Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Ако вие можехте да възприемате вибрациите на цветовете например, то вие ще можете да се вслушвате и в гласа на цветето и да чуете неговата история, защото и цветята имат толкова съзнание, както и ние в нашия свят.
16.7.1912г.
2. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Цветовете какво представляват? Да мислим дълбоко, та да разберем нашите отношения и тогава ще се развиваме правилно.
28.8.1912г.
3. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ , В.Търново
Силата на тези стихове е свързана с цветовете – седемте цвята на слънчевия спектър.
Ползуване на цветовете
6.9.1912г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Когато например искате да направите известна пакост, тия същества са, които направляват отношението и регулират цветовете, като оттеглят отрицателния и го заместват с положителен цвят.
Не се плашете, че понякогаш някои пчели искат да вземат по нещичко от цветовете; защото когато дойдат Божествените духове, те и земат от нас, но същевременно донасят по нещо.
25.10.1914г.
5. Условията на вечния живот, НБ , София
Плодните растения имат две среди – почвата за корените, и атмосферата за клонищата и цветовете.
Тогава в нашето подсъзнание ще се явят корените на Божественото Съзнание, и върху него ще се издигне стволът, ще израстнат клонищата, ще се развият листата на нашето самосъзнание, а във вейките на това последното ще се появят пъпките и цветовете на свръхсъзнанието – на ангелите.
20.12.1914г.
6. Учителите, НБ , София
Ангелите идват като пчелите, ще оплодотворят цветовете в душите.
17.8.1915г.
7. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Разбира се, върху човешкия ум влияят едновременно и цветовете, и външните форми.
22.10.1916г.
8. Да я не пия ли?,  НБ , София
Забелязано е, че цветовете на всички явнобрачни растения имат форма на чаша.
8.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Но чашата вътре в себе си съдържа процес на известно развитие, тя е емблема в живота, и ако забележим в природата, всички онези растения, на които цветовете са явни, не тайнобрачни, изобщо имат такава форма - форма на чаша.
1.4.1917г.
9. Виделината,  НБ , София
Имате ли тези цветове вътре в себе си? Кой досега не е изпъждал виделината 10 пъти от себе си? Кой не е осакатявал цветовете на майка си, на баща си, на ближните в себе си? Отсега нататък трябва да градим, да градим.
22.4.1917г.
10. Божията воля,  НБ , София
Къде ще отида? Ще започна от корените на дървото и постепенно ще вървя нагоре: към стъблото, към цветовете, към плода, към семката, оттам към ангелския свят, и най-после към Божествения свят – там е моята крайна цел.
10.2 Волята Божия ( втори вариант )
Ще кажете: „Накѫдѣ ще вървишъ?“ Отъ дървото, отъ долу нагорѣ, къмъ цвѣтоветѣ, въ плода, въ сѣмката и отъ тази сѣмка къмъ жилището на ангелитѣ, къмъ Божествения свѣтъ, нататъкъ отивамъ азъ.
31.5.1917г.
11. Простотата, ИБ , БС , София
Второ правило: наблюдавайте какви са цветовете на Слънцето, особено на Еньовден.
1.9.1918г.
12. Вкъщи,  НБ , София
Цветовете, багрите са имунитет срещу греха. Значи, цветовете прогонват греха, или го изкупват.
12.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Цвѣтоветѣ, багритѣ сѫ имунитетъ срещу грѣха. Значи, цвѣтоветѣ прогонватъ грѣха, или го изкупватъ.
29.9.1918г.
13. В мое име,  НБ , София
Хората са листа на живото дърво; светиите са цветовете; Ангелите – завързалите, но още неузрели плодове, а Херувимите и Серафимите – узрелите и сладки вече плодове.
13.2 Въ мое име ( втори вариант )
Хората сѫ листа на живото дърво, светиитѣ сѫ цвѣтоветѣ, ангелитѣ — завързалитѣ, но още неузрѣли плодове, а херувимитѣ и серафимитѣ — узрѣлитѣ и сладки вече плодове.
6.10.1918г.
14. Да се роди,  НБ , София
Превеждаме: за да добием Царството Божие, за да възприемем външната светлина, която ще внесе в нашия ум цветовете и формите на телата, потребни са впечатления, които отпосле ще се обработват.
14.2 Да се роди ( втори вариант )
Христосъ казва: „Ако се не роди човѣкъ изново, не може да види Царството Божие.” Превеждаме: За да добиемъ Царството Божие, за да възприемемъ външната свѣтлина, която ще внесе въ нашия умъ цвѣтоветѣ и формитѣ на тѣлата, потрѣбни сѫ впечатления, които отпосле ще се обработватъ.
3.11.1918г.
15. Призваните,  НБ , София
Има и друг Живот: на цветовете и на плодовете.
15.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Има и другъ животъ: на цвѣтоветѣ и на плодоветѣ.
15.12.1918г.
16. И рече баща му,  НБ , София
Културният или умственият живот е подобен на живота на цветовете. Както цветовете на дърветата и на цветята се различават по форма, големина и цвят, така се различава и умственият живот на хората.
16.2 И рече баща му ( втори вариант )
Културниятъ или умствениятъ животъ е подобенъ на живота на цвѣтоветѣ. Както цвѣтоветѣ на дърветата и на цвѣтята се различаватъ по форма, голѣмина и цвѣтъ, така се различава и умствениятъ животъ на хората.
12.1.1919г.
17. Великите условия на живота,  НБ , София
Изучавайте цветовете, шарките, с които са напъстрени, за да разберете великата философия, която се крие в тях.
9.2.1919г.
18. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Всеки предмет трябва да бъде в естествено положение, както листата, клончетата, цветовете и плодовете на дърветата.
30.3.1919г.
19. Детето растеше,  НБ , София
През есента не капят ли листата? През май не окапват ли цветовете? Това е в реда на нещата.
6.4.1919г.
20. Господ му рече,  НБ , София
Всяка пчела, като влиза в цветовете, събира мед, защото познава, кои са медоносни.
20.2 Господ му рече ( втори вариант )
Всяка пчела, като влиза в цветовете, събира мед, защото познава кои са медоносни.
20.4.1919г.
21. Като го видя Петър,  НБ , София
21.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Цветовете не образуват светлината, те са сенки вътре в светлината. Светлината е нещо повече от цветовете. Когато намалите вибрациите на светлината, тя ще се превърне в цветове, но когато се подигнат вибрациите й, цветовете й изчезват.
8.6.1919г.
22. Гърбавата жена,  НБ , София
Когато видите един цвят с 5, 6, 7 листа и повече, знаете ли какви са тия числа, рационални ли са или ирационални? Знаете ли какви задачи са скрити в тия числа на цветята? За тази математика аз търся език на българите, с който да изразя съотношението между тези числа в листенцата и цветовете на цветята.
22.6.1919г.
23. Малкият закон,  НБ , София
Няма да обяснявам какво значение имат корените, клоните и цветовете на дървото.
23.2 Малкият закон ( втори вариант )
Няма да се спирам да обяснявам какво значение имат корените, какво клоните и какво цветовете на дървото.
24.8.1919г.
24. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Как ще се храни тогава? - Вече няма да се храни с листа, а ще се учи на изкуството да си направи крилца, за да хвръкне и вади сокове из цветовете.
30.11.1919г.
25. И отиде та се представи,  НБ , София
Само така човек ще се запознае с цветовете и истинските бои.
1.2.1920г.
26. Земният и небесният,  НБ , София
26.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Какви са новите положения и блага, които се чакат от проявлението на новия живот? Ние трябва да бъдем като онази гъсеница, която минава в пеперуда, и която трябва да се научи на новото положение в живота, да се научи да изважда със своя хобот соковете от цветовете. Затова ние трябва да имаме един остър и правдив ум като пеперудата - хобот, с който да изваждаме соковете от цветовете като тази пеперуда.
8.2.1920г.
