Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
— Радвам се, че ти поддържаш каузата, която аз съм поддържал, и за усилията, които правиш.
19.1.1914г.
2. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Вследствие на това пък мъжът ще почне да дели с нея чувства и признателност, ще дели усилията си, като ще й връща със същата мярка, ще я обича, ще я цени и помага.
17.8.1915г.
3. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Има го в друга една беседа, четете го. „Ху"-то показва усилията на човешката воля, участието, което взима тази последната в нашите идеи.
6.10.1918г.
4. Да се роди,  НБ , София
Не е тежка работата на човека; тежко е, че усилията му остават неоценени.
4.2 Да се роди ( втори вариант )
Не е тежка работата на човѣка; тежко е, че усилията му оставатъ неоценени.
12.1.1919г.
5. Великите условия на живота,  НБ , София
На мнозина усилията се виждат безпредметни, глупави, но трябва да се знае, че мъдрите и умни неща се крият в привидно глупавите, а глупавите – в привидно мъдрите и умни.
22.2.1920г.
6. Аз съм жив,  НБ , София
6.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Питам: онзи, който изучава музиката, какво постига с усилията, които прави при изучаване на новите упражнения? Домогва се до нови знания.
19.8.1920г.
7. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Добротата се цени според усилията, които правиш, за да си добър.
1.5.1921г.
8. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Като гледал усилията на тоя слаб човек, Бог решил да го възнагради.
2.6.1922г.
9. Изгрев и залез, ООК , София
Где са „трите минути“? Това е цялата вечност събрана вътре! И за да се прояви Любовта в най-малката си форма, потребни са усилията на цялата безгранична вечност! Знаете ли това? Любовта може да се прояви само чрез усилието на цялата безгранична вечност, да даде този напор, да може тази реалност да мине през всички тия форми.
9.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Значи, за да се прояви Любовта в най-малката форма на Битието, нужни са усилията на цялата вечност.
15.10.1922г.
10. Ангел Господен говори, НБ , София
Само работата, която вършите, усилията и упражненията са ваши.
22.11.1922г.
11. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Всяка вдишка и издишка е резултат на работата, на усилията на милиони работници.
17.1.1923г.
12. Установени мерки,  МОК , София
Ако можете да разширите носа си с един милиметър, това показва, че усилията на волята ви не са останали безрезултатни.
10.9.1923г.
13. Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР , София
При усилията, които правите, тази среда прониква вътре и изменява средата на школата.
4.11.1923г.
14. Задачи на истинската наука,  МОК , София
Ние индивидуализираме науката като някоя личност, а в същност науката е резултат на усилията на човешкия дух.
20.1.1924г.
15. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Но как, лесно ли го е създала? – Не, с усилията на вековете.
5.3.1924г.
16. Двете граници, ООК , София
Осеяна е стълбата на възлизането с усилията, труда и работата на нашите предшественици.
26.11.1924г.
17. Пелените на живота. Радости и скърби, ООК , София
И вие можете да бъдете учени, но ще имате предвид усилията на този учен човек.
5.7.1925г.
18. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Като гледамъ усилията на съврѣменнитѣ естественици, поусмихвамъ се малко и казвамъ: има и други начини, достѫпни за изучаване на живата природа.
18.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Като гледам усилията на съвременните естественици, поусмихвам се малко и казвам: има и други начини, достъпни за изучаване на живата природа.
22.11.1925г.
19. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Питам: оправдават ли се всички жертви за философията, ако не можете да я приложите в живота си? Природата казва: „Всяко дърво трябва да даде плод.“ Ако някое дърво не даде плод, усилията, които прави то, нямат никакъв смисъл.
30.12.1925г.
20. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
В това отношение всеки човек трябва да работи върху себе си, като знае, че усилията, които той прави, колкото и да са малки, все ще дадат известни резултати.
17.1.1926г.
21. Изваждане,  МОК , София
21.2 Изваждането ( втори вариант )
Две – това са усилията да си уреди работата, казва: „Ще ударя наляво да угодя на хората."
7.2.1926г.
