Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Вашите духове, когато се явяват, си оставят телата в небесните съкровища.
22.8.1908г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Вие трябва да повярвате, че Господ е господарят на Земята и че Той е в сила всичко да стори – Той и възкресява, и телата дава.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Нужна е жертва от наша страна — трябва да положим сърцата си, телата си, ума си.
26.8.1913г.
4. Назидавайте себе си, ИБ , София
И ако се предадете на влиянието на лошите духове, образуват се разните болезнени състояния, болестите и всевъзможните недъзи, които донасят страданията и на телата ви.
28.11.1913г.
5. Умни и силни, ИБ ,
Да не се заблуждаваме, да не любим телата на близките си, но да любим душите на хората, да дирим душата, а не тялото – къщата.
23.8.1914г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
След две и половина години разбирайте, че ще бъдем в телата си на границата.
25.10.1914г.
7. Условията на вечния живот, НБ , София
Сега мога, като Архимеда, да определя относителното тегло на телата, да посоча колко сребро, колко мед, колко злато има в тая царска корона.
20.12.1914г.
8. Учителите, НБ , София
Друг може да учи за въртенето на телата горе в пространството, но попитайте го да ви определи математически с един метър, а не със стотици хиляди метри или километри, обикалянето на тия тела около слънцето, не ще може да ви установи точно.
3.2.1915г.
9. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Хората от телата се молят да излязат. И когато се върнем, ще намерим телата си пречистени - пременени.
6.6.1915г.
10. Божественият Промисъл,  НБ , София
Ако има нещо разумно в днешните науки, то е това, дето те установяват, че в света съществуват известни закони, които регулират отношенията на нещата, на елементите, на телата; имаме установени закони на физиката, на химията, на човешката душа, които закони урегулирват отношенията на нещата, и никой не може да престъпи тия закони, без да понесе последствията в един или друг смисъл.
17.8.1915г.
11. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Съвременните бащи и майки в едно отношение аз ги уважавам, защото искат да издигнат телата на синовете и дъщерите си, правят им добри къщи и дрехи, все тялото възпитават, но най-малко от тях се грижат за душите на своите деца.
7.1.1916г.
12. Рождението*,  НБ ,
Може да запитате: „Колко години сме стояли там и как е станало нашето излизане?“ Като ви е пекло хиляди години, слънцето на живота ви е вдигнало нагоре и по закона на изстудяването на телата вие сте слезли долу.
22.10.1916г.
13. Да я не пия ли?,  НБ , София
Когато хората се обичат, душите им трябва да бъдат близо, а телата им далеч.
13.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Когато хората се обичат, душите им трябва да бъдат близко, а телата - далеч.
5.11.1916г.
14. Христа да придобия,  НБ , София
Съвременната химия разглежда състоянията на телата като твърди, течни и въздухообразни: тялото се уподобява на твърдата материя, сърцето – на течната, а умът – на въздухообразната.
24.12.1916г.
15. Ще бъдат научени,  НБ , София
Ядосан, Навуходоносор заповядал да убият всички свещеници и да турят телата им в кръвта, която клокочела.
31.12.1916г.
16. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
16.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Добре, ако се не напръсквате, тогава очиствайте си тялото, защото има християни, на които устите и телата миришат.
30.6.1918г.
17. Доведете го,  НБ , София
Телата на сегашните хора са нечисти, а трябва да станат абсолютно чисти.
17.2 Доведете го ( втори вариант )
Тѣлата на сегашнитѣ хора сѫ нечисти, а трѣбва да станатъ абсолютно чисти.
4.8.1918г.
18. Доброто вино,  НБ , София
От съчетанието на тези елементи зависи устойчивостта или неустойчивостта на телата. Цветове с различна гъстота също така променят състоянията на телата, особено на живите.
18.2 Доброто вино ( втори вариант )
Отъ съчетанието на тѣзи елементи зависи устойчивостьта или неустойчивостьта на тѣлата. Цвѣтове съ различна гѫстота сѫщо така промѣнятъ състоянията на тѣлата, особено на живитѣ.
6.10.1918г.
19. Да се роди,  НБ , София
Превеждаме: за да добием Царството Божие, за да възприемем външната светлина, която ще внесе в нашия ум цветовете и формите на телата, потребни са впечатления, които отпосле ще се обработват.
Ако ви пита някой какво носи Новораждането, отговорете: Новораждането носи в себе си условия за запалване на изгасналите свещи на хората, за изправяне недъзите на телата им, за отваряне очите на слепите, ушите на глухите и т.н.
19.2 Да се роди ( втори вариант )
Христосъ казва: „Ако се не роди човѣкъ изново, не може да види Царството Божие.” Превеждаме: За да добиемъ Царството Божие, за да възприемемъ външната свѣтлина, която ще внесе въ нашия умъ цвѣтоветѣ и формитѣ на тѣлата, потрѣбни сѫ впечатления, които отпосле ще се обработватъ.
Ако ви пита нѣкой, какво носи новораждането, отговорете: Новораждането носи въ себе си условия за запалване на изгасналитѣ свѣщи на хората, за изправяне недѫзитѣ на тѣлата имъ, за отваряне очитѣ на слѣпитѣ, ушитѣ на глухитѣ и т. н.
27.10.1918г.
20. Двете заповеди,  НБ , София
Така съграждат телата си и хората, и животните. Опитите, които правят хората за съграждане на телата си, са резултат на човешкия Дух, а не на Божествения.
20.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Така съграждатъ тѣлата си и хората, и животнитѣ. Опититѣ, които правятъ хората за съграждане на тѣлата си, сѫ резултятъ на човѣшкия духъ, а не на Божествения.
10.11.1918г.
21. Да наеме работници,  НБ , София
Подобието във вибрациите, което създава хармонията, се изчислява математически, като отношение между обема и разширяването на телата.
21.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Подобието въ вибрациитѣ, което създава хармонията, се изчислява математически, като отношение между обема и разширяването на тѣлата.
1.12.1918г.
22. Изобилният живот,  НБ , София
Следователно, търсете Го в умовете, в сърцата и в душите на смирените, но не и в телата им. – “Казано е, че тялото е храм Божи.” – Казано е, обаче, че има тяло естествено, има и тяло Духовно.
22.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Следователно, търсете Го въ умоветѣ, въ сърдцата и въ душитѣ на смиренитѣ, но не и въ тѣлата имъ. — Казано е, че тѣлото е храмъ Божи. — Казано е, обаче, че има тѣло естествено, има и тѣло духовно.
15.12.1918г.
23. И рече баща му,  НБ , София
Колкото по-красиви и симетрични са линиите на лицата, на телата им, толкова по-голяма духовна култура имат те.
23.2 И рече баща му ( втори вариант )
Колкото по-красиви и симетрични сѫ линиитѣ на лицата, на тѣлата имъ, толкова по-голѣма духовна култура иматъ тѣ.
2.3.1919г.
24. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Той топи и окислява телата.
Така тя осолява телата.
13.4.1919г.
25. Нито тържик,  НБ , София
Много народи ще изчезнат, защото телата на тия деца не са създадени по правилата които Бог е определил.
25.2 Нито тържик ( втори вариант )
Много народи ще изчезнат, защото телата на тия деца не са създадени по правилата, които Бог е определил.
4.5.1919г.
26. Изгряващото слънце,  НБ , София
Христос казва: „Аз“, т.е. „Духът“, но не това, което виждате, защото виждате само сенките на нещата, просто отражението на светлината от повърхнината на телата.
20.8.1919г.
27. Правият път, СБ , В.Търново
Ние трябва да научим закона да направим телата си жилища, в които душата да живее за по-дълго време.
28.9.1919г.
28. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че в телата ви става такъв строеж, какъвто и на физичния свят.
28.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че в телата ви става такъв строеж, какъвто и на физичния свят.
9.11.1919г.
29. Бог е говорил,  НБ , София
Например, знаеш, че телата се привличат, но защо става това? Казвам: Можеш да привлечеш едно тяло, само след като си го отблъснал.
29.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Например знаеш, че телата се привличат, но защо става това? Казвам: можеш да привлечеш едно тяло, само след като си го отблъснал.
7.12.1919г.
30. Ще живее,  НБ , София
30.2 Ще живее ( втори вариант )
Нима, като поставяте дърва на огъня, не сте зрители на една катастрофа? Тези дървета, които с хиляди години са създавали своите частици, от които са образували телата си, вие поставяте в огъня, приличате се на тяхната топлина и си казвате: „Ах, колко е приятно."
8.1.1920г.
31. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Сега и вие сте затворени в телата си като в гробове и питате: Какво да правим, как да излезем вън? Кажете си: Аз вярвам, че мога да изляза от тоя гроб, и ще изляза.
31.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Сега и вие сте затворени в телата си като в гробове и питате: „Какво да правим, как да излезем вън?" Кажете си: „Аз вярвам, че мога да изляза от тоя гроб, и ще изляза."
22.1.1920г.
32. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Каква е тази топка, как тя свива сърцето ви? Какво е свиването? Съвременната наука казва, че телата от студа се свиват, а от топлината се разширяват.
1.2.1920г.
33. Земният и небесният,  НБ , София
В математиката величините се разглеждат като елементи на телата. Какво нещо е елементът? Елементът е определена величина, която влиза в състава на телата.
Казвам: Пазете телата си, че като дойде господарят ви, да дадете сметка за това, което сте получили от него.
33.2 Земният и небесният ( втори вариант )
В математиката величините съставляват елементи на телата.
5.2.1920г.
34. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Вие, като се мъчите, образувате онази материя, която е необходима за образуване телата на следващите поколения.
4.4.1920г.
35. Зачудиха се,  НБ , София
Следователно, когато смъртта посещава домовете ни, тя ни напомня, че е дошло време да ликвидираме със старите си сметки. – Кои са старите сметки? – Греховете и престъпленията, които постоянно се утаяват в сърцата, умовете и телата ви.
11.4.1920г.
36. Отиде след Него,  НБ , София
Духът на тези животни живее в центъра на земята, телата им – на земята, между хората.
23.8.1920г.
37. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Ще гледате само от вратата, вътре не трябва да влизате, защото излъчванията на телата ви ще нарушат трептенията на нейната светлина – там ще влезете само със сърцето си, а не с ума си.
14.10.1920г.
38. Нито се променя, нито се изменя,  ИБ , В.Търново
На някои хора телата им са неустойчиви, но умът и сърцето им са устойчиви. На други пък телата им са устойчиви, но умът и сърцето им не са устойчиви.
17.4.1921г.
39. Огнената пещ,  НБ , София
39.2 Огнената пещь ( втори вариант )
А при сегашния строй трѣбвало тѣлата ни отвънъ да бѫдатъ чисти, бѣли, да нѣмало никакви пришки, рѫцѣтѣ ни сѫщо да бѫдели здрави, безъ пришки, както сѫ били едно врѣме у римскитѣ патриции, постоянно ги намазвали, да не се пукатъ.
1.5.1921г.
40. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Според философите съществуват две реални неща в света: субстанция – видимата форма на телата, и есенция – невидимото, неуловимото, което се крие в тия форми.
15.5.1921г.
41. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Питам: Как сте влезли в телата си – по свобода, или чрез насилие? Ако измените носа, лицето си, вие сте влезли доброволно в телата си; ако не можете да се измените, черният маг ви е вкарал насила в тия изкуствени форми.
19.8.1921г.
42. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Затова в Писанието се казва: „Представете телата ваши в жертва жива, свята и угодна Богу.“ Не бойте се от разнообразните проявления на Духа.
22.8.1921г.
43. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Та ние ще пристъпим сега към изправянето на телата си. Телата ви са изкривени, защото като дойде известна аномалия в черния ви дроб, усещате едни притъпени чувства, не можете да обичате.
22.8.1921г.
44. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Например някои от вас, които са развили в себе си тези сили, тези способности, чрез своята воля ще могат да излизат от телата си навън, но всички няма да бъдете в състояние да правите това.
25.8.1921г.
45. Разумно служене, СБ , В.Търново
И ние, съвременните хора, съвременните християни, които вървим в правия път, в Новото учение, ако не можем да изправим нашите лица, тогава в какво се състои нашата наука, това ново учение? Ако нашите лица огрубеят тъй, както лицата на светските хора, ако телата ни огрубеят, тогава в какво се състои нашето учение? Тогава ние ще започнем една обратна реакция, ще стигнем до колективната съзнателна проява на човешката душа.
