Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


20.10.1898г.
1. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Търпението Му е вън от границите си, повикан съм, да туря край на множество злини.
8.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
Силата е в търпението, но и то си има своите граници.
Но Любовта изисква търпение, до когато се препълни чашата на търпението и тогава беззаконията се посещават.
14.7.1900г.
3. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Положи търпението в душата си и ме чакай, докато се облека в силата си и застана да се съдя за правдата си.
27.8.1910г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Значи, то е търпението.
31.8.1910г.
5. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Какво нещо е търпението – неволята ли? Не, търпението е смелост и решителност, владане на себе си и липса на всякакъв страх. Търпението е за тия хора, които имат здраве и сила.
23.8.1911г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
А тия страдания са чашата, която, понеже прилича на цвят, защото има формата на лале, показва, че страданията чрез търпението, т.е. чрез претърпяването на страданията животът ни ще се разцъфти и цветът ще се оплодотвори и ще стане добър плод.
А пък когато призоваваме Христа като Исус, то значи, че ще трябва да се научим на търпение — Исус е символ на търпението.
19.12.1913г.
7. Постоянството. Благословение от Бога, ИБ , В.Търново
Търпението е едно качество на Бога и за да го придобиете, иска се постоянство.
19.7.1914г.
8. Любовта, НБ , София
А знаете ли смисъла на търпението? То е основният стълб на живота. Та с каквато работа да се заемем, каквито блага и да искаме да добием в живота, за нас търпението е безусловно необходимо. Мнозина казват: „Търпението – това е волевост“. Не, търпението е велико качество, и в човешкия характер няма по-благородна черта от него. Търпението не се ражда с човека, трябва да се добие; Любовта може да ни дойде даром, но търпението трябва да го придобием. А страданието е един процес, чрез който може да се придобие търпението; този е методът за придобиване на търпение.
Но Любовта казва и друго – търпението е пътят, по който тя може да дойде в човешкото сърце.
Та затуй онези от вас, които могат да разбират, трябва да схванат в какво се състои търпението в пълния смисъл на думата – не онова търпение да понасяш обиди: то още не е търпение; тайната на търпението е, когато човек ви обиди, да намерите в обидата добрата страна и да я използвате. Като отидете у вас, почнете да размишлявате и да се молите на Господа да разберете търпението.
Само след като научим тия две качества – търпението и благосклонността – ние ще научим историята на нашия живот, ще научим защо сме слезли на земята. Пак ще ви наведа примера с житното зърно, че в света няма от всички сегашни плодове по-примерно от житното зърно: ако искате да изучите процеса на търпението, вижте търпението на житното зърно.
Сега само това ще ви кажа: ако вземете първо да изучите търпението в живота – всякога и всичко да претърпявате със смирение и радост – ще намерите истината.
2.8.1914г.
9. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Търпението е една черта в характера, с която човек не се ражда, но която се придобива с усилия. Всички страдания в света имат за цел само да сформират у нас търпението, да се научим да търпим, да бъдем хладнокръвни, да гледаме с вяра на бъдещето и каквито несгоди и разочарования да имаме, никога да не се обезсърчаваме.
9.8.1914г.
10. Законът на служенето, НБ , София
Да бъдеш търпелив не значи да бъдеш вол; търпението е разумен акт; за да можем да претърпим външните несгоди на живота, трябва да имаме вътрешно равновесие на душата, сърцето и ума.
Вие от дълго време сте християни, всички Христос следвате, но ако Той ви повика на изпит сега, колцина от вас бихте издържали изпит върху търпението и смирението, ако ви даде да разрешите задачата не само теоретично, но и практично, или пък върху другите човешки добродетели: Правдата, Любовта, Истината, Мъдростта? Мислите ли, че не бихте пропаднали на изпита? Дали ви обичат хората, вие го разбирате, но дали вие обичате другите, не сте го разбрали.
23.8.1914г.
11. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
После, гледайте Го на кръста и се възхищавайте от търпението, което е имал, за да изнесе света.
25.10.1914г.
12. Условията на вечния живот, НБ , София
Нека слугинята прегори вашето ястие – това да не ви смущава: когато готвите вечен живот за вас, имайте търпението и самообладанието на онзи философ, който като работил 20 години върху известни математически въпроси, които отбелязвал върху листчета, не се разгневил на слугинята, когато се върнал в къщи и видял, че тя, при разтребването на стаята, хвърлила в огъня всичките му листчета, а трябва да вардите вашите листчета.
22.10.1916г.
13. Да я не пия ли?,  НБ , София
13.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Тя е имала търпението деветдесет и девет пъти да го дига и да не успее да го изнесе, и едва на стотния път е успяла да го изнесе.
16.11.1916г.
14. Петте разумни девици,  НБ , София
Бих желал и вие да имате търпението на земята.
19.11.1916г.
15. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
Какво ще се научите? Първо - търпението.
1.1.1917г.
16. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
И тъй, пътят на страданията и радостите е път за постигане на търпението.
Сега ви оставям да мислите върху смирението, търпението и Любовта.
16.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
И тъй, пѫтьтъ на страданията и радоститѣ е пѫть за постигане на търпѣнието.
Сега ви оставямъ да мислитѣ върху смирението, търпѣнието и Любовьта.
1.4.1917г.
17. Виделината,  НБ , София
Когато писателите изгубят тази виделина, те стават безплодни; когато учителите я изгубят, изгубват своите методи и не могат да преподават; когато майките я изгубят, липсва им търпението и любовта и не могат да възпитават.
12.4.1917г.
18. Влиянието на музиката, ИБ ,
На търпението коя дума можете да турите като противоположна? - На това противоположната е милосърдието.
15.4.1917г.
19. Радвайте се, НБ , София
Затова, имайте търпението на гръцкия философ Епиктет, който, чрез търпение, от роб станал философ.
19.2 Радвайте се ( втори вариант )
Ние трѣбва да имаме търпението на онзи гръцки философъ, който е живѣлъ прѣзъ врѣмето на апостолъ Павелъ.
Ако едно житно зърно го садите 19 години наредъ и ако имате търпението да го наглеждате, то ще стане голѣмо, като цѣлата земя.
29.4.1917г.
20. Чистосърдечните,  НБ , София
За да те обичат хората, приложи търпението си, да почакаш няколко дена, докато минат през песъчливите пластове и се пречистят.
Имайте търпението, да ви нарисува той, за да видите сами чертите на лицето си, живо свидетелство на вашия живот.
20.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Ние трѣбва да имаме търпението на онзи художникъ, който като изрисувалъ една картина и не можалъ да изрисува обущата на фигурата, помолилъ единъ кондурджия да ги направи.
20.5.1917г.
21. Доброто съкровище,  НБ , София
Неволята се налага на човека, а търпението е резултат на разумната човешка воля.
21.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Неволята ти се налага, а търпѣнието се дължи на човѣшката воля.
2.8.1917г.
22. Писмо - 2 септември 1917 г., ИБ , Варна
Да бъдете умни и незлобливи, силни във вярата и търпението, смели и неустрашими за Бога.
2.9.1917г.
23. До всички приятели, ИБ , Варна
И като знаете, че скръбта произвежда търпение, а търпението - опитността, а опитността - надеждата, а надеждата не посрамява, защото любовта Божия излеяна в сърцата чрез дадената Духа Светаго.
21.7.1918г.
24. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Ако търпението му се подложи на изпит, ще види, че няма търпение. Търпението се изпитва само в скърбите и страданията, в мъчнотиите.
Търпението, например, е една Добродетел. Затова, когато сте скръбни, приложете търпението си, да опитате неговата сила и влияние. Който не прилага търпението си, прилага неволята, но тя е тежест. Неволята подразбира закона на необходимостта, а търпението – закона на Любовта. Само търпението е в състояние да превърне грубата материя на скръбта във фина; това значи, превръщане на скръбта в Радост.
Павел казва: „Ако чрез Надежда и радост животът ти не се подобри, влез в скръбта и търпението; ако и там нямаш резултат, влез в молитвата и постоянството.” Ако някой е започнал от молитвата и постоянството, и животът му не се е подобрил, да влезе в скръбта и търпението, а оттам – в Радостта и Надеждата. Ако прилагаш само молитвата, в този метод има 50% изключения; ако прилагаш само скръбта и търпението, има 25% изключения; ако прилагаш Любовта и радостта, никакви изключения няма. В Любовта и в радостта влизат Вярата, Надеждата, молитвата, постоянството и търпението.
И тъй, ако някой се оплаква, че работите му в семейството или в обществото не вървят добре и мисли, че е нещастен, че съдбата го гони, нека влезе в скръбта и търпението; ако и тук не му върви, да влезе в Надеждата и радостта; ако и тук е недоволен, да влезе в молитвата и постоянството. Скръбта и търпението, Надеждата и радостта, молитвата и постоянството представляват три чифта тройки от три различни свята. Като изучавате скръбта и търпението на физическия свят, ще се качите в по-горен, да изучавате съотношението между формите.
24.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Ако търпението му се подложи на изпитъ, ще види, че нѣма търпение. Търпението се изпитва само въ скърбитѣ и страданията, въ мѫчнотиитѣ.
Търпението, напримѣръ, е една добродетель. Затова, когато сте скръбни, приложете търпението си, да опитате неговата сила и влияние. Който не прилага търпението си, прилага неволята, но тя е тежесть. Неволята подразбира закона на необходимостьта, а търпението — закона на любовьта. Само търпението е въ състояние да превърне грубата материя на скръбьта въ фина; това значи, превръщане на скръбьта въ радость.
Павелъ казва: „Ако чрезъ надежда и радость животътъ ти не се подобри, влѣзъ въ скръбьта и търпението; ако и тамъ нѣмашъ резултатъ, влѣзъ въ молитвата и постоянството. Ако нѣкой е започналъ отъ молитвата и постоянството, и животътъ му не се е подобрилъ, да влѣзе въ скръбьта и търпението, а оттамъ — въ радостьта и надеждата. Ако прилагашъ само молитвата, въ този методъ има 50% изключения; ако прилагашъ само скръбьта и търпението, има 25% изключения; ако прилагашъ любовьта и радостьта, никакви изключения нѣма. Въ любовьта и въ радостьта влизатъ вѣрата, надеждата, молитвата, постоянството и търпението.
И тъй, ако нѣкой се оплаква, че работитѣ му въ семейството или въ обществото не вървятъ добре и мисли, че е нещастенъ, че сѫдбата го гони, нека влѣзе въ скръбьта и търпението; ако и тукъ не му върви, да влѣзе въ надеждата и радостьта; ако и тукъ е недоволенъ, да влѣзе въ молитвата и постоянството. Скръбьта и търпението, надеждата и радостьта, молитвата и постоянството представятъ три чифта тройки отъ три различни свѣта. Като изучавате скръбьта и търпението на физическия свѣтъ, ще се качите въ по-горенъ, да изучавате съотношението между формитѣ.
23.7.1918г.
25. Заведеевата майка,  НБ , София
Помни, че щедростта е свързана с търпението.
Голямо е търпението им, но те издържат най-много до петнайсет пъти. Като приемат просякинята петнайсет пъти, след това изгубват търпението си и я изпъждат. Те трябва да работят още върху търпението, трийсет пъти да приемат просякинята и пак да не им дотегне.
25.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Помни, че щедростьта е свързана съ търпението.
Голѣмо е търпението имъ, но тѣ издържатъ най-много до 15 пѫти. Като приематъ просякинята 15 пѫти, следъ това изгубватъ търпението си и я изпѫждатъ. Тѣ трѣбва да работятъ още върху търпението, 30 пѫти да приематъ просякинята и пакъ да не имъ дотегне.
28.7.1918г.
26. Събличане и обличане,  НБ , София
Преди да си легнете, измийте се, облечете се с чиста, нова дреха; оградете се с Любовта, с Вярата, с Надеждата, с търпението и с красотата, и така се явете пред Господа.
26.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Преди да си легнете, измийте се, облѣчете се съ чиста, нова дреха; оградете се съ любовьта, съ вѣрата, съ надеждата, съ търпението и съ красотата, и така се явете предъ Господа.
25.8.1918г.
27. Скритият квас,  НБ , София
Ако онези, които слушат Божието Слово, нямат търпението и постоянството на домакинята, те стоят по-ниско от нея.
27.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Ако онѣзи, които слушатъ Божието Слово, нѣматъ търпението и постоянството на домакинята, тѣ стоятъ по-низко отъ нея.
22.9.1918г.
28. Двамата братя,  НБ , София
Аз и до днес още изпитвам търпението си, искам да зная колко съм търпелив. Този ден беше за мене матуритетен, държах матура по търпението.
И дяволът изпитва търпението на хората.
28.2 Двамата братя ( втори вариант )
Азъ и доднесъ още изпитвамъ търпението си, искамъ да зная, колко съмъ търпеливъ.
Този день бѣше за мене матуритетенъ, държахъ матура по търпението.
И дяволътъ изпитва търпението на хората.
13.10.1918г.
29. Двата полюса,  НБ , София
Например, волът е символ на търпението, но той има рога, с които разрешава социалните въпроси.
Защо и вие да нямате търпението и постоянството на този мъж, да носите в ума си вашите Добродетели двайсет и осем години, докато най-после се реализират? Който прояви това постоянство, той ще оздравее.
29.2 Двата полюса ( втори вариант )
Напримѣръ, волътъ е символъ на търпението, но той има рога, съ които разрешава социалнитѣ въпроси.
Защо и вие да нѣмате търпението и постоянството на този мѫжъ, да носите въ ума си вашитѣ добродетели 28 години, докато най-после се реализиратъ? Който прояви това постоянство, той ще оздравѣе.
19.1.1919г.
30. Голямата вяра,  НБ , София
Не изнудвай близките си, нито изпитвай търпението им. Христос изпитва търпението на учениците си чрез хананейката.
15.6.1919г.
31. Учител и Господ,  НБ , София
Приложете търпението, т.е. развийте ума и волята, махнете подозрението и го заместете с творческа Любов.
26.8.1919г.
32. Първи наряд за 1919/20 г., СБ , В.Търново
По време на поста ще размишлявате върху една от следните Добродетели: през първия пост – милосърдието, през втория – радостта, през третия – търпението, през четвъртия – вярата, през петия – надеждата, през шестия – сърцето, през седмия – волята, през осмия – душата, през деветия – духа, през десетия – чувствата, през единадесетия – Царството Божие, и през дванадесетия – Божията Любов и Божията Мъдрост.
1.2.1920г.
33. Земният и небесният,  НБ , София
За да придобием тия знания, нужно ни е търпение, основано на Божията Любов. – Как се придобива търпението?
Така се учи търпението.
