Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.3.1914г.
1. Ето човекът, НБ , София
Когато пророк Илия отишъл в пустинята и се предал на пост и молитва, и когато дошла буря и огън, а Илия закрил очите си, Бог не е бил в бурята и огъня, а в тихия глас, който говорел.
8.4.1917г.
2. Яков и Исав,  НБ , София
Колкото по-развит е слухът на човека, толкова по-голяма възможност се открива пред него, да чуе тихия глас на Бога.
11.8.1918г.
3. Две жени,  НБ , София
Докоснете се до цветята и дърветата и ще чуете тихия глас на своя Баща: "Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели".
3.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Докоснете се до цвѣтята и дърветата и ще чуете тихия гласъ на своя Баща: „Дерзай, дъще, твоята вѣра те изцѣли”.
29.9.1918г.
4. В мое име,  НБ , София
Обичайте своите братя и сестри, за да чуете чрез тях тихия глас на Бога, Който казва: „Аз съм с вас." Всеки може да чуе тихия глас на Бога отвътре, или отвън, до ухото или до слепоочната област, отгоре на главата, или отпред.
4.2 Въ мое име ( втори вариант )
Обичайте своитѣ братя и сестри, за да чуете чрезъ тѣхъ тихия гласъ на Бога, Който казва: „Азъ съмъ съ васъ.” Това означава стихътъ, въ който се казва: „Дето сѫ двама или трима, събрани въ мое име, тамъ съмъ и Азъ”. Всѣки може да чуе тихия гласъ на Бога отвѫтре, или отвънъ, до ухото или до слѣпоочната область, отгоре на главата, или отпредъ.
26.1.1919г.
5. Лозата и пръчките,  НБ , София
Казано е в Писанието: „Слушайте тихия глас на Онзи, Който постоянно ви говори и в радости, и в скърби.“ И днес, когато аз ви говоря, не правя нищо друго, освен да поливам корените на живота във вас.
Слушаш ли тихия глас на Бога вътре в себе си, ти си здрав, бодър, свободен, готов на всякаква разумна жертва.
Слушайте тихия глас в себе си, който ще внесе съгласие и мир във вас, във всички хора, в целия свят. Всеки друг глас, вън от тихия глас, трябва да се проверява.
Бъдете смели, бодри, радостни и вслушвайте се в тихия глас в себе си.
Слушайте тихия глас в себе си, за да цъфнете, вържете и дадете плод.
18.4.1920г.
6. Молих се,  НБ , София
Затова е казано: „Бог не е нито в бурята, нито в огъня, но в тихия глас". Когато чуете тихия глас на Бога, вие ще възкръснете и ще влезете в Божествения свят.
24.2.1922г.
7. Трите живота, ООК , София
7.2 Трите живота ( втори вариант )
Всеки е чувал тихия глас на Бога, да го подканя да стане, но, като дете, се е успивал и продължава още да спи.
29.3.1922г.
8. Старият и новият живот, МОК , София
И тогава той разбрал, че само чрез тихия глас може хората да се оправят.
8.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Той прекарал известно време в планината, всред канарите, където се явила голяма буря, а после и огън, но Господ не бил нито в бурята, нито в огъня - най-после той чул тих глас, т.е. гласа на Любовта, гласа на Бога; едва тогава пророкът разбрал, че хората могат да се оправят само чрез тихия глас. Като чул тихия глас, пророк Илия закрил очите си и разбрал дълбокия смисъл на този глас. Сега и на вас, като на окултни ученици, обръщам внимание на тихия глас - да видите какво може да направи той.
2.6.1922г.
9. Изгрев и залез, ООК , София
9.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Като мине през 999 милиона форми на живота, едва тогава човек ще чуе тихия глас в себе си да му говори.
18.6.1922г.
10. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
И тогава ще чуете онзи, тихия глас, и като го чуете, ще имате един от най-приятните моменти, който някога сте преживели!
3.12.1922г.
11. Дойде да послужи,  НБ , София
Вслушвайте се в тихия глас, който говори на сърцата ви.
Слушайте тихия глас на Бога и на Христа, Който говори на душите ви.
17.6.1923г.
12. Имаше двама синове, НБ , София
След това ще чуеш тихия глас на Господа.
1.10.1923г.
13. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Този тихия глас ви е проговорил.
13.7.1924г.
14. Новата азбука, СБ , Мусала
Много пъти ви е говорил Бог, но вие сте давали ухо повече на другите гласове – объркали сте гласовете в себе си. – „Защо сме се объркали?“ – Защото ухото ви е притъпено, не можете да чуете тихия глас на Бога.
27.8.1926г.
15. Свещеният огън, СБ , София
Когато чуеш нежния, тихия глас на Бога, душата ти се отваря така, като че в дадения случай ти можеш да обхванеш всички хора.
16.11.1927г.
16. Превръщане на киселините, ООК , София
И най-после Илия чу тих глас от небето, който му говореше: Научи ли вече урока си? Разбра ли как светът ще се оправи? – Светът няма да се оправи нито чрез бурята, нито чрез огъня, но чрез тихия глас, т. е. чрез разумното начало в човека.
