Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


4.9.1904г.
1. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
А сънищата на Майка Господня е Светото послание на патриарха Йоаникий Верни ли са? – На въпроса ти аз ще отговоря с 12:12 от Притчите: "Нечестивият търси корист, но коренът на праведния дава плод." Там, у вас, не само в сънищата, но и в мене се съмняват.
2.8.1914г.
2. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Разбира се, те изтълкували сънищата, че той е бил с тайни замисли и задни цели, и за да не им стане глава, заражда се в тях мисълта да го премахнат.
8.4.1917г.
3. Яков и Исав,  НБ , София
Сънищата действуват възпитателно върху човека.
26.1.1919г.
4. Лозата и пръчките,  НБ , София
Как ги е научил? Чрез откровение ли? Някои мислят, че сънищата им са откровения, но те сами се заблуждават. Откровението иде от висок свят, а много от сънищата са резултат на впечатления и преживявания.
26.8.1919г.
5. Първи наряд за 1919/20 г., СБ , В.Търново
Паралелно с това през време на поста ще се прочетат следните беседи от Сила и живот, първа серия: през първия пост – Ето Човека, през втория – Житното зърно, през третия – Явлението на Духа, през четвъртия – Талантите, през петия – Любовта, през шестия – Служенето, през седмия – Сънищата на Йосиф, през осмия – Мир вам, през деветия – Необходимостта да познаем Бога, през десетия – Митар и фарисей, през единадесетия – Страхът, през дванадесетия – Условия за Вечен живот.
2.1.1921г.
6. Двата велики закона, ИБ , Русе
На другия ден станали заранта и почнали да си казват сънищата.
9.5.1923г.
7. Движение на разумните сили,  МОК , София
Чрез сънищата Природата иска да създаде в човека мисъл.
20.12.1925г.
8. Добрата земя,  НБ , София
Оставете сънищата, те не са реалност.
17.4.1927г.
9. Раб и син,  НБ , София
Запример, мнозина се съмняват в реалността на сънищата и казват, че те са илюзорни неща, предизвикани от външни причини.
25.5.1927г.
10. Постъпки, ООК , София
Сънищата се подчиняват на известен закон.
24.8.1927г.
11. Свещеният час, СБ , София
Към виденията си и към сънищата си вие трябва да се отнасяте с голямо внимание.
6.1.1928г.
12. Пътят на героите,  ИБ , София
Всеки може да се запита: „Какво представят сънищата? Защо човек не може да спи спокойно?“ Често хората казват: „Земният живот не е сън“.
12.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Какво представляват сънищата? Защо човек не може да спи спокойно? Нали казвате, че земният живот е като сън.
29.1.1928г.
13. Синове на възкресението,  НБ , София
Сънищата са символи, които показват на човека, какво трябва да прави в будния си живот.
27.5.1928г.
14. Бог е Дух,  НБ , София
Както виждате, Данаил, този велик пророк, който тълкуваше сънищата на Новуходоносора, падна пред лицето на този човек и изгуби силата си.
20.6.1928г.
15. Задна стража, ООК , София
Има ли нещо вярно в сънищата? Някой сънува, че е богат.
25.7.1928г.
16. Единство на съзнанието, ООК , София
Има ли някаква реалност в сънищата? Какво остава от този сън? – Тревогите. – Защо се е тревожил този човек? – За нищо. Следователно, каквото представляват сънищата за будния живот, такова нещо представлява физическият живот на човека по отношение на духовния.
16.6.1929г.
17. Да изпълня,  НБ , София
Сънищата на пророка се различават от тия на обикновения човек. Има разлика между сънищата и между илюзиите, изобщо.
6.12.1929г.
18. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
18.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
Сънищата спадат към особени категории, те са от физическия, духовния или Божествения свят.
2.5.1930г.
19. Показване,  МОК , София
19.2 Демонстрация ( втори вариант )
Тогава Йосиф изтълкувал сънищата, казал на хлебаря, че след три дена ще го екзекутират, а другия - виночерпеца, ще го назначат на служба.
1.9.1930г.
20. Две категории хора, ООК , София
Добре е човек да се спира на сънищата си, да ги изучава, да учи техния език. Езикът на сънищата е символичен.
5.2.1932г.
21. Свещеното място,  МОК , София
Като се събудили, започнали да разказват сънищата си.
12.10.1932г.
22. Малката истина, ООК , София
Аз уподобявам сънищата на портретите на хората.
30.10.1932г.
23. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
И в сънищата не е всичко вярно.
7.5.1933г.
24. Вяра и Любов,  УС , София
Не се смущавай. ти се безпокоиш и в будния си живот, и в сънищата.
5.7.1933г.
25. Непреривност в процесите, ООК , София
Спомените, които носиш от небето, са като тия от сънищата.
12.8.1934г.
26. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
Не е трябвало да разказва той сънищата си нито на братята си, нито на баща си.
23.10.1935г.
27. Безкрайните неща, ООК , София
Разправи ми живота си и сънищата си: "Ожених се млада.
31.1.1937г.
28. Да сторя,  НБ , София
Както изтълкувал сънищата, така се случило.
7.2.1937г.
29. Първият и последният,  УС , София
Но сънищата се сбъдват.
7.2.1937г.
30. Разумният човек,  НБ , София
Сънищата не са нищо друго освен една възможност да направи същите неща човек и в действителния, в будния си живот. Понякога сънищата са предпазителни мерки, да не направи в будния си живот човек нещо, което може да му напакости. Чрез сънищата човек се предупреждава да не извърши нещо лошо.
В това отношение сънищата не са празна работа.
Ако знаете да тълкувате сънищата си, много нещо ще можете да предвидите и да избегнете.
Значи всичко, каквото човек има да преживее, той го предвижда чрез сънищата си. Сънищата, това са един подтик от невидимия свят.
Някога в сънищата си човек може да вижда неща, които ще станат за него; някога може да вижда неща, които ще станат с другите хора; някога може да вижда неща, които ще станат с обществото, с неговия народ или най-после и с цялото човечество.
28.11.1937г.
31. Малките заповеди, НБ , София
Мнозина мислят, че сънищата са забавления. Не, често сънищата са по-реални от действителния, будния живот на човека. Чрез сънищата човек придобива някога много повече нещо, отколкото в будния си живот.
27.8.1938г.
32. Под слънчевите лъчи, СБ , РБ , София
Мнозина не гледат сериозно на сънищата.
12.11.1939г.
33. Намиране изгубената дума,  УС , София
Заспиш, отиваш в другия свят и там сънищата не вървят.
18.2.1940г.
34. Словото бе Бог,  НБ , София
По този начин той излезе от затвора и се яви при фараона, да му тълкува сънищата.
4.8.1940г.
35. Стотникът, СБ , РБ , София
Мнозина вярват в сънищата си повече, отколкото в действителните неща. Като сънуват нещо, по цели дни разправят сънищата си. Те искат да знаят какво означават сънищата им. Сънищата са символи, или формули, чрез които природата говори на човека.
14.12.1941г.
36. Отвали камъка,  НБ , София
Сънищата, това е едно отражение.
9.12.1942г.
37. Весели лица, ООК , София
Сънищата са подобни и те са културни и те приличат на нас. Каквато е културата и тя мяза на сънищата.
6.6.1943г.
38. Истинно, честно и справедливо, НБ , София
Вечерта сънищата те безпокоят.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.