И тъй, новото време, което сега иде, изисква от вас търпение, търпението изисква вяра, вярата – любов, любовта – послушание, а послушанието – знание и мъдрост.
Запишете си следните мисли: търпението изисква вяра, вярата – любов, любовта – послушание, а послушанието носи знание и мъдрост.
Той ни облива със своята любов, посочва ни я, и така усилва в нас вярата и търпението.
33.2 Земният и небесният ( втори вариант )
" „Да, но търпението ти е малко.
Ако не научим урока на търпението, на другия ден пак ще ни дадат торбата и хайде на нивата.
И тъй, в новите времена на живота, борбата, която сега започва, изисква от вас търпение, търпението изисква вяра, вярата - любов, любовта - послушание, а от послушанието в света идва знанието и мъдростта.
И тъй, сега като се върнете, запазете тия думи: търпението изисква вяра, вярата - любов, любовта - послушанието, а послушанието носи знание, а знанието е необходимо.
Ние сме сега в пъкъла и следователно Този Господ сега ни изважда из пъкъла, като ни показва Своята любов, полива ни с нея, като усилва у нас вярата и търпението.
5.3.1920г.
34. Вяра, ИБ , БС , София
Някой няма търпение – дай му твоето саханче на търпението; друг няма Вяра – дай му твоето тиганче на Вярата; трети няма възглавничка – дай му от твоите.
10.5.1920г.
35. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Търпението произтича от Обичта.
10.4.1921г.
36. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
36.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Ако жената имаше търпѣнието да изслушва тъй дълго мѫжа си, ако той имаше търпѣнието да разказва какъ се готви пълнена кокошка, какъ да нѣматъ търпѣнието да изслушатъ и двамата какъ се приготвя щастието? Това е единъ методъ, това сѫ закони, който сѫществуватъ дълбоко въ нашата душа.
19.8.1921г.
37. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
А знаете ли какво означава телец? Това е човек, който е победил всички трудности с търпението си.
13.4.1922г.
38. Природни методи, ООК , София
Тъй ще разберете търпението като ученици.
38.2 Природни методи ( втори вариант )
Какво означава търпението? Някой мисли, че като въздържа гнева си, е търпелив.
Търпението се изпитва лесно чрез кредиторите.
20.4.1922г.
39. Предназначението на музиката, ООК , София
Търпението не трябва да бъде като база за отслабване на ума, а за засилване, укрепване.
39.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Важно е къде трябва да прояви търпението си. Има случаи, когато търпението произвежда обратни резултати, а тук се изисква такова търпение, което да произвежда положителни резултати. Ние препоръчваме търпението само тогава, когато умът постепенно се укрепва.
15.6.1922г.
40. Мисъл и действие, ООК , София
40.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
При това трябва да приложите търпението си; не мислете, че с бързане ще постигнете нещо.
5.7.1922г.
41. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
След като придобиете търпението на растенията и подвижността на животните, вие ще минете към човека.
41.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Като придобиете търпението на растенията и подвижността на животните, вие ще минете към човека, да придобиете разсъдливостта, мисълта.
Като придобиете търпението на растенията и подвижността на животните, вие ще минете към човека, за да придобиете разсъдливостта, мисълта.
4.8.1922г.
42. Превръщане на енергиите, ООК , София
Ние не можем да изискваме от някой човек да бъде търпелив, не трябва да му налагаме търпението отвънка. Търпението не може да бъде всеки момент. Търпението някога е съвместимо, някога е несъвместимо. Следователно, в туй отношение, търпението си има място и ние трябва да бъдем като Бога.
42.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Ще кажете на някого, че трябва да бъде търпелив и му налагате вашата воля. – Ако може да бъде търпелив, той сам ще прояви търпението си, но не външно. Търпението е вътрешен процес, не може да се налага отвън. Има случаи в живота, когато търпението е неприложимо. Тогава и търпелив да е човек, пак не може и не трябва да прилага търпението си.
Тук търпението има смисъл.
Правете опити със себе си, за да изпитвате търпението си.
17.8.1922г.
43. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
На другиго казва: "Разреши задачата на търпението! Веднага."
27.8.1922г.
44. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Христос ще ти зададе първия въпрос: „Разреши задачата за милосърдието!“ Излез на дъската, сам разрешавай! Много добре, седни; върви сега и прилагай тази задача! На другиго учителят казва: „Разреши задачата на търпението!“ И всеки ученик разрешава експедитивно и всичко върви.
15.10.1922г.
45. Ангел Господен говори, НБ , София
Питате: Кога ще разберем смисъла на живота? – Когато изнесем всички зрънца от хамбара. – Търпение се иска за това. – Търпението е само във великата любов, която може да запали човешките умове, сърца и души.
5.11.1922г.
46. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Търпението е качество на любовта. В основата на съзнателната любов лежи търпението. – Защо търпиш? – За любовта.
17.12.1922г.
47. Музиката – средство за концентриране, ООК , София
Аз зная от опит какво нещо е търпението.
3.1.1923г.
48. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Чрез търпението човек придобива Свобода. Търпението е качество на волята, а неволята е отрицателно качество на ума.
21.1.1923г.
49. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Двѣ хиляди години вече, гонени сѫ, за да изучатъ културата на търпѣнието и благоразумието.
7.2.1923г.
50. Добри навици,  МОК , София
Мнозина смесват търпението с неволята.
50.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
В търпението всякога присъства умът, присъстват висшите умствени способности.
8.4.1923г.
51. Точността, ООК , София
Вие правили ли сте някакви научни наблюдения, с които да развивате търпението си? Аз съм изучавал характера на българите цели 11 години.
9.5.1923г.
52. Движение на разумните сили,  МОК , София
Ако равновесието ви се наруши, ще вземете четка и бои, ще рисувате картината на търпението. Щом запазите равновесието си, ще знаете, че сте завършили картината на търпението.
9.9.1923г.
53. Двата метода на природата,  НБ , София
Търпението е едно качество на разумните и велики хора: само здравият човек, само благородният, само умният, само съзнателният човек може да бъде търпелив. А търпението е едно движение нагоре.
24.10.1923г.
54. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
Всички вие трябва да научите великия закон на търпението. Търпението учат те.
28.10.1923г.
55. Живите точки в природата,  МОК , София
Буквата Т горе на A-то означава търпението. Търпението е едно отмерено движение на съзнанието, което означава: аз ще постигна на дело това, което желая.
Търпението не е неволя, то е качество на разумния човек.
21.11.1923г.
56. Силовите линии в природата, ООК , София
В него търпението е силно развито.
25.11.1923г.
57. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Но по някой път вие смесвате търпението с неволята. Обаче малко хора съм срещнал да познават търпението. За да научите търпението, за да го придобиете, изисква се не един живот, но 10, 15 живота. Търпението е разумна сила. Тези хора не се дуелират, те изучават търпението.
6.1.1924г.
58. Едно ти не достига!,  НБ , София
Ако аз имам търпението да го изслушам, и той трябва да ме изслуша.
6.1.1924г.
59. Отношения между проявите в природата, МОК , София
Щом знаете това, не трябва да се обезсърчавате и да казвате: Моята работа се е свършила, ами… Не, природата съзнателно ви спъва и казва: „Тук ще започнеш да учиш търпението!“ Питам ви: вие как учите търпението? Аз бих желал да зная какъв е вашият метод за изучаване на търпението. Търпението, това е превърната неволя. Човек, за да придобие търпението, най-първо трябва да премине през неволята. Ти можеш да минеш от неволята към търпението само чрез един разумен живот. Търпението е качество само на силния, на разумния човек.
20.2.1924г.
60. Обектът на съзнанието, ООК , София
Търпението в човека морално чувство ли е, или лично? Когато някоя жена търпи мъжа си, от морални съображения ли търпи? Тя е много весела, казва: „Аз ще ти направя това, онова – всичко.“ От морални съображения ли, или от политика е това? Вие имате ли опитността на това търпение, за което говорите.
12.3.1924г.
61. Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК , София
Ще разгледате как сте приложили търпението, милосърдието, смирението, кротостта, въздържанието, Любовта и Истината.
23.3.1924г.
62. Брат ти си дойде,  НБ , София
Търпението, кротостта, въздържанието, самообладанието, проницателността са качества, които човек сам може да изработи.
13.4.1924г.
63. Търпение, МОК , София
Сега, запример, говорим за търпението. Търпението е нещо много необходимо за всинца ви. И знаете ли какъв е знаменателят на търпението? С какво число да означим идеалното търпение? Аз ще ви кажа. Каква част съставлява вашето търпение от идеалното търпение? Какъв ще бъде числителят на търпението? Знаменател имате вече, направете изчисление, да видите какъв ще бъде и числителят на търпението. Търпението на най-малкото същество в света е 1 / 100 000 000 част от цялото.
Сега, вие как схващате търпението? Как бихте го определили? Каква сила е търпението у човека? За какво служи то? Търпението има две страни: едното е съзнателното, разумното търпение, а другото се налага по необходимост. В тия случаи търпението му се налага. В търпението има следната отличителна черта: търпеливият човек усеща удоволствие и работи за постигането на един краен резултат. Затуй, когато говорите за търпението, само така трябва да го разбирате; само така можете да имате добри резултати.
За онези, които не са работили върху търпението в миналите векове, се изисква повече време; за вас се изисква по-малко време, но не мислете, че ще можете да го добиете за един или за два часа.
Търпението не върви съобразно часовника на света. Търпението определя времето. Значи, търпението е най-разумното качество на човешката душа.
И тогава градината ще я наречем „градината, в която се учи търпението“. Ще знаем как прогресира търпението. Ако картошките станат много хубави, търпението върви добре; ако картошките не станат, още ще копаете. Следователно всичко в живота се определя от търпението и вътрешното разположение на духа. Най-хубавият метод за придобиване на търпението е работата.
20.4.1924г.
64. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Търпението също тъй е сглобено от ред сили. Търпелив ли се ражда човек? Не, той не се ражда търпелив, но после добива търпението.
20.4.1924г.
65. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Няма по-велика черта в човешкия характер от търпението.
Търпеливият е изучавал търпението с години, не го е придобил изведнъж. – Той не е чувствителен, затова търпи. – Не, характер има този човек.
18.6.1924г.
66. Малкото приложение, ООК , София
Хубаво, ако вие не можете да разрешите една задача на Милосърдието правилно, ако не можете да разрешите една задача на Търпението правилно, ако не можете да разрешите една задача на Вярата правилно, ако не можете да разрешите една задача на Надеждата правилно, питам ви тогава: в какво седи вашата способност? Ще кажете: „Аз не съм търпелив, но съм умен човек.“ Ум без търпение – това е колело без ос.
12.8.1924г.
67. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
В света много мъчно се учи урокът на търпението. Досега е работила неволята, но отсега нататък ще работи търпението.
Аз говоря така, но ще ви накарам, и търпението ще научите, и милосърдието, и добрите обноски, и надеждата ще влезе във вас, и волята, и всичко ще дойде.
10.12.1924г.
68. Неразбраното, ООК , София
Някой казва: „Търпях, търпях, но с търпение работа не става.“ Вие не сте научили още какво нещо е търпението. Търпението е най-красивото нещо, което човек може да придобие на Земята. Ние смятаме търпението за една отлична черта! Да може човек разумно да търпи – това е една отлична черта! Виждаш, че някой човек плаче.
7.1.1925г.
69. Проекции, ООК , София
Например вземете търпението. На какво е проекция търпението? Вие ще ми дадете сега разни мнения. Учениците да мълчат! Търпението е известна разумна сила, която действа в Природата. Следователно търпението е една сила, която ще донесе устой, една вълна на постоянство във физическия свят. Търпението е черта, необходима за всички! То се подкрепя от закона на Любовта. Любовта в проявлението си в духовния свят е малка топлинка, която дава директива на търпението.
Този ученик толкова разбира.“ Търпението е необходимо за нас, за да не харчим напразно своите сили.
Де ще турите търпението? На какво го уподобявате? Ами Любовта на какво я уподобявате? Де ще я турите в тази къща? Ами на Мъдростта, на Истината каква форма давате? На кое място в къщата ги поставяте? Това са въпроси, върху които може да разсъждавате.
8.2.1925г.
70. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Човѣкъ може да разбира кръста само чрезъ закона на търпѣнието. Кръстътъ, това е търпѣнието. Значи търпѣнието е основното качество на кръста.
70.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Човек може да разбира кръста само чрез закона на търпението. Кръстът, това е търпението. Значи търпението е основното качество на кръста.
22.2.1925г.
71. И пишеше на земята, НБ , София
Кой отъ васъ би ималъ силата, да издържи толкова удари? Кой отъ васъ би ималъ силата слѣдъ тия удари да изнесе своя кръстъ поне до половината пѫть? Това може да направи само човѣкътъ на търпѣнието.
71.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Кой от вас би имал силата да издържи толкова удари? Кой от вас би имал силата след тия удари да изнесе своя кръст поне до половината път? Това може да направи само човекът на търпението.
22.2.1925г.
72. Най-важното,  МОК , София
Те са малки станции, спирки, дето се образува търпението.
22.3.1925г.
73. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Тъй се придобива търпението.
73.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Тъй се придобива търпението.
29.3.1925г.
74. Слънчевите трансформатори,  МОК , София
В тази задача ще опитате търпението си.
8.4.1925г.
75. Отмерените прояви, ООК , София
Сега нека разгледаме една от човешките черти – търпението. Какво нещо е търпението? Ако ви се зададе такава тема, какво ли не бихте казали за търпението.
28.6.1925г.
76. Смяна на състоянията,  МОК , София
Затова човек трябва да учи търпението.
Важна мисъл от тази лекция за вас е мисълта за търпението. Търпението е жизненият елексир на душата. Жертви, воля се изисква за това! Търпението е вътрешно качество на човешката душа, което ние наричаме будна мисъл, или будност на съзнанието.
24.8.1925г.
77. Основни закони, ИБ , В.Търново
Търпението показва любов.
Това е ключът - търпението.
24.8.1925г.
78. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Вярата може да се придобие отвън, тя отвън се дава, но вие трябва сами да придобиете търпението. Тогава от вас търпението, от мен вярата.
Търпението показва степента на нашата любов.
26.8.1925г.
79. Живите образи, СБ , В.Търново
Търпението от вас, вярата от нас; или вярата от нас, търпението от вас, защото ние сме от нетърпеливите хора. И знаете ли защо ние сме нетърпеливи? – Няма защо да носим търпението! Представете си, че аз нямам да давам никому нищо, няма кой да ме безпокои, живея в един свят на Божествена хармония – кому и какво търпение ще показвам? Там никакво търпение не е необходимо. Значи като казвам, че аз съм от нетърпеливите хора и нямам нужда от търпение, подразбирам, че живея в един свят на Божествена хармония, а вие живеете в един свят, дето няма вяра, а търпението се създава сега.