Апостол Павел, който разбира законите, казва: „Представете телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна на Бога.“ А на съвременен наш научен език това значи: изложете се на слънчевите лъчи и всички вредни микроби, които са в тялото ви, Господ да ги прости, ще изчезнат.
„Представете телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна Богу.“ И тъй, нашата душа ще се научи как да се облича в астралния свят – с астралното си тяло, в умствения свят – с умственото си тяло, в духовния свят – с духовното си тяло, а като влезе в Рая – с Божественото си Тяло.
26.2.1922г.
46. Царството Божие,  НБ , София
И когато ние се приближаваме при хората, при съвременните хора, ако вашето обоняние е развито, какъв смрад има тялото им! Това нещо не е Божествено, ние не сме изчистили телата си.
5.3.1922г.
47. В дома на Отца,  НБ , София
Трябва Бог да живее вътре в нас, а не да живее в телата ни.
12.3.1922г.
48. Слушайте Него,  НБ , София
Ние ще образуваме една църква в сърцето си, един олтар ще има, ние ще вложим тази църква в нашия ум и ще ги държим чисти, тъй че телата ни ще бъдат храмове на Бога живаго.
24.5.1922г.
49. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
Телата са изменили своята роль.
Туй ще почувствувате; вашата нервна система не е достатъчно калена, телата ви не са калени, за да може да се възприемат тия силни вибрации.
2.6.1922г.
50. Изгрев и залез, ООК , София
50.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Следователно, когато телата се движат с неимоверна бързина, на нас ни се струва, че са в покой.
14.6.1922г.
51. Какво се изисква от ученика, МОК , София
51.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
При това трябва да се знае, че телата на хората могат да бъдат проводник или на електричество, или на магнетизъм; същевременно човешкият организъм може да бъде проводник и на т. нар. черно електричество и черен магнетизъм.
Друго характерно свойство на водата е способността и да разтваря - тя е добър разтворител; като разтваря, тя чисти, измива телата.
5.7.1922г.
52. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
52.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
И наистина, ако тъмнината не съществуваше, можеше ли да става въпрос за растене на телата на физическия свят? Светлината и тъмнината на физическия свят са две състояния, чрез които душата се проявява.
И наистина, ако тъмнината не съществуваше, можеше ли да става въпрос за растене на телата на физическия свят - Светлината и тъмнината на физическия свят са две състояния, чрез които душата се проявява.
19.8.1922г.
53. Единственото начало, СБ , В.Търново
Тази една година ще бъде година само на чистене: да смъкнете всички ваши недъзи от умовете си, от сърцата си, от душите си, от духовете си, от телата си, и след една година ще се намерите обновени.
19.8.1922г.
54. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Ще се постараем през тази година, на първо място, да подобрим жилищата си – телата си – да ги подобрим заради Господа: да подобрим малко сърцата си и умовете си чрез екскурзии.
22.8.1922г.
55. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Те често казват: „Учителю, я ни изведи от телата, че ни заведи в тия възвишени светове и ни покажи какво има скрито там.“ – Може! Е, после за страхливите има и друг начин за лекуване.
25.8.1922г.
56. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Телата женят хората днес.
22.9.1922г.
57. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Телата и умовете ви постепенно ще се приспособяват към Любовта.
15.10.1922г.
58. Ангел Господен говори, НБ , София
Ние съдим за него по буйното горене на телата.
58.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
От буйното горене на телата в кислорода съдим, че имаме в цилиндъра кислород.
1.11.1922г.
59. Нагласяване на силите,  МОК , София
Какви са запример отношенията на физическото тяло спрямо етерното, астралното, менталното и причинното? Според окултизма всяко от телата на човека представлява известна величина.
26.11.1922г.
60. Лама савахтани,  НБ , София
Значи, изчезването на телата има отношение към закона на движението.
10.12.1922г.
61. Ще ви научи,  НБ , София
Аз мога да пренеса материята на ръката в очите, и тя да вижда; мога да пренеса материята на ръката в ушите, и тя да чува; мога да я пренеса и в езика, и тя да изпитва вкуса на телата. – Възможно ли е това? – Може да го опитате.
20.12.1922г.
62. Самоопределение,  МОК , София
Познанието подразбира зародишното състояние на телата, а съзнанието – тяхното постепенно развитие, докато стигнат до узряване.
21.1.1923г.
63. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Няколко вида материя има и следователно телата на всички хора не са образувани от една и съща материя.
19.2.1923г.
64. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Друго спасение няма! И сега, като проповядваме в окултната Школа, това е един метод да повдигнем телата си, да са в хармония с тази вълна, в противен случай хората ще измират, ще дойдат епидемии и ще ги завлекат.
12.3.1923г.
65. Влияние на планетите, ООК , София
Ами как ще ви извади човек из вашето тяло? Щом река да ви извадя из тялото, ще кажете: „Ами после как ще се върна?“ И наистина, не можем да ви извадим из телата, понеже има известно съотношение; кармически всинца сте затворници, тъй щото и да искате, аз няма да ви извадя от телата ви.
19.3.1923г.
66. Смисълът на противоречието, ООК , София
Варосани гробища са телата.
8.4.1923г.
67. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Слѣдователно, отъ водата ние не искаме тя да бѫде здрава, а да бѫде чиста, Слѣдователно, тѣлата ни трѣбва да бѫдатъ здрави, а сърдцата ни трѣбва да бѫдатъ чисти.
67.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Телата ни трябва да бъдат здрави, а сърцата – чисти.
20.5.1923г.
68. За Името Ми, НБ , София
След това искам да отмениш закона за падането на телата.“ Зевс го изслушал и си отишъл.
68.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Явява се най-после Зевс и го пита: „Какво искаш?“ „Искам да поправиш крака ми и да суспендираш този закон за падане на телата.“ На втория ден той бил здрав.
27.6.1923г.
69. Нежност и грубост,  МОК , София
Значи в едни случаи силите на природата действат вън от телата, а в други случаи — вътре в самите тела.
21.10.1923г.
70. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
По-велико нещо от това има ли, да посрещнем Господа? Да Го посрещнем в Истината, да направи душите ни свободни, ума ни свободен, телата ни свободни, да ни освободи от всички недъзи, от всички недоразумения, да внесе туй богатство, което ни трябва, и като се срещнем, да се познаем, да разберем, че действително у мене и у тебе говори Господ, че у тебе живее Господ, и у мене живее Господ, че у тебе живее свободата, и у мене живее свободата.
2.12.1923г.
71. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Като оставите телата си на земята, вие ще бъдете свободни от тях и като влезете в ангелския свят, ще се ползвате от благата, които сте оставили на земята.
23.12.1923г.
72. Упътвания и образи,  МОК , София
Изправете телата си!
20.2.1924г.
73. Обектът на съзнанието, ООК , София
Телата на тия хора не са такива, каквито трябва да бъдат.
2.3.1924г.
74. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК , София
От чисто окултно гледище телата, чрез които той функционира, трябва да бъдат сформирани.
23.3.1924г.
75. Брат ти си дойде,  НБ , София
Това се основава на един от законите на топлината, според който, при топлината телата се разширяват, а при студа се свиват.
6.4.1924г.
76. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
Та мнозина от вас трябва да преустроите телата си.
27.4.1924г.
77. Ще го изцеля,  НБ , София
Има един закон, който определя бързината на движението на телата.
4.5.1924г.
78. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
Ще ви дам едно обяснение за движенията на телата в първото измерение.
14.5.1924г.
79. Четирите проекции, ООК , София
И тъй, ето защо телата ви трябва да бъдат чисти.
13.7.1924г.
80. Новата азбука, СБ , Мусала
От това зависи да бъдат и телата топли и студени.
31.8.1924г.
81. Правила на разумния живот, СБ , София
Лицата ви не трябва да бъдат много дълги, трябва да има съразмерност в телата ви.
81.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Лицата ви не трябва да бъдат много дълги, трябва да има съразмерност в телата ви.
10.9.1924г.
82. Важността на числата, ООК , София
Най-после чувствителността, или осезанието ще ви помогнат да схващате различието между телата: какво положение заемат, какви сили действат между тях и т. н.
82.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
И най-послѣ, чувствителностьта или осѣзанието, ще ви помогне да схващате различието между тѣлата, какво положение заематъ, какви сили дѣйствуватъ между тѣхъ и т. н.
22.9.1924г.
83. Физическият и духовният човек, КД , София
Вземете тялото, този организъм, който е даден като храм на човека, трябва ли той да повери този храм на друг? Писанието казва: „Представете телата ваши в жертва жива, свята и благородна Богу.“ Значи онези, които не разбират закона, ще поверят своята цигулка на неопитни цигулари вместо на Бога.
19.10.1924г.
84. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Питам: ако Слънцето тъй силно влияе, защо не я задържи или спре при себе си, ами тази комета си заминава в пространството? Значи, има и друго нещо в света, което движи телата.
84.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Питам: ако Слънцето влияе тъй силно, защо не задържи или не спре при себе си тази комета, но я оставя да замине в пространството? Значи има друго нещо в света, което движи телата.
22.10.1924г.
85. Добрата постъпка, ООК , София
Когато телата се делят едно от друго, те правят малки отклонения от своя път.
2.11.1924г.
86. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
Само да не попаднете в положението на онзи германски професор, който си правил психологически наблюдения и опити, за изваждането двойниците на хората от телата им.
86.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
Само да не попаднете в положението на онзи германски професор, който правел психологически наблюдения и опити за изваждане двойниците на хората от телата им.
23.11.1924г.
87. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
Седнете един до друг и вижте най-първо има ли хармония между трептенията на телата ви. После може да направите друг един опит с ръцете си, той е пак да видите как вибрират телата ви.
Ако седнете до едного и телата ви не вибрират хармонично, ще седнете до другиго. Та, най-първо ще трябва да научите да нагласявате телата си.
87.2 Светлина и знание. Музика ( втори вариант )
Най-първо ще се научите да нагласявате телата си хармонично.
30.11.1924г.
88. Който се учи, НБ , София
Тѣлата на всички хора сѫ подъ влиянието, подъ разположението на Бога.
88.2 Който се учи ( втори вариант )
Телата на всички хора са под влиянието, под разположението на Бога.
14.12.1924г.
89. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Кои сѫ вашитѣ ближни? – Не тѣлата, а душитѣ на хората сѫ вашитѣ ближни.
89.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Кои са вашите ближни? – Не телата, а душите на хората са вашите ближни.
17.12.1924г.
90. Хармонична деятелност, ООК , София
Кога телата замръзват? – Когато се отдалечат от Слънцето.
24.12.1924г.
91. Образи на живата природа, КД , София
Като се концентрират, те повдигат телата си.
18.1.1925г.
92. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
Телата се връщат, когато изгубят своята сила.
92.2 Двете възможности ( втори вариант )
Телата се връщат, когато изгубят своята сила.
1.2.1925г.
93. Азъ Те познахъ, НБ , София
Нѣщата, тѣлата или вещитѣ, въ които функционира живота, могатъ да се познаятъ.
93.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Нещата, телата или вещите, в които функционира живота, могат да се познаят.
8.2.1925г.
94. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Значи, тѣзи, които носятъ главитѣ – Мѫдростьта и знанието, да си вървятъ, а младитѣ – тѣлата – да останатъ.
94.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Значи тези, които носят главите – Мъдростта и знанието, да си вървят, а младите – телата – да останат.
15.2.1925г.
95. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Туй свойство на тѣлата срѣщаме и въ физиката.
95.2 Последното място ( втори вариант )
Туй свойство на телата срещаме и във физиката.
21.4.1925г.
96. Възкресение,  ИБ , София
Ще кажете: ами телата им? – Те са оставили тука робошките, онези кирливи дрехи.
23.8.1925г.
97. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
Ще излезем от телата си! Ще останат само слугите ни и като дойдат нашите братя, ще ни намерят полегнали, ще кажат: „Тия хора са измрели.“ Тъй ще бъде! И Павел казва: „Ние няма да умрем, но ще се изменим.“ Но има и друго нещо: къщите ни тогава ще бъдат много лекичко направени, като колибки, та лесно ще ги събираме в едно малко денкче, което няма да тежи повече от един грам.
25.8.1925г.