27. Молитвата, НБ , ИБ , София
Ще кажете: “Боят е едно противоречие в съвременната педагогика и психология и. всички въстават против него!” Добре, но нима онова място, върху което пада водата, не му се причиняват удари? Слънчевите лъчи, като падат върху листата, не предизвикват ли удари? Повредите, които слънчевата светлина причинява върху листата и цветовете на растенията, спрямо добрините, които им причинява, са в отношение едно към хиляда.
7.3.1920г.
28. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Няма защо хората да миришат цветовете им.
9.5.1920г.
29. Запалят свещ,  НБ , София
Те спасяват положението им; те разтварят цветовете.
28.12.1920г.
30. Три закона,  ИБ , Русе
Аз ще взема да направя един ден едно описание на цветовете от пентаграма.
5.6.1921г.
31. Ангелът отговори,  НБ , София
– Как се отнасят хората с цветята? – Дето видят цвете, те се спират и започват да късат листата, цветовете му, и после ги захвърлят.
12.6.1921г.
32. Двете жени, НБ , София
Низшия живот, т.е. злото, ще използвате за корените на вашия живот, а висшето, т.е. доброто – за цветовете и плодовете на вашия живот.
32.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Низшиятъ животъ ще използувате за коренитѣ на вашия животъ, а висшия – за цвѣтоветѣ и плодоветѣ на вашия животъ.
29.1.1922г.
33. Пак ще ви видя,  НБ , София
Тази графиня може да повреди ума на всекиго, да не може да разпознава цветовете.
9.3.1922г.
34. Четирите правила, ООК , София
34.2 Важни правила ( втори вариант )
Ако не впрегнете енергията на гнева на работа, дето мине, ще причини големи пакости: ще изкорени младите дръвчета, ще счупи клончетата, ще обрули пъпките и цветовете им.
30.3.1922г.
35. Три разряда ученици, ООК , София
Вие ще трябва да изучавате светлината в нейното влияние върху вашия организъм, ще изучавате влиянието на цветовете, на живите центрове.
7.5.1922г.
36. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Тъй, във всяка една наша дума, във всяка една наша мисъл преобладава различен цвят от цветовете на Любовта.
24.5.1922г.
37. Здравец, ИБ , Витоша
Смесването на цветовете, то е желание на човека да се промени, да мине от едно състояние в друго.
15.6.1922г.
38. Мисъл и действие, ООК , София
38.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Те цъфтят, цветовете им са ароматни, но плод не дават.
27.6.1922г.
39. Кое е полезно и кое не е, ИБ , София
За втори път пак напишете за цветята, от по колко листа цветовете им се състоят-петлистни и шестлистни.
23.8.1922г.
40. В Горницата, СБ , В.Търново
Да знаете, че тия неща са необходими за проветряване на умовете и за закрепване, и като дойдат тия бури, да знаете, че вие сте много по-близо до Царството Божие, отколкото сега, защото само когато дойдат бури, ветрове, тогава започват да цъфтят цветовете.
25.8.1922г.
41. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Цветовете му са недоразвити и са почнали да окапват от нямане на светлина.
1.10.1922г.
42. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
Вие още не сте в реалното си състояние, вие сте още в преходно състояние, както са клончетата, листата, цветовете и плода на дърветата.
4.10.1922г.
43. Допирните точки в природата,  МОК , София
Под зло и добро, под отрицателни и положителни сили разбирам ония, които работят в две противоположни посоки: злото работи в корените, а доброто — в клонищата, в цветовете.
Тази чистота е подвижна, както са подвижни цветовете на спектъра. Ако вземете една стъклена призма и я поставите върху бял плат, платът ще се оцвети според цветовете на спектъра, но само докато призмата е изложена на слънчевите лъчи.
8.11.1922г.
44. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Говори се за разлика между цветовете.
28.2.1923г.
45. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
От сили, от енергии на гъсеница той трябва да ги превърне в енергии на пеперуда, която се задоволява със сладкия сок на цветовете.
11.3.1923г.
46. Видѣхме Господа,  НБ , София
46.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Това преплитане на цветовете представя човешката аура.
25.3.1923г.
47. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
„Вѣрвайте въ Бога, и въ мене вѣрвайте!“ Ако азъ уподобя това на двѣ, течения, едното течение ще бѫде на сърдцето, което идва отъ клонищата, отъ цвѣтоветѣ, а другото течение излиза отъ центъра на земята, отъ коренитѣ.
11.4.1923г.
48. Житно зърно,  МОК , София
Следователно всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие в човека трябва да бъдат като цветовете на растенията.
25.4.1923г.
49. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Слънцето произвежда цветовете, а Любовта произвежда плодовете.
11.11.1923г.
50. Който има уши,  НБ , София
Туй, което ти чувстваш като омраза, ако ти проектираш твоята любов към корените на омразата, цветовете в клонищата ще дадат най-хубавите сокове.
11.11.1923г.
51. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Да разгледаме сега въпроса как може да се превръщат цветовете от едно по-нисше в едно по-висше състояние.
Правете и други опити с цветовете, а именно: изговаряйте някои думи и следете на кой цвят съответства всяка от тях.
И тъй, ефектът на цветовете зависи от техните вибрации. Много окултни ученици страдат по тази причина именно, че не могат да се хармонират с цветовете.
Не се смущавайте, не се безпокойте дали ще определите точно цветовете на тия думи.
18.11.1923г.
52. Гняв и страх,  МОК , София
Както виждате, вие може да се лекувате с цветовете.
Занимавайте се с цветовете, с Любовта, с Мъдростта и намерите ли нещо съществено за вас, задръжте го.
25.11.1923г.
53. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Цветовете, това са имитации на краски.
5.12.1923г.
54. Свобода, знание и мир, ООК , София
Идеи има в този човек! Не само идеи има, но схващания, тонове на цветовете. Тия са цветовете, които ще тонират човешкия ум, човешкото сърце и човешката воля.
19.12.1923г.
55. Окултната музика в живота, ООК , София
Казва: „Нали хубаво ги направих?“ – Не, когато музикантът свири за себе си, когато се вдълбочи и никого не вижда, тогава и цветовете са други.
9.3.1924г.
56. Господи, да прогледам!,  НБ , София
В корените на дървото не може да става цъфтенето на цветовете.
20.4.1924г.
57. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Някой път може да се спрем върху окултното значение на разните тонове, за цветовете, които те произвеждат, за влиянието, което те упражняват и т.н.
1.6.1924г.
58. И валя дъждът,  НБ , София
Като гледате цветовете, чудите се, колко майсторски са боядисани.
16.11.1924г.
59. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите,  МОК , София
Ще каже една топка на детето: „Аз нищо не искам да зная за тебе.“ Но детето казва: „Аз искам да се занимавам с тебе.“ Топките трябва да разбират туй свойство: магнетическото влияние на цветовете.
59.2 Ролята на противоречията. Влияние на планетите ( втори вариант )
Това е все едно някоя детска топка да каже на детето: „Аз нищо не искам да зная за тебе.“ Детето обаче казва: „Аз искам да се занимавам с тебе.“ Топките трябва да разбират магнетическото влияние на цветовете.
25.1.1925г.
60. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
След това нека запомни добре цветовете, тяхната интензивност и широчина на полето. Щом схване добре това нещо, нека единият от тях силно концентрира мисълта си върху някой от цветовете. След известно наблюдение нека всеки определи дали е забелязал известна промяна върху някой от цветовете на спектъра.
1.2.1925г.
61. Азъ Те познахъ, НБ , София
Съврѣменнитѣ учени казватъ, че червениятъ цвѣтъ ималъ еди-колко си билиона трептения въ секунда; виолетовиятъ – еди-колко си билиона трептения и т.н., съ това смѣтатъ, че сѫ изучили цвѣтоветѣ на дѫгата.
Дѫгата, цвѣтоветѣ, това е Божието благословение, Божието изобилие, вратата, прѣзъ която идватъ всички блага отъ невидимия свѣтъ.
61.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Съвременните учени казват, че червеният цвят имал еди-колко си билиона трептения в секунда; виолетовият – еди-колко си билиона трептения и т.н., с това смятат, че са изучили цветовете на дъгата. Дъгата, цветовете, това е Божието благословение, Божието изобилие, вратата, през която идват всички блага от невидимия свят.