22. Познат от Него,  НБ , София
Като видя една круша, която е израсла донякъде, казвам и: радвам се че си постигнала нещо с усилията си.
14.2.1926г.
23. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Усилията, стремежът на човечеството днес се свежда именно към това – да намери своята естествена среда на живот и там да работи.
23.2 Микроскопическите добрини ( втори вариант )
И следователно усилията на цялото човечество е да се върне към туй първоначално състояние, което е изгубило.
21.2.1926г.
24. Изразително лице,  МОК , София
Най-малкото постижение в тази задача ще възнагради труда ви, усилията ви.
24.3.1926г.
25. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Когато Христос казва: „Събирайте богатства на земята“, Той подразбира усилията, които трябва да прави човешкият дух, човешката душа, човешкият ум и човешкото сърце.
12.5.1926г.
26. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Като говоря така, мнозина ще кажат: “Щом имаме толкова дългове още, как ще ги изплатим, как ще се спасим?” Успехът на човека зависи от усилията, които той прави.
19.5.1926г.
27. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Едно трябва да се знае: никога усилията на човека не остават безплодни.
Не се ли повдигаш, усилията ти остават напразни.
2.6.1926г.
28. С чия воля?, ООК , София
Когато говорим за Истината, ние разбираме придобитите резултати от усилията на разумни същества.
13.6.1926г.
29. Когато страданията произтичат,  МОК , София
29.2 Произход на страданията ( втори вариант )
Защо? - Защото бедният човек е оставен повече на себе си: той разчита на своя труд, на усилията си, с които изкарва прехраната си.
29.9.1926г.
30. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Колко скъпо е платила овцата за уроците си, докато е научила изкуството да създава такава хубава вълна и да се защитава от околната среда със своите рогчета! Какво ще кажете най-после за културата, с която съвременните хора се хвалят? Скъпо коства тази култура! Тя е изградена от усилията и труда на миналите поколения. Тя ще се досъгради с усилията на сегашните и бъдещите поколения.
10.11.1926г.
31. Доброто сърце, ООК , София
Та усилията, борбите на човека не са нищо друго освен стремеж на духа да се освободи от тази тъмна сянка, от това черно покривало.
30.1.1927г.
32. Неизвестни величини,  МОК , София
Истинските учени, творците на науката, носят със себе си работата и усилията на ред поколения преди тях.
2.2.1927г.
33. Стари и нови възгледи, ООК , София
Следователно от степента на развитието, до която са достигнали човешкият ум и човешкото сърце, се съди за работата и усилията на неговия Дух.
Ценни са усилията на съвременните учени, но има нещо криво в техните методи.
6.2.1927г.
34. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Запример, кой не знае, че успехът му се дължи на усилията, които е направил, за да постигне известен идеал? Или кой не знае, че успехът му е толкова по-голям, колкото е по-голяма любовта, с която преследва своя идеал? Кой не е опитал, че, когато работи изключително за себе си, има по-малки резултати от тия, когато работи за цялото? Като работи за себе си, за своята слава, човек не може да разчита на помощта на разумните същества.
13.2.1927г.
35. Светото място,  МОК , София
Красотата е резултат на усилието на душата и на духа, следователно от красотата на нещата ще съдите за усилията, които Духът и душата са проявили в известно направление.
2.3.1927г.
36. Възможни постижения, ООК , София
Едно трябва да знаете: условията на човека се дават даром, а усилията зависят от самия него.
13.3.1927г.
37. Няма тайно,  НБ , София
Благодарение на усилията и работата на духовните хора, от невидимия свят пристигат към земята висши енергии и сили, които поддържат целия земен живот.
17.4.1927г.
38. Раб и син,  НБ , София
Знанието е резултат на усилията на човешкия дух.
Усилията, които духът прави, се отпечатват върху нашите бъдещи тела, върху нашите бъдещи дарби, върху бъдещите ни мисли и чувства.
22.4.1927г.
39. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Та казвам, и вие жертва ще правите от усилията на духа, който имате в себе си.
27.4.1927г.
