Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.4.1914г.
1. Мисли от г-н П. Дънов, ИБ , Бургас
Душата обладава целия гръден кош, обаче пребъдва под лъжичката, гдето се усещат удоволствията.
3.11.1918г.
2. Призваните,  НБ , София
Това са хора на удоволствията.
2.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Това сѫ хора на удоволствията.
11.4.1920г.
3. Отиде след Него,  НБ , София
Веднъж завинаги трябва да се ликвидира с удоволствията и да кажем: Всички на работа! Казвате: Като дойде на земята, Христос ще оправи света. – Не очаквайте всичко от Христа.
25.2.1923г.
4. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
4.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Планината изключва удоволствията.
22.4.1923г.
5. Петимата братя, НБ , София
В заключение на това казвам: Много проповедници и владици, религиозни и светски хора, учени и прости, така се увличат в своите интереси, в парите, в удоволствията, че като минава Христос през моста, те стоят захласнати и забравят да го затворят.
5.3.1924г.
6. Двете граници, ООК , София
Тия пък, които живеят по долините, са хора повече материалисти, хора на живота, на удоволствията.
25.5.1924г.
7. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Обаче, и духовният живот има две страни: външна, която се отнася до чувствата, до удоволствията, до стремежа към външната красота; и вътрешна страна, която се отнася до онзи непреодолим стремеж към великото и красивото в света.
8.9.1924г.
8. Най-малкото, КД , София
В такъв случай, когато стомахът иска много да яде, няма да го задоволявате, ще му дадете само малко и ще му кажете: „Стига ти толкова.“ Удоволствията отвън не са естествени работи, те са изкуствени.
29.10.1924г.
9. Темпераментите, ООК , София
Всички онези, у които преобладават силите на стомаха, гърдите и кръвоносните съдове, са хора повече на живота, на удоволствията, на света.
19.7.1925г.
10. Което вие видите,  НБ , София
Помнете, човѣкъ, който търси любовьта на свѣта, човѣкъ, който търси удоволствията, той е човѣкъ безъ душа.
10.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Помнете, човек, който търси любовта на света, човек, който търси удоволствията, той е човек без душа.
27.12.1925г.
11. Показа им ръцете си,  НБ , София
Вие разглеждали ли сте си ръцете, за да видите, че всички ръце не са еднакво устроени? Онези хора, които обичат удоволствията, които обичат да си похапват, да си попийват, да говорят за кокошчици, за патици, за ядене, за пиене, техните ръце са дебелички и много добре устроени.
21.11.1926г.
12. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Преди да се ожени за своята любима, той си мислил: “Смисълът на живота не седи в любовта към науката, нито в усилената работа, но в яденето, в пиенето и в удоволствията.
12.6.1927г.
13. Типове и образи,  МОК , София
Удоволствията и бързите преживявания не са истинският живот.
19.8.1927г.
14. Пътят на ученика, СБ , София
Всички знаете какво нещо са удоволствията.
21.8.1927г.
15. Обич към знанието, СБ , София
Чистият живот се ползва от благата и придобивките на живота, но не и от удоволствията в живота.
1.1.1928г.
16. В образ Божи,  НБ , София
Някой казва: Аз не мога да се откажа от удоволствията в живота; не искам да живея като отшелник.
22.8.1928г.
17. Ключът на живота, ООК , София
Да уповава човек на заека, значи да уповава на удоволствията в живота. И в такъв случай, както заекът бяга от най-малката опасност, така и човекът на удоволствията пада духом и от най-малките страдания и изпитания. Обаче нито животът на удоволствията, нито животът на черния труд са в състояние да спасят света.
24.8.1928г.
18. Дейност и почивка,  МОК , София
Той търси охолния живот и удоволствията.
18.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Той търси охолния животъ и удоволствията.
Лѣнивиятъ човѣкъ търси удоволствията въ живота.
1.9.1929г.
19. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Удоволствията не представят живота. Удоволствията, страстите, кривите мисли и чувства ограничават живота.
19.2 Да имат живот ( втори вариант )
Чрез удоволствията хората ограничават живота си, чрез страстите хората ограничават живота си, чрез своите криви мисли и чувства хората ограничават живота си.
6.9.1929г.
20. Смяна на състоянията,  МОК , София
20.2 Сменяне на състоянията ( втори вариант )
Но идва един богат, а понеже Венера обича удоволствията, тя се спира на него.
15.11.1929г.
21. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
Видите ли, че някой геолог тръгне с автомобил, с голям багаж и с няколко слуги, ще знаете, че той има предвид удоволствията в живота, а не науката.
5.2.1930г.
22. Новите веяния, ООК , София
Всяко удоволствие води след себе си наказание. - Нали трябва да се живее? - Животът и удоволствията са две различни неща.
10.9.1930г.
