Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
И така, за през тази година остават следните правила: първо, всякой петък в седмицата ще се молите за уякчаване на Веригата, като в молитвата си прекарвате в ума си имената на всичките във Веригата; а последният петък се определя за пост и молитва; второ, които пък искат да се молят за умрелите, да струват това в петък преди Рождество, петък преди Великден и онзи преди Голяма Св. При все че ще се молите за умрелите, през горните три петъка пак не ще можете да им помогнете, освен ако се молите за тях с дълбочината на всичкото ви сърце.
С повдигането на този въпрос – да се молите и за умрелите ви – правите една грешка, защото за да можете да помогнете за Астралния мир, трябва вие да сте се повдигнали.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Между модерните спиритисти някои обичат да се молят за умрелите и хубаво правят, но когато дойде един човек да иска помощ, не трябва да го избягват.
29.3.1914г.
3. Ето човекът, НБ , София
Нима, когато отидем на Небето, трябва да си вземем дрехите оттук? Господ, когато ни вика на Небето, съблича ни тук, Той не иска нашите дрипи, а казва: „Донесете го, както си е.“ Когато някой умре, всеки от нас се отвръща от него; дори и ония, които са го обичали, казват: „Махнете го по-скоро!“ Къде е тогава тяхната любов? Но Господ не се отвръща и казва: „Донесете го, Мен ми трябва такъв, какъвто си е.“ И когато ни турят в гроба и ни оставят, какво прави Господ? Той почва да говори с нас, а не, както някои мислят, че умрелите се освобождават.
24.1.1915г.
4. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ , Бургас
Умрелите за Христа са умрели с радост, но техните имена са записани горе.
28.1.1915г.
5. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ , Бургас
Умрелите наши приятели, роднини, родители са с нас.
24.4.1916г.
6. Истината,  НБ , София
Когато изследвате Истината, трябва да стоите изправени на краката, а не да лежите на гръб; само умрелите лежат така.
25.2.1917г.
7. Спасението,  НБ , София
7.2 Спасението ( втори вариант )
Кой е ходилъ тамъ да види, че това е така? Лъжатъ се, (азъ виждамъ умрѣлитѣ живи).
22.3.1917г.
8. Кръстът,  НБ , София
Някои казват, че не бива да се безпокоят умрелите.
22.4.1917г.
9. Божията воля,  НБ , София
9.2 Волята Божия ( втори вариант )
Лѣкаритѣ казватъ: „Е, той вижда умрѣлитѣ си майка, баща, той е полудѣлъ, нервно е разстроенъ.“ Чудни сѫ хората! Азъ виждамъ всички тѣзи нѣща и бихъ желалъ да се сравня съ всички тѣзи лѣкари, които се мислятъ съ най-здрави нерви, да видимъ кой би издържалъ.
3.5.1917г.
10. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Умрелите мъже и жени имат голямо въздействие, затова Христос казва: „Това, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча.” Когато човек влезе в тази Божествена хармония, ще изчезнат всички недоволства от Живота, защото сега хората не са на местата си.
14.7.1918г.
11. В истия час,  НБ , София
Умрелите трябва да се съживят и възкръснат, а живите да изправят погрешките си и да се обновят.
11.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Умрѣлитѣ трѣбва да се съживятъ и възкръснатъ, а живитѣ — да изправятъ погрѣшкитѣ си и да се обновятъ.
15.12.1918г.
12. И рече баща му,  НБ , София
Такова е отношението между живите и умрелите.
12.2 И рече баща му ( втори вариант )
Такова е отношението между живитѣ и умрѣлитѣ.
26.1.1919г.
13. Лозата и пръчките,  НБ , София
За умрелите не плачете.
20.4.1919г.
14. Като го видя Петър,  НБ , София
14.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
На свещениците се казва, че трябва да опяват умрелите, за да не се вмирисват.
27.4.1919г.
15. Кога се молиш,  НБ , София
Някой пита: Може ли човек да не се моли? – Може – умрелите не се молят.
Де остава тяхното геройство? След всичко това, сегашните хора почитат умрелите герои, а гонят живите.
Само умрелите не се молят.
Моли се за живите хора, носители на бъдещата култура, а не за умрелите. Бог прощава на живите, а не на умрелите.
В България трябва да дойде партията на живите хора, а партията на умрелите, Господ да я помете. Както жената мете къщата и я чисти, така ще се измете и партията на умрелите хора, т. е. партията на смъртта. След това се запитайте: Живи ли да бъдем, или умрели? – Живи. – За умрелите ли да се молим, или за живите? – За живите.
15.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Умрелите не се молят.
Де остава тяхното геройство? След всичко това сегашните хора почитат умрелите герои, а гонят живите.
Само умрелите не се молят.
Моли се за живите хора, носители на бъдещата култура, а не за умрелите. Бог прощава на живите, а не на умрелите.
В България трябва да дойде партията на живите хора, а партията на умрелите - Господ да я помете. Както жената мете къщата и я чисти, така ще се измете и партията на умрелите хора, тоест партията на смъртта. За умрелите ли да се молим, или за живите? За живите.
9.3.1920г.
16. Девети март (22 март),  ИБ , София
Ние се молим за умрелите.
18.4.1920г.
17. Молих се,  НБ , София
Те вярват, че са определени около 70 хиляди камили да пренасят умрелите от всички гробища на небето.
Според някои вярващи, душите на умрелите отивали на звездите, дето прекарват до второто пришествие. За умрелите се казва, че са живи и живеят на едно място с живите.
26.9.1920г.
18. С любов и вяра,  ИБ , В.Търново
Защо се оплаква на гроба на умрелия? Когато оплакват някого, то плаче самият умрял, който е обсебил жена си, и тя почва да изрежда: „Михале, Михале. и на мене иде ред!“ Живите не плачат, а плачат умрелите.
27.3.1921г.
19. Сеятелят,  НБ , София
Умрелите не могат да причиняват болки и страдания на никого.
10.4.1921г.
20. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
20.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Много ясновидци и нѣкои отъ умрѣлитѣ, които се качватъ въ висшитѣ полета, намиратъ, че този свѣтъ тамъ е безмълвенъ, т.е. те считатъ го като свѣтъ на абсолютно мълчание, защото е идеенъ свѣтъ.
22.8.1921г.
21. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Христос казва: „Оставете умрелите да погребват своите умрели.“ И вие, живите, сами ще погребвате вашите умрели. За умрелите няма какво да говорим! Ще те обиди, разбира се.
18.12.1921г.
22. И Петър се грееше,  НБ , София
С умрелите аз лесно се разправям, но с живите не се закачам, с тях не се разправям.
30.4.1922г.
23. Ще се стопи!,  НБ , София
А кому снемат мярка? – Изобщо, когато някой умре, снемат му мярка, за да му направят ковчег. „Трябва – казват – да се премери този човек.“ И ние имаме философията на умрелите хора. „Да го видим – казват, – морален човек ли е?“ Изнесете го на слънчевата светлина и ще познаете морален ли е или не.
14.5.1922г.
24. Дъще Сионова,  НБ , София
И ако ние приложим всичко това, ще възкръснем в света и тогава няма да плачем за умрелите, за мъртвите глави на нашия баща и майка – за костите, а всичко туй ще оживее и тогава онези, които ще дойдат, ще разберат истината.
20.7.1922г.
25. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Ще се отличаваме от другите: у нас за умрели хора помен не правим; за живите ще правим, а за умрелите няма.
Няма какво да пеем на умрелите.
30.7.1922г.
26. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Как може да бъде човек религиозно настроен при болни хора? Чудна работа! Да си религиозно настроен при умрелите хора! Значи да сме добре разположени при болни хора, да отидем в болницата и да сме радостни при болните.
22.8.1922г.
27. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Поп кого опява? Само умрелите ги опяват.
24.9.1922г.
28. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
28.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Умрелите много малко ядат.
12.11.1922г.
29. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото, ООК , София
Само умрелите могат без музика, а живите – никога! Само умрелите могат без слово, а живите – никога! Само умрелите могат без хляб, а живите – никога! Само умрелите могат без вода, а живите – никога! Само умрелите могат без мисъл, а живите – никога! Някои питат: „Може ли без пеене?“ Може.
19.11.1922г.
30. Да наследя,  НБ , София
Американците, като практичен народ, предпочитат да се молят за умрелите, да се подобри техният живот, отколкото да помагат на живите. Ще се помолят за умрелите и нищо повече.
19.11.1922г.
31. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Не, местят се само умрелите хора, а живите се простират.
3.12.1922г.
32. Дойде да послужи,  НБ , София
Не се страхувайте от страданията. — Не може ли без страдания? — Само умрелите могат без страдания. — Без хляб може ли? — Само умрелите могат без хляб.