98. Учителя каза на ученика, ИБ , В.Търново
Вие казвате сега: "Ще се жените ли?" Ако е по отношение на тялото, днес хората женят телата.
27.8.1925г.
99. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ , В.Търново
Тѣлата на нѣкои хора миришатъ на лошо.
99.2 Наряд и упътвания (четвъртък) (Чистотата) ( втори вариант )
Телата на некои хора миришат на лошо.
Телата на някои хора миришат на лошо.
6.9.1925г.
100. Късият път, СБ , В.Търново
При сегашните условия на вас, които сте затворени в телата си, ще ви представят някои заблуждения, ще ви кажат: „Тази Любов не е за тебе.“ – Това е една лъжа! „Този Живот не е за тебе.“ – Това е друга лъжа. „Тази Светлина не е за тебе.“ – Това е трета лъжа.
15.11.1925г.
101. Време и сила, МОК , София
Във физиката има един закон за промяна на телата от топлината и от студа.
101.2 Време и сила ( втори вариант )
Коя е дълбоката причина да се зароди между тия братя несъгласие, спор? Отде води началото си този спор? Нали тия братя се обичаха? Нали се разбираха помежду си? Във физиката има един закон за промяна на телата от топлината и от студа. – Този закон гласи: всички тела от топлината се разширяват и отиват нагоре, а от студа се свиват, сгъстяват и падат надолу.
22.11.1925г.
102. Тридесет и осем години, НБ , София
Де е сцеплението на частиците тогава? Всички учени хора казват, че животът съществува вследствие това сцепление, това тегнение между частиците на телата.
25.11.1925г.
103. Прави и криви линии, ООК , София
Тя е създала телата на всички същества, които се поддържат чрез законите и методите на Истината.
29.11.1925г.
104. Той знаеше, НБ , София
Най-първо всичките нечистотии на хората ще се изчистят, после дрехите ще вземат да димят, след туй телата ще се стоплят, ще светнат и всички ще усетим, че в нашите парцали се крият тези свещени мисли, с които можем да оживяваме.
29.11.1925г.
105. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Колкото повече се увеличава студът, толкова по-трошливи стават телата.
6.12.1925г.
106. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
Кои са причините за горенето на телата? За да гори едно тяло, необходим е въздух, главно кислород.
23.12.1925г.
107. Три вида служене, ООК , София
Кога се нарушава равновесието? - Когато се изменя центърът на тежестта на телата.
17.1.1926г.
108. Благ,  НБ , София
Туй състояние в науката определят на сгъстено, твърдо състояние на телата. Значи, когато телата се втвърдят много, тогава природата ги осъжда на едно вечно изгаряне, т.е. животът в тях се обезличава.
От ден на ден положението му става все по-лошо и лекарите пишат на домашните му в Ново-пазарско: Положението на нашия болник се усложни, той е осъден да умре, затова елате да си го вземете, да не умре тук, защото ние имаме обичай да режем телата на много от болните които умират при нас, правим научни изследвания. Понеже българите не обичат да режат телата на покойниците им, домашните му веднага отиват да си го вземат.
31.1.1926г.
109. Свидетелството Негово,  НБ , София
Казвам: какво ще си починат там? Като умрат, ще дойдат около тях толкова хиляди червеи и ще започнат своята работа върху телата им.
14.2.1926г.
110. Позвах Сина си,  НБ , София
След това като се върнат отново в телата си, по такъв начин да оживеят, да възкръснат телата им. Египтяните са имали смелостта да балсамират телата на своите покойници, като са вярвали,че един ден ще се върнат в същите тела и ще възкръснат с тях. Те като дойдоха, развалиха гробниците им, започнаха да режат телата на мумиите им, искаха да проникнат в тайните , които са криели.
28.2.1926г.
111. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
Като сила Любовта заема известно пространство и действа върху телата като топлинна енергия.
17.3.1926г.
112. Редът на числата, ООК , София
Вие трябваше да знаете закона за плуването на телата, да станете по-леки и да преплувате ръката безопасно.
31.3.1926г.
113. Кръг и елипса, ООК , София
Телата, които Бог ви е дал, трябва да бъдат в изправност.
4.4.1926г.
114. Дава плод,  НБ , София
На Земята има същества, телата на които са по-ефирни, по-светещи от другите.
30.5.1926г.
115. Което дава живот,  НБ , София
А сега, съвременните хора като са дошли в телата си, казват: аз ще ям и ще пия.
Следователно, при сгрупирането частиците на телата на по-близки разстояния, тяхното движение се намалява, те увеличават своята тежест. Когато пък вътрешното движение на частиците се увеличава, телата стават по-леки.
22.9.1926г.
116. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Колкото повече телата се приближават едни към други, толкова по-голямо е взаимното им разположение.
3.10.1926г.
117. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
Ако пък в телата нито се втича енергия, нито изтича, те никак не горят.
117.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Значи телата изгарят и изгаряне значи: прилив няма на енергия.
6.10.1926г.
118. Двата полюса, ООК , София
Когато турите дървото в огъня, виновно ли е то, че изгаря? Първо е виновен човекът, който туря дървото в огъня, а после е виновен огънят, който има свойството да изгаря телата.
17.10.1926г.
119. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
И сега, всички учени доказват, как се разширяват телата. Те твърдят, че телата се разширяват от топлината. - Вярно е, че някои тела се разширяват от топлината, а някои се сгъстяват, т.е. свиват при изстудяване.
24.10.1926г.
120. Ранните лъчи.,  МОК , София
120.2 Зората ( втори вариант )
Понеже тази сила на разнородност служи за поляризиране, тя тласка телата в пространството, пази дистанция.
3.11.1926г.
121. Човешкият дух, ООК , София
Механиката например се занимава с движението на телата, със силите.
7.11.1926г.
122. Моисей и Христос,  НБ , София
Главната задача на хората е да придобият знания, да станат учени, да могат да отделят краката и ръцете от телата си и най-после да знаят начина, по който ще могат да внасят в организма си такива микроби, които носят нови жизнени сили, нов живот.
14.11.1926г.
123. Няма пророк,  НБ , София
Двамата англичани, повалени на земята, се поглеждали от време на време и се запитвали мислено: “Как, ще се дуелираме ли?” Те си мислили, че смъртната им присъда е подписана вече, и всеки момент очаквали тигрите да забият ноктите и зъбите си в телата им и да ги разкъсат.
28.11.1926г.
124. Не Го приеха,  НБ , София
За тази цел те му устройват следния изпит: взимат няколко бръмбари от най-различни видове и ги разкъсват на няколко части, като отделят на една страна главите им, на друга страна - краката, а на трета - телата им и от разните части на тия видове бръмбари, те сглобили отделен представител, който предложили на професора си, да се произнесе, към кой вид от бръмбарите се отнася дадения.
1.12.1926г.
125. Говор и пение, ООК , София
Коя сила внася разширение? – Топлината внася разширение на телата. „Духът ми укрепи."
8.12.1926г.
126. Последната постъпка, ООК , София
Сега, като се говори за точката, за правата линия, за плоскостта и за телата, това показва, че някои проблеми в живота се разрешават с неизмерими величини; други проблеми се разрешават с правите линии, но не с геометрическите линии, а с живите линии в природата; трети проблеми се разрешават с плоскостите, с живите квадрати; четвърти – с живите тела в природата.
15.12.1926г.
127. Неразрешеното, ООК , София
Казват, че телата се вместват в пространството.
28.12.1926г.
128. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Този закон гласи: светлината на телата се увеличава или намалява в зависимост от квадрата на разстоянието.
2.1.1927г.
129. Малката мисия,  МОК , София
Щом се намери в това състояние, той трябва да търси начин да излезе от живота на плоскостта и да мине в живота на телата – в куба.
Както телата се разширяват от топлината, така се разширяват и от любовта.
5.1.1927г.
130. Право разбиране, ООК , София
Щом разберете законите на правата линия, вие ще разберете законите на телата.
И най-после, човек трябва да определи отношението си към Цялото, да дойде до законите на телата, до куба, който има три измерения.
9.1.1927г.
131. Представа за трите свята,  МОК , София
131.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Движението на телата определя измерението.
23.1.1927г.
132. Едно стадо,  НБ , София
Вибрации съществуват само в отраженията на телата и на предметите.
26.1.1927г.
133. Което оправя, ООК , София
При горенето на телата във въздуха, главно на металите, се образуват пепели. Обаче има горене, при което телата горят, без да изгарят, без да се превръщат в пепели. Значи там се говори за Вечно горене, при което телата горят, без да изгарят, без да се превръщат в пепел. Под Вечен Огън, Вечно горене в широк смисъл на думата, се разбира Огънят на Любовта, в който телата горят, без да изгарят.
6.2.1927г.
134. За тяхното неверство,  НБ , София
Телата ви да станат пластични и вътрешно красиви, като на малки деца.
20.2.1927г.
135. Трите зрънца,  МОК , София
Благодарете на разумните братя и сестри, които грижливо пазят телата ви, когато се излъчвате във време на сън; ако нямаше кой да пази телата ви, вие щяхте да ги намерите ограбени и разрушени.
135.2 Трите зрънца ( втори вариант )
Съвременната наука смята, че на молекулите на телата се придава повече сила, тази енергия увеличава разстоянието между тези молекули.
Но вън от това има същества, братя и сестри, които се интересуват [от] вашия успех, те се грижат за телата ви. И благодарение, че щом оставите телата си, те ви пазят.
23.2.1927г.
136. Природните звукове, ООК , София
Ако сутрин сянката на телата се увеличава, на обяд се намалява и вечер пак се увеличава, коя е причината за това? Слънцето е причината за увеличаване и намаляване на сенките.
27.2.1927г.
137. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Какво става обикновено, когато телата замръзват? Всички тела при замръзване се свиват, т. е. намаляват обема си. Питам: Как става това разширение на водата при замръзване, когато в науката е известно, че телата се разширяват само от топлина.
17.4.1927г.
138. Справяне,  МОК , София
Като даде ход на Доброто в себе си, човек постепенно навлиза в по-широк свят, в света на многото измерения, а злото има сила до точката, т. е. до мястото, което е извън всякакви измерения; дойде ли до това място, човек има възможност да съзнае положението си и да започне постепенно да се повдига: от точката - в правата линия, от правата - в плоскостта и от плоскостта - в телата в триизмерния свят, който е най-високият свят на физическото поле.
27.4.1927г.
139. Забравената дума, ООК , София
Много учени преди Нютон са наблюдавали падането на телата, обаче трябваше да дойде Нютон, да открие закона за земното притегляне, с който да обясни падането на телата.
4.5.1927г.
140. Принципи на нещата, ООК , София
Лоша, неприятна миризма излиза от телата на съвременните хора.
11.5.1927г.
141. Четирите кръга, ООК , София
Те хващат 10-20 паяци, надупчват телата им и ги поставят в жилището си, дето са техните личинки.
15.5.1927г.
142. Ще ви се даде,  НБ , София
Мнозина се спъват по въпроса за желанията и казват: защо ни са желанията? Казвам: в живота на хората трябва да има много желания, за да съградят телата си. Щом се съградят телата, тогава ще се дойде до чувствата, които представят облекла на телата. След това ще се дойде до вътрешния процес, който представя мазилката на телата.
1.6.1927г.
143. Съзвучно движение, ООК , София
Как се образува топлината? — Чрез триене на телата. — Как се образува светлината? — При горене на телата.
Триенето между частиците на телата става постепенно, при което образуваната топлина толкова се увеличава, че телата, или едното от тях, което е способно да гори, се запалва.
Ако искате да получите светлина, трябва да продължавате триенето дотогава, докато образуваната топлина стане толкова голяма, че едно от телата се запалва и почва да свети.
5.6.1927г.
144. Две думи,  НБ , София
Те така трябва да усъвършенствуват телата си, че никога да не боледуват.
5.6.1927г.
145. Трениране,  МОК , София
Много от недъзите на съвременните хора се дължат на факта, че телата им не са тренирани.
145.2 Трениране ( втори вариант )
Телата ви на вас не са тренирани.
22.6.1927г.
146. Отличителни черти, ООК , София
Тогава и Бог ще бъде доволен от човека. „В Писанието е казано: Ще се всели Бог в душата, в умовете, в сърцата, в телата ви, за да се радвате на Неговите дела !"
19.8.1927г.
147. Духът на Господа, СБ , София
На мнозина от вас краката, устата, телата миришат.
