Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


14.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Аз, който присъствам и който ти говоря сега на теб, не съм ли най-доброто свидетелство, което Бог ти дава лично? Аз зная, ти си чел Словото Божие много пъти и си казвал: „Добре, това е Истина, което се говори тук, но то се е говорило и писало преди толкова хиляди години от человеци, подобни на мен в много отношения, кой знае.“ Пак съмнението прониква в твоето сърце и ти тайно си казваш, да те не чуе никой, дали това не са измислици техни, приписани на Бога.
22.8.1908г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Вие даже можете да отворите вратата на лошите духове да навлязат във вас чрез съмнението. Обаче можете да се опитате да се избавите от съмнението.
27.8.1910г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Страхът и съмнението искам да изчезнат от тези, на които аз имам намерение и желая да им помогна.
И тук аз ще ви кажа за пояснение, като с какво може да свърши съмнението.
Питам аз: мое ли е съмнението или чуждо?“
23.8.1911г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Съмнението е един червей, от който много учени хора и богослови са разядени, покосени и духом отслабнали и пропаднали. Съмнението трябва да го отмахнете, защото то е в състояние да парализира не само вашата прашка, но и ще способствува да изгубите и камъка в нея. И когато отмахнете съмнението, да знаете, че сте отмахнали един от най-лошите и опасни противници. Преди всичко вярата ви ще се усили, щом се премахне съмнението, без което вярата у хората постепенно израства и укрепва душата им.
И продължи: Тази година ще се стараете да отстраните съмнението.
6.9.1912г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Съмнението, например, трябва да отхвърлим, защото в него действува отрицателен лъч.
Колебание може да има; то често пъти е в реда на нещата, но съмнението ако допуснете, то вече, да ви кажа, е черв.
Следователно, беднотията е, която ни смущава, но Господ казва: „Вярвайте и никой няма да ви вземе това, което имате!“ Отец ни даде да възприемем истината чрез Христа и като възприемем този закон, ние никога няма да допуснем съмнението, което много лесно можем да предадем на някой наш брат и да го спънем.
А съмнението в духовния свят показва, че човек ходи с пипане — това е правото определение — ни повече, ни по-малко.
Та щом влезе съмнението във вашия ум, показва, че почвата, на която седите, започва да се разклаща и руши.
15.10.1916г.
6. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Откажете се от съмнението и подозрението.
6.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Откажете се от съмнението и подозрението.
29.3.1917г.
7. Волята Божия, ИБ , БС , София
По същия закон вие тръгвате в духовния Път и си казвате: „Дали ще го досвърша?” Съмнението показва, че субектът, който се съмнява, не е самостоятелен в работата си.
15.4.1917г.
8. Радвайте се, НБ , София
Съмнението пък, е признак за съществуването на някаква реалност.
Човек трябва да има положителна вяра, която да действа върху ума така, както синаповото семе върху кожата – да изтегля всички отрицателни мисли, да освобождава човека от съмнението, подозрението, колебанието и т.н.
8.2 Радвайте се ( втори вариант )
Нѣмамъ нищо противъ съмнѣнието, но има и такива философи, които и като пипнатъ човѣка, пакъ се съмнѣватъ.
Съмнѣнието е признакъ на това, че реалностьта сѫществува.
27.5.1917г.
9. Пребъдете,  НБ , София
Човек знае истината, а сам допуща съмнението в себе си.
22.3.1918г.
10. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Съмнението е лош навик.
25.8.1918г.
11. Скритият квас,  НБ , София
Съмнението, подозрението, безверието се дължат на присъствието на бирения квас в човека.
11.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Съмнението, подозрението, безвѣрието се дължатъ на присѫтствието на бирения квасъ въ човѣка.
15.9.1918г.
12. Не може да се укрие,  НБ , София
Съмнението е червей, който се среща в големите дървета. Ще кажете, че съмнението и критиката водят към Знанието.
Тези философи са поставили за основа на Знанието мисълта, че човек се домогва до Знанието по пътя на критиката и на съмнението. Критиката и съмнението са необходими, когато нямаш Светлина, когато не си град, поставен на планина. Съмнението и критиката имат значение, когато се приложат на място.
Какво се иска от вас? Да се освободите от съмнението, не по отношение на това, което аз говоря.
12.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Съмнението е червей, който се срѣща въ голѣмитѣ дървета. Ще кажете, че съмнението и критиката водятъ къмъ знанието.
Тѣзи философи сѫ поставили за основа на знанието мисъльта, че човѣкъ се домогва до знанието по пѫтя на критиката и на съмнението. Критиката и съмнението сѫ необходими, когато нѣмашъ свѣтлина, когато не си градъ, поставенъ на планина.
Съмнението и критиката иматъ значение, когато се приложатъ на мѣсто.
Какво се иска отъ васъ? — Да се освободите отъ съмнението, не по отношение на това, което азъ говоря.
29.9.1918г.
13. В мое име,  НБ , София
Не е мъчно да подобри човек живота си и живота на своето семейство, но той трябва да се освободи от съмнението.
13.2 Въ мое име ( втори вариант )
Не е мѫчно да подобри човѣкъ живота си и живота на своето семейство, но той трѣбва да се освободи отъ съмнението.
17.11.1918г.
14. Като чуха,  НБ , София
Освободете се от съмнението и подозрението.
14.2 Като чуха ( втори вариант )
Освободете се отъ съмнението и подозрението.
2.2.1919г.
15. Като себе си,  НБ , София
Могат да се съмняват, но съмнението не разрешава въпросите.
Значи, съмнението, подозрението в човека става причина за отвличане на неговите красиви и възвишени идеи, на неговата любов.
22.3.1919г.
16. С Любов се взима, НБ , София
Съмнението е вчерашният, старият човек – не му вярвайте.
20.8.1919г.
17. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Ако аз не храня такива мисли и чувства към вас, вие ще почувствате една празнота; душата ви веднага ще почувства, че моите отношения към вас не са искрени и ще се зароди съмнението, както в музиката веднага се забелязва, когато тоновете не са взети правилно.
16.11.1919г.
18. Двамата свидетели,  НБ , София
Съмнението в истинския живот не носи никакво добро.
Това може да постигнете, ако изпъдите съмнението от вашето сърце и от вашия ум. Или нека употребя друг израз: Извадете съмнението отвън, наемете му стая, плащайте му наем, но не го дръжте в дома си.
8.1.1920г.
19. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Едно нещо, което препятствува за правилното развитие на човека, е съмнението.
19.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Едно нещо, което препятства за правилното развитие на човека, е съмнението.
18.1.1920г.
20. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Съмнението изпъква при различни условия и спъва човека. За да се освободим от съмнението, още със ставането си от сън, трябва да се обърнем към Бога. Ако давате място на съмнението, небето е далеч от вас. Щом съмнението ви напусне, вие отново се приближавате към Бога. Каквото да правите, мъчно можете да се освободите от съмнението. Ще кажете, че, за да се освободите от съмнението, трябва да отидете в духовния свят. — Това е въпрос.
Правете малки наблюдения, да видите, как се явява съмнението. Значи, от съмнението той отива към вярата — към другия полюс.
Щом се съмняваш, съмнението се връща върху тебе. Ако имаш воля да проектираш една мисъл вън от съмнението си, проектирай я; ако не можеш, по-добре не хвърляй този камък. За някои неща вие имате воля, но като дойде да отхвърлите съмнението, волята ви е слаба.
22.2.1920г.
21. Аз съм жив,  НБ , София
Започнали да търсят крадеца, и съмнението паднало върху Хасана.
7.3.1920г.
22. Ще управлява всички народи,  НБ , София
На другия ден, пак ви изхранвам – съмнението изчезва.
28.3.1920г.
23. Законът и пророците,  НБ , София
Като изучавам човека, виждам, че една от големите спънки за успеха му е съмнението.
13.6.1920г.
24. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Съмнението е червей за человеческия ум.
17.10.1920г.
25. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Съмнението да изчезне от нашата душа. Съмнението може да съществува само отвън.
6.3.1921г.
26. Вярата,  НБ , София
Съмнението, което имате, показва, че не можете да служите на вярата на този Господ, Който е вътре във вас.
26.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Съмнението, което имате, дали това съществува или не, показва, че не може да служите на вярата, на този Господ, който е вътре във вас - подразбирам душата ви.
27.3.1921г.
27. Сеятелят,  НБ , София
Каква култура е тая, която поддържа съмнението и подозрението? Иде сеятелят да премахне всички заблуждения, всички стари и изопачени разбирания.
15.5.1921г.
28. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Съмнението е недъг на ума, а завистта, злобата – на сърцето.
28.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Съмнението трѣбва да се изхвърли. Съмнѣнието е единъ недѫгъ на човѣшкия умъ, а умразата, завистьта сѫ недѫзи на човѣшкото сърце.
19.8.1921г.
29. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Съмнението е признак на невежество в света.
22.8.1921г.
30. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Всички противоречия, които произлизат в нас, спъват нас самите – съмнението, омразата, всички противоречиви чувства спъват първо нас самите, а после всички онези, които могат да се заразят от тези чувства.
22.8.1921г.
31. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Та сега между вас съмнението да се намали поне със 75%, да добиете вяра в себе си.
27.11.1921г.
32. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Дохожда тя, завеждам я в моята стая; като влезнах, аз заключих вратата, тя погледна наоколо, тогава аз отворих вратата и казах: „Ще извините, не сте още готова, това показва съмнението ви.
Във вас трябва да се пробуди туй висше съзнание, то се е пробудило, но не давайте сега място на съмнението, което, като един психически червей, ще унищожи Божественото във вас.
8.1.1922г.
33. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Съмнението създава страдания. Съмнението е причина за трепване на човешкото сърце.
Ще слезете до дъното на ада, дето е мястото на съмнението.
30.4.1922г.
34. Ще се стопи!,  НБ , София
Съмнението: „Може ли туй“, то е, което ви спъва.
10.5.1922г.
35. Закон на енергията, МОК , София
Но недоволството ще носи съмнението, страха, и двамата ще се съмняват, ще се боят един от друг, ще се боят.
Щом у вас се заражда страхът, съмнението, лицемерието във вас електричеството е отрицателно.
24.5.1922г.
36. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
А когато мисли, че няма да спечели това, което иска, се заражда съмнението. Сега психологически, защо именно трябва да се зароди съмнението в душата му? Щом се зароди страхът, волята ви е слаба: страхът всякога показва слаба воля. Съмнението показва, че интелектът е слаб. Когато вашият ум е светъл и способен, никакво съмнение не се заражда, следователно, съмнението трябва да ви даде подтик не да го държите като писано яйце, но туй съмнение да ви подбуди да усилите ума си.
Сега съмнението и то има свойство да преувеличава погрешките, които човек има.
И тъй, когато съмнението проникне във вашите души, да знаете че вие сте по-близо до реалността. Значи, съмнението подразбира отрицателната страна на реалността.
Сега на физическото поле страхът и съмнението се зараждат естествено.
От гледището на окултната школа на Бялото Братство, съмнението и страхът, това са негативни качества, които показват, че висшата любов не е проникнала в човешкото сърце, слабо го е засегнала. При това, страхът и съмнението показват, че висшата Божествена Мъдрост слабо е засегнала човешкия ум, в туй няма никакво съмнение.
Следователно, времето и пространството се обуславят от съзнанието; туй е извън времето и пространството; извън въпроса на противоречието; извън съмнението и страха. А когато дойде падежът да изплащаш някоя полица, ще дойде съмнението. Съмнението ще дойде в ума ви. И тъй, когато съпоставим два предмета във времето, дисхармонични, тия предмети пораждат в ума ни съмнението, а когато разделим двата предмета вътре в пространството, ще произведат страх в нашето съзнание.
36.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
А когато мисли, че няма да спечели онова, което желае, тогава се явява съмнението.
Сега, да се обясни психологически защо трябва да се зароди съмнението в душата на човека. Съмнението показва, че интелектът ви е слаб. Съмнението трябва да даде подтик, не да се пази като писано яйце, но да подбужда, да усилва деятелността на ума.
Между съмнението и страха има известна аналогия. Например съмнението има свойство да преувеличава погрешките на човека - от малък повод човек може да прави големи заключения.
Следователно, когато съмнението проникне в умовете ви, вие трябва да знаете, че сте близо до Реалността.
Значи съмнението подразбира отрицателната страна на Реалността.
На физическия свят страхът и съмнението се явяват естествено, а в окултните школи ги предизвикват изкуствено - така е било в Индия, в Египет и във всички останали окултни школи.
От гледището на Школата на Бялото Братство страхът и съмнението в човека минават за негативни качества, които показват, че висшата Любов не е проникнала в неговото сърце; страхът и съмнението показват още, че висшата Мъдрост не е проникнала в човешкия ум.
За да се освободите от страха и съмнението, както и от други отрицателни черти в себе си, вие трябва да работите - в това отношение окултната школа разполага с ред методи за работа на ученика върху себе си.
Съзнанието е извън времето и пространството, извън противоречията, извън страха и съмнението. Пространството произвежда страх, а времето - съмнение: когато паднеш в някой кладенец, страхът дохожда; когато наближи падежът за изплащане на някоя полица, съмнението дохожда.
26.5.1922г.
37. По пътя, ООК , Витоша
Сега, защо се явява страхът в света, защо се явява съмнението? Страхът ние го знаем и съмнението знаем. Съмнението пък е едно отрицателно качество на ума. Добре, сега вие пренасяте съмнението от хората в Бога.
37.2 Правият път ( втори вариант )
Страхът, съмнението, подозрението са сили, които развалят инсталацията. Какво представляват страхът и съмнението? Те са отрицателни сили, които проникват в сърцето и в ума на човека. Страхът обладава сърцето, а съмнението – ума.
8.6.1922г.
38. Окултна хигиена, ООК , София
Допуснете ли вие съмнението в себе си, ще кажете: „Аз в себе си се съмнявам, но в Бога не се съмнявам“.
38.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
Допуснете ли вие сѫмнѣнието въ себе си, ще кажете: „Азъ въ себе си се съмнявамъ, но въ Бога не се съмнявамъ“.
25.8.1922г.