17.12.1922г.
33. Добрата земя,  НБ , София
Добрата почва – това е почвата на умрелите. Когато семето падне в земята, в почвата на умрелите същества се усеща такава радост, както когато ние приемаме топлия хляб и започваме да движим устата си.
Днес православните проповядват, че умрелите ще възкръснат и ще излязат от гробовете си.
24.12.1922г.
34. Защо не можахме,  НБ , София
По-лесно се говори за умрелите, отколкото за живите. Тук ми е по-добре, отколкото вкъщи. — Защо умрелите не се връщат? Веднъж освободили се от тялото си, те са по-доволни, отколкото на земята.
13.5.1923г.
35. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Даже и вярващите в църквата не са готови да признаят, че умрелите са живи и се съобщават с близките си.
8.7.1923г.
36. Речи само реч, НБ , София
Ако всеки ден убиваш по няколко свои мисли и желания, може ли сърцето ти да бъде чисто? Такова сърце не е ли гробница? Бог на мъртвите ли е, или на живите? На умрелите мисли и желания ли е, или на живите? Казано е: „Бог е Бог на живите, а не на мъртвите“.
4.11.1923г.
37. Задачи на истинската наука,  МОК , София
Каква полза, че си го оценил след смъртта му? Съвременната философия седи в това, че всички оценяват само умрелите хора, затова тя е култура на мъртвите.
8.1.1924г.
38. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Впрочем има един път, по който хората не страдат, но той е пътят на умрелите. Пътят на успокоението в този смисъл, както хората го изискват – той е път на умрелите, на забравените в Природата.
13.1.1924г.
39. Оздравяха,  НБ , София
За тази цел имало 70,000 камили, определени да пренасят умрелите от християнските гробища в турските и обратно.
13.2.1924г.
40. Трите състояния у човека, ООК , София
Аз забелязвам – понякога някои казват: „Ние вече свършихме!“ – Не, свършват само умрелите. Туй го помнете! Само умрелите свършват, а живите – никога. Живите започват, а умрелите свършват.
17.2.1924г.
41. Царството Божие се благовества,  НБ , София
И представете си какъв гласовит е бил този богат, че Аврам го чул от толкова далечно място! Някои питат: „Умрелите имат ли езици?“ Както виждате, този умрелият има глас, значи ще има и език.
24.2.1924г.
42. Що е това?,  НБ , София
Какво ще стане с мене?“ Казва му Самуил: „Ако Господ те оставя и не ти отговаря, утре и ти ще дойдеш при мене.“ И действително, всички хора говорят все за умрелите. „Е, знаете ли, моят дядо какъв учен човек беше, колко умен беше, пък какво здраве имаше той, но умря.
30.3.1924г.
43. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Майката плаче за умрелите си деца.
13.4.1924г.
44. Търпение, МОК , София
Така могат да се хранят само умрелите хора, а живият човек трябва да вкуси от яденето.
14.5.1924г.
45. Четирите проекции, ООК , София
Не успокоение – то е за умрелите хора, а мирът е за живите хора.
8.9.1924г.
46. Най-малкото, КД , София
На умрелите нали им турят черни папуци?
19.10.1924г.
47. Настанало е царството Божие, НБ , София
Азъ бихъ запиталъ съврѣменнитѣ философи: въ миналото ли живѣе Христосъ? Въ миналото живѣятъ само умрѣлитѣ хора, въ настоящето живѣятъ хората, които може да живѣятъ, може и да умратъ, а въ бѫдещето живѣятъ безсмъртнитѣ.
47.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Аз бих запитал съвременните философи: В миналото ли живее Христос? В миналото живеят само умрелите хора, в настоящето живеят хората, които може да живеят, може и да умрат, а в бъдещето живеят безсмъртните.
3.12.1924г.
48. Закон на равенството, ООК , София
Затова вие всякога не пишете кръст! Кога се пише кръст? Казват за някого: „Тури му кръста!“ Кръст турят на умрелите.
18.1.1925г.
49. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Казвамъ: вѣрно е, дѣйствително е така, хубаво е да се говори за умрѣлитѣ хора все хубави работи, но за кои умрѣли? Азъ говоря хвалебни слова само за хора, за които злото е умрѣло, не сѫществува.
49.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Казвам: Вярно е, действително е така, хубаво е да се говори за умрелите хора все хубави работи, но за кои умрели? Аз говоря хвалебни слова само за хора, за които злото е умряло, не съществува.
28.1.1925г.
50. Правилно пеене, ООК , София
Защото само между умрелите хора няма караници.
8.3.1925г.
51. Моето царство,  НБ , София
Само умрѣлитѣ не ядатъ, но по нѣкой пѫть, вечерно врѣме, и тѣ хлопатъ, искатъ да ядатъ. Значи, и умрѣлитѣ ядатъ, само че не ядатъ като живитѣ хора, но по свой начинъ.
51.2 Моето царство ( втори вариант )
Само умрелите не ядат, но по някой път, вечерно време, и те хлопат, искат да ядат. Значи, и умрелите ядат, само че не ядат като живите хора, но по свой начин.
5.4.1925г.
52. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Но, ако ви кажа, какъ може да се съобщавате съ умрелитѣ, ще се дигне цѣлъ скандалъ.
52.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Но, ако ви кажа как може да разговаряте с умрелите, ще се вдигне цял скандал.
29.7.1925г.
53. Съвместими отношения, ООК , София
Това, което е важно за живите хора, не е важно за умрелите; това, което е важно за умрелите, не е важно за живите. Умрелите, като отидат в другия свят, мислят как да си съградят тяло.
29.8.1925г.
54. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Между умрелите и живите хора не може да има връзка. Умрелите хора не могат да се разбират напълно с нас.
29.11.1925г.
55. Той знаеше, НБ , София
Този ангел ще говори с тази нова дума на живите, на праведните, а тръбата е за глухите, за умрелите, на които ще да тръби тъй силно, че те ще изскочат от гробовете си, никой няма да може да се скрие.
20.12.1925г.
56. Добрата земя,  НБ , София
Онези, които целуват умрелите по тоя начин, това е предателство в моите очи, т.е. не в моите очи, но в очите на небето.
14.3.1926г.
57. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Тя знаеше как се викат умрелите.
27.6.1926г.
58. В своите си,  НБ , София
Задгробният живот не е живот на умрелите, той е най-красивият живот.
26.9.1926г.
59. Посока на растене,  МОК , София
59.2 Посока и растене ( втори вариант )
Щом някой направи някоя циментова каша и ти каже: «Я си тури крака, да направим един отпечатък» – нека правят отпечатък на умрелите, но на един жив човек...
23.2.1927г.
60. Природните звукове, ООК , София
Само умрелите мълчат, само умрелите не могат да говорят.
13.3.1927г.
61. Няма тайно,  НБ , София
Приближите ли се към този резервоар, вие ще видите, че душите на умрелите плуват там, като риби.
16.3.1927г.
62. Спасителни положения, ООК , София
Те ще видят, че по техния начин умрелите няма да възкръснат, нито живите ще придобият безсмъртие.
20.3.1927г.
63. Кротките,  НБ , София
Когато някой изгуби баща си, той туря портрета му на първо място и започва да се кланя на умрелия си баща, като казва: Благороден човек беше моят баща! Питам: Де се крие благородството на твоя умрял баща? Или, изобщо, в какво се заключава благородството на умрелите хора, или на хората, които умират? Казвате: Справедлив човек беше моят баща, пълен с добродетели.
10.4.1927г.
64. Образи на реалността,  МОК , София
Някои ясновидци виждат умрелите и разговарят с тях като с живи хора. За да вижда умрелите и да разговаря с тях, човек трябва да бъде силен, да издържа на вибрациите, които те имат; не може ли да издържа на вибрациите, той преживява голям страх.
64.2 Образи на реалността ( втори вариант )
Тя вижда умрелите там, на гроба – чакат да възкръснат.
24.4.1927г.
65. Изостаналите укрухи,  НБ , София
В този смисъл ние считаме и умрелите хора за живи.
8.5.1927г.
66. Сто пеняза,  НБ , София
Какво могат да ви интересуват умрели хора? Нека умрелите почиват в гробовете си! Нека богатите почиват в своите богатства! Какво ще ме интересува това, че някой умрял? Или, какво ще ме интересува това, че някой писал нещо невярно за мене? Нека той бъде доволен от това, което е писал.
29.5.1927г.
67. Хармонични положения,  МОК , София
Апостол Павел казва: „Ние, живите, няма да изпреварим умрелите".
15.8.1927г.