40. Забравената дума, ООК , София
Усилията на съвременните култури към прогрес, към знание, към свобода се свеждат все към това, да се домогнат до свещената дума на Любовта, която крие всички тайни в света.
18.5.1927г.
41. Общи упътвания, ООК , София
Тъй щото, светлината, от която ние днес се ползваме, е резултат на работата, на усилията на безброй разумни същества, които са прилагали ред методи, закони, докато я произведат.
25.9.1927г.
42. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
Ако при усилията, които правите, можете да се свържете с разумни същества, вие ще подобрите съдбата си.
30.10.1927г.
43. Посред тях,  НБ , София
Усилията на целия живот днес се свеждат към постигане на това безсмъртие.
9.11.1927г.
44. Космически възприятия, ООК , София
Там успехите, усилията на едного са общи за всички. И обратно: успехите, усилията на всички, на множеството се отнасят и до единицата.
16.11.1927г.
45. Превръщане на киселините, ООК , София
Като прилагате различните методи, в съзнанието ви ще се събудят спомени от миналото, но не случайно, а като резултат на усилията, които правите.
20.11.1927г.
46. Скритите сили,  МОК , София
Каква е задачата на съвременната наука? – Да подобри живота на човека чрез усилията на неговия ум.
30.11.1927г.
47. Вероятности и възможности, ООК , София
На ученика ще се дадат пособия по благодат да учи, а усилията, трудът и работата се изискват от него.
4.12.1927г.
48. Седем кошници,  НБ , София
Усилията на съвременната култура, на науката, на религията, се заключават, именно, в това, да научат хората да вярват в Бога, като в свой Баща.
25.12.1927г.
49. Идат дни,  НБ , София
Всички научни факти, всички данни, до които науката се е домогнала, както и съчиненията на поети, писатели и философи, са резултат на усилията, които човешкият дух е правил, но един ден този материал ще се преработи, ще даде нещо по-велико, по-хубаво.
8.1.1928г.
50. Жлебът,  НБ , София
Казвате: Ние сме правили много усилия. – Усилията, които човек е правил и прави, допринасят нещо за него.
14.3.1928г.
51. Живата наука, ООК , София
Приятно е да гледаш усилията, стремежите на астрономите, на математиците да проникват в тайните на природата.
28.3.1928г.
52. Полюси на съзнанието, ООК , София
Усилията се подтикват от силни желания.
4.4.1928г.
53. Служба на уравненията, ООК , София
Следователно владението или невладението на тази пръчица зависи от усилията, които човек прави, от неговата карма и т. н. Но все таки усилията им няма да отидат напразно. Усилията, които човек прави в пътя на своето повдигане, го улесняват при ликвидиране на неговата карма.
9.5.1928г.
54. Създаване на нови органи, ООК , София
Следователно усилията, които човек прави в живота си, се свеждат към това да развие в себе си ония органи, които са му нужни за всички светове.
13.5.1928г.
55. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Аз с удоволствие наблюдавам усилията, които прави някоя мравка или пеперуда; с удоволствие наблюдавам, как текат изворите, как грее слънцето, как духат ветровете и те. н..
20.5.1928г.
56. Той дойде при Пилата,  НБ , София
И тъй, когато говорим за Царството Божие, ние разбираме усилията на човешките синове, които са създали новата култура; тази култура ще се насажда отсега нататък на земята.
И ако днес човек учи, работи и прави ред усилия в своя живот, всичко това не е нищо друго, освен усилията на неговия дух да освободи от забрава своето първично знание, което той някога е имал.
30.5.1928г.
57. Придобиване на щастие, ООК , София
Придобиването на щастието е в зависимост от миналия живот на човека, от усилията му, от паданията и ставанията, от страданията и изпитанията, през които е минал.
4.7.1928г.
58. Началото на добродетелта, ООК , София
Ще кажете, че правите усилия да изправите слабите си бележки. – Не е въпрос в усилията.
8.7.1928г.
59. Роден от Бога, МС , София
Вашият Севадин всеки ден трябва да пише по едно ново изречение на морския бряг, без да се страхува, че вълните ще заличат усилията му.
24.8.1928г.