39. Върху задачите на Школата, СБ , В.Търново
Не прониква ли съмнението, смели ли сте, решителни ли сте, ще имате всичкото съдействие на Бялото Братство.
3.9.1922г.
40. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Сега знаете ли вярата какво е? Щом ви се каже, у вас да няма никакво съмнение, ако имате вяра, съмнението веднага ще изчезне.
Туй "изгубил се" показва съмнението.
22.9.1922г.
41. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Абсолютно се изключва всяко съмнение в Школата! Съмнението ще дойде, но вие не го приемайте, а изпитвайте нещата по деветдесет и девет пъти, защото законът гласи, че който се съмнява, прави пакост на себе си.
1.10.1922г.
42. Живият Господ,  НБ , Русе
Съмнението е червей, който разяжда и малките, и големите растения и дървета.
Нямам нищо против това разбиране, но според мене, съмнението, само по себе си, е отричане па една велика истина. Обаче, днес съмнението играе важна роля в света. Ако не си разумен и се подаваш на съмнението, често ще попадаш в грешки. Изведнъж съмнението пада върху приятеля ти.
29.10.1922г.
43. Станете да отидем!,  НБ , София
Любовта изключва и съмнението.
8.11.1922г.
44. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Съмнението е причина за сблъскването на вашите мисли.
26.11.1922г.
45. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Гневът, съмнението, ядът, безверието, всички тия неща рушат гърлото.
10.12.1922г.
46. Ще ви научи,  НБ , София
Ще кажете, че в науката съмнението е необходимо.
17.12.1922г.
47. Добрата земя,  НБ , София
Свободата изключва съмнението.
31.12.1922г.
48. Простри ръката си!,  НБ , София
Млади и стари, прострете ръцете си! Тъй казва Христос. – Ами ако простра ръката си и нищо не стане? – Ето съмнението.
21.1.1923г.
49. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Съмнѣнието не е родено сега, то отъ хиляди милиони години сѫществува въ душата на човѣка. Даже и въ най-малкитѣ животни съмнѣнието сѫществува. Ние съвременнитѣ хора трѣбва да се избавимъ отъ съмнѣнието.
49.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Съмнението съществува от хиляди години. Време е човек да се освободи от съмнението.
11.2.1923г.
50. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Е, сега какъ ще направимъ този пѫть? Ние седимъ съ съмнѣнието. Съмнѣнието може да ни помогне да намѣримъ истината само тогава, ако знаемъ какъ да употрѣбимъ туй съмнѣние. Съмнѣнието е единъ ножъ.
50.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Остава само да се прокара път към него, да влезем в общение с това Царство. – Как ще се прокара този път? Чрез съмнение ли? Съмнението е необходимо само при търсене на истината, но как ще се приложи то? Съмнението е нож, с който малцина могат да си служат.
11.2.1923г.
51. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
След два-три дни ги получаваш, но той ти поисква две хиляди; услужваш му, но съмнението не те напуска, о Приятелят ти не успява да ги върне навреме и дори ти иска още три хиляди лева - какво ще правиш сега? Ето един изпит и за двамата. Съмнението в теб расте, докато един ден се отречеш и от Христа и кажеш: „Ще тръгна в широкия път". Каквото и да се яви на пътя ви, не допускайте съмнението в себе си - това е характер.
Вие често влизате в една област на живота, където съмнението неизбежно иде; каквото и да правите, не можете да го избегнете.
11.2.1923г.
52. Съмнение и воля, ООК , София
Съмнението е потребно в известен случай, но ако аз настоявам да няма съмнение във вас, то е, защото съмнението е една голяма спънка за правилното развиване на вашата воля. Защото волята ви без съмнение ще се развие по един начин, със съмнението – по по-друг начин.
14.2.1923г.
53. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Страшно нещо е съмнението! В тази област са падали големи адепти и светии. С тези думи той изказва страха си от съмнението.
18.2.1923г.
54. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
54.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Защо се съмняваш в Бога? Аз се чудя на съмнението и подозрението на съвременните хора.
7.3.1923г.
55. Педагогическа лекция,  МОК , София
За да се освободи от съмнението, ученикът трябва да се научи да тълкува, да превежда нещата.
8.3.1923г.
56. Произход на правите мисли, ООК , София
Аз ще ви представя тази вечер една картина на съмнението, картина, която не сте виждали, нито слушали. Явява се съмнението в камарата на човешките мисли и способности и казва: „Господа, в тази държава право няма“. „Как – казва съвестта, – от толкова години аз само с право се занимавам!“ Съвестта доказва, че тя само правото носи. „Хубаво, ама милосърдие няма.“, казва съмнението. Явява се милосърдието и казва: „Как тъй? От памтивека аз само с милосърдие се занимавам“. – „Ама Любов към Бога няма.“ Току-виж, благоговението дойде. „Ама вяра няма“, говори ораторът – съмнението. И след като се изредят всички членове в камарата, съмнението каже: „Признавам ви, господа, правата, но аз оставам при особено мнение“. Откъде произтича съмнението? Когато вие съпоставите две несъвместими идеи, при туй съотношение може да се зароди съмнението. Когато две идеи не са поставени на тяхното място, ражда се съмнението.
Съмнението ще се яви, но ще донесе нови мисли, нови аргументи. Съмнението ще се яви в този смисъл, че работите не са добре съпоставени. „Съмнявам се дали тази работа е направена добре.“ Ще погледна и ако намеря, че всичките части са така на място и работата е добре направена, съмнението изчезва. Психологически съмнението произлиза от факта, че виждаме какво работата ни не е завършена.
Какви са качествата на един окултен ученик? Окултният ученик се отличава по това, че в ума му съмнението всякога стои отвън. Всеки един от вас трябва да е преживял съмнението. Съмнението е един признак на невежество. Туй, което е страх за слабия, туй е съмнението за умния човек.
19.3.1923г.
57. Смисълът на противоречието, ООК , София
Няма по-грубо нещо от съмнението! Най-голямата грубост в света, това е съмнението. Най-голямата подлост в света, това е лицемерието! Няма по-голяма подлост от лицемерието и по-голяма грубост от съмнението! Тия два гряха аз ви забранявам абсолютно да ги имате.
За съмнението и за лицемерието в Природата има най-тежко наказание.
25.3.1923г.
58. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Всѣкога съмнѣнието въ Бога е съмнѣние въ самите насъ.
Ще кажете: „Е, въ това учение!“ – Вѣрвайте въ това учение! Въ какво седи вѣрата? Онова съмнѣние, което е проникнало въ васъ, взѣмете че го изхвърлете; премахнете и съмнѣнието отъ дълбочината на душата си, и веднага ще дойде свѣтлина въ ума ви, ще дойде вѣрата.
58.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Съмнението в твоя ближен е съмнение в Бога. И обратно: съмнението в Бога е съмнение в самите нас.
Това е съмнението, което спъва човека.
22.4.1923г.
59. Петимата братя, НБ , София
Не съжалявам, че ще платя глоба, но съжалявам, че сте хора на съмнението и ще кажете: „Той изпитва ума ни.
29.4.1923г.
60. Живот вечен, НБ , София
Тури страха и съмнението настрана.
9.5.1923г.
61. Движение на разумните сили,  МОК , София
Сатурн внася съмнението, подозрението в човека.
13.5.1923г.
62. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Няма криви неща, но има един червей у хората – съмнението.
Какво представлява съмнението? – То е язва, която разяжда всички народи, всички общества – научни и религиозни. За Бога говорят, за любов говорят, за наука говорят, но съмнението е на първо място. Малка причина е нужна да се яви съмнението. Та съмнението не се дължи на нашата зла воля, то е стар навик. Как ще се явите пред Бога със съмнението? Какво добро носите? За какво благородство можете да говорите, ако всеки ден се явявате пред Бога – пред великата Любов, със сърца и умове пълни със съмнение? Ако вашето понятие за мене е извратено, с какво ще се похвалите? Ако за себе си имате лошо мнение, какво печелите? Днес мислиш, че си добър, благороден човек, а на другия ден изменяш мнението си.
Първо се явява съмнението, а после се извършва кражбата.
17.6.1923г.
63. Вяра и съмнение, ООК , София
Следователно всеки ученик трябва да има вяра, която да вижда съмнението, но да не го ражда.
В небето, в този висшия живот съмнението е изключено. И като мине съмнението, ще добие знанието.
Аз зная свойствата на съмнението, то изпъква много естествено.
Следователно съмнението се заражда още от неразбиране на нещата. Съмнението ще дойде, но пазете се да не се подхлъзнете, да не влезете в примката му. „Всичко изпитвайте – казва Писанието, – доброто дръжте.“ Само така ще добиете сила за постигане на желанията си.
63.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Слѣдователно, всѣки ученикъ трѣбва да има вѣра, която да вижда съмнѣнието, но да не го ражда.
Въ небето, въ този висшия животъ съмнѣнието е изключено. И като мине съмнѣнието, ще добие знанието.
Азъ зная свойствата на съмнѣнието, то изпъква много естествено.
Слѣдователно, съмнѣнието се заражда още отъ неразбиране на нѣщата. Съмнѣнието ще дойде, но пазете се да не се подхлъзнете, да не влѣзете въ примката му. „Всичко изпитвайте” казва Писанието, „доброто дръжте”.
20.6.1923г.
64. Опити,  МОК , София
64.2 Опити ( втори вариант )
Туй, което съвременния свят и младите демагнетизира, то е, че в тях е съмнението, което е скъсяване и прекръстосване на Божествената мисъл.
22.6.1923г.
65. Първичната връзка, ИБ , София
Сега у вас може да се роди известно съмнение. – На какво се дължи съмнението?
Аз и друг път съм казвал: Съмнението е признак на невежество. Не казвам, че съмнението няма да дойде. Съмнението е такъв майстор, който може да произведе пертурбации в ума ви, да ви преведе през хиляди мъчнотии, които нямат основание да съществуват.
6.7.1923г.
66. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Щом влезете в света на душата, съмнението е абсолютно изключено. Ако влезете със съмнението, ще стане експлозия и вие първи ще пострадате.
16.9.1923г.
67. Бъдете разумни!,  НБ , София
Що е съмнението? Съмнението е качество само на глупавите хора.
23.9.1923г.
68. Съблазните,  НБ , София
Всички се съблазняват в нещо, защото съблазънта и съмнението вървят ръка за ръка. Съмнението е един умствен процес, а съблазънта е един промеждутъчен процес между сърцето и ума, едновременно засягат ума и сърцето.
1.10.1923г.
69. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Съмнението е един червей, който разяжда и малките, и големите растения и дървета.
Нямам нищо против съмнението, но съмнението, това не е знание. Съмнението само по себе си е отричане на една велика истина. Съмнението в съвременния свят играе голяма роля. Казваш: „Тук бяха те.“ Изведнъж дойде съмнението – той ги е задигнал, кой друг, нямаше никой друг тука.
21.10.1923г.
70. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
Сега всички имаме една погрешка, че сме хора мстителни, хора на съмнението.
28.10.1923г.
71. Живите точки в природата,  МОК , София
Със съмнението си вие сами ставате спирачка да се реализира вашето желание да станете музикант.
4.11.1923г.
72. Отвори им умовете,  НБ , София
Не, аз съм казвал и друг път: Омразата, съмнението, всички отрицателни черти Господ ги събира в шишенца и един ден, като дойде Любовта, ще се хвърлят в нея.
7.11.1923г.
73. Божественото съвършенство, ООК , София
Ако дойде съмнението, то е един добър признак, ако дойде скръбта, тя е един добър признак.
18.11.1923г.
74. Бог на живите,  НБ , София
Съмнението не е знание. Съмнението е един недъг, излишък на ума.
18.11.1923г.
75. Гняв и страх,  МОК , София
Когато вашата нервна система или когато вашият умили вашето сърце почнат да обедняват, във вас се заражда съмнението.
16.1.1924г.
76. Приливи и отливи, ООК , София
Как? – Ако изхвърлите съмнението от вашия ум.
20.1.1924г.
77. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Това течение може да се прекъсне и по други причини: страх, нерешителност, подозрение и ред други причини Подозрението, съмнението са недъзи, които произтичат от простия факт, че някой ваш приятел, който ви е обещал 2–3 пъти, че ще ви направи някоя услуга, не изпълни обещанието си.
13.2.1924г.
78. Трите състояния у човека, ООК , София
Тогава питам: след колко години може да дойде пределът на вашето съмнение и неверие? Вярата и съмнението също имат свой предел.
24.2.1924г.
79. Моралният тип,  МОК , София
Какви са вашите начини за побеждаване на съмнението? Да кажем, вие отричате всички пътища, казвате: бъдещ живот няма, правда няма, хората са безчестни.
9.3.1924г.
80. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Преди 2,000 години Христос е казал: „Когато дойде Син Человечески на земята, ще намери ли достатъчно вяра или още ще се съмнявате?“ Питам ви: Какво сте придобили тези 2,000 години с безверието си? Какво сте придобили тези 2,000 години със съмнението си? Вие можете да приложите Истината, и приложете я вече! Вие се намирате в положението на онази мома, която иска да се жени за някой момък, но всеки ден отлага.
12.3.1924г.
81. Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК , София
На мястото на съмнението турете Надеждата; на мястото на подозрението турете Вярата; на мястото на докачението турете Любовта. Ще уволните подозрението, докачението, съмнението, но приятелски, и ще насадите вместо тях Вярата, Надеждата и Любовта, които служат без пари. Съмнението – 10 000 лева, подозрението – 20 000 лева, докачението иска 1 милион годишно.
23.3.1924г.
82. Брат ти си дойде,  НБ , София
Така и възлюбената на граф Абизи изгубила вярата си в него. – Защо? – Защото една млада мома се приближила до него и му пошепнала: Кога ще изплатиш полицата си? Знаеш ли, че срокът й приближава? – Какво лошо има в това? Лошото е в съмнението.
26.3.1924г.
83. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Съмнението си има свой произход, гордостта си има свой произход; омразата също си има свой произход.
83.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Съмнѣнието си има свой произходъ, гордостьта си има свой произходъ, умразата сѫщо си има свой произходъ.
30.3.1924г.
84. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Съмнението ще дойде, но ще се справите с него.
2.4.1924г.
