Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


20.1.1911г.
1. Канарата и дървото, ИБ , В.Търново
Религията не е резултат на страха.
1.11.1914г.
2. Страхът, НБ , София
Като е работило в органическия свят с хиляди години, това чувство е направило хората и животните роби на страха. На много животни краката са станали дълги вследствие на страха.
Съвремените учени хора казват, че религията е произлязла от страха.
Това е отрицателната форма на страха.
Ако се страхувате, всички духове на страха ще бъдат около вас.
15.11.1914г.
3. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Нека се освободим от страха, нека си турим за девиз да говорим истината поне пред Бога.
15.10.1916г.
4. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Защо се страхуваш от двойката? Казано е в Писанието: „Любовта изпъжда страха навън".
4.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Защо се страхуваш от двойката? Казано е в Писанието: „Любовта изпъжда страха навън.
22.10.1916г.
5. Да я не пия ли?,  НБ , София
Каква философия се крие в това? В страха човек си представя нещата такива, каквито не са.
28.1.1917г.
6. Все що е писано,  НБ , София
6.2 Все що е писано ( втори вариант )
От страх, можеш да дадеш вид, че обичаш някого, но щом се махне причината, която произвежда страха, омразата се увеличава. Любовта изключва страха, обаче, безлюбието, омразата раждат страха.
18.2.1917г.
7. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
7.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Изненадано от удара, кучето почнало да бяга и в страха си изпуснало хляба.
8.4.1917г.
8. Яков и Исав,  НБ , София
Всеки трябва да се грижи за своето индивидуално развитие, да дава ход на добрите си мисли и желания, като постепенно се освобождава от страха.
20.5.1917г.
9. Доброто съкровище,  НБ , София
9.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Най-първо отхвърлете отъ себе си старитѣ прѣдубѣждения, да изхвърлите страха, да не се боите, че този или онзи човѣкъ ще ви излъже.
18.8.1918г.
10. Погледна Петра,  НБ , София
Желая ви да бъдете смели и решителни, да изпъдите страха и малодушието навън.
10.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Желая ви да бѫдете смѣли и решителни, да изпѫдите страха и малодушието навънъ.
20.10.1918г.
11. Дух Господен,  НБ , София
Микробите, които днес тровят човешкия организъм, не са нищо друго, освен отровата на страха, на омразата, които говедата, кокошките, агънцата са изпитали към човека, когато ги е клал и убивал.
11.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Микробитѣ, които днесъ тровятъ човѣшкия организъмъ, не сѫ нищо друго, освенъ отровата на страха, на омразата, които говедата, кокошкитѣ, агънцата сѫ изпитали къмъ човѣка, когато ги е клалъ и убивалъ. — Възможно ли е това? — Възможно е.
22.6.1919г.
12. Малкият закон,  НБ , София
12.2 Малкият закон ( втори вариант )
Това е механическото изпълнение на този закон, когато пред силата на страха от стражари, пред страха от бой, ние го изпълняваме.
22.8.1919г.
13. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Користолюбието е родено от страха. Господ дава възможност на користолюбивите да изпитат страха, като пуска техните врагове да ги гонят.
8.1.1920г.
14. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
„Излязоха скоро от гроба със страх и радост голяма.” Не се стремете да се освободите от страха, но заместете го, с радост. Като внесете радостта в страха, ще се образува едно съединение.
14.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Не се стремете да се освободите от страха, но заместете го с радост. Като внесете радостта в страха, ще се образува едно съединение.
26.2.1920г.
15. Великата майка, ИБ , БС , София
Страхът представлява една четиридесета от сегашния живот, тъй щото отношението спрямо страха трябва да бъде едно към четиридесет.
7.3.1920г.
16. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Така и израилският народ излезе от Египет – културна страна, и отиде в пустинята, дето прекара цели 40 години. – Защо? – За да премахне страха от себе си.
25.4.1920г.
17. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Робството е обосновано на страха и върху този страх почиват всички съвременни учения, от памтивека и досега, до новото учение, учение на приятелството.
12.7.1920г.
18. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
Любовта не познава страха.
17.9.1920г.
19. Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ , В.Търново
Ако искате да махнете жестокостта, махнете страха.
1.5.1921г.
20. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Най-голямата част от престъпленията се дължи на страха. Който иска да бъде герой, трябва да изпъди страха от сърцето си.
20.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Човѣкътъ, който съдържа тѣзи три принципа, казва: „Идете извѣстете на братята ми да идатъ въ Галилея и тамъ ще ме видятъ.“ Казва се: „Не бойте се.“ На какво се дължи страха? – На изневѣрване.
Тогава лѣкътъ за страха е любовьта. Той е една уловка, една слабость за човѣшкия характеръ и 99% отъ прѣстѫпленията се дължатъ на страха.