60. Дейност и почивка,  МОК , София
С други думи казано, еволюцията включва усилията на човечеството да влезе в закона на прилежанието, т. е. в правилните прояви на човешката дейност.
60.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Еволюцията включва усилията на човѣчеството да влѣзе въ закона на прилежанието, т.е. въ правилнитѣ прояви на човѣшката дѣятелность.
17.10.1928г.
61. Възприемане и предаване, ООК , София
От усилията, които ще направи за развиване на дарбите и способностите си, зависи неговото бъдещо благо.
9.1.1929г.
62. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
В кое от тия положения ще се намери човек, това е строго определено - зависи от работата, от усилията на човека.
3.3.1929г.
63. Даде плод,  НБ , София
Усилията на човека трябва да бъдат постоянни; той всякога трябва да се стреми - пръв да бъде.
8.3.1929г.
64. Отворени форми,  МОК , София
Сегашната човешка форма е резултат на усилията, които човек е правил при минаване от една форма в друга,докато е дошъл до сегашната. Микроскопически са промените, през които човек е минал, но всяка промяна говори за условията, за времената и за усилията, през които е минал той.
24.3.1929г.
65. Сам Отец, НБ , София
Какъв прогрес можете да очаквате от народ, от общество, или от човек, които имат такива разбирания? След всичко това хората ще говорят за усилията, които са правили за преодоляване трудностите в живота. – Никакви усилия не са правили.
21.4.1929г.
66. Наклали огън,  НБ , София
Каквато работа да свършите в Божествения свят, тя се цени еднакво, защото усилията са еднакви.
8.5.1929г.
67. Аксиома на живота., ООК , София
Усилията на този инженер са отишли напразно.
3.7.1929г.
68. Двата стълба, ООК , София
Обаче, всяко богатство, което човек придобива по вътрешен път, чрез усилията на ума, на сърцето, на волята, на душата и на духа, прави живота му радостен и весел.
28.8.1929г.
69. Естествен ред на нещата, ООК , София
Постигането на идеала на човека зависи от усилията, които той прави, и от методите, които прилага.
22.9.1929г.
70. Духовното в човека, НБ , СБ , София
И тогава усилията, които правим в живота си, ще имат добри резултати.
Човек може да постигне всичко, което желае, но усилията, които прави, трябва да имат не само външен, но и вътрешен резултат.
29.9.1929г.
71. Дух Господен,  НБ , София
71.2 Духът Господен ( втори вариант )
Да, но той е работил в миналото и сега разкопа един метър само и се ползва от усилията на водата, от благата на водата, която дохожда в дома ви.
27.10.1929г.
72. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
От способностите и усилията, които човек прави, може да се определи, какво ще излезе от него.
13.11.1929г.
73. Два центъра, ООК , София
Ако грешникът мисли че с усилията, които прави, може да стане като учителя си, той се самоизлъгва.
4.12.1929г.
74. Което става, ООК , София
Това зависи от усилията, които той прави, както и от будността на неговото съзнание.
17.1.1930г.
75. Самосветеща лампа,  МОК , София
От усилията, които човек прави, и от съзнателната работа върху себе си, зависи, може ли човек да постигне нещо в областта на науката и изкуствата, да се прояви като изобретател, или да остане обикновен човек.
5.2.1930г.
76. Новите веяния, ООК , София
Мнозина разглеждат нещата по механически начин: едни казват, че човек може да се спаси чрез вяра; други казват, че спасението иде чрез усилията на духа, чрез еволюция.
12.2.1930г.
77. Съчетания на числата, ООК , София
В усилията, които е правила в известно направление, жената е дошла до положение да се освободи от космите на лицето си.
5.3.1930г.
78. Термометъра на човека, ООК , София
Добре е да ги реши правилно, обаче, както да ги реши, ценни са усилията, които той е правил. Усилията помагат за развитието му.
От усилията, които той прави, зависи, дали по-скоро или по-бавно ще се освободи от някой свой недостатък.
18.4.1930г.
79. Направления в живота,  МОК , София
Ако и вашите таланти се дължат на работата и на усилията на много войници, вие трябва да делите с тях печалбите, радостите и славата си.