18.2.1925г.
62. Причини за противоречия, ООК , София
Гъсеницата, като стане пеперуда, ще яде от соковете на цветовете.
8.3.1925г.
63. Моето царство,  НБ , София
Въ този новъ потикъ именно се раждатъ листата, цвѣтоветѣ, плодоветѣ.
63.2 Моето царство ( втори вариант )
В този нов подтик именно се раждат листата, цветовете, плодовете.
29.3.1925г.
64. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Необходимо е значи частъ отъ тази вода, да се прѣвърне въ пара, да се охлади въ въздуха и въ видъ на капчици да падне на земята и да измие листенцата и цвѣтоветѣ отъ натрупалия се по тѣхъ прахъ.
64.2 В който град влизате ( втори вариант )
Необходимо е значи част от тази вода, да се превърне в пара, да се охлади във въздуха и във вид на капчици да падне на земята и да измие листенцата и цветовете от натрупалия се по тях прах.
15.7.1925г.
65. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Птиците са изучавали това изкуство – цветовете на перцата им не се развалят, а цветовете на нашите дрехи от много носене се развалят и избеляват.
10.1.1926г.
66. Действие и противодействие,  МОК , София
Няма по-красиво нещо в живота на птицата от чувството ѝ към цветовете и към музиката.
66.2 Действие и противодействие ( втори вариант )
В птиците има чувство за хубавото, чувството за цветовете е развито, разбират.
17.1.1926г.
67. Изваждане,  МОК , София
След това разгледайте цветовете на плодните дървета и вижте по колко листа има всеки цвят. Цветовете на черешата, сливата, ябълката и крушата са съставени от по пет чашелистчета и пет венчелистчета.
67.2 Изваждането ( втори вариант )
Запример цветът на черешата, на ябълката, после тиквата, сливата, крушата. (Цветовете им са построени по типа „пет", т.е. имат 5 чашелистчета и 5 венчелистчета.) Можете ли да се досетите защо имат 5, а не 6 листчета? (Плодове на петата раса.) Възможно е.
24.3.1926г.
68. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Трябва да се проучват цветовете на земята. Много от цветовете действат психически, вътрешно върху човека, вследствие на което едни хора обичат повече синия цвят, други – зеления, трети – червения и т.н. Често в разположението си към цветовете хората вървят по традиция, а не по убеждение.
Тя е художникът, който слага цветовете на детето си.
Сега ще ви дам друга тема, малко философска: „Произход на расите и на цветовете в тях“.
Художникът вижда не само цветовете ясно, но той различава добре формите, ъглите на един порок от ъглите на една добродетел.
2.5.1926г.
69. Влияние на цветовете,  МОК , София
Изучавайте влиянието на цветовете върху очите. Човек може да се ползва не само от цветовете на спектъра, но и от неговите светлинни лъчи.
От цветовете на дъгата можем да познаем към коя област се движим.
И тъй, започнете ли да изучавате цветовете, например червения цвят, изучавайте го не само като впечатление, но и като символ, който ви се изпраща от един разумен свят, за да го разгадаете.
Всеки сам трябва да дойде до положителни резултати, да види какво действие ще му окажат цветовете.
9.5.1926г.
70. Място на добродетелите,  МОК , София
Упражнението, което ви дадох миналата седмица за цветовете на светлината, ще го продължите още една седмица. Като изучавате влиянието на цветовете, започнете по следния ред: понеделник – червения цвят, вторник – портокаловия, сряда – жълтия, четвъртък – зеления, петък – ясносиния, събота – тъмносиния, неделя – виолетовия.
16.5.1926г.
71. Ще ми изявиш,  НБ , София
Значи, цветовете на мисълта минават целия слънчев спектър. Всички тия краски в цветовете показват степента на човешката разсъдливост.
2.6.1926г.
72. С чия воля?, ООК , София
Значи ангелите взимат цветовете на цветята, а за хората оставят сградите, в които е станало изложението.
31.10.1926г.
73. Неговата заповед,  НБ , София
Затова казваме: “Боите, които човек е открил, избеляват от слънцето.” Боите пък, с които птиците боядисват крилцата си, и растенията - цветовете си, обратно: колкото повече ги грее слънцето, толкова по-хубави стават.
10.11.1926г.
74. Доброто сърце, ООК , София
Колкото средата е по-рядка, толкова и цветовете, които минават през нея, са по-ясни, по-светли. Според средата, през която цветовете минават, се дават и техните тълкувания.
Това е тълкуванието на цветовете, но само в една от техните гами. Цветовете на дъгата във физическия свят, в астралния и в менталния се различават едни от други. Човек трябва да започне от дъгата на физическия свят и постепенно да върви към по-горните гами, за да схване цветовете във всички прояви. Дойде ли до причинния свят, там цветовете имат най-нежни тонове и естествено, незабелязано се преливат един в друг.
По-напредналите същества пък дават друго тълкувание на цветовете. Тъй щото голямо е значението на цветовете и тяхното приложение, но само за онзи, който ги разбира. За пример много болести могат да се лекуват с цветовете.
14.11.1926г.
75. Поглед и движение,  МОК , София
75.2 Поглед и движение ( втори вариант )
А има и учение за цветовете в очите – има само три вида очи: сини, кафяви, сиви. [...]** учение за знаците, учение за блясъка на окото, което е много важно.
21.11.1926г.
76. Освобождаване,  МОК , София
Дали човек съзнава това или не съзнава, обаче, природата лекува с цветовете.
76.2 Освобождаване ( втори вариант )
Направете един опит: 7 влакна от коприна, от цветовете.
Ще ви преведа този език на цветовете.
28.12.1926г.
77. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
В последно време учените пишат и говорят за цветовете повече, отколкото в по-раншните времена. Те изучават най-тънките различия между цветовете, изучават трептенията им и т.н. Изобщо схващането на най-тънките тонове на цветовете зависи от развитието на очите, от мозъчните клетки и от ред още причини. С влизането на човека в Космическото Съзнание започва развитието на ред мозъчни центрове и способности в него, вследствие на което той дохожда до по-тънко различаване на цветовете, тоновете и звуците.
9.1.1927г.
78. Сам с ума си,  НБ , София
Това е отчасти вътрешно изясняване на въпроса за цветовете. Цветовете са символи, които трябва добре да се обяснят.
30.1.1927г.
79. Дело съвършено,  НБ , София
Питам: На кого, наистина, принадлежи това цвете? Тогава Господ отговорил на земята: „Понеже ти крепеше корените на това цвете, затова листата, цветовете и плодовете, които падат от него около корените му, са твои.“ На водата пък казал: „Понеже ти напояваше цветето, всичките капчици, които излизат от него, са твои.“ После се обърнал към въздуха и му казал: „Когато цветето цъфти, ти ще взимаш неговата миризма и ще я разнасяш из пространството.
Аз съм наблюдавал какво правят птичките, с цветовете на дърветата и на цветята. Цветовете падат един след друг, но птичките не искат да знаят за това.
6.2.1927г.
80. За тяхното неверство,  НБ , София
Един ден, когато човечеството излезе от този цвят, то ще влезе в синия цвят, който иде след зеления, според цветовете на дъгата.
13.2.1927г.
81. Светото място,  МОК , София
81.2 Святото място ( втори вариант )
Всичките птици трябва да се изучават по цветовете, които имат на перата си. И трябва да се изучават птиците според цветовете на перата си.
27.2.1927г.
82. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Какво показват тия промени на цветовете? Ония физиогномисти, които разбират дълбоките причини на тия промени, които разбират слънцето, луната и звездите, знаят, защо, например, цветът на лицето у някой човек е жълт, на друг – червен и т. н.
13.3.1927г.
83. Няма тайно,  НБ , София
Когато се говори за цветовете, за краските, ние се убеждаваме, че от тях зависи и степента на развитието на даден човек. Ние живеем в органическия свят, дето краските, цветовете играят голяма роля в развитието на човека.
