Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


14.10.1900г.
1. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Що са тревогите, смущенията на тоя живот? Те са привидения, сянка, която няма нищо зад себе си.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Що са тревогите и смущенията на твоя живот? Те са привидения, сенки, които нямат нищо зад себе си.
20.7.1922г.
3. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
3.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Ако мислите, че това не е важно, тревогите и безпокойството ще ви демагнетизират и вие ще губите разположението и мисълта си.
15.10.1922г.
4. Ангел Господен говори, НБ , София
Какво спечели? – Тревогите на десетте години.
4.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Ти спечели тревогите на десет години.
4.11.1923г.
5. Основа на знанието,  МОК , София
Знаете ли защо това нещо не е задача на Школата? Каква разлика ще има тогава между богатия, който трупа парите си в касата и всеки ден ламти за все по-голямо и по-голямо богатство и вие, които трупате все повече и повече знания в главата си като някой банкер? Това знание повече ще увеличи тревогите ви.
13.3.1927г.
6. Няма тайно,  НБ , София
Какво виждаме ние? Някой човек излиза сутрин рано от дома си, отива на работа, но през целия ден той носи в ума си тревогите на своя дом: мисли за жена си, за децата си, как ще ги отхрани, как ще ги възпита и т. н.
25.7.1928г.
7. Единство на съзнанието, ООК , София
Има ли някаква реалност в сънищата? Какво остава от този сън? – Тревогите. – Защо се е тревожил този човек? – За нищо. Тревогите му са били съвсем напразно.
1.8.1928г.
8. Правилно хранене, ООК , София
Тревогите действат върху нервната система и по този начин нарушават вътрешната хармония в организма. Следователно, ако човек преодолее двете спънки – тревогите и неправилната мисъл, зрението му постепенно ще се усили.
24.8.1928г.
9. Дейност и почивка,  МОК , София
Понеже се стреми към вътрешно спокойствие, затова избягва тревогите.
9.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Той се стреми къмъ вѫтрѣшно спокойствие и избѣгва тревогитѣ.
30.11.1928г.
10. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
Тревогите, безпокойствата също стават причина за отслабване на зрението.
10.2 Деятелност и замисъл на природата ( втори вариант )
Много пъти грижите и тревогите за външните блага създават отслабване на очите.
20.10.1929г.
11. От всичките най-много,  НБ , София
Безделието е причина за тревогите в човешкия живот.
1.12.1929г.
12. Пасха Господня,  НБ , София
Колкото малки и да са тревогите на човека, те представят киселини, които са в сила да го уморят, да свърши живота си със скръб и страдания.
4.12.1929г.
13. Което става, ООК , София
Силната мисъл не се заключава в многото говорене, в тревогите, в отричане на нещата.
12.3.1930г.
14. Идейната обич, ООК , София
Съмненията, тревогите, обезсърдченията са условия, които пречат на развитието на човешката душа и на човешките идеи.
13.2.1931г.
15. Няколко необходими неща,  МОК , София
15.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
След като си работил дълго време, уморен си, трябва да престанеш известно време от тревогите; значи любовта след като те тури на работа, след като изгрее слънцето, любовта те тури на работа.
28.8.1932г.
16. Видяхме славата, СБ , София
Ония хора, които прекратяват с тревогите, паметта започва да се засилва.
16.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Някой път много добре се изяснява паметта, но някой път онази, гъстата материя, онази кал, която човек натрупва с недоволството, с тревогите, замъглява паметта. Онези хора, които прекратяват с тревогите, паметта започва да се засилва.
19.9.1934г.
17. Трите положения, ООК , Казанлък
На теб остават грижите, тревогите, т.е. сламата, която ядеш.
21.10.1934г.
18. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Питам: Кажете ми конкретно кои неща не са заблуждения? Това, което ражда смъртта, не е ли заблуждение? Това, което ражда страданията, не е ли заблуждение? Това, което ражда тревогите, не е ли заблуждение? Това, което ражда несретите, не е ли заблуждение? Че какво е заблуждението? Ако аз нося едно заблуждение, което поправя живота ми, благодаря на такова заблуждение.
16.6.1935г.
19. Каза ми всичко,  НБ , София
Тревогите ще дойдат, но не се спирайте пред тях.
29.9.1935г.
20. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Учени хора сте за тревоги, признавам, аз съм учен човек, който минал тревогите, сега минавам в нов клас без тревоги.
4.4.1937г.
21. Степени на любовта,  УС , София
Болестите, тревогите са човешки изобретения.
14.8.1939г.
22. Разнообразието в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Оставете тревогите отвън, а в сърцето си внесете повече радост и веселие, повече любов.
22.2 Разнообразието в живота ( втори вариант )
Не изпъждайте тревогите си, но ги оставете отвън, а в сърдцата си да имате радост.
25.2.1940г.
23. Що е истинно,  НБ , София
Казва апостолът: „Най-после, братя, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е чисто, що е любезно, що е благодатно – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално – това размишлявайте.“ Знаете ли тревогите, които имате, на какво са признак? Не искам да ви дам диагноза. От какво стават тревогите? Майките често се тревожат.
8.1.1941г.
24. Ще ви бѫде, ООК , София
Момата като се влюби – напуща свѣта на тревогитѣ.
24.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Момата като се влюби – напуща света на тревогите.
31.8.1941г.
25. Служение с Любов, СБ , УС , София
25.2 С любов ( втори вариант )
Постоянно тревогите на твоя господар ще бъдат на гърба ти.
14.9.1941г.
26. Двама или трима, СБ , НБ , София
26.2 Двама или трима ( втори вариант )
Откажете ли се от външния свят и се вглъбите във всекидневния си живот, в тревогите и смущенията, слухът ви ще затъпее и постепенно ще го изгубите.
19.11.1941г.
27. Повече спокойствие, ООК , София
Започнете да намалявате тревогите и ще се подмладите.
20.9.1942г.
28. Малки възможности, СБ , РБ , София
Защо трябва човек да трупа в мозъка си взривни енергии, които разрушават, умъртвяват, тровят човешкия организъм? Една от взривните енергии е тази на гнева, на тревогите и на безпокойствата.
31.1.1943г.
29. Бог е виделина, НБ , София
Най-първо всички трябва да се стремите да избягвате тревогите.
3.2.1943г.
30. Подмладяване, ООК , София
Ако се тревожите, в носа не може да слязат и тревогите пречат да изпеете „аз мога да ям червени череши“.
17.10.1943г.
31. Трите пътя, НБ , София
Той има предвид своето сърце, затова избягва тревогите.
12.11.1944г.
32. Като малките деца, ИБ , ПС , София
Кое е новото? Болестите са старо нещо, дълговете са старо нещо, тревогите са стари работи.
Тревогите са безполезни.
32.2 Като децата ( втори вариант )
Кое е новото? Болестите са старо нещо, дълговете са старо нещо, тревогите са стари работи.
Тревогите са безполезни. Казвате: Тревогите са необходими. Ако човек се тревожи и мисли, че тревогите ще му създадат нещо, той се лъже.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.