Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.4.1922г.
1. Окултни правила, ООК , София
1.2 Правила за живота ( втори вариант )
Чрез точността се развиват ценни качества.
4.4.1923г.
2. Най-добрият метод,  МОК , София
За да проверите будността и точността на своето съзнание, направете следния опит: сверете всички часовниците си и определете на другия ден да бъдете на Витоша точно в 4 ч. 32 мин. и 5 сек.
Природата обича точността, в нея нещата стават точно на определено време – нито по-рано, нито по-късно.
Точността пък е една от проявите на Светлината – да бъдете точни, това значи да използвате Светлината в една от нейните прояви.
Представете си, че ви се даде задача да дойдете в класа точно в 7:30 ч. вечерта; с тази задача ще изпитате точността си, ще видите какво отклонение правите в съзнанието си. Точността е условие за съграждане на неговия бъдещ живот. Точността е хармония, такт, музика в Живота на човека.
Следователно всяко действие, което не е извършено навреме, е престъпление; всяко престъпление пък е отклонение от точността в Природата. Каквото и да срещнете в живота си, спазвайте закона за точността.
Упражнение: протегнете дясната си ръка напред с дланта надолу и мислено прекарайте принципа на точността във всеки пръст поотделно – в палеца, в показалеца, в средния пръст и т.н.
Затова всеки от вас нека си каже: "Аз не искам да се спъвам в приложението на точността."
Бъдещето на ученика се гради върху точността. Щастието и нещастието на ученика се градят върху точността.
2.2 Най-добрият метод в природата за човека ( втори вариант )
Зависи от точността.
А точността е само проявление на светлината.
Първото нещо - вие ще турите точността. Върху нея ще се съгради бъдещият ви живот - каквото излезе от вас според точността на вашето съзнание, как се е проявявало.
Всяко престъпление, това е отклонение от точността, отклонение от нейната точност.
Но първото правило - спрете се върху точността. Турете тази идея, която е в този велик закон, точността.
Ще вложите принципа на точността във всичките си пръсти поотделно - в палеца, показалеца и т.н., напред и назад, по десет секунди за всеки пръст.
Това е едно приятно правило - правило за точността, върху което приятно може да се мисли, приятно да се действа, приятно да се разреши, понеже няма никаква спънка.
Защото, ако туй правило за точността вие не може да го разрешите, ние не може да пристъпим към изучаването на ония велики природни сили.
Туй правило, точността, е потребно за бъдеще.
8.4.1923г.
3. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
А сега, каква е точностьта на хората? Сега трѣбва да го сѫди сѫдебенъ приставъ.
3.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
По отношение на точността, българинът има още много да работи върху себе си.
8.4.1923г.
4. Точността, ООК , София
Точността, туй е първото нещо, което се изисква от ученика.
Та сега първото нещо: ще изучавате точността, тя е необходима.
Това ще бъде едно упражнение върху точността.
15.4.1923г.
5. Окултна медицина, ООК , София
Ние ще започнем с точността.
16.1.1924г.
6. Приливи и отливи, ООК , София
Не, не, ти ще идеш точно навреме, защото Природата обича точността, в нея няма забавяния: точно навреме ще тръгнеш, най-малко две секунди преди да тръгне тренът.
28.12.1924г.
7. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
Природата обича точността.
7.2 Закон за внушение и закон за равновесие ( втори вариант )
Природата обича точността, тя не си играе.
12.12.1926г.
8. Глас в пустинята,  НБ , София
Как ли ще мога да вляза вътре?” Прави си тя своите изчисления и след като се увери в точността им, влиза в капана, докосва внимателно примамливото парченце месо, и веднага чува зад себе си: “Щтрак!” - и тя остава затворена.
22.5.1927г.
9. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Едно от условията за създаване на характер е постоянството и точността; обещае ли нещо, човек трябва да изпълни обещанието си - никакво отлагане не се позволява.
18.12.1927г.
10. Твърдата храна,  НБ , София
Точността е слабо развита в него.
31.10.1928г.
11. Накъде, ООК , София
Точността на нещата, точността на речта води човека към правилен живот.
29.5.1929г.
12. Определени движения, ООК , София
Една от причините за страданията на хората е точността. Природата обича точността.
12.2 Любовният поглед ( втори вариант )
Природата обича точността.
26.6.1929г.
13. Външните линии на красотата, ООК , София
Едно от качествата на сериозния човек е точността.
21.8.1929г.
14. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Точността е качество на Божествения свят.
14.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Точността е качество на чистия живот.
25.8.1929г.