23. Отличителна черта, ООК , София
Всеки човек, който е изгубил истинската представа за Бога и е влязъл в света на удоволствията, прилича на червей, който пълзи по нечистотиите.
28.1.1931г.
24. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Дето са удоволствията, там е злото! Ще кажете, че човек трябва да си хапне, да си пийне, да се повесели. Животът на удоволствията е присъщ и на животните.
6.12.1931г.
25. Жал ми е за народа,  НБ , София
Питам: ти, който толкова много обичаш Христа, защо не се откажеш от удоволствията на живота и не тръгнеш като Него от село в село да проповядваш учението Му? Ти седиш в стаята си и разискваш върху това, което Христос никога, не е проповядвал.
28.2.1932г.
26. След това,  НБ , София
Търсиш живота в удоволствията на земята - там никога няма да го намериш. Сега, когато аз говоря така, ще кажете: "Човек не трябва ли да има удоволствия?" Той не трябва да се заблуждава в удоволствията, ние идваме до крайност.
25.9.1932г.
27. Превръщане на числата,  НБ , София
27.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Дотогава, докато имаш слабост към парите, дотогава, докато имаш слабост към славата, към гордостта, към удоволствията на живота, никога не можеш да бъдеш щастлив.
27.11.1932г.
28. Мисълта – мощна сила,  УС , София
Например, може да развалиш гласа си. – Как? – Като не спазваш известни правила: злоупотребяваш с удоволствията, ядеш люто, излагаш се на течение.
19.4.1933г.
29. Слушайте разумното, ООК , София
29.2 Слушайте разумното ( втори вариант )
То е ухо на удоволствията.
3.5.1933г.
30. Прави разсъждения / Човешката уста, ООК , София
Изучавайте устата на човек, който обича удоволствията. Колкото повече се отказва от удоволствията, толкова повече линията се изправя.
4.3.1934г.
31. Обичай Божественото, УС , София
Всичко му иде да захвърли, да тръгне по този път заради удоволствията в света, тъй, както другите живеят, иска да се развесели, да си поживее, да си похапне.
14.10.1934г.
32. Каин и Авел,  УС , София
Той обича парите, къщата, имотите, удоволствията и т.н.
28.11.1934г.
33. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Кои са удоволствията на долината? Долините си имат известни мъчнотии, но си имат и известни блага.
21.7.1935г.
34. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Той търси удоволствията в живота.
8.11.1935г.
35. Божественият извор,  МОК , София
Ограничи в себе си удоволствията.
17.2.1937г.
36. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
Ние искаме удоволствията в живота. Оставете удоволствията настрани.
23.6.1937г.
37. Временно и постоянно, ООК , София
Потребни са удоволствията, но трябва да знаеш какво удоволствие да вземеш.
4.7.1937г.
38. Смекчаване на злото,  УС , София
Ако тръгнеш в пътя на удоволствията, не само че нищо няма да придобиеш, но ще се провалиш.
20.3.1938г.
39. Добрите плодове,  УС , София
Като казвам, че не трябва да се къпете в реки, където има крокодили, с това не искам да кажа, че съм против удоволствията.
24.7.1938г.
40. Азбука на разбирането, СБ , РБ , 7-те езера
Докато мислите само за приятелите си и за вашите ближни, вие сте още в кръчмата на живота, в мястото на удоволствията.
10.3.1939г.
41. Ценност, съдържание и форма,  МОК , София
Свинята обича много удоволствията.
30.7.1939г.
42. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
Какво ще кажете за удоволствията в живота? Удоволствията не са нищо друго, освен учреждения, в които събличат човека.
42.2 Разумност ( втори вариант )
Мислите ли, че удоволствията не са подобни учреждения, дето ви събличат? Като влезеш в едно место на удоволствие, влизаш с палтото, но като излезеш, палтото ви ще изчезне.
10.9.1939г.
43. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Този човек обича удоволствията, да си хапне и пийне, но той е последен кандидат за светия.
28.9.1941г.
44. Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ , София
Всеки човек обича удоволствията.
25.2.1942г.
45. Нови насоки, ООК , София
Ако обичате удоволствията в живота, яденето, пиенето, ще се хванете за червения цвят.
11.10.1942г.
46. Отмерени принципи и изявени факти,  НБ , София
Много тщеславен беше, обичаше удоволствията.
23.12.1942г.
47. Нов поздрав, ООК , София
Свинята не е лоша, защото в свинята няма Ш-то, но е материалистка, много обича живота, много обича удоволствията.
24.1.1943г.
48. С благодат и истина, НБ , София
Ако носът е много широк, тогава е много чувствителен, обича да си похапва, обича удоволствията, работлив е, но той обича другите да работят, а той да заповядва.
24.10.1943г.
49. Да оздравееш, НБ , София
С отказването си, тя искаше да му докаже, че не обръща внимание на такъв цар, който има толкова много жени, който не служи на Бога, но се занимава с ядене и пиене и с удоволствията на живота.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.