79.2 Направления в живота ( втори вариант )
Ако и вашите таланти се дължат на работата и на усилията на много войници, вие трябва да делите с тях печалбите, радостите и славата си.
25.4.1930г.
80. Светлина и знание,  МОК , София
Тази е причината, поради която хората се оплакват, че въпреки усилията, които правят, не напредват много. - Кога напредва параходът? - Когато изминава известен път.
14.5.1930г.
81. Добрият ден, ООК , София
Само по себе си, по произход сърцето е чисто, но от усилията на човешкия ум да го завладее, сърцето се е наслоило.
18.5.1930г.
82. Да се възвеселим,  НБ , София
Те правят усилия да станат, да излязат на свобода, но усилията им остават напразни.
6.6.1930г.
83. Основна мисъл,  МОК , София
След време усилията му се възнаграждават.
11.6.1930г.
84. Двата принципа, ООК , София
Какво придобива обикновеният човек от усилията, които прави в живота си? Има нещо красиво в живота на обикновения, на талантливия, на гениалния човек, както и на светията, но всеки от тях трябва да се подигне едно стъпало по-горе от положението, в което се е намирал.
18.6.1930г.
85. Абсолютна вяра, ООК , София
Знайте, че невидимият свят цени усилията на човека и, в края на краищата, ще го възнагради.
18.7.1930г.
86. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
При това, колкото по-разумни са усилията, толкова по-разумна става и самата воля.
Мнозина се оплакват, че работите им не вървят добре, не успяват, не виждат резултатите на усилията, които правят.
Прераждането, като условие за ликвидиране на кармата, има отношение към обикновения човек, който свършва работата си за 2400 г.; обаче, като се съберат усилията на талантливия, гениалния и светията на едно място, те могат да свършат същата работа за един ден.
17.8.1930г.
87. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Значи животът е плод на усилията от работата на душата и духа.
31.8.1930г.
88. Условия за растене,  НБ , София
Ако в усилията на вашия живот видите, че имате нещо непостигнато, изменете методите си.
5.9.1930г.
89. Път към живота,  МОК , София
Обаче ако вземете неговото желание за свое, усилията ви ще отидат напразно.
28.9.1930г.
90. Вътрешна свобода,  УС , София
Аз признавам усилията ви, разбирам мъчнотиите ви.
2.11.1930г.
91. Да се благовествува,  НБ , София
Така и съвременните хора, след като изразходват много енергия и време, едва ще намерят две хиляди рубли, които не оправдават нито изгубеното време, нито усилията.
1.2.1931г.
92. Отношение към Бога,  УС , София
Сега правите големи усилия, но те са подобни на усилията на онзи човек, който се мъчи да вдигне камък, тежък сто килограма.
24.4.1931г.
93. Опитности в живота,  МОК , София
93.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Какво положение държи волята спрямо човешката душа? А усилията, които правите, те остават вътре в човешкия организъм.
15.5.1931г.
94. Новата епоха,  МОК , София
Те не подозират, че културата е резултат на усилията, които възвишените същества правят.
27.5.1931г.
95. Разбрани неща, ООК , София
От усилията и прилежанието, които прилага, зависи неговото бъдеще.
26.6.1931г.
96. Красивите линии,  МОК , София
96.2 Линиите на красотата в природата! ( втори вариант )
Вие можете да правите всичките усилия, но усилията ви ще бъдат, както на един парализиран човек.
24.1.1932г.
97. Доведете ми го,  НБ , София
Сега, не искам да извадите заключение, че от усилията, които сега правите, нищо няма да стане.
24.3.1932г.
98. Принуждава ни,  ИБ , БС , София
Тези неща, които ви говоря, трябва да бъдат за вас един стимул, защото от Невидимия свят вашите Напреднали братя, които са завършили своето развитие, ви преценяват според усилията, които правите.
1.5.1932г.
99. Когато беше по-млад,  НБ , София
Носът е резултат не само на едно усилие на човека, но резултат от усилията на множество същества, които са работили хиляди и милиони години.