Като наблюдавам дрехите и цветовете на дрехите, с които съвременните хора се обличат, намирам, че те не допринасят нищо хубаво. Цветовете на дрехите трябва да бъдат такива, че да задоволяват и самия човек. Тъй щото, аз говоря за цветовете не само като носители на известни вибрации, но и като носители на живот.
10.4.1927г.
84. Двама синове,  НБ , София
Съществата от този свят ще кажат за кръга: на какво се дължи свойството на този кръг, да променя цветовете си? Не, кръгът не се измъня, това е илюзия на съзнанието.
10.4.1927г.
85. Образи на реалността,  МОК , София
Който не е силен, като изучава цветовете на отрицателните сили в човека, той се натъква на опасността да вижда само отрицателното.
17.4.1927г.
86. Справяне,  МОК , София
Човек може да чете не само по линиите на лицето, но и по цветовете, които обкръжават човека - това е достояние на ясновидеца, но не и на обикновения човек. Опитният ясновидец чете по цветовете като по книга, обаче има различни ясновидци - някои от тях виждат нещата, а други ги възприемат по интуиция.
86.2 Справяне ( втори вариант )
Цветовете показват степента на проявеното чувство.
21.8.1927г.
87. Ще се превърне в радост, СБ , София
Клетките растат и се размножават тъй, както корените, клонищата, цветовете и плодовете на едно дърво.
25.8.1927г.
88. Великото и красивото, ООК , София
Щом изчезнат листата, клончетата и цветовете, с тях заедно изчезва и цялото дърво.
31.8.1927г.
89. Малките резултати, ООК , София
Човек трябва постоянно да сменя цветовете. Цветовете предизвикват движение, живот.
Казвам: това, което знаете за приложението на цветовете по отношение облеклото на хората, се отнася и до техните мисли и чувства. Еднообразието в нещата предизвиква еднообразие в цветовете.
23.10.1927г.
90. По-долен от ангелите,  НБ , София
Листата и цветовете на това растение всякога ще бъдат живи.
30.10.1927г.
91. Посред тях,  НБ , София
Най-великото изкуство в живота е любовта, да любиш, да съчетаваш цветовете и силите в живота, с една дума да изразяваш възвишеното, благородното, което се крие в човешката душа.
Истинският художник трябва да разбира от цветовете, да знае да ги съчетава правилно.
27.11.1927г.
92. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
За вас не е важно да живеете в краските, в цветовете на светлината, но в енергиите на тия цветове. Цветовете оказват пасивно действие върху човека, те само го залъгват.
4.12.1927г.
93. Лъч на пробуждане,  МОК , София
Клоните и цветовете на живота се хранят с положителни мисли и чувства, с добродетели. Не дръжте злобата и омразата в клоните и цветовете на вашия живот, да не ви тровят. В корените е мястото им, а не в клоните и цветовете.
11.12.1927г.
94. Химия и алхимия,  МОК , София
Химията изучава външната страна на светлината, алхимията изучава цветовете на светлината, начина, по който се боядисва.
22.1.1928г.
95. Животът във формите,  МОК , София
Работете с цветовете, с различните краски, като методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви.
4.3.1928г.
96. Изново,  НБ , София
Ако днес това външно разнообразие в цветовете е невъзможно, вътрешно поне е възможно.
14.3.1928г.
97. Живата наука, ООК , София
След известни страдания вие придобивате опитности, знания и започвате да навлизате в по-рядка среда, в областта на радостта, в клоните на живота, дето цветовете цъфтят и плодовете зреят.
28.3.1928г.
98. Полюси на съзнанието, ООК , София
И тъй, цветовете на растенията не са нищо друго освен отворени чаши, пълни с Божествена вода, с нектар, от който разумните същества пият.
23.1.1929г.
99. Личност, общество и свят, ООК , София
Безбройни са цветовете на любовта, но всеки от тях трябва да се изучи по свойства, по прояви. Много и разнообразни са цветовете на любовта.
17.5.1929г.
100. Единство в живота,  МОК , София
Престъплението е вън от гамата на цветовете.
Забелязано е, че след всяко престъпление, в човека се изменят цветовете, както и ритмуса на неговото сърдце.
21.7.1929г.
101. Илия вече дойде,  НБ , София
И най-после, като събере достатъчно нектар от цветовете, заминава за кошера си, да сподели придобивката си със своите ближни.
Каквото вземат от цветовете, те го занасят в кошерите си, дето остават на топло до следната пролет.
3.11.1929г.
102. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Изобщо, дойдем ли до цветовете, ние ги разглеждаме като здравословни и нездравословни. Като изучавам хората, аз гледам, кои цветове преобладават в тях – цветовете на деня или на нощта, цветовете на слънцето или на луната. Когато цветовете на луната имат влияние върху някой човек, той много обещава, а малко изпълнява. Когато цветовете на слънцето оказват влияние върху някой човек, той малко обещава, а повече работи, дава от себе си.
102.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
И винаги, като изучавам хората, аз гледам кои цветове преобладават в тях - цветовете на нощта или цветовете на деня. Ако цветовете в някой човек се отнасят към луната, той обещава много неща, но като дойде до изпълнение, няма го там, той нищо не прави и казва: „Условията са такива." Обаче хората, които имат цветовете на слънцето, те не обещават, но много дават в края на краищата.
13.12.1929г.
103. Смени в природата,  МОК , София
Засега цветовете в природата са повече неестествени, приготвени по изкуствен начин, с цел да закрият погрешките на живите същества.
103.2 Двете смени в природата. Богатство и сиромашия ( втори вариант )
И, мисля, произходът на цветовете излиза от прегрешението.
Сега стана ли ясно вашето понятие за произхода на цветовете.
3.1.1930г.
104. Пътища на природата,  МОК , София
104.2 Пътища на природата ( втори вариант )
В тази мисъл става разлагане на цветовете.
Мисля, на френски има, на немски азбуката на цветовете или азбуката на растенията.
2.5.1930г.
105. Показване,  МОК , София
Като контраст на белия цвят, хората поставят черния, но това е анормално съчетание на цветовете.
11.6.1930г.
106. Двата принципа, ООК , София
Ако дойдете до растенията и до птиците, ще видите, че те разрешиха въпроса за цветовете. В гамата на цветовете те работят по-добре от човека. За тях цветовете представят азбука. В това отношение цветовете представят външната страна на една жива идея.
106.2 Двата принципа ( втори вариант )
Кое трябва да бъде основното качество на човека? На птиците основното качество е гамата на цветовете. Те разрешиха цветовете. Но растенията и птиците разрешиха гамата на цветовете. Човек, ако дойде до положението да разбира цветовете, тъй както птиците, доста голям успех ще има. Цветовете това представят - външната форма на една вътрешна жива идея. Цветовете, вън от тия основни идеи, които носи животът, то е като азбука.
14.7.1930г.
107. Чрез Него стана, МС , София
За боядисването и вие трябва да разбирате цветовете, да имате в себе си чувството на художник.
23.11.1930г.
108. Двама или трима,  НБ , София
Мнозина използват цветовете в магията, и така постигат, каквото желаят.
31.12.1930г.
109. Условия и възможности, ООК , София
След това дървото започва да цъфти, цветовете завръзват плод, плодовете зреят и весело се гледат едни други, доволни са от положението си.
30.1.1931г.
110. Разумността,  МОК , София
Изобщо, по промените на цветовете можете да познаете кой човек е здрав, и кой – болен. Въпреки това, цветовете оказват влияние върху живите същества.
110.2 Разумното! ( втори вариант )
Където има промяна на цветовете, там има един изменчив характер.
11.2.1931г.
111. Израз на Божествените идеи, ООК , София
Корените приготвят материали за растене и развиване на дървото, но цветовете и плодовете на дървото са в клоните, т.е. в горния свят. Ако искат да развият потенциалните сили на дървото, корените трябва да изпращат материалите си нагоре, към възвишения свят, дето се намират листата, пъпките, цветовете и плодовете.
1.3.1931г.
112. Първичната храна,  УС , София
Като казвам, че трябва да бъдем търпеливи, това значи да разбираме свойствата на цветовете или силите, които работят чрез тях.
25.3.1931г.