5.6.1921г.
21. Ангелът отговори,  НБ , София
Тяхната деликатност, разумност се дължи пак на страха.
1.1.1922г.
22. Сродни души,  ИБ , София
Затова човек трябва да се освободи от страха. Дръжте страха в себе си, като предмет за изучаване.
1.3.1922г.
23. Страх и безстрашие, МОК , София
Обаче не смесвайте страха с предпазливостта.
Сега ще представя три животни, които символизират страха.
Защото много хора са смели в живота под влиянието на страха. Значи енергиите на страха предизвикват в човека особени психически състояния, които се отразяват на сърцето, като особено трепване, при което лицето побледнява.
23.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Някои казват: „Да бъдеш много смел!“ Но някой път смелостта се дължи на страха.
Ако ти тупка сърцето, може за Любовта, да говориш каквото си искаш, тя е непознаваема; не казвам да направиш сърцето да не тупа, но при страха има едно особено трепкане. Това са енергии, които предизвикват точно определени психически състояния, проявяващи се на лицето, като трепвания, побледняване, събиране на кръвта навътре, и след туй има разширение на кръвта, излизане навън; защото, след страха се ражда и гневът.
9.3.1922г.
24. Четирите правила, ООК , София
Ако някой по-смел от вас си тури ръката на известна част на главата ви, там, дето е центърът на страха, веднага ще отнеме съответната енергия и страхът ви ще изчезне.
24.2 Важни правила ( втори вариант )
Достатъчно е някой смел човек да сложи ръката си на главата ви, дето е центърът на страха, за да отнеме съответната енергия, и страхът ви ще изчезне. И обратно: ако страхлив човек сложи ръката си върху същия център на някого, той ще му предаде енергиите на страха.
30.3.1922г.
25. Три разряда ученици, ООК , София
25.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Затова той трябва да се справи със страха, да стане безстрашлив.
19.4.1922г.
26. Разбор на думи, МОК , София
И когато обичате тази истина, тя ще ви избави от сегашното състояние на страха и лъжата.
26.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Като намерите Истината, трябва да я обикнете; като я обикнете, тя ще ви избави от страха и от лъжата.
26.4.1922г.
27. Проява на кармическия закон, МОК , София
Тя казва: От мен да замине плюенето и страха, който ще ви внуши.
10.5.1922г.
28. Закон на енергията, МОК , София
Но недоволството ще носи съмнението, страха, и двамата ще се съмняват, ще се боят един от друг, ще се боят.
24.5.1922г.
29. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
Не можете да си обясните къде сте; значи, че бяхте в стаята, но сега не сте, а сте на друго място; как е станал този преход? Реалността, която не може да си обясните, заражда страха. Сега аз ви задавам само две причини, за да знаете как да превръщате страха.
Следователно, времето и пространството се обуславят от съзнанието; туй е извън времето и пространството; извън въпроса на противоречието; извън съмнението и страха.
29.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Вниманието, предпазливостта, благоразумието са контрасти на страха. Когато страхът е взел надмощие в човека, тогава той проявява конвулсии, неправилни движения на ръцете, на краката - при това положение ще регулирате страха с портокаловите лъчи.
Между съмнението и страха има известна аналогия.
Същото може да се каже и за страха - може ли да се страхува човек, ако нищо не вижда? Значи човек може да се страхува само от това, което вижда; той може да се страхува от това, което не разбира, което не може да си обясни - само необяснените, тайнствените неща създават страх у човека. Реалността, в която се намирате сега, създава страх у вас и за да се освободите от страха, трябва да започнете да мислите как и по какъв начин е станало вашето преместване; щом намерите причината и си обясните това явление, страхът ще изчезне.
За да се освободите от страха и съмнението, както и от други отрицателни черти в себе си, вие трябва да работите - в това отношение окултната школа разполага с ред методи за работа на ученика върху себе си.
Съзнанието е извън времето и пространството, извън противоречията, извън страха и съмнението.
26.5.1922г.
30. По пътя, ООК , Витоша
30.2 Правият път ( втори вариант )
За да се справите със страха, трябва да го извадите вън от себе си, а на негово място да сложите Любовта. Като изучавате проявите на страха, ще видите, че той не се явява там, където Божествената Любов не действа, или на мястото, където се прекъсва. Проявявайте навсякъде Любовта, за да държите страха вън от себе си.
Затова, именно, се дават задачи на учениците, да се калят, да се справят със страха, да усилят вярата си.
7.6.1922г.
31. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
31.2 Мисъл, чувство и действие ( втори вариант )
Този опит има за цел да ви освободи от страха, от мисълта за утрешния ден; вие трябва да разчитате на онзи велик закон в света, който регулира всички неща.