85. Разумното сърце, ООК , София
Аз зная колко е мъчно човек да приложи едно правило! Когато човек се разгневи, веднага идва съмнението, колебанието.
6.4.1924г.
86. Кажи само реч,  НБ , София
Дето любовта отсъства, там съмнението и подозрението се ширят.
Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такава отрова.
13.4.1924г.
87. Още малко,  НБ , София
Голямо е съмнението на човека.
20.4.1924г.
88. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Човекът на съмнението и подозрението, на охолния живот, не може да престъпи прага на Царството Божие.
Такива са: страхът, подозрението, съмнението.
4.5.1924г.
89. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
Тогава, как ще поправите това настроение? – Ще отхвърлите настрана съмнението си, и веднага ще дойде хармонията.
25.5.1924г.
90. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Всяко съмнение причинява отслабване на волята. – Какво е съмнението? Знаете ли, какво е положението на човек, който носи очила? Един ден някой забравил да си тури очилата, но като мислел, че са на очите му, могъл да чете без тях.
6.7.1924г.
91. Да възлюбиш, МС , София
В този случай съмнението е неизбежно.
Ако си даде отчет за мъката, човек ще види, че причината се крие в съмнението. Съмнението се поражда между хора, които се обичат. Съмнението е признак на някаква дисхармония в чувствата на човека.
91.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
В този закон съмнението е тъй общо, че не само се съмняваш в своите ближни, в майка си, в баща си, в брата си, в приятеля си, в народа си, това е много естествено, но се съмняваш в себе си и най-после се съмняваш и в Бога.
7.7.1924г.
92. Топлината на живота, МС , София
Ако се натъкнете на гнева, на съмнението, на подозрението, на лицемерието, не се страхувайте, не ги отбягвайте.
Защо понякога не успяват в работите си? Една от причините за неуспеха им се дължи на съмнението, което ги обхваща, те ту вярват в нещо, ту се съмняват. Каквото и да правят, те не могат да се освободят от съмнението. Съмнението показва, именно, че те са живи. Чрез съмнението човек се домогва до истината. Като мине известно време, той започва да го разбира и се освобождава от съмнението. Не се съмнявайте в Бога! Ако съмнението дойде независимо от вас, мислете, учете се, докато се домогнете до истината.
92.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Съмнението дошло, и то нека си плати.
Нямам нищо против съмнението, но изследвайте го. Съмнението показва, че имате живот. Разсъждавайте, защото аз се съмнявам, за да минете към реалното на съмнението. Ако съмнението дойде, туй съмнение изразява един психологически акт, да се научите де е истината.
31.8.1924г.
93. Правила на разумния живот, СБ , София
Какво е съмнението? – То е признак на невежество.
Гневът, омразата, неверието, съмнението – това са все отклонения от правия път, за да ви оберат.
93.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Какво е съмнението? - То е признак на невежество.
Сега, питам ви: съмнението, което сте имали до сега, какво ви е донесло? Вземете, и в църквата подържат, че в последните дни ще дойдат много лъжепророци, лъжеучители, и се съмняват.
Гневът, умразата, неверието, съмнението, това са все отклонения от правия път, за да ви оберат.
30.11.1924г.
94. Който се учи, НБ , София
Възлюбете вѣрата, почнете да проповѣдвате за Бога, изхвърлете съмнѣнието и лицето ви ще просветне, вие ще се подмладите.
94.2 Който се учи ( втори вариант )
Възлюбете вярата, почнете да проповядвате за Бога, изхвърлете съмнението и лицето ви ще просветне, вие ще се подмладите.
24.12.1924г.
95. Образи на живата природа, КД , София
Съмнението знаеш откъде произтича.
18.1.1925г.
96. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Съмнѣнието е признакъ, че животътъ, който е вложенъ въ насъ, изисква едно по-високо изявление.
96.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Съмнението е признак, че животът, който е вложен в нас, изисква едно по-високо изявление.
4.2.1925г.
97. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Кое да бъде обичано? Дайте си ясна представа за това! Право е да бъдете почитани, уважавани, обичани, но кое у вас трябва да се обича, почита и уважава? Вие казвате: „Аз имам ум.“ – Много добре, но кое е ценното във вашия ум? Ако съмнението в твоя ум господства и направлява всичките ти мисли, има ли нещо ценно в него? Каква държава е тази?
15.2.1925г.
98. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Това сѫ отвлѣчени нѣща, които, ако биха ви се говорили, щѣха да внесатъ нѣщо много добро въ васъ, но щѣха да внесатъ и съмнѣнието. Вие тукъ на земята, считате съмнѣнието като нѣщо невидимо, но ако влѣзете въ духовния въ ангелския свѣтъ, тамъ дѣто става разширение на нѣщата, ще видите, че съмнѣнието прѣдставлява единъ прѣдметъ твърдъ като камъкъ. Когато питаме ангелитѣ, какъ се образуваха тия камъни, тѣ казватъ, че сѫ се образували отъ съмнението на хората.
98.2 Последното място ( втори вариант )
Това са отвлечени неща, които, ако биха ви се говорили, щяха да внесат нещо много добро във вас, но щяха да внесат и съмнението. Вие тук на земята, считате съмнението като нещо невидимо, но ако влезете в духовния, в ангелския свят, там дето става разширение на нещата, ще видите, че съмнението представлява един предмет твърд като камък. Когато питаме ангелите, как се образуваха тия камъни, те казват, че са се образували от съмнението на хората.
22.2.1925г.
99. Най-важното,  МОК , София
Омразата, завистта, съмнението – това са малки ограничения, които съществуват в едно малко пространство на човешкия ум.
Дойде ли във вас известно съмнение, запитайте се: „Защо се съмнявам? Защо не вярвам?“ Разглеждайте съмнението научно – като един елемент с неговите свойства и с условията, при които се явява, и т.н.
8.3.1925г.
100. Равностранният триъгълник, МОК , София
И сега ще знаете какво нещо представлява съмнението от окултно гледище и защо не трябва да го подхранвате. Съмнението разрушава всички благородни форми, които имате, а всяка благородна форма е необходима, за да се реализира една ваша възвишена идея.
15.3.1925г.
101. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Не, съмнението не е положително качество, то е негативно качество въ човѣшката природа.
Тия хора, които сѫ били хипнотизирани, послѣ дойдатъ въ съзнание и казватъ: дали е вѣрно всичко това, което видѣхме, или не е вѣрно? Съмнѣнието идва веднага.
101.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Не, съмнението не е положително качество, то е негативно качество в човешката природа.
Тия хора, които са били хипнотизирани, после дойдат в съзнание и казват: дали е вярно всичко това, което видяхме, или не е вярно? Съмнението идва веднага.
18.3.1925г.
102. Фазите на живота, ООК , София
Бог каза на първите хора в рая: „В който ден ядете от плодовете на Дървото за познаване доброто и злото, ще умрете.“ Как дойде съблазънта, съмнението в тях? – Чрез дявола.
5.4.1925г.
103. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Борете се всички съ съмнѣнието, изхвърлете го вънъ отъ душата си! Изведнъжъ нѣма да го побѣдите. Още дълги години ще се борите съ съмнѣнието и съблазъньта, но най-послѣ ще ги победите.
103.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Борете се всички със съмнението, изхвърлете го вън от душата си! Изведнъж няма да го победите. Още дълги години ще се борите със съмнението и съблазънта, но най-после ще ги победите.
12.4.1925г.
104. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Съмнѣнието върви всѣкога въ стѫпкитѣ ни.
104.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Съмнението върви всякога в стъпките ни.
28.6.1925г.
105. Смяна на състоянията,  МОК , София
Колкото по-интензивно е страданието, недоволството и съмнението у човека, толкова по-скоро то ще се смени.
5.7.1925г.
106. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Някои хора започват да пеят, вдъхновяват се, но изведнъж дойде съмнението и те казват: „Защо ли ще пеем? Какво ще придобием с тази песен?“ – и престават да пеят.
Изключите ли съмнението и подозрението от ума си, на сто опита ще имате само едно изключение. Съмнението, подозрението загасват вътрешната светлина.
Съмнението, подозрението и ред отрицателни състояния могат да дойдат у вас, но вие не се стремете да ги изкоренявате.
В какво седи тази вяра? – Вяра без съмнения! Съмнението да седи отвън, вярата – отвътре! Страхът – отвън, Любовта – отвътре! Глупостта – отвън, Мъдростта – отвътре!
7.7.1925г.
107. Двадесет правила от Учителя към ученика, МС , София
Съмнението е една задача за ученика, която той трябва да разреши правилно.
Първият изпит, на който ученикът се поставя сам, е съмнението. Затуй той сам трябва да прекара нощта на съмнението, и сам да го победи.
Ученикът трябва да мине през съмнението.
28.8.1925г.
108. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Послѣ, дойде съмнѣнието, съмнѣвашъ се въ нѣщо. Не изпращай съмнѣнието навънъ. А ти ще почнешъ да мислишъ, какъ да се освободишъ отъ съмнѣнието. Нека седи съмнѣнието въ тебе мѣсецъ, два, три, накарай го да работи.
108.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
После, дойде съмнението, съмняваш се в нещо. Не изпращай съмнението навън. А ти ще почнеш да мислиш, как да се освободиш от съмнението. Нека седи съмнението в тебе месец, два, три, накарай го да работи.
Как ви се вижда тази философия? После дойде съмнението, съмняваш се в нещо. Не изпращай съмнението навън. А ти ще почнеш да мислиш как да се освободиш от съмнението. Нека седи съмнението в тебе месец, два, три – накарай го да работи.
11.10.1925г.
109. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Слѣдователно, съмнѣнието, което сѫществува въ съврѣменнитѣ хора трѣбва да изчезне, и като се срещнатъ, да иматъ вѣра единъ въ другъ.
109.2 Великият закон ( втори вариант )
Следователно, съмнението, което съществува в съвременните хора трябва да изчезне, и като се срещнат, да имат вяра един в друг.
18.11.1925г.
110. Козативни сили, ООК , София
Съмнението например е съществувало от преди хиляди години и в хората, и в животните. Съмнението се насажда в мозъка на човека, както семената се посаждат в почвата. Значи човек днес не посажда съмнението в себе си, но му дава само благоприятни условия да расте и да се развива.
20.12.1925г.
111. Добрата земя,  НБ , София
Геройство трябва: Съмнението не е геройство. Съмнението е малодушие. Без съмнение вече! Най-дребнавите хора са тия, които казват, че науката не може да съществува без съмнението. Каква наука може да има в съмнението? Съмнявам се, че едното е едно, че двете е две, че трите е три и т.н. Какво може да се работи със съмнението? Съмнявам се, че имам една уста, че имам две очи, съмнявам се, дали някой ми говори Истината, или не. Съмнението е един порок, един недъг на души, които са изостанали далеч в пътя на своето развитие.
7.2.1926г.
112. Реални величини,  МОК , София
112.2 Реалното в живота ( втори вариант )
Съмнението в живота – с него започват всички животни.
14.2.1926г.
113. Позвах Сина си,  НБ , София
Най-първо в човека се явява съмнението. Кога се явява съмнението? Съмнението се явява като контраст при различни психически състояния. Човек като разбогатее, съмнението непременно ще му гостува, защото съмнението обича богатите хора. Човек като стане учен, съмнението ще го посети. Някой човек като стане много религиозен, много набожен, съмнението непременно ще го посети. Човек като стане красив, съмнението ще му дойде на гости. И тъй, всеки ще знае, че ако е богат, съмнението ще похлопа на вратата му. След съмнението какво иде в света? Ревността.
Съвременните хора не се спират да направят един анализ на своя живот, да видят защо идва съмнението в тях. Защо съмнението е проникнало в майката? То е една възможност. Съмнението обикновено се явява в слабите хора.
17.2.1926г.
114. Веригите на съмнението, ООК , София
Човек трябва да се освободи от подозрението, от съмнението. Обаче в подозрението, в съмнението няма никаква философия. Благородство се изисква от човека! Съмнението е стара наука, която се е изучавала преди милиарди години. Съмнението е признак на това, че човек не разбира дълбоките причини на нещата. Какво остава в човека, като отрече своята сила, своята вяра, своята любов и своето благородство? Къде е истинската наука? Съмнението в човека представлява натрупване от чужди мисли, които смущават неговото сърце и неговия ум. Красивият живот в човека е в сила да се справи със съмнението.
Примерът, който ви дадох за ревнивия мъж, добре характеризира съмнението в човека. Ставате сутрин, речете да се помолите, изведнъж идва съмнението при вас, казва: „Какво си се изправил като кукла? Бог с тебе ли ще се занимава?“ И вие казвате: „Няма да се моля!“ Взимате някаква книга да четете, изведнъж съмнението идва и ви казва: „Мислиш ли, че по този начин ще разрешиш важните въпроси на живота?“ Вие захвърляте книгата настрана, казвате: „Какво съм се зачел? Нищо не мога да направя“. Започвате да пеете, съмнението пак идва: „Какво си се разпял? Младите нека пеят!“ Каквото и да започвате, съмнението всякога идва след вас. Какво трябва да направите тогава? Ако слушате съмнението, трябва да сгърнете ръце, да седнете на едно място и да чакате всичко да се разреши наготово. Съмнението е мъжът, който ви връзва с верига и казва: „Никъде няма да ходиш!“ Няма по-страшно нещо за душата, която е излязла от Бога, от това да бъде свързана с веригите на съмнението! Герой е само този човек, който е могъл да скъса тия вериги и да се освободи от тях.
Време е вече всички хора да скъсат тия вериги на съмнението и да кажат: „Ние можем и без вериги на краката!“ Жената трябва да каже на мъжа си: „Ако ми вярваш, добре; ако не ми вярваш, сбогом!“ И мъжът трябва да каже същото на жена си. Съвременните жени са готови да напуснат мъжете си, но не и съмнението. Не, съмнението напуснете! Жена напуска мъжа си, а съмнението не напуска; мъж напуска жена си, а съмнението не напуска, приятел напуска приятеля си, а съмнението не напуска. Съмнението напуснете, не мислете повече за него. Има нещо идейно в човека, което никога не допуска съмнението в себе си.