От вас търпението, от нас вярата.
Аз няма да казвам никому, че трябва да ме търпи, аз не употребявам в такъв смисъл думата търпение, но разбирам търпението като закон: да спуснеш дълбоко в земята корените си и да работиш. Търпението – това е проникване дълбоко в живота.
Да направим един договор между вас и мене: от вас търпението, от мен вярата. Тъй ще бъде много добре, ще впрегнем на работа вярата и търпението. Казвам: всички онези от вас, които са в напреднала възраст, и всички, които са млади, ще погледнете на света с очите на търпението и с очите на вярата.
Тогава онези, които носят отгоре вярата, и вие, които носите отдолу търпението – нека всички възприемат от Бога великото благо, което ги очаква.
15.11.1925г.
80. Заведоха Исуса, НБ , София
Я ми кажете, кой е пътят на търпението, как мога да бъда търпелив? Казвам: идете при онзи бук, при онази ябълка, които при всички условия, при всички бури устояват със своите малки дарби, а вие, разумните хора, с всички способности и дарби, които Бог ви е дал, не можете да издържите, не можете да търпите. Казвам: ако един човек не може да търпи колкото един бук, де е неговата културност? Ако един човек не може да устои колкото един заек, а отива да се самоубива, де е неговата културност, де е неговата човещина? Защо Господ създаде дърветата? – За да ни покаже пътя на търпението.
Онези, които не са разбирали това, са се отрекли от живота, по горите са ходили, светии са станали, за да научат закона на търпението; при езерата са живели, за да научат закона на движението; при животните са ходили, за да научат методите на животните; молили са се.
22.11.1925г.
81. Тридесет и осем години, НБ , София
Какво имаше в този човек? Защо цели 38 години чакаше пред тази къпалня? – Той възпитаваше търпението си.
20.12.1925г.
82. Добрата земя,  НБ , София
Кое е благото сърце? – Което принася плод на търпението. В света Истината е добита чрез търпението. Намерите ли нейното дете, търпението, ще намерите и Истината. Когато говоря за търпението, аз разбирам същественото в Истината.
А синът на Истината, това е търпението. И когато Любовта, тази царска дъщеря ви стане приятелка и когато Мъдростта, този царски син, ви стане приятел, и когато търпението, този син на Истината, ви обикне и намери някоя стая във вас да живее, тогава вие ще бъдете най-щастливият човек в целия свят.
17.1.1926г.
83. Благ,  НБ , София
Вземете колкото добрини и да ни е направил Господ в живота, ако някой път ни се случи някое нещастие, което да не е в програмата ни, което не сме предвиждали, ние правим въпрос: как си позволява Господ да не чуе молитвата ни? Не е било време през тия хиляди и хиляди години откак светът съществува, Господ да не е имал търпението да слуша молитвите на всички.
28.2.1926г.
84. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
Какво представлява търпението и как се придобива то? Страданията раждат търпението. Търпението пък създава условия за опитности. Значи страданието, търпението, опитността и знанието представляват една непрекъсната верига.
Сега да се върнем към търпението, страданието, опитността и знанието. Страданията създават търпението. Търпението е преходен стадий за придобиване на опитности. Търпението пък представлява резултат от обработването на неорганизираната материя и от изпичането Ă в приготвената вече пещ.
84.2 Страдание, търпение, опитност, знание ( втори вариант )
Тогава изтълкувайте ми вие търпението какво означава? Как схващате,вие търпението от ваше гледище? Страданието ражда търпението. Търпението създава условия за опитността, опитността вече носи знание със себе си. Търпението дойде ли? Няма го.
Търпението. Значи търпението е преходна стадия за добиване на опитност.
Търпението – почнал си да правиш своята пещ, опитността, направил си пещта.
Търпението, почнал си да правиш своята пещ, градиш в опитността, която имаш, съградено е.
10.3.1926г.
85. Живите закони на добродетелите, ООК , София
За пример, човек не може да бъде милосърден, ако не разбира закона на милосърдието; той не може да бъде търпелив, нито добродетелен, ако не разбира законите на търпението и на добродетелта.
Знаеш ли закона на търпението, пак лесно ще се справяш с мъчнотиите в живота.
И тъй, готови ли сте за работа върху търпението? То не може да се постигне изведнъж, но постепенно. Човек трябва да работи върху търпението съзнателно, без да чака хората да му напомнят, че трябва да бъде търпелив. Всеки трябва сам да съзнава, че работи върху търпението.
14.3.1926г.
86. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
86.2 Трите съзнания ( втори вариант )
Сега коя мисъл вас ви интересува тази вечер? (Как да упражняваме търпението.) Има една най-важна мисъл за днес, всички други са допълнение. С какво ще запалите? В търпението се изискват три качества.
28.4.1926г.
87. Здравословни условия, ООК , София
Питам: Колцина от вас имат търпението на знаменития гръцки философ, Епиктет, който бил зле третиран от своя господар? Господарят му често се сърдил, карал му се, като при това го натискал силно по крака.
16.6.1926г.
88. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Попаднете ли в тази сила на противодействие, вие трябва да приложите търпението си и ако Божественото у вас вземе надмощие, правилно ще разрешите задачата си.
23.6.1926г.
89. Среда и условия, ООК , София
За пример идеите ви за Любовта, за обичта, за милосърдието, за търпението и за всички останали добродетели се различават. Хубаво нещо е разнообразието, но когато се говори за търпението например, има идейно търпение, което в основата си е едно и също за всички хора. Какво мислят хората за него, как се отнасят едни към други, всичко това минава и заминава край него, без да наруши търпението му.
Следния път, като дойдете, ще имате половин час размишление върху търпението; като свършите размишлението си, всеки ще стане тихо и, без да смущава другите, ще си отиде.
4.7.1926г.
90. Запалената свещ,  НБ , София
Търпението е съзнателен процес на ума. Търпението е качество само на свободния човек.
29.8.1926г.
91. Ще се изкоренят, СБ , София
Защо Христос взима думата „растение“? Растението е емблема, символ на търпението в разумния живот.
29.9.1926г.
92. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Ученик, който не може да учи, да си върви! Човек, който не може да търпи, да си върви! Де трябва да вървят тия хора? Да вървят в пътя на съвършенството, дето могат да научат търпението, дето могат да научат какво нещо е любов, мъдрост, истина, правда, доброта и т. н.
Турят едного в затвор и той казва: „Какво да правя в този затвор? Как да изляза оттука?" Казвам: Почакай малко, приложи търпението.
17.10.1926г.
93. Любов и вяра,  МОК , София
93.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Ако искате да учите търпението, пуснете вкъщи един паяк да си прави мрежата и всяка сутрин наблюдавайте.
7.11.1926г.
94. Придобиване на търпение .,  МОК , София
Сега ще ви дам един метод за работа върху търпението. Ще си отбележите, при колко житни зрънца сте възстановили търпението си. По този начин вие ще възпитавате търпението си.
94.2 Придобиване на търпение ( втори вариант )
Сега, ще ви дам един метод за работа върху търпението. Ще си отбележите при колко житни зрънца сте възстановили търпението си. По този начин вие ще възпитавате търпението си.
21.11.1926г.
95. Освобождаване,  МОК , София
За да развие търпението в човека, природата го възпитава по негативен начин.
95.2 Освобождаване ( втори вариант )
И после, в какво седи търпението на човека? Природата постоянно ни възпитава.
15.12.1926г.
96. Неразрешеното, ООК , София
Обаче и търпението се нуждае от известни условия, от известна подкрепа.
31.12.1926г.
97. Трите вида съзнания, ИБ , София
Та по някой път относително е търпението. Не можем да вземем животните за пример на търпението.
Ако проверите, че е вярно, тогава може да го кажете, но дотогава ще прилагате търпението.
30.1.1927г.
98. Дело съвършено,  НБ , София
Често хората говорят за търпение, без да разбират вътрешния му смисъл, без да се спират върху въпросите: защо ни е търпението, как се е зародило то и т.н.? Преди всичко без търпение не може да се постигне никакво знание. Търпението е основа на знанието. Мнозина запитват защо им е търпението? Не може ли без търпение да се живее? – И без търпение може, но нищо няма да се постигне.
Защо е необходимо търпението на човека? – Защото той ще срещне в живота си много противоречия, много мъчнотии, много трудни задачи, които ще трябва да разреши. Всичко това представлява ребуси, които човек ще разреши главно чрез търпението.
Търпението да бъде дело съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.“ Търпение се изисква сега от всички съвременни хора.
Казва се, че човек трябва да има благородна и възвишена душа, мощен дух, за да придобие качествата на търпението.
30.1.1927г.
99. Неизвестни величини,  МОК , София
Един китайски мъдрец искал да опита търпението си. За тази цел Провидението му изпратило един просяк, да види, доколко може да приложи търпението си. Още много има да работиш върху търпението.
20.4.1927г.
100. Посоки и възможности, ООК , София
Търпението се култивира в страданията.
8.5.1927г.
101. Координиране на силите,  МОК , София
Благородството и търпението са качества, свойствени на жената - синът може да придобие тия качества от майка си. Като казвам, че търпението е качество на жената, имам предвид Космическата жена - Девата; с други думи казано: само любещият може да бъде търпелив.
101.2 Координация на силите ( втори вариант )
Благородството, търпението е свойствено на жената и мъжът учи търпението от жената.
8.5.1927г.
102. Сто пеняза,  НБ , София
Има известни органи в човека, които са предназначени за изразяване на милосърдие; други са предназначени за търпението; трети – за вярата; четвърти – за любовта и т.н.
Казвате: кой ще ни избави от болшевиките? Само Истината е в състояние да спаси човечеството от болшевиките като внесе между тях законите на Любовта, Мъдростта, Правдата, Добродетелта, милосърдието, кротостта въздържанието, търпението и т.н.
11.5.1927г.
103. Четирите кръга, ООК , София
Търпението е качество на ангелите. Тъй щото, когато се говори за търпението на вола, подразбираме една черта на ангел, и затова се отнасяме с благоговение към това негово качество.
25.5.1927г.
104. Постъпки, ООК , София
Казвате: Как да придобием търпение? — Търпението се регулира чрез дишането. Колкото по-дълго време човек може да задържа дишането си, толкова по-голямо е търпението му; колкото по-малко време задържа дишането си, толкова по-малко е търпението му. Който иска да развива търпението си, той трябва да започне да задържа дишането си, в първо време десет секунди, после — петнадесет, двадесет, половин минута, една минута и т. н.
1.6.1927г.
105. Съзвучно движение, ООК , София
Много са случаите в ежедневния живот, при които може да се изпита търпението на човека.
Ама не съм търпелив. — Ще решиш задачата на търпението. — Не съм милосърден. — Ще развиеш милосърдието си. — Нямам любов. — Ще работиш, докато развиеш любовта в себе си.
12.6.1927г.
106. Типове и образи,  МОК , София
Коя е главната причина за търпението и нетърпението? Забелязано е, че хора, които не дишат дълбоко, са нетърпеливи и обратно: хора, които дишат дълбоко, са търпеливи.
14.8.1927г.
107. Мислещият човек, МС , София
Много от нашите идеи и стремежи не са разбрани, не са реализирани, но ние трябва да имаме търпението на Бога.
24.8.1927г.
108. Свещеният час, СБ , София
Има ли някакъв недъг, той трябва да има търпението и доблестта да се лекува по всички правила, които окултната наука препоръчва.
9.10.1927г.
109. Мек ответ,  НБ , Русе
Който иска да изпита търпението си, ще го поставят на следния изпит: ще му дадат десет чувала жито, да преброи, по колко зрънца има във всеки чувал. Не, за да изпиташ търпението си до край, трябва да преброиш житните зърна и във вторите пет чувала. Ако някой може да направи опита само с първите пет чувала, той ще си каже: Аз познавам търпението само до петия чувал; от петия нататък не го познавам.
23.10.1927г.
110. По-долен от ангелите,  НБ , София
Какво нещо е търпението? Само ученикът може да разбере търпението. Защо? Защото търпението е качество на душата, а душата е от високо произхождение. Като не разбира смисъла на страданията, като не е придобил търпението, този човек винаги ще живее със съмнения, с колебания срещу Първата Причина на живота.
Като дойде на земята, Христос трябваше да приложи двата велики закона: Законът на смирението и законът на търпението. Следователно, ако някой ви пита, защо сте дошли на земята, ще кажете, че сте дошли да учите законите на търпението и на смирението.
6.11.1927г.
111. И рече Бог,  НБ , София
Търпението е един от великите стълбове, на които се крепи правата мисъл.
9.11.1927г.
112. Космически възприятия, ООК , София
Мога да ви говоря за вярата, за любовта, за търпението, но при най-малкото сътресение вие се спъвате и всичко изгубвате. Докато казвате, че сте търпеливи, смутите се от нещо и търпението ви моментално изчезва. Де отиде търпението ви? Не е достатъчно само да говорите за търпението, но трябва да го запазите в себе си.
23.11.1927г.
113. Свещ, която не гасне, ООК , София
Говорите за търпение, без да сте изпитали търпението си.
27.11.1927г.
114. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Преди всичко, човек трябва да развива в себе си търпението. Материалите, които са необходими за развиване на търпението, съществуват в природата, но човек трябва да знае, де да ги намери и как да ги използва. Всичко друго мога да проповядвам даром, но дойде ли до търпението, аз обирам човека по всички правила. Търпението може да се уподоби на онази красива, царска дъщеря, която била открадната от разбойници, с цел, да печелят от нея.
Казвам: такова нещо е търпението. Ако не пожертвате, ако не дадете от себе си нещо, еквивалентно на търпението, на знанието, природата никога няма да ви накичи с тия венци.
18.1.1928г.
115. Малки и големи придобивки, ООК , София
Постът усилва волята, донякъде развива търпението на човека, докато най-после той се увери, че и с малко ядене може да живее.
115.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
В света търпението е необходимо качество.
5.2.1928г.
116. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Само от дърветата човек може да разбере, какво нещо е търпението.
2.2.1928г.
117. Състояния на материята, ООК , София
За да приложи търпението, човек трябва да се ръководи от един основен закон, върху който да постави живота си.
12.2.1928г.
118. До край,  НБ , София
Търпението е качество, необходимо за всяка велика, разумна душа. Не е достатъчно само да се говори за търпението, но то трябва да се разбира и прилага в неговия широк смисъл.
