете, цветята се запознават с хората чрез уханието си, пчелите се запознават с хората чрез меда си.
8.1.1941г.
455. Ще ви бѫде, ООК , София
Тази понятна музикална любовь изразяватъ цвѣтята, затова всички вие ги помирисвате, за да възприемете любовьта на най-ниската степень на любовьта. Хубаво е човѣкъ да възприеме, но не съветвамъ певицитѣ да миришатъ цвѣтята, понеже отъ тази любовь се отдѣлятъ такива прашинки, (че) тѣ развалятъ гласа. Цвѣтята влияятъ на гърлото.
Съ носа си ще усѣща, че цвѣтята (сѫ) цъвнали, съ ушитѣ си ще чува хубавитѣ тонове, съ очитѣ си ще вижда красотата на природата.
Цвѣтята, когато цъвтятъ, хубаво миришатъ като минешъ покрай тѣхъ. Радватъ се цвѣтята. Виждамъ цвѣтята като се усмихватъ.
455.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Тази понятна музикална любов изразяват цветята, затова всички вие ги помирисвате, за да възприемете любовта на най-ниската степен на любовта. Хубаво е човек да възприеме, но не съветвам певиците да миришат цветята, понеже от тази любов се отделят такива прашинки, (че) те развалят гласа. Цветята влияят на гърлото.
С носа си ще усеща, че цветята (са) цъфнали, с ушите си ще чува хубавите тонове, с очите си ще вижда красотата на природата.
Цветята, когато цъфтят, хубаво миришат като минеш покрай тях. Радват се цветята. Виждам цветята като се усмихват.
10.1.1941г.
456. Чистене съзнанието,  МОК , София
Казвам, за да станете гениални, никакви превозни средства, на Витоша на крака ще идете. „Да има някой да ме заведе.“ Сега се заражда идеята: „Какво ние може да направим?“ Ако един паяк може да изтъче най-тънката нишка, защо аз като него да не изтъка своята мисъл? Ако една пчела може да събере мед от цветята, защо и аз да не мога да направя същото в своята мисъл? Ако една риба може да живее в чистата вода, защо аз да не мога да правя същото?
Първо, цветята трябва да цъфнат. Вие, най-първо, като цветята ще цъфнете, после ще дадете аромат.
15.1.1941г.
457. Тритѣ единици, ООК , София
Вие считате, че цвѣтята се… Другъ има въ цвѣтето.
457.2 Трите единици ( втори вариант )
То казва: „Много ти благодаря, че ме поля с вода.“ Вие считате, че цветята се...
19.1.1941г.
458. Новото в живота .,  НБ , София
Цветята как се познават? Един американски професор, на един студент, който казвал, че каквато и да е силна миризма, не може да я усети, дал му най-силен амоняк да помирише и той се прострял на гърба си.
Обикнал те чрез цветята – дал ти обоняние, носа. Туй дете не вижда небето, цветята, слънцето.
29.1.1941г.
459. Законъ за обнова, ООК , София
Много разумни сѫщества има, които сѫ влѣзли въ цвѣтята и скрили сѫ се, напримѣръ въ единъ карамфилъ, и очакватъ само да ги погледнете, да ги помиришете, че имъ става много приятно.
Ние само помирисваме цвѣтята.
459.2 Закон за обнова ( втори вариант )
Много разумни същества има, които са влезли в цветята и скрили са се например в един карамфил и очакват само да ги погледнете, да ги помиришете, че им става много приятно.
Ние само помирисваме цветята.
2.2.1941г.
460. Любов и безлюбие, НБ , София
Тя се проявява в цветята, проявява се в изворите, във въздуха се проявява, в светлината се проявява, и в хората се проявява.
9.2.1941г.
461. Най-светлият път,  УС , София
На цветята, на дърветата, на кокошките, на всичко трябва да повърнеш живота.
23.2.1941г.
462. Двама синове,  НБ , София
На Любовта се отваря, тъй както цветята се отварят на слънцето.
2.3.1941г.
463. Мир вам,  НБ , София
Желая на всинца ви да бъдете като рибите, да цъфнете като цветята и Господ да ви благослови всички.