68. Правата мисъл, МС , София
Когато казвате, че няма да пиете вода, аз подразбирам, че само умрелите не пият вода.
18.9.1927г.
69. Качества и линии на красотата,  МОК , София
Не се спирайте върху изсъхналите цветя и дървета, върху умрелите животни и хора.
25.9.1927г.
70. Оскърбени,  НБ , София
Живите хора са всякога празни, а умрелите са пълни.
1.1.1928г.
71. В образ Божи,  НБ , София
Умрелите спят ли? Ще кажете, че умрелите почиват. Умрелите ядат ли? – Не ядат. – Умрелите виждат ли? – Не виждат. – Умрелите чуват ли? – Не чуват.
15.1.1928г.
72. Заветът,  НБ , София
Казвате: Как ще познаем, че Бог съществува? Когато умрелите започнат да гният, това показва, че Бог съществува.
11.3.1928г.
73. Баща си и майка си,  НБ , София
Обикновените хора не вярват в тия неща; те не вярват и в задгробния живот, в това, че умрелите са живи, т. е. че продължават да живеят на онзи свят. Умрелите живеят но по друг начин; те мислят, но по друг начин от този на живите хора на земята.
25.3.1928г.
74. Остани с нас!,  НБ , София
Ако новият игумен беше истински служител на Бога, той сам трябваше да намери парите, не трябваше да се обръща за съдействие към умрелите.
20.5.1928г.
75. Той дойде при Пилата,  НБ , София
В съвременния свят умрелите се изпращат с по-голямо тържество, отколкото се посрещат живите, които идат на земята.
Само на умрелите хора не може да се услужва. Казвам: оставете мъртвите хора да се занимават с умрелите идеи, а вие се занимавайте с новите, с живите идеи, които идват сега в света! Гощавайте, хранете живите хора! Това ще ви коства по-малко, отколкото да изпращате умрелите.
1.8.1928г.
76. Правилно хранене, ООК , София
Само живите хора се познават, а не умрелите.
6.2.1929г.
77. Двете съзнания, ООК , София
Наистина, за умрелите хора на земята няма нито добро, нито зло.
3.4.1929г.
78. Противоположни процеси, ООК , София
78.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Има два вида материалисти в света - светски материалисти, които проповядват учението, че човек е Бог, после религиозни материалисти, които вярват, че умрелите всичко може да направят. Религиозните материалисти казват, че умрелите всичко ще направят, това го наричат религия.
7.4.1929г.
79. Той е реченият,  НБ , София
Казвате, че умрелите отивали на небето, при Бога. – Въпрос е доде може да стигне един умрял.
21.4.1929г.
80. Наклали огън,  НБ , София
Без захласвания животът няма смисъл. – Ама моят живот е строго определен. – Според мене, по-строго определени величини от костите на умрелите няма.
24.4.1929г.
81. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Обаче, умрелите и заспалите хора никога не се прозяват.
81.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Умрелите хора никога не се прозяват.
5.5.1929г.
82. Ела след мене!,  НБ , София
Христос му отговорил: ”Остави мъртвите да погребват умрелите си.
28.6.1929г.
83. Светът на ограниченията ,  МОК , София
83.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Никаква друга философия! („Само умрелите не късат обуща.
2.8.1929г.
84. Мълчание и говор,  МОК , София
Казват, че живите говорят, а умрелите мълчат.
8.9.1929г.
85. Стотникът,  НБ , София
85.2 Стотникът ( втори вариант )
И след всичко това ще ни привеждат факта, ще ни доказват, че умрелите хора отивали при Бога.
Ти трябва да се разтовариш като камилата и тогава да влезеш в онзи свят. „Ами как мога да се разговарям с умрелите?" Ти с тях не можеш да се разговаряш, но с живите - можеш, а те са живи. „Как така?" Те са живи, баща ти е жив. „Мога ли да се разговарям с него? Как така?" Както ти можеш да живееш извън къщата си, така и баща ти може да живее извън тялото си.
11.9.1929г.
86. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Като влезе в този свят, тогава ще го разбере и ще знае какво става с умрелите.
15.9.1929г.
87. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
87.2 Тридесет и осем години ( втори вариант )
Каква философия е тази? На умрелите хора.
18.9.1929г.
88. Проявеният живот, ООК , София
Тя дава на умрелите свобода и не се интересува от тях.
27.9.1929г.
89. Три идеи,  МОК , София
89.2 Последният опит ( втори вариант )
И там умрелите не седят, но на гърба си лежат.
3.10.1929г.
90. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Те мислят, че ангел Господен ще слезе от небето, ще затръби над гробовете на умрелите, и те веднага ще оживеят и възкръснат.
10.11.1929г.
91. Сторете да насядат,  НБ , София
Умрелите хора правят ли дългове? Обаче, за предпочитане е човек да е жив, да прави дългове, но да ги изплаща.
91.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Какви погрешки не правиш? Умрелите хора правят ли борчове? Философия било това.
24.11.1929г.
92. Влязоха в ладията,  НБ , София
Когато умре човек, къде отива? Хората казват, че умрелите отиват при Бога.
Какво правят хората? Като умре някой, тогава му правят третини, деветини, четиридесет дена и т.н. – Не, правете третини и деветини на живите, а не на умрелите. Умрелите не се нуждаят от тия неща.
92.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Умрелите нямат нужда от тези неща.
В закона е писано да не правиш третини и деветини на умрелите, но на детето, което се ражда, на него ще правиш третини и деветини. И то ще им правите всяка година по няколко пъти, а на умрелите нищо няма да правите.
16.3.1930г.
93. С благодат и истина,  НБ , София
Няма по-смешни хора в света от умрелите.
9.4.1930г.
94. Значение на числата, ООК , София
94.2 Разбиране на числата (Учудване и съжаление) ( втори вариант )
На умрелите хора са студени, но на светиите са топли.
23.4.1930г.
95. Доброто оръжие, ООК , София
95.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Не вярвайте на тия умрелите, че са умрели.
9.5.1930г.
96. Състояние на материята,  МОК , София
96.2 Четирите състояния на материята. Точност и работа ( втори вариант )
Ако Господ работи, тогава ти какъв ще бъдеш? Само умрелите не работят. Тогава, щом си между умрелите, ти не можеш да имаш правата на живите хора.
18.5.1930г.
97. Да се възвеселим,  НБ , София
Ние не се интересуваме от надгробните речи, които се държат за умрелите, нито пък от неизпълнените обещания, които се дават на живите.
8.6.1930г.
98. Който влиза,  НБ , София
Нека дойде някой от умрелите и каже, какво знае за смъртта.
11.6.1930г.
99. Двата принципа, ООК , София
Той е умрял човек, ти не можеш да му помогнеш. – Не трябва ли да целуваме умрелите? – Ако с целувка можеш да съживиш умрелия, целуни го.
99.2 Двата принципа ( втори вариант )
Вие ходите да прегръщате умрелите хора.
6.7.1930г.
100. В дома на Симона,  НБ , София
Умрелите ще изпращат на луната, а на земята ще останат живите, които могат да изпълняват Божия закон и Неговата воля.
8.8.1930г.
101. Първият ден, МОК , СБ , 7-те езера
101.2 Първият ден ( втори вариант )
На земята има два момента важни - когато живите заминават или умират, тогава на земята има голяма скръб; и второто положение - няма по-голяма радост, когато умрелите се връщат, оживяват.
26.8.1930г.
102. Божият глас, ООК , София
Може ли човек да се грижи за прехраната на всички хора? Може ли той да си отговори на въпроса, какво става с умрелите и къде отиват те? Може ли той да държи сметка за живота на всички, които се раждат? Защо се ражда и защо умира човек? Каквото животът носи на човека, същото носи и смъртта.
28.9.1930г.
103. Вътрешна свобода,  УС , София
Ще питате: „Не може ли без тях?“ – Умрелите могат и без упражнения, но живите – никога. То е все едно да питате, не може ли без хляб. – Умрелите могат без хляб, но живите – никога.
22.10.1930г.
104. Един и същ, ООК , София
Учителят му казал: „За да станеш проповедник, ти трябва да се научиш първо да говориш на умрелите. Иди сега на гробищата и започни да говориш на умрелите. Ученикът отишъл на гробищата и започнал да обикаля гробовете, да говори на умрелите. Ученикът се върнал при учителя си и казал, че умрелите не са в гробовете си.
31.10.1930г.
105. Правилни отношения,  МОК , София
105.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Или кажеш: Виж хората в живота, че и ти си в живота, ти не си от умрелите, какво ти липсва? Ти си щастлив, нищо повече.
16.11.1930г.