113. Основна мисъл, ООК , София
Това наричаме вкус, който се изявява не само към храните, но и към цветовете, към начина на обличането, на живеенето и т.н.
1.4.1931г.
114. Смяна на силите, ООК , София
Така тя създава листата, клоните, цветовете и плодовете на растенията.
29.4.1931г.
115. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Както листата, цветовете и плодовете на дървото са необходими за своето време, така и всеки човек, от всички възрасти и пол, е необходим за великия, целокупен живот.
Благодарете и на тия моменти, през които се отваряте за светлите същества, както цветовете – за слънчевите лъчи.
15.5.1931г.
116. Новата епоха,  МОК , София
116.2 Новата епоха ( втори вариант )
Тук ще се появят цветовете.
19.6.1931г.
117. Свиване и разширяване,  МОК , София
Влезе ли един от цветовете в живота, човек става нещастен.
Цветовете се делят на топли и на студени.
117.2 Свиване и разширение ( втори вариант )
Е, кой е най-естественият от цветовете. Цветовете аз ги деля на магнетични и електрични цветове.
19.7.1931г.
118. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Понякога цветовете, чертите на тази картина са сполучливо предадени, някога не са сполучливи.
20.7.1931г.
119. Теория и приложение, СБ , РБ , 7-те езера
Забележете, цветовете в растенията се явяват преди листата. Това показва, че цветовете представляват мислите на растенията, които работят за тях. С благоуханието си цветовете привличат пчелите, пеперудите и насекомите, за да помагат за оплодяването им.
5.8.1931г.
120. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
В този смисъл молитвата представлява отварянето на цветовете за слънчевата светлина и топлина.
30.9.1931г.
121. Събуждане, ООК , София
За нея цветовете представляват реалния свят, а плодовете - идеалния. Съзнанието на пеперудата е готово за цветовете, но не и за плодовете.
121.2 Събуди се ( втори вариант )
Единственото нещо - тя може да се ползва само от цветовете.
16.10.1931г.
122. Прави и криви линии,  МОК , София
Това виждаме и в природата: правите линии на цветовете постепенно се огъват, завързват плод, и плодът се закръглява, облича се в криви линии.
25.11.1931г.
123. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Работете върху себе си, да придобиете тоновете и цветовете на добродетелите.
9.12.1931г.
124. Непреодолимо желание, ООК , София
Корените представляват сърцето, клоните - ума, а листата и цветовете - други сили, които работят в общия живот на сърцето.
124.2 Непреодолимо желание ( втори вариант )
Листата и цветовете са други сили, които функционират.
25.12.1931г.
125. Вътрешното богатство,  МОК , София
Сега ще ви кажа нещо за музикалните тонове във връзка с цветовете. Значи, между музиката и цветовете има известно съотношение. Какво знаете, изобщо, за светлината и за нейното отражение? Тоновете, както и цветовете, се отразяват и върху характера на човека.
Това, което ви говоря днес, за тоновете и цветовете, е отвлечена материя.
125.2 Вътрешното богатство ( втори вариант )
Между музиката и цветовете има известно съотношение.
Светлината съдържа в себе си всичките хармонични съчетания на цветовете.
6.1.1932г.
126. Граници в живота, ООК , София
Значи, от корените животът трябва да мине в стъблото, а оттам в клоните, листата и цветовете.
22.1.1932г.
127. Сенки на Битието,  МОК , София
Според физиците, пречупването на лъча подразбира разлагането му на цветове. – Какво представят цветовете? – Елементи на светлината. – На колко цвята се разлага бялата светлина? – На седем цвята, които, съединени в едно, дават пак белия цвят. – Възможно ли е това? – Бялата светлина прилича ли на цветовете? – Не прилича. Щом е така, цветовете не са елементи на светлината, но нейни сенки.
127.2 Сянка на нещата ( втори вариант )
Значи каквато и да е светлината, ТРЯБВА ДА ИМА СЯНКА! Следователно, от това гледище, когато един лъч се пречупи и даде цвят, когато цветовете изникнат, какво представлява цветът? Как разглеждат физиците пречупването на известен лъч, от който излизат цветовете, разлагане на цвета, елементи ли са цветовете на светлината? Като се разлага светлината, елементи ли са цветовете? Питам тогава, как е възможно 7 цвята като ги съедините в едно да образувате светлинния цвят, бялата светлина? Да образувате светлина? Светлината мяза ли на цветовете? (не). Следователно, от това гледище как ви гледам, цветовете не са елементи на светлината, това са сенки на светлината.
9.3.1932г.
128. Ми бемол и фа диез, ООК , София
Ако цветовете на тоновете се сгъстяват, ти не разбираш смисъла нито на тоновете, нито на думите, започваш да се объркваш, взимаш противоположна посока и казваш: Не заслужава човек да живее.
Без цветовете и без знаците, тоновете нямат никакъв смисъл.
128.2 "МИ БЕМОЛ" И "ФА ДИЕЗ" ( втори вариант )
Казвам, българинът винаги куца в тоновете на цветовете.
Аз изваждам от цветовете на тия музикални тонове как е мислил българинът, какви са били условията, как е разрешавал противоречията и защо е добил това противоречие, понеже той, от една страна, излиза от своя ум, на друго място излиза от своето користолюбие и на трето място иска да излезе като един пехливанин.
Защото, ако се вземат нотите без цветовете и без тия знаци, няма да имат никакъв смисъл.
27.3.1932г.
129. Верният в малкото,  НБ , София
Растението със своите корени живее, но животът му се проявява в клонищата, цветовете и плодовете.
31.3.1932г.
130. Вярата като закон, ИБ , БС , София
Чашата е преобразувана от цветовете.
10.4.1932г.
131. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Може би, както се изменят цветовете, така се изменят и думите в езика.
1.5.1932г.
132. Когато беше по-млад,  НБ , София
Обаче цветовете в природата имат точно определено значение. Цветовете са образувани от разумния свят, от разумни същества. Според степента на цветовете, колкото червеният цвят е по-ясен, по-червен, толкова животът, любовта, жизнеността са от по-висока степен. Запример вие може да проектирате слънчевите лъчи през една призма и да се образуват цветовете. Призмата не образува цветовете, тя само разлага светлината.
12.5.1932г.
133. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
– Няма да ги гоня по дърветата, но ще направя примка и като кацне някоя муха в нея, ще я питам защо ходи по дърветата да яде цветовете.
18.5.1932г.
134. Закон за частите и за цялото, ООК , София
Като се превърне в пеперуда, тя се отказва от листата и търси нектар по цветовете.
24.6.1932г.
135. Разумен център,  МОК , София
135.2 Разумен център ( втори вариант )
Той помага за оплодотворяването на цветовете.
26.6.1932г.
136. Малцина избрани,  НБ , София
Не познаваш цветовете. - Объркан е човешкият свят.
20.8.1932г.
137. Открити, СБРБ , 7-те езера
Ако човек би имал онази положителна наука, да разбира, за пример, от цветовете и тяхното приложение, той би направил чудеса с тях. Цветовете са храна за хората.
28.8.1932г.
138. Видяхме славата, СБ , София
Има едно растене, което, като намери човек, листата му не вехнат, цветовете не отлитат, плодовете не ги ядат червеи.
138.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Има едно растене, което, като намери човек, листата му не вехнат, цветовете не окапват, плодовете не ги ядат червеи.
19.10.1932г.
139. Правилно отношение, ООК , София
Ако цветовете са много хубави, може от 2500 кг. розов цвят да се получи 1 кг. розово масло.
139.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Ако цветовете са много хубави, може от 2500 килограма розов цвят да излезе 1 килограм розово масло.
4.12.1932г.
140. Новото съзнание,  УС , София
Изобщо, духовният свят е толкова разбран за вас, колкото светлината и цветовете за слепия.
9.12.1932г.
141. Музикален път,  МОК , София
141.2 Музикален път ( втори вариант )
Ще вземеш най-първо „сол“, после ще вземеш „ре“, след това ще започнеш мелодията и ще започнеш да преплиташ цветовете.
11.12.1932г.