9.3.1941г.
464. Хубавата усмивка,  УС , София
Турям ги на цветята наоколо. Денем цветята не знаят, че не горят.
9.3.1941г.
465. Ще се наситят,  НБ , София
Казвам, щом лъхне въздухът, това е Божията Любов; щом цъфнат цветята, това е Божията Любов; отношенията на хората, това е любовта на Бога, която се проявява.
12.3.1941г.
466. Музикални тактове, ООК , София
Като се върне, онова, което събрала отъ цвѣтята, го поставя въ килиитѣ.
Има ли време малко за музика? Да изпѣемъ „Цвѣтята цъвтѣха“.
Защо? Не може ли да се пѣе по другъ начинъ? Отъ коя нота започва соль? Значи цвѣтята цъвнали.
466.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Като се върне, онова, което събрала от цветята, го поставя в килиите.
Има ли време малко за музика? Да изпеем “Цветята цъфтяха”.
Защо? Не може ли да се пее по друг начин? От коя нота започва сол? Значи цветята цъфнали.
14.3.1941г.
467. Силното число,  МОК , София
Каква е първата нота на „Цветята цъфтяха“? „Сол“. „Тъй цъфнали“ – отишли на хорото, вече обект е.
Цветята цъфтяха“
16.3.1941г.
468. Божествена книга,  УС , София
Благодарение на дърветата, благодарение на цветята, на тревичките, на всичките неща, на птиците с всичките неща, с които Бог ни е заобиколил, във всичко това Бог се изявява.
19.3.1941г.
469. Божествени закони, ООК , София
Какво ще бѫде състоянието на почвата? Тамъ, дето е горѣло огънь, не може да растатъ цвѣтята.
469.2 Божествени закони ( втори вариант )
Какво ще бъде състоянието на почвата? Там, дето е горял огън, не може да растат цветята.
30.3.1941г.
470. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Направих едно жилище и искам да дойдеш да живееш с мене заедно.“ Пчелата казва: „Господи, бръмбар станах, но се научих да събирам мед от цветята и съм събрала най-хубавия мед.
13.4.1941г.
471. Трите придобивки,  УС , София
Ще Го обичаме в дърветата, в цветята, в слънцето, навсякъде като Го видим, ще се радваме.
20.4.1941г.
472. Ще ви даде царство,  НБ , София
Дойде пролетта, цветята цъфтят.
Ако знаехте магическата страна на уханията, които съществуват в цветята и цветовете, после ако знаехте как да се докоснете до някой предмет – има предмети в света, до които, като се докоснеш, те веднага вършат една реакция във вас, ще ви отнемат цялото здраве.
23.4.1941г.
473. Самовъзпитание, ООК , София
Цвѣтята ще цъвнатъ, дърветата ще се полѣятъ, ще раждатъ хубави плодове“.
473.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Цветята ще цъфнат, дърветата ще се полеят, ще раждат хубави плодове”.
27.4.1941г.
474. Да дойде при мене,  УС , София
Ако речете да целувате цветята, вие ги повреждате. Цветята още не се нуждаят от целувки. Цветята се нуждаят от светлина и топлина. Ти ако искаш едно цвете да го обичаш, ще го посееш в една саксия, ще го полееш не със студена вода, а с такава температура, каквато цветята обичат; ще държиш в стаята си това цвете, ще доближиш само ръцете и няма да го докосваш. Всичко, което се внася в нас от тревите, от цветята, от въздуха, от светлината, всичко туй е Божествената любов.
30.4.1941г.
475. Основенъ тонъ, ООК , София
Напримѣръ: „Цвѣтята цъвтѣха“, какъ се пѣе „Цвѣтята цъвтѣха“? Мнозина имате теории. Като цъвтятъ цвѣтята, какво има? Кой тонъ имате тамъ? Соль.
475.2 Основен тон ( втори вариант )
Например: “Цветята цъфтяха”, как се пее “Цветята цъфтяха”? Мнозина имате теории. Като цъфтят цветята, какво има? Кой тон имате там? Сол.
4.5.1941г.
