Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.11.1914г.
1. В начало бе, НБ , София
Когато запитали за това великия египетски учител Хермес, той само стиснал устни. Това е искал да каже и Хермес.
16.11.1916г.
2. Петте разумни девици,  НБ , София
Запитали Хермес, великия Учител на Египет, защо съществува злото.
2.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Като запитали великия учител в Египет - Хермес, за един много важен въпрос, той само посвил устата си.
3.12.1916г.
3. Ще ви въздигна, НБ , София
Старите алхимици я причисляваха към Меркурий – един от основните елементи на човешкото тяло, а с името “Меркурий” древните наричаха гръцкия бог Хермес – секретаря на боговете, носителя на мислите в света.
22.3.1917г.
4. Кръстът,  НБ , София
Когато задали на великия египетски мъдрец Хермес един велик въпрос, върху който още не се бил спирал, той само стиснал плътно устните си.
9.2.1919г.
5. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Хермес, в своята философия, обяснявал всички противоречия в живота чрез седем принципа.
2.1.1923г.
6. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Когато учениците на Хермес са го попитали за една дума от Великата книга на живота, да им я изясни, той само си стиснал устата и нищо не казал.
25.2.1923г.
7. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Еди-кой си философъ тъй казалъ, Сократъ тъй казалъ, Платонъ тъй казалъ, Хермесъ Трисмагистеръ тъй казалъ, Моисей, Исаия, Иеремия тъй казалъ и т.н.
13.12.1925г.
8. Символи в природата, МОК , София
8.2 Живите символи в природата ( втори вариант )
В кои планети могат да се наместят? Копието – на Марс, чукът – и той е Марс. (Не, той е на съдбата – Сатурн.) Хермес в гръцката митология е в близки отношения с Марс.
15.12.1926г.
9. Неразрешеното, ООК , София
Колко хора вярват днес в тяхното пророчество? Колко хора в миналото са вярвали в тях и колко са ги разбирали? Колко души познават философията на Хермес? Колко души познават гръцкия певец Орфей? Колко от вас например сте запознати с учението на Кришна? И най-после колко християни познават както трябва учението на Христос? Това, което днес християните проповядват, е сянка на онова, което на времето си Христос е проповядвал.
19.12.1926г.
10. Те свидетелстват,  НБ , София
Питам: Де са учените хора на българите? Кои са най-видните българи в света? Де е българският Сократ? Де е българският Платон? Де е българският Аристотел? Де е българският Хермес? Де е българският Милтон? Де е българският Шекспир? Де е българският Кант? Де е българският Нютон? Ако е въпрос за военния Атила, и между българите може да се намери равен нему.
23.1.1927г.
11. Представа за трите свята,  МОК , София
11.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
На колко хора имената са записани досега със златни букви? На колко души – Буда, Хермес, Кришна, Павел, Лао Дзъ, Конфуций, Мойсей, Авраам, Данаил, всички пророци, изобщо първостепенни хора – в света се събират около 1000 души, на които имената може да се отбележат със златни букви. 1000 души, на които имената може да се запишат със сребърни букви.
20.2.1927г.
12. Праведният,  НБ , София
Има една мисъл, изказана от Хермес, която е преживяла 6,000 години.
Каква е тази държава, която не следи за житото на всеки човек поотделно? Каква е тази религия, която оставя да взимат житото на този или на онзи? Щом е така, ще излезе, че правилото на Хермес, какво [ казващо , гласящо ] всичко, което е горе, това е и долу, не е вярно.
20.2.1927г.
13. Трите зрънца,  МОК , София
Когато запитали Хермес, великия Учител на Египет, какво представляват злото и грехът, той стиснал устни и премълчал. Ако бяха задали този въпрос на някой обикновен човек, той щеше да извади ножа от ножницата си, да разреже връвта, която свързва злото, и ще започне да говори; не, стане ли въпрос за злото, ще стиснете устните си и ще мълчите, както Хермес е мълчал - отворите ли устата си, ще я напълните с нещо лошо.
13.2 Трите зрънца ( втори вариант )
Хермес – когато неговите ученици го запитали какво е грехът, произходът на злото, той само си стиснал устата. Хермес, който е секретар на боговете.
9.3.1930г.
14. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Мойсей, Буда, Мохамед, Хермес, всички пророци, апостоли, както и Христос, и днес работят така, както са работили никога.
10.8.1930г.
15. Наближило е Царството Божие, СБ , 7-те езера
Та рекох, ние сме дошли до онзи предел на разбирането на живота, в който се намирал един от знатните мъже на Египет, който минавал своето посвещение при Хермес Трисмегист, като минавал през един голям изпит, прекарали го да премине през пирамидата.
23.10.1932г.
16. Като дете,  НБ , София
Намери се един учен човек Хермес в Египет, който спаси главите на египтяните учени.
13.11.1932г.
17. Сляп от рождение,  НБ , София
Вземете името на египетския мъдрец Хермес. Този учен човек е казал такива свещени мисли, че сегашните учени хора едва сега засягат туй, което Хермес е казал преди четири хиляди години.
17.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
Вземете името на египетския мъдрец Хермес. Този учен човек е казал такива свещени мисли, че сегашните учени хора едва сега изучават това, което Хермес е казал четири хиляди години преди Христа.
14.5.1933г.
18. Добродетелната жена,  НБ , София
Когато запитали онзи мъдрец на Египет Хермес защо животът е нещастен, той само си стиснал устата.
18.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Хиляди томове са писани, измислени са разни теории, светът е пълен с цяла архива от теории, но въпреки тези теории и обяснения, фактически животът е останал неизяснен. - Защо? - Когато запитали онзи мъдрец на Египет Хермес, защо животът е неизяснен, той само си стиснал устата.
9.6.1937г.
19. Отношение на нещата, ООК , София
Хермес казва, че всичко е Дух. После Хермес казва: „Всичко е отношение“. Хермес казва още: „Всичко е трептение“.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.