Бог е в тихия глас у човека.
20.11.1927г.
17. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Няма да мине много време, вие ще чуете в себе си тихия глас на Любовта.
25.12.1927г.
18. Идат дни,  НБ , София
Така се редуват в съзнанието на човека един светъл и един тъмен момент, докато най-после в съзнанието му се образува един светъл кръг, и в него настава пълно затишие, в което той чува тихия глас да му говори: „Не бой се, всичко ще се оправи!"
24.8.1928г.
19. Дейност и почивка,  МОК , София
Само така ще чуете тихия глас на Бога, Който ви казва: Прилежание! То води към правилното развитие на живота.
19.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
По този начинъ вие ще чуете тихия гласъ на Бога, който ви казва: „Прилежание!“ То води къмъ правилното развитие на живота.
1.1.1929г.
20. Тихият глас,  ИБ , София
Изчезне ли всичко това от човека, той се поставя в положението на едно разумно дете, което чува и разбира тихия глас на Бог в себе си. Бог му се яви по три начина: в бурята, в огъня и в тихия глас. От бурята и от огъня той се уплаши и избяга, но като чу тихия глас, закри лицето си и позна Бог.
Тази година аз ви пожелавам да чуете тихия глас на Господ във вас.
3.2.1929г.
21. Учителю благи,  НБ , София
Какво по-хубаво от това, да поискаме нещо от Бога, и Той да ни послуша? Представете си, че някой беден човек, изхвърлен на пътя, пренебрегнат от всички, се помоли на Бога и чуе тихия глас да му говори: „Не бой се, ти не си сам.
22.12.1929г.
22. Имам власт,  НБ , София
Когато мисли, че всичко с него е свършено, тогава именно човек ще чуе тихия глас на великия, който започва да му говори за ново, за светло бъдеще.
2.2.1930г.
23. Аз съм,  НБ , София
При това положение той ще чуе тихия глас на Бога в себе си, който му казва: Не бой се, върви напред! Ти не си сам в живота.
23.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
И тогава някъде дълбоко в душата си той ще чуе тихия глас: „Не бой се, аз съм тук." Важното е, че след като чуеш тихия глас, ще утихнеш и ти.
26.8.1930г.
24. Божият глас, ООК , София
И на вас казвам: Чуете ли тихия глас на Бога, веднага се обадете.
И тъй, от всички се иска съзнателна връзка с Бога, за да влязат в новия живот, да чуят тихия глас на Бога, Който им казва: „Адаме, излез вън! Напусни стария живот и влез в новия, където царува Любов, светлина и знание, свобода и простор“.
21.9.1930г.
25. От Египет,  НБ , София
Божественото знание, т.е. да се вслушва човек в тихия глас на душата си.
7.8.1931г.
26. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Обаче, който върви според Божиите закони, той ще чуе в себе си тихия глас, който ще му проговори: „Ела при мене, благословени, на тебе принадлежи Царството Божие.
21.10.1931г.
27. Разбраната скръб, ООК , София
Единственото място, където можете да чувате тихия глас на Бога, това е областта на скръбта и страданието. Тук, именно, ще чуеш тихия глас, който ти нашепва: Не постъпи добре.
6.1.1932г.
28. Граници в живота, ООК , София
После чу тихия глас на Бога и се засрами.
Всички имате опитността на Илия, но трябва да чуете тихия глас на Бога и да се засрамите, не само да се зачерви лицето ви, но да се пробуди съзнанието ви.
13.1.1932г.
29. Законът и Любовта, ООК , София
Тогава ще чуеш тихия глас на Христа: “Ела в реалния свят, между същества, които те обичат и разбират.” – Има ли прераждане? – Има прераждане, но то се осмисля, само когато дойдеш при по-добри условия, между хора, с които се разбираш.
12.7.1932г.
30. Езикът на истината,  ИБ , София
Той не е език на гръмотевица, той е наречен в природата "тихия глас", той е онова, висшето съзнание.
20.8.1932г.
31. Открити, СБРБ , 7-те езера
Който разбира светлината, в нея той ще познае тихия глас на Бога, Който говори ободрително на подвизаващата се душа в живота.
9.11.1932г.
32. Божественото дърво, ООК , София
Дръжте се за Божественото дърво! И като дойде Божествената светлина да ви озари, ще чуете тихия глас на Бога: Ела с мене! Свързан ли си веднъж с Божественото дърво, колкото и да те кани вятърът, ти му кажи: Благодаря, не съм свободен.
19.2.1933г.
33. Неговата воля,  УС , София
Един ден той чул тихия глас да му казва: „Моли се, ще оздравееш“.
Дайте ухо към тихия глас в себе си.
Пророк Илия трябваше да мине през големи изпитания, докато чуе тихия глас на Бога в себе си. Той разбра, че Бог не е в бурята, не е в огъня, но в тихия глас. Всеки човек ще разбере тайните на живота след като мине през големи страдания и чуе тихия глас на Бога в себе си.
26.2.1933г.