29.6.1932г.
100. Отец ми живее, ООК , София
100.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Усилията на тези двамата еднакви ли са? Еднаква енергия ли са изразходвали? Не.
27.7.1932г.
101. Подражатели на Бога, СБРБ , 7-те езера
Какво е придобил при това изкачване на върха и дали се оправдават усилията му, той сам знае.
4.8.1932г.
102. С притчи, СБРБ , 7-те езера
Усилията ви са големи, но методите ви не са практични.
25.9.1932г.
103. Превръщане на числата,  НБ , София
103.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Щастието е нещо, което човек трябва да добие с усилията на своята воля.
16.11.1932г.
104. Здрава мисъл, ООК , София
Как ще се прояви водата, ако кръгчетата на водните капки не се пречупят? Следователно, мъчнотиите в живота не са нищо друго, освен усилията на природата, да пречупи микроскопическите кръгове около тях.
104.2 Здрава мисъл ( втори вариант )
Следователно всичките мъчнотии в живота, това са усилията на природата да пречупи този микроскопически кръг.
1.1.1933г.
105. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Питам: Каква полза от усилията, които правят учените, когато и учените, и простите умират? И учените, и простите страдат.
24.5.1933г.
106. Добрата постъпка, ООК , София
Добрата постъпка включва усилията на човешкия ум и на човешкия дух.
28.6.1933г.
107. Свещената област на живота, ООК , София
Искаш да бъдеш добър, морален, кротък, добродетелен и правиш усилия, но в края на краищата резултатът от усилията ти остава безплоден.
28.7.1933г.
108. Обикновена и необикновена мисъл,  МОК , София
Ако при усилията ви за постигане на вашия идеал се скъса въжето, какво ви ползва то? Идеалът не трябва да се къса.
108.2 Обикновена и необикновена мисъл ( втори вариант )
Ако при усилията ви за постигане на вашия идеал се скъса въжето, какво ви ползва то? Идеалът не трябва да се къса.
31.1.1934г.
109. Съществените правила, ООК , София
Съвременната наука казва, че телото, което имаме, е резултат на усилията на хиляди поколения, на хиляди същества.
4.4.1934г.
110. Условията за растеж, ООК , София
Та всякога можете да направите всичко при усилията да изпълните Волята Божия.
2.9.1934г.
111. Доброто семе,  НБ , София
Всеки човек носи своите заложби, които Бог му е дал, но същевременно носи и резултатите, усилията, които той е правил в миналото.
31.3.1935г.
112. Придобиване и задържане,  УС , София
Никой не вижда усилията, които съществата в духовния свят са правили и продължават да правят. Обаче, чрез усилията, които прави, за да вижда добре и ясно нещата, човек постепенно навлиза в духовния свят.
21.4.1935г.
113. Трите степени,  УС , София
Парите са човешко изобретение, резултат на усилията на човешкия ум и на човешкото сърце.
19.7.1935г.
114. Двамата спътници. (Двамата пътници),  МОК , София
В дадения случай какво ви липсва? Може да направите опит да видите от какво зависят усилията на човека.
1.9.1935г.
115. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
В усилията човек придобива, в пресилването губи.
4.9.1935г.
116. Отворени книги, СБ , РБ , София
Докато не дойдат в съгласие с Божиите мисли, чувства и постъпки, хората не могат да възстановят своето равновесие, не могат да влязат в Божествения живот, не могат да разберат усилията, които Божият Дух прави за тяхното повдигане.
11.12.1935г.
117. Трите връзки, ООК , София
Казвам: Нито само с усилията на каруцата, нито само с усилията на коня ще можете.
19.1.1936г.
118. Непроменливи величини, УС , София
118.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
И като се труди, и като работи, човек прави усилия, но има разлика в усилията им. При забавите усилията са малки, при труда – по-големи и не много приятни, а при работата – умерени и приятни.
26.1.1936г.
119. Слуги на Доброто, УС , София
119.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Станете слуги на Божията Любов, Мъдрост и Истина, да се радвате на усилията си и на резултатите, които придобивате.