142. Забраненият плод,  УС , София
Няма да късате листата и цветовете на растенията.
1.1.1933г.
143. На двама господари,  НБ , София
После ме унесе един дълбок сън, и пак нещо ми каза: „Ще смесиш синя тинтява и цветовете на пелина и тия на подбела, ще ги свариш и ще пиеш по една кафяна чашка на ден.“ Ставам веднага, вземам синя тинтява, пелин и подбел, смесвам ги, сварявам ги и изпих една чаша.
143.2 На двама господари ( втори вариант )
После ме унесе един дълбок сън и пак нещо ми каза: ще смесиш синя тинтява, цветовете на пелин и тия на подбела, ще ги свариш и ще пиеш по една кафяна чашка на ден.
12.2.1933г.
144. И проводи ги,  НБ , София
Той може всеки ден да мени костюмите и цветовете, но това не е човекът.
144.2 И проводи ги ( втори вариант )
Той може всеки ден да мени костюмите и цветовете, но това не е човекът.
17.2.1933г.
145. Съразмерност в природата,  МОК , София
Изобщо, и цветовете имат значение, както в природата, така и в живота.
8.3.1933г.
146. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
146.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Когато тялото е хармонично създадено, тогава се явява един свещен трепет в организма, а между цветовете става едно естествено преливане.
2.4.1933г.
147. Отворени кранове,  УС , София
Кой е истинският модел: ясното небе или земята? Кое предпочитате? Ще се ползвате от цветовете и на небето, и на земята.
5.5.1933г.
148. Стотният път,  МОК , София
Разумно явление ли е дъждът? Той напоява растенията, но същевременно измива прашеца на цветовете, и те не могат да вържат плод.
10.5.1933г.
149. Живите линии, ООК , София
Затова жените, особено, менят цветовете на своите дрехи.
21.6.1933г.
150. Организиране на вътрешния човек, ООК , София
И през пролетта земята побелява, но органически – чрез цветовете. Значи, за да придобиеш белия цвят, трябва да разбираш законите на цветовете: на червения, портокаления, жълтия, зеления, ясносиния, тъмносиния и виолетовия. Цветовете носят сила в себе си.
16.7.1933г.
151. Семе, цвят и плод,  УС , София
В ангелския са важни цветовете и стъблото, а в човешкия свят — плодът.
25.2.1934г.
152. Ако имате Любов,  НБ , София
Всички елементи, които лекарите препоръчват на болните, се съдържат в цветовете на спектъра. Значи, цветовете на светлината могат да лекуват всички болести.
29.7.1934г.
153. Вътрешният човек,  НБ , София
Пък не знаят какво влияние упражнява Земята, какво влияние упражняват плодните храни, какво влияние упражняват цветовете, какво влияние упражняват растенията, животните.
26.8.1934г.
154. Който прави истината,  НБ , София
Следователно, когато окото според мене е здраво, когато човек има един здравословен живот, нормален живот, в очите му какво ще видите? Ще видите три гами на светлината, на цветовете. Ще видите нова дъга, на която цветовете са още по-меки от тия на физическото поле.
Вие трябва да поддържате цветовете на вашите желания, на очите си.
22.2.1935г.
155. Практическа философия , МОК , София
Някой път искате да знаете нещо за цветовете.
7.4.1935г.
156. Да обичаш и да те обичат,  НБ , София
От цветовете можете да познаете дали състоянието на човека е здравословно или болезнено.
19.7.1935г.
157. Двамата спътници. (Двамата пътници),  МОК , София
Нали и цветовете не може да схване фотографията? Зад цветовете има други нюанси.
6.10.1935г.
158. Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ , София
В Божествения свят има красота на цветовете, пречупване има, в човешкия порядък е един въглен, който всичко поглъща в себе си, как ще мине.
22.12.1935г.
159. Да имат живот,  НБ , София
Не само на листата, но и на клончетата, и на цветовете трябва да е добре – на цялото дърво трябва да е добре.
7.2.1936г.
160. Предпоследната врата. За това което е,  МОК , София
Ако вземете цветовете, те са наредени музикално.
12.2.1936г.
161. Тониране, ООК , София
Наука е да използват слънчевите лъчи, цветовете на слънцето.
14.2.1936г.
162. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Представете си, че тази година е безплодна, като опадат цветовете нито един не завърже, нито един плод няма.
То е дървото, което е цъфнало и нито един от цветовете на вашия живот не е завързал.
20.3.1936г.
163. Самовъзпитание,  МОК , София
Имате една призма, разлага светлината, появяват се цветовете, но те не боядисват платното или стената.
22.3.1936г.
164. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Върху това дърво било написано на един стар език следното: Не яж от плодовете на дърво, на което не знаеш, какви са цветовете му, нито миризмата на неговите цветове, нито светлината, на която плодовете му са зрели, нито пък вкусът им познаваш. Наистина, Ева не е била във времето, когато дървото цъфтяло, за да види, какви са цветовете му, каква е миризмата им; тя не е била и във времето, когато плодът узрявал, да види, на каква светлина зрее.
29.3.1936г.
165. Да се възприеме Словото, УС , София
Ако имате един човек сляп, че го облечете с всичките тия цветове, каква полза? И ако вашият възлюблен, без да го знаете, той е сляп и вие се облечете с всичките цветове и питате дали той ви харесва, кой е по-будала: той или вие? Той казва: „Мен не ме интересуват цветовете, стига тя да знае добре да готви.“ И когато един възлюблен иска неговата възлюблена добре да му готви, той е сляп.
30.9.1936г.
166. Противоречията в природата, ООК , София
Та жълтият и червеният цветове трябва да присъствуват, за да става регулиране на цветовете.
11.10.1936г.
167. Реалното в Любовта,  УС , София
Да изучаваш значението на цветовете, това значи да изучаваш азбуката на живота.
167.2 Реалните неща в Любовта ( втори вариант )
Трябва ми зеленият цвят, то е силата в мене, която трябва да расте и да се развива, и т. н. вървят цветовете.
Та казвам сега, една друга философия, в окултната наука има една философия, то са много дълбоки въпроси за цветовете.
24.1.1937г.
168. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
Тъй щото, в търсене на това цвете, този учен се натъкнал на змия, която напълно наподобявала цветето по цветовете си.
19.2.1937г.
169. Хигиена на сетивата,  МОК , София
Как са разположени цветовете в цветната гама? – Виолетов, тъмно син, небесно син, зелен и т. н.
169.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
В цветната гама как са цветовете? – Виолетов, син, небесен син, зелен и т.н.
4.4.1937г.
170. Степени на любовта,  УС , София
170.2 Степените на любовта ( втори вариант )
Онова, което ще ви говоря, то е написано на листата на растенията, в клонищата, в цветовете, в кристалите е написано, в звездите, Навсякъде, в слънчевата светлина, Навсякъде са написани Божиите закони.
5.5.1937г.
171. Разумният музикален живот, ООК , София
Ако на твоите мисли и твоите чувства не туриш съответна краска, цветовете са краска, една храна са те на душата, светлината е храна за душата, и топлината е храна за душата.
18.7.1937г.
172. Лъчи на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Безбройни са краските и цветовете, с които човешките души се обличат.
172.2 Първият лъч на топлината ( втори вариант )
Не ходете тогава да се занимавате с морализиране, кой как е цъвнал, не се занимавайте и кой как е облечен, защото безбройни са цветовете, в които са облечени човешките души.
25.7.1937г.
173. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
Който не може да оценява краските, цветовете на светлината, той не може да влезе в новото учение.
1.8.1937г.
174. Разбиране и съзнание, СБ , РБ , 7-те езера
Следователно, достатъчно е човек да схване правилно основните тонове на цветовете, за да може правилно да прогресира в своето физическо и духовно развитие.
11.8.1937г.
175. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
Такава е науката за цветовете.
175.2 Хармонични и дисхармонични съпоставяния ( втори вариант )
Аз ви тълкувам по цветовете.
Затуй трябва да се изучава аурата на цветовете. Че цветовете, които виждате в дъгата, не е всичкото там. Някои говорят за цветовете много повърхностно.