Едно е важно за вас: да намерите начин, по който сами да трансформирате съмнението си, и да не чакате Бог да го отнеме от вас. Ако чакате Бог да отнеме съмнението от вас, нищо няма да постигнете. Съмнението трябва да се замести с нещо друго.
Доброто ще дойде, но преди всичко човек трябва да се справи с ред отрицателни качества в себе си: със съмнението, с ревността, с малодушието, със злобата, с отмъщението.
Първата задача, която ви предстои като на ученици, е да изкорените от себе си съмнението. Съмнението е неуловимо, и с микроскоп не се вижда, но влезе ли веднъж в ума на човека, то влече след себе си ред погрешки. Не се ли освободите от съмнението, дарбите на вашия ум, на вашето сърце и на вашата душа не могат да се развиват правилно. Съмнението дава условия за развитието на всички паразити, които разрушават доброто в човека. Щом сте герои, започнете да изкоренявате най-малкото зло от себе си – съмнението.
28.2.1926г.
115. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
115.2 Страдание, търпение, опитност, знание ( втори вариант )
Тези караници между хората, съмнението, лошите мисли, всички неразположения от съвсем друг произход са.
14.3.1926г.
116. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Престанете да се съмнявате! Съмнението, това е една временна игра на безсъзнателния живот.
24.3.1926г.
117. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Вземете например съмнението. Съмнението е съществувало от най-старите времена в низшите растения и животни, но и до днес се среща във всички растения и животни, както и в човека. Съмнението, страхът, гневът, омразата и ред отрицателни чувства носят началото си още от времето, когато човек е бил в животинско състояние.
28.3.1926г.
118. Петте разумни,  НБ , София
Съмнението също е един остарял живот.
Питам сега: какъв е новия живот? - В новият живот съмнението изчезва. Как започват живота си двама млади? Вземете запример, младият човек на своята възлюбена преди да се оженят - какво казва. - Не мога без тебе, умирам! И започват те живота си: Първият ден те започват добре, вторият ден също, но един ден тя поглежда другиго, веднага идва съмнението и щастието изчезва.
31.3.1926г.
119. Кръг и елипса, ООК , София
Преди всичко има ли някакъв живот в безверието, в съмнението, в омразата? Преди няколко дена дойде при мене един млад човек и ми каза: „Аз искам да стана лош човек, не искам да бъда мек“.
И затова пазете се от съмнението.
4.4.1926г.
120. Групиране на сили,  МОК , София
Ако в ума на човека проникне съмнението, той веднага изскача от дупката си. Защо? – Съмнението не е присъщо на неговата душа и внася смут в него. Той иска да се освободи от съмнението.
18.4.1926г.
121. Качествата на здравия човек,  МОК , София
Съмнението е прекъсване на съзнанието.
121.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Съмнението например, макар и да има психическа причина, предизвиква прекъсване на съзнанието.
25.4.1926г.
122. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Ще ви дам пример да видите как работи съмнението.
5.5.1926г.
123. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Кой е коренът на всички злини? Коренът на всички злини е сребролюбието; коренът на всички злини е тщеславието; коренът на всички злини е гордостта; коренът на всички злини е гневът; коренът на всички злини е съмнението; коренът на всички злини е безверието.
9.5.1926г.
124. Ще бъде жив,  НБ , София
Тогава докъде сме доизрасли ние съвременните хора? - Израсли сме до мястото на съмнението.
12.5.1926г.
125. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Най-страшното нещо, което измъчва съвременните хора, е съмнението.
След това ще го накарат да обясни произхода на съмнението. Как мислите, от какво произхожда съмнението? (— От безверие.) – Ами безверието от какво произлиза? (- От безлюбие, от липса на чистота.) Представете си, че пред вас сложат трапеза с вкусно ястие и докато се приготвите да го опитате, трапезата се дига.
Той трябва да престане с критиката, със съмнението.
23.5.1926г.
126. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Съмнението неизбежно ще дойде, но човек трябва да се изпита, да види доколко може да издържа. Като се говори за съмнението, ние имаме предвид онова съмнение, което разклаща основите на вярата. Не е въпрос за съмнението, което като птица прехвръква над главата на човека и отминава. Съмнението е духовен паразит, който по никой начин не трябва да се допуща да влиза в човешката глава.
Съмнението може да се уподоби на октопод, който се забива в краката на човека и го държи между щипците си.
16.6.1926г.
127. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Те казват: “Как е възможно този учен да е направил някаква грешка? Това е математика, това е геометрия, може ли да се правят погрешки?” Ако вярата е необходима за официалната наука, колко по-необходима е тя за Божествената наука, дето съмнението е изключено сто на сто.
Тъй щото, когато се говори, че съмнението трябва да се изхвърли навън, това твърдение има своя научна база.
Дойде ли съмнението, веднага се явяват мехури по краката му. Силата на вярата и на мисълта седи в отсъствие на съмнението.
И тъй съмнението е закон на инволюция; абсолютната вяра е закон на еволюция. Казвате: “Не може без съмнение.” Опитвали ли сте резултатите на съмнението? Кажете тогава какво сте придобили от съмнението? Българите често употребяват една поговорка: “Наша Стоянка три лакта изтъкала, пет разтъкала, а платното и до днес седи на стана.” Какво се подразбира от тази поговорка? Възможно ли е преди всичко три лакта да изтъче, пет да разтъче? Отде ще вземе двата, които трябва да разтъче? Или ще кажете, че от съседите ще вземе. Затова хвърлете съмнението вън от себе си и се въоръжете със силна вяра.
27.6.1926г.
128. В своите си,  НБ , София
Като говорим за смъртта, ние подразбираме да умре всичко онова, което ни спъва: безверието, злобата, омразата, съмнението, подозрението и тем подобни.
7.7.1926г.
129. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Говорете Му да ви избави от смъртта, да ви избави от онази мечка, която се е вмъкнала в душата ви! Говорете на Господа да ви избави от съмнението! Говорете на Господа да ви избави от неверието! Говорете на Господа да ви избави от гнева, от подозрението, от тази стипчивост, която имате.
14.7.1926г.
130. Право мисли!, ООК , София
И тъй, ако искате да бъдете ученици на Всемирното Братство, откажете се абсолютно от съмнението и от подозрението.
27.8.1926г.
131. Свещеният огън, СБ , София
Обаче, дойде ли съмнението, всичко това изчезва.
24.10.1926г.
132. Ако говоря,  НБ , София
Някой пита, кои са причините на нещастията в света. - Причините за нещастията са съмнението и безверието.
24.10.1926г.
133. Ранните лъчи.,  МОК , София
Като видял, че слепият седи на същото място, той се приближил до него, със силно желание в себе си да му каже: В името на Господа Исуса Христа заповядвам ти да прогледаш! Обаче, той се спрял един момент, замислил се и казал: Ами ако не прогледа? Щом съмнението влязло в него, той веднага отстъпил от слепия и се върнал у дома си.
Съвременните хора се оплакват, че каквато идея да се роди в ума им, не могат да я реализират. – Защо? – Защото съмнението влиза в ума им, и те казват: Ами ако не прогледа? Кой учен досега, след като е казал на слепия, че ще прогледа, е имал успех? Никой не е могъл да направи този опит, защото се е съмнявал. Следователно, като ученици, вие трябва да работите върху себе си, да се освободите от съмнението. Страшно нещо е съмнението! То е сила, която спъва човека и руши в него всичко красиво. Някога съмнението е било полезно за човека, но днес то му причинява пакости и нещастия. Искате ли да се справите със съмнението си, концентирайте мисълта си и се свържете с мисълта на разумни, възвишени същества, които веднага ще ви се притекат на помощ. По този начин, човек може да се справи не само със съмнението си, но и с много отрицателни състояния в себе си.
Преди всичко, стремете се да преодолявате съмнението.
133.2 Зората ( втори вариант )
Ще се стремите да изпъждате съмнението от душата си. Няма по-страшно нещо от съмнението в положителния живот. И съмнението ще дойде, тя е една сила, която действува, тя има своя произход, била е някога полезна за човека, но сега не е. Дойде ли съмнението, ще направите малки опити може ли да се не съмнявате.
Ще правите своите наблюдения и своите опити там, докъдето достигнете, но преди всичко ще гледате да обуздаете съмнението вътре.
Да превъзмогнеш съмнението в себе си.
24.11.1926г.
134. Любов – колективност, ООК , София
Съмнението е непрозрачното тяло, което пречи на светлината и топлината, които идват от приятеля ви да достигнат до вас. Съмнението и ред още отрицателни мисли и чувства са в състояние да затъмнят съзнанието на човек.
6.2.1927г.
135. За тяхното неверство,  НБ , София
Кажете ли така, скоро след това ще дойде съмнението, и вие ще кажете: Нека оставя и тази светлинка настрана, ще я взема, когато ми потрябва, при трудни условия.
Аз наблюдавам, как съмнението си пробива път между младото поколение и ги прави преждевременно стари.
6.2.1927г.
136. Меки и твърди вещества,  МОК , София
136.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
У вас ще се зароди съмнението: «Дали те ще ни чуят?» То не е въпрос.
2.3.1927г.
137. Възможни постижения, ООК , София
Съмнението, неверието, безлюбието са вълни от вълчи характер, които се образуват от омнибусите на астралния свят. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че той се бори или със съмнението, или с безверието, или с безлюбието, или най-често с алчността си за забогатяване.
27.3.1927г.
138. Планетни влияния,  МОК , София
Имаш ли приятел, не се съмнявай в него; усъмниш ли се в него, и той ще се усъмни в тебе - по този начин ще се разрушите един друг, съмнението разрушава човека.
3.4.1927г.
139. Скрити сили,  МОК , София
Докато човек не е дал път на съмнението в себе си, но го оставя свободно да минава и заминава, приятелските отношения продължават; задържи ли съмнението в себе си, човек се подпушва и щом се подпуши, енергията на съмнението, която иде отвън, предизвиква вътрешно напрежение и като няма път да излезе, тя причинява отблъскване между двамата приятели.
10.4.1927г.
140. Образи на реалността,  МОК , София
Какъв е цветът му? Ще кажете, че недоволството няма цвят; за онзи, който вижда нещата, недоволството има специфичен цвят, както съмнението, злобата, омразата имат свои специфични цветове.
17.4.1927г.
141. Раб и син,  НБ , София
Съмнението може да дойде отвън, но същевременно, човек трябва да различава в себе си две състояния: едно състояние – постоянно, неизменно, както Бог е неизменен; друго състояние – изменчиво, както човек се изменя.
17.4.1927г.
142. Справяне,  МОК , София
Като не успяват в някои свои предприятия, хората започват да губят вяра в себе си, в близките си и дават път на съмнението; щом се усъмнят в Божественото в себе си, те отварят врата на злото.
142.2 Справяне ( втори вариант )
Искате да направите една работа, спрете се – може ли да я направите? Съмнявате се – защо се съмнявате? Какви са основанията ви, защо се съмнявате? Научно обяснете съмнението, кой е поводът.
За съмнението има начин за лекуване, за подозрението, за малодушието.
22.4.1927г.
143. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
По кой начин става страхът в человека? - Само от съмнението.
Никога не допускайте съмнението.
24.4.1927г.
144. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Сега ще задам един въпрос на религиозните хора: защо те се съмняват? Съмнението е една от големите слабости, която се среща, както в религиозните, така и в светските хора.
27.4.1927г.
145. Забравената дума, ООК , София
Съмнението, подозрението, неверието, както и ред още отрицателни мисли и чувства са причина за разстройство на черния дроб в човека.
25.5.1927г.
146. Постъпки, ООК , София
Физическият свят е отличителен с резките смени: току що човек казва, че вярва, изведнъж в него дойде съмнението, и той се обезсърчава, губи вярата си.
5.6.1927г.
147. Две думи,  НБ , София
Съмнението е признак на невежество.
Погрешката седи в съмнението.
12.6.1927г.
148. Дойде на себе си,  НБ , София
Съмнението, злобата, омразата представят кал, тиня в живота на човека.
Покажете един учен човек, или философ, който е свободен от съмнението? В живота има доста примери на търпение, но много малко примери за отсъствие на съмнение.
12.6.1927г.
149. Типове и образи,  МОК , София
Колкото по-разредени разтвори от окултното знание употребявате, толкова по-голяма полза ще имате; дойдете ли до това положение, вие ще можете да лекувате своите недъзи само с чиста вода - например ако вземете определено количество водни капки, вие можете да лекувате подозрението, съмнението, нетърпението и др.
29.6.1927г.
150. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Когато се съмнявате, достатъчно е да изживеете нещо силно, за да не остане сянка от съмнението ви.
Съмнението е израз на излишна енергия. Такова нещо представя съмнението в човека.
6.7.1927г.
151. В живота, ООК , София
Няма по-велика наука от тази, да знае човек как да се изпразва от злото, от съмнението, от омразата, от лъжата, от всички отрицателни качества в себе си.
19.8.1927г.
152. Духът на Господа, СБ , София
Критиката, съмнението, подозрението, всички недъзи, изобщо, спъват хората.
Влезе ли във вас съмнението, вие казвате: „Дали пътят, по който вървим, е прав? Да не би да сме се заблудили нещо? Я да се върнем към старото!“ Казвам: Така и дядото постъпва.
20.8.1927г.
153. Братя в единомислие, СБ , София
Съмнението е присъщо на старозаветния живот.
21.8.1927г.
154. Ще се превърне в радост, СБ , София
И без това в света има достатъчно страдания, не туряйте нито косъм повече върху тях! Съмнението, недоверието, подозрението са изкуствени страдания, затова ги избягвайте, не ги създавайте сами, защото те ще донесат други по-тежки страдания.
11.9.1927г.
155. Денят Господен,  НБ , София
Една от спънките им е съмнението, например. Що се отнася до съмнението, оставете го настрана, то не води на добър край.
23.10.1927г.
156. По-долен от ангелите,  НБ , София
За такъв човек съмнението е естествено нещо. Съмнението говори за невежеството на човека. Обаче, щом стаята се осветли, съмнението, страхът изчезва, понеже виждате, де вървите. Дето има светлина и знание, там съмнението отсъства; дето няма светлина, съмнението присъства. Съмнението е признак на невежество. Съмнението, омразата, безверието са отрицателни течения, т.е. бури в живота на човека.