25.8.1927г.
148. Великото и красивото, ООК , София
Храната трябва да се смила напълно, да не остават излишъци; така също и горенето на телата трябва да става пълно, да не се отделят излишни, вредни газове.
11.9.1927г.
149. Денят Господен,  НБ , София
Обаче, ако се грижат само за телата на бедните и пак ги оставят при лоши условия за техния ум и за тяхното сърце, това раздаване не е на място.
Първо вие трябва да знаете закона за превръщане на телата, за преорганизирането им, как могат да стават леки.
6.11.1927г.
150. И рече Бог,  НБ , София
Тогава телата на хората няма да бъдат толкова тежки, както сегашните. Новите хора ще могат да видоизменят телата си, според желанието и нуждите си: те ще стават видими и невидими, ще ги свиват и разширяват.
Обаче, докато се създаде този нов човек, телата на съвременните хора трябва да претърпят коренно преобразование.
20.11.1927г.
151. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Като слязат на земята, те посещават хората, влизат в телата им, оставят им своите благословения и отново отиват в безпределните пространства.
15.1.1928г.
152. Заветът,  НБ , София
Какво лошо има в това, че водата може да замръзва, да се превръща в лед, ледът пък да се разтопява, да се превръща в течност, и после течността да се превръща в пара? Когато тези процеси са физически и стават само с материята на телата, те са добри, никой не се оплаква от тях.
15.1.1928г.
153. Творец на съдбата си,  МОК , София
Не е така обаче с телата.
22.1.1928г.
154. Никодим,  НБ , София
Казвате: Защо Бог позволява на тия същества да уморяват хората? Ако е позволено на комара да забива хобота си в телата на хората и да смуче кръвта им, защо да не е позволено същото и на падналите ангели? Днес един ангел ще смуче от кръвта ви, но утре, когато сте на смъртно легло и се обърнете към Бога, ще дойде друг ангел, който ще ви даде от своя чист и светъл живот, и няма да забележите, как ще преминете кризата и ще влезете от смърт в живот.
Разликата между едните и другите седи в това, че религиозните хора искат да спасят душите си, а светските – искат да спасят телата си.
5.2.1928г.
155. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Какво щеше да изглежда това малко същество, ако го наблюдавате под микроскоп, който увеличава телата милион пъти повече от тяхната големина? Тъй щото, ние не знаем, доде достига предела на най-малките величини и доде – предела на най-големите величини.
12.2.1928г.
156. До край,  НБ , София
Дълго време още се изисква, докато телата на съвременните хора дойдат до такова развитие, че могат да възприемат живите явления в природата в тяхната истинска светлина.
15.2.1928г.
157. Къси и дълги линии, ООК , София
При движението си телата изменят не само големината, но и формата си.
В духовния свят телата се движат с голяма бързина, вследствие на което, ако влезете в този свят, вие ще се намерите в голямо затруднение.
Как се обяснява способността на някои хора да гадаят на охлюв, на мида, на карти, на кафе? Това се обяснява с вибрациите на телата.
7.3.1928г.
158. Двете точки, ООК , София
Ние не говорим за онази топлина, която изгаря телата, нито за онази, която ги разтопява. Ние имаме предвид онази топлина, която помага за растенето и развитието на телата.
11.3.1928г.
159. Баща си и майка си,  НБ , София
Те не знаят, че клетките на техните тела попадат в телата на другите хора, при съграждането им, и там, съединени с други клетки, влизат в мозъка на някой човек, дето служат при предаване и възприемане на мислите.
4.4.1928г.
160. Служба на уравненията, ООК , София
Твърдата материя представя конкретната човешка мисъл Твърдата материя придава формите на телата.
160.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Нито телата, нито душите се мъчат, духът се мъчи.
15.4.1928г.
161. По-драгоценен,  НБ , София
Питам: Кои учени, или кои велики хора, от памтивека до днес, са били оценени? Кой поет, кой философ, кой учен досега е бил оценен, почитан или уважаван, както трябва? Всички велики хора са умрели, а телата им са изядени от червеи.
4.5.1928г.
162. Двете посоки,  МОК , София
В смъртта телата се разлагат, а в живота те се обновяват, подмладяват, растат.
6.5.1928г.
163. Глас от града,  НБ , София
Това нещо може да стане, още този момент, но всички ще трябва да напуснете телата си и да излезете навън.
9.7.1928г.
164. Без окови!, МС , София
Хората пък, от своя страна, когато умират, оставят телата си, като пособия на други, по-низкостоящи същества от тях, за да напредват в своя път.
164.2 Без окови! ( втори вариант )
Хората пък, от своя страна, когато умират, оставят телата си, като пособия на други, по-низкостоящи същества от тях, за да напредват в своя път.
1.8.1928г.
165. Правилно хранене, ООК , София
Съвременните хора употребяват голяма част от времето си за пране, защото телата им не са чисти. Когато пречистят телата си, те ще икономисват времето си.
5.9.1928г.
166. Планински върхове, ООК , София
Ако вътрешната топлина се изяви навън, телата започват да се разширяват.
Лете, когато слънцето грее силно, телата постепенно се топят.
166.2 Планински върхове ( втори вариант )
И следователно, когато топлината се прояви вътре, телата се разширяват.
3.10.1928г.
167. Без прегради, ООК , София
Какво предава твърдостта на телата? – Форма. Без твърдост телата не могат да имат никаква форма. Формите се моделират, когато се предаде на телата известна мекота.
26.10.1928г.
168. Единният,  МОК , София
168.2 Единият. Основната идея на живота ( втори вариант )
А плоскостите са граници на телата.
21.11.1928г.
169. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
От студа телата се свиват, т.е. материята се свива, сгъстява. От топлината пък телата се разширяват.
20.2.1929г.
170. Форми в природата, ООК , София
Ако се съгласим с твърденията на философите, ще излезе, че растенето, развиването на телата е привиден, а не действителен процес. Когато телата растат и се увеличават по големина, по обем, към тях, наистина, се прибавя нещо.
22.2.1929г.
171. Закон за действие и противодействие,  МОК , София
171.2 Силите на противодействието и законът на съпротивлението ( втори вариант )
Какво означава падането на телата? И веднага да го използувате. В какво отношение може да използувате туй падане на телата? Всички тела в пространството падат.
24.3.1929г.
172. Сам Отец, НБ , София
Бог не може още да се прояви в телата на съвременните хора.
Ако този превод е правилен, той ще внесе в умовете ви светлина и свобода, в сърцата ви оживяване, а за телата ви подмладяване.
3.4.1929г.
173. Противоположни процеси, ООК , София
173.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
На праведните хора телата са по един начин устроени, а на грешните са по друг начин.
19.5.1929г.
174. Голямото благо,  НБ , София
Следователно, големината на телата се определя от тяхната вътрешна разумност.
26.5.1929г.
175. Другата събота,  НБ , София
Тия учени правят опити да теглят молекулите на телата и намират, че някои молекули тежат по един квадрилион от милиграма.
Душите създават телата, но телата не могат да създават души.
26.6.1929г.
176. Външните линии на красотата, ООК , София
Известно е на всички, че телата в природата се движат. Какво става с едно тяло, когато светлината му се намалява? Щом светлината на телата се намалява, те се отдалечават.
21.8.1929г.
177. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Като наблюдаваме телата в природата, виждаме, че някои от тях са в покой. Покоят на телата е привидно състояние. Днес само хората, животните и растенията растат и се движат, но един ден, когато завършат развитието си на земята, и телата, които са в покой, ще напуснат сегашното си състояние и ще проявяват живот. Мнозина искат да знаят, какво ще стане с телата, които са в покой.
8.9.1929г.
178. Стотникът,  НБ , София
178.2 Стотникът ( втори вариант )
В какво седи това имане? Бащата събрал телата на ред дървета, обрал канарите отгоре и си направил една къща и казва: „Това е моя собственост."
11.9.1929г.
179. Вън и вътре в тялото, ООК , София
От плоскостта отиват в триизмерния свят — в живота на телата.
20.9.1929г.
180. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Значи, мисълта увеличава светлината на телата, а чувствата – топлината.
Дългите линии показват, че телата се приближават към нас, а късите показват отдалечаване. Обаче, увеличаването или смаляването на телата е привидно.
180.2 Правата линия ( втори вариант )
Когато аз казвам, че всичко в природата има свой смисъл, ние разбираме, че като се спрем върху някоя местност, по линиите, по телата, които се намират там, аз разсъждавам кои линии преобладават най-много или кой свят преобладава най-много: физическият, духовният или причинният, или мисловният свят преобладава. Ако в тази местност преобладават дългите линии, аз казвам телата идват при мене, в моя посока се движат. Ако линиите са къси, казвам, телата се отдалечават.
27.10.1929г.
181. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Къде е човекът, ако вие не виждате правилното, хармонично съчетание между неговите линии, плоскости и тела? Къде е човекът, ако не виждате функциите, които изпълняват линиите, плоскостите и телата в него? Бъдещето разкрива пред човека онази наука, посредством която той може да намери начин за развиване на своите дарби и способности.
3.11.1929г.
182. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
182.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
Ти не можеш да пренебрегнеш телата, тъй както са съставени в природата, но трябва да правиш разлика, каквато съществува между тях.
20.11.1929г.
183. Паралелизъм в природата, ООК , София
Геометрията разглежда правите и кривите линии, фигурите, телата не само във външния, но и във вътрешния, психически живот.
6.12.1929г.
184. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Например, какво става с телата, увеличават ли се или се намаляват? Ще кажете, че ако става въпрос за житното зърно, като се посади в земята, то се увеличава.
13.12.1929г.
185. Смени в природата,  МОК , София
185.2 Двете смени в природата. Богатство и сиромашия ( втори вариант )
Нали телата хвърлят сянка.
27.12.1929г.
186. Собственик и наемател,  МОК , София
186.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
И тъй, хората, които сега живеят в телата си, някои са само наематели.
17.1.1930г.
187. Самосветеща лампа,  МОК , София
187.2 Самосветеща лампа ( втори вариант )
Но някой път телата могат да бъдат много близо до носа, но са невидими.
26.1.1930г.
188. Богове сте,  НБ , София
Колкото по-добре са развити телата в човека, толкова по-големи са и възможностите му.
188.2 Богове сте ( втори вариант )
Като се говори за телата на човека, това е една неразбрана теория.
9.2.1930г.
189. Побеждавайте злото,  НБ , София
189.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
Вследствие на това топлината, която се заражда в телата, не е нищо друго освен действието на активното начало върху пасивното и от това триене, от това търкане, от това движение се натрупва особена енергия, която се явява като светлина.
12.2.1930г.
190. Съчетания на числата, ООК , София
Те няма да се интересуват само от материята на телата, но и от енергията, която действува в тях.
28.2.1930г.
191. Закони на доброто,  МОК , София
191.2 Доброто и времето ( втори вариант )
Колкото движението е по-малко, толкова и времето е по-студено.) Съществува известна промяна и промяната е един резултат, резултат от движението на йоните, електроните и атомите в телата.
4.4.1930г.
192. Огъната плоскост,  МОК , София
Колко по-голямо е огъването, толкова по-силно ще се стремят телата към центъра на плоскостта.
Като се говори за сътресенията на телата и на частиците на плоскостта, лесно се философства.
Докато плоскостта е в покой, и телата, които са върху нея, са в покой. Щом плоскостта се огъне, телата започват да се търкалят, да се блъскат едно в друго. - Защо се блъскат? - Интересите им се различават.
192.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Колкото по-голямо е огъването, толкова по-силно ще се стремят телата към центъра на плоскостта.
Като се говори за сътресенията на телата и на частиците на плоскостта, лесно се философства.
Докато плоскостта е в покой, и телата, които са върху нея, са в покой. Щом плоскостта се огъне, телата започваш да се търкаляш, да се блъскаш едно в друго.
13.4.1930г.
193. Господар на съботата,  НБ , София
Днес са изнамерени такива електрически лъчи, които могат не само да изгарят телата, но и да топят мъчнотопимите метали.
25.4.1930г.
194. Светлина и знание,  МОК , София
Топлината движи телата, светлината определя посоката им, а любовта ги подтиква.
2.5.1930г.
195. Показване,  МОК , София
Една задача е дадена на всички хора: да изменят, да преустроят телата си.