5.7.1922г.
32. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
Съвестта у човека се явява заместница на страха. Ще превърнете страха в съвест! Тогава ще се породи разум, разсъждение.
32.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Едновременно със страха, в него изпъква честолюбието му, че той не може да се повдигне, че остава назад от всички хора; слабата му надежда пък го обезсърчава, и той изпада в мрачно състояние, в песимизъм. Щом превърнете страха в съвест, веднага ще дойде разума, разсъдъка.
Страхът създава във въображението на човека образи на препятствия, на спънки, които той не може да преодолее; едновременно със страха в него изпъква честолюбието му - че той не може да се повдигне, че остава назад от всички хора; слабата му надежда пък го обезсърчава и той изпада в мрачно състояние, в песимизъм; песимизмът пък ражда в него ред отрицателни качества - лукавство, хитрост, завист, омраза. Щом превърнете страха в съвест, веднага ще дойде разумът, разсъдъкът - при това положение вече може да се говори за право.
21.8.1922г.
33. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Но в Духовния свят за страха няма място. Да премахнем страха от физическия свят, значи да създадем една анархия – да развалим Духовния свят. И тъй, ще турим страха във физическия свят, ще му кажем: „Тук ти е мястото.“ Любовта ще турим в Духовния свят. А сега сме турили страха в Духовния свят, Любовта във физическия – сега е с главата надолу.
В старо време страха са премахвали с пост. Най-първо ще лекувате страха на физическото поле с пост.
Първият начин за лекуване на страха е следният – ще постиш; и ако този пост не ти е дал урок, тогава пак ще постиш и ще повикаш един беден човек: от пътя ще го вземеш, ще седнеш с него на трапезата и ще му дадеш твоето ядене.
22.8.1922г.
34. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Е, кои са причините за страха? Може би, когато вие сте били заченати, майка ви да се е уплашила от някоя котка и тя да е станала причина да се яви у вас страх.
24.8.1922г.
35. Живот вечен, СБ , В.Търново
Е, кое е по-добре: пред Любовта ли да стоиш, или пред страха? – Пред Любовта, разбира се.
10.9.1922г.
36. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
36.2 Вратата на овцете ( втори вариант )
Казано е в Писанието: „Любовта изпъжда страха навън."
8.10.1922г.
37. Обичен и скъп, НБ , София
37.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Вие вече не сте господар на вашите чувства, вие сте под влиянието на страха.
22.11.1922г.
38. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Пасивният гняв ражда страха, а активният ражда отмъщението.
29.11.1922г.
39. Единство на съзнанието,  МОК , София
Задните крака на заека са се удължили вследствие на страха.
13.12.1922г.
40. Закон за съотношения,  МОК , София
Ако това чувство не е развито в него, то трябва да се замести със страха.
24.1.1923г.
41. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Това се дължи на страха.
За да се калите, за да преодолеете страха, излизайте вечер, в тъмна бурна нощ, във време на светкавици и гръмотевици вън от града – първо на половин километър, после на един, два и повече километра, като се стремите да запазите присъствие на духа.
5.2.1923г.
42. Малките случаи, ООК , София
Не мислете, че за страха се изисква нещо грамадно.
7.2.1923г.
43. Добри навици,  МОК , София
Значи вие не сте господар на страха в себе си, не можете да го преодолеете. В случая вие сте обсебени от страха и не можете да се освободите от него. Щом изпаднете няколко пъти под влиянието на страха и не изпълните обещанието, което сте дали на някого, вие ставате страхливи, губите вяра в себе си и по този начин си създавате лош навик.
14.2.1923г.
44. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
С тези думи той изказва страха си от съмнението.
12.3.1923г.
45. Влияние на планетите, ООК , София
Туй е задачата на окултния ученик! Затуй се казва, че който победи страха, той ще влезе в царството Божие.
21.3.1923г.
46. Бяла и черна светлина,  МОК , София
В резюмираните лекции се говори за страха. Коя е причината за страха? Тъмнината.
11.4.1923г.
47. Житно зърно,  МОК , София
По това ще познаете къде се намира центърът на страха в човека.
29.4.1923г.
48. Живот вечен, НБ , София
Тури страха и съмнението настрана.
13.5.1923г.
49. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Животните се ръководят от страха. Центърът на съвестта в човека, т.е. различаването на правото и кривото, се развива върху центъра на страха. Значи съвестта е присадка на страха. Лъжата се ражда от страха. Сегашният век е на страха.
Той се дължи на друг недъг в тях – страха.
13.5.1923г.
50. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Щом изключва страха, тя изключва и лъжата. Лъжата е едно последствие на страха.
22.6.1923г.
51. Първичната връзка, ИБ , София
Ако запитате заека какво е научил, той ще ви каже: „Нищо друго, освен страха“.