Питам: има ли някаква положителна страна в съмнението? От научна гледна точка, съмнението е необходим закон в еволюцията на човека. Следователно, съмнението е така необходимо за човека, както ветровете са необходими за природата. Такова нещо е съмнението.
За да съществуват любовни отношения между хората, на първо място те трябва да се освободят от съмнението. С хиляди години можете да тропате на вратата на Царството Божие, но докато не изхвърлите от себе си съмнението, подозрението, безверието, омразата, завистта и тем подобни, нито тази врата ще ви се отвори, нито учен човек ще станете. В такова състояние е изпаднал скъперникът, благодарение на съмнението.
Казвате: Кажи ни по-лек начин за намирането на това богатство. – Няма какво да говоря по това, но ще ви попитам: изчезнало ли е съмнението от вашите умове? – Е, понамалило се е малко. – Не, съмнението трябва съвършено да изчезне от вашите умове, от вашите души. Помен не трябва да остане в душите ви от съмнението! Значи, не е достатъчно само да се намали съмнението, но то трябва абсолютно да изчезне от вас и да станете съвършени, както е съвършен Отец ваш Небесни.
Няма по-страшно нещо за човека от съмнението. Съмнението е изразено на малкия пръст на човешката ръка.
Някой казва: Сърцето ми е ранено. – Това означава, че съмнението и неверието са проникнали в ума и сърцето на този човек и са го ранили.
6.11.1927г.
157. И рече Бог,  НБ , София
В Любовта няма зло, а в съмнението пък няма любов.
Омразата, лъжата, съмнението, лицемерието не са само състояния, през които човек минава, но са известен род материя, с която той си служи.
Каквото чудо да направи човек, съмнението неизбежно ще дойде Съвременните хора могат да направят електрически човек, който да се движи, да свети под влиянието на електричеството, но все пак е изкуствен. Истинският огън цигари не запалва, място на съмнението, на омразата и на ред още отрицателни качества не дава, но всичко това в него изгаря.
9.11.1927г.
158. Космически възприятия, ООК , София
Едва тогава Ананий послуша Господа и се освободи от съмнението си.
16.11.1927г.
159. Превръщане на киселините, ООК , София
Съмнението действува върху волята, вследствие на което човек се колебае, не знае как да постъпи. В съмнението, макар и отрицателен елемент, се крие духовна сила извън човешкия живот. Понеже знаете материалната химия, кажете с кой елемент можете да заместите, запример, съмнението в дадената киселина? Вие знаете при това, че във всяка киселина можете да заместите водорода й с метал и да я превърнете в сол, която има съвършено различни свойства от дадената киселина. Щом знаете това свойство на киселините, правете опити да замествате омразата, завистта или съмнението с такива елементи, че да се получи съвършено ново съединение, с нови и безвредни свойства в сравнение с киселината. При това положение идат лошите последствия: съмнението, отмъщението и т. н. Съмнението, запример, се явява повече в старите хора.
Ако съмнението, запример, попадне в ума на човека, той престава да учи и казва:" И без знания може.
Бог не е в бурята, не е в огъня, не е в омразата, в съмнението, в отмъщението, в осъждането.
Съмнението, отмъщението, омразата, завистта се развиват на специфични за себе си основи, които трябва да се изучават.
11.12.1927г.
160. За приятелите си,  НБ , София
Ако съмнението се вгнезди в човека като червей, който прояжда всички светли идеи, може ли той да постигне своите идеали? Може ли той да разбере целта на живота? Съмнението не може да унищожи Божественото начало в човека, но то ще внесе облак в неговото съзнание, който ще му пречи да вижда нещата ясно.
18.12.1927г.
161. Естествена среда,  МОК , София
Може да дойде у вас съмнението, страхът, омразата, завистта; ще се наклоните наляво, но пак ще се изправите.
18.12.1927г.
162. Твърдата храна,  НБ , София
Съседката е дошла на гости, скроила е нещо, турила е в него желязното шило, а заедно с това е вмъкнала и съмнението. Какво представя съмнението? Съмнението е известна нечистота, която влиза в астралното, т.е. в звездното тяло на човека, и той изпитва завист, омраза, съмнение и казва: Не зная, какво става с мене, но изгубих мира си.
21.12.1927г.
163. Благото на човека, ООК , София
Мнозина от вас са навлезли в същата област– в областта на съмнението. Опасна зона е съмнението! Който се съмнява, той мяза на човек, болен от треска. Казвам: Излезте час по-скоро от тази кал! Не мислете, че можете да разрешите въпроса за съмнението. Не се излиза лесно от областта на съмнението.
Сега, като говоря върху съмнението, казвате:" Какво ли е писано по този въпрос в Библията и в Евангелието? Как да разберем този въпрос?" – Каквито коментари да правите върху съмнението или върху въпросите, които разглеждам в беседите си, вие нищо няма да постигнете.
Като знаете тези неща, бъдете внимателни едни към други, не се присмивайте на онзи, който е попаднал в калта на съмнението. Всеки ще мине през съмнението.
Съмнението неизбежно ще дойде, но вие не трябва да го държите дълго време в себе си. Съмнението вече ви е обхванало. Какво не се случва на човека? Щом разсъждавате така, съмнението ще ви напусне.
Следователно, като ученици вие трябва да имате любов към учението, за да се справите със съмнението. Една от причините за неустойчивостта на сърцето е страхът, а на ума – съмнението.
Какво представя съмнението? – Съмнението, безверието представят утайки, които пълнят полето на етерното тяло на човека, както и неговия мозък. Отрицателните мисли на съмнението, на безверието се отразяват вредно върху целия организъм на човека – върху мозъка, върху белия и черния дроб, върху сърцето, върху общата му жизненост, вследствие на което нервната му система се напълно изтощава и отслабва. За тази цел ученикът трябва напълно да се освободи от ненужния товар на съмнението.
Той трябва да се освободи абсолютно от съмнението, което се поражда в неговия умствен свят.
4.1.1928г.
164. Форми на съзнанието, ООК , София
Съмнението неизбежно ще дойде, но човек трябва да се справи с него. Обаче има цяр за съмнението; също така има цяр и за малодушието, за безверието и т. н.
6.1.1928г.
165. Пътят на героите,  ИБ , София
Беднотията е празна торба, невежеството е празна торба; всички недъзи, всички отрицателни качества са празни торби; болестите са празни торби; съмнението е празна торба; безнадеждността е празна торба; безлюбието е празна торба.
165.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Съмнението, злобата, лъжата, безнадеждността, омразата – това са все празни торби.
11.1.1928г.
166. Нови възгледи и методи, ООК , София
Едно се изисква от вас: да се пазите от съмнението. Ако съмнението обхване целия ви мозък, ще изпаднете в анормално състояние.
18.1.1928г.
167. Малки и големи придобивки, ООК , София
Съмнението неизбежно ще дойде в човека, но той не трябва да го държи дълго време в себе си.
167.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
В какво има да се съмнявате? Съмнението може да дойде, добре дошло.
22.1.1928г.
168. Никодим,  НБ , София
Следователно, не разправяйте на хората за своите страдания, но помолете се, ако могат, да ви помогнат. – Ама ще могат ли да ни помогнат? – Оставете съмнението настрана, то няма да ви помогне. В много хора съмнението е пуснало дълбоки корени; те нека сами се разправят със съмнението си.
12.2.1928г.
169. До край,  НБ , София
Когато човек допусне в себе си тия паразити, неверието, злобата, съмнението, достатъчно е само да помирише ръката си, за да усети неприятната миризма на гниене, предизвикана от тия паразити.
22.2.1928г.
170. Възкресение, ООК , София
Съмнението, омразата, обезсърчението, страхът – изобщо всички отрицателни неща, са човешки работи.
4.3.1928г.
171. Изново,  НБ , София
Когато човек изгуби правата линия, т.е. правия път в живота си, той нарушава отношенията си към Първата Причина и в ума му влиза съмнението, като трета точка на правата линия.
Съмнението, неверието е довело човека до положение, толкова много да опорочи своя живот, че да заприлича на стар лихвар.
Като ме слушате да говоря по този начин, ще се запитате, отде дойдоха тези учени общества? Как се пренесоха от пространството на земята? С това искам да кажа, че ако е въпрос за съмнения и противоречия, аз мога много такива да ви създам, но интересно е, че след като твърдите, че Бог ви е създал, отде дойдоха толкова много съмнения и противоречия във вашия живот? Според мене, никакви причини нямаше, за да дойде във вас съмнението и противоречието. Как е възможно, да се роди от вас това, незаконнородено дете – съмнението? Как е възможно, при вашата чистота и святост, да се роди от вас съмнението и подозрението? Всеки трябва да си зададе този въпрос и да се помъчи да си отговори.
7.3.1928г.
172. Двете точки, ООК , София
Щом падне, човек влиза в областта на несретите, на нещастията, на безверието, съмнението и т. н.
11.3.1928г.
173. Баща си и майка си,  НБ , София
Съмнението води началото си още от културата на термитите, които са съществували милиони години преди човека.
18.3.1928г.
174. Помаза ме,  НБ , София
В този смисъл, истинска религия е онази, която дава методи за съграждане на човешкото тяло, за изправяне на всички недъзи в него, както и за освобождаване на човека от съмнението, от злобата, от неверието, от разногласието в живота му.
28.3.1928г.
175. Полюси на съзнанието, ООК , София
Опасните зони в живота са зоните на омразата, на съмнението, на безверието, на малодушието и т. н.
Какво бихте писали върху темата: „Ползата от съмнението"? Кога и в какво може човек да се съмнява ? Ако е въпрос за вярата, лесно се пише. Следователно, разумният човек може да използва съмнението само по отношение на злото. Прилагайте съмнението във всичко отрицателно, а вярата – в положителното, в доброто. Ученикът трябва да се пази от съмнението, за да не се петни. Служете си със съмнението като с щипци, като с лъжица, с която бъркате нечистата храна. Не пипайте съмнението направо с пръстите си. Съмнението представя проста, груба лъжица, а вярата – чемширова лъжица, добре и фино изработена. Мястото на съмнението е в задната част на главата, затова то се занимава с обикновени работи. Каквото и да се говори за съмнението, за омразата, в края на краищата, и без тях не може.
1.4.1928г.
176. Славата човеческа,  НБ , София
Съмнението, подозрението е недъг в човека, който се дължи на анормални образи в неговия мозък.
2.5.1928г.
177. Добри и лоши условия, ООК , София
Съмнението може да дойде отвън, но вие не трябва да го пускате вътре. Докато връзката между ума и сърцето му е здрава, той лесно се справя със съмнението.
Сега, да оставим въпроса за съмнението незавършен.
6.5.1928г.
178. Глас от града,  НБ , София
Следователно, всеки човек, който иска да развие или възстанови деятелността на своето духовно радио, най-първо трябва, абсолютно да изключи съмнението от себе си. Изключи ли се съмнението, хората ще чуват гласове от невидимия свят, ще могат да се разговарят и с ангелите.
3.6.1928г.
179. Вечно веселие,  НБ , София
Следователно, всички грозни хора се съмняват; те са хора на съмнението, понеже в характера им има нещо неустойчиво, или казано на научен език: естеството на тия хора не се е доразвило, те не разбират причините и последствията на нещата.
8.6.1928г.
180. Тънкият конец и дебелото въже,  МОК , София
Съмнението е препятствие в неговия живот.
8.7.1928г.
181. Роден от Бога, МС , София
Всеки човек, който не иска да се състезава с мъчнотиите в живота; който не иска да разрешава проблема на греха, на злобата, на омразата, на съмнението в себе си, той е първокласен охлюв, с два рога.
1.8.1928г.
182. Правилно хранене, ООК , София
Щом съмнението проникне в ума им, те престават вече да обичат, сърцето им се втвърдява и намират, че не могат да обичат тъй широко, тъй безогледно. – Какво правят след това? – Понеже престават да виждат нещата ясно, те слагат очила на очите си и през тях гледат.
22.8.1928г.
183. Ключът на живота, ООК , София
Дойде ли съмнението у вас, вие казвате: „Господ може да се произнесе другояче за нас“. – Ако Бог се произнесе другояче за вас, значи и вие сте се произнесли така, имали сте две мнения за Бога.
29.8.1928г.
184. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
За да се освободи от съмнението, човек трябва да държи прави мисли в ума си и стремеж към свещена чистота в сърцето си.
14.11.1928г.
185. Смени в природата, ООК , София
Като ученици, искате ли да напредвате, вие трябва да се освободите от съмнението.
21.11.1928г.
186. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Около него дохождат по-големи майстори на съмнението, които започват да го учат.
28.11.1928г.
187. Насока на живота, ООК , София
Наистина, недоволството, безверието, съмнението и всички отрицателни прояви не са нищо друго, освен спънки в човешкия живот.
21.12.1928г.
188. Методи за наблюдения,  МОК , София
Съмнението съществува само при обикновените наблюдения, но не и при научните.
30.1.1929г.
189. Знайно и незнайно, ООК , София
За науката съмнението е особен род болезнено състояние, по-страшно от проказата.
Ако го направите в гората, съмнението е изключено, защото сте сам, няма хора около вас.
3.2.1929г.
190. Учителю благи,  НБ , София
Опасно е, когато съмнението бушува в човека. Дойде ли съмнението в него, той казва: Едно време вярата ми, любовта ми беше по-голяма. – Така е, но това не е само в днешните времена.
8.2.1929г.
191. Магическата пръчица,  МОК , София
Съмнението иде като естествено последствие на влюбването.
191.2 Магическата пръчица ( втори вариант )
Това прави съмнението.
10.2.1929г.
192. На Бога живаго,  НБ , София
Едва човек постигне това блаженство, дохожда съмнението, и той започва да се смущава, да мисли, че е изпаднал в някакво заблуждение.
24.2.1929г.
193. Променява времената,  НБ , София
Дойдат ли при вас гневът, страхът, съмнението, безверието, сиромашията, гладът, вие трябва да им кажете- Бог, на Когото служа, каза да ме освободите! Щом кажете така, трябва да бъдете свободни.
31.3.1929г.
194. Вързано и развързано,  НБ , София
За пример, съмнението е атавизъм в човека; то не почива на никакви научни данни.