34. Блажени сте,  УС , София
Така той чува тихия глас, който го утешава и насърчава.
12.9.1934г.
35. Връзка с Бога, ООК , София
Непременно трябва да се повърнете към първото положение, да се вслушвате в този, тихия глас на Бога вътре.
Животът ни ще тръгне напред, когато чуем тихия глас, когато правилно възприемаме Божественото.
14.10.1934г.
36. Каин и Авел,  УС , София
Изучавайте своите скрити помисли и желания, като се вслушвате в тихия глас на своята душа.
17.3.1935г.
37. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Всеки ден като ставаш, ти трябва да знаеш има ли Господ или не, да чуваш тихия глас на баща си, който ти говори. Няма по-красиво, по-възвишено нещо от това, човек да има общение с онзи възвишен свят, да чуе тихия глас на Баща си, не тихия, но музикалния глас на Баща си, като му проговори веднъж, да му светне в ума и в съзнанието.
17.1.1937г.
38. Учение и служение,  УС , София
Чувам тихия глас на Бога, Който ми казва: „Ти постъпи добре“. Ако не постъпвам добре, пак чувам тихия глас да ми казва: „Не постъпи добре, не си справедлив“.
21.3.1937г.
39. Старото отмина,  УС , София
Ти сгрешиш и чуваш тихия глас на едно от тия същества, да ти говори: Не постъпи добре.
25.7.1937г.
40. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
Когато сгрешите, вслушвайте се в тихия глас на Бога,, Който ви нашепва: Обхождайте се с всички души така, както аз се обхождам с вас.
10.10.1937г.
41. Да видят,  УС , София
Ти ще възприемеш нейната чистота и святост, ще чуеш тихия глас на Бога.
16.2.1938г.
42. Божественият глас, ООК , София
Ще чуете онзи тихия глас, както Илия го чу. Господ при Илия не беше в бурята, но беше в тихия глас, който му каза: Илия, пътят по който ти си тръгнал, че изби пророците светът няма да се поправи.
Така да се вглъби в себе си – откакто изгрее слънцето, докато залезе, да се вслуша и чуе онзи, тихия глас в себе си.
22.1.1939г.
43. Основното правило,  УС , София
И най-после Илия чу тихия глас на Бога, и като го чу, си закри лицето. Та казвам: В онзи тихия глас, който променява човешкото естество, дойде съзнание в него.
29.3.1939г.
44. Качествата на ученика, ООК , София
После дойде тихия глас, разумното и тогава Илия затвори очи и Господ му каза: „Ти изби пророците, тези пророци можеше да не се избият, но можеха да се присадят и да дадат плод.“ А пък Илия ги считаше за вредни и ги изкорени от земята.
29.8.1940г.
45. Вслушване, СБ , РБ , София
За да се приготви за Божествената енергия, човек трябва да се вслушва в тихия глас на Бога, да разбере какво му се говори.
24.8.1941г.
46. Същината на човека, СБ , София
46.2 Същината на човека ( втори вариант )
След това чува тихия глас да му говори: “Стани, не се страхувай.
2.7.1942г.
47. Красотата на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Само така ще чуете тихия глас на Неговия Дух да говори на вашия дух, да говори на вашата душа, да говори на вашия ум, да говори и на вашето сърце.
5.7.1942г.
48. Слаби и силни,  УС , София
Нали знаете онзи малък разказ за Илия, който избяга от еврейската царица, че Бог се прояви в бурята, в гръмотевицата и най-после в тихия глас.
12.7.1942г.
49. Трите чаши,  УС , София
Само така ще чуете тихия глас на Неговия Дух да говори във вашата душа, да говори на вашия ум, на вашето сърце, да говори на вашия дух.
28.8.1942г.
50. Постоянна благодарност, СБ , РБ , София
Тогава ще чуеш тихия глас на Господа: Влез в Царството на любовта и бъди блажен.
3.3.1943г.
51. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Най-после Илия чу тихия глас на Божествената Любов.
14.3.1943г.
52. Навреме и без време, НБ , София
Бог ще се изяви сега в онзи, тихия глас.
17.10.1943г.
53. Трите пътя, НБ , София
Не търси вината в Ева, но вглъби се в себе си и чуй тихия глас, който ти нашепва: Направи добро на тоя човек, помогни му да се повдигне.
12.12.1943г.
54. Най-великата наука,  УС , София
Вслушвайте се в тихия глас, който ви говори отвътре.
26.8.1944г.
55. Сиромах и богат, ИБ , ПС , в.Острец
Мислите ли, че тази любов е разбрана? Мислите ли, че ще ви чуе? Любовта говори с най-тихия глас, който съществува в битието. Трябва един нагласен ум, едно ухо, за да чувате този тихия глас.
55.2 Сиромах и богат ( втори вариант )
Мислите ли, че тая любов е разбрана? Мислите ли, че и едните, и другите ще ви чуят добре? Любовта си служи с най-тихия глас, какъвто съществува в Битието. За да чувате тихия глас на любовта, трябва да имате добре развито ухо, добре нагласен ум.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.