Търпението не е качество само на човешката душа. Ако знае, как да постави търпението, като идея в своя ум, посредством него човек ще може да пробуди всички заспали енергии, дарби и способности в ума си и ще ги впрегне на работа. Търпението е богатство, което, щом се предизвика в човека, с него заедно идват разумни същества да му помагат.
Търпението е резултат на любовта. Светът е така създаден, че в него непременно ще се срещнат мъчнотии и препятствия, които могат да се преодолеят само чрез търпението, т.е. чрез закона на любовта.
Обаче, търпението изисква разумност.
В търпението е скрита Божията Любов, а в радостите и скърбите се крият Божиите блага.
14.3.1928г.
119. Живата наука, ООК , София
Когато се говори за търпението, подразбираме метод за развиване на потенциални сили в човека.
И тъй, за да развивате мисълта си, търпението си, вие трябва да разглеждате живота на житното зърно, да видите през какви страдания минава. За развиване на търпението специално, препоръчвам ви да дишате дълбоко. Търпението е свързано с дишането, с дихателната система. Търпението се увеличава право пропорционално на секундите. Колкото повече секунди задържате дишането си, толкова по-голямо ще бъде търпението ви.
1.4.1928г.
120. Славата човеческа,  НБ , София
Търпението е храна за сърцето. Търпението е най-приятното нещо за човека.
11.4.1928г.
121. Възпитание на удовете, ООК , София
Изчерпи се търпението ми.
121.2 Самовъзпитание на удовете ( втори вариант )
Сега, ще й благодарите, че тя имала търпението толкова години да ни възпитава.
9.5.1928г.
122. Създаване на нови органи, ООК , София
Търпението е път, метод за постигане на всичко онова, което човешката душа желае.
15.6.1928г.
123. Търпение и безстрашие,  МОК , София
Запример, човек трябва да работи върху безстрашието, търпението, милосърдието. Търпението пък е във връзка с устойчивостта на чувствата.
20.6.1928г.
124. Задна стража, ООК , София
Добре е човек да има търпението и устойчивостта на дъба.
14.11.1928г.
125. Смени в природата, ООК , София
Като растение, той трябва да изучава закона на търпението.
21.11.1928г.
126. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Желая ви да имате характера и търпението на Лазара!
18.1.1929г.
127. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
Освен развиване на търпението, огънят внася нещо красиво в човешката душа.
127.2 Наблюдение и интуиция ( втори вариант )
В екскурзиите, които сме правили, кладенето на огън, варенето на вода, това са методи, за да се образува търпението. Та някой от вас, който е станал много нетърпелив, специално ще накладе огън за търпението. Каква ще ти бъде целта на екскурзията? Между другото да развие и търпението. Ако човек развие търпението, ще развие и своята интуиция.
5.4.1929г.
128. Азбуката на природата,  МОК , София
Започнете с изучаване елементите на търпението, за да се справите с нетърпението си. За развиване на търпението приложете следното упражнение: Застанете прав на един крак, а другия подгънете под прав ъгъл.
4.8.1929г.
129. Който слуша моите думи,  НБ , София
Запример, за развиване на търпението се иска време.
11.8.1929г.
130. Моите овце слушат моя глас,  НБ , София
Който се радва, той може и да търпи, но търпението още не е радост.
21.8.1929г.
131. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Като се изчерпи търпението му, той влиза в градината, но виновникът го няма.
131.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Търпението му се изчерпва: той влиза в градината, но градинарят е затворен, няма го там – вътре седи той и се усмихва, наблюдава какво прави този млад момък.
29.9.1929г.
132. Дух Господен,  НБ , София
132.2 Духът Господен ( втори вариант )
Започваш една работа, седиш, седиш, изгубиш търпението и казваш - тази работа няма да стане.
13.10.1929г.
133. Вечно благовестие,  НБ , София
С търпението, с любовта си, той понася всичко геройски.
133.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Търпението е силата.
15.11.1929г.
134. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
Обаче, в Писанието е казано: „Който изтърпи докрай, спасен ще бъде.“ Значи, победата не седи в надмощието на човека един над друг, но в търпението.
1.12.1929г.
135. Пасха Господня,  НБ , София
Така пише за търпението в Свещената книга, която аз съм чел.
135.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Според мене търпението се изразява в това, когато аз мога да изслушам докрай да свири някой велик музикант, някой велик гений.
12.2.1930г.
136. Съчетания на числата, ООК , София
136.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
И с търпението мислеше да го подкупи, и с всичките тия блага, да хвръкне, да го подкупи.
5.3.1930г.
137. Термометъра на човека, ООК , София
Какво представят болестите и страданията? Те са пробен камък, чрез които невидимият свят изпитва вярата, търпението, любовта и мъдростта на човека.
23.3.1930г.
138. Синове на светлината,  НБ , София
Чрез операцията лекарят изпитва търпението на болния, а болният – изкуството на лекаря. Ако рита, търпението му е слабо.
26.3.1930г.
139. Съзнателният живот, ООК , София
139.2 Съзнателният живот ( втори вариант )
Ако ти може да изтърпиш, търпението е сила.
7.5.1930г.
140. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Аз дойдох да изпълня Твоята воля, а не моята.” Силата на Христа се вижда в търпението, с което издържа страданията.
21.5.1930г.
141. Стойност на нещата , ООК , София
141.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Питам, как научи това изкуство на търпението? Питам и вас, как се научила овцата на това изкуство - търпението? Може да се дадат ред отговори.
11.6.1930г.
142. Двата принципа, ООК , София
Като ученици, вие трябва да прилагате търпението си, да чакате времето, когато Бог – Великият, Всезнаещият, мине край вас и ви даде това, от което имате нужда.
25.6.1930г.
143. Закон и принцип, ООК , София
Защо идат болестите и изпитанията в живота? За да приложите търпението си. Ако търпението ви е слабо, ще го развивате. Ето една възможност да приложите търпението си и постепенно да се лекувате.
143.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Сега трябва да научите закона на търпението.
6.7.1930г.
144. В дома на Симона,  НБ , София
Някой казва, че е търпелив, но не е опитал търпението си.
1.9.1930г.
145. Две категории хора, ООК , София
Какво ще направите с търпението, например, което е в зародиш във вас? Нищо не можете да направите. Обаче ако развивате търпението си, вие ще бъдете силни, ще понасяте разумно изпитанията и ще се учите от тях.
17.10.1930г.
146. Единица мярка,  МОК , София
146.2 Линии на човешкото лице. Единицата – доброто ( втори вариант )
Но числото 6 е число на търпението, след време, докато се превърне на числото 9. 9 е вече узрелият плод.
29.10.1930г.
147. Правилно разрешаване, ООК , София
Знаете ли какво значи да те изостави Бог и да се обърнеш към Него с думите: „Отче, защо си ме оставил?“ Велико беше търпението на Христа.
21.11.1930г.
148. Влизане и излизане,  МОК , София
148.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
И като влезне в джоба ти, ти кажеш: Много добро число е това! И тъй, когато природата пише своите числа на черната дъска, имайте търпението.
7.12.1930г.
149. Важността на размишлението,  УС , София
Музиката развива търпението.
7.1.1931г.
150. Новата епоха, ООК , София
Знае ли че вие сте ги изпратили, той ще дойде и втори, и трети път да иска пари и с това ще стане причина да изгубите търпението си и да нарушите вътрешния си мир.
1.3.1931г.
151. Първичната храна,  УС , София
Преди няколко дни ме питаха за цвета на търпението. Ето защо, когато злото е отвън, а доброто – отвътре, ние изучаваме закона на търпението.
Казано е, че Бог е дълготърпелив. – „Искам да бъда свеж, да се обновя.“ – Влез в закона на търпението. – Само търпеливият може да бъде здрав, свеж и бодър.
Разковничето за това е търпението. Когато сте нетърпеливи, мислете за търпението, като едно от великите качества на човека. Може да има много несгоди в живота, но те се преодоляват с търпението. – Какви ли неща не мислех аз! – Ти мислеше да станеш богат човек, не става; мислеше да станеш учен, не стана; искаше да станеш красива мома, да се ожениш за царския син, и това не стана. Чрез търпението всичко се постига, но чрез богатството не се придобива търпение. Временно може да бъдеш силен, но само чрез търпението ще придобиеш сила. Знанието, силата, любовта се придобиват все чрез търпението.
Помнете, че единственото нещо, за което човек може да бъде обичан, е също търпението.
Търпението е запалката на нашия живот. – „Любовта не е ли запалка?“ – Тя не е запалка, защото не е наше качество.
Когато казвам, че Бог се проявява в мене, тогава виждам търпението в мене.
Търпението е мощна сила, която привлича светлината в човека.
6.3.1931г.
152. Ханизе,  МОК , София
152.2 Ханизе ( втори вариант )
Казваш: Ама аз трябва да живея? Ще имаш търпението на този паяк, ще имаш желанието на този паяк, като хване мухата, той не я изяда, но той си дигне очите нагоре и казва: Господи, много хубава е мухата и като я изяде първата муха; тази муха, след като я изяде паякът, той като е постил три дена, тя свършва своята еволюция на мухите.
28.10.1931г.
153. Предназначението на носа, ООК , София
153.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Следователно търпението показва интелигентността.
13.12.1931г.
154. Пред всичкия народ,  НБ , София
Ти ковеш съдбата си със своя мироглед, с търпението си, с делата си.
3.1.1932г.
155. От смърт в живот,  НБ , София
На първия човек Бог му даде да учи закона на послушанието и търпението. Той учеше първо закона на послушанието, а после на търпението. Адам трябваше да слуша и да търпи едновременно, учеше послушанието и търпението.
Както и да е, ще дойдеш до първоначалното търпение, до търпението на Бога.
13.1.1932г.
156. Законът и Любовта, ООК , София
Търпението е качество на разумния, на вътрешно богатия, на оня, който е придобил самообладание.
156.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Търпението трябва да върви по известни закони. Търпението е разумно, когато човек стане разумен.
13.3.1932г.
157. Приложете добродетел,  НБ , София
Ако искате да научите какво нещо е търпението, ще го научите при дърветата. На човека му трябват още хиляди години, докато дойде до търпението на дърветата. Всички дървета, които се отказват от търпението, изсъхват. Всяко дърво, което се отказва от търпението, умира.
16.3.1932г.
158. Начало на Мъдростта, ООК , София
Волът е символ на търпението, а магарето - на гордостта. Впрегнеш ли гордостта и търпението заедно, работата непременно ще се осакати.
158.2 Две състояния ( втори вариант )
Несъвместими са търпението и гордостта. Ти не може да впрегнеш търпението и гордостта на едно място.
30.3.1932г.
159. Възпитание на волята, ООК , София
Усмихни се и кажи: Днес ми е писано да чакам, да приложа търпението си.
Чрез упражненията човек развива търпението си.
Знае се, че видните педагози, художници и музиканти са били хора на търпението.
159.2 Възпитание на волята ( втори вариант )
Онези хора - най-големите педагози, са били хора на търпението.
15.4.1932г.
160. Живите числа,  МОК , София
Колко задачи си оставил неразрешени! Колко пъти си повтарял една и съща задача, и все още не е решена! Такава е задачата за търпението.
22.4.1932г.
161. Живот, мисъл и воля,  МОК , София
Търпението е трансформатор.
161.2 Живот, мисъл, воля ( втори вариант )
Търпението е един трансформатор. Тези препятствия чрез закона на търпението са една площ, която спира тези вълни и ги превръща.
12.5.1932г.
162. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Вие казвате, че трябва да се търпи – търпението е присъщо на един свят, където хората не живеят добре. А когато и двамата са добри и се обичат, тогава каква нужда има да се търпят? Ако ви е дотегнало търпението, вие може да го смените с нещо друго. С какво може да смените търпението?
Самообладанието също има известни черти като търпението. Да допуснем, че сте дошли до крайния предел на търпението и казвате: „Човек не трябва да търпи!” Щом не искате да търпите, какво трябва да правите? Търпеливият човек е мързелив. Значи търпението трябва да го замените с Разумното слово.
Прилагайте Словото, прилагайте търпението, говорете на себе си.
18.5.1932г.
163. Закон за частите и за цялото, ООК , София
Какво представя търпението? - Велико нещо е да бъдеш търпелив.
2.6.1932г.
164. Една задача, ИБ , БС , София
Първото нещо е да научите търпението, второто нещо е да научите въздържанието и третото нещо е да можете да се справите с всяка мъчнотия.
Този човек, който учи търпението, прилича на следния случай.
При търпението накарайте онзи да ви каже: "Ще се пукна, кажи нещо."
Та сега основната мисъл , първо да работите за търпението.
164.2 Задача за самовъзпитание ( втори вариант )
Първото нещо е да научите търпението, второто нещо е да научите въздържанието и третото нещо е да можете да се справите с всяка една мъчнотия.
Този човек, който учи търпението, прилича на българина, който играе на хоро, кляка и вика иху-ху.
При търпението трябва да накараш другия да ти каже: „Ще се пукна, кажи нещо!” Той нека се пука, но ти търпи и гледай ти да не се пукнеш.
Та сега основната мисъл е да работите първо върху търпението.
17.8.1932г.
165. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VIII), СБРБ , 7-те езера
Ако искаш да бъдеш богат, мисли за знанието и търпението.
29.8.1932г.
166. Три пътя, СБ , София
Сега за пример търпението не е лесна работа.
166.2 Три пътя ( втори вариант )
Търпението също не е лесна работа.
26.10.1932г.
167. Вътрешните сили, ООК , София
167.2 Вътрешни сили в човека ( втори вариант )
Сега вие понякой път искате да опитате какво е търпението.
2.11.1932г.
168. Любов към Бога, ООК , София
Ще вложиш всичкото си търпение и ще чакаш. - „Как ще развивам търпението си?“ Ще се упражняваш: кашляш - ще се въздържаш, няма да кашляш; искаш да плюеш на земята - ще се въздържаш; говориш, правиш различни движения - ще се въздържиш. (Една птичка влезе в салона.) Какво иска да каже тази птичка? Тя ни обръща внимание на специалните условия, при които живее.
6.11.1932г.
169. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
Търпението му се изчерпало, не могъл повече да чака.
Като го гледам днес, аз се питам: Имам ли търпението на това дърво? Мога ли да се справя с всичките мъчнотии, както то се справя? Тъй щото, всяко дърво е предметно учение.
9.11.1932г.
170. Божественото дърво, ООК , София
Важно е, дали имаш търпението на вола.
170.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Важно е, дали имате търпението на вола.
16.11.1932г.
171. Здрава мисъл, ООК , София
Какво ще кажете тогава за себе си? Знаете ли, на какво се равнява търпението на един ангел? Защо не получавате отговор на вашата молитва? Не е достатъчно само да знаеш, че не си получил отговор на молитвата си, но и защо не си получил отговор.