14.5.1930г.
196. Добрият ден, ООК , София
Когато хората дойдат до съзнание да уважават телата си, войните ще изчезнат.
196.2 Добрият ден ( втори вариант )
Ако хората така почитат телата на хората, войните ще престанат.
16.5.1930г.
197. Линията на живота,  МОК , София
197.2 Правата линия на живота ( втори вариант )
Запример самата природа като е построила телата ни, колко пречупвания има тялото.
18.5.1930г.
198. Да се възвеселим,  НБ , София
Близките им взимат телата им, погребват ги, пеят надгробни песни, държат речи за тяхното земно величие, говорят за техните подвизи и дела, докато най-после казват: Бог да ги прости! Къде е истинският човек, какво е станало с него, те нищо не знаят и не се интересуват.
25.5.1930г.
199. По-горни от тях,  НБ , София
Как става това: с ума или с тялото на момъка? Някои поддържат мисълта, че това явление се дължи на взаимното привличане между умовете, сърцата или телата на момъка и на момата. Ако отклоняването се дължи на телата, би трябвало, и като мъртви, те пак да си влияят.
1.6.1930г.
200. С огън и сол,  НБ , София
Ако телата не се осоляват, те не могат да се запазват, не могат да устояват на външните условия.
В него телата се топят, пречистват, светят, но не изгарят.
8.6.1930г.
201. Който влиза,  НБ , София
Тя трябва да има отношение не само към телата на своите деца, но и към душите им.
27.6.1930г.
202. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
Тя гради все човешки къщи - телата им, но те се различават едно от друго.
29.6.1930г.
203. Близо е лятото,  НБ , София
Сегашните хора трябва да се освободят от едно вътрешно, чуждо влияние, което се дължи на известни органически и полуорганически вещества в тях, които не хармонират с трептенията на телата им.
6.7.1930г.
204. В дома на Симона,  НБ , София
Докато клетките на предметите и на телата са събрани в едно цяло, тялото е живо.
14.7.1930г.
205. Чрез Него стана, МС , София
Щом знаете формите на телата, вие трябва да знаете и тяхната тежест, да знаете, с какво разполагате във всеки даден случай. И най-после, вие трябва да знаете и обема на телата.
Радвайте се на телата, които Бог ви е дал; радвайте се на сърцата, на умовете си; радвайте се на своите нови разбирания!
18.7.1930г.
206. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
Науката изучава, от една страна, движенията на телата независимо причините, които го докарват в движение. Тя търси вече причините за движението на телата и намира, че някаква разумна сила се крие зад тях. Тази разумна сила, именно, докарва телата в движение.
31.8.1930г.
207. Условия за растене,  НБ , София
Не можеш да сложиш на хартия истинския образ на телата.
5.9.1930г.
208. Път към живота,  МОК , София
Като не разбират законите за реализиране на желанията, мнозина се питат защо едни желания и в началото, и в края се изявяват добре, а други не следват по същия път? На този въпрос може да се отговори с въпроса: Защо телата падат? Ще кажете, че телата падат под влияние на земната притегателна сила. Земята привлича телата към себе си и те падат. В широк смисъл на думата, телата нито се привличат, нито се отблъскват.
208.2 Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото! ( втори вариант )
Сега вие можете да запитате, защо е така? Аз ще ви запитам втори въпрос, защо телата падат? Защото има налягане над тях. Вие казвате, че телата се привличат. В света няма никакво привличане, никога телата не се привличат! Какво ще кажете вие на това? Ако аз взема двама души (хора), че ги блъсна, какво ще кажете вие, те привличат ли се или се срещат? Да кажем, взема двама ви, че ви блъсна, и вие се срещнете, обичате ли се, привличате ли се? Ако двама хора се обичат, после се ударят тези линии и вие казвате: те не се обичат вече.
7.9.1930г.
209. Имам ястие,  НБ , София
Какво ще стане с вашите къщи, ако един ден камъните поискат телата си назад? Тогава вие ще останете на въздуха, както ледът, който се разтопява и водата, която се изпарява и превръща в пара.
12.9.1930г.
210. Светът на правата линия,  МОК , София
Геометрикът се интересува от произхода на линиите, на ъглите, на фигурите, на телата и т.н.
24.10.1930г.
211. Движение на силите,  МОК , София
В четвъртото измерение телата започват да растат.
Старите египтяни изучаваха геометрията, но спряха вниманието си върху линиите, плоскостите и телата, без да проникнат в дълбочината на телата. Едва индусите започнаха да проникват в дълбочината на телата, но и те не са постигнали много в тази област. Ако телата, както и частиците им, не се движат, светът би изчезнал, т.е. би се превърнал на нула.
7.11.1930г.
212. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
От тежестта на златото човек може да се огъне, а може и да се стопи. – Защо? – Между частиците на златото става такова триене, че телата могат да изгорят от образуваната топлина.
212.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Нали имате, твърди, житки и въздухообразни състояния на телата. Как бихте превели геометрически твърдото, житкото и въздухообразното състояние на телата? Може да направите един превод, един относителен превод.
12.11.1930г.
213. Правилно отношение към числата, ООК , София
Нечистата материя, която прониква телата на хората, не е нищо друго, освен грехът.
5.12.1930г.
214. Елементи на планетите,  МОК , София
Какво означава думата „движение“? – Когато едно тяло постоянно изменя отношението си към другите тела, ние казваме, че то се движи. – Коя е причината за движението на телата? – Силите, които действат върху тях.
19.12.1930г.
215. Езикът на природата,  МОК , София
За да се домогнете до езика на природата, вие трябва да изучавате формите на телата, съдържанието и смисъла им.
215.2 Езикът на природата ( втори вариант )
И имаме известна идея за телата, но в тези понятия за правата линия подразбираме, първото измерение, плоскостта е от двуизмерните, а в куба имаме трите измерения.
Но ако всяка вещ, която съществува във вечността, е точка на някое съзнание, допуснете, че вие се намирате в един свят, дето телата спят, представете си,че в някой музей се намират хиляда тела, означени са с числа 1, 2, 3, 4, 5, ...1000.
А какво трябва да разбираме под думата – безпространственост? Че телата са в абсолютен покой.
23.1.1931г.
216. Разумното слово, МОК , София
216.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Какво има в глада? Това е една от най-мощните сили в природата! После, кой е причината на движението на телата.
10.4.1931г.
217. Човешките идеали,  МОК , София
Понякога тази топлина може да бъде толкова голяма, че телата изгарят.
21.4.1931г.
218. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
Казано е в Писанието: „Да предадем телата си в жертва жива и благоугодна на Бога“.
15.5.1931г.
219. Новата епоха,  МОК , София
След дълго размишление, Архимед откри закона за плаване на телата.
24.5.1931г.
220. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
Тогава и телата ви ще бъдат слаби, хилави.
5.6.1931г.
221. Трите отношения,  МОК , София
Изобщо, грубите сили рушат, унищожават, а меките помагат за растене на телата.
Следователно при горенето телата се разлагат, а при светлината възрастват и се увеличават. От действието на огъня телата губят част от теглото си, а под действието на светлината увеличават теглото си.
221.2 Първите отношения ( втори вариант )
Изгарянето е един процес – разлагане на предметите, на телата, а растенето е един процес – събиране на тези елементи и тургане в една нова форма.
12.6.1931г.
222. Неизбежен път,  МОК , София
Всички знаете, че съществува закон за притегляне на телата, т.е. закон за земното притегляне.
222.2 Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото) ( втори вариант )
Допуснете, че има закон на притеглянето на телата, по който земята се върти около слънцето. Но допуснете, че един ден ще дойде, когато няма да има нужда телата да се въртят.
19.6.1931г.
223. Свиване и разширяване,  МОК , София
Когато говорим за свиване и за разширяване, ние засягаме един физически закон, според който телата се свиват при студ, а разширяват при топлина. Не само телата се разширяват, но и мислите, и чувствата, и постъпките.
223.2 Свиване и разширение ( втори вариант )
Запример вие сте изучавали в училището приливи и отливи, или свиване на телата.
12.7.1931г.
224. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Обаче, под „старост“ във верния смисъл на думата се разбира придобиване на опитност, за което положение, именно, Писанието казва: „Които уповават на Господа, те ще се подмладят, а телата им ще се обновят“.
5.8.1931г.
225. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
Човек може да има представа за формата на телата само тогава, когато те са ясни в съзнанието му.
21.8.1931г.
226. Отиване и връщане, СБ , София
Има неща, които вие трябва да придобиете сега, докато сте още в телата си; остане ли да ги придобивате в бъдеще, те са загубени вече.
30.9.1931г.
227. Събуждане, ООК , София
227.2 Събуди се ( втори вариант )
Взема вълната, млякото на овцата, после взема телата им за кирия.
23.10.1931г.
228. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
Изобщо, при изстудяване телата се свиват и губят нещо; при стопляне те се разширяват и придобиват нещо.
228.2 Памет. Методи за усилване на паметта ( втори вариант )
И тъй в стоплюването телата придобиват нещо, а при изстиването, те губят.
25.10.1931г.
229. През онези дни,  НБ , София
За пример учените казват, че телата от топлината се разширяват, а от студа се свиват.
30.10.1931г.
230. Силови центрове,  МОК , София
Какво е отношението на телата, които се движат с неизмерима бързина към вас? Отношението им е такова, каквото е на молекулите на едно тяло, които се движат с неизмерима бързина.
230.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Казва: Телата са подвижни, той доказва на господаря си теорията, че всичко в света се движи.
Представете си какво отношение, онова светкавично движение, което имат телата, ако те се движат с тази неизмерима скорост.
13.12.1931г.
231. Пред всичкия народ,  НБ , София
От вашето разбиране на кислорода и водорода зависи бъдещото състояние на телата ви.
23.12.1931г.
232. Сила, живот и здраве, ООК , София
Друга е причината за горенето на телата.
24.1.1932г.
233. Доведете ми го,  НБ , София
Едноизмерен свят как ще го видиш? Да кажем, че живееш в един свят само с едно измерение, нямаш понятие за плоскостта, за дебелината, за височината на телата.
31.1.1932г.
234. Проява на живата светлина,  НБ , София
Тази работа в света става по отношение и на нишите тела, защото един ден телата, които имаме, ще се освободим от тях.
4.3.1932г.
235. Движения в природата,  МОК , София
Турците имат обичай, когато двама пехливани се борят, намазват телата си с масло. – Маслото не прави човека юнак.
27.3.1932г.
236. Верният в малкото,  НБ , София
Под думата "реалност" ние разбираме изявления на нещата и на телата, които съществуват.
6.4.1932г.
237. Входни врати, ООК , София
При петорката и шесторката дохождаме до нашия свят - образуването на телата.
237.2 Входни врати ( втори вариант )
При петорка.та и шесторката ние достигаме до нашия свят - образуване на телата.
Най-първо тя се проявява в правата линия, в праволинейния свят, в света на плоскостта и най-после в света на телата.
10.6.1932г.
238. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
И това разширяване има предел, не е безгранично. – По какво се отличават още телата? – По своя вътрешен строеж. – Какъв е атомът на радия: твърд, течен или въздухообразен? – Твърд. – На какво се дължи изтичането на енергията от него? Ако 30 хиляди години радиевият атом излъчва от себе си енергия, ще олекне ли? – Ще олекне.
26.6.1932г.
239. Добрата воля Божия,  УС , София
Частиците на телата от триизмерния свят се движат с по-голяма бързина от тези на едноизмерния и двуизмерния свят.
Като се говори за падането на телата, имаме предвид закона за земното притегляне.
26.6.1932г.
240. Малцина избрани,  НБ , София
Ако вие не разберете малката вселена в себе си, не може да имате разбиране за големия макрокосмос, дето телата се развиват в своя естествен и нормален път.
6.8.1932г.
241. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
Богатите хора умират, оставят телата си, богатствата си на земята – от всичко се отказват.
7.8.1932г.
242. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
Глухият вижда движението на телата, но не ги чува – той не разбира смисъла на тяхното движение. Слепият пък чува движението на телата, но не ги вижда – и той не разбира смисъла на тяхното движение.
2.9.1932г.
243. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Там телата нямат частна собственост както на земята.
9.9.1932г.
244. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
Коя е причината за това? По силата на кой психологичен закон става това? Как си обяснявате изстиването или охлаждането на телата от физическо гледище? Причината за това е външна, станало е понижаване на външната температура.
