Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1921г.
1. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Щом сме дошли тук, нека бъдем в съприкосновение с Невидимия свят, та всеки да си отиде бодър, здрав, за да може да преодолява трудностите, които ще срещне по пътя си.
25.8.1921г.
2. Разумно служене, СБ , В.Търново
Може би ще срещнете малко съпротивление и трудности, но след това трудностите ще изчезнат, вие ще започнете да се топите, да се топите, и постепенно ще ви олекне.
28.2.1923г.
3. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Какво по-силно, по-велико от това да се свържете с живата природа, с разумния свят, с Бога! Вие трябва да бъдете смели, решителни, да понасяте трудностите в живота.
25.3.1925г.
4. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Някои запитват: „Защо са мъчнотиите в живота?“ – Мъчните условия, трудностите са придатък в разумността.
26.7.1925г.
5. Свободни движения,  МОК , София
За това се изисква само време, концентриране на мисълта и силна воля, която да преодолява трудностите и мъчнотиите.
3.1.1926г.
6. Десетте думи (Графология),  МОК , София
6.2 Десетте думи ( втори вариант )
Който работи с вдъхновение, безкористно, той има Дух и сила да победи всички мъчнотии, да се справи с трудностите на живота.
14.7.1926г.
7. Право мисли!, ООК , София
Бог не е виновен за трудностите и ограниченията, в които изпадате.
20.10.1926г.
8. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Лесно е да се каже, че си окултен ученик, но имаш ли качествата на този ученик? Окултният ученик трябва да има гръбнак, по-силен от този на слона, за да издържа, да понася трудностите и мъчнотиите в живота.
31.10.1926г.
9. Път към свобода,  МОК , София
Тази граница, именно, показва, че човек ще излезе благополучно от трудностите на своя живот.
9.2 Път към свобода ( втори вариант )
Тази граница именно показва, че човек ще излезе благополучно от трудностите на своя живот.
2.2.1927г.
10. Стари и нови възгледи, ООК , София
Да се освободиш от трудностите на живота, това подразбира да служиш на Бога.
18.5.1927г.
11. Общи упътвания, ООК , София
Ако човек е искрен спремо себе си, и всеки ден се справя с някой свой малък дефект, за сметка на който прилага някоя добра черта, той лесно ще се справи с мъчнотиите и трудностите на своя характер.
11.12.1927г.
12. За приятелите си,  НБ , София
В съвременната наука се говори за издържане на трудностите в живота.
Слънчевата енергия прави човека здрав, бодър, силен; тя му дава сили да понася мъчнотиите и трудностите в живота.
25.12.1927г.
13. Идат дни,  НБ , София
От една страна човек вижда, че само при страданията ще намери своите погрешки; от друга страна, той вижда, че само при трудностите и мъчнотиите в живота ще разбере доброто и ще го оцени.
8.1.1928г.
14. Жлебът,  НБ , София
Това е велик закон, който всеки трябва да знае, за да се справи с трудностите в живота.
1.4.1928г.
15. Славата човеческа,  НБ , София
Той се обръщал към Бога с думите: Господи, моля Ти се, просвети ума ми, да се справя с трудностите на живота си.
4.4.1928г.
16. Служба на уравненията, ООК , София
Съвременната наука не може да разреши всички въпроси, но поне забавлява човека, отвлича го от трудностите в живота.
Следователно дойдете ли до трудностите в живота, ще се обърнете към ангелите, към светиите с молба да ви помогнат.
15.4.1928г.
17. По-драгоценен,  НБ , София
Казвам: докато мисли, че с убийство може да разрешава мъчнотиите и трудностите на своя живот, човек е на крив път.
27.5.1928г.
18. Бог е Дух,  НБ , София
Следователно, ако ние учим, и при най-бедните условия на живота да сме, пак ще можем да надделеем трудностите; не учим ли, и при добри условия да сме, нищо няма да направим.
8.7.1928г.
19. Роден от Бога, МС , София
Никой не може да говори за трудностите на целокупния живот.
7.9.1928г.
20. Мъртвата точка,  МОК , София
20.2 Мъртвата точка ( втори вариант )
Надделяла е на трудностите на мъртвата точка.
19.10.1928г.
21. Развиване на дарбите,  МОК , София
21.2 Методи на природата за събуждане на дарбите ( втори вариант )
Трудностите в живота, мъчнотиите, съмненията, колебанията, всичко това, което може да разсипе на глед душата ви, това показва най-голяма благост на природата към вас.
