Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Затова изпитването на всяко добро нещо е необходимо за успеха на духовния живот, а знанието на съвършеното вечно Добро е самият Път за въздигане на душата и нашия ум, сърце и дух към Небето.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Затова изпитванието на всяко добро нещо е необходимо за успеха на духовния живот, а знанието на съвършеното вечно добро е самият Път за въздигане на душата и нашия ум, сърце и дух към Небето.
22.7.1900г.
3. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Ще му разправя за успеха и вървежа на твоя живот и живота на всички други избраници Божии.
23.7.1918г.
4. Заведеевата майка,  НБ , София
Като свърши дадената му работа, и комисията се произнесе за успеха му, едва тогава Бог ще даде думата си, къде да го поставят, отляво или отдясно на Христа.
4.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Като свърши дадената му работа, и комисията се произнесе за успѣха му, едва тогава Богъ ще даде думата си, кѫде да го поставятъ, отлѣво или отдѣсно на Христа.
22.1.1920г.
5. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Вие може да се съмнявате в успеха и да казвате, че сте стари, та нека вашите дъщери да учат.
19.2.1920г.
6. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Имайте предвид, че от тези планомерни приливи и отливи в мозъка ви зависи растежа и успеха на вашия Живот в света.
28.3.1920г.
7. Законът и пророците,  НБ , София
Като изучавам човека, виждам, че една от големите спънки за успеха му е съмнението.
19.8.1920г.
8. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Аз съм уверен в успеха на онова, което вършим, защото Господ е с нас.
15.5.1921г.
9. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
От състоянието на оръжията и оръдията зависи успеха на войната.
19.6.1921г.
10. Дойди след Мене,  НБ , София
10.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Види се, митарьтъ е единъ отъ тѣзи, които успѣха да разбератъ вѫтрѣшния смисълъ на живота.
26.6.1921г.
11. В правда, истина и святост,  НБ , София
11.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Нѣкои, който не разбиратъ този законъ, казватъ: „Хайде да просимъ.“ Апостолитѣ, 12 на брой, който сѫ били първитѣ Христови ученици, въ числото на който бѣше и апостолъ Петъръ, съ молитви успѣха да свалятъ оковитѣ на апостола Петра.
29.1.1922г.
12. Пак ще ви видя,  НБ , София
Ти може да бъдеш един от примерните ученици по успеха си и да бъдеш най-способен ученик, а имаш поведение единица. „Ама защо, Господи, на този, с поведение единица, си му дал такива способности?“ Защото той е умен – разбрал Божия закон преди ти да си го разбрал.
4.4.1922г.
13. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
13.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Да влезе човек в школата и да се радва на успеха си, това значи да е затворил вратата си за външния свят, т.е. за всички смущения, които идат отвън.
23.8.1922г.
14. Милосърдието, СБ , В.Търново
Да отидем да работим всички заедно за успеха на Царството Божие на Земята и да видим последното сражение и разгрома на цялата Черна ложа, да видим пардесютата хоризонтално обърнати.
15.10.1922г.
15. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
И щом излезе тъй, че 200–300 души могат да тръгнат подир вас, сигурни можете да бъдете в успеха.
24.12.1922г.
16. Защо не можахме,  НБ , София
Радвам се на успеха на всяка душа. Интересувам се от успеха на вашата душа и на него се радвам.
3.1.1923г.
17. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Виждате един напреднал човек, който тъкмо е стигнал върха на своя живот, радва се на успеха си, радват се и близките му.
17.6.1923г.
18. Вяра и съмнение, ООК , София
Но за успеха в науката е потребно сила в мозъка. За успеха във всяко едно изкуство, за успеха в каква и да е област на живота се изисква също сила.
18.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Само така ще добиете сила за постигане на желанията си, Но, за успѣха въ науката е потрѣбно сила въ мозъка, За успѣха въ всѣко, едно изкуство, за успѣха въ каква и да е область на живота се изисква сѫщо сила.
2.12.1923г.
19. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Тогава 25 на сто от успеха ѝ е от вас, 50 на сто от Бога и 25 на сто от живата природа или както аз я наричам „окръжаващите ви хора“.
31.8.1924г.
20. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Пречки в успеха на делото са още и събирането на абонаменти, а не се изпращат списанията или вестниците: така бе с „Анхира“, „Алфа“,
5.4.1925г.
21. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Тия хора се разбѣгаха натукъ-натамъ изъ Европа, но най-послѣ американцитѣ успѣха да се освободятъ отъ тѣхния тероръ.