8.7.1923г.
52. Упътване, ООК , София
Има ученици от Индия, които специално ги изпращат в Европа, за да участват на бойните полета, и с мисълта си да може да отклонят страха.
11.9.1923г.
53. Високият идеал, ООК , София
Любящият говори за Любовта, а страхливият – за страха! Кой печели в света? Който говори за Любовта ли, или който говори за страха? Умният говори за Мъдростта, а глупавият – за блудкавите работи в света.
53.2 Високият идеал ( втори вариант )
Любещият говори за любовта, страхливият - за страха. Кой от двамата печели - който говори за любовта или който говори за страха? Умният говори за мъдростта, а глупавият - за глупави работи.
18.11.1923г.
54. Гняв и страх,  МОК , София
Вие може да се натъкнете на друг един отрицателен недъг в живота – на страха. Под влиянието на страха, обратно: няма да направите такива престъпления, ще бъдете много внимателен, но ще се развие във вас лъжата, измамата, лицеприятието, подлостта и тям подобни.
Ако знаете да използвате правилно страха, той ще се превърне в елемент на благоразумие. При страха се изисква един малък плюс.
Какъв е цветът на страха? Какъв става човек, като се уплаши? – Той прибледнява, става жълт.
25.11.1923г.
55. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Според вас как можете да се освободите от страха? Аз разделям страха на три категории: физически страх, страх на чувствата и на ума и морален страх.
20.1.1924г.
56. Допреният въглен,  НБ , София
Умен човек бил той, но кое е онова нещо, което го уплашило? Можете ли да си обясните произхода на страха, отде води своето начало? – Тази велика сила, Любовта, тя е, която произвежда страха. И действително, извадете страха от който и да е човек, и той не може да стане учен.
20.1.1924г.
57. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Упражнявайте се, за да надделеете на страха.
27.2.1924г.
58. Истинско и относително знание, ООК , София
Действително ние сме възприели страха от животните. Страха трябва да го превърнем в благоразумие! Сега, като ви говорих това, какво научихте? Пак толкова знаете, колкото и по-рано, т. е. любовта у вас не е станала повече, отколкото преди.
30.3.1924г.
59. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Човек трябва да бъде смел, да владее страха, да не трепва, да бъде безстрашен човек.
6.4.1924г.
60. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
Тогава ще усетите един вътрешен мир, една вътрешна радост, че сте надделяли на страха си и Любовта е станала господар на вашето сърце.
20.4.1924г.
61. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Например, някои имат излишна енергия, която се натрупва в центъра на страха. Нека един от вас, който не е страхлив, да си тури ръката на това място, дето е центърът на страха, и той ще изчезне.
7.5.1924г.
62. Страхът, ООК , София
Вземете му парите от касата и той вече е под страха за утрешния ден.
Един ден една ученичка дойде при мен и ме запита следното: „Учителю, досега съм те запитвала големи работи, но сега искам да ми кажеш една от най-малките добродетели, които трябва да развия в себе си.“ С този неин въпрос ще отговоря на всинца ви: ще гледате да се освободите от страха. Затуй се казва в Писанието, че на страха трябва да противопоставим най-малката любов.
Засега ще гледате да се освободите от две неща: от страха и от докачането, от обидата. Ще разглеждате страха от всички положения, понеже той постоянно реагира върху вас, постоянно ви влияе. И когато ние се избавим от тази язва, от тази душевна проказа – страха, ще бъдем хора свободни. Докато страхът не е излязъл от вас, и да ви се каже Истината, вие ще я облечете пак в дрехата на страха. Щом облечете Истината в дрехата на страха, тя се покварява.
Един ден, когато се освободите от страха, и аз ще ви говоря за това.
Вие мислите, че е много лесно да изхвърлите страха вън от себе си, но трябва да го виждате навсякъде в проявите си и да умеете да се освободите от него. Отсега нататък нямаме страх.“ – Не, досега вие изучавахте само резултатите на страха, а самия страх не сте го хванали.
Той казва: „Как тъй да се засегне моето честолюбие?“ Когато е засегнат неговият ум, явява се жълтият цвят на страха. Например, казах ви, че има жълт цвят на страха, има и жълт цвят на Любовта. Казвам: във вас сега господства синият цвят на страха.
Ексцентричността е качество на страха. При сегашното състояние на хората онези, които искат да преминат от животинското към човешкото, трябва абсолютно да се освободят от страха. „Който обича майка си, баща си или имота си повече от Мене, не е за Мен достоен.“ От всичко в света хората трябва да се освободят.
Вие не можете да влезете в това възвишено състояние, докато не се освободите от страха във всичките негови прояви в живота.
11.5.1924г.