106. Ще ме видите,  НБ , София
Войната беше така жестока, че не можеха да приберат умрелите си по бойните полета.
23.11.1930г.
107. Двама или трима,  НБ , София
Като го слушал, турчинът му казал: Поп ефенди, за тебе е добре, но я питай умрелия, добре ли е за него? – Какво е положението на умрелите? – Според мене, няма умрели.
27.3.1931г.
108. Знание и прилагане,  МОК , София
108.2 Знание и приложение ( втори вариант )
Приложението е, ако ти имаш една идея в себе си, която е във възходяща степен, то прилича само на това, че събираш умрелите магарета. На умрелите магарета можеш да използваш само петалите, повече не можеш да ги използваш. Ако един човек има известни идеи, които са в бездействие и които вземат място на умрелите магарета то и да ги събираш в едно нищо не можеш да направиш. Тогава ти събираш умрелите магарета.
8.4.1931г.
109. Събиране и изваждане, ООК , София
Тази е причината, където палят свещи за умрелите.
26.6.1931г.
110. Красивите линии,  МОК , София
За да не попадне в положението на умрелия, когото заравят в земята, още докато е в тялото си, докато е свързан с душата си, човек трябва да има вяра и любов към Бога. – „Ама как ще се убедим в това, че умрелите са живи?“ – Много начини има, но човек трябва да бъде готов да влезе във връзка със своите близки, които са заминали за онзи свят.
5.8.1931г.
111. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
Какво ще стане с умрелите, с бедните, със страдащите, той за нищо вече не мисли.
25.10.1931г.
112. През онези дни,  НБ , София
Обаче добрите няма да изгорят; те ще преминат през огъня, ще се пречистят, а лошите, които са в противоречие с Природата, ще изгорят, ще се стопят, както изгарят труповете на умрелите в специални пещи, крематории.
13.11.1931г.
113. Първият предвестник,  МОК , София
113.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Питам, след като е излезнал от орбитата на живите хора, къде отива? – Отива при умрелите. А щом отиде при умрелите, ще каже: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“.
6.12.1931г.
114. Жал ми е за народа,  НБ , София
Умрелите хора никого не жалят.
13.12.1931г.
115. Пред всичкия народ,  НБ , София
Затова умрелите хора не ги турят с лицето надолу, а с лицето нагоре.
18.12.1931г.
116. Стимул и любов,  МОК , София
Каква нужда има от възпяване? Всички тези, които възпяват умрелите, имат предвид себе си.
116.2 Стимул и любов ( втори вариант )
Каква нужда има умрелият да го възпяват? – Всичките онези поети, които пишат за умрелите, те пишат за себе си.
17.1.1932г.
117. Освободени,  НБ , София
Но сега, като започват да се съобщават с невидимия свят, идат ред писма - положението на умрелите хора не е тъй хубаво, както, ако са при Бога.
31.1.1932г.
118. Проява на живата светлина,  НБ , София
Каква нужда имат умрелите от нашите сълзи? Плачи за живия човек, когото си наскърбил, плачи за него, кажи: "Братко, не бях от блажените !" Кой е блажен?
Дошъл някой от умрелите насън и казал: "Синко, дай неща" Бащата се нуждае синът да му даде нещо, че дано да го пренесат в другия свят, да се нахрани.
3.2.1932г.
119. Лица на реалността, ООК , София
Плачи за живите, а не за умрелите.
119.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
За живите хора трябва да плачем, а не за умрелите.
5.2.1932г.
120. Свещеното място,  МОК , София
Това ли е човекът? Дава ли се диплом за това? Туй са дипломите на ония, които са свършили живота си на земята; това са дипломи на умрелите, а не на живите.
120.2 Свещеното място ( втори вариант )
Дипломи на гробищата, на умрелите на кръстовете.
14.2.1932г.
121. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Какво разбирате от музика? Аз казвам, че разбирам от музика, ако когато засвиря, дърветата започнат да играят, или когато започна да свиря, се махнат всички облаци; аз разбивам от музика, ако когато започна да свиря, умрелите станат.
21.2.1932г.
122. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Сега някои са дошли до идеята да изгарят умрелите. Според мен нито трябва да ги горят умрелите, нито да ги заравят в земята.
21.4.1932г.
123. Доброто семе, ИБ , БС , София
Цигулар, който свири добре на умрелите, ако засвири и на живите същото, ще го бият; ако свири добре на живите и засвири същото на умрелите, пак ще го бият. Защо на умрелите се пеят много тъжни песни? Ако тези души отиват при Бога, защо ще им се пеят мрачни песни? Свирят им такива песни, като че ли ги водят на ешафода.
1.5.1932г.
124. Когато беше по-млад,  НБ , София
Тогава ние имаме тези умрелите цветове.
17.6.1932г.
125. Погледът на Бога,  МОК , София
Допринесли са нещо, но къде е свободата? Само умрелите са се освободили, но живите не са свободни. – Възможно ли е това? – Възможно е.
26.6.1932г.
126. Малцина избрани,  НБ , София
В църквата сега се молят за умрелите, но аз никак не се моля за тях. Онзи Бог, в когото аз вярвам, не е Бог на умрелите, но Бог на живите.
3.7.1932г.
127. Творители на словото,  НБ , София
Само умрелите работи пропадат в света.
31.8.1932г.
128. Любов без ревност, СБ , София
Ако кажа, че така е волята Божия, ако Бог живее в мене, аз имам един начин за разговаряне с умрелите, по съвсем друг начин, не тъй, както ясновидците се разговарят. По някой път на умрелите казвам: Аз не се занимавам с тези работи. Умрелите имат много начини за посещение, само че те са толкова благоразумни, че никога няма да ви кажат, че е той.
Искаш да повикаш умрелите от другия свят.
128.2 Любов без ревност ( втори вариант )
По някой път на умрелите казвам: Аз не се занимавам с тези работи. Умрелите имат много начини за посещение, само че те са толкова благоразумни, че никога няма да ви кажат, че това са те.
Искаш да повикаш умрелите от другия свят.
4.9.1932г.
129. Ценни мисли,  НБ , София
Същият закон е: животът посещава само умрелите дара.
Ние търсим умрелите в гробищата.
2.10.1932г.
130. Намерената овца,  НБ , София
Ако хората в оня свят нито ядат, нито пият, защо хората им подават? Българите защо варят жито? Значи българите вярват, че умрелите ядат, и то ядат майсторски.
130.2 Намерената овца ( втори вариант )
Ако хората в оня свят нито ядат, нито пият, защо им подават? Българите защо варят жито? Значи българите вярват, че умрелите ядат и то ядат майсторски.
9.10.1932г.
131. Възведен биде,  НБ , София
Казват: „Мълчи като риба.“ Да мълчиш като жива риба, а не като умряла, защото умрелите риби като умрелите хора мълчат.
131.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Да мълчиш като жива риба, а не като умряла, защото не само умрелите риби, но и умрелите хора мълчат.
16.10.1932г.
132. Даване и вземане,  УС , София
Ако погледнете с очите на ясновидеца, ще видите, как умрелите се държат за телата си, не могат да се отделят от гроба си.
19.10.1932г.
133. Правилно отношение, ООК , София
Тогава, и като живи, хората пак са умрели едни за други. – Трябва ли да скърбим и плачем за умрелите? -Може да скърбите и плачете, но разумно, да цените всяка сълза.
11.11.1932г.
134. Контрасти в живота,  МОК , София
134.2 Контрасти в живота ( втори вариант )
На умрелите ще полееш малко вода, половин кило вода.
18.12.1932г.
135. Живият хляб,  НБ , София
135.2 Живият хляб ( втори вариант )
Сега като разсъждавам по този начин, някои могат да се съблазнят и да кажат, че говоря без уважение за умрелите ви майки и бащи.
1.1.1933г.
136. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Казвам: Освободете се от кожите на умрелите животни. – „Как, голи и боси ли да ходим?“ – По-добре да си бос, отколкото с обувки от умряло животно. – „Как да разберем това?“ – Както щете разбирайте.
9.4.1933г.
137. Познаването на истината,  НБ , София
Чудното е, че съвременните хора не вярват в задгробния живот, а пращат умрелите хора в онзи свят.
137.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Чудно е, че съвременните хора уж не вярват в задгробния живот, а пращат умрелите в онзи свят.
21.5.1933г.
138. В правда и съдба,  НБ , София
Някои мислят, че умрелите не се хранят.
138.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Някои мислят, че умрелите не се хранят.
24.5.1933г.
139. Добрата постъпка, ООК , София
Сега вие очаквате да възкръснат умрелите.
7.6.1933г.
140. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
140.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Умрелите само говорят истината, живите не говорят. Умрелите само, които са заминали за онзи свят, говорят истината.
16.7.1933г.
141. Елате да обядваме,  НБ , София
Обличаме умрелите. Когато умре някой, ние плачем за умрелите. Какво има да се занимавам с умрелите.
Христос казва: „Оставете умрелите да погребват своите умрели.“ Ние, хората на съвременния век, трябва да имаме една култура, да бъдем готови да посрещнем онези новите, които се раждат, да ги посрещнем, да ги повикаме на обед, отколкото да изпращаме онези, които заминават с черните тела, с красивите дрехи.
141.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Защо трябва да се занимавам с умрелите? Христос казва: “Оставете умрелите да погребват своите умрели.” Ние хората на съвременния век трябва да имаме друга култура, да сме готови да посрещнем онези, които се раждат, да ги повикаме на обяд, отколкото да изпращаме онези, които си заминават с черни тела или с красиви дрехи.
23.7.1933г.
142. Силното оръжие,  УС , София
Ако не искате да ви пипат, трябва да отидете на другата страна на живота, между умрелите, тях никой не ги бута.
Трябва ли да живееш с умрелите хора? Колкото и да ти е мил близкият, като умре, ти стоиш далеч от него.
2.9.1933г.
143. Един удар, СБ , София
Учителят му казал: „Ще отидеш на гробищата и ще ходиш от гроб на гроб, да говориш на умрелите най-хубавите работи, каквито дойдат на ума ти. Ученикът отишъл на гробищата и започнал да говори на умрелите най-похвални работи: че са велики хора, светии, че са допринесли много за човечеството, че като тях други няма и т.н. Учителят му казал: „Сега пак ще отидеш при умрелите и ще им говориш най-лоши думи, ще ги ругаеш и ще видиш какво ще ти отговорят“. Ученикът отишъл при умрелите и им говорил най-лоши думи.
11.10.1933г.
144. Живот в общото съзнание, ООК , София
После получи един букет, не са ли това откъснатите цветя – умрелите, които му носят славата.
15.10.1933г.
145. Ще се зарадва,  НБ , София
И казват: „Той е голям безбожник!“ Най-големите безбожници са умрелите хора. По-големи безбожници от умрелите хора няма.
26.11.1933г.
146. Красивата страна на живота,  УС , София
Умрелите, като си починат, ще дойдат на Земята, а живите ще идат на техните места.
18.2.1934г.
147. Не пресушавай живота, УС , София
Умрелите турци останаха в България и днес живеят.
11.3.1934г.
148. Словото,  НБ , София
Питам: В какво вярвате? Умрелите в смъртта вярват.
25.3.1934г.
149. Възстановете Любовта, УС , София
Едните пари са пари на нещастие, на умрелите и гледам да се освободя от тях. И най-после какво казва Христос? „Оставете умрелите да погребват умрелите си.
15.4.1934г.
150. Наяве,  НБ , София
След това на умрелите държат надгробни речи и казват, че умрелите трябва да се почитат.
2.9.1934г.
151. Законът на подмладяването, УС , София
Кучето вижда умрелите хора.
23.9.1934г.
152. Учение и работа,  УС , Русе
Умрелите хора си приличат. Обаче има нещо неприятно в умрелите хора – те миришат.
28.10.1934г.
153. Дързайте!,  НБ , София
Значи, онзи, който е взел пари на заем и не ги е върнал, предполага се, че е умрял, отишъл е на онзи свят, и там, между умрелите, се чувствува по-добре, та не му дохожда на ум да се върне на земята, да изплати задълженията си.
7.11.1934г.
154. Самоотричане, ООК , София
Това отношение значи: свободата е потребна за света, не за умрелите хора, а за живите в техните действия.
11.11.1934г.
155. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Помнете едно нещо: Умрелите не отиват в онзи свят. Умрелите са за този свят, а живите за онзи свят.
30.11.1934г.
156. Качества на реалното,  МОК , София
Котката подписала, че дава свободен ход на всичките мишки. (Някои мишки искали да закачат на котката звънец.) Само на умрелите котки.
2.12.1934г.
157. Помни Създателя си!,  НБ , София
Сега понеже нямаме статистика за умрелите, не знаем как са там хората, до колко работите им са оправени, но и там статистиката показва, че като умрат хората, и там работите им остават неоправени.
19.12.1934г.
158. Законът на свободата, ООК , София
Аз не съм от живите хора, а от умрелите.
20.2.1935г.
159. Изпитите на ученика, ООК , София
Един неделен ден той проповядвал и след като е говорил на хората, че не трябва да плачат за умрелите, идва една телеграма, че умряла балдъза му.
Да погребва като поп умрелите, да кръщава, венчава и прочее, това е много тягостна работа.
Та казвам: Оставете умрелите, умрелите да ги погребват; и оставете живите, живите да ги посрещат, а пък вие вършете волята Божия.
3.3.1935г.
160. Насилията под слънцето,  УС , София
"За то аз рекох: Блазе на умрелите, които са вече умрели, нежели на живите, които са още живи". (- 2 ст.).
160.2 Насилията под слънцето ( втори вариант )
Сега, когато Соломон видя това, казва: „Затова аз рекох блазе на умрелите, които са вече умрели, нежели на живите, които са още живи (2. стих). – И казва още: – А по–добър от двамата е, който не е бил още (3. стих). – И казва: – Блазе на онези, които никак не са се родили още.“
6.3.1935г.
161. Законът на помагането, ООК , София
Умрелите хора мълчат, но това не е мълчание.
13.3.1935г.
162. Най-добрият плод, ООК , София
Животът може да събере умрелите, а умрелите хора не могат да съберат живите. Умрелите хора никога не могат да направят паметници на живите.
14.4.1935г.
163. Колко е хубава твоята любов!,  НБ , София
Умрелите хора природата ги наказва.
28.4.1935г.
164. Един от дванадесетте,  НБ , София
Умрелите никак не обичат да се говори лошо за тях, да се хвърлят лоши мисли за тях.
28.4.1935г.
165. Трите врати,  УС , София
165.2 Любовта. (Три стъпки – три врати) ( втори вариант )
Хубава е тази философия, но тя е за умрелите.
17.5.1935г.
166. Условия и възможности,  МОК , София
Защо хората не протестират, че растенията излизат от умрелите хора? (-Може би умрелите протестират.) За човека туй е малко неизвестно. Затова умрелите не протестират против растенията, че ги ядат. Растенията са врата, една възможност, чрез която умрелите сполучват да влязат, да живеят в живите хора.
166.2 Условие и възможности ( втори вариант )
Защо хората не протестират, че растенията излизат от умрелите хора? (Може би умрелите протестират.) За човека туй е малко неизвестно. Затова умрелите не протестират против растенията, че ги ядат. Растенията са врата, една възможност, през която умрелите сполучват да влезат да живеят в живите хора.
29.5.1935г.
167. Общи погрешки и общи добродетели, ООК , София
Най-първо онзи биологически закон какъв е? Каква е нуждата от храна? Умрелите хора ядат ли? Физически щом умре човек, не яде.
28.6.1935г.
168. Двата закона. Влюбване. Закон на смените,  МОК , София
Умрелите хора по това се отличават, че живите имат стомах, а умрелите нямат стомах.
7.7.1935г.
169. На утрешния ден,  НБ , София
Според тогавашните обичаи, умрелите ги носили на гробищата и на другия ден ги заравяли.
14.7.1935г.
170. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Мнозина ме питат де са умрелите. – Да се задава такъв въпрос това показва, че те имат физическо разбиране за смъртта. Умрелите (са) тук. – Де тук? Те са във вашия ум.
14.7.1935г.
171. Слово и Живот,  УС , София
Ето защо, когато ме питат, къде отиват умрелите, казвам: Умрелите са в църквата, молят се.
171.2 Словото и животът ( втори вариант )
Питат къде са умрелите.
17.7.1935г.
172. Колко е добър Господ, ООК , София
Умрелите никак не се упражняват.
23.8.1935г.
173. Проява на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Изобщо, всички народи погребват умрелите си по различен начин.
1.9.1935г.
174. С человечески езици, СБ , РБ , София
Какво ще стане с българския народ? Ще посеят българите в земята, както умрелите – в гробищата, и след време те отново ще поникнат.
6.9.1935г.
175. Отребване, разтопяване, отвяване,  МОК , София
Ако си от умрелите, със затворени очи няма прах да влезе в окото. Ако си от умрелите, удар на сърцето ти няма да дойде. Ако си от умрелите, в ума ти никакво препятствие няма да дойде.
15.9.1935г.