22.5.1929г.
195. Битие и откровение, ООК , София
195.2 Битие и откровение ( втори вариант )
След като дойде съмнението, изчезне идейният живот.
2.6.1929г.
196. Огън да запаля,  НБ , София
За пример, говорите с някого, или четете нещо, но веднага съмнението изпъква пред вас: Вярно ли е това, или не е вярно? Не само светските, но и духовните хора се съмняват.
16.6.1929г.
197. Да изпълня,  НБ , София
Какво постигат със съмнението си? Съмнението може да изпъкне на всяка крачка.
16.8.1929г.
198. На планината,  МОК , Рила
Съмнението не е нищо друго, освен плюене върху дрехата на любовта.
26.8.1929г.
199. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Обаче, нито съмнението, нито малодушието, нито безверието, нито своенравието, нито нетърпението са в състояние да подигнат човека.
28.8.1929г.
200. Естествен ред на нещата, ООК , София
Например съмнението в Бога не се допуска.
29.9.1929г.
201. Дух Господен,  НБ , София
Придружен от последователите си, той се спрял пред него, турил ръката си върху очите му, но в момента, когато трябвало да произнесе думите: „В името на Господа Исуса Христа, прогледай", дошло съмнението.
6.10.1929г.
202. Забранихме му,  НБ , София
Обаче, между съмнението, заблуждението, внушението от една страна и действителния живот, от друга страна, има голяма разлика.
17.11.1929г.
203. Сам се опасваше,  НБ , София
203.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Най-после ще вземеш един модел от любовните писма, ще напишеш и своето писмо, но след това ще дойде съмнението, казваш: „Тъкмо написах писмото, ами ако го хвърли?" После отново го препишеш.
29.11.1929г.
204. Природна философия,  МОК , София
Само съмнението е в състояние да лиши човека от тези опитности.
1.1.1930г.
205. Личност и душа, ООК , София
Може ли да се нарече човек онзи, който не е в състояние да излезе от ограничителните условия на гнева, омразата, съмнението, малодушието и да ги превърне в благотворна енергия? Малодушният е ленив човек.
205.2 Личност и душа ( втори вариант )
Може ли да се нарече човек онзи, който не е в състояние да излезе от ограничителните условия на гнева, омразата, съмнението, малодушието и да ги превърне в благотворна енергия? Малодушният е ленив човек.
5.1.1930г.
206. От сърцето излизат,  НБ , София
206.2 От сърцето ( втори вариант )
Тази разпокъсаност се дължи на съмнението. Страшно е, когато съмнението влезе в човека.
10.1.1930г.
207. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
207.2 Природните функции на човека ( втори вариант )
Защото скръбта, страданието, съмнението, недоволството и всички отрицателни качества, това са паразити.
19.1.1930г.
208. Две лепти,  НБ , София
208.2 Две лепти ( втори вариант )
Скръбта казва: „Напред върви!" Радостта казва: „Напред върви!" Съмнението казва: „Напред върви!" Вярата казва: „Напред върви!" Безверието казва: „Напред върви!" И онзи, който вярва, казва: „Напред върви!" И който не вярва, казва: „Напред върви!" И който се обезсърчава, и който се насърчава, всички казват: „Напред върви!"
24.1.1930г.
209. Възпитание на волята,  МОК , София
Те имат добри мисли и желания, но не постигат желанията си. – Защо? – Защото допущат в себе си съмнението, недоверието, като противодействащи сили.
26.1.1930г.
210. Богове сте,  НБ , София
Какво печели като се усъмни във всичко? Съмнението е частична проява на явленията в живота, а разумната, съзнателна вяра подразбира пълна проява на живота.
210.2 Богове сте ( втори вариант )
Съмнението не разрешава въпроса. Съмнението в живота е едно частично проявление, а вярата, разумността, онази вътрешна връзка, която съществува, това е смисълът.
16.2.1930г.
211. Изпитай и виж,  НБ , София
Ще кажете, че съмнението се дължи на страха в човека да не се подхлъзне онзи, когото обича.
23.3.1930г.
212. Синове на светлината,  НБ , София
Гневът, съмнението, малодушието, страхът са бомби, които разрушават самия човек, който ги носи.
Страхът, подозрението, съмнението, безлюбието, безверието съкращават живота на човека.
16.4.1930г.
213. Хваление, ООК , София
Ако бутне клавиша на съмнението, човек започва да се съмнява, дето трябва и не трябва. Като клавиш на съзнанието, съмнението е необходимо, но човек трябва да знае кога да го натисне.
213.2 Хваление ( втори вариант )
Ако бутне клавиша на съмнението, човек започва да се съмнява, дето трябва и не трябва. Като клавиш на съзнанието съмнението е необходимо, но човек трябва да знае кога да го натисне.
18.4.1930г.
214. Направления в живота,  МОК , София
214.2 Направления в живота ( втори вариант )
Въобще съмнението не ме интересува.
25.4.1930г.
215. Светлина и знание,  МОК , София
215.2 Знание и светлина ( втори вариант )
И от многото знание се заражда съмнението.
29.6.1930г.
216. Близо е лятото,  НБ , София
Поетите трябва да възпеят любовта, но по какъв начин? Каква любов е тази, която допуща съмнението и подозрението? Обичаш някого, а се съмняваш в него – това не е любов.
6.7.1930г.
217. В дома на Симона,  НБ , София
Ако дойдат съмнението, подозрението при вас, и тях впрегнете на работа.
12.7.1930г.
218. Право си отсъдил, МС , София
Омразата, завистта, съмнението, подозрението и онази цяла плеада от недъзи, които ние познаваме, представляват бръчки на стария живот.
18.7.1930г.
219. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
Механическата вяра включва съмнението.
Отличителната черта на светията е, че той абсолютно изключва съмнението от своя ум и от своето сърце. Увеличиш ли деня в години, ти си допуснал съмнението в ума си.
13.8.1930г.
220. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Оставите ли съмнението да работи във вас, вие се разколебавате, внасяте смущение в съзнанието си.
15.8.1930г.
221. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
221.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
На всичко бъдете готови да вярвате, но никога не вярвайте на съмнението.
19.8.1930г.
222. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Освен това вие трябва да се спрете върху съмнението, да видите може ли да ви принесе някаква полза, или не: ако ви принесе полза, задръжте го в себе си, но ако никаква полза няма да ви принесе, турете го настрана, някъде далече от вас. Ако не можете да отстраните едно съмнение от душата си, де е вашата сила тогава? Вие трябва да хванете съмнението си така, както бащата хваща понякога детето си за ухото и го държи: то се дърпа, върви напред, а бащата – подир него.
И вие правете същото със съмнението: хванете го за ухото и го изведете навън. Едва се съвземете малко от болестта, дойде при вас съмнението: слабо, мършаво – иска да се поправи. Едва се окопитите от борбата със съмнението, ето, задава се неверието – бледно, сухо като кука.
Философски трябва да гледате на тези въпроси! Когато ви нападнат някакви паразити из главата, с чесане само можете ли да ги извадите? Тези паразити са нещо подобно на съмнението, на неверието, на подозрението, и човек трябва да потърси начин как да се освободи от тях. Някой казва: „Не зная как да се справя със съмнението, не мога да измисля някакъв начин против него.“ Казвам му: „Купи си един здрав ситен гребен – и въпросът лесно ще се разреши.“ Всяко съмнение в този смисъл представлява един паразит, едно чуждо съзнание, от което трябва да се освободите.
Вие имате в себе си грамофонни плочи на съмнението и от време на време туряте ту една, ту друга от тях. Казвате: „Чакай да си туря една от тези плочи, да видя какво ще ми изсвири.“ Какво ще ви изсвири? – Все старата песен на съмнението. Казвате: „Какво да правя с тази плоча на съмнението?“ – Извади я и вместо нея тури една от плочите на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на свободата, на музиката, на изкуствата, на знанието, на здравето и т.н.
10.9.1930г.
223. Отличителна черта, ООК , София
Например, натъкне ли се на съмнението и подозрението, човек е в стария живот. За да се освободи от съмнението, той трябва да му противопостави някаква нова мисъл.
26.9.1930г.
224. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
За да го разбере и проучи, човек се нуждае от чиста и права мисъл, която изключва страха подозрението, съмнението и т.н.
22.10.1930г.
225. Един и същ, ООК , София
Докато се занимавате с погрешките на хората, с безверието, със съмнението и подозрението, със страданията, вие сте актьори, не живеете свой собствен живот; докато се занимавате с въпросите кой е създал света, защо светът е създаден по този начин, кое верую е най-право, вие сте актьори.
28.11.1930г.
226. Кръгово движение,  МОК , София
Някой ученик е способен, излиза на дъската да решава задачи, но се съмнява дали ще реши задачата. – Защо се съмнява? – Кой е причина да влезе съмнението в него? – Или учителят, или учениците.
226.2 Смяна на енергиите ( втори вариант )
Вземете самочувствието, или имате едно съмнение, съмнението е от умствен характер. Сега от какво произлизат подбудителните причини на съмнението? Те могат да произлизат от самия учител, че е способен професорът ти и може да ти даде една задача, трудна, и да те скъса. Питам, къде съмнението е по-голямо, когато то произлиза от вашите другари или когато то произлиза от учителя? Де съмнението ще е по-силно? Като че, ако произтича от учителя е по-силно.
Ако A. е началото на деятелността, де съмнението ще бъде най-силно? Тук имате 4 кардинални подразделения: от A. до C., от C. до B. – това са положителните страни.
На какво се дължи произходът на съмнението? Допуснете, че вие сте студент в Сибир и имате за вашия професор най-лошото мнение, че той е един човек много студен, лош и т.н. Тъй, защо? (Защото той има една проява, противна на другите.) Добре, ако ние имаме съмнение, де седи причината? (Трябва да знаем от нас ли произтича съмнението или от някоя външна причина?) Философията е ти да знаеш дали ти си причината, или причината е отвън.
5.12.1930г.
227. Елементи на планетите,  МОК , София
Сатурн внесе в нея съмнението, и тя започна да разсъждава: „Защо да не ям от забранения плод? Какво лошо има в това? Ако пък наистина стана като Бога, толкова по-добре“.
17.12.1930г.
228. Умствени прояви, ООК , София
Каква вяра е тази, която допуща съмнението? Ще кажете, че докато съществува злото, човек все ще се съмнява.
24.12.1930г.
229. Единица време, ООК , София
За да се свърже с Божественото съзнание, човек трябва да очисти своето съзнание от съмнението.
Въпреки това се натъква на съмнението. За да се освободи от смъртта, омразата и съмнението, човек трябва да внесе в живота, в любовта и в мисълта си онзи елемент, който наричаме „единица време".
3.4.1931г.
230. Тригон,  МОК , София
Неразположението, недоволството, обезсърчението, съмнението, безверието не са нищо друго, освен сили, които отклоняват човек от правия път.
17.4.1931г.
231. Разумност и светлина,  МОК , София
Съмнението, безверието, обезсърчаването са качества на лошите хора, на съществата, които живеят в тъмнина.
231.2 Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина ( втори вариант )
Съмнението е едно качество само, пак на тях, но понеже те хванат някой добър човек и му го турат на гърба.
29.4.1931г.
232. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Можете ли да кажете, че вярата ви е чиста, като водата на планинския извор? Можете ли да кажете, че чистотата на вярата ви граничи с абсолютната чистота? Можете ли да кажете, че вярата ви не съдържа гниещи вещества? Каква вяра е тази, която допуска съмнението, колебанието и страха в себе си? Срещате някой вярващ, говори за вярата си, а на другия ден се съмнява в Господа, пита се защо Бог е допуснал да го опетнят, да накърнят достойнството му.
29.5.1931г.
233. Правилна преценка,  МОК , София
Религиозните вярват в Бога, но като се затруднят с някоя задача, веднага иде съмнението.
5.6.1931г.
234. Трите отношения,  МОК , София
За да постигне тази хармония, той трябва да се откаже от съмнението и подозрението в себе си, като отрицателни сили.
10.6.1931г.
235. Свобода на съзнанието, ООК , София
Значи съмнението, подозрението, ревността, недоволството са излишен баласт в съзнанието.
17.6.1931г.
236. Музикален живот, ООК , София
Който се е отрекъл от Божественото, той е попаднал вече в музиката на света, където се чуват тоновете на омразата, на недоволството, на съмнението и подозрението и т.н.
12.7.1931г.
237. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Щом питате, има ли Любов, страданията пак ще дойдат. – „Обича ли ме Бог?“ – Това е съмнението в тебе.
22.7.1931г.
238. Недоказани истини, СБ , РБ , 7-те езера
Съмнението прониква навсякъде.
20.8.1931г.
239. Най-високото място, СБ , София
Някой иска да бъде обичан от някого, а се съмнява в него – съмнението е първото условие за прекъсване връзките на Любовта, Любовта никога не се изменя.
7.10.1931г.
240. Оставената торба, ООК , София
240.2 Оставената торба ( втори вариант )
Колебанието, съмнението, подозрението - Всички тия отрицателни философски системи, които внасят отрицанието в човека, казват - това е невъзможно, онова е невъзможно.
4.11.1931г.
241. Правилният тон, ООК , София
Ако не се стреми към истинската светлина, свобода и живот, той всякога ще бъде ограничен и спънат. - Кое още спъва човека? - Съмнението. Където отсъстват любовта, мъдростта и истината, съмнението се явява като вътрешен резултат на живота.
241.2 Правилният тон ( втори вариант )
Съмнението всякога може да се яви като един вътрешен резултат на онова безлюбие, на онова отсъствие на мъдрост и на истина в човека. Дето тези неща не съществуват, всякога съмнението иде като естествено последствие.
18.11.1931г.
242. Материални прояви на живота, ООК , София
Какъв процес е съмнението, гневът, ограничението, подозрението? - Те са външни процеси.
Време е вече да се отворят вратите на болниците и болните да излязат навън. - Кога ще стане това? - Когато хората се откажат от омразата, съмнението и подозрението, от всички отрицателни мисли и чувства.
242.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Питам, какъв процес е разгневяването? Външен или вътрешен? Какъв процес е съмнението или безлюбието, или животът, или свободата? Не.