26.5.1926г.
22. Пътят на желанията, ООК , София
Ученикът трябва да бъде сигурен в успеха на това, което предприема да направи.
7.7.1926г.
23. Специалният закон, ООК , София
Въпросът за успеха на човека е философски.
17.10.1926г.
24. Любов и вяра,  МОК , София
Кой може да вярва в успеха на своята работа? Само онзи може да вярва, който има знание и любов.
2.1.1927г.
25. Малката мисия,  МОК , София
При това положение той започва да се безпокои, да се съмнява в успеха си.
9.1.1927г.
26. Сам с ума си,  НБ , София
Вземете, например, френския романист-натуралист Зола, когато замислял да напише ново съчинение, предварително бръквал в една кутия с различни номера, изваждал си един номер и по него съдел за успеха на своето произведение.
9.2.1927г.
27. Свещеният олтар, ООК , София
Те създават закони, правила; оттам следят за успеха на всеки ученик.
23.2.1927г.
28. Природните звукове, ООК , София
Тъй щото от това колко пъти ще произнесете едни или други букви, зависи благородството, знанието, успеха и ред още придобивки в живота на човека.
20.3.1927г.
29. Кротките,  НБ , София
Какво направиха европейците с Китай? Успеха ли да го изправят? Напротив, китайците се пробудиха и казаха: Не искаме насилие над нас! Колкото и да сме миролюбив народ, не искаме европейците да ни заповядват! Япония се освободи, Турция се освободи, и ние искаме да се освободим! Един народ от 400 милиона души не може да се подчини на европейците.
6.4.1927г.
30. Начертаният план, ООК , София
Щом започнете една работа, не се съмнявайте в успеха ѝ.
19.8.1927г.
31. Духът на Господа, СБ , София
И в единия, и в другия случай аз ще ви обясня причините за успеха и неуспеха на опита.
25.8.1927г.
32. Великото и красивото, ООК , София
И тъй, когато се говори за Бога, ние разбираме онзи дълбок вътрешен принцип – на дълбоко вътрешно единение: да желаеш доброто на другите хора, както на себе си; да желаеш успеха на ближните си, както на себе си.
20.11.1927г.
33. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Това показва, че в успеха на хората, от преди две хиляди години насам, се забелязва малък напредък, много малък прогрес.
11.12.1927г.
34. За приятелите си,  НБ , София
Човек сам си внушава и добри, и лоши неща, вследствие на което от него зависи успеха или неуспеха в неговите работи.
14.12.1927г.
35. Време и вечност, ООК , София
Често ученикът минава през известни състояния, които отвличат вниманието му и пречат на успеха му. – Какви са тези състояния? – Разни болести, различни недъзи: или глава го боли, или корем, или ръка го боли, или някакъв цирей му излязъл и т.н.
22.1.1928г.
36. Животът във формите,  МОК , София
Разликата е в това, че идеалистът е весел, с добро разположение на духа и вярва в успеха на работата, която започва.
14.9.1928г.
37. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
37.2 Външни и вътрешни влияния ( втори вариант )
Това са известни правила, които служат за успеха на живота.
19.9.1928г.
38. Разумни наредби, ООК , София
Ще кажете, че това е дребна работа. – Може да е дребна работа, но от нея зависи успеха на човека.
3.10.1928г.
39. Без прегради, ООК , София
От разумното съчетание на числата зависи успеха на човека в умствения, сърдечния и физическия свят.
28.11.1928г.
40. Насока на живота, ООК , София
Срещам един ученик, държал изпита си, но се съмнява в успеха си.
17.2.1929г.
41. На този камък,  НБ , София
Като видял успеха си, ученикът изпаднал в голямо обезсърчение и започнал да плаче, да се чуди, как е възможно: да мисли, че е толкова способен, а да даде такива слаби резултати? Като видял обезсърчението му, учителят казал: За да разбереш, какъв е твоят успех, тури единицата отпред, а трите нули след нея. Числото, което получиш, показва успеха ти.
4.8.1929г.
42. Който слуша моите думи,  НБ , София
От слушането зависи развитието на човешкия ум; от слушането зависи успеха или неуспеха в живота на човека.
30.8.1929г.
43. Служене, почит и обич, МОК , София
Днес учителят влиза в клас с тефтерче, в което пише бележки върху успеха и поведението на ученика.
3.10.1929г.
44. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Най-малкото колебание се явява като препятствие в успеха на човека.
