Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


24.2.1922г.
1. Двата пътя,  МОК , София
1.2 Двата пътя ( втори вариант )
Ще използвате всички условия, то е добре, когато дойдат хубавите условия, но всички условия трябва да се използват.
25.8.1922г.
2. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Тук имате най-хубавите условия да виждате.
17.6.1923г.
3. Вяра и съмнение, ООК , София
Човек трябва да се събуди точно навреме, когато са най-хубавите условия.
9.11.1924г.
4. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
4.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Карма подразбира съдба, лоши последствия, т.е. туй, което си правил, ще ти го правят, а дихарма подразбира най-хубавите условия, които Бог е дал на разположение на твоята душа.
12.11.1924г.
5. Забравените неща, ООК , София
Бог може да те постави в най-хубавите условия в живота и да не ги използваш; пък може да те постави и в най-лошите условия и и тях да не използваш.
25.4.1926г.
6. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
И туй, което можеш да направиш на Земята и на Небето ще можеш да направиш, защото ако не можеш да направиш нещо при най-хубавите условия на живота, както и на Небето, къде ще можеш да го направиш? За нас Небето е нашата глава и в такъв случай казвам: ако ти не можеш да мислиш правилно с твоята глава, то ако излезеш от главата си навън в света какво ще можеш да направиш?
30.1.1927г.
7. Неизвестни величини,  МОК , София
7.2 Слънцето ( втори вариант )
Оста ще се изправи, климатически ще имаме най-хубавите условия, ще се измени конструкцията на човешкия мозък, общо ще се измени устройството на ръцете, на краката, ще вземат най-хубавата форма.
3.1.1930г.
8. Пътища на природата,  МОК , София
8.2 Пътища на природата ( втори вариант )
Щом се появят цветя в една ливада, казвам, това са хубавите условия на външния живот.
24.1.1930г.
9. Възпитание на волята,  МОК , София
9.2 Вътрешното възпитание на волята ( втори вариант )
При тия хубавите условия какво ще правите вие.
Та казвам, при сегашните условия на живота използвайте хубавите условия и хубавите неща, които са придобити.
19.12.1930г.
10. Езикът на природата,  МОК , София
10.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Значи, материалистът е бил при тези хубавите условия на идеалиста.
12.6.1931г.
11. Неизбежен път,  МОК , София
11.2 Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото) ( втори вариант )
И във вас ще се яви една радост, че ще имате най-хубавите условия, най-хубавата обстановка, която човек може да изпита някога.
13.12.1931г.
12. Пред всичкия народ,  НБ , София
Вие сте нещастни от хубавите условия на живота, които не сте използвали.
19.6.1932г.
13. Живейте разумно,  НБ , София
Ако е вярно оплакването на сиромаха, че условията са тежки, питам: Богатият, който има най-хубавите условия, той защо се оплаква? Най-после ние живеем добре, защо се оплакваме? Някои вярват, че съществува едно същество толкова разумно, че по-разумно от него няма в света.
26.10.1932г.
14. Вътрешните сили, ООК , София
14.2 Вътрешни сили в човека ( втори вариант )
Имате най-хубавите условия за живот.
2.8.1933г.
15. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
15.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Той рови, когато имал хубавите условия.
8.11.1933г.
16. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Та, при хубавите условия няма опасност да се окаляте, но при дъждовно време ще се окаляте и оттатък ще минете.
13.7.1934г.
17. Стремеж и постъпка, МОК , София
Царството небесно това е жилище или място на човешката душа, дето тя може да прояви туй, което желае, да придобие най-хубавите условия, при които човек може да се намери.
15.7.1934г.
18. Изново родени,  НБ , София
Законът на новораждането е закон на влизане в ония хубавите условия.
14.12.1934г.
19. Философия на трептенията,  МОК , София
Онези, които не разбират развитието на литературата, романистите, които не разбират този закон, казват: „Трябва да мразите.“ Ти ще мразиш, колкото искаш, те са най-хубавите условия, но ти си сам и никой не може да те обича.
27.1.1935г.
20. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
Вие сте били при голямото щастие, при хубавите условия, а сега минавате през нещастие, през голямо безпокойство на живота си.
15.2.1935г.
21. Първото и последното място,  МОК , София
Аз считам, че залата, това са хубавите условия, това са разумните хора.
27.2.1935г.
22. Развитие на справедливостта, ООК , София
Дишането е едно от хубавите условия, при което може да се установи едно равновесие и разположение на човека.
15.9.1935г.
23. Когато беше по-млад,  НБ , София
Да прегърнеш един човек значи, аз разбирам да го заобиколиш с най-хубавите условия на живота, че той да е радостен, щастлив.
4.10.1935г.
24. Чувство на сигурност,  МОК , София
Щом посееш едно растение, то ни най-малко няма да се оплаква, че го извадили из хамбара, от хубавото място, от хубавите [условия].
11.10.1935г.
25. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
При най-хубавите условия се зародило месоядството.
15.12.1935г.
26. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
При хубавите условия всеки е доволен.
19.1.1936г.
27. Всичко, което чух,  НБ , София
В месечината има най-хубавите условия за научни изследвания, каквито другаде няма.
24.4.1936г.
28. Увеличаване и размножаване,  МОК , София
Аз наричам щастие, ония хубавите условия, при които животът може да се прояви.
3.7.1936г.
29. Отношението на трите живота,  МОК , София
Като донесат най-хубавите условия на живота, като покажат, не знае и той пита и онзи, който ги познава, ги взема със себе си.
16.10.1936г.
30. Същественото за младите,  МОК , София
Богатството се реди при хубавите условия, а сиромашията – при лошите.
30.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Богатството се роди при най-хубавите условия, сиромашията – при лошите.
17.2.1937г.
31. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
На вас ви са дадени най-хубавите условия. По-хубави условия на вас никой не може да ви даде сега! Даже най-лошите условия, те са най-хубавите условия.
26.3.1937г.
32. Четирите хигиенични правила,  МОК , София
Даже при най-хубавите условия хората не постъпват както трябва.
32.2 Четирите хигиенични правила ( втори вариант )
Дори при най-хубавите условия хората не постъпват както трябва.
10.12.1937г.
33. Измерения, МОК , София
Хубавите условия не са ваши.
27.2.1938г.
34. Възвиси ме Духът,  НБ , София
Говедото произтича от хубавите условия на живота.
9.3.1938г.
35. Божието дихание, ООК , София
Та казвам: Първоначално религиозният, духовният живот е бил за да се създадат най-хубавите условия, при които човек може да се прояви.
11.5.1938г.
36. Учат и страдат, ООК , София
Като стане сутринта трябва да благодари, че има хубавите условия да живее добре.
Там са ония, най-хубавите условия, при които можеш да постигнеш всичко онова в даденият случай.
1.6.1938г.
37. Великото благо на живота, ООК , София
Докато не влезете в рая, казвате: „Хубавите условия, новите условия“, това е раят, в който Любовта може да се прояви.
29.6.1938г.
38. Основа на здравето, ООК , София
Христос казва: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие.“ Царството Божие се подразбират ония хубавите условия, които вие търсите.
13.1.1939г.
39. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Под думата „чистота“ ние разбираме най-хубавите условия, при които може да се проявим.
24.3.1939г.
40. Благоприятни и неблагоприятни условия,  МОК , София
Лятно време долините имат най-хубавите условия.
14.6.1939г.
41. Езикът на седемте тона, ООК , София
Какво значи извън рая? Значи извън хубавите условия.
17.12.1939г.
42. Аз, ти, той,  УС , София
И в хубавите условия, които идат сега, всички трябва да бъдете въоръжени с това, което ви казвам, за да може да привлечете благата, които Бог е дал, за да бъдете свободни, здрави, весели, да се подмладите.
5.1.1940г.
43. Идеален и реален живот,  МОК , София
Казвам, когато дойдат големите нещастия в живота, да знаеш, живот има – има нещо по-хубаво, отколкото в хубавите условия.
4.2.1940г.
