Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.3.1930г.
1. Синове на светлината,  НБ , София
Ще кажете, че и музиката е достигнала големи постижения. – Къде са постиженията на музиката? – В модерната музика, в шлагерите – Къде се прилагат шлагерите? – В танца.
13.11.1932г.
2. Младост и старост,  УС , София
Обаче, всеки желае танца на младата мома.
15.5.1938г.
3. Речи само реч,  НБ , София
По танца ѝ пчелите познават, че тя е намерила някъде нещо за ядене и пиене и тръгват след нея.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.