Тя е готова да дава на разумните изобилно, за да могат да работят. — Дали и Бог е съгласен с това? — Що се отнася до успеха, до доброто, до напредъка на човека, Бог всякога дава съгласието си.
29.11.1929г.
45. Природна философия,  МОК , София
От правилното или неправилно решаване на тази задача зависи успеха или неуспеха на самия човек.
6.12.1929г.
46. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Остарялата певица може да говори за пеенето, за успеха, който някога е имала, но не може да пее.
8.12.1929г.
47. Да ида да го събудя,  НБ , София
Вътрешният живот определя успеха на човека.
3.1.1930г.
48. Пътища на природата,  МОК , София
От тия движения, именно, зависи успеха или неуспеха на работите му през целия ден.
26.3.1930г.
49. Съзнателният живот, ООК , София
От успеха, който човек е показал при изпитите си, зависи неговото място в света.
За да имат успеха в живота си, те трябва взаимно да си помагат.
18.5.1930г.
50. Да се възвеселим,  НБ , София
Ученикът трябва да се радва на успеха на своите ближни, даже и когато той е пропаднал на изпитите си. Който може да се радва на успеха на своите другари, той е благороден човек.
22.6.1930г.
51. За храна,  НБ , София
Той се радва на успеха на хората и при най-малките погрешки им се притичва на помощ.
19.8.1930г.
52. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
От това, че е сгрешил, той не се съмнява в успеха на своята работа: веднага коригира погрешката си и резултатът на работата му е сигурен.
19.11.1930г.
53. Основа на живота, ООК , София
Що се отнася до успеха в живота им, те мислят, че това зависи от тях.
Обаче дойдете ли до успеха, въпросът стои другояче.
18.2.1931г.
54. Зенитът на живота, ООК , София
Казвате: може ли човек, такава малка величина във вселената, да определя благото на всички хора? Вярно е, че от един човек не зависи успеха на цялото, но като част от цялото и той не е без значение.
5.6.1931г.
55. Трите отношения,  МОК , София
Те работели заедно и се радвали на успеха си.
7.8.1931г.
56. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
От невидимия свят държат сметка за успеха и поведението на учениците.
13.12.1931г.
57. Пред всичкия народ,  НБ , София
Главата, устройството на мозъка е най-важно за успеха, но също едни остри, твърди, разхвърляни коси говорят за цял хаос в тази глава.
20.1.1932г.
58. Раждане и растене, ООК , София
Друг иска да стане добър певец, но се съмнява в успеха си. – Искам да стана поет, учен, философ, но се съмнявам в постиженията си.
22.1.1932г.
59. Сенки на Битието,  МОК , София
Учителите и професорите не ви ли пилят с голямата пила за поведението и успеха ви? За успеха ви пишат различни бележки: шесторка, петорка, четворка и т. н.
10.2.1932г.
60. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Има състояния в живота им, когато те не могат да се проявят, но се радват на успеха на хората, които стоят по-долу от тях. Това значи, да се радваш на успеха на своя ближен и да му помагаш в доброто.
27.4.1932г.
61. Трите принципа, ООК , София
Законните, естествените неща благоприятстват за успеха на човека.
11.5.1932г.
62. Слаби и силни положения, ООК , София
От твоето писмо ще зависи успеха на момата или на момъка.
8.6.1932г.
63. Знание и прилагане, ООК , София
Казвам на професора да не го къса; той е добър ученик, ще подобри успеха си.
29.8.1932г.
64. Три пътя, СБ , София
Но въпросът сега е за успеха в живота.
64.2 Три пътя ( втори вариант )
Но въпросът сега е за успеха в живота.
21.12.1932г.
65. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Това е един от великите методи за успеха на човека.
1.3.1933г.
66. Човешкият нос, ООК , София
Има един закон, който определя успеха на всяко списание или вестник.
66.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Има един закон, който определя успеха на едно списание.
17.3.1933г.
67. Общи и частни положения,  МОК , София
Има много причини за успеха и неуспеха на човека.
Как ще го изминеш със слабите си, треперещи крака? Първото условие за успеха на човека е да се домогне до магическата страна на живота. Който се е докоснал до тази страна, той се радва на успеха си.
67.2 Общи и частни положения ( втори вариант )
Колко фактори има за успеха на човека? За всеки един може да се зададе този въпрос.
Ако вие желаете успеха на другите, и другите ще желаят вашия успех.
8.11.1933г.
68. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
И след като е постъпил човек в училището, могат да му предскажат успеха.
13.12.1933г.