63. Напразно ме почитат,  НБ , София
Направете следния опит: Изхвърлете страха вън от себе си; бъдете тихи и спокойни и отправете ума си към Бога – Създателят на света.
25.5.1924г.
64. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Ето защо, който иска да стане истински .човек, да влезе в новата епоха, да се освободи от робството на греха, на страха, на безсмислието, на смъртта, трябва да служи на Любовта. – Как ще познаем истинската любов? – Тя ражда живота.
7.7.1924г.
65. Новото възпитание, МС , София
Запример, за да предпази животните от опасностите на живота, тя е вложила страха в тях като предпазителна мярка.
Като не знаят това, майките се стремят да освободят децата си от страха. Обаче, ако съвестта на това дете не е развита, щом се освободи от страха, то започва да върши престъпления. За да не стане престъпник, не го освобождавайте от страха преждевременно.
65.2 За възпитанието ( втори вариант )
Запример в животните, които са нейни деца, тя е турила страха, като един метод. Природата е турила страха и у децата. Майките викат разни баби да ги лекуват от страха и след като ги излекуват, те стават разбойници. Този, който изгуби страха си, той е престъпник, убийца и т.н.
7.12.1924г.
66. Великата погрешка, МОК , София
66.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Тогава към коя категория ще турите страха: към подсъзнателните, към съзнателните или към самосъзнателните сили? Когато човек хуква да бяга, той съзнава ли това?
28.12.1924г.
67. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
Ама представете си един страхлив човек, който ще изгуби присъствие, какво ще стане с него? Разбира се, всичките авиатори имат едно качество: у тях центърът на страха е по-слабо развит. Не, вие ще си представите страха: страх ви е, нищо повече. Но няма да давате место на страха си.
67.2 Закон за внушение и закон за равновесие ( втори вариант )
У всички истински авиатори центърът на страха е слабо развит. Някои хора трябва да употребяват големи усилия, да се борят против страха. Обаче като хора вие не трябва да давате място на страха. От какво произтича колебанието у човека? – Пак от страха.
4.1.1925г.
68. Насока и направление на енергията, МОК , София
68.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Ще й кажете: „Аз съм малко страхлива, искам да се каля в страха, затова правя този опит.“ Тъй ще каже ученичката, която иска да се калява, но същото ще каже и ученикът – и той ще признае, че е страхлив.
Правете тия маневри, за да надвиете страха.
7.1.1925г.
69. Проекции, ООК , София
Само че друга една сила има в света, която може да замести страха.
22.3.1925г.
70. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Сега главниятъ въпросъ е: защо не трѣбва да имаме смущения? Понеже Писанието казва, че смущението е пѫть къмъ страха, то щомъ човѣкъ почне да се смущава, страхътъ ще дойде, а щомъ дойде страхътъ, краката на човѣка се продължаватъ и той става бързоходецъ.
70.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Сега главният въпрос е: защо не трябва да имаме смущения? Понеже Писанието казва, че смущението е път към страха, то щом човек почне да се смущава, страхът ще дойде, а щом дойде страхът, краката на човека се продължават и той става бързоходец.
17.6.1925г.
71. Успоредните линии, ООК , София
Бащата и майката успели да се освободят от тях, избягали, но в страха си не забелязали, че момиченцето им не е с тях, и го изгубили.
6.7.1925г.
72. Вътрешна връзка, МС , София
Когато, обаче, вашето съзнание се пробуди, има една опасност - появяване на страха.
29.7.1925г.
73. Съвместими отношения, ООК , София
Този закон на страха всякога трябва да имате предвид.
27.8.1925г.
74. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ , В.Търново
Сега всичкото е въ страха.
74.2 Наряд и упътвания (четвъртък) (Чистотата) ( втори вариант )
Сега всичкото е в страха.
Сега всичкото зло е в страха.
15.11.1925г.
75. Заведоха Исуса, НБ , София
Защо господ създаде заека? – За да ни покаже, че страха ражда благоразумието. Той със страха си при всяка опасност мисли, наблюдава.
30.12.1925г.
76. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Ако този човек е искрен, той ще каже: „През всичкото време сърцето ми трепереше, цяла нощ се борих със страха, но молих се на Бога и благодарение на това, издържах."
Трябва ли в такъв случай човек да се вслушва в страха, който има само един глас от тия 40 гласа и да му се подчини само затова, защото той казвал, че неговият глас е меродавен? Разумът и всички останали способности в човека, които са на брой 39, трябва да кажат на страха: „Ще ни извиниш, но ние не можем да приемем твоето мнение за меродавно."
31.1.1926г.
77. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
Казано е в Писанието: „Любовта изключва страха. Вярата изключва суеверието.“ Значи Любовта ще изпъди страха от човека навън, а вярата ще внесе Светлина в неговия ум.