18.9.1932г.
245. Истинната лоза,  НБ , София
Питам: в един свят между болни хора, какво щастие очаквате? Когато телата не са здрави, или у някои хора сърцата са болни, те се безпокоят за нищо и никакво.
30.9.1932г.
246. Изворите на живота,  МОК , София
Изучавайте също и въпроса за разпадането на телата.
246.2 Към изворите на живота ( втори вариант )
После разпадането на телата какво означава. Разпадане има и когато се размножават телата.
7.10.1932г.
247. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
Значи, има огън, който смразява, т.е. втвърдява телата.
247.2 Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) ( втори вариант )
Казват: „Той ври човекът!“ Да вриш при студ? Огън е това на телата. Студът е огън, който смразява, сгъстява телата.
Понеже като се привличат телата към слънцето, в това привличане земята има известна тежест.
16.10.1932г.
248. Даване и вземане,  УС , София
Ако погледнете с очите на ясновидеца, ще видите, как умрелите се държат за телата си, не могат да се отделят от гроба си.
26.10.1932г.
249. Вътрешните сили, ООК , София
249.2 Вътрешни сили в човека ( втори вариант )
Когато плоскостта се увеличава, телата се разлагат.
28.10.1932г.
250. Постигнати резултати,  МОК , София
Телата, които виждате тук, са дело на човешкия дух.
Много естествено, не е достатъчно само да говориш за тях, за външните свойства на фигурите, на телата. Нужно е да се знаят формите, т.е. фигурите и телата от гледището на живата, природната геометрия.
13.11.1932г.
251. Сляп от рождение,  НБ , София
Та казвам, при такъв един строй туй е вътрешната страна, при която органически се развалят телата, се развалят нашите чисти мисли, се развалят нашите чисти желания, най-после се разваля мозъкът.
2.12.1932г.
252. Зависимост в природата,  МОК , София
252.2 Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата) ( втори вариант )
Тогава същите съображения са, дето на някои хора телата им са голи, а на други са малки.
11.12.1932г.
253. Думи на Правда,  НБ , София
Казват, че топлината се отличава с едно свойство, което разширява телата, а светлината все осветява, че където проникне, всякога има движение.
Вие сега мислите, че вашите жени седят в телата.
253.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Казват, че топлината се отличава с едно свойство, което разширява телата, а светлината осветява и където проникне, всякога има движение.
Вие сега мислите, че вашите жени седят в телата.
28.12.1932г.
254. Вътрешни опити, ООК , София
Още сега, светлината трябва да проникне в телата ви, да се обновят.
3.2.1933г.
255. Точка и свобода,  МОК , София
Какво представя движението? Какво се развива при движението? – Топлина. – А при търкането на телата едно в друго? – Освен топлина още и светлина. С каква бързина трябва да се движат телата, за да бъдат видими? Ако човек се движи с бързината на светлината, ще се вижда ли? Ясновидецът, който изучава астралния свят, дето телата се движат с голяма бързина, се приспособява към тази бързина и вижда това, което обикновеният човек не може да види.
255.2 Точка и свобода ( втори вариант )
За пример, ако вие бихте се движили с бързината на светлината, биха ли знаели хората, че някой се движи? Онзи ясновидец, който изучавал астралния свят, понеже телата там се движат по-бързо, те приспособяват своя организъм към бързите движения.
5.3.1933г.
256. Мир на този дом,  НБ , София
256.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Смъртта е само едно разединение между частиците на телата, но смърт в живота няма, има само ограничение на човешкото съзнание.
10.3.1933г.
257. Затвор и освобождаване, МОК , София
257.2 Затвор и освобождаване ( втори вариант )
Трябва да се гледат телата на свободните хора.
19.3.1933г.
258. Верен в малкото,  НБ , София
Той наблюдава природата, той наблюдава телата, тяхната големина, тежестта, има ред, порядък, или тъй нареченият конкретен ум.
258.2 Верният в малкото ( втори вариант )
Той наблюдава природата, наблюдава телата, тяхната големина, тежестта им, значи в него е развит тъй наречения конкретен ум.
12.4.1933г.
259. Полза от знанието, ООК , София
Днес живеете в телата си – вашите къщи.
2.6.1933г.
260. Координирани движения,  МОК , София
Топлината е сила, която заставя телата да се движат.
Химията, която изследва веществото на телата, не може да улови тази материя – толкова фина е тя.
260.2 Координирани движения ( втори вариант )
Топлината е сила, която заставя телата да се движат.
Химията, която изследва веществото на телата, не може да улови тази материя - толкова фина е тя.
23.6.1933г.
261. Три вида процеси,  МОК , София
Тревата, листата, и това са философи, които оставили телата си да ги използват.
261.2 Три вида процеси ( втори вариант )
Тревата, листата, и това са философи, които оставили телата си да ги използват.
12.7.1933г.
262. Красивите линии в природата, ООК , София
Дали си стар, или млад, ти трябва да учиш, да изучаваш линиите, фигурите, телата.
2.9.1933г.
263. Един удар, СБ , София
Питам: каква полза, ако имате външни богатства, а в себе си вътре носите отрова, която постоянно ви разяжда? Телата на съвременните хора не са направени от диамант, нито от материя, подобна на скъпоценните камъни, вследствие на което те грешат. Ще дойде ден, когато телата им ще бъдат направени от чиста, фина материя, като тази на светиите, на ангелите, и те няма да грешат.
3.12.1933г.
264. Стани и яж!,  НБ , София
Които мислят чисто, от тях излиза благовоние, а не онази лоша миризма, която излиза от телата ви.
31.1.1934г.
265. Съществените правила, ООК , София
Телата се създават по хиляди модели.
4.3.1934г.
266. Приготовленията на сърцето,  НБ , София
Всичката пръст е пръст на умрели същества, които са се борили, борили, та ние ходим само по телата на умрели хора.
8.4.1934г.
267. Тъй мисля аз,  НБ , София
Не трябва да ви разправям за излизане из тялото навън по единствената причина, понеже при сегашното разбиране телата на хората са като затвори.
10.6.1934г.
268. Умно дете,  НБ , София
Само че, като кажем „този свят“, подразбирам хората в сегашната форма, а като говорим за онзи свят, разбирам формата на същества, такива разумни, такива възвишени, на които телата не представят умиране.
23.9.1934г.
269. Учение и работа,  УС , Русе
Телата им се разлагат и започват да миришат лошо.
7.10.1934г.
270. С какво тяло?,  НБ , София
Защото от сегашните теля виждаме какъв е животът, ние виждаме, че телата на сегашните хора не са толкова съвършени, вследствие на което се явяват известни психологически условия, от които хората страдат.
19.10.1934г.
271. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
От туй, което ви изнесох, какъв извод може да направите? Какъв закон извличате? Нали някой учен човек, след като изследва известни явления, втори, трети, четвърти, ще изведе един закон? Кои тела падат? Телата не падат, телата в пространството не могат да падат.
271.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Телата не падат; телата в пространството не могат да падат.
28.10.1934г.
272. Дързайте!,  НБ , София
Отмени този закон за падането на телата. – Добре, ще бъдеш здрав.
2.11.1934г.
273. Законът на любовта,  МОК , София
Всяка промяна, която става между телата, между Земята и Слънцето, се отразява върху вашия организъм.
9.11.1934г.
274. Живият квадрат на човешките отношения,  МОК , София
Имате телата Д и
А пък там, дето налягането е слабо, дето се разтягат телата изгубват тази вътрешна връзка, която съществува между тях.
25.11.1934г.
275. Който сее и който жъне,  НБ , София
Музиката създава сцепление между частиците на телата.
2.12.1934г.
276. Доброто име,  УС , София
Следователно, за да опитате свойствата на телата, вие трябва да познавате условията, при които те могат да се проявят.
19.12.1934г.
277. Законът на свободата, ООК , София
Ти казваш: "Като дойде Христос, ние ще напуснем телата си."
21.12.1934г.
278. Естествено разположение,  МОК , София
Но туй ни най-малко не подразбира, че телата трябва да останат в една и съща посока. Защо? Защото телата в природата, тъй както разбират, всички тела падат към един център.
13.1.1935г.
279. Здравото учение,  НБ , София
От любовта на мъжа лъха хладина към вас, а от любовта на жената излиза топлина, под която телата растат и се развиват.
13.1.1935г.
280. Причинният свят,  УС , София
На физическия свят телата се разрушават, в астралния свят – сърцата се разрушават, а в умствения свят – умовете се разрушават.
3.3.1935г.
281. Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ , София
Днес ценността на хората не е толкова в телата им, които са нещо преходно.
24.3.1935г.
282. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Каква студенина бихте желали – при която телата се разхладяват, или при която телата замръзват? – При която телата се разхладяват. А студенината, при която телата замръзват, както и горещината, при която яйцата се сваряват, вървят паралелно. Топлината, при която плодовете зреят, и хладината, при която телата се разхладяват, също така вървят паралелно.
18.8.1935г.
283. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Сърцата ви трябва да бъдат ранени, а не телата.
1.9.1935г.
284. С человечески езици, СБ , РБ , София
Благодарете за телата, за очите, за ушите, за добрите мисли и чувства, които ви са дадени.
6.9.1935г.
285. Отребване, разтопяване, отвяване,  МОК , София
Ние обичаме Бога, защо? Обичаме Го, защото Той е направил цялата вселена, Той е направил телата ни, очите ни, ушите ни, носа ни, всичко е направил за нас, има защо да Го обичаме.
1.11.1935г.
286. Знание и чувствителност,  МОК , София
Значи разнообразни свойства имат телата.
Телата нали се увеличават или се намаляват? Сега да дойдем до чистото механическо гледане. Телата не са в покой, в природата няма покой, но има движение. То е едно явление за телата. Когато телата се приближават едно към друго, какви свойства придобиват? Запример, ако нашата земя се приближава по-близо до слънцето, какво добива? Повече светлина. Фактически, ние си служим [с геометрията] за построяване на телата, на една къща например. Когато телата са се построявали, и най-малките същества са строили по законите на геометрията.
Топлината с какво се отбелязва? Става разширение, телата се разширяват от топлината, а в студа се свиват. Значи, студенината е свиване на телата, което е свързано с електричеството, а разширението – с магнетизма.
8.11.1935г.
287. Божественият извор,  МОК , София
Телата нали се увеличават? Вие едновременно [си] представяте, че имате една плоскост. Нали шест плоскости има един куб, с които се загражда? Когато става разширение на плоскостите, какво става с телата? Телата се увеличават по обем. Някой път ти сгрешаваш в своите разсъждения, вземаш разширението на плоскостите за увеличаване на телата.
10.11.1935г.
288. Роденото от плътта,  НБ , София
На физическия свят телата имат три измерения. Значи, когато линията се изменява на дължина, т.е. когато телата от едноизмерния свят се променят на дължина, телата от двуизмерния свят се разширяват, а телата от триизмерния свят се уголемяват.
15.11.1935г.
289. Параметафизика,  МОК , София
Казваш: „Физика учил ли си? Падането на телата знаеш [ли] какво нещо е?“ Комарът никога не се връща да разправя, какво нещо е падането. Един комар, който прави научни изследвания на човешката ръка – падне човешкият пръст отгоре му – как ще обясни комарът туй падане? С какви закони ще обясни падането на телата отгоре с такава притегателна сила? С каква притегателна сила пада пръстът отгоре върху комара? И от колко високо е паднал? Комарът изчислява с милиони килограми; отнякъде дошъл пръстът.
15.12.1935г.
290. Да се не изгуби нищо,  НБ , София
Така и всички ние, като сме дошли на земята, закрепили сме се в телата си, като в една крепост, и имаме такива разсъждения, които са съвсем изопачени.
19.1.1936г.
291. Всичко, което чух,  НБ , София
Телата, които виждаме, те са триизмерни, а в природата има повече от три измерения.
Той като види пресичанията на линиите, по пресичането на плоскостите и телата, които се пресичат в него, чете по твоето лице.
1.3.1936г.
292. Познат от Бога, УС , София
И Писанието казва: „Дайте телата си в жертва жива и свята и благоугодна Богу.“ Значи, ти мислиш, че тялото, което имаш, ти е дадено да живееш.