20.11.1932г.
172. Ти ли си,  НБ , София
172.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Относно търпението.
9.12.1932г.
173. Музикален път,  МОК , София
Търпението развива правата мисъл в човека.
14.12.1932г.
174. Една похвала, ООК , София
От вас се иска благородство, чувствата ви да се ръководят от търпението; от вас се иска воля да прилагате и малките неща, нищо да не отлагате.
18.1.1933г.
175. Влияние на музиката, ООК , София
Но мнозина смесват доброто с търпението.
19.2.1933г.
176. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Знаете ли какво нещо е да бъде човек търпелив? Вие учили ли сте търпението?
И аз изпитах търпението си.
176.2 А другото падна ( втори вариант )
Аз съм правил ред опити, но знаете ли какво нещо е да бъдеш добър? - Ама бъди търпелив! Вие учили ли сте търпението? Един ден ме поставиха на изпит по търпение. И аз изпитах търпението си.
22.2.1933г.
177. Отношение към природата, ООК , София
177.2 Съотношение с природата ( втори вариант )
Търпението значи да забравиш обидите.
5.3.1933г.
178. Истина и добро,  УС , София
Търпението е едно от великите изкуства на живота.
31.3.1933г.
179. Закон на доброто,  МОК , София
Животът опитва търпението, самообладанието на човека.
Искаш да станеш виртуоз. – Можеш ли да свириш като виртуоз? Можеш ли да свириш само за себе си ? Ако си генерал, можеш ли да заповядваш на себе си? Опитвали ли сте търпението си – да знаете колко време можете да стоите на едно място? Ако ви задържа 8 часа при себе си, колко от вас ще издържат? Може да останат един–двама, но и те ще клюмнат от умора.
21.4.1933г.
180. Настъпване и отстъпване, МОК , София
Търпението на човека зависи от широчината на носа.
180.2 Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота) ( втори вариант )
Търпението на човека зависи от неговия нос.
26.4.1933г.
181. Трите посоки, ООК , София
Зад сиромашията стои търпението – положителна дума. Ти трябва да извадиш енергията от търпението и да я туриш на работа.
181.2 Трите посоки ( втори вариант )
Следователно ти като сиромах имаш една отрицателна дума, с която да развиеш търпението. Ти трябва да туриш търпението, за да изкараш енергията и да я впрегнеш на работа.
9.6.1933г.
182. Трите посоки,  МОК , София
Зад сиромашията стои търпението – положителна дума. Ти трябва да извадиш енергията от търпението и да я туриш на работа.
21.6.1933г.
183. Организиране на вътрешния човек, ООК , София
На запад стари жени имат търпението да ретушират бръчките на лицето си.
5.7.1933г.
184. Непреривност в процесите, ООК , София
Възхищаваш се от търпението на някого.
19.11.1933г.
185. Истинската добродетел,  УС , София
Аз виждам голямото геройство на търпението.
22.11.1933г.
186. Търпелив и добър човек, ООК , София
Търпението вие ще го придобиете.
29.11.1933г.
187. Придобивките на деня, ООК , София
Центърът на живота – това е търпението, опорната точка, на която се теглят нещата.
28.2.1934г.
188. Ключ за постижения, ООК , София
Хората се запитват, какво нещо е търпението. Търпението е една черта, която мъчно се разбира, мъчно се усвоява. Носят търпението без да са търпеливи.
Търпението е една от добрите черти. В търпението човек трябва да бъде почти глух за някои неща.
14.3.1934г.
189. Развитие на заложбите, ООК , София
Той ми казва: „Ако имах половината от твоето търпение, аз щях да бъда един гений.“ Аз му казвам: „Ти лесно може да го имаш.“ Търпението всеки може да го добие.
Вие нямате метод за търпението. Още вървите по старите методи за търпението.
22.3.1934г.
190. Разумно разбиране,  ИБ , София
Бог искаше да изпита търпението му, и затова го подложи на големи изпитания. Който иска да бъде силен, той непременно трябва да развива търпението си. Като развива търпението си, като учи, човек постепенно ще си отговори на тия въпроси.
25.3.1934г.
191. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
Какво нещо е търпението? Два примера има.
25.7.1934г.
192. Великото изкуство, ООК , София
Например търпението е едно изкуство.
19.8.1934г.
193. Часът на Любовта, СБ , София
Търпението, с което се кичат съвременните хора, представлява обикновени, прости стъкълца, но не и скъпоценни камъни. Дойдете ли до търпението, то представлява онзи скъпоценен камък, който вие грижливо ще пазите под вашия език.
Щом мислите за Доброто, трябва да мислите за търпението, което е свързано с Доброто.
22.8.1934г.
194. Търпение, чистота и приложение, ООК , София
В Любовта след търпението се изисква и чистота и след чистотата се изисква приложение.
5.9.1934г.
195. Изпит на ученика, ООК , София
Това е едни закон на търпението, да не се наруши мирът ти.
Христа го поставиха на изпит 33 годишен, цял легион Римски войници една вечер го изтезаваха да му изпитат търпението, шибаха го, туриха му кръста да видят дали е силен да го носи и му казват: „Себе си не можеш да спасиш, как искаш цар да станеш?“ Ако вие искате да бъдете като Христа, без да бъдете закован на кръста, без да ви забият гвоздеи в телото, без да ви мушнат копие в ребрата, без никакво плюене, без да ви турят трънен венец, без да ви турят мантия, това не може.
10.10.1934г.
196. Стар и нов порядък (По нов начин), ООК , София
По какво се отличава търпението? Някой ти казва някоя дума и ти не си премълчиш и отговориш.
21.10.1934г.
197. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Първия път, понеже обича жена си, иска да премълчи; втория път пак премълчава, трети път също, докато най-после изгуби търпението си и избухва.
Аз съм привеждал примера за търпението.
18.11.1934г.
198. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Но Христос има търпението да чака близо две хиляди години, за да види този резултат.
25.11.1934г.
199. Който сее и който жъне,  НБ , София
Сегашните хора често говорят за мълчанието, но кой от вас е проучил каква велика сила е мълчанието? Кой от вас е проучил научно каква велика сила е търпението? И най-после кой от вас е проучил каква мощна сила е вярата? Но не повърхностно, а в техния дълбок смисъл и сега трябва да се проучат тия добродетели.
25.11.1934г.
200. Петте постижения,  УС , София
Като прави тези изучавания, човек ще кали търпението си.
Втората година ще изучава търпението. Каквато работа да започне, каквото изкуство да изучава, човек непременно трябва да прилага тия три закона: закона на мълчанието, на търпението и на вярата. Така той ще прилага търпението.
Защо? Те очакват резултати преди да са приложили мълчанието, търпението и вярата.
Докато не приложите мълчанието, търпението, вярата, надеждата, Любовта никога не бихте могли да приложите.
9.12.1934г.
201. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Следователно приложете търпението на Христос и кажете като Него: „Не дойдох да изпълня моята воля, но волята на Онзи, Който ме е проводил“.
9.12.1934г.
202. Добри вести, НБ , София
Не, не трябва да се подпушва търпението на човека. Когато се подпушва търпението на човек, образува се нетърпение.
12.12.1934г.
203. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
Още не сте опитали търпението.
15.2.1935г.
204. Първото и последното място,  МОК , София
Ти казваш: „Дотегна ми търпението.“ За да търпиш, трябва да разсъждаваш.
24.2.1935г.
205. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Като се казва на човека, че трябва да търпи, мнозина мислят, че търпението е слабост. Но и Христос говори за търпението.
8.3.1935г.
206. Двата университета. Съживяване на царския син,  МОК , София
Ти никога не можеш да научиш какво нещо е търпението, ако не си бил сиромах.
Богатството се отнася към търпението и трудолюбието, както сиромашията се отнася към щедростта и чистотата. Ти си бил богат и си осиромашавал, понеже си изгубил търпението и трудолюбието. И всякога, когато човек изгуби търпението и трудолюбието, той осиромашава. Всеки човек може да осиромашее, когато изгуби търпението и трудолюбието, тогаз веднага сиромашията ще се яви.
Но да не е стоическото търпение, а търпението на един адепт.
206.2 Двата университета (Съживяване на царския син) ( втори вариант )
Ти никога не можеш да имаш търпението, ако не си бил сиромах.
Казвам тъй: Богатството се отнася към търпението и трудолюбието, както сиромашията се отнася към щедростта и чистотата (фиг. 3). Ти си бил богат и си осиромашал, понеже си изгубил търпението и трудолюбието. И всякога, когато човек изгуби търпението и трудолюбието, той осиромашава. Всеки човек може да осиромашее, когато изгуби търпението и трудолюбието, тогава веднага сиромашията ще се яви. Да има търпение! Но да не е от стоическото търпение, а търпението на един адепт.
10.3.1935г.
207. Най-голямото изкуство,  УС , София
За да не изпадне в самотата на живота, човек трябва да търпи, а търпението се придобива при най-големи мъчнотии, несгоди и горчивини.
207.2 Какво ще говори Учителят ( втори вариант )
Защото търпението в света се придобива при най–големите несгоди. Ако ти не минеш през най–големите несгоди на живота, ако ти не изпиташ най–големите горчивини и ако не дойдеш в съприкосновение с греха, ти не можеш да придобиеш търпението.
13.3.1935г.
208. Най-добрият плод, ООК , София
Голямото във вас е щедростта, а малкото - търпението.
Търпението отникъде няма да го изчоплите, няма да го придобиете, ами ще изучавате закона на търпението. Като дойде до развитие на търпението ще правите така: имате един малък къс от нещо и дойде някой човек, ще му откъснете малко и ще му дадете. Защо не отиде Лазар? Защото богатият не беше щедър, а търпението при скържавите хора не отива. Всичко можете да направите, но да накарате търпението да отиде при скържав човек, не е възможно, изключение няма никакво. Търпението е винаги с щедрите хора, а при скържавите го няма. Търпението - това е в света по възможност най-малкото благо, което Бог може да ти даде.
17.3.1935г.
209. Добрият живот,  УС , София
Търпението се развива главно при неблагоприятни условия на живота.
31.3.1935г.
210. Придобиване и задържане,  УС , София
Добре е това, но човек трябва да знае, че богатството, силата и учеността се придобиват чрез прилагане на търпението и трудолюбието.
От друга страна, човек трябва да развива търпението си.
210.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
Но какви са законите на богатството? Законите на богатството почиват върху търпението и трудолюбието. Сиромашията учи хората на търпението и трудолюбието.
А тебе те човърка нещо, казваш: „Махни се.“ Е, хубаво, тогава ще се опита търпението.
Рекох: „Имате ли още нещо? Хайде сега да излезем на разходка.“ Хубаво опитах търпението си. Имайте търпението да слушате.
Рекох, донякъде съм научил търпението.
Но търпението е едно богатство.
3.4.1935г.
211. Първото стъпало на Любовта, ООК , София
Например вземете търпението. Толкова пъти се говори за търпение, нали? Знанието зависи от търпението. Търпението принадлежи винаги на силните хора.
Той няма търпението на една крава, няма търпението на един бръмбар, даже няма търпението на една пеперуда, а пък мечтае да влезе в небето.
Сега търпението като една окултна сила, не е едно качество, което се добива лесно, и така като си седи човек. Ангелите не придобиха търпението като ангели.
Сега в какво седи търпението? Няма мъчнотия в света, която да не може да победи търпеливият човек.
Сега при тия сравнения, вие ще се съберете и ще си кажете: „Учителят говори това и това за търпението."
Търпението не сте го учили само като човек, но и като минерал, риба, птица, като влечуго, като бръмбар, пеперуда, като млекопитаещо. като слон. Търпението ще го учите и в шестата раса.
Търпението - това е пробният камък на любовта, това е външната страна на любовта, това е първото стъпало, на което можеш да стъпиш. Търпението, това е първото стъпало. Неволята, и тя е стъпало, но търпението е първото естествено стъпало на любовта.
Сега да остане в ума ви това: търпението, което ви проповядвам, е първото стъпало на любовта, на новата любов, която идва. Търпението ви прави безсмъртен. Като стане човек търпелив, става безсмъртен, защото страданието и смъртта се страхуват от търпението. Казват: „Ти с търпението какво ще добиеш?" Аз, търпеливият човек, като вляза при един богат човек, той още от сто градуса напуща къщата си и бяга, защото моето търпение му увеличава температурата на тялото на няколко хиляди градуса и той напуща касата, напуща всичко и бяга.
Ако при търпението вие не можете да повишите своята температура, ако с търпението вие не можете да уплашите дявола, вие не сте търпеливи.
Ако можете да любите, вие вече имате първото стъпало на търпението.
Първото стъпало е търпението.
Само така да учите търпението. Учете търпението.
5.4.1935г.
212. Математически отношения ,  МОК , София
Вие искате да учите търпението. Някой върви по закона на търпението.
21.4.1935г.
213. Трите степени,  УС , София
От разумния свят е изпратена комисия, да изпита търпението на всички хора. По отношение на търпението, хората са слаби.
213.2 Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките) ( втори вариант )
Според мене сега знаете ли на каква степен сте вие на търпението? Търпението е пробният камък и ако една комисия ви постави на изпит на търпение, едва – всички, които тук ме слушате, едва някои от вас с тройки ще свършите. Най–високият бал, който може да ви се тури днес, едва някой ще получи, най– напредналите ще получат три, а някои единица, някои двойка на търпението.
Сега говорим за търпението. Но казвам, търпението подразбира, туй е едно голямо противоречие в живота. Та казвам, ако такава комисия дойде, че даде екзамен, то по–добре, че я няма тази комисия, но ако една комисия дойде за търпението, никой от вас не сте готови за предмета.
1.5.1935г.
214. Киселина, основа, сол, ООК , София
Като говоря за търпението, разбирам доколко аз съм търпелив. Коя е мярката, която показва, че човек е търпелив? За себе си имате ли мярка, по която да познаете доколко сте търпеливи? Когато някой говори за търпението, но избързва много, казваме, че той не е търпелив, понеже говори. При търпението действат известни сили, които менят израза на лицето, дори известни конвулсии се явяват. Вие не сте се наблюдавали в огледалото, не сте се изучавали, за да различите търпението от нетърпението.
Две фази има в търпението. Вие не ги знаете, нали? Тази седмица вземете едно огледало и за следующия път искам да ми покажете двете фази на търпението от вашето гледище. Така едната фаза на търпението ще бъде равна на киселина, втората ще бъде равна на основа, третата - на сол.
Търпението не е един елемент, то е една сила в човека. Тогава може да имаме като резултат търпението.