Като ликвидираме с омразата, със съмнението, с подозрението, с викането, с кряскането, с биенето, веднага ще ликвидираме и със стария свят.
25.11.1931г.
243. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Любовта изключва страха, съмнението, подозрението, изкушението и гнева вън от себе си.
27.12.1931г.
244. Думата му държа,  НБ , София
Съмнението е един негативен метод, обратен метод, по който може да се познае реалното.
20.1.1932г.
245. Раждане и растене, ООК , София
Мнозина не успяват в живота си, поради подозрението и съмнението, на които са дали ход.
За да имате успех в опитите си, трябва да се освободите от страха и от съмнението. Пази се от съмнението.
И тъй, очистете ума си от съмнението. Истинско, положително знание се придобива чрез опити, които изключват съмнението.
245.2 Раждане и растене ( втори вариант )
Не може да пристъпим към опит, защото, за да пристъпим към опита, за да престане теорията, в опита трябва да се освободим от съмнението. Но дотогаз, докато в живота присъства съмнението, то е един червей.
Докато седи съмнението в ума ви, никакъв опит не може да стане.
7.2.1932г.
246. Тези малките,  НБ , София
Дойде пак съмнението, мъчи ви онзи дявол, брадатият.
28.2.1932г.
247. След това,  НБ , София
Съмнението не е наука.
13.3.1932г.
248. Приложете добродетел,  НБ , София
Съмнението е признак на невежество. - Ама съмнявам се - Невежа са - Ама аз не вярвам. - Първокласен невежа си. - Как тъй? - Тъй е, нищо повече, първокласен невежа си.
24.3.1932г.
249. Принуждава ни,  ИБ , БС , София
Някой път и омразата, и съмнението са живи същества – вие сте пълни все с квартиранти, под наем сте.
20.4.1932г.
250. Динамика на живота, ООК , София
Страхът, съмнението, подозрението, това е човешката страна на живота; болестите, скъперничеството, гордостта и тщеславието са също човешката страна на живота.
И това може да стане, но ако се освободите от користолюбието, от съмнението, от подозрението и от тщеславието.
29.4.1932г.
251. Пътят на възможностите,  МОК , София
251.2 Пътят на възможностите ( втори вариант )
Съмнението във вас е, ще стигнете ли? Като върви човек, ще стигне.
2.6.1932г.
252. Една задача, ИБ , БС , София
252.2 Задача за самовъзпитание ( втори вариант )
За една седмица ще видите колко мисли ще ви дойдат и ще ги отбелязвате в едно тефтерче по три пъти на ден – така ще имате за една седмица статистика на съмнението.
19.6.1932г.
253. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Друг иска да се освободи от съмнението.
26.6.1932г.
254. Малцина избрани,  НБ , София
Питам: Онези от вас, които се съмнявате, каква причина има за съмнението? Запример, ако в моето говорене има нещо, което да ви заблуди, или имам личен обект, тогава никаква философия няма в моето говорене.
10.8.1932г.
255. Което остарява, СБРБ , 7-те езера
Едно препятствие имат хората – съмнението.
31.8.1932г.
256. Любов без ревност, СБ , София
Затова трябва да изхвърлите неверието, съмнението.
256.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Затова трябва да изхвърлите неверието, съмнението; всички отрицателни качества разрушават.
Има начин, как трябва да се освободите от съмнението, подозрението, ревността.
4.9.1932г.
257. Ценни мисли,  НБ , София
Всякога прахът разваля работата на Любовта, съмнението разваля работата на Любовта, страданието и то разваля.
23.10.1932г.
258. Като дете,  НБ , София
Непременно съмнението ще дойде.
258.2 Като дете ( втори вариант )
Непременно съмнението ще дойде.
2.11.1932г.
259. Любов към Бога, ООК , София
Ако Любовта, която изключва съмнението и подозрението, не е фактор в живота ви, нищо не разбирате.
259.2 Люби Бога ( втори вариант )
Вие сте богати в самоуважението, в тщеславието, в подозрението, в безверието, в съмнението.
13.11.1932г.
260. Младост и старост,  УС , София
Подозрението, съмнението, безверието, завистта също са дългове.
27.11.1932г.
261. Имаше някой человек,  НБ , София
Неверието, съмнението, като че е наследено у хората.
Вие не може да си представите какво нещо внася съмнението или подозрението в човешкия организъм.
261.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Неверието, съмнението като че е насадено у хората.
Вие не може да си представите какво нещо внася съмнението или подозрението в човешкия организъм! Вземете например мъж, който подозира жена си, или жена, която подозира мъжа си; вземете слуга, които подозира господаря си или господар, който подозира слугата си; или пък учител, който подозира ученика си или ученик, който подозира учителя си.
18.12.1932г.
262. Живият хляб,  НБ , София
Дойде съмнението, съмняваш се, че работите няма да станат, както аз мисля.
18.12.1932г.
263. Сеятелят,  УС , София
Та когато вие се съмнявате, това се дължи на съмнението на тези същества, от които се окуражавате.
1.1.1933г.
264. На двама господари,  НБ , София
Ти разсъждаваш върху нещо, но веднага дойде съмнението. Съмнението си има своята основа.
264.2 На двама господари ( втори вариант )
Ти разсъждаваш върху нещо, но веднага дойде съмнението. Съмнението си има своята основа.
29.1.1933г.
265. Защо възкръсна,  НБ , София
Вие не знаете какво нещо е съмнението, вие не знаете запример какво нещо е ревността.
Защото да се победи едно съмнение в човека, съмнението всякога се ражда от закона на невежеството.
12.2.1933г.
266. И проводи ги,  НБ , София
Де е щастливият живот? В живота на съмнението, който живеете, дали има друг живот, или не, какво ще стане с нас като умрем и т.н. – в този живот няма никакво щастие.
12.2.1933г.
267. Умен и справедлив,  УС , София
Питам: Колко от вас вярват без никакво съмнение? Ще кажете, че съмнението се допуща, понеже се явяват неща, които човешкият ум не може да приеме.
5.3.1933г.
268. Истина и добро,  УС , София
Питате: „На какво се дължат съмненията?“ Съмнението произтича от една несигурност в самия човек.
19.5.1933г.
269. Разнообразието в живота,  МОК , София
Изсъхналото дърво е завършен процес; лошият човек е завършен процес; съмнението, подозрението, омразата са също завършени процеси. – „Какво да правя, като мразя?“ – Ще излезеш от завършените процеси и ще влезеш в незавършените.
269.2 Разнообразието в живота ( втори вариант )
Изсъхналото дърво е завършен процес, лошият човек е завършен процес, съмнението, подозрението, омразата са също завършени процеси.
7.6.1933г.
270. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Омразата, съмнението, това са влияния от хората.
Изхвърли съмнението вън от себе си.
18.10.1933г.
271. Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК , София
За мене съмнението е общо.
8.11.1933г.
272. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Съмнението се ражда при голямата любов.
Съмнението, богатството идат при несигурната любов.
31.1.1934г.
273. Съществените правила, ООК , София
Сега съмнението е неизбежно.
Но питам, кой е онзи, който до сега не се е усъмнил? Съмнението ще дойде. В каквато религия да живеете, съмнението все ще дойде. Тогава идва съмнението.
30.5.1934г.
274. Послушание, ООК , София
Съмнението и то показва вътрешен недоимък.
12.8.1934г.
275. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
За да се освободи от съмнението в себе си, човек трябва правилно да мисли.
16.9.1934г.
276. Вярата и новото (Вярата и Небето), УС , Мусала
Писанието казва: „Когато постоянствуваме в молитвата си, Бог винаги отговаря на молитвата!“ Бог казва: „Когато Ме потърсите от всичкото си сърце, ще ви се изявя.“ Но някога ни бави: година–две минават, ти се обезсърчиш и казваш: „Туй няма да бъде“ и дойде съмнението вътре у тебе.
23.9.1934г.
277. Призоваха Исуса,  НБ , Русе
На същото основание, много нещастия в живота произтичат от онази вътрешна алчност, от онази ненаситност в човека, която ражда съмнението и ред отрицателни прояви в него.
7.10.1934г.
278. Посвещения в живота,  УС , София
278.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Как ще се освободите от влиянието на змията, от хитрата змия? Та съмнението, което прониква във вас, – колцина от вас имате една положителна опитност? Много малка опитност имате.
5.12.1934г.
279. Веселие и радост, ООК , София
Съмнението е суха почва, колебанието е суха почва.
Съмнението е противоположно на вярата, то е отрицателната страна. Съмнението е сянка на вярата. Съмнението произтича от човешкия живот. Следователно съмнението произтича от човешкия свят, а пък вярата произхожда от Божествения свят.
Та съмнението произтича от човешкия свят, а вярата произтича от Божествения свят.
9.12.1934г.
280. Добри вести, НБ , София
Ако човек се върне от онзи свят в този, пак ще се яви съмнението в него.
20.1.1935г.
281. Плод стократен,  НБ , София
Има бомби на гнева, на неверието, на съмнението, на ревността, на учеността и като запалите една от тези бомби, тя непременно ще произведе своя резултат.
27.1.1935г.
282. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
Съмнението винаги ще дойде. Съмнението неизбежно ще дойде. Но понеже хората сега не живеят в този свят, те не могат да се освободят от съмнението.
6.2.1935г.
283. Естественото положение на човешката душа, ООК , София
Например как ще лекуваш съмнението? Съмнението може да бъде от материален характер, а може да бъде от характер на чувствата или от характер на мисловния свят. Как ще си въздействате сега, за да не се съмнявате? Не че е лошо да се съмняваш, но някой път съмнението може да се обърне на цяло терзание вътре.
Тогава ще пишете върху темата за следващия път, „Как се справям аз със съмнението”. Всеки един от вас да каже едно правило, как той се справя със съмнението. Съмнението у човека се проявява всякога, когато се наруши равновесието между неговия ум и неговото сърце. Когато ти търсиш своето щастие вън от себе си, а не в себе си, има възможност да се роди съмнението.
Следователно трябва да си възвърнеш да търсиш своето щастие в себе си, за да избегнеш съмнението. Изпърво едно съмнение в лека форма, после в по-силна форма и после в такава силна форма, че да не можеш да се справиш лесно със съмнението.
10.2.1935г.
284. Отдалечаване и приближаване,  УС , София
Съмнението, подозрението, неразположението са сенки.
284.2 Отдалечаване и приближаване ( втори вариант )
Съмнението, подозрението, неразположението са сенки.
24.2.1935г.
285. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
С това не искам да ви упреквам, но казвам: Колко много сте се отдалечили от тази вътрешна връзка! Колко много се е увеличило у вас съмнението.
6.3.1935г.
286. Законът на помагането, ООК , София
И ако дойде съмнението, ти губиш.
15.3.1935г.
287. Най-младият в света,  МОК , София
То е едно състояние, когато в съзнанието ти съмнението съвършено не трябва да идва.
287.2 Най-младият в света ( втори вариант )
То е едно състояние, когато в съзнанието ти съмнението съвършено не трябва да идва; когато няма в съзнанието ти нито сянка от колебание.
28.4.1935г.
288. Един от дванадесетте,  НБ , София
После ще дойде съмнението.
28.4.1935г.
289. Трите врати,  УС , София
Любовта не може да вирее при съмнението.
23.6.1935г.
290. Човек и природа,  УС , София
290.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
Но когато съмнението изчезне, когато колебанието изчезне, работите стават.
21.7.1935г.
291. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Защо? – Защото неверието и съмнението толкова са се врязали в душата на човека, че той обръща внимание повече на външните работи, отколкото на вътрешните.
28.7.1935г.
292. Положителни качества,  УС , София
292.2 Не лъжете себе си ( втори вариант )
Какво може да ви допринесе сръднята? Някой от вас е приел на гости съмнението.
25.8.1935г.
293. Сочни храни, СБ , РБ , 7-те езера
И тъй, истинското убеждение абсолютно изключва от себе си съмнението, колебанието, нерешителността. Прегледайте вашите убеждения и вижте, влиза ли в тях съмнението като присъщ елемент. Ако съмнението отсъства, вашето убеждение е абсолютно и смело можете да го приложите.
1.9.1935г.
294. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
Щом в любовта ви се вмъкне сянката на съмнението, на колебанието, на страха, веднага ще се намерите пред страдания и противоречия.
29.9.1935г.
295. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
295.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Където се проявява съмнението, подозрението, недоверието и страхът, там е тщеславието.
3.11.1935г.
296. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Запример съмнението, омразата проникват в човешката душа, но вие не може да си обясните произхода на тези противоречия, на тия отрицателни състояния за вас.
18.12.1935г.
297. Добре е, ООК , София
На какво се дължи съмнението? Може да ме е страх, съмнявам се, че може да ме оберат.
16.2.1936г.
298. Знайното и незнайното,  НБ , София
Господ казва: Яж от този хляб и остави съмнението настрана.
20.3.1936г.
299. Самовъзпитание,  МОК , София
Сега вие се пазете от съмнението, понеже съмнението е един процес, който унищожава нещата. Съмнението е на място, но трябва да знаете как да употребите съмнението. Къде трябва да се употреби съмнението? – При лъжата. Съмнението при лъжата, при неправдата трябва да се употреби съмнението. Съмнението не разрешава въпроса. Съмнението разрешава въпроса за лъжата. Аз не изключвам съмнението. Съмнението е един закон.
Ти си научил пътя на съмнението, намерил си лъжата.
29.3.1936г.
300. Да се възприеме Словото, УС , София
300.2 Възприемане на словото ( втори вариант )
Недоволството, съмнението, подозрението, завистта са стари навици, които причиняват разрушения.
5.7.1936г.
301. Идете в Галилея,  НБ , София
Съмнението води към придобиване на вътрешно знание.
6.9.1936г.
302. Слепороденият човек, УС , София
302.2 Сляпороденият ( втори вариант )
Ревността, съмнението събуждат човешкия ум.
27.9.1936г.
303. Той създава,  УС , София
Страданието, подозрението, съмнението, завистта се дължат на недоимък на Любов. Любовта носи новата философия на живота. – Как се лекува съмнението? – С вяра. – „Нищо не става с вяра.“ – Със сегашната човешка вяра нищо не става, но с абсолютната вяра, която Духът носи, всичко става.