476. В Него бе животът,  НБ , София
Има един стих от Христа, дето казва: „Ако Бог така облича тревата, цветята, колко повече вас?“
4.5.1941г.
477. Добрият живот,  УС , София
Съвършените са облечени с най-хубавите дрехи, както тук се обличат цветята.
6.6.1941г.
478. Новият морал,  МОК , София
Като цветята са.
8.6.1941г.
479. Единствената сила,  УС , София
Да изпеем една песен на слога. (Изпяхме „Цветята цъфтяха“).
20.6.1941г.
480. Скръб и радост,  МОК , София
Пукането на цветятацветята като цъфтят, образуват известни музикални тонове. Цветята разбират доста хубаво музика.
22.6.1941г.
481. Дава живот,  НБ , София
Този восък, който са създали тези трудещите се пчели от цветята, той трябва да иде на мястото.
22.6.1941г.
482. Зародиш, дърво и плод,  УС , София
Такива бои имаме на цветята.
29.6.1941г.
483. И рече им,  НБ , София
Не знаеш езика на животните, на млекопитаещите, на растенията езика не знаеш, на цветята езика не знаеш, на въздуха не знаеш, на светлината не знаеш.
24.8.1941г.
484. Възможности за щастие, СБ , София
484.2 Възможности за щастие ( втори вариант )
Знаете каква история се крие в цветята? Сега няма да говоря, защото, ако говоря, във вас ще дойде една мисъл, как е възможно, тия дървета могат ли да бъдат умни.
25.8.1941г.
485. Тя иде, СБ , София
Когато цветята цъфтят, Любовта идва.
Радвайте се на цветята, които цъфтят и разнасят благоуханието си надалеч.
26.8.1941г.
486. Новият път, СБ , София
Радвайте се на благоуханието на цветята, за да бъдете здрави.
486.2 Новият път ( втори вариант )
А когато дойде добрият човек, той донася онзи аромат, защото, когато цветята цъфтят, то е доброто.
29.8.1941г.
487. Правилно дишане, СБ , София
Цветята цъфтят, увяхват и отново израстват – това са сцени от великата драма на живота. Следователно мислете за цветята, които цъфтят; за бистрите планински реки, които текат и напояват долините.
487.2 Дишането ( втори вариант )
Цветята цъфтят, пак е представление. Когато цветята цъфтят, няма никакво представление.
Дишането изисква спокойна мисъл, красива мисъл цветята цъфтят, реките текат бистри, всичко е хармонично.
31.8.1941г.
488. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
Та казвам, трябва да имаме една религия, една връзка с Бога, че като изгрее слънцето, да се радваме; като дойде светлината, да се радваме; цъфтят цветята, да се радваме; зреят плодовете, да се радваме; навсякъде да се радваме.
488.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Та казвам, трябва да имаме една религия, една връзка с Бога, че като изгрее слънцето, да се радваме; като дойде светлината, да се радваме; цъфтят цветята, да се радваме; зреят плодовете, да се радваме; навсякъде да се радваме.
31.8.1941г.
489. Служение с Любов, СБ , УС , София
Между тревите, цветята и дърветата се явява спор, всяко растение иска да израсте по-високо, другите да не му отнемат нужната светлина.
3.9.1941г.
490. Прави възгледи, СБ , София
490.2 Прави възгледи ( втори вариант )
Цветята цъфтяха”
5.9.1941г.
491. Гладът, СБ , София
491.2 Гладът ( втори вариант )
Цветята, като цъфнат, и те приемат.
7.9.1941г.
492. Което не е, УС , СБ , София
Когато грее слънцето, всичко става: цветята цъфтят, плодовете зреят, ледовете и снеговете се топят.
10.9.1941г.
493. Възелът, СБ , София
Как е възможно от едно неразумно същество да излиза такава светлина, на която плодовете зреят, цветята цъфтят, снеговете и ледовете се топят? Светлината, която Слънцето праща към всички планети, показва, че там живеят високоинтелигентни и разумни същества.
14.9.1941г.