77.2 Простите задачи в математиката ( втори вариант )
Ще разпънеш страха.
3.2.1926г.
78. Нашето място, ООК , София
Да търсите злото и греха вън от човека, то е все едно да търсите страха вън от човека.
7.2.1926г.
79. Реални величини,  МОК , София
Тръгнал да пътува, да намери страха, за да види от какво се страхуват хората. Борил се с природни стихии, с болести, но все още не познавал страха. След това той казал: „Разбрах какво нещо е страхът.“ Какво показва този пример? – Че причината за страха може да бъде много малка.
79.2 Реалното в живота ( втори вариант )
И човек в себе си носи туй животинско чувство на страха.
4.4.1926г.
80. Групиране на сили,  МОК , София
Човек трябва да тури юлар на страха си и да започне да му удря на тъпан, да го разиграе малко. Какво виждаме днес? Наместо човек да разиграва страха, страхът разиграва човека.
80.2 Трансформиране на енергиите ( втори вариант )
Не да бъде без страх, но като има страха, той да има един юлар на страха и както мечкарят води мечката си, да си носи тъпана. Страха ще го извадиш, ще го поразиграеш.
2.5.1926г.
81. Влияние на цветовете,  МОК , София
Как се обяснява тази промяна в организма? – Със страха.
2.5.1926г.
82. Избавената душа,  НБ , София
Бог е вложил в страха една сила и ти трябва да хванеш страха, за да извадиш тази сила от него за своето самоусъвършенстване.
Някой казва: да ме освободят от страха! Няма какво да те освобождават.
26.9.1926г.
83. Посока на растене,  МОК , София
83.2 Посока и растене ( втори вариант )
Ще обуздаеш страха.
Че туй, което сега преживявате: на страха, на отчаяние, не се плашете – стара култура.
3.10.1926г.
84. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
В дадения случай, мечката е символ на страха в човека.
Значи, докато мисли, човек всякога може да се справи със страха. Запример, някой човек предприема една добра работа, но веднага се натъква на страха в себе си, че няма да успее, и я отлага. Не може ли да се справи със страха, с отчаянието си, и най-даровитият може да пропадне. Има случаи, когато обикновеният човек, при усилия да се справи със страха и мъчнотиите, които животът му създава, става велик.
17.10.1926г.
85. Любов и вяра,  МОК , София
Какво трябва да прави човек, за да преодолее в себе си страха и отвръщението от тия неща? – Ако го е страх от жаба, той трябва да прави опити, постепенно да се приближава към нея, да я пипа, да я гледа, докато привикне.
85.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Кажи: «Ще се боря с жабата.» Почнете сега тъй - приближиш се, бутнеш, дръпнеш се, бутнеш, докато най-после пипнете (Учителят прави движенията като на страхлив, който преодолява страха и отвращението, за да се доближи до жабата), добиете кураж. Щом дойдеш да не те е страх от паяк, от змия, от вълк, от мечка, ще дойдеш до страха от някоя болест.
Ако искаш да лекуваш страха си, ще намериш един по-страхлив от тебе. Ще кажеш: «Ти си бил от мен по-страхлив.» Ако искаш да се лекуваш от страха си, намери по-страхлив от теб - пред него ти ще си с орден.
20.10.1926г.
86. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Мнозина от вас са постили по четири, пет и десет дена, но какво са разбрали от поста? Постът има за цел да освободи човека от страха, че ако не яде няколко дена, ще умре от глад.
21.11.1926г.
87. Освобождаване,  МОК , София
Като вложи повече вяра, надежда и разумност, той ще се справи със страха.
87.2 Освобождаване ( втори вариант )
Казвате: «Обръща ми се коремът.» Тогава ще противодействувате на страха.
5.12.1926г.
88. Пулс,  МОК , София
88.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Добре, ако сега вие чрез този нерв на сърцето, който се нарича cardiale, въздействувате и намалите биенето на сърцето, какво ще стане, какво ще се появи? (- Апатия, меланхолия.) Добре, тогава чрез страха или чрез известна уплаха, този нерв веднага престава да контролира сърцето и то почва да бие 100, 120, 150, 160 пъти – какво се ражда сега? (- Активност.) Не, тогава има опасност, в тези бързи движения става изхабяване на сърцето, може да се изхаби.
26.12.1926г.
89. Тази притча,  НБ , София
За пример, човек трябва да изучи причините на страха. Обаче, човек не трябва да се осланя на страха. Единственото нещо, което може да избави човека от страха и да го направи силен, смел, да му се противопоставя, е да възприеме в себе си мисълта, че в света съществува една велика разумна сила, която управлява всичко.
6.2.1927г.