13.2.1929г.
22. Силни и слаби желания, ООК , София
Човек трябва да бъде смел, геройски да понася трудностите на живота, а не при най-малкото изпитание да се отчайва и да търси начин да се самоубива.
24.3.1929г.
23. Сам Отец, НБ , София
Какъв прогрес можете да очаквате от народ, от общество, или от човек, които имат такива разбирания? След всичко това хората ще говорят за усилията, които са правили за преодоляване трудностите в живота. – Никакви усилия не са правили.
Колкото да се оплаквате от трудностите в живота, с това животът не се подобрява.
28.4.1929г.
24. Момчето ми,  НБ , София
Ако сте свързани с Христа, вие можете да се обърнете към Него с думите: ”Кажи само реч.” Щом имате тази връзка, достатъчно е само да кажете думите ”Кажи само реч”, за да можете правилно да разрешите трудностите в своя живот. Ако сме свързани с Бога, социалните въпроси лесно ще се разрешат, трудностите в живота лесно ще се преодолеят.
3.7.1929г.
25. Двата стълба, ООК , София
Силно уморен от трудностите в живота си, той задрямал на улицата.
20.10.1929г.
26. От всичките най-много,  НБ , София
26.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Казвам, ако имаш сила, но при тази твоя сила хората трябва да те бият, тогава по-добре да имаш знания, че да знаеш как да се справиш с тях в трудностите на живота.
26.1.1930г.
27. Богове сте,  НБ , София
Загази ли някъде, обърка ли работите си, достатъчно е да призове на помощ този Промисъл, за да излезе от трудностите, в които е попаднал.
12.2.1930г.
28. Съчетания на числата, ООК , София
По числата съдим още и за трудностите, през които даден човек е минал.
19.3.1930г.
29. Правилни форми, ООК , София
Като се натъкват на противоречия, мнозина се запитват: „Господ не знае ли нуждите, трудностите ни? Защо не ни се притече на помощ?“ Господ знае всичко, но човек сам трябва да разреши задачите си.
2.4.1930г.
30. Права мисъл, ООК , София
Никоя наука не може да им помогне да се справят с мъчнотиите и трудностите в живота.
12.7.1931г.
31. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Не, външните условия не създават трудностите в живота, но вътрешните условия в самия човек са причина за всички страдания, мъчнотии и противоречия.
14.10.1931г.
32. Проводници на любовта, ООК , София
Да опростяваш живота си, това значи, да се помиряваш с трудностите, т.е. да спазваш закона на икономията.
25.6.1933г.
33. Добрите дарби,  НБ , София
33.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Не знаеш ли как да се справиш с трудностите, ти си невежа, сиромах.
19.7.1933г.
34. Отношение между нещата, ООК , София
34.2 Съответствие на нещата ( втори вариант )
Той се намира в известни мъчнотии, иска да се измъкне из трудностите.
27.9.1933г.
35. Вечният порядък. Най-силното у човека, ООК , София
Ние, като се намерим в трудно положение, искаме да разрешим трудностите по един съвсем механически начин.
24.12.1933г.
36. О, да ми беше като брат,  НБ , София
За да излезеш от един квадрат, за да излезеш от трудностите на квадрата, ти трябва да разбираш посоката на квадрата, откъдето квадратът черпи своята сила.
16.12.1934г.
37. Когото възкръси,  НБ , София
Скръбта ви ще се разтопи като лед и вие ще се освободите от трудностите, в които сте изпаднали.
13.1.1935г.
38. Причинният свят,  УС , София
И тъй, искате ли да излезете от трудностите на живота, откажете се от разбиранията на вашите баби и дядовци.
8.5.1935г.
39. Трите геометрични фигури, ООК , София
Утре, като дойдат трудностите и мъчнотиите, веднага ще започнете да критикувате.
1.1.1936г.
40. Като добрия син, ООК , София
После, не смесвайте страданията с мъченията и трудностите в живота.
30.8.1936г.
41. Пътища на Любовта, СБ , София
Такъв човек лесно се справя с трудностите в живота.
3.8.1938г.
42. Който има уши, нека слуша, СБ , РБ , 7-те езера
Мъчнотиите и трудностите са условия за развиване на човешките дарби.
31.12.1938г.
43. Големият брат,  ИБ , София
Силата дава възможност на човека да преодолява трудностите в живота.
7.5.1939г.
44. Божественото право,  НБ , София
Даже и в едно семейство само човек мъчно се справя с трудностите, които съществуват там.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.