На вас са ви държали много лекции върху търпението, трябва само да си ги припомните. И опитаха, подложиха на изпит търпението на Йова, изпитаха и търпението на добротата му. Йов показа първата фаза - показа киселината на търпението. След това дойде основата на търпението, когато каза: „Господи, колко пъти съм слушал за Теб и се разкайвам сега.
Някой като направи едно по-рязко движение, то не е нетърпение, то е активната страна на търпението.
Коя основна мисъл остана в ума ви, я ми кажете? Ти, Йордане, ти си най-старият тук, какво остана в ума ти? („Търпението.
3.5.1935г.
215. Разрешените задачи,  МОК , София
Така, ако е за търпението, но не може да имате постижения.
215.2 Разрешените задачи ( втори вариант )
Така е добре, ако е за търпението, но не може да имате постижения.
5.5.1935г.
216. Пак се яви!,  НБ , София
Господарят се зачудил на търпението на своя роб и за възнаграждение на това му дал една крупна сума и го освободил.
Аз съм се поставял в разни положения да изпитам какво нещо е търпението.
5.5.1935г.
217. Четирите елемента,  УС , София
217.2 Четири неща в ума си ( втори вариант )
Аз – казва – ще излекувам всичките, ще повърна живота и на жена ти, и на децата ти, но ти ще признаеш ли, че този чифлик е мой? И ще работиш ли за мен? Ще ми даваш ли приходите си?“ „Как не, ще ги давам.“ Този светия десет години имал търпението, да види ума на богатия.
29.5.1935г.
218. Общи погрешки и общи добродетели, ООК , София
Питате: „Как доби това търпение?" В търпението се родих. „Еди-кой си е станал търпелив."
23.6.1935г.
219. Човек и природа,  УС , София
219.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
След това англичанинът изпраща слугата си при руснака и казва: „Моля, като прочетете вестника, да ми дадете и аз да го прочета.“ Така си изпитали търпението.
3.7.1935г.
220. Филмът на живота, ООК , София
Какво съм говорил миналия път? („Търпението.
7.7.1935г.
221. Към мене,  УС , София
Даването е във връзка и с търпението. Търпението пък се изпитва в живота.
14.7.1935г.
222. Слово и Живот,  УС , София
222.2 Словото и животът ( втори вариант )
И търпението, дълготърпението има смисъл в страданието.
17.7.1935г.
223. Колко е добър Господ, ООК , София
Аз ви гледам: вие нямате търпението.
18.8.1935г.
224. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Когато говоря за Христа в ума ми изпъква най-хубавото Негово качество – търпението. На първо място, обаче, поставям търпението, с което Той е понесъл поруганията, хулите, обидите, които цял полк римски войници Му нанесоха.
Важно е какво представя търпението.
6.9.1935г.
225. Отребване, разтопяване, отвяване,  МОК , София
Мъчнотиите без закона на търпението не могат да се премахнат.
29.9.1935г.
226. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
Много страдаш – страданието опитва характера ви на търпението.
11.10.1935г.
227. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Та казвам: За търпението е необходимо човек да бъде малко музикален.
13.10.1935г.
228. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Че как ще добиете търпението? Казва: Бъди търпелив. Не само рибите може да допринесат за търпението. Значи в растителното царство, ако знаеш как да използуваш растителната храна, може да придобиеш туй качество на търпението.
27.10.1935г.
229. Приложението като източник на знанието,  УС , София
Е, какъв е признакът на здравословното състояние на търпението? Не [на] волята, на търпението.
6.11.1935г.
230. Срещата на Любовта, ООК , София
После, говорим за търпението.
24.11.1935г.
231. Бъди доволен,  УС , София
Въпросът за търпението – като дойде неволята в света, тя ще ви научи да бъдете търпеливи.
8.12.1935г.
232. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
Най-първо, какво нещо е търпение? Разни определения има за търпението. Външният повод за търпението може да бъде различен.
232.2 Трите книги ( втори вариант )
Къде остана търпението му? За свое оправдание той казва: „Да ме безпокои този просяк 10–15 дни наред, може да се понесе това, но сто пъти да ми се явява пред лицето, това е непоносимо“. Казва се в Писанието, че Бог е дълготърпелив. – Какво представлява търпението? Защо Бог трябва да търпи? – Защото без търпение нищо не се постига. Какъв е поводът за търпението? Има външен и вътрешен повод.
8.12.1935г.
233. Дванадесетият час,  НБ , София
Като турите ръката си до устата, до там най-много може да достига търпението. Тогава ще премерите колко е разстоянието от краката до устата ти и според тази мярка на ръста, толкова е търпението ви. Значи ще измервате търпението си със сантиметри. Измервали ли сте колко сантиметра най-много е търпението ви.
13.12.1935г.
234. Неразбраното,  МОК , София
Може ли човек да бъде много лош и да бъде търпелив? Какво разбирате под думата „търпение“? Много относително понятие е търпението. Каква е мярката на търпението? Запример, каква е мярката, че ДО е правилно? По какво сега ще определите, че тонът ДО сега е правилен? Взимате една мярка – камертона.
15.1.1936г.
235. Едно ви трябва, ООК , София
Невежи ако сте, за да станете учени, станете търпеливи! Трябва да имате търпение! Знаете ли какво нещо е търпението? Търпението поне на Епиктет? Аз съм казвал за него.
Едно ви трябва на всички вас: Да приложите търпението при големите богатства, които имате. Приложете търпението при голямата сила, която имате! Приложете търпението при голямото знание, което имате! Приложете търпението при голямото добро, което имате! Всички сте много добри хора – богати, силни, учени, добри. Търпението е най-хубавото състояние, което човек може да има на Земята.
Каква е разликата между светското и християнското търпение? Някой път трябва да ви говоря за психологията на търпението.
За следния път искам следното: едно изложение върху търпението. Две сестри могат ли да ми представят предметно учение за търпението? Как бихте направили едно такова изложение? Дайте ми един проект на изложението.
Сега, разбрахте ли най-важното в лекцията? Кое е най-важното? ("Търпението. ") Търпението значи: в дадения случай да знаеш, че този човек, когото ще търпиш, носи едно богатство.
29.1.1936г.
236. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Търпението на Бога седи в това, че всичко става в Него.
236.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Търпението на Бога седи в това, че всичко става в Него.
12.2.1936г.
237. Тониране, ООК , София
И после пак започвам да пека това гърне, в което ще турям търпението.
4.3.1936г.
238. Служене и прислужване, ООК , София
Казват ти: „Я ми кажи какъв ще ми бъде късметът?“ Казвам: „Кой е господарят ти, безлюбието или любовта?“ „Безлюбието.“ „Тогава ще служиш на търпението.“ Ти се безпокоиш за сина си, за дъщеря си, за жена си, за службата си.
Та кои от вас се безпокоят? Кой учи търпението? Седи една млада сестра при мене и казва: „Ето, петнайсет години все уча, и нещо не съм постигнала.“ Аз я гледам и нищо не й казвам. Аз я гледам, че тя е в безлюбието, тя учи търпението. Щом се безпокоиш, ти не си в любовта, ти учиш търпението. Ти пак се учиш, но търпението учиш, а учението на любовта е друго учение.
Сега аз правя това разграничение, за да знаеш, че когато учиш търпението, то е предисловие на любовта.
11.3.1936г.
239. Сегашният момент, ООК , София
Бог ви изпитва търпението, милосърдието, постоянството, верността, надеждата, знанието ви, всичко изпитва, каквото сте усвоили.
25.3.1936г.
240. Трите устоя, ООК , София
Сега думата беше по-горе за търпението.
12.4.1936г.
241. Заведоха Исуса,  НБ , София
Знаете ли какво е предназначението на птицата? Какво е предназначението на вола? Като човек ти ще изучаваш търпението от вола.
8.5.1936г.
242. До мажор и ре мажор,  МОК , София
Търпението е то.
19.8.1936г.
243. Да им дам живот, СБ , София
И двата живота имат свое предназначение, но за да дойде човек до познаването им, той трябва дълго време да чака, да приложи търпението си, да учи.
243.2 Вяра ( втори вариант )
Понякога вие се уморявате да чакате и казвате: „Как ще се търпи?” Как ще се търпи? - Търпението седи в очакването на онова, което има да придобиеш.
20.8.1936г.
244. Вътрешна връзка, СБ , София
Имате ли търпението на онзи виден математик, чийто 20 годишен труд бил изгорен в един момент, и трябвало той да се заеме отново с същата работа, да дойде до решението на своите задачи? Той работил цели 20 години върху някои задачи, и листчетата, на които правил изчисленията си, оставял на масата в стаята си, която винаги заключвал.
21.8.1936г.
245. Външна и вътрешна любов , СБ , София
Търпението показва силата на човека.
245.2 Външна и вътрешна любов ( втори вариант )
Търпението в какво седи? То показва доколко ти си силен.
11.9.1936г.
246. Първата светлина,  МОК , София
Вие казвате: „Търпение!“ Каква служба изпълнява търпението? Търпението какво допринася? Ти в търпението, ако търпиш, ще дочакаш времето на онова, което трябва да дойде при тебе. При търпението бъди спокоен да разбереш ония закони, по които нещата може да дойдат.
13.9.1936г.
247. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
Хубаво е някой път човек да има по-тънки дрехи, че да трепери, да замръзне, да мисли за търпението.
22.9.1936г.
248. Двете полушария, СБ , София
Докато дойдат тези условия, човек трябва да прилага търпението да дочака времето, когато земята се завърти около оста си и около слънцето, за да придобие това, което му е нужно.
Какво нещо е търпението? От какво се обуславя то? За да има търпение, човек трябва да е дошъл до вътрешно разбиране на живота.
248.2 Двете полушария. Северното и южното полушарие ( втори вариант )
Понякога аз говоря за търпението.
4.10.1936г.
249. Важността на черния дроб,  УС , София
249.2 Важността на черния дроб ( втори вариант )
Търпението, това е един човек, който е организиран.
7.10.1936г.
250. Път, истина и живот, ООК , София
Той може да се показва, че е търпелив, но ако го няма този център на челото, той не може да прояви търпението.
24.1.1937г.
251. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
И най-после изгубваш търпението си и казваш: „Не може да се живее така.“ И ставаш като господаря си.
4.4.1937г.
252. Степени на любовта,  УС , София
Казвате: Всичко разбрахме, но (бът) как може да се живее при тия условия? Лесно се говори за търпението, но (бът) как можеш да бъдеш търпелив с неразбрани хора? Как ще говориш на невежия, който не разбира нещата нито по буква, нито по дух? Как ще проявиш любовта си към тия хора? – Там е въпросът.
252.2 Степените на любовта ( втори вариант )
Проповядваме търпението, как може да бъдеш търпелив при такива хора, които не разбират.
28.4.1937г.
253. Умни, здрави и богати, ООК , София
Всеки един от вас се колебае, и аз съм забелязъл, че много пъти се говори за търпението. Какво нещо е търпението? – Ти не можеш да бъдеш търпелив, ако не си здрав, ако не си богат, ако не мислиш – не можеш да бъдеш търпелив.
30.4.1937г.
254. Богатство, знание и доброта, МОК , София
Смелостта, търпението - това е един резултат.
2.5.1937г.
255. Както Бог мисли и прави,  УС , София
Казвате: Търпение е нужно. – Знаете ли, какво нещо е търпението? Опитвали ли сте го? Много проповедници говорят за търпението, но те сами не са търпеливи.
255.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
Казва някой - търпение, но опитал ли си ти какво нещо е търпението? Аз съм слушал много проповедници, които проповядват търпението, но виждам, че те сами не са търпеливи; слушам мнозина говорят за вярата, но те сами нямат тази вяра.
4.7.1937г.
256. Мислете за светлината!,  НБ , София
В какво седи търпението? Има един пример в Талмуда, за Хилел – един еврейски мъдрец, който се отличавал с голямо търпение.
19.7.1937г.
257. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
Следователно, като срещнете един човек, вижте, до каква степен са развити в него съвестта, разумността, смирението, търпението и др.
1.8.1937г.
258. Разбиране и съзнание, СБ , РБ , 7-те езера
Вие трябва да проявите търпението си, да дадете свобода на всички.
1.8.1937г.
259. Червен и светъл, СБ , РБ , 7-те езера
Когато бият някого, а той търпи, това показва, че се е нагърбил с кръста на търпението.
4.8.1937г.
260. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Да има пълна вяра! Величието на Христа като беше разпнат, това е търпението Му.
260.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Велико е търпението на Христа! Ако на едного от вас засегнат честолюбието, той ще се разтревожи, цяла нощ няма да спи. – Защо се е разтревожил? – Че някой го нарекъл невежа.
11.8.1937г.
261. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
261.2 Хармонични и дисхармонични съпоставяния ( втори вариант )
Тук се учи закона на търпението.
25.8.1937г.
262. Естественият живот, ООК , София
Веднъж говорих една много хубава беседа за търпението, излизат две сестри и се скарали, какво нещо е търпението.
Търпението е една сила в човека. И ангел да си, и човек да си, и животно да си, търпението е необходимост.
Това е законът на търпението: (Фиг. 1) Ти си нетърпелив.
29.8.1937г.
263. Вътрешна обхода,  УС , София
Търпението е за силния човек; за слабия е неволята. Търпението е метод за изправяне на погрешките.
263.2 Вътрешна обхода ( втори вариант )
Сега често казваме: “Да търпи човек.” Търпението е само за силните, не е за слабите.
1.9.1937г.
264. Не нарушавайте свободата, ООК , София
Сега в силата трябва винаги да има благост. „Благостта ти ме възвеличи и търпението ти било съвършено.“ (2 Цар. 22:36).
10.9.1937г.
265. Както горе, тъй и долу,  МОК , София
Складирай храна за радостта, складирай храна за веселието, складирай храна за милосърдието! Складирай храна от вярата, от надеждата, от любовта, от кротостта, от въздържанието, от търпението - складираш ли от всичко туй, не бой се, никой не може да се приближи при теб.
26.9.1937г.
266. Ликвидация на века,  УС , София
Как ще покажеш търпението си? Освен търпелив, трябва да бъдеш и милосърден.
10.11.1937г.
267. Малките опити, ООК , София
Търпението е свързано с музиката. Най-мъчното изкуство в света е, човек да бъде търпелив, защото в търпението се преплитат всички противоречия на живота.
14.11.1937г.
268. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Човек трябва да работи в себе си, да развие известни добродетели, особено търпението трябва да се развива.
14.11.1937г.
269. Първата песен,  УС , София
Желая ви днес да направите първия опит – да започнете с търпението; втори опит – с милосърдието; трети опит – с чистотата.
17.11.1937г.
270. Естественият път, ООК , София
Щом имаш деца и не може да търпиш като баща, търпението ти е малко.