176. Скъпоценото камъче,  УС , София
176.2 Скъпоценното камъче под езика ( втори вариант )
Е, питам сега, вие ще влезете в медицинския факултет, ще ви кажат: „Този умрял човек вземете го вие.“ Там умрелите хора не ги погребват, а ги режат.
Е, питам сега, ако вас ви турят в медицинския университет, колцина от вас ще режете този умрял човек? Много студенти има, които повръщат, като режат умрелите, става им лошо.
3.11.1935г.
177. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Ние изучаваме умрелите хора по този начин, за да можем да бъдем полезни на живите хора.
20.11.1935г.
178. Опити, ООК , София
Идеалът за умрелите е раждането, прераждането.
1.12.1935г.
179. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Наистина ходенето не е за умрелите хора.
22.12.1935г.
180. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
Като дойдеш при хората, ще кажеш: „Ти трябва да умреш.“ Но аз отдавна умрях, аз съм сега от умрелите живи. Докато си от живите умрели, работите не вървят, ти трябва да умираш, а като си от умрелите живи, не трябва човек да умре.
180.2 Земята като училище ( втори вариант )
Това е животът на умрелите-живи, минаване от смърт към живот, а не от живот към смърт.
25.12.1935г.
181. Естественият език – музикалният език, ООК , София
Къде отиват умрелите? На Северния полюс!
19.1.1936г.
182. Всичко, което чух,  НБ , София
Музиката, за която говоря, като засвирят, умрелите да скочат. Умрелите ще бъдат кротки при обикновената музика, но при музиката на съзнанието умрелите възкръсват, нищо повече.
29.1.1936г.
183. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Вие казвате, че соковете от умрелите се филтрират през растенията.
183.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Вие казвате, че соковете на умрелите се филтрират през растенията.
16.2.1936г.
184. Силният огън, УС , София
184.2 Огънят на любовта ( втори вариант )
Жената плаче за мъжа си, че го изгубила, облича се с черни дрехи, но след една година казва: Живите при живите, умрелите при умрелите.
21.2.1936г.
185. Дух и материя,  МОК , София
Аз говоря, че умрелите вървят по права линия.
5.4.1936г.
186. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Така подтиква Той и умрелите хора. Един евангелски проповедник проповядвал пред своите пасоми, че не трябва да се плаче за умрелите.
И аз се чудя защо трябва да се плаче за умрелите.
22.4.1936г.
187. Пречистване на мисълта, ООК , София
Умрелите не се нуждаят от любов. Умрелите се нуждаят от погребение. Погребението пак е едно добро за умрелите.
11.9.1936г.
188. Първата светлина,  МОК , София
Какво значи умрялото? Не очаквайте от умрелите идеи това, което те не могат да ви дадат.
13.9.1936г.
189. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
За кои? За умрелите може без целувка. Умрелите без целувки, а живите в [...] И тогава, целувките определят степента на живота.
189.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
Само умрелите могат без целувки, а не и живите.
27.9.1936г.
190. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
Той не трябва да се плаши от умрелите, но да се плаши от това, че няма да отиде там, дето трябва.
18.10.1936г.
191. Шестото чувство,  УС , София
191.2 Вярата и Любовта. Шестото чувство ( втори вариант )
Човекът е обикновен, може да е от умрелите, както казват.
17.1.1937г.
192. Царството небесно,  НБ , София
Умрелите работи в света не могат да се обичат. Оставете умрелите да мислят за своите умрели.
Знаете ли какво правят умрелите хора? Когато умните, добрите хора умират, знаете ли какво правят? Знаете ли къде отиват те? Те не отиват направо на небето.
24.1.1937г.
193. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
Казвам: Този човек е един от умрелите.
29.1.1937г.
194. Грозота и красота,  МОК , София
Когато свириш на умрелите, те трябва да оживеят.
194.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Като свириш на умрелите, да оживеят.
7.2.1937г.
195. Разумният човек,  НБ , София
Толкова разбират те, но един ден всичко ще научат.“ Христос повидимому умря, за да слезе при умрелите. И като слезе при умрелите, Той ги извади оттам.
14.3.1937г.
196. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
На умрелите се забелязват центровете по-лесно, отколкото у живите.
13.8.1937г.
197. Четирите правила, СБ , РБ , 7-те езера
197.2 Четирите правила ( втори вариант )
Робите, умрелите хора ние ги наричаме учени.
22.8.1937г.
198. Свободно даване, СБ , РБ , София
Мнозина мислят, че душите на умрелите отиват далеч някъде и прекъсват връзката си със своите близки. – Не, когато майката замине за другия свят, душата й влиза в душите на децата и продължава да живее.
25.8.1937г.
199. Естественият живот, ООК , София
Като е умрял, умрял е вече!“ Държи една проповед, че не трябва да тъжат за умрелите, но да се помолят за тях Господ да им даде виделина и мир на душата.
29.8.1937г.
200. Но Аз ще погледна,  НБ , София
Някои са ми разправяли, че са виждали умрелите, че вървят подир ковчега си.
Понякога аз правя опити да се съобщавам с умрелите, да се разговарям с тях. Пред мене умрелите се срамуват да се покажат.
7.11.1937г.
201. Разумното слово, НБ , София
Значи Бог съществува за живите хора, за умрелите не съществува.
10.12.1937г.
202. Измерения, МОК , София
Не е и за умрялите.
19.1.1938г.
203. Ден без стълкновение, ООК , София
Ако ти ще целуваш, целувай живите хора, а не умрелите. Като дойде при умрелите, еди кой си умрял, името ще каже.
Не ходете да изпращате умрелите. Оставете умрелите да изпращат своите умрели.
8.4.1938г.
204. Импулсът,  МОК , София
Не се вълнуват само умрелите хора.
19.6.1938г.
205. Последен в света,  УС , София
Кого да изпратя от вас, кажете ми? Какво ще ги научите? Откъде ще започнете? Ако ви пратя при умрелите, какво ще им говорите? Ако ви пратя при болните, при богатите, при силните, какво ще им говорите?
3.7.1938г.
206. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
И четири години се биха и не позволяваха да се събират умрелите.
22.7.1938г.
207. Късият и дългият път, СБ , РБ , 7-те езера
Любов, която не може да оживи и възкреси умрелите мисли, чувства и постъпки в човека, не е истинска любов.
Умрелите хора, изсъхналите дървета и листа, пресъхналите извори са ноти; несполуките и мъчнотиите в живота са ноти; горчивите и обидни думи също са ноти.
18.9.1938г.
208. Изгубеният сън,  УС , София
Някъде телата на умрелите ги балсамират, както правели египтяните с телата на умрелите, на своите царе и царици.
2.10.1938г.
209. Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ , София
Любовта, когато минава покрай умрелите, да ги оживи, само ако има правилно отношение между Любовта и умрелия. Умрелите, като минава Любовта, те трябва да чакат.
14.10.1938г.
210. Четвърто измерение,  МОК , София
Умрелите гният.
Умрелите са най-сърдливите хора.
2.11.1938г.
211. Божественият подтик, ООК , София
За какво мислят умрелите? Само за себе си! От сутринта до вечерта казват: „Закъсахме.
9.11.1938г.
212. Да станем едно, ООК , София
За умрелите, колкото взема, турям ги в друга кутия. Във втората кутия слагам онези пари, които взимам за венчавки, а в първата кутия – за новородените.“ И казва: „От тези пари, които взимам за умрелите, аз за себе си не ги употребявам. Патила ми е главата много пъти.“ Питам, ако иде някой и извади от кутията за умрелите, какво очакваш ти? Или пък от кутията, дето той венчавал младите или пък от кутията, дето е [кръщавал] новородените? Вие, понякой път, седите и казвате: „Дали туй, което аз върша, е благоугодно на Господа?“ Често казвам, че неща, извършени без любов, губят своята стойност.
9.12.1938г.
213. Младост и старост,  МОК , София
Умрелите старци като идат в оня свят, ще дойдат някои от работниците, хванат ви и в ретортата.
11.12.1938г.
214. Закон на вярата,  НБ , София
Та сега, ако искате да знаете, дали умрелите говорят,идете пред някое радио, завъртете ключовете и то веднага ще проговори от Англия, от Америка, от дето искате. Онзи свят, в който отиват умрелите, е много по-красив от нашия.
25.12.1938г.
215. Иди си с миром,  НБ , София
Обаче, мен не ме интересуват умрелите животни, но ме интересуват живите.
4.1.1939г.
216. Здравословното състояние на човешката душа, ООК , София
Умрелите хора, които погребват, все имат някои превръзки.
12.2.1939г.
217. Жената самарянка,  НБ , София
С венеца, който турят на главата казват: „Готова ли си да дадеш живот на умрелите?“ И много умрели ще дойдат да се преродят.
