Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


19.11.1916г.
1. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
Второ - тишината.
7.7.1918г.
2. Трите положения,  НБ , София
Безпокоите ли се, влезте дълбоко в душата си, дето е мирът и тишината, и Словото ще ви се изяви.
2.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Безпокоите ли се, влѣзте дълбоко въ душата си, дето е мирътъ и тишината, и Словото ще ви се изяви.
22.5.1921г.
3. Живата енергия,  НБ , София
Мълчанието, тишината се предпочитат, когато човек прави добро.
20.11.1921г.
4. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Не само те, но в тайно някой дух крилат ви казва: „Не бой се, не бой се!“ И в тишината, когато се молите и мечтаете, духът ще ви шепне нещо, някоя опитност, ще кажете: „Има нещо, което ми шепне“.
16.11.1927г.
5. Превръщане на киселините, ООК , София
Той е в тишината.
1.11.1931г.
6. Изново,  НБ , София
Красива и възвишена поезия, хубава музика и песни трябва да нарушават от време на време тишината на нейния живот.
3.7.1935г.
7. Филмът на живота, ООК , София
Някой път вие искате да имате онова съзнание на тишината, което сте имали.
26.11.1939г.
8. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Той работи в тишината.
29.8.1943г.
9. Раждането, СБ , РБ , София
Някои не ръкопляскат, мислят, че като не нарушават тишината, с това изказват възхищението си.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.