21.11.1937г.
271. И виделината свети, НБ , София
Често християните говорят за търпение, но имат ли те търпението на онзи английски математик, за когото ще приведа примера.
24.11.1937г.
272. Аз ще оздравея, ООК , София
Запример, аз уважавам търпението на един паяк, като направи своята мрежа, по цели седмици седи, не може да хване никаква рибица, седи, укрепява своята паяжина, от едно място на друго се мести.
28.11.1937г.
273. Малките заповеди, НБ , София
Колко правят 12 легиона ангели по шест хиляди във всеки легион? Обаче, Христос предпочете да приеме другото положение, да покаже на хората, какво нещо е търпението.
28.11.1937г.
274. Служене на Бога,  УС , София
Червейчето, например, учи търпението, но и вие ще се учите от него.
1.12.1937г.
275. Музикално утро. Седемте принципа, ООК , София
И много пъти, когато у някого не е развито търпението, той няма усет за времето.
15.12.1937г.
276. Добрият брат и добрият баща, ООК , София
Ти вече си влязъл в тази област на търпението. Когато научи търпението, ще ражда без болка.
29.12.1937г.
277. Пред радостите и зад страданията, ООК , София
И в търпението, и в милостта, и във въздържанието и в труда, навсякъде. Аз сега не вземам търпението.
31.12.1937г.
278. Дишане, МОК , София
Сега вие за да познаете колко сте търпеливи ще поемете въздуха и вижте колко ви е търпението. Ако 15 секунди задържате въздуха, 15 ви е търпението. Търпението ви може да се определи от възможността да задържате въздуха в дробовете си. Ако 16 секунди задържате въздуха, 16 ви е търпението.
14.1.1938г.
279. Противоречията в живота,  МОК , София
Търпението се придобива при големите противоречия.
17.1.1938г.
280. Живият хляб,  НБ , София
Аз наричам растенията същества, които учат елементарните правила на търпението.
4.2.1938г.
281. Законът на хармонията в тялото,  МОК , София
Аз, ако съм на вашето място, ако исках да образувам в себе си закона на търпението, щях да взема една цигулка, един лък и най-първо ще се уча на търпение.
9.2.1938г.
282. Страдание и учение, ООК , София
В търпението на Бога няма страдание.
6.3.1938г.
283. Радвайте се и веселете се,  НБ , София
Що е търпението? Предметно учение.
20.3.1938г.
284. В името на Бога!,  НБ , София
Не предизвиквайте Бог да слиза от търпението и нека всички бъдем търпеливи, както Бог е търпелив.
27.3.1938г.
285. Великите пътища,  УС , София
Добро нещо е търпението, но не всякога е полезно.
8.5.1938г.
286. Отворени за доброто,  УС , София
Човек е дошъл на земята да учи търпението и послушанието.
11.5.1938г.
287. Учат и страдат, ООК , София
Всичко трябва да се изучава, за да видите какво ви липсва. /Фиг. 2/ Някои от вас го носите на вашето чело, пък някои не сте работили върху търпението.
29.5.1938г.
288. Обнова на човека,  УС , София
Като ученици, вие трябва да работите върху търпението. Работете върху търпението. Търпението е основа, върху която се изгражда човешкият характер. Между упоритост и твърдост има нещо общо, но търпението е съвсем друго нещо.
19.6.1938г.
289. Последен в света,  УС , София
Между топлината и търпението има нещо общо, а именно, търпеливият е силен човек. – „Аз съм силен.“ – Ако си търпелив, силен си.
19.6.1938г.
290. Три фази,  НБ , София
Аз говорих днес за търпението. Търпението е едно качество на силните хора.
22.6.1938г.
291. Добрият живот, ООК , София
Вие искате този човек да бъде търпелив, но знаете ли, че търпението, то е за гениалните хора? Кой от вас има търпение? Аз съм ви дал онзи пример, отива един ученик в Индия при един знаменит учител и иска да го учи за Любовта.
26.6.1938г.
292. Две посоки,  УС , София
Търпението е в зависимост от краката.
15.7.1938г.
293. Вътрешна просвета, СБ , РБ , 7-те езера
В какво седи търпението им? Някой казва за себе си, че бил търпелив, защото му извадили няколко зъба, и той не охкал.
17.7.1938г.
294. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
Но дойде ли до глада, там търпението им се свършва, не могат да издържат. Сегашните хора са изучавали и изучават търпението при условия на взимане.
31.8.1938г.
295. Кибритени клечки, ООК , София
Всичките ония добродетели, търпението, то са все поезия.
2.11.1938г.
296. Божественият подтик, ООК , София
И търпението на човека зависи от дишането му.
6.11.1938г.
297. В името Божие,  НБ , София
Но и търпението има предел.
6.11.1938г.
298. Всичко е за добро, УС , София
А търпението е качество на силните хора, на умните хора, на добрите хора.
Ти носиш търпението на слабите, а не носиш търпението на силните.
13.11.1938г.
299. Ще дойдем,  НБ , София
Търпението, благородството на овцата се дължи на вълка.
11.12.1938г.
300. Вътрешният мир, УС , София
Аз съм ви говорил за търпението, което изгревчани трябва да имат.
11.12.1938г.
301. Закон на вярата,  НБ , София
От търпението ви зависи, колко време ще задържите въздуха в дробовете си. Ако го задържите две минути, търпението ви е по-голямо.
16.12.1938г.
302. Търпение,  МОК , София
Понякой път, когато се разправя за търпението, като че много малко ви интересува търпението, милосърдието много малко ви интересува.
Да кажем, говорим за търпението. Търпението може да бъде в зачатъчно състояние, да се намира в своята черупка, пък може и търпението да се е развило. Кога търпението е вече излюпено? Човек, който няма никакви мъчнотии, в какво положение е неговото търпение? Щом нямаш мъчнотии, търпението е вътре в черупката, то е вътре в яйцето. Представете си, че търпението във вас е в зачатъчно състояние като яйце или като семка, или както костилка.
Та казвам: Търпението е нещо, което може да се добие. Първото качество на търпението какво е? Търпението има издръжливост, доизчакване. Търпението доизчаква нещата. После търпението издържа.
Най-малко, ако изучавате търпението, трябва да го приложите. Търпението има практическо приложение.
Вие говорите за търпението, пък позата ви не е на търпението.
Казваме: „Трябва да бъдем търпеливи.“ – Каква е позата на търпението? – „Трябва да бъдем милостиви.“ – Де е милосърдието, как ще изразите милосърдието? Имате ли някаква идея за думата „милосърдие“?
Какво е търпението, плюс или минус? Търпеливият чака да му дадат нещо. Търпението върви по женска линия. Търпението възприема нещата, задържа ги, знае как да ги използува.
Ти като говориш за търпението, веднага вземеш една поза като една канара, която седи с хиляди години изпъчена на височината, гордо гледа. То е търпението. Един човек, който не може да представи търпението като една планина, като една скала, която с хиляди години седи и гледа, и чака, той не разбира търпението. Някой човек казва: „Трябва да имам търпение.“ Какво съдържа търпението? Представете си, че вас ви поставят на изпит: Три дена да бъдете гладен. Тогава аз уподобявам търпението на един колец, който е забит. Търпението ще те задържи да не ядеш. Търпението въздържа волята. Казвам: В дадения случай имаме две сили, които едновременно действуват в човека: Човешката воля и търпението. Търпението е, което въздържа волята. В дадения случай търпението ще въздействува върху твоята воля.
Има една фаза на търпението, свързани са ръцете и краката, той се измъчва в себе си, че не може да се приближи. На другите хора развързва ръцете и краката, но туря търпението като колец.
Търпението, за да бъде мощна сила, трябва и думата „търпение“ да произнесеш с любов. Ако търпението започнеш с надежда, пак ще свършиш нещо, но ако ти произнесеш търпението с любов, то ще бъде мощна сила тогава.
Колко положения разбрахте? Кое може да се приложи? Колко основни положения има, които може да се приложат? Като произнесете търпението, изправете се.
23.12.1938г.
303. Трите закона,  МОК , София
Основната черта на търпението коя е? Търпеливият човек е волев човек. Често смесват неволята с търпението.
4.1.1939г.
304. Здравословното състояние на човешката душа, ООК , София
След като Го мъчиха на кръста, показа колко беше мощно търпението, показва една непреодолима вяра при най-трудното положение – Учител, пратен от невидимия свят, Бог е с него.
13.1.1939г.
305. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Но ако вземеш един чужд палец и го удариш, той чувствува болката, ти не чувствуваш, казваш: „Да търпи.“ Щом препоръчваш търпението на другите хора, болката не е наша.
15.1.1939г.
306. Година на работа,  УС , София
Търпението е отрицателната страна.
18.1.1939г.
307. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
Търпението показва качеството на любовта, която имаме към Бога.
29.1.1939г.
308. Изпитът на Любовта,  УС , София
Не само привидно, но така, че при търпението да запазиш всякога едно вътрешно спокойствие.
1.2.1939г.
309. Постъпвайте съвършено!, ООК , София
Значи търпението го нямаш.
5.3.1939г.
310. Зрелостният изпит,  УС , София
Този човек в тези три години какво ще учи в тъмницата? Той учи търпението.
31.3.1939г.
311. Трите перпендикуляра,  МОК , София
Когато се говори за търпението, ще бъдеш търпелив, да дойде предметът до онази точка, дето ще стане ясна.
Вие искате някой път да развивате търпението. Той ще пише, ще намерите учебниците по търпението.
Та казвам: Когато вие искате да научите какво нещо е търпението, трябва да мислите за растенията.
Търпението не признава народност. Търпението може да го има овчарят и царят, може да го имат еднакво.
16.4.1939г.
312. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
„И ако имам всичкото пророчество, и зная всички тайни, а мога и гори да премествам, но любов нямам, нищо не съм.“ Като качество на любовта Апостол Павел туря търпението. Търпението е Божествено качество. Или с други думи казано: търпението подразбира правилното съчетание между духа, душата и ума на човека. Търпението не е произволен процес. Нима волът, който оре нивата, е търпелив? Той носи неволята, но не и търпението.
18.6.1939г.
313. Знаменосци на Любовта,  УС , София
То е: Ако ти обичаш! Защото търпението е външният признак на Любовта.
25.6.1939г.
314. Стари и нови светии,  УС , София
Например, дават ти задача да изследваш какво нещо е търпението – на опит, а не само теоретически.
12.7.1939г.
315. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
„Любовта дълготърпи". (–4 ст.).–Търпението е основа на живота. За да търпи, той трябва да излезе от нетърпението и да влезе в търпението – едно от великите качества на Бога.
Разликата между тия хора се заключава в това, че богатият и ученият са влезли в търпението, а сиромахът и невежият – в нетърпението. Ако влязат в търпението, и невежият, и сиромахът ще придобият качествата на първите двама.
315.2 Силата на Любовта ( втори вариант )
Като минаваш през калта, доста думи можеш да кажеш. “Любовта дълготърпи.” Търпението в дадения случай е основа. Ето какво е търпението: Като седиш, да бъдеш спокоен. А пък като излезе из нетърпението, ще влезе в търпението. А пък търпението е Божествено качество.
Само че невежият е в нетърпението, а пък знающият е в търпението. Ако онзи, който е бил в нетърпението, влезе в търпението, той ще придобие знание и ще има благосклонност.
19.7.1939г.
316. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Търпението е броня, която предпазва човека от злото.
316.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
Ти казваш: “Защо трябва да бъдеш търпелив?” Че търпението е една броня.
21.7.1939г.
317. С вяра, без смущение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
317.2 И в мене ( втори вариант )
Като изгубила търпението си, тя го ударила жестоко, с което искала да му даде урок, да не бъде користолюбиво и лакомо.
4.8.1939г.
318. Търпение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Единственото нещо, което хората сега нямат, е търпението. Сянката на търпението хората носят, това е неволята, мъчението, страданието.
Та първото нещо на човека, това е търпението, онова съзнание, че ти при най-големите несгоди на живота си умен, да може да минеш тъй, че да не направиш пакост. Някои хора са много нетърпеливи, търпението е обърнато наопаки. Защото законът на търпението: ти трябва да се спреш на едно място.
На земята сте дошли да научите закона на търпението.
Разправят за търпението на двама аскетически философи, които се състезавали за голямо търпение.
Та сега и вие се състезавате в търпението. Следователно, търпението ли трябва да съществува по-напред или търпеливите съществуват? Търпението, това е едно от основните качества на любовта. Търпението на мъжа се е събрало с търпението на жената и като се съберат, могат да се търпят.
И тогава Христос казва: „Аз ще изпратя духа си.“ Щом дойде духът в тебе, то е мощното, силното, което ще създаде търпението.
Имайте търпението на майката, която по десет пъти става за онова кречетало и като го погледне, помилва го и казва: „От тебе човек ще стане.“ Казвам: Слушайте, когато вашата майка ви говори.
318.2 Търпение ( втори вариант )
Едно важно нещо, което липсва на много от съвременните хора, е търпението. Повечето хора носят сянката на търпението – неволята, мъчението, страданието, но не и самото търпение.
И тъй, първото нещо, необходимо за човека, е търпението. Нетърпеливият е обърнал търпението наопаки и се явява с него пред хората. Щом изчезне тъмнината, търпението не е необходимо. Щом се махнат препятствията, търпението само по себе си отстъпва. Търпението е за разумните хора.
Значи, човек е слязъл на земята, да научи закона на търпението. Чрез тях той изучава търпението.
Велико нещо е търпението.
Какво правят сегашните хора, ако някой се осмели да натисне крака им? Не е нужно да натискате крака на някой от съвременните хора, за да опитате търпението му. Следвайте философията на Епиктета за търпението. Следвайте философията на камъните за търпението.
Същото се отнася и до мъжа: има един мъж на търпението и един – на нетърпението.
Двама аскети – философи работели върху търпението. Един просяк послужил като обект, да се изпита търпението им. На петия ден, обаче, аскетът се разгневил и му казал: Престани вече да ме безпокоиш! С тебе ли само ще се занимавам? Колко просяци още има, на които нищо не съм дал! Просякът се поклонил вежливо и му казал: Братко, много има да работиш върху търпението.
Съвременните хора, като двамата аскети, се състезават в търпението, но пропадат на изпита. Те са изгубили първообраза на търпението. Един е образът на търпението в жената и един – в мъжа. Всички останали образи на търпението са копия на двата първообраза. Кое е съществувало по-рано: търпението, или съществото, което търпи? Първо е било съществото, което търпи, а от него е произлязло търпението, като негово качество. Към този образ на търпението трябва да се стреми всеки човек.
Търпението е едно от качествата на любовта.