292.2 Познат от Бога ( втори вариант )
Казано е в Писанието: „Дайте телата си в жертва жива, свята и Богоугодна.“ Мислиш ли само за хранене и обличане на тялото, ти ставаш негов роб.
10.4.1936г.
293. Качества на мисълта,  МОК , София
А що е тялото? На физическия свят имаме само сянка на телата.
19.4.1936г.
294. Светило на тялото,  НБ , София
Внушенията се дължат и на хората от земята, както и на ония грешни души, които са заминали за онзи свят, но като грешни, те не са могли да отидат далеч от земята, а остават да се движат между небето и земята, в състояние на пихтии, които лесно се вмъкват в телата на хората и на онзи свят.
26.4.1936г.
295. Което човек сее,  НБ , София
Всички вие сте учили в училището за точката, за правата линия, за плоскостта и за телата.
8.1.1937г.
296. Което мислиш, става,  МОК , София
Ония теории, математически изчисления и геометрически чертания – как, защо и за какво се движат телата, какви са били причините, които са създали Слънцето, планетите, кометите, падащите звезди и т. н. – това искат те да изяснят.
296.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Има теории с математически изчисления, с геометрически чертежи, как се движат телата, защо, за какво – това искат да изяснят.
Телата, в които вие сега сте облечени, вие сте си ги харесали.
17.1.1937г.
297. Учение и служение,  УС , София
Според тогавашния обичай богатите не заравяли веднага; оставяли телата им на гробищата и на другия ден ги погребвали.
5.2.1937г.
298. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Вземете, например, две противоположни неща: водата, която е мека по своето естество, откъде добива своята твърдост щом стане студено? Сгъстява ли се водата? Оказва се теоретически, че когато телата замръзват, те се свиват; а водата когато замръзва, тя се разширява.
298.2 Естествена хладина и топлина ( втори вариант )
Откъде добива твърдостта? Сгъстява ли се водата? Знаем, че когато телата замръзват, те се свиват, а водата когато замръзва се разширява, а при това се втвърдява.
12.2.1937г.
299. Прави и криви линии,  МОК , София
Ако се вземат безброй прави линии като този радиус, центърът сам по себе си нали ще заеме известно пространство? Тогава какви ще бъдат неговите свойствата? Щом едно тяло заеме колкото и да е малко пространство, какво заключение може да се направи? Щом телата са безпространствени, те нямат влияние във физическия свят.
299.2 Прави и криви линии ( втори вариант )
Какви ще бъдат свойствата? Щом едно тяло вземе колкото и да е малко пространство, какво може да се заключи? Щом телата са безпространствени във физическия свят , те нямат влияние.
Материалите на телата имат съвсем друг състав.
21.2.1937г.
300. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
Той казва: „Представете телата си в жертва жива и благоугодна на Бога“.
7.3.1937г.
301. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Телата са облечени в една дреха по-фина, по-хубава.
14.3.1937г.
302. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Съвременната наука засяга съвсем друг род научни въпроси, като, за пример, на какво се дължи падането на телата, какво нещо е земното притегляне и т.н. Следователно телата, които са в Слънцето, тежат повече от тия на Земята. Понеже Луната е по-малка от Земята, там пък телата тежат по-малко от тия на Земята.
14.3.1937г.
303. Приложение на вярата, любовта и надеждата,  УС , София
Друг е въпросът, ако смучат сокове от телата на добри хора. Какво ще кажете, ако те възприемат сокове от телата на престъпници и лоши хора? Влиянието на лошите и на добрите хора се възприема от растенията и се предава на окръжаващите.
9.4.1937г.
304. Мисълта – изходен път, МОК , София
Кое определя сладчината? Кое определя топлината, кое определя студенината? Топлината разширява телата и дава живот, т. е. тя спомага на живота.
2.5.1937г.
305. Както Бог мисли и прави,  УС , София
305.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
Той казва: Последният ден Аз ще ви спася! Значи последният ден всички онези, които са изгубили телата си, които са изгубили живота, които са изгубили богатството, Всичките условия, всичко туй в последния ден Христос казва: Всички, които чуят гласа Ми и които са изгубили всичко това - то ще им се повърне.
4.6.1937г.
306. Трите велики науки,  МОК , София
Но по принцип при студ предметите се свиват, т. е. винаги при студ обемът на телата става по-малък.
19.7.1937г.
307. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
307.2 Божието слово е опитано ( втори вариант )
Втвърдяването на телата се дължи, че те изгубват своята свобода.
8.8.1937г.
308. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
Бог живее в умовете, в сърцата и в телата на хората, т. е. в тяхната сила. Искате ли да чувствате този Пулс, отворете умовете, сърцата и телата си за Него. „Приложете тялото си в жертва жива и благоугодна на Бога" – е казано в Писанието.
13.8.1937г.
309. Четирите правила, СБ , РБ , 7-те езера
309.2 Четирите правила ( втори вариант )
Защото като твърди телата имат едно напрежение, тежестта им е долу в основата.
29.8.1937г.
310. Вътрешна обхода,  УС , София
Трите измерения — дължина, широчина и височина отговарят на телата. Само телата имат три измерения.
8.9.1937г.
311. Трите основни неща, ООК , София
Светлината действува в човешкият ум, топлината разширява телата, а светлината разпространява.
17.9.1937г.
312. Аристократ и демократ, МОК , София
Щом играете гимнастика, всяка част от телата ви трябва да взема участие, на всичко трябва да предадете движение, т.е.
24.9.1937г.
313. Възможности в живота, МОК , София
Кога телата възлизат? Да допуснем, че едно тяло се движи по една повърхност.
29.10.1937г.
314. Приближаване и отдалечаване, МОК , София
Какво разбирате под думата „страх“ и „смелост“? Смелостта по какво се отличава? Или вземете човек, който иска да се докара, иска да се облече хубаво, а друг ходи скромно, и по какво се отличават един от друг? По какво се отличава топлината от студа? Телата, които са топли и които са студени, по какво се отличават? Има съществени качества.
5.12.1937г.
315. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
Казвам: Благоприятните условия в света не създават нещо ново, но те помагат само за видоизменение формата на телата.
26.12.1937г.
316. Малките неща,  УС , София
Ако не възпитавате ума, сърцето и телата си, вие сами ще се натъкнете на големи мъчнотии.
6.2.1938г.
317. Явих ви го!,  НБ , София
Второ, чрез топлината и светлината, светлината е, която дава разширение на телата.
13.2.1938г.
318. Станете вие, които спите!,  НБ , София
После, ако вземем такова твърдение в науката, че телата, които са в покой и телата, които се движат, имат една и съща стойност.
16.2.1938г.
319. Божественият глас, ООК , София
Телата на всинца ви трябва да бъдат музикални.
6.5.1938г.
320. Причина, среда, факти,  МОК , София
Може да ги изчисляваме колко са на брой, може да приложим аритметиката, числеността на тях да знаем, когато дойдем да изучаваме вътрешните отношения на нещата, телата, които са отделени едно от друго, запример, разстоянието между две слънца, които са далеч на три светлинни години.
4.9.1938г.
321. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Единствената и главна причина, поради която хората страдат е, че дават своите жилища, телата си, които им са дадени да живеят, под наем.
18.9.1938г.
322. Да Му служим без страх,  НБ , София
Благодарете, че телата се изменят.
18.9.1938г.
323. Изгубеният сън,  УС , София
Някъде телата на умрелите ги балсамират, както правели египтяните с телата на умрелите, на своите царе и царици.
2.10.1938г.
324. Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ , София
Когато Господ минава, като сте все неразположени духом, телата ви са гробове, вие се мъчите и искате работите ви да се оправят – тогава никога няма да се оправят.
14.10.1938г.
325. Четвърто измерение,  МОК , София
Изучавате точките, правите линии, плоскостите, изучавате телата, най-после изучавате четвъртото измерение.
6.11.1938г.
326. Всичко е за добро, УС , София
Така едно от друго се отделят, че като остане причинното тяло, той, този гостенин вече усеща, че му са снети телата.
16.11.1938г.
327. Добри и лоши хора, ООК , София
То е висша математика. „Не може ли да живеем на слънцето?“ – Може, но там другояче са устроени телата на хората.
4.12.1938г.
328. Една свещена идея, УС , София
Та казвам: Ако турим телата си да служат на Бога, те ще се пречистят.
14.12.1938г.
329. Път и постижение, ООК , София
Казвам: Да се подмладят умовете ни, да се подмладят сърцата ви, да се подмладят телата ви.
31.12.1938г.
330. Големият брат,  ИБ , София
Не е въпрос телата ви да възкръснат.
6.1.1939г.
331. Основни положения на живота, МОК , София
Телата дават нещо по-реално.
Щом влезете в телата, вие вече имате възможност за други постижения.
Трябва да минем от плоскостта в телата. В телата имаме първия опит за реалното.
20.1.1939г.
332. Налягане и напрежение, МОК , София
Някои обясняват, че привличането на телата не е нищо друго, освен едно налягане на етера.
5.2.1939г.
333. Пътят на светиите,  УС , София
По телата може да правите различие, но понеже всички души са излезли от Бога, Любовта на Бога е еднаква към всички души. Отношението към телата е друго.
14.6.1939г.
334. Езикът на седемте тона, ООК , София
Та сега трябва да организираме телата си добре, за да можем да възприемем Божиите блага правилно.
18.6.1939г.
335. Новите форми на Любовта,  НБ , София
Когато се казва, че ще дойде страдание, чрез тях да се премахнат всички несгоди, които съществуват, да се премахнат от умовете, от сърцата и от телата на хората.
16.7.1939г.
336. Реалността на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Забелязано е, че различните температури действуват различно върху телата. Запример, при слабата топлина телата замръзват, при умерената – растат, а при силната се топят.
8.11.1939г.
337. Правилно възприемане и правилно даване, ООК , София
При нея астралното тяло на хората излиза навън и вследствие на това казват: „Не се обичаме.“ Не че не се обичаме, но телата са излезли навън и са в ненормално състояние.
10.11.1939г.
338. Прави и криви линии,  МОК , София
Трябва да разбираме отношенията на телата на третото измерение.
14.1.1940г.
339. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Христос казва на учениците Си: „Отивам да ви приготвя място, че когато го приготвя, ще дойда да ви взема при Себе си.“ Като дойде, Той ще ви извади от телата ви.
14.1.1940г.
340. Служение на Бога,  УС , София
Апостол Павел казва: „Дайте телата ваши в жертва жива, свята и благоугодна Богу“.
„Представете си телата в жертва жива, свята и благоугодна Богу“.
17.1.1940г.
341. Налягане, напрежение, разумност, ООК , София
При това налягане телата стават твърди.
26.1.1940г.
342. Нови насоки,  МОК , София
Значи, като се намалява топлината, телата стават твърди, а като се увеличава, стават жидки.
3.3.1940г.
343. Нови пътища,  УС , София
Казваме, пространство, телата са в пространството. Когато телата растат и се увеличават, телата са в пространството.
24.3.1940г.
344. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Благодарим на Бога за телата, които ни е дал, за сърцето, което ни е дал, за ума, който ни е дал, за всичките блага, които ни е дал.
31.3.1940г.
345. И Петър се грееше,  НБ , София
Хората ще пречистят телата си и ще живеят в огъня.
3.4.1940г.
346. Влюбване и любов, ООК , София
На физическия свят – връзка, която свързва телата на хората.
5.4.1940г.
347. Страж на живота,  МОК , София
Казва: телата се привличат. Когато по права линия се привличат телата, тогава как ще обясните? Да допуснем, че вие някой път имате едно настроение в себе си да пеете нещо.
7.4.1940г.
348. При къпалнята,  НБ , София
Искате ли да бъдете здрави? Не здрави само телата ви.
14.4.1940г.
349. Дървото на живота,  НБ , София
Когато любовта действува в умовете, в сърцата и в телата на всички хора едновременно, тогава ние ще влезем в Божествения свят.
19.5.1940г.
350. Който иде,  НБ , София
Физиката разглежда силите, движението на телата.
14.6.1940г.
351. Студ и топлина,  МОК , София
Сега каква форма бихте дали на студа? Геометрически как бихте го представили? Как кристализират телата? В остри форми.
19.6.1940г.
352. Сила и безсилие, ООК , София
Те са прозрачни, понеже телата им са етерни, не може да се пречупва слънчевата светлина на Земята и затова остават невидими.
21.6.1940г.