10.9.1937г.
176. Както горе, тъй и долу,  МОК , София
Например, понякога топлият вятър минава, опарва листата, взема повече, отколкото трябва и погледнеш - листата се сгърчили, цветовете увехнали.
8.10.1937г.
177. Вътрешна светлина, МОК , София
Колкото по-правилно изпявате тоновете, толкоз цветовете ще бъдат по-ярки, по-правилни. Колкото по-неправилни са тоновете и цветовете ще бъдат неправилни. Цветовете ще съответствуват на пеенето ви.
10.10.1937г.
178. Подобно е на невод, НБ , София
Питам: Какво би било вашето положение, ако бихте чували, че и камъните пеят, и дърветата пеят, и изворите пеят, и вятърът пее, и светлината, която иде от Слънцето, пее? Пеене има навсякъде, но ние виждаме само външната форма на цветовете, например, на червения цвят и не можем да схванем тона, който излиза от този цвят.
И листата са потребни за дървото, и цветовете.
17.10.1937г.
179. Разнообразието в живота, НБ , София
Следователно, в цветовете на светлината има разумност. Това показва, че цветовете излизат от един разумен център, от един разумен свят. Човек трябва добре да изучава цветовете, да може да се ползува от тях.
18.2.1938г.
180. Програмата в живота,  МОК , София
Видимите неща тъй както се виждат, реални ли са? Когато се разложи светлината, цветовете реални ли са? Този цвят, който виждаш, реален ли е? Реално е туй, което не се вижда.
20.2.1938г.
181. Да ми бъде ученик,  НБ , София
Гъсеницата ходи, лази по земята, качва се, яде листа, а пък пеперудата се храни не от тия листа, а от цветовете, тя има хобот и смуче от соковете на цветята.
6.3.1938г.
182. Новата храна,  УС , София
Тя мие листата, а цветовете един след друг падат.
3.4.1938г.
183. Под тебе и над тебе,  УС , София
И листата, цветовете и плодът са нереални, защото те се изменят. Наистина, листата, цветовете и плодовете на дърветата окапват, клоните и корените пък изсъхват.
1.5.1938г.
184. Някой си стотник,  НБ , София
Като казвам, че познавам цветовете, имам предвид най-разумните хора, които разбират цветовете.
13.7.1938г.
185. Видове храни, СБ , РБ , 7-те езера
Ако размени цветовете така, че да не съответстват на времето, тя пак ще бъде критикувана.
От това гледище ние уподобяваме смените на проявите в любовта със смяна в цветовете и вкусовете на хората.
Днес хората се натъкват на противоречия, защото са разместили цветовете и вкусовете си, вследствие на което детето се храни с горчива или кисела храна, възрастният – с горчива, а старият – със сладка. – Не, детето трябва да се храни изключително със сладка храна, възрастният – с кисела, а старият – с горчива.
28.8.1938г.
186. Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София
Цветовете на спектъра, събрани заедно, показват, че всички спорове и недоразумения между хората изчезват.
31.8.1938г.
187. Кибритени клечки, ООК , София
В някои цветовете са слабо развити.
2.10.1938г.
188. Любовта дава живот,  НБ , София
Сега учените боравят с цветовете. Какво представят цветовете? Знаете ли, каква е топлината на червения цвят? Тя е около двеста милиона градуса.
Тъй както е устроен човешкия мозък сега, цветовете не предизвикват никакви реакции още, вследствие на което не излизат навън. Обаче, у светиите, които са дошли до една висока степен на развитие, цветовете реагират върху тях, предизвикват ред реакции в техния мозък и излизат навън във вид на светлини.
Като излезеш от гамата на цветовете и минеш в радиацията на числото 20 в степен 62, според учените, ти ще бъдеш в границата на духовния свят едно с ангелите да служиш на Бога.
25.11.1938г.
189. Стани ти, който спиш!,  МОК , София
Каква е разликата между една машина, която се движи и една, която стои? Каква е разликата между едно дърво, което цъфнало и окапали цветовете, без да завържат плод и едно дърво, което завързало плод, и в края имате узрели плодове? Грамадна разлика има между дърветата, които имат плодове и които нямат никакви плодове.
31.3.1939г.
190. Трите перпендикуляра,  МОК , София
Той, ако не разбира светлината, ако не разбира свойството на цветовете, той не може да мисли правилно.
3.5.1939г.
191. Иде и иди, ООК , София
Докато ясно си представяте цветовете, вие сте здрав. А когато искате да си представите цветовете и винаги се представя в ума ви една чернота, това показва, че здравето ви е в едно разколебано състояние.
1.9.1939г.
192. Красиви движения,  МОК , София
Щом преодолява доброто, тогава цветовете преодоляват.
1.10.1939г.
193. На Него можем да разчитаме,  УС , София
Един музикант от всеки един тон трябва да изважда сок, както пчелите изваждат от цветовете.
13.10.1939г.
194. Божественият ум, сърце и воля,  МОК , София
Вие не сте преподавали науката за цветовете.
15.10.1939г.
195. Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС , София
Казвам, какво сте научили? Има една практическа страна в изучаване на цветовете.
В нея цветовете са разместени.
Аз съм гледал художници, които след като рисуват, рисуват и не могат, хвърлят четката и смесват се цветовете.
3.11.1939г.
196. Отмерени отношения,  МОК , София
Запример, ако не се увеличи човешката чувствителност, невъзможно е да различаваш цветовете.
Цветовете са свързани със състоянието на човека.
6.12.1939г.
197. Търсене на изгубената дума, ООК , София
Само че умният човек ще вземе една призма и ще образува цветовете.
12.1.1940г.
198. Млад и стар,  МОК , София
Вземете един художник – голямо разграничение прави между цветовете. В един обикновен човек няма такова разграничение на цветовете.
Нас ни интересува друга една страна на цветовете.
13.3.1940г.
199. Наука за живота, ООК , София
Който има вкус за цветовете, разбира потънкостите на цветовете.
24.3.1940г.
200. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Той не разбира от светлината, от цветята, не го интересуват цветовете.
29.8.1940г.
201. Вслушване, СБ , РБ , София
Дрехата на светията, както и ореолът му, са образувани от цветовете на спектъра.
15.9.1940г.
202. Любов в трите свята, СБ , РБ , УС , София
Той има на главата си силно развит център за цветовете.
При това цветовете са хармонично съчетани.
1.11.1940г.
203. Даване и вземане,  МОК , София
Светлината по обед, по интензивност, по промените на цветовете, се изменя.
22.11.1940г.
204. Обработване,  МОК , София
Светлината крие цветовете в себе си, понеже в цветовете носи своите блага.
29.11.1940г.
205. Реално и привидно,  МОК , София
Покажеш един предмет, веднага го фотографираш с цветовете му.
27.12.1940г.
206. Едно, две, три,  МОК , София
Защо цветовете в тази форма, както ги имаме, те са минуси? Когато желаеш червения цвят, показва, че имаш един недоимък.
1.1.1941г.
207. Съработници, ООК , София
Всѣки цвѣтъ си има мѣсто, особено мѣсто взематъ трептенията въ тази гама на цвѣтоветѣ.
207.2 Съработници ( втори вариант )
Всеки цвят си има място, особено място вземат трептенията в тази гама на цветовете.
8.1.1941г.
208. Ще ви бѫде, ООК , София
Като го умиешъ, той веднага пречупва цвѣтоветѣ.
208.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Като го умиеш, той веднага пречупва цветовете.
21.2.1941г.
209. Отношение на цялото и частите,  МОК , София
Цветовете ти дават особени качества на органическия живот. Казвам, като се губят някои от цветовете на светлината, губят се някои качества и ние не знаем кои са причините.
20.4.1941г.
210. Ще ви даде царство,  НБ , София
Ако знаехте магическата страна на уханията, които съществуват в цветята и цветовете, после ако знаехте как да се докоснете до някой предмет – има предмети в света, до които, като се докоснеш, те веднага вършат една реакция във вас, ще ви отнемат цялото здраве.
30.4.1941г.