44. Светлината на Любовта,  НБ , София
Ако няма достатъчно топлина, ако няма достатъчно светлина, ако няма достатъчно влага, какво може да стане с цветето? Животът на цветето зависи от топлината, зависи от светлината, зависи от влагата, зависи от хубавите условия, при които то живее.
Когато Бог създаде човека, Той го създаде за най-хубавите условия.
3.3.1940г.
45. Нови пътища,  УС , София
Някой път искаме при най-хубавите условия да носим мечата кожа.
20.3.1940г.
46. Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК , София
Всеки ден ни дава хубавите условия и възможности, за да можем да живеем.
3.4.1940г.
47. Влюбване и любов, ООК , София
Има прилив на хубавите условия в живота, има един прилив на [лошите условия].
10.5.1940г.
48. Мозъчни центрове,  МОК , София
Та казвам, хубавите условия вие може да ги имате, но може да ги загубите тия условия.
2.6.1940г.
49. Бог е истинен,  НБ , София
Когато земната ос дойде перпендикулярно, ще има най-хубавите условия за живеене.
23.10.1940г.
50. По пѫтя на Любовьта, ООК , София
50.2 По пътя на Любовта ( втори вариант )
Най-първо, Адам и Ева започнаха в райската градина, при най-хубавите условия.
29.12.1940г.
51. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Под думата целувка, разбирам да се създадат най-хубавите условия на човешката душа, да се не намира в мъчение, труд, страдание, но да се премахнат всичките мъчнотии.
5.1.1941г.
52. Двете недоволства,  УС , София
Вие искате хубавите условия, всичките условия в живота са добри, няма условия, които да не са добри.
16.2.1941г.
53. Търпение,  УС , София
Заради доброто му желание, Бог ще му даде най-хубавите условия.
18.6.1941г.
54. Три основни тона, ООК , София
54.2 Три основни тона ( втори вариант )
Та казвам: Хубавите условия в живота трябва да ги използуваме.
24.8.1941г.
55. Възможности за щастие, СБ , София
55.2 Възможности за щастие ( втори вариант )
От хиляди години съществуват най-хубавите условия в света.
30.11.1941г.
56. Роденият,  НБ , София
Трябва да има най-хубавите условия: светлина, топлина, тишина, да има активност, но тиха активност, тогава схваща всичките неща.
27.3.1942г.
57. Постижения,  МОК , София
Ако отгоре започвате тънко, долу дебело, после пак тънко и пак дебело, какво показва? Отначало започваш дебело, като дойдат големите съпротивления, станеш твърд, после дойдат хубавите условия, пак ставаш мек.
8.4.1942г.
58. Люби, обичай, ООК , София
Като изпращате любовта, вие създавате най-хубавите условия за вашия живот.
6.5.1942г.
59. Три картини, ООК , София
Използувайте хубавите условия, които имате всеки ден.
22.5.1942г.
60. Обикновен, талантлив и гениален,  МОК , София
Търсите най-хубавите условия за екскурзия.
Под „гениалност“ разбираме да се върне към хубавите условия, които природата му е създала. Той напуснал хубавите условия и влязъл в големите мъчнотии на живота.
4.11.1942г.
61. Разумни отношения, ООК , София
Но вземете първите хора, които бяха в Рая, в най-хубавите условия според нашите разбирания.
20.1.1943г.
62. Вратата на Любовта, ООК , София
Тия блага, които съществуват в нас, се дължат на Божията мисъл, която мисъл направила най-добрите и най-хубавите условия, при които може да живеем.
17.2.1943г.
63. Три съзнания, ООК , София
Човек бил в Рая при най-хубавите условия, но дойде една мъчнотия.
24.3.1943г.
64. Малките правила, ООК , София
Там, където лъчите падат перпендикулярно, имате най-хубавите условия, при екватора сте.
30.4.1943г.
65. Възходящ и низходящ порядък,  МОК , София
Вас ви е страх при хубавите условия.
17.10.1943г.
66. Синовно отношение,  УС , София
66.2 Синовно отношение ( втори вариант )
Човечеството отвън има най-хубавите условия.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.