353. Физически, духовен и умствен свят,  МОК , София
А в Божествения свят с колко ще бъде? Значи телата в Божествения свят не са тела, а плоскости.
26.6.1940г.
354. Бъдете яки!, ООК , София
Щом влезе числото 4, то удължава, плоскостта се удвоява и телата се удвояват.
26.7.1940г.
355. Млад и стар,  МОК , София
Какви са качествата на духовния свят? Разширяват се телата.
28.7.1940г.
356. На сватба, СБ , РБ , София
Следователно живейте в Любовта, за да станат телата ви безсмъртни.
28.8.1940г.
357. Учение и служение, СБ , РБ , София
Защо им е знание, от което не могат да се ползват? Защо им е сила, от която не могат да се ползват? Като казвам, че те не се ползват от своите придобивки, имам предвид ползата за техните души, а не само за телата им.
27.9.1940г.
358. Най-лесното,  МОК , София
Колко злато може да турите в същия съд? Какво може да турите, което може да се вмести в съда? („Въздух.“) Колко въздух може да турите? Казват, че телата се проникват едно друго.
1.11.1940г.
359. Даване и вземане,  МОК , София
Значи в четвъртото измерение има едно пространство по-голямо, отделя се от третото измерение, както телата се отделят от плоскостта.
20.11.1940г.
360. Усилвайте връзката, ООК , София
Въ органическия свѣтъ въглеродътъ служи за устройството на тѣлата.
360.2 Усилвайте връзката ( втори вариант )
В органическия свят въглеродът служи за устройството на телата.
13.12.1940г.
361. Математически отношения,  МОК , София
Светът, в който живеете, има всичките възможности и условия, само трябва да имате правилно разбиране и да изучавате едноизмерния свят, изучавайте света на плоскостта на четирите точки и изучавайте света и на телата между осем точки, на разумните хора, които живеят.
15.12.1940г.
362. Едно ви недостига,  НБ , София
Вярвайте в духовете на хората, в сърцата и в телата на хората.
15.1.1941г.
363. Тритѣ единици, ООК , София
Архимандритътъ казва: „Посвѣтете тѣлата ваши“ и взема тѣлото на шарана.
Ако тѣлата ви бѣха направени отъ нея, вие не щѣхте да боледувате.
363.2 Трите единици ( втори вариант )
Архимандритът казва: „Посветете телата ваши“ и взема тялото на шарана.
Ако телата ви бяха направени от нея, вие не щяхте да боледувате.
16.2.1941г.
364. Да не оскудее твоята вяра,  НБ , София
Аз говоря за душите, не за телата, като същественото на онова Божественото начало, което за бъдаще има условие да вземе каквато и да е форма.
2.3.1941г.
365. Мир вам,  НБ , София
Внимание трябва да се обърне върху телата, които са построени върху въглеродните вещества.
26.3.1941г.
366. Законътъ за Божествената хармония, ООК , София
По нѣкой пѫть гледамъ, хората казватъ: „Какво му е състоянието?“ Че има хора, които съ години сѫ свързани въ тѣлата си, 10–15 години не могатъ да се освободятъ отъ тѣлото.
366.2 Законът за Божествената хармония ( втори вариант )
По някой път гледам, хората казват: „Какво му е състоянието?” Че има хора, които с години са свързани в телата си, 10-15 години не могат да се освободят от тялото.
2.5.1941г.
367. Правата мисъл,  МОК , София
Природата, която се е занимала с тия процеси, разбира от телата, от материалния свят.
15.6.1941г.
368. Да просветнат,  УС , София
Да просветнат главите ви, да просветнат сърцата ви, да просветнат телата ви, на всички.
22.6.1941г.
369. Дава живот,  НБ , София
Мисля да внеса повече сила в телата ви.
Когато някой проповядва, как ще проповядва? Ако ти проповядваш, ще внесеш живот в умовете на хората; ще внесеш живот в сърцата на хората и когато проповядваш, ще внесеш живот в телата.
Можем да вършим каквото си искаме, но разумно да бъде: за благото на нашето тяло, за благото на нашия ум и сърце, за благото на умовете и сърцата, и телата на нашите ближни и за благото на цялата природа и на целия Космос.
26.8.1941г.
370. Новият път, СБ , София
Помнете: Новият път в живота съветва хората да не товарят умовете си с излишни мисли, сърцата си – с излишни чувства и телата си – с излишни постъпки.
7.9.1941г.
371. Възелът,  НБ , София
Ние може да пожертваме телата си, както казва Писанието: „Оставете телата си в жертва жива, света само на Бога.“ Само Бог е единственото същество, което заслужава да пожертваме това, което имаме.
371.2 *** (Беседата няма посочено заглавие) ( втори вариант )
Ние може да пожертваме телата си, както казва Писанието: „Оставете телата си в жертва жива, свята само на Бога.“ Само Бог е единственото същество, което заслужава да пожертваме това, което имаме, понеже той е пожертвал и той ни разбира.
10.9.1941г.
372. Възелът, СБ , София
Казано е в Писанието: „Оставете телата си в жертва жива, света и богоугодна“.
10.9.1941г.
373. Малкият опит, СБ , София
Мерки са не само правите линии, но и фигурите и телата, както и техните състояния.
14.9.1941г.
374. Единственото нещо, УС , СБ , София
Чрез кожата ние възприемаме трептенията на топлината и на студа и делим телата на топли и на студени.
374.2 Единственото нещо ( втори вариант )
След като съгради телата, връща се, отдето е дошла.
17.9.1941г.
375. Четирите положения, СБ , София
375.2 Четирите положения ( втори вариант )
Какво е отношението на един закон на твърдата материя и един закон на водата? Законът на твърдата материя прави телата да са по-стабилни, да стоят на едно място, да не може никой да ги мърда. Законите на водата правят телата подвижни, да се местят от едно място на друго.
8.10.1941г.
376. Малкият подтик, ООК , София
Бог обича разнообразието в нас, разнообразието в нашите умове, разнообразието в нашите сърца, разнообразието в телата ни.
29.10.1941г.
377. Разумна почивка, ООК , София
Виждам и един голям параход, виждам приближават се тия двамата, виждам телата им – от бялата раса са, не са черни хора.
26.11.1941г.
378. Любов и Обич, ООК , София
Какво ще научите долу? Щом слезете в центъра, какво ще научите? Ще научите, че телата са много тежки.
21.12.1941г.
379. Послушни и непослушни,  НБ , София
Като се върнат, умовете освежени, сърцата освежени, телата освежени.
23.1.1942г.
380. Сто двадесет и три,  МОК , София
Когато телата губят от топлината, свиват се, за да не губят топлината.
28.1.1942г.
381. Здравословното състояние, ООК , София
Тогава, какво трябва да правите с вашето тяло сега? Трябва с телата да бъдем много внимателни.
Трябва да изучавате телата, кое тяло какво място завзема, каква е неговата величина.
6.2.1942г.
382. Организиране,  МОК , София
Тия растения храната са взели от телата на умрелите животни.
1.3.1942г.
383. Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ , София
Бог ще царува в умовете ни, знанието ще царува в сърцата ни, истината – в телата ни. Та казвам: На всичките хора телата им трябва да бъдат носители на онази Истина. Под Истина разбирам да не измъчваме телата си.
Това е живот вечен, да възприемаме Любовта в сърцата и телата.
3.6.1942г.
384. Служене, ООК , София
Ако помагам на телата на хората, помагам на своята сила.
7.6.1942г.
385. Всели се между нас,  НБ , София
Едно отношение може да се проектира в геометрическа проекция или в правата, или в плоскостта, или в сечението на телата.
16.8.1942г.
386. На зазоряване, СБ , РБ , София
Като се говори за свободни и ограничени хора, ние наричаме свободни онези, които нямат къщи, т. е. които живеят вън от телата си.
30.8.1942г.
387. Добрият живот, СБ , РБ , София
Първо опитвате топлината на телата, да видите, можете ли да издържите на нея.
20.9.1942г.
388. Малки възможности, СБ , РБ , София
Радвайте се и благодарете за, телата, които ви са дадени, като инструменти, с които да си служите.
6.11.1942г.
389. Добър ден,  МОК , София
Сега вие се отвращавате от животните, понеже не са красиви телата им.
11.11.1942г.
390. Малкият опит, ООК , София
Вземете растенията, на които изсичат телата им.
13.11.1942г.
391. Бяло и черно,  МОК , София
Следователно, телата само в четвъртото измерение растат.
29.11.1942г.
392. Връзване и развързване,  НБ , София
Египтяните, които балсамирваха своите мъртви, и царете балсамираха, и своите учени хора балсамираха, и владиците и поповете, понеже казваха: „Защо да се мъчат, да са готови телата им да оживеят, да не си създават наново тия тела.“ Сега трябва да ги търсят из английските музеи и т.н.
2.12.1942г.
393. Песента на блудния син, ООК , София
Тия къщи са телата на хората.
6.12.1942г.
394. Четирите неща,  НБ , София
Телата са от съвсем друг род, други трептения имат, друга светлина и друга топлина имат и разумността съвършено се отличава.
11.12.1942г.
395. Разумни и неразумни линии,  МОК , София
Телата стават големи: или ние се приближаваме към тях, или те се приближават към нас. Когато телата стават малки, или ние се отдалечаваме от тях, или те се отдалечават от нас.
20.12.1942г.
396. Търсете Царството Божие,  НБ , София
Телата са посланици.
Ние разбираме Любовта на телата – то е механическа любов.
И телата няма да бъдат направени както сегашните.
20.1.1943г.
397. Вратата на Любовта, ООК , София
Божествената каса – изворите са отворени, мисълта тече, сърцето тече, телата са здрави – има Любов.
10.3.1943г.
398. Новото верую, ООК , София
Казвам: ако новото верую не може да преобрази тялото на човека, какво верую е то? Едно верую, което не може да преобрази телата ни, умовете, сърцата ни, душите ни, туй верую не е право.
21.3.1943г.
399. На първо място,  УС , София
Че телата се привличат от земята, привличат се, че се привличат от слънцето, привличат се.
11.4.1943г.
400. Божественото Слово, НБ , София
Голяма деформация има в телата и в главите им.
Телата ви да бъдат извори на онази хубавата сила, която гради в света, която е готова да помага.
18.6.1943г.
401. Четири вида освобождение,  МОК , София
Един народ, едно общество, едно семейство, които живеят добре, веднага ще моделират добре телата.
3.9.1943г.
402. Проявен и непроявен, СБ , РБ , София
Какво е действието на солта и на захарта върху телата? От една страна солта запича, сгъстява, втвърдява нещата, а от друга страна спира растенето им; захарта ги разширява.
3.10.1943г.
403. Проявеният живот, СБ , РБ , София
И като наематели, те трябва да се отнасят добре с телата си.
10.10.1943г.
404. Вечно подмладяване, НБ , София
Не само съзнанието на хората трябва да се измени, но и материята, от която са направени телата им.
Какво ухание излиза от телата на съвременните хора? Те се пръскат с гюлова есенция, с теменужна, но това е уханието на розата, на теменугата — то не излиза от човека.
13.10.1943г.
405. Умен, добър и силен, ООК , София
Виждам, дамите се връщат, но съвършено мокри: дрехите им полепнали по телата, парижките им шапки смачкани.
3.11.1943г.
406. Еднакви отношения, ООК , София
406.2 Еднакви отношения ( втори вариант )
Когато плоскостта се разширява, когато телата се удебеляват, растене има в три посоки.
17.11.1943г.
407. Любов и безсмъртие, ООК , София
407.2 Смъртни и безмъртни ( втори вариант )
Като се движи слънцето, вземали са разни състояния на етера, после разните свойства, които телата имат.
Като направил Господ телата, всичките били много красиви.
7.1.1944г.
408. Ново разбиране,  МОК , София
Каква идея се крие във фигура 1? Каква е разликата между една наклонена права и една отвесна? По коя от дадените прави падането на телата е по-голямо: при наклонените, или по отвесната? – Най-силно е по отвесната.
12.11.1944г.
409. Като малките деца, ИБ , ПС , София
И умовете и сърдцата и телата ще бъдат инсталирани, всичко ще тръгне по мед и масло.
409.2 Като децата ( втори вариант )
Ако умовете, сърцата и телата ви бъдат инсталирани, всичко ще тръгне по мед и масло.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.