90. За тяхното неверство,  НБ , София
Небето се управлява от закона на Любовта, на Мъдростта и на Истината, а светът, адът – от два закона: законът на страха и законът на наказанието.
9.2.1927г.
91. Свещеният олтар, ООК , София
Ако отнемете страха, соковете на съвестта пресъхват. В почвата на страха са посадени корените на човешката съвест.
16.2.1927г.
92. Великата задача на човека, ООК , София
Който иска да преодолее страха в себе си, да надрасне своите слабости и да даде предимство на Божественото, той трябва да се ръководи по вътрешния си глас, по вътрешните закони, които представляват истински образец.
27.2.1927г.
93. Здрави връзки,  МОК , София
93.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Някои от тях изразяват страха си, някои от тях чувстват страха, но повече изпъкват и други чувства – показват се смели и решителни.
20.3.1927г.
94. Двете страни,  МОК , София
Кое е отличителното качество на заека - заекът се отличава с голям страх; благодарение на страха, който е минал от животното в човека, човек е придобил благоразумие, станал е предпазлив, съвестен.
Ако някой е бързорек, такъв да си остане -той е извор, от който водата изобилно блика; ако си бавен, тежък в речта си, ти си щерна, която има малко вода - щом имаш малко вода, бавно ще течеш и малко ще даваш; ако си страхлив, ще приложиш страха си в живота, за да развиеш благоразумие; ако си сприхав, ще прилагаш енергията си в работа, да придобиеш нещо - има коне сприхави по характер, но крайно работливи и такъв кон е за предпочитане пред кроткия, който върши малко работа.
27.3.1927г.
95. Планетни влияния,  МОК , София
95.2 Планетни влияния ( втори вариант )
За пример за страха коя планета влияе? (-Сатурн.) Зависи. (- Луната, Меркурий.) А омразата? (- Марс.) Влюбването? (- Венера.)
5.6.1927г.
96. Трениране,  МОК , София
96.2 Трениране ( втори вариант )
При страха да не се пресичат краката или да не отслабва сърцето.
29.6.1927г.
97. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Често хората изпитват голям страх, без да знаят причините за страха. Коя е причината за страха им? Че могат да счупят някой прозорец и после трябва да плащат.
25.8.1927г.
98. Великото и красивото, ООК , София
Тия смени се дължат на страха, който постепенно, бавно, но сигурно трови човека. Ето защо пазете се от страха, пазете се от омразата, пазете се от отрицателните мисли и чувства, които създават известни утайки, известни отрови в организма на човека.
6.11.1927г.
99. Психически анализи,  МОК , София
Като се страхува и не може да си обясни причините за страха, човек започва да страда. За да не се страхува без причини, човек трябва да анализира мислите си, да види къде се крие страха в тях и да го използва.
Животното се подчинява на страха, защото предчувства, че го очаква някаква опасност.
8.1.1928г.
100. Разумно ограничение,  МОК , София
Като утихне гнева, като мине страха и болестта, човек започва да мисли, да търси причината на своето състояние и по този начин сам си въздейства.
11.1.1928г.
101. Нови възгледи и методи, ООК , София
То ще усили деятелността на чувствата ви и ще събуди страха у вас.
25.1.1928г.
102. Равнодействаща сила, ООК , София
Предпазливостта трябва да предшества страха.
Следователно, за да не се подаде на страха, човек трябва да се ръководи първо от благочестието, после от благоразумието и най-после от предпазливостта. Ако се отклони от предпазливостта, ще се намери пред страха.
9.2.1928г.
103. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
За да надвият на страха в тях, на 13-то число те нарочно внасят по домовете кукумявки, бели цветя, като носители на отрицателни енергии. По този начин те искат да ги заставят да не се поддават на страха, на суеверието.
4.3.1928г.
104. Изново,  НБ , София
Питам: на какво се дължи страха? Кога се е явил страхът за пръв път? Акробатът, който върви по въже, е смел и решителен, докато пази равновесие под краката си.
20.4.1928г.
105. Будният ден,  МОК , София
Коя е причината за страха от земетресенията? Във време на земетресение се отделя голямо количество електричество. Природата е вложила страха в животните, за да ги освободи от нещастието, което би ги сполетяло при великата работа, която тя върши.
6.6.1928г.
106. Божествена светлина, ООК , София
Любовта не почива на омразата, нито на страха. Любовта изключва страха.
Какъв е произходът на страха? – Страхът е остатък от далечното минало, когато човек се е отделил от Бога, т.е. когато е скъсал връзката си с Първата Причина. За да се развие страха в него, помогнали му са големите сътресения, големите преживявания, през които е минал.
В страха влиза разсъждение, разум. В правене на доброто човек не трябва да се ръководи от страха, но от благото, което доброто ще допринесе, както за него, така и за онзи, на когото се прави.