Нека първият камък на Божествената любов бъде камъкът на търпението.
Имайте търпението на великата майка на любовта, която е готова постоянно да помага на кресливото си дете.
11.8.1939г.
319. Господар и слуга, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Търпението е на физическото поле.
319.2 Служене ( втори вариант )
Колкото добре да свири, музикантът не трябва да злоупотребява с търпението на хората.
13.9.1939г.
320. Организирана вяра, ООК , София
Сега да кажем, че някой от вас иска да развие търпението.
24.9.1939г.
321. Първият момент на Любовта,  УС , София
Но знаете ли, че за търпението трябват хиляди години, за да го научиш?.
24.9.1939г.
322. Път на зазоряване,  НБ , София
Казвам: Всички хора са дошли на Земята да учат търпението. Знаете ли какво нещо е търпението? Знаете ли колко мъчно е да обичаш един човек? За да го обичаш, или трябва да му дадеш нещо, или да приемеш нещо.
4.10.1939г.
323. Което Той ви казва!, ООК , София
И Аз имах достойнство! Минавах за Син Божи, но като Ме налагаха, учих се на Земята какво нещо е търпението!“
323.2 Което Той ви казва! ( втори вариант )
И аз имах достойнство! Минавах за Син Божий, но като ме налагаха, учих се на земята какво нещо е търпението."
18.10.1939г.
324. Малките Божествени подтици, ООК , София
Вие казвате за някого: „Този не е търпелив, онзи не е търпелив.“ Най-първо трябва да знаеш в какво седи търпението.
324.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Най-първо трябва да знаеш, в какво седи търпението.
1.12.1939г.
325. Внушение,  МОК , София
Запример търпението къде ще го създадеш? Търпението се създава в големите мъчнотии, а пък неволята се създава при големите неудобства, които човек има.
20.12.1939г.
326. Дайте свобода!, ООК , София
Търпението осмисля живота. Мъчно е търпението.
Та, турете в себе си тази мисъл: не, не да бъдете дълготърпеливи като Бога, но търпеливи! Дълготърпението е само за Него! А пък ние, като постигнем търпението, доста е.
14.2.1940г.
327. Обичайте – ценете!, ООК , София
Та казвам: Всякога в търпението ти има [да] носиш.
6.3.1940г.
328. Съвършенството, ООК , София
Казвам: Съвършенството на Христа седи в търпението, в изпълнението на Неговата мисия да разреши в реален смисъл какво нещо е Божията Любов.
7.4.1940г.
329. При къпалнята,  НБ , София
Според мене търпението е наука за добиване на Божествената светлина, за добиване на Божествената топлина и за добиване на Божествената сила, които са необходими на Земята.
24.4.1940г.
330. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Туй е вярно и по отношение на търпението. Две млади сестри говорят: „Учителю, ние сме турили търпението.“ По едно време гледам, като се заловили и двете – картечен огън.
23.6.1940г.
331. Търпението,  УС , София
Днес ще ви говоря върху търпението. Може би вие имате разни мнения за търпението. Търпението е едно от великите качества. Който мисли така, той не знае, какво е търпението. Който мисли да има поне един лев в джоба си, то не е законът на търпението. Търпението е едно качество да издържаш.
Търпението е външната страна на любовта. Следователно, чрез търпението ще знаеш, каква ти е любовта. Каквато му е любовта и търпението му е такова.
Казвам, ще оздравее.“ Кажете сега: Как ще оздравее? Всичко зависи в света от онова състояние, вътре на търпението на човека. Казвам: „Трябва да научиш търпението.“ Щом научи търпението, той ще оздравее.
Казвам: Всичките изпитания, които идат на хората, са за да се усили търпението на човека. Рекох: „Той е професор, опитва ти търпението.“ Казва ми: „Идеалист бях едно време, пишех любовни писма, на този пишех и той ми пишеше любовни писма. Виждам, че той носи от миналото търпението.
Но търпението е външен резултат.
Някой път аз зная, какво нещо е търпението.
По някой път в източната философия говорят за търпението.
5.7.1940г.
332. Хубавите неща,  МОК , София
Търпението е процес на организиране, милосърдието е процес на организиране, благоразумието е процес на организиране, музиката е процес на организиране.
14.7.1940г.
333. Съвършенство във възприемането и даването,  УС , София
В Божествения свят, ще те осъди, че не си имал търпението да я държиш на главата си.
17.7.1940г.
334. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
Търпението не се занимава с мъчнотиите в света. Какво ще правиш, като дойде? Има неща, за които казвате: „Не мога да търпя.“ Вий сте гениални в търпението.
21.8.1940г.
335. Трите Божествени подтици, ООК , София
Два народа, които се бият, си опитват търпението кой ще бъде по-силен да издържи и кой има по-силно оръжие.
1.9.1940г.
336. Добрата покана, СБ , РБ , София
Търпението изключва всички болести, сиромашията, страданията. Търпението се ражда от Любовта.
8.9.1940г.
337. Функции на вярата, СБ , РБ , УС , София
Сам да решаваш задачите си, това значи да развиваш търпението си.
22.9.1940г.
338. Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС , София
Искате ли да знаете какво нещо е търпението, вслушвайте се в страданията на Бога, да видите как Той страда, търпи и люби.
29.9.1940г.
339. Новият човек,  НБ , София
За да бъдете студенти, първият изпит, който ще държите, е по търпението.
30.10.1940г.
340. Дете, възрастенъ и старъ, ООК , София
Сега говоря за търпението.
340.2 Дете, възрастен и стар ( втори вариант )
Сега говоря за търпението.
11.12.1940г.
341. Единствената свобода, ООК , София
Учете търпението.
Питамъ: Когато ти си гладенъ, въ какво седи твоето щастие? – Въ търпението.
341.2 Единствената свобода ( втори вариант )
Учете търпението.
Питам: когато ти си гладен, в какво седи твоето щастие? – В търпението.
22.12.1940г.
342. Което е и което не е,  УС , София
Разбрали ли сте търпението на Господа? Някой път аз мисля за Господа. Знаете какво нещо е търпението! Макар че всеки един мърмори, Той мисли заради него, пак го благославя.
12.1.1941г.
343. Трезво гледане,  УС , София
В сравнение с някои сте много търпеливи, но в сравнение с някои сте много нетърпеливи и тепърва трябва да придобиете търпението.
16.2.1941г.
344. Търпение,  УС , София
Започва най-първо с търпението, какъв трябва да бъде човек. Търпението е потребно за земята, при всичките най-големи неприятности.
Та сега въпросът седи в търпението. Помнете търпението е до 99 пъти. Търпението е във всяко едно отношение.
16.4.1941г.
345. Добре ще бѫде, ООК , София
Лесно се учи търпението.
Предадениятъ урокъ на търпението, какъ ще го приложите въ практическия животъ? Казвате: „Какво има?“ Като си търпеливъ, ти си съединенъ съ Божествения свѣтъ, отъ всичко се ползувашъ.
345.2 Добре ще бѫде ( втори вариант )
Лесно се учи търпението.
Предаденият урок на търпението, как ще го приложите в практическия живот? Казвате: „Какво има?” Като си търпелив, ти си съединен с Божествения свят, от всичко се ползуваш.
20.4.1941г.
346. Трите извора,  УС , София
Преди да обясня волята на степени, ще кажа, че търпението е нещо, което принадлежи на Бога, волята принадлежи на нас, мъчението принадлежи на падналите духове.
4.5.1941г.
347. В Него бе животът,  НБ , София
Търпението е на силния човек.
14.5.1941г.
348. Приятно занимание, ООК , София
Вие разглеждате търпението. Търпението е едно отъ най-добритѣ качества на човѣка. Въ търпението ние разбираме човѣкъ да бѫде силенъ.
348.2 Приятно занимание ( втори вариант )
Вие разглеждате търпението. Търпението е едно от най-добрите качества на човека. В търпението ние разбираме човек да бъде силен.
25.5.1941г.
349. Съкровището на човека,  НБ , София
Търпението по какво се отличава? Виждам – един човек прави погрешка, радвам се, не го съдя.
4.6.1941г.
350. Качване и слизане, ООК , София
Нѣмамъ търпението да ви чакамъ.
Търпението е въ качването къмъ върха /чертежа/, слизането е лесно.
350.2 Качване и слизане ( втори вариант )
Нямам търпението да ви чакам.
Търпението е в качването към върха /чертежа/, слизането е лесно.
9.7.1941г.
351. Невидимитѣ погрѣшки, ООК , София
Да бѫдемъ герои на търпението.
351.2 Невидимите погрешки ( втори вариант )
Да бъдем герои на търпението.
13.7.1941г.
352. Вер Аллах – да даде Господ,  УС , София
Търпението на всичките хора не е дадено.
Говорите за търпението. Търпението е цяла наука.
25.8.1941г.
353. Тя иде, СБ , София
353.2 Любовта иде ( втори вариант )
Много пъти се говори за търпението на хората.
3.9.1941г.
354. Прави възгледи, СБ , София
Справедливостта има отношение и към търпението на човека.
14.9.1941г.
355. Двама или трима, СБ , НБ , София
Защото търпението е способност в човека. Дайте възможност на човека да се развива правилно, търпението ще дойде.
355.2 Двама или трима ( втори вариант )
Защото търпението е способност в човека. Дайте възможност на човека да се развива правилно, търпението ще дойде.
Като пипате центъра на търпението, към него приижда повече кръв, той започва да се храни и човек става търпелив.
14.9.1941г.
356. Единственото нещо, УС , СБ , София
Понеже говедата са търпеливи, чрез тоягата си, която говедарят вдига и слага на гърба им, търпението на говедата минава в него.
Като ученици, вие трябва да работите върху търпението, да понасяте изпитанията с радост.
Търпението и милосърдието са качества на ума.
356.2 Единственото нещо ( втори вариант )
Нямаш търпението на говедата.” Днес удари говедото, утре удари говедото, най-после като научи търпението на говедата, свърши училището. Говедарят, който научи търпението, което воловете имат, свърши училището, дават му диплом, хвърли кривака.
Човек без търпението носи неволята.
Търпението е качество на ума. Търпението не е качество на чувствата.
9.11.1941г.
357. Да ме очистиш,  НБ , София
Ние, съвременните хора, не знаем какво нещо е търпението.
26.11.1941г.
358. Любов и Обич, ООК , София
Казвам: Търпението какво представя? Спирачка. Защо трябва да бъдеш търпелив? Когато слизаш, ако нямаш спирачка – търпението, – колата ти не може да върви.
Сега, разликата между търпението и неволята каква е? Разликата седи в следното: неволята всички я носят, а търпението е свободен избор.
21.12.1941г.
359. Послушни и непослушни,  НБ , София
Велико е търпението на Бога.
28.12.1941г.
360. На прага е!,  НБ , София
Под думата кръст разбираме, който има в себе си търпението, във всичките неща ще види, че няма да бъде излъган.
25.2.1942г.
361. Нови насоки, ООК , София
Та, казвам: Най-първо във всички съвременни хора липсва търпението.
18.3.1942г.
362. Музика в живота, ООК , София
Търпението не подразбира, че онова, което търпя, е право.
29.3.1942г.
363. Да изповядваме!,  НБ , София
Ако искаш да научиш търпението, трябва да бъдеш жена.
Следователно, в сегашното разрешение, ако жената не носи търпението като основа на себе си, не е жена.
5.4.1942г.
364. Бъди верен,  НБ , София
Една пчела, за да събере един грам мед, трябва да посети 633 цвята! Ако имаш търпението на тази пчела, Божиите блага по малко се вземат.
364.2 Бъди верна ( втори вариант )
Ако нямате търпението на тази пчела, ще имате ли Божиите блага.
12.4.1942г.
365. Трите положения,  УС , София
Казваш: „Туй Господ да го направи, търпението.“ Туй, което Господ е направил, ако ти не го правиш, не го разбираш.
Някой път като се говори на хората да търпят, им дотяга, търпението става еднообразно, повтарят си: „Да бъдем добри, да бъдем добри, да бъдем добри.“ То е първото положение.
22.4.1942г.
366. С любов, ООК , София
Ако искаш да научиш какво нещо е търпението, то е обикновено.
3.5.1942г.
367. Животът за любовта,  УС , София
Какво нещо е търпението? Търпението издържа всички неволи в света.
Сега съм слаб, затова го понасям.“ Силният търпи, но друго определение на търпението дава, друго значение, казва: „Аз съм силен, може и да не търпя, но се въздържам.“
Но търпението е основата на самия физически живот.
Търпението в едно отношение е пасивно, да седиш на едно място. Търпението има за цел да побеждаваш нещо.
Туй, което търпиш, трябва да го търпиш, но търпението не е любов, търпението е дилафът, с който се пипа огъня. Търпението излиза от любовта, но самото търпение не е любов.
Като губиш търпението, то е мъчение. Като започнеш да печелиш търпението, то е труд.
24.5.1942г.
368. Любов, вяра и надежда,  УС , София
На някои търпението на седмия ден изчезва, припадат.
За дадения случай известно изречение имате: „Бъди търпелив.“ Хубаво, търпението какво е? Като си при лошите хора, търпението е необходимо, но като си при добрите хора, няма нужда от търпение.
8.7.1942г.
369. Линия на Любовта, ООК , София
Сега, какъв метод може да употребим за търпението.
2.9.1942г.
370. Живи и мъртви закони, ООК , София
И търпението си има закон. Ако ти не разбираш закона на търпението, не е лесна работа да търпиш. Търпението е за Бога, то не е за нас.
4.9.1942г.
371. Идеално търпение,  МОК , София
/Една сестра написа следното: „Търпението е основният стълб на любовта“/.
Сега представете си, че аз не зная нищо за търпението и за пръв път слушам за търпението. Как ще ми представите търпението? Кое е противното на търпението – нетърпението. В търпението има следното – ти даваш нещо да замине от тебе. Защото в търпението ние разбираме да се въздържаш от нещо.
Какво нещо е търпението? Някой ще каже, че не го познава. Търпението е положително и отрицателно.
Или имате търпението.
6.11.1942г.
372. Добър ден,  МОК , София
Как бихте придобили търпението? Ако прекарате една линия малко по-горе от отвърстията на ушите към слепите очи, тази линия някой път ще бъде 14 сантиметра, 15 сантиметра.
8.11.1942г.
373. Новият път,  УС , София
Някой има търпението на въшките, само се чеше.
25.11.1942г.
374. Да благодарим, ООК , София
Какво е търпението? Търпението показва човек силен.
Възможности за Истината, възможности за Мъдростта, за Любовта, възможности за търпението.
20.12.1942г.
375. Търсете Царството Божие,  НБ , София
Защото кръстът е свързан с търпението.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.