211. Основенъ тонъ, ООК , София
Като дойде соль, цвѣтоветѣ завързватъ и узрѣватъ.
211.2 Основен тон ( втори вариант )
Като дойде сол, цветовете завързват и узряват.
11.5.1941г.
212. Едно ти недостига,  НБ , София
Гледам по цветовете, по боята и не давам повече от 50 години, но си мълча.
28.5.1941г.
213. Две състояния, ООК , София
Сега казватъ, че любовьта имала цвѣтове, но цвѣтоветѣ не сѫ любовь.
213.2 Две състояния ( втори вариант )
Сега казват, че любовта имала цветове, но цветовете не са любов.
15.6.1941г.
214. Единствената похвала,  НБ , София
Цветовете, това е капитал събран.
13.7.1941г.
215. Вер Аллах – да даде Господ,  УС , София
Интересува ви уханието на цветовете.
14.9.1941г.
216. Двама или трима, СБ , НБ , София
216.2 Двама или трима ( втори вариант )
Корените им са във физическия свят – в ума и сърцето на човека, а клоните, цветовете и плодовете – в духовния свят.
21.9.1941г.
217. Царството Божие, СБ , УС , София
217.2 Името, царството и волята Божия ( втори вариант )
Ако остане ти да се храниш от цветовете, отиде.
1.10.1941г.
218. Буден ум и будно сърце, ООК , София
Цветовете подхранват хубавото и възвишеното в нас.
7.11.1941г.
219. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Другите, последователните тонове, които излизат, на които цветовете са различни, в тях има друг интервал.
23.11.1941г.
220. Блажени кротките,  НБ , София
Тогава има едно художествено преплитане с цветовете, работене с цветовете.
7.12.1941г.
221. Трите качества на тона,  УС , София
Богатите са горе в клоните, в цветовете, в листата, в плодовете.
28.12.1941г.
222. На прага е!,  НБ , София
Всичките сладки сокове на цветята идват от цветовете на Любовта.
8.2.1942г.
223. И пак пишеше,  НБ , София
Разни са категориите на цветовете, които идват от слънцето и влизат в очите. Така се образуват цветовете.
22.2.1942г.
224. Човешката душа,  НБ , София
Че цветовете 2000 години преди Христа, в Египет, в Персия, преди милиони години, авторите, които поддържат и в Индия винаги белият цвят, е седял зад живота, а черният цвят зад смъртта.
18.3.1942г.
225. Музика в живота, ООК , София
То е едно приятно съчетание на движението, на рекичките, на цветовете, на повяването на вятъра, на изгряването на слънчевата светлина, която иде.
22.3.1942г.
226. Пристъпиха при Исуса,  НБ , София
Може да ви говоря за цветовете, но ако нямате зрение, не може да ме разберете.
10.4.1942г.
227. Разумни, справедливи и добри,  МОК , София
И тъй като сменяте цветовете ще бъдете интересен.
12.4.1942г.
228. Децата и Царството Божие,  НБ , София
Ако сега съм в положението на корените, след 1000 години ще бъда в клонищата, след други хиляда години ще бъда в цветовете, а след други хиляда години, в плода ще бъда.
17.4.1942г.
229. Основна идея,  МОК , София
Ще дойдеш да упражняваш окото с цветовете.
26.4.1942г.
230. Неразбраните неща,  НБ , София
С разлагането на цветовете.
26.4.1942г.
231. Радости и страдания,  УС , София
Музикално цветовете имат степени: в зеленото цвете, в жълтото, в синьото. Онези, които проучват човешкия характер запример, по цветовете познават.
5.7.1942г.
232. Неделимото,  НБ , София
Аз съм за мода, но когато се облечеш, да знаеш цветовете как да ги турим. Сега говоря за положителната страна на цветовете.
Недоимъкът на цветовете носят известни храни. Цветовете са форма на светлината.
26.8.1942г.
233. Устойчиви връзки, СБ , РБ , София
Приемайте цветовете им и благодарете за тях.
25.10.1942г.
234. Възлюблени,  НБ , София
Докато гъсеницата стане пеперуда, тя ще яде листа, но като стане пеперуда, тя няма да яде листа, но ще яде само онези ненужни сокове в цветовете.
29.11.1942г.
235. Връзване и развързване,  НБ , София
Цветовете са в три октави, в три степени. В третата октава цветовете показват едно възвишено състояние.
1.1.1943г.
236. Нова основа,  МОК , София
Както се разпукват цветовете един след друг, така ще дойде мирът.
21.3.1943г.
237. На първо място,  УС , София
Казвате: „Къде е Божественият свят?“ Божественият свят е в зрелите плодове. „Къде е духовният свят?“ В цветовете, които цъфтят. „Де е физическият свят?“ В семките, в плътността, дето се сеят нещата.
4.4.1943г.
238. Двата велики закона, УС , София
Онези хубавите извори, цветовете, слънчевите лъчи, дърветата, които растат, всяко нещо, което е красиво, то ни радва.
21.4.1943г.
239. Правилата на Любовта, ООК , София
После и в изкуството, в цветовете и там има разлика. Художник, който дълго време е работил и разбира, у него цветовете са сладки, меки са цветовете. Цветовете, които са горчиви, човек като ги гледа, образува се един вътрешен дисонанс и не може да ги издържи.
6.6.1943г.
240. Числото тринадесет,  УС , София
Та някои се възхищавате от цветовете, възхищавате се от краските – те са външни неща.
9.6.1943г.
241. По новия път, ООК , София
От тия кацания върху цветовете, всяко растение приема ония блага, които всеки слънчев лъч носи в себе си.
13.6.1943г.
242. Да се родите изново, НБ , София
Цветовете са кредитори. Цветовете се кредитират един друг.
9.7.1943г.
243. Червеният цвят,  МОК , София
При превеждането на цветовете езикът трябва да бъде много мек.
1.8.1943г.
244. Добро слушане, УС , София
Искаш да гледаш хубава картина, трябва да имаш очи, да разбираш смисъла на цветовете.
5.9.1943г.
245. Блаженствата, СБ , РБ , София
В това отношение, растенията знаят по-добре изкуството да разлагат светлината и да се ползват от цветовете ѝ.
Те не могат да възприемат цветовете на думите, които четат. Щом не възприемат цветовете им, думите остават неразбрани.
31.10.1943г.
246. Ценни неща, НБ , София
Колкото и да се говори за цветовете и тяхното значение, все ще остане нещо неразбрано. Трябва да се отвори специална школа, да се изучават цветовете като методи за правилно живеене.
2.1.1944г.
247. Възприемане и предаване,  УС , СБ , София
247.2 Възприемане и предаване ( втори вариант )
Дали хората вярват или не вярват в значението на цветовете, това не е важно. Цветовете оказват влияние върху хората, без да съзнават това.
27.10.1944г.
248. Изменена посока, ИБ , ПС , София
Сега няма да ви кажа какви са цветовете, но имат те цвят.
Сега де ще намериш чиста вълна? Де ще намериш сега кожа да направиш такива обуща? Де ще намериш материал за шапка? Как си правят растенията дрехи? Кой дрехар им прави дрехи? Цветята кой ги учи да си правят цветовете? Кой дрехар е направил перата на една птица? Вземете райската птица, облечена е като царкиня, най-хубавата дреха има.
248.2 Изменена посока ( втори вариант )
Какви са цветовете на тия добродетели, няма да кажа сега, но те си имат свой цвят.
3.11.1944г.
249. Скрито богатство, ИБ , ПС , София
Ако разложите светлината, имате цветовете, махнете призмата, никаква боя няма.
8.11.1944г.
250. Най-лесната работа, ИБ , ПС , София
Разложите вие светлината, но не правите вие цветовете.
250.2 Най-лесната работа ( втори вариант )
Вие можете да разложите светлината, но цветовете не можете да създадете.
15.12.1944г.
251. Неделими неща, ИБ , ПС , София
251.2 Неделими неща ( втори вариант )
Не трябва да късаш цветовете на своя живот, но внимателно ще ги извадиш с корен и ще ги посадиш на ново място.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.