12.3.1939г.
218. Радостта,  УС , София
Ами че умрелите хора всичко слушат.
22.3.1939г.
219. Божествената мярка, ООК , София
Ако в твоята душа се зароди недоволство, не си ли извършил престъпление? Казваш: „Защо Господ ме е направил сиромах? На мен ли се паднала сиромашията, сухия този хляб, на мене ли се падна? Другите хора си имат хубав хляб, меки юргани, а пък аз мръзна като някое куче.“ Питам: Хубавите плодове с юргани ли са покрити? От де ви е дошло, че човек трябва да има пружинено легло? От де ви дойде на ум това? За пружинените кревати умрелите са виновати, но казано е за умрелите лошо да не се говори.
5.5.1939г.
220. Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието,  МОК , София
Умрелите могат ли да работят? Волята в него е парализирана и той, и да иска да работи, не може.
Онзи, който мисли за лошите хора, трябва да бъде като лекар, който аутопсира умрелите и той трябва да бъде така концентриран, защото при най-малкото порязване може да се зарази.
16.6.1939г.
221. Нормалният човек,  МОК , София
Умрелите не обичат да ги разтърсват, умрелите не обичат да ги развождат с каруци. Кои са умрелите хора? Една умряла идея защо ще я носиш в главата си? Едно умряло чувство защо ще го носиш в тялото си? Една умряла мисъл остави я, зарови я някъде.
6.8.1939г.
222. Постоянното в живота, СБ , РБ , 7-те езера
В бъдеще ще имате такава музика, от която умрелите ще оживяват.
3.9.1939г.
223. Законът на сегашният човек,  НБ , София
Умрелите хора са пукнати стомни.
За да го утеши, проповедникът на една от английските църкви държал проповед, че умрелите отиват при Бога на блаженство и мир. В това време в църквата присъствал един човек, който виждал умрелите, затова се приближил към бащата на умрялата, при милионера и му казва: „Господине, дъщеря ви не е на небето.
18.10.1939г.
224. Малките Божествени подтици, ООК , София
Умрелите трябва да възкръснат.
Ние знаем вече за онзи свят.“ Имате право да мислите така ето при какви условия: когато вие проговорите, умрелите да станат от гробищата; когато проговорите на камъните, и те да станат; като проговорите на замръзналата вода, тя да се разтопи; когато проговорите на Слънцето и звездите, те да ви слушат; когато заговорите на вятъра – също. Тогава може да кажете: „Аз съм човек, който като кажа една дума, умрелите стават; като кажа на водата, тя тръгва; като кажа на леда да се стопи, той се разтопява; като кажа на вятъра, той ме слуша; като кажа на Слънцето, то изгрява; като кажа на звездите и те ме слушат.“ Вече имате тогава факти.
Вие ще кажете: „Тщеславие е това.“ Не, нека да знаят хората това тщеславие! Вие може да кажете: „Аз съм говорил на умрелите и те са станали.“ Другите ще ви кажат: „Сега го направи.“ Вие казвате: „Сега не.“
224.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Но кои ще възкръснат? Тайната е скрита на друго място, умрелите трябва да възкръснат.
Имате право да мислите така ето при какви условия: когато проговорите - умрелите да станат от гробницата. Тогава имате право да кажете: "Вие знаете ли аз кой съм?" Тогава може да кажете: "Аз съм човек, който, като кажа една дума - умрелите стават; като кажа на водата - тя тръгва; като кажа на леда да се разтопи -той се разтопява; като кажа на вятъра - той ме слуша; като кажа на слънцето - то изгрява; като кажа на звездите - и те ме слушат." Не, нека да знаят хората това тщеславие! Вие можете да кажете: "Аз съм говорил на умрелите и те са станали."
3.11.1939г.
225. Отмерени отношения,  МОК , София
Умрелите ги заравят с лицето нагоре – очакват възкресението, идването на Христа.
26.11.1939г.
226. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Тя била много мъчна.“ Умрелите са на голяма почит.
3.12.1939г.
227. Което знаем,  НБ , София
Има една Велика Разумност в света, Която определя пътя и на умрелите, и на живите.
17.12.1939г.
228. Идете в Галилея,  НБ , София
В края на краищата, от умрелите остават само мертеците, нищо друго.
5.1.1940г.
229. Идеален и реален живот,  МОК , София
Ние плачем за умрелите.
10.1.1940г.
230. Божествената усмивка, ООК , София
Умрелите слушат.
3.3.1940г.
231. Нови пътища,  УС , София
Трябва да се разглеждат черепите на умрелите хора, за да видите, кой човек е културен.
3.3.1940г.
232. Става истина,  НБ , София
Сега казвате по някой път: „Онези, умрелите, къде са?“ Между хората.
31.3.1940г.
233. И Петър се грееше,  НБ , София
Мислите ли, че умрелите хора могат да се заместват? Кой замести Христа? Никой не Го замести.
5.5.1940г.
234. Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ , София
Питат ме къде са умрелите.
15.5.1940г.
235. Правилни процеси, ООК , София
Аз не искам да бъда като тия умрелите, да ме носят на тарга.
2.6.1940г.
236. Бог е истинен,  НБ , София
Вие мислите, че умрелите не говорят.
19.6.1940г.
237. Сила и безсилие, ООК , София
Казва: „Не ми разправяй, няма какво да ми разправяш.“ За умрелите не говорете лошо.
23.6.1940г.
238. Новият закон,  НБ , София
Една вечер, като се занимавал, гледа, влиза един стар човек с една брада и с добър изглед, седнал на стола и казва му: „Да се не уплашиш, аз, казва, не съм от живите хора, но съм от умрелите, много съм нещастен, аз съм англичанин.
30.6.1940г.
239. Първата запалка,  УС , София
Та казвам: Понякой път е добре да дойдат при нас умрелите.
21.7.1940г.
240. Нито тържик, нито тояга,  НБ , София
Казва: „На поп така говори ли се?“ Казвам: Кажи ми тогава как се говори? Казва: „Свещена е моята длъжност.“ Казвам: Вие защо погребвате умрелите, защо ходите да им пеете? Вие погребвате умрелите и като идете, ги опявате.
27.10.1940г.
241. Словото стана плът,  НБ , София
Щом имаш любов, умрелите говорят.
30.10.1940г.
242. Дете, възрастенъ и старъ, ООК , София
Ти по нѣкой пѫть чувствувашъ умрѣлитѣ (и) казвашъ: „Нѣкой дяволъ е дошълъ“.
Седнете и помислете за живитѣ хора, за умрѣлитѣ хора, които сѫ по свѣта.
242.2 Дете, възрастен и стар ( втори вариант )
Ти по някой път чувстваш умрелите (и) казваш: „Някой дявол е дошъл.“ А то е някой глупав вол – само се трие около тебе както се трият около дърветата.
Седнете и помислете за живите хора, за умрелите хора, които са по света.
3.11.1940г.
243. По образ и подобие,  НБ , София
Онези умрелите листа на дърветата, които падат под корените, нали остават всичкото си богатство. Благодарение на умрелите вие се проявявате. И благодарение на живите, умрелите забогатяват. Понеже умрелите са богати.
22.12.1940г.
244. Приложение и работа,  НБ , София
Той казва: Божия работа! Като проповядвам, може и на умрелите да се проповядва.
27.12.1940г.
245. Едно, две, три,  МОК , София
Всичките лекари са смели на умрелите хора.
5.1.1941г.
246. Двете недоволства,  УС , София
Казвам: Тия умрелите чорбаджии и свещеници, ял си тяхното месо.
22.1.1941г.
247. Мощната сила, ООК , София
Казвамъ:„Понеже не съмъ поменувалъ умрѣлитѣ – млѣко имъ се яде, взеха ми го“. Казвамъ: „Не съмъ подавалъ на умрѣлитѣ“.
247.2 Мощната сила ( втори вариант )
Казвам: „Понеже не съм поменувал умрелите – мляко им се яде, взеха ми го.“ Казвам: „Не съм подавал на умрелите.“ Тя казва: „Ще го събера.“ Хубаво, но друга беля направи.
16.2.1941г.
248. Търпение,  УС , София
Няма да носиш писмо за умрелите. Трябва да има раздавач специален, който да носи писма за умрелите.
19.2.1941г.
249. Слушайте съвета, ООК , София
Умрѣлитѣ следъ туй трѣбва да се върнатъ на земята.
249.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Умрелите след туй трябва да се върнат на земята.
4.5.1941г.
250. Добрият живот,  УС , София
Вие ще мязате тогава на онзи български свещеник, който не знаел какво да говори, а един голям поменик за умрелите имало.