69. Пътят към свободата, ООК , София
Няма да ви критикувам, но ще ви кажа от какво зависи щастието и успеха на един човек.
27.5.1934г.
70. Има време,  НБ , София
Да желаеш успеха на всяко живо същество, това наричам морал.
19.8.1934г.
71. И помаза, СБ , София
От това гледище аз се радвам на успеха на всички хора, аз желая всички да бъдат свободни.
23.11.1934г.
72. Причини и условия,  МОК , София
Защото, в обществото има едновременно условия и за успеха, и за неуспеха, но причината е у вас.
25.11.1934г.
73. Петте постижения,  УС , София
Американецът не вярвал в успеха на англичанина, защото знаел, че милиардерът не би изгубил една минута от времето си напразно.
7.7.1935г.
74. На утрешния ден,  НБ , София
Десет години работа са достатъчни за успеха на човешкия живот.
8.11.1935г.
75. Божественият извор,  МОК , София
Сега туй, което ви разправям, от него зависи успеха на вашия живот. вие искате да имате един метод, да имате известни постижения.
19.1.1936г.
76. Непроменливи величини, УС , София
76.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
Ще останеш да повтаряш класа, докато поправиш успеха си.
27.3.1936г.
77. Организиране,  МОК , София
Аз ще ви запитам за успеха.
Значи в успеха трябва да имате условия. Какъв е характерът на успеха в дадения случай, какви са условията? Може да имате физически условия, после ви трябват превозни средства.
5.4.1936г.
78. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
78.2 Двете фази ( втори вариант )
Ще вярваш в успеха си и ще вървиш напред.
26.2.1937г.
79. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
79.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
Зависи каква храна ще дадеш на ума си, от това зависи успеха на ума.
23.4.1937г.
80. Гамите на светлината и топлината, МОК , София
А топлинните гами са гами на успеха в живота.
29.5.1938г.
81. Обнова на човека,  УС , София
Уверен ли си в успеха на твоята мисъл и твоето чувство? Не е достатъчно само да имаш подтик.
4.12.1938г.
82. Нито в Израиля,  НБ , София
Всички тия души са свързани така, че успехът на едните зависи от успеха на другите и загубите на едните зависят от загубите на другите.
24.9.1939г.
83. Първият момент на Любовта,  УС , София
И в това е успеха на всяка една душа, която е дошла на земята, която се е въплотила на земята.
1.11.1939г.
84. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
В този художник виждаме къде е тайната на успеха му: той има любов.
84.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
В този художник виждаме къде е тайната на успеха му: той има любов.
10.12.1939г.
85. Посещение на Бога. Работа и учение,  УС , София
Но мислете това: Радвайте се на успеха на всички, за да успеете и вие.
29.12.1939г.
86. Право, добро, истинно,  МОК , София
В новата наука за успеха на живота, за бъдещата култура туй ще бъде като основа.
9.6.1940г.
87. Нови и стари неща,  УС , София
Ако ние бихме свързали стомаха с постъпките, ако бихме свързали дробовете с нашите чувства и силата си и ако бихме свързали успеха на живота с нашата мисъл, ние ще бъдем на правата страна.
4.8.1940г.
88. Стотникът, СБ , РБ , София
Ако работиш и вярваш в успеха на своята работа, ще видиш резултат; ако не работиш и не вярваш, никакъв резултат не можеш да имаш.
11.8.1940г.
89. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
Чудно е, наистина, каква връзка съществува между заиграването на лявото или на дясното око и успеха или неуспеха на дадена работа, но това са факти, които мнозина са опитали.
28.8.1940г.
90. Учение и служение, СБ , РБ , София
Затова, именно, успехът на дъщерята зависи от успеха на майката.
22.12.1940г.
91. Приложение и работа,  НБ , София
Според тази нервна система, която имаш, ти веднага може да чувствуваш успеха и напредъка, дали ще успееш или не.
16.3.1941г.
92. Което излиза из устата,  НБ , София
Всеки един трябва да съзнава, че той е един пътник в света, че със своето усилие той може да помогне за успеха на човечеството.
25.1.1942г.
93. Не съдете, но садете!,  НБ , София
Казвам: Когато всички започнем да се радваме един на друг за успеха, който правим, за Любовта, то е Царството Божие.
25.2.1942г.
94. Нови насоки, ООК , София
И за каквато и да е работа, няма какво да се безпокоите за успеха.
14.4.1943г.
95. Първо и последно място, ООК , София
После, някой път вие във вас не се радвате на успеха на другите хора.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.