Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Има един паралел на това, че когато дойде един вълк да краде, ще дойде в най-тъмната нощ и когато псетата на овчаря са заспали.
26.5.1922г.
2. По пътя, ООК , Витоша
Не, ще избереш тъмна нощ, защото само в тъмната нощ ще видиш Господа.
22.8.1922г.
3. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Ами че когато аз стоя в тъмната нощ, нали Бог гледа? Пред Бога всичко се отпечатва. Аз в тъмната нощ се разхождам.
31.12.1922г.
4. Простри ръката си!,  НБ , София
Щом излезеш от тъмната нощ и влезеш в ясния слънчев ден, казваш: Аз зная пак толкова, колкото и по-рано.
22.5.1929г.
5. Битие и откровение, ООК , София
Иска ли да преброди тъмната нощ, в която е попаднал, той трябва да се качи в съзнанието си, дето ще види малка, но сигурна светлинка, която ще му покаже изходния път.
5.2 Битие и откровение ( втори вариант )
Онзи човек, който е бил в голямото нещастие, малката светлина като дойде, той е доволен, има надежда, отдалеч си видял тази малката светлина в тъмната нощ.
В тази тъмната нощ на живота, след като вървите към тази малката светлина, ако не стане прекъсване на вашето съзнание, ето каква е картината, която може да опитате.
11.12.1929г.
6. Обхода и проява, ООК , София
Ако една идея е Божествена, тя трябва да свети на човека в тъмната нощ на живота му; тя трябва да го защищава от неприятелите му.
25.6.1930г.
7. Закон и принцип, ООК , София
Когато срещнете двама души, които се обичат, радвайте се, защото те могат да ви светят в тъмната нощ да намерите пътя си.
7.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Тия хора, които се обичат, през тъмната нощ може да ти светят по пътя.
11.7.1930г.
8. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
Когато изпаднете в тъмната нощ на живота си, мислете за звездите, които светят на небето, и за слънцето.
8.2 Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека ( втори вариант )
В тъмната нощ при парахода помислете за светлите звезди, защо светят звездите, мислете за слънцето 5-10 минути, един час, и веднага ще настане една промяна, едно вътрешно просветление ще дойде.
13.8.1930г.
9. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
9.2 Начало и край ( втори вариант )
Тази връзка, като чувстваш, тя прави всичко наоколо, тя мяза на свещта, която носиш в тъмната нощ, всички неща наоколо виждаш, виждаш пътя, нещата около тебе се осветляват.
7.9.1930г.
10. Имам ястие,  НБ , София
Свещта е само за тъмнината, през тъмната нощ.
21.4.1932г.
11. Доброто семе, ИБ , БС , София
Когато тръгнеш в тъмната нощ, ти ще бъдеш щастлив, докато имаш запалена свещ, но когато изгасне свещта, ще бъдеш нещастен.
29.6.1932г.
12. Отец ми живее, ООК , София
12.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Как така? Светлината като иде във вас, това какво показва? Вие сте в тъмната нощ, някой идва със запалена свещ.
8.7.1932г.
13. Разумният свят,  МОК , София
13.2 Разумният свят ( втори вариант )
Например, някой каруцар вика нощно време, в 12 часа в полунощ и пее на тъмната нощ.
12.2.1933г.
14. Умен и справедлив,  УС , София
Аз не се интересувам, че някой се объркал в тъмната нощ. Когато някой те изведе от тъмната нощ, и аз съм готов да те изведа.
19.2.1933г.
15. Неговата воля,  УС , София
Ако в тъмната нощ няма светлина, която да те ръководи, какво ще правиш? Казват за някого, че не говори, както трябва.
26.2.1933г.
16. Добро и човещина,  НБ , София
Той избира най-тъмната нощ, когато иска да атакува стадото.
16.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Той избира най-тъмната нощ когато иска да атакува стадото.
15.12.1933г.
17. Познаване, МОК , София
Видях един човек, че ходеше с бели дрехи.” Питам сега: В тъмната нощ може ли да видиш човек с бели дрехи? Този човек никого не е видял. Аз си мълча, неестествено е да се каже, че в тъмната нощ се вижда човек, облечен в бели дрехи.
12.6.1935г.
18. Прав и крив път, ООК , София
Да кажем, вечерно време вървите в тъмната нощ.
18.10.1935г.
19. Великите музиканти,  МОК , София
Казвам на този, който [е] паднал в калта: „Ти какво търсиш в калта?“ Той гулял, напил се и без да знае, в тъмната нощ влиза в калта.
11.9.1936г.
20. Първата светлина,  МОК , София
Вечерно време ти можеш да бъдеш приятен всекиму, когато в тъмната нощ имаш светлина.
3.1.1937г.
21. И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ , София
Ако се оставите на такава хармонична мисъл, вие ще можете да пътувате вечер, в най-тъмната нощ, като че сте със свещ.
27.3.1938г.
22. Добрата круша,  НБ , София
Този, Който при всичките моменти, и в най-тъмната нощ е с тебе, Той е Бог.
31.8.1938г.
23. Кибритени клечки, ООК , София
Този човек, който носи светлината и в най-тъмната нощ, той ще намери своята цел. Ако един вълк намира кошарата, защо един човек в тъмната нощ да (не) намери своята цел? Ако бухалът може в тъмната нощ да намери някоя птица, защо и ти като този бухал, да не намериш своята цел.
13.11.1938г.
24. Горе на планината, УС , София
Спъва се в тъмната нощ, когато няма никаква светлина.
27.1.1939г.
25. Организиран и неорганизиран живот, МОК , София
Аз го виждам вечерно време, като вървиш в тъмната нощ, имаш една малка свещица, че всяка стъпка се осветява, да не паднеш в някоя дупка.
5.2.1939г.
26. Пътят на светиите,  УС , София
А пък това, което Бог изисква от нас, това е само да хвърлиш в тъмната нощ един поглед.
10.3.1939г.
27. Ценност, съдържание и форма,  МОК , София
Тази свещ при други условия може да не е нищо заради вас, но в тъмната нощ като я запалиш, веднага се окуражаваш и намираш пътя.
17.5.1939г.
28. Музикалния тон на живота, ООК , София
В тъмната нощ, ако проблесне една малка светла точка някъде, във вас ще се яви един стремеж.
7.6.1939г.
29. Изкуството на ангелите, ООК , София
В тъмната нощ всеки може да свети на този и онзи.
4.8.1939г.
30. Търпение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Значи в тъмната нощ не трябва да се движите.
3.9.1939г.
31. Слугиня на Божествената Любов,  УС , София
В тъмната нощ той мислил, че чуканът е някой човек и му казва: Бягай оттам, един герой грък ще мине.
3.1.1943г.
32. Пътят на праведния, НБ , София
Този човек да почувствува, че думите са живи, че носят живот, да не каже: „Я ме обича, я не.“ Представете си, в тъмната нощ не съм взел свещ, викам само – тази е неразбрана Любов.
17.10.1943г.
33. Синовно отношение,  УС , София
Дълъг е периодът на тъмната нощ.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.