494. Двама или трима, СБ , НБ , София
494.2 Двама или трима ( втори вариант )
Затова пък човек може да направи такъв модерен цветарник, от стъкло и с парно отопление, където цветята и плодовете се развиват и при неблагоприятни външни условия и дават добри плодове.
21.9.1941г.
495. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
495.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Нека се опита някой да попречи на желанието ѝ да смуче нектар от цветята.
В това отношение човек минава за керемидчия, но може да бъде и градинар – да облагородява цветята и плодните дървета.
21.9.1941г.
496. Царството Божие, СБ , УС , София
496.2 Името, царството и волята Божия ( втори вариант )
Цветята, изворите не го интересуваха, интересуваха го животните.
22.9.1941г.
497. От север към юг, СБ , София
През това време то весели хората, весели цветята, дърветата и тревите, направи много услуги и като свърши работата си, приготви се за заминаване.
Когато излезе от затвора, ще види слънцето, небето, цветята, птичките, изворите и душата му ще се зарадва.
Някои обичат цветята и само с цветя се занимават. Цветята, със своето благоухание, привличат вашите ближни; с тях можете само да се лекувате, но не и да се нахраните.
1.10.1941г.
498. Буден ум и будно сърце, ООК , София
Вземете една саксия с цвете: ако започнат цветята да изсъхват, когато ние ги поливаме, това не говори добре за вас. Туй показва, че цветята са много чувствителни същества.
Цветята обичат да схващат слънчевата енергия и после образуват тия хубави ухания.
Сега не мислете, че цветята са само за украшение.
Той трябва да ходи, да обикаля цветята, да изучава хората, да говори добре.
3.10.1941г.
499. Правият ъгъл,  МОК , София
Ако аз бях певец, за да зная дали пея хубаво ще ида да пея на цветята.
5.10.1941г.
500. Благословен,  НБ , София
Ако извадите всичкия парфюм на цветята, нищо няма да родят.
Не отивайте някой дъждовен ден, но като наближите до мястото, небето ще се изясни, цветята ще цъфнат, плодовете ще узреят, небето ще бъде ясно, реките ще текат, снеговете ще се стопят, ако има война, всичко ще престане, всичко в света ще престане.
5.10.1941г.
501. Последното добро,  УС , София
Вземи два кърчага или две стомни, идете, поливайте цветята.
Полейте цветята, напълнете стомната, донесете я вкъщи.
19.10.1941г.
502. Зелен и узрял,  УС , София
Изпейте „Давай, давай“, „Махар Бену Аба“ – непознатият език на Любовта, „Цветята цъфтяха“.
19.10.1941г.
503. От Неговите ученици,  НБ , София
Не ти разправя как е направил цвета, но ти разправя как да отглеждаш цветята, как да отглеждаш житото, как да отглеждаш плодните дървета.
22.10.1941г.
504. Положителна мисъл, ООК , София
ще ходим, цветята ще изучаваме,
5.11.1941г.
505. Да ценим живота, ООК , София
При цветята като идеш и се отнесеш любовно, зарадва се цветето. Ако ти имаш цветя в саксия и цветята в саксията не боледуват, не съхнат, ти здрав ще бъдеш. Щом започнат цветята да боледуват, щом ти донесат едно цвете и то изсъхне, и ти ще боледуваш. Когато мине друг човек, който боледува, цветята възприемат болестта, не могат да изтърпят. Като минаваш покрай тях, да ги лекуваш, всеки ден да ги обикаляш, цветята си.
Цветята са дадени, те упражняват голямо влияние с уханието си на носа. Цветята държат в изправно положение не само носа ви, но и очите ви, защото всичките тия краски лекуват очите, лекуват носа, лекуват и устата. Цветята, които ние ги имаме, те са предпазителна мярка за ония болести, които ги имаме. Затуй трябва да имате любов към цветята.
Като се измиете, тази вода не я хвърляйте на миялника, но тази вода, в която сте измили лицето си, излейте я на чисто място, излейте я на цветята.
7.11.1941г.
506. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Я изхлопайте сега хубаво. /Изпяхме песента „Цветята цъфтяха“/. Какво е съдържанието на тази песен „Цветята цъфтяха под слънчеви лъчи“.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.