Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.3.1928г.
1. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Защо главата на сфинкса е човешка, какви са гърдите му?
Казвам: още от най-старо време всички адепти са търсили загадката на сфинкса.
Ние виждаме, че главата на сфинкса е човешка – значи умът се е освободил от животинското влияние, затова той ще даде методи и начини за възпитанието на човека.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.