8.6.1941г.
251. Посрещане на Любовта,  НБ , София
Верно е, любовта за умрелите е недостъпна.
29.6.1941г.
252. И рече им,  НБ , София
Под думата истина се разбира умрелите плодове – то е истина.
6.7.1941г.
253. Три възгледа,  НБ , София
Вземете – при сегашните условия хората погребваха умрелите по-рано. Земята да не е място, дето да се погребват умрелите хора.
26.8.1941г.
254. Новият път, СБ , София
Казвате, че умрелите отиват при Бога.
31.8.1941г.
255. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
Тъй както ние живеем, имаме паметници, гробища, търсим свещениците да погребват умрелите. Че това не е нашето предназначение, да погребваме умрелите.
Защо умрелите не се явяват? Тук се карали, вече не смятат да се яват.
255.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Тъй както ние живеем, имаме паметници, гробища, търсим свещениците да погребват умрелите. Че това не е нашето предназначение – да погребваме умрелите.
Защо умрелите не се явяват? Тук се карали, вече не смеят да се явят.
12.10.1941г.
256. Истинската лоза,  НБ , София
Ти, който вярваш в умрелия Христос или аз, който вярвам в живия Христос, кой от нас е по-силен, ти или аз? Умрелите хора нямат съществувание, те не съществуват, живите съществуват. И до сега искате да ни убедят за умрелите, които са умрели едно време, дали съществуват. Тогава ако вие под думата умрели разбирате тия, които още живеят, съгласен съм, но умрелите, където отиват, там и ти ще бъдеш. Или питат: Къде са умрелите? – Там, където си и ти. Сега ние често се питаме: Къде са умрелите? След като човек съблече дрехата си, къде е той? Той носи дрехата и казва: Иван Стоянов.
Този свещеник писал той поменик за умрелите, цяла една торба с хиляди имена, вземал им парите, не ги поминавал и в една торба ги турял. Гледа писани имена и чува в съзнанието си: Моля, не ги поменавах, сега ми е голяма тежест, много страдам, направи ми една услуга да започнеш да ги поменаваш умрелите.
5.11.1941г.
257. Да ценим живота, ООК , София
На умрелите какво се дава? Умрелият трябва да го облечеш хубаво.
11.1.1942г.
258. Словото бе Бог,  НБ , София
Казва: Жалко ми е, че онзи прозорец, през който с умрелите можах да говоря, не можах да видя.
6.2.1942г.
259. Организиране,  МОК , София
Тия растения храната са взели от телата на умрелите животни.
1.3.1942г.
260. Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ , София
Умрелите никога не се осведомяват за онзи свят.
1.4.1942г.
261. Живот и музика, ООК , София
Казваш: „Пак носят някого.“ Хубавите песни не ги пейте на умрелите хора. Тогава на умрелите хора какво трябва да правите? На него не му пейте, не го слушайте.
8.4.1942г.
262. Люби, обичай, ООК , София
Умрелите не пеят.
16.8.1942г.
263. На зазоряване, СБ , РБ , София
Ние наричаме умрелите хора свободни.
4.10.1942г.
264. Важни и належащи неща,  УС , София
Живият да го кадиш, но умрелия защо да го кадиш? Живите, като кадиш, миришат тамяна, ами умрелите? Та казвам, не ставайте еднообразни.
Един ден, като дойде, и умрелите ще оживеят. Умрелите един ден Господ ще ги посети.
11.10.1942г.
265. От любов и обич,  УС , София
Кое е новото? Новият ред на нещата кой е? Новият ред на нещата е умрелите да оживеят.
11.10.1942г.
266. Отмерени принципи и изявени факти,  НБ , София
Жените ще възкресят умрелите цветя.
На кое може да разчитаме: на живите ли, на умрелите ли?
1.11.1942г.
267. Бъдете съвършени,  НБ , София
Всички тия хора, които измират – 35 милиона хора умират в годината, – кой се грижи за умрелите? Всяка година се раждат 40 милиона хора – кой се грижи за тия хора? Колко насекоми се раждат в годината – кой се грижи за тия [насекоми]? Колко риби се раждат в годината – кой се грижи за тях? Колко говеда се раждат в годината – кой се грижи за тях? Колко треви растат – кой се грижи за тях? Ами за камъните кой се грижи? Ами за нашата Земя, за Слънцето, за Юпитер, за Марс, за Сатурн, за Венера, за Меркурий – кой се грижи за всичките? В природата по-лесно се грижат за големите работи, отколкото за малките.
267.2 Бъдете съвършени! ( втори вариант )
Светът страда, понеже хората питат, какво нещо е Господ. „Не вземай името на Господа Твоего напразно.“ Всички хора, които измират, около 35 милиона хора умират в година, кой се грижи за умрелите? Всяка година се раждат 40 милиона хора.
20.1.1943г.
268. Вратата на Любовта, ООК , София
С умрелите хора съм в по-голям контакт, отколкото с вас. С умрелите се разговарям по-добре.
7.2.1943г.
269. Най-сигурното място,  УС , София
Казвам: „Хайде, за умрелите.“ Утешавам се, че е за умрелите, но казвам: „Отиде млякото.“ Казвам: „Още веднъж не туряй тенджерата, дето може да буташ.“ Ако беше някой друг, можех да се нахвърля: „Как тъй да не внимаваш!“ Сега, гледам, няма кого да хвана.
7.2.1943г.
270. Ще бъдат научени, НБ , София
Де са умрелите деца? Щом умре детето, което не иска да люби, заравят го.
3.3.1943г.
271. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Мен не ме интересуват умрелите хора. На умрелите хора кракът им не стъпва в оня свят. Умрелите хора седят тук и като се научат да не умират, тогава отиват в оня свят.
14.3.1943г.
272. Навреме и без време, НБ , София
Гледам умрелите, но някои не са умрели, казват: „Колко ангелско лице има.“ Но той не е умрял човекът.
21.3.1943г.
273. На първо място,  УС , София
Заминат за другия свят, дето са умрелите, ходиш на гробовете, плачеш заради тях.
21.3.1943г.
274. Събирайте съкровища, НБ , София
В една градина на благоухание, всичките цветя казват: „Бъдете като нас.“ Като идеш в една местност, дето има измрели животни и гният, има страшна воня, те казват: „Бягайте оттук, не бъдете като нас, не умирайте.“ Не искам да ви препоръчвам да идете и да търпите вонята на умрелите тела.
24.3.1943г.
275. Малките правила, ООК , София
Но има една разлика, че зимно време като отиват да погребват умрелите, изстиват ръцете им, краката им, треперят, казват: “Сега ли намери да умре, в този студ”.
26.3.1943г.
276. Зачитане,  МОК , София
От умрелите овци какво ще направите? Донесъл някой три умрели овци.
28.3.1943г.
277. Два пъти родени,  УС , София
Евангелистите вярват в парите, православните вярват в умрелите, а окултистите вярват в прераждането, че в следното прераждане всичко ще се оправи. Парите помагат, и умрелите помагат.
23.8.1943г.
278. Гласът на душата, СБ , РБ , София
Умрелите са живи.
29.8.1943г.
279. Раждането, СБ , РБ , София
Умрелите са толкова живи, колкото и живите, които виждате да се движат и говорят.
20.10.1943г.
280. Послушание, ООК , София
Само живите се нуждаят от свобода, а не умрелите.
280.2 Послушание ( втори вариант )
Умрелите хора, значи, са свободни в гробищата. Умрелите хора не се нуждаят от свобода, живите се нуждаят от свобода.
24.10.1943г.
281. Плодовете на Духа,  УС , София
281.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Тези умрелите хора трябва да се родят, да им се дадат тела.
27.10.1944г.
282. Изменена посока, ИБ , ПС , София
282.2 Изменена посока ( втори вариант )
Не е добър обичаят да се раздават дрехите на умрелите.
1.11.1944г.
283. Факти, закони, причини, ИБ , ПС , София
Хубаво, знаем колко хора са умрели, каква полза ще придобием? Те умрелите хора страдат. Някой път българите нали отиват на гробищата, че поливат с вода гроба на умрелите.
283.2 Факти, закони и причини ( втори вариант )
Какво ще придобием, ако знаем това? Умрелите, ранените страдат.
13.12.1944г.
284. Най-голямото благо, ИБ , ПС , София
Забравил, че е проповядвал, че не трябва да се плаче за умрелите, като чете телеграмата и заплакал.
284.2 Голямото благо ( втори вариант )
Забравил, че проповядвал да не се плаче за умрелите.
Аз виждам умрелите като малки снежни топки, които се топят и увеличават водата.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.