15. По Бога направени, СБ , София
По аналогия на горното твърдение, че от дължината на носа зависи интелигентността на човека, трябва ли да вадим заключение, че и от дължината на термометъра ще зависи неговата точност при измерване на температурата? От какво зависи точността на термометъра? – От правилното му приготовление.
18.9.1929г.
16. Проявеният живот, ООК , София
Какво се ползва от това знание? Добре е човек да бъде точен, но той трябва да знае, коя е причината за точността. — Кога е точен човек? — Когато обича. Да бъде човек точен, това подразбира проява на точността във всички случаи на живота, както към онези, които обича, така и към онези, които не обича.
28.2.1930г.
17. Закони на доброто,  МОК , София
Точността е едно от условията за изграждане на човешкия характер.
И така, не е въпросът в лева, в марката, в долара, но в точността на човека.
Една добра, отличителна черта на англичанина е точността.
9.5.1930г.
18. Състояние на материята,  МОК , София
Точността пък има отношение към задълженията на човека.
18.2 Четирите състояния на материята. Точност и работа ( втори вариант )
В какво седи точността? Човек, който е точен, е разумен. Точността се отнася до живота.
23.5.1930г.
19. Музика и работа,  МОК , София
Точността на физическия свят не може да бъде абсолютно приложена, затова, по-добре да се реже с един-два сантиметра повече, отколкото по-малко.
Точността е ценно качество, защото създава добри прояви в мисълта.
19.2 Музика и работа ( втори вариант )
Точността на физическия свят не може да бъде абсолютно приложена.
Точността е ценно качество, защото създава добри прояви в мисълта.
4.6.1930г.
20. Точност, ООК , София
Едно правило, което човек трябва да спазва на физическия свят, това е точността. Сегашният човек проявява точността, когато има някакъв интерес.
Сега, като разбира значението на точността в природата, човек трябва да бъде точен. Това не значи, че трябва да изпадне в педантизъм, но да се стреми да бъде точен, да следва точността на природата. Да следва човек точността на природата, това значи, да ляга и става на време, да яде и гладува на време, да се облича и съблича на време, да люби и мрази на време и т.н.
Дето точността отсъствува, там лъжата взима широки размери.
Точността е качество, което човек занася със себе си в духовния, и в Божествения свят, но там се изразява по друг начин.
Чрез точността ти се свързваш с хората. Точността е език за разбиране с хората.
Красиво качество е точността.
Човекът на точността, обаче, не се нуждае от револвер.
Той е нарушил закона на точността.
20.2 Точност ( втори вариант )
Той нарушил закона на точността.
17.10.1930г.
21. Единица мярка,  МОК , София
Тук направи погрешка в изчисленията, там – в точността на фигурите и казва: „Не излезе добре, но нищо, и така ще мине“.
1.5.1931г.
22. Разумно прилагане,  МОК , София
Първото условие за разумен живот е точността.
30.10.1931г.
23. Силови центрове,  МОК , София
Числото шест обича точността. И животът има отношение към точността.
За следния път, като направите упражнението за точността, ще пишете върху темата: – В колко часа влязох в класа – точно в шест часа, или преди шест.
23.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
В колко часа идвате вие в клас? (В 6 часа.) Това число обича точността. Животът обича ТОЧНОСТТА! Каква е нормалната скорост, в която трябва да дойдете? И нормалното време кое е? Защото ако вземем 36.6°, това е нормалната температура за човека.
26.6.1932г.
24. Малцина избрани,  НБ , София
Някой път разместват точността на времето.
31.5.1933г.
25. Обходата, ООК , София
Природата обича точността.
30.10.1935г.
26. Единият лев, ООК , София
Защото небето, духовният свят обича точността.
8.12.1935г.
27. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
27.2 Трите книги ( втори вариант )
Положителна проява на човека е точността, но тя не е всякога в интерес на слугата.
Разумният свят обича точността.
18.10.1936г.
28. Шестото чувство,  УС , София
Точността има отношение към благородството. Той знае законите на духовния свят, знае какво представя точността и в тоя свят.
12.2.1937г.
29. Прави и криви линии,  МОК , София
Някой казва: „Остави стотинките!“ Не, Природата обича точността.
29.2 Прави и криви линии ( втори вариант )
Някой: “ Остави стотинките.” Природата обича точността.
23.7.1937г.
30. Стани!, СБ , РБ , 7-те езера
Този стих не е преведен точно според оригинала, а всяко изречение, и всяка дума губи или придобива нещо от себе си, в зависимост от точността на превода, от една страна, и от произношението – от друга.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.