Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


12.3.1923г.
1. Влияние на планетите, ООК , София
Сега, ако посещавате една школа, каквато и да е, където и да е, била тя в Индия, в Китай, в Тибет, в Америка или в Германия, във всички тия братства има едно и също правило: всички ще ви подложат на изпит.
25.9.1927г.
2. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
Ако отиде на Тибет, на 6,000 метра височина, там ще намери няколко отшелника. По-високо от Тибет той не може да намери хора.
6.10.1929г.
3. Забранихме му,  НБ , София
Един индус отишъл в Тибет да проповядва.
3.2 Забранихме му ( втори вариант )
Отива един индус в Тибет да проповядва.
27.11.1932г.
4. Имаше някой человек,  НБ , София
Една вечер посреднощ някой идва, отваря капака на тази яма, спуща едно здраво въже и му казва: „Хвани се здраво за въжето.“ Това се случва в Тибет.
4.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Това се случва в Тибет.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.