8.3.1936г.
120. Абсолютна справедливост, УС , София
120.2 Абсолютна справедливост ( втори вариант )
Защо усилията и трудът им отиват напразно? Те сами трябва да си отговорят.
26.4.1936г.
121. Правата мисъл, чувство и говор, УС , София
121.2 Права мисъл, чувство и говор ( втори вариант )
Четеш Свещената книга и се свързваш с живота и дейността на онези, които са били преди тебе; виждаш усилията, които са правили, и се поучаваш от тях.
29.1.1937г.
122. Грозота и красота,  МОК , София
Туй, което става вън в света, показва усилията на човешкия дух.
122.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Вие трябва да проучвате цялата музика, защото тя показва усилията на човешкия дух.
19.7.1937г.
123. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
Виждате, че някой човек се качва на един висок планински връх. – Защо се качва? Като гледате усилията, които този човек прави, намирате, че това изкачване на върха е безпредметно. – Не, всяко изкачване по планините има свой вътрешен смисъл, своя добра страна.
14.11.1937г.
124. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Казвам: Това не показва, че хората не правят усилия, но въпреки усилията им има нещо, което ги връзва.
16.1.1938г.
125. Двете жени, УС , София
Много хора живеят със заблуждението, че Бог не съществува, че благата идат сами по себе си, без грижата и усилията на някакви същества.
13.3.1938г.
126. Да слушат,  УС , София
Ако реши две задачи, получава четворка или петица – от усилията зависи.
17.7.1938г.
127. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
Ето защо, усилията на невидимия свят са отправени към сърцето.
5.3.1939г.
128. Зрелостният изпит,  УС , София
Но този час и половина се дължи на усилията ви през тези 25 години.
4.6.1939г.
129. Ученикът,  УС , София
Те представят една велика и обширна наука, за чието изучаване са нужни усилията на векове.
5.7.1939г.
130. Дрехата на Любовта, ООК , София
Затова се изисква: в усилията мисъл се изисква; благородно сърце се изисква; една силна воля се изисква, да постигнем онова, за което всички ние се стремим.
14.1.1940г.
131. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Той е плод на усилията на много същества преди него.
4.10.1940г.
132. Цяло и част,  МОК , София
Казвам, в усилията, които правите, каквато погрешка и да направите, не се бойте от погрешките.
21.2.1941г.
133. Отношение на цялото и частите,  МОК , София
Сократ казал: „Всичко, което казваш, е право, но всичко туй чрез усилията на волята изправих. Всичко, каквото казваш, че съм невежа, че съм женкар, че съм простак, е право, но чрез усилията на волята си всичко туй изправих и не съм простак.
18.4.1941г.
134. Свободен човек,  МОК , София
Ако се движите по линията, де усилията ще бъдат по-големи? Естествено – дето има по-голямо съпротивление.
3.4.1942г.
135. Умни, добри и справедливи,  МОК , София
Та казвам: Усилията, които правите ще укажат влияние върху ноктите и върху другите части на тялото.
2.8.1942г.
136. Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ , София
136.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
По четири-пет часа на ден той се занимава, учи уроците си; усилията, трудът и работата му се увенчават с успех.
1.9.1943г.
137. Номер първи, СБ , РБ , София
Съвременните хора се оплакват, че, въпреки усилията, които правят, работите им не вървят добре, нещо ги спъва.
15.10.1943г.
138. Сопран и бас, МОК , София
Казваш: И аз искам да бъда учен. – Можеш да бъдеш учен, но трябва да минеш през мъчнотиите и усилията, през които ученият е минал.
2.1.1944г.
139. Възприемане и предаване,  УС , СБ , София
Мислите ли, че синът и дъщерята могат да ценят любовта на майка си и грижите, които тя е положила за тях? Могат ли да оценят те грижите и любовта на баща си? Как ще оцените усилията, които някой е направил, за да ви обърне към Бога? Знаете ли, колко енергия е изразходвал той? Знаете ли, от къде е дошъл тоя дух, за да ви помогне? Той е напуснал своето блаженство, само да ви повдигне.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.