303.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
Съмнението иде от недоимък; незнанието, злобата все иде от недоимък на Любов. Дай му ти от Любовта, като дойде да се изпълни, тя злобата изчезва, дойде знанието, а съмнението и всички тия неща изчезват. Е, как се лекува съмнението? Научи се да вярваш! Казваш: Не става тази работа с вяра.
15.1.1937г.
304. Гладни и сити. Единение и разединение,  МОК , София
Казвате: „Това така ли е?“ – Идва съмнението.
304.2 Гладни и сити – единение и разединение ( втори вариант )
Казвате: “Това така ли е?” Идва съмнението.
24.1.1937г.
305. Конкретното в Любовта,  УС , София
Каквото и да правите, не допущайте съмнението и подозрението в себе си.
305.2 Конкретното в Любовта ( втори вариант )
Но казвам, каквото и да правите, не допущайте съмнението и подозрението в себе си. Може да дойде съмнението в ума ви, може да дойде подозрението, но в съзнанието си, в душата си, не допущайте никакви противоречия.
5.2.1937г.
306. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Съмняваш се; запитай се какво ще ти даде съмнението.
306.2 Естествена хладина и топлина ( втори вариант )
Разсърдиш се, какво ще ти даде сръднята? Съмняваш се, какво ще ти даде съмнението? Ако не вървят работите ти, попитай се, защо не ти вървят работите.
7.2.1937г.
307. Разумният човек,  НБ , София
Ние сме хора на съмнението.
26.2.1937г.
308. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Съмнението, подозрението, маловерието, страхът – всички те са такива отрицателни величина, в които ще турите една запетая. „Неверие“ – турете запетая след „не“ и ще стане „верие“. „Обезсърчение“ – турете запетая след „без“ и ще стане „сърчен“.
308.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
Съмнението, подозрението, маловерието, страхът, са такива отрицателни величини, в които ще туряте една запетая.
18.4.1937г.
309. Истина и благост,  УС , София
Каква вяра е тая, която допуща съмнението? – Имам търпение. – Имаш търпение, но лесно избухваш.
2.5.1937г.
310. Както Бог мисли и прави,  УС , София
След това му казах: Сега ще бъдеш внимателен, да не допуснеш съмнението в себе си.
9.5.1937г.
311. Единият и многото,  УС , София
311.2 Единият и многото ( втори вариант )
Като говоря по някой път, иде съмнението.
25.7.1937г.
312. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
Колкото и да се пази човек, подозрението, съмнението, ревността все ще проникнат в него.
28.7.1937г.
313. Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Запример, съмнението е едно противоречие. Как се справя човек със съмнението? За да се справи със съмнението си, човек трябва да има вяра, която да почива на законите на реалното и на идеалното, т. е. на законите на ума и на сърцето. Човек може да се справи със съмнението, само когато се движи в тия два свята. Съмнението неизбежно ще дойде в човека, но за да се справи с него, той трябва да разбира законите на своето сърце и на своя ум.
Как влиза съмнението в човешкия ум? – Много просто! Един човек влиза в една банка, отива при касиера да вземе известна сума. В първия случай съмнението няма да дойде, но във втория случай ще дойде.
313.2 Реалното и идеалното ( втори вариант )
Как ще лекувате съмнението? Съмнението е един вид най-малкото обезверяване. И не трябва да разрешаваш съмнението извън твоето сърдце и извън твоя ум.
Съмнението може да дойде. А пък съмнението ти може да е вярно или невярно.
11.8.1937г.
314. Път и възможности, СБ , РБ , 7-те езера
Само онзи може да свидетелства за Истината, който се е освободил от недоволството, от съмнението, от омразата – от всичко отрицателно.
12.9.1937г.
315. Доброта и справедливост,  НБ , София
Казвам: Първото нещо, съмнението влиза и ние нарушаваме Божествения закон.
Някой път във вас се заражда съмнението как ли ще свършите живота си на Земята.
10.10.1937г.
316. Да видят,  УС , София
Всяка радост, която не може да погълне скръбта, не е истинска радост; всяка вяра, която не поглъща съмнението, не е истинска. Силна вяра е тази, която поглъща съмнението.
27.10.1937г.
317. Мястото на възвишеното и обикновеното в живота, ООК , София
За да вървите напред, вие трябва да изхвърлите съмнението в себе си.
12.12.1937г.
318. Трите пътя, УС , София
Има криви линии на скарването, на съмнението, на безверието, на скъперничеството.
6.3.1938г.
319. Радвайте се и веселете се,  НБ , София
Чух гласа на Бога: „Където и да си, аз за тебе мисля“ и до вечерта моите работи се оправиха и в душата ми не остана сянка от съмнението.
29.4.1938г.
320. Една основна идея,  МОК , София
Той никога не се съмнява, съмнението не влиза в ума му.
13.11.1938г.
321. Ще дойдем,  НБ , София
Когато изучавате законите на любовта, там съмнението няма място.
11.1.1939г.
322. Правилно разбиране, ООК , София
За пример вземете един човек, щом влезе в духовния свят и щом си на земята, съмнението в душата ти не може да влезе.
18.1.1939г.
323. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
Искате да живеете без съмнението, да не дойде съмнението и то е невъзможно.
25.1.1939г.
324. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Ще дойде съмнението, ще кажете: „Искат да ни занимават се с празни работи.
12.2.1939г.
325. Жената самарянка,  НБ , София
Ако допущате съмнението, ще проверите.
19.3.1939г.
326. Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ , София
И това, което аз ви говоря, не говоря аз, но Отец ми, който живее в мене.“ Представете си, че понякога у вас се явява съмнението. Съмнението винаги върви подир любовта. Любовта носи съмнението като сянка подир себе си. Докато лицето на човека е осветено, съмнението всякога идва зад гърба му. И човекът не забелязва, как се подава на съмнението. И той започва да се съмнява в онзи човек, който някога го е обичал и си казва: „Дали наистина този човек ме обича или има някакъв интерес?“ Съмнението всякога прониква в човешкия ум. Едно от двете е вярно – или съмнението или положителното.
2.7.1939г.
327. Новата любов,  УС , София
Мъчи те мъчнотия – съмнението.
23.7.1939г.
328. Любов и почитание, СБ , РБ , 7-те езера
Велико нещо е самоотричането! Ако се отрече от виното, пияницата печели; ако се отрече от несправедливото си богатство, човек печели; ако се отрече от насилието, човек печели; ако се отрече от болестите, човек печели; ако се отрече от безверието, от съмнението, от подозрението, от всички отрицателни мисли и чувства, човек пак печели.
23.7.1939г.
329. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
329.2 През вратата на Любовта ( втори вариант )
Също така при обезсърчението, съмнението, също така и обнадеждаването.
13.8.1939г.
330. Вечният живот, СБ , РБ , 7-те езера
Не се давете в съмнението си, защото ще се намерите в дълбочините му, отдето мъчно ще излезете. Който не вярва в Бога, той сам се дави в съмнението си.
330.2 Вечният живот ( втори вариант )
Извадете сами съмнението вънка от себе си. Не се давете в съмнението си. Защото всеки човек, който не вярва, се дави в съмнението.
1.10.1939г.
331. Двама господари,  НБ , София
Съмнението е на място само ако се съмняваш в това, което вярваш, за да го провериш.
5.11.1939г.
332. Призова учениците Си,  НБ , София
Дадете ли път на съмнението, веднага ще дойдат и нещастията в живота ви.
3.12.1939г.
333. Победата на доброто,  УС , София
И ще я пита сутрин: „Къде ходи?“ – „Че къде ще ходя?“ – „Не, ти си измъкнала краката си и после пак си ги турила, за да ме лъжеш.“ Съмнението у човека е едно унаследено качество.
10.12.1939г.
334. Посещение на Бога. Работа и учение,  УС , София
И Бог всякога, като идва при нас ни прави красиви, но като си замине и дойде съмнението, пак погрознява човек.
24.12.1939г.
335. Акаш и прана,  НБ , София
Когато лекувате, не трябва да допущате съмнението в себе си.
3.4.1940г.
336. Влюбване и любов, ООК , София
Но да допуснем, че ти се съмняваш в себе си – какво добиваш в съмнението? Човек може да се съмнява в своя ум, човек може да се съмнява в своето сърце, пък може да се съмнява и в своето тяло.
14.7.1940г.
337. Верен и истинен,  НБ , София
Туй е съмнението, което съвременните хора имат. Аз чета съмнението, чета мислите на хората.
23.7.1940г.
338. Правила на Любовта, СБ , РБ , Мусала
Щом дойде съмнението, с него заедно идва и мъчението. Съмнението показва, че любовта не е чиста, има нещо користно в нея.
28.8.1940г.
339. Учение и служение, СБ , РБ , София
Има смисъл човек да се отрече от непоносимия си товар, от съмнението, от скръбта, която го измъчва, от безсилието и т.н.
4.9.1940г.
340. Закон за дишането, СБ , РБ , София
Съмнението, подозрението са умствени микроби. Ето защо, не допускайте съмнението в себе си, да хване дълбоки корени. Щом в ума ви дойде съмнението, че някой от близките ви не ви обича, веднага премерете врата си. Сложете съмнението далеч от вас, ако искате да не боледувате.
3.1.1941г.
341. Превъзмогване,  МОК , София
Съмнението според мене е непълно горение.
5.2.1941г.
342. Учение и служение, ООК , София
Въ васъ може да влѣзе съмнението: „Дали ще ги посѣе?“ Въ Божествения свѣтъ нѣщата другояче седятъ.
342.2 Учение и служене ( втори вариант )
Във вас може да влезе съмнението:”Дали ще ги посее?” В Божествения свят нещата другояче седят.
20.4.1941г.
343. Трите извора,  УС , София
Сега често боли ви зъбът, дойде някоя хубава мисъл и болката престане: дойде съмнението, пак дойде болката.
29.6.1941г.
344. И рече им,  НБ , София
Съмнението разединява хората, любовта ги обединява.
31.8.1941г.
345. Служение с Любов, СБ , УС , София
Щом Любовта ви напусне, веднага идват мъчението, съмнението, лъжата, злото и т.н.
7.9.1941г.
346. Което не е, УС , СБ , София
Следователно съмнението има място само в човешкия свят, но не и в Божествения.
10.9.1941г.
347. Възелът, СБ , София
Дойде ли съмнението и колебанието в него, той е изгубил оригинала и чете някой превод, в който непременно има грешки.
21.9.1941г.
348. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
Абсолютно трябва да изключим съмнението.
348.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Абсолютно трябва да изключим съмнението.
Новият живот изключва съмнението, подозрението, лъжата.
19.11.1941г.
349. Повече спокойствие, ООК , София
В Евангелието има правила как да се премахне съмнението.
30.11.1941г.
350. Роденият,  НБ , София
Всяка силна вяра изключва съмнението.
7.12.1941г.
351. Мнозина звани,  НБ , София
Всеки ден за малки радости иде съмнението, съмнения, които не са правдоподобни за човешкия ум и човешкото сърце.
Сега съмнението е на вратата.
22.2.1942г.
352. Човешката душа,  НБ , София
Съмнението като дойде, да не ръждясва при съмнението.
25.2.1942г.
353. Нови насоки, ООК , София
Страданието е неразбрана любов, мъчението е неразбрана любов, съмнението е неразбрана любов.
5.4.1942г.
354. Бъди верен,  НБ , София
Съмнението дойде, дръж ерендето.
26.7.1942г.
355. Ще ти въздаде,  НБ , София
После във вас, съвременните хора, влиза съмнението, има ли Господ или няма Господ.
5.8.1942г.
356. Ценни добродетели, СБ , РБ , София
Турете далеч от себе си съмнението и работете. Действието на съмнението за човека е подобно на въздух, който лекарят, по невнимание, допуща при вкарване на кръв в болния. На същото основание, казвам: Влезе ли съмнението в човека, той е изложен на големи мъчнотии и страдания. Съмнението е един от опасните паразити, който се размножава бързо.
26.8.1942г.
357. Устойчиви връзки, СБ , РБ , София
Бог ли допуща недоволството, съмнението и подозрението? Той ли кара човека да се гневи, да не иска да работи и да учи?
19.2.1943г.
358. Дълги и къси вълни,  МОК , София
И щом изчезне съмнението, слънцето показва първия лъч.
И като изчезне и последният лъч, съмнението вече почва да се ражда. Щом съмнението идва, да знаете, че слънцето е залязло и после ще дойде второ съмнение, трето съмнение, четвърто съмнение, пето, шесто и пр.
9.5.1943г.
359. Четирите закона, НБ , София
Подозрението и съмнението пораждат органически болести.
12.9.1943г.
360. Извор на любовта, СБ , РБ , София
Проявете вярата, за да се справите със съмнението.
12.7.1944г.
361. Той иде!, ИБ , ПС , Мърчаево
Ако знаеш какво нещо е болестта, какво се ползуваш? Ако знаеш какво нещо е сиромашията, какво се ползуваш? Ако знаеш какво нещо е смъртта, какво се ползуваш? Ако знаеш какво е гневът, съмнението, алчността, какво ви ползуват? – Те са нереални работи.
361.2 Той иде ( втори вариант )
Ако знаеш, какво нещо с гневът, съмнението, алчността, нищо не се ползваш.
Ако свършиш всички университети, пак няма да знаеш, как да се подмладиш, пак няма да знаеш, как да се освободиш от съмнението.
25.8.1944г.
362. Поливане, ИБ , ПС , в.Острец
Като дойде съмнението, не го пъдете.
28.8.1944г.
363. Сянка и реалност, ИБ , ПС , х.Еделвайс
Съмнението ще дойде, не е грях, но всякога трябва да държим съмнението отвън, да не го приемаме вътре. Щом приемем съмнението, то трябва да стане вяра.
363.2 Сянка и реалност ( втори вариант )
Съмнението неизбежно ще дойде, но трябва да остане отвън. Не приемай съмнението вътре в себе си.
12.11.1944г.
364. Като малките деца, ИБ , ПС , София
Съмнението е стара работа.
364.2 Като децата ( втори вариант )
Съмнението е работа, която съществува от векове.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.