15.6.1928г.
107. Търпение и безстрашие,  МОК , София
Прилагайте Любовта, за да се справите със страха.
За да не изпадате в неестествени състояния, работете върху себе си, за да се справите със страха.
4.7.1928г.
108. Началото на добродетелта, ООК , София
Придобиване на знание, както и изпълнение на волята Божия, не се постига под влиянието на страха или насилието.
5.9.1928г.
109. Планински върхове, ООК , София
Значи бягането е в зависимост от страха.
16.1.1929г.
110. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Вложите ли страха вътре, а любовта остане отвън, вие сте изложени на смърт.
8.2.1929г.
111. Магическата пръчица,  МОК , София
Оттук вадим заключението, че между обичта и уважението има такава връзка, каквато между силата и страха.
15.2.1929г.
112. Силата на движенията,  МОК , София
112.2 Замисъл на природата ( втори вариант )
Питам: кои са причините за страха от една змия? Някой път не е от големината на предмета, който ни плаши.
24.2.1929г.
113. Променява времената,  НБ , София
В страха, той изгубил шапката си и не могъл да я намери. Защо се плаши тогава? Вие трябва да си отговорите на въпроса, как и кога е произлязъл страха.
3.3.1929г.
114. Даде плод,  НБ , София
Когато влезе в областта на страха, и най-безстрашният човек изпитва страх.
10.3.1929г.
115. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Едно се иска от съвременните хора: те трябва да изпъдят страха, вън от себе си и да дадат място на любовта.
20.3.1929г.
116. Непреривно движение, ООК , София
116.2 Непреривно движение ( втори вариант )
I ю по закона на страха и насилието ти не може да слугуваш на Бога.
7.4.1929г.
117. Той е реченият,  НБ , София
След страха иде милосърдието.
12.4.1929г.
118. Истинска опора,  МОК , София
Всички познават страха, но има разлика между разумния и неестествения страх.
1.5.1929г.
119. Пътят на слабия и на силния, ООК , София
Чрез страха, човек ще придобие мъдрост, която ще го спаси. Обаче, пътят на страха е път за гениалните хора, за адептите, за боговете. С любовта работят малките, слабите същества, а със страха — великите същества, боговете.
5.5.1929г.
120. Ела след мене!,  НБ , София
Като бягал, богаташът искал да вземе нещо ценно от дома си, но в страха си, сам не забелязал, как взел една тиква и хукнал да бяга с нея. Казвам: Много хора имат високи идеали, но като се намерят пред страха, забравят всичко, гледат да се осигурят, и в края на краищата, виждат, че вместо ценни книжа, те държат тиква в ръцете си.
17.5.1929г.
121. Единство в живота,  МОК , София
Той мисли, чувствува, работи, прави изчисления, намира мястото на своите погрешки, на страха, и сам си помага.
28.6.1929г.
122. Светът на ограниченията ,  МОК , София
Как ще се освободите от него? За да се освободите от страха, трябва да знаете, какво представя той. Казано е, че любовта изпъжда страха навън.
122.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Да кажем, че сте съвършено страхлив човек, с какво бихте заменили страха? Вървите по пътя, падне някое камъче или лист и вие се плашите - с какво бихте заменили този страх? Страхът е като празна каруца, която върви по каменисто място - подскача и дига голям шум.
10.7.1929г.
123. Господар и слуга, ООК , Мусала
Човек трябва да се освободи от животинския страх в себе си, а да остане само със свещения страх, за който е казано, че начало на мъдростта в човека е в зависимост от страха му от Господа.
28.7.1929г.
124. Що трябва да речете,  НБ , София
Първите работят по закона на любовта, а вторите– по закона на страха. Първото условие за идване на Духа у човека е той да се е освободил от страха.
16.8.1929г.
125. На планината,  МОК , Рила
Има нещо по-високо от страха, това е съвестта.
30.8.1929г.
126. Служене, почит и обич, МОК , София
Всички велики работи, всички култури се дължат на страха. И природата използва страха.
Какво се получава от съединяването на страха и на смелостта? Като се съединят страхът и смелостта, ражда се разумността. Значи, човек става смел, когато дойде до крайния предел на страха. Той трябва да разбира проявите на страха и на смелостта.
Новото учение обединява и примирява страха със смелостта, от които се ражда разумността. Ако някой изповядва новото учение, а не може да примири страха със смелостта, омразата с любовта, той живее в старото учение, т. е. в старата култура.
Истинската любов изключва страха, тъмнината, невежеството, безсилието и смъртта от себе си.
126.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
И всичките велики работи, всички култури се дължат все на страха.
Тия двете енергии могат да се превърнат и за туй човек трябва да разбира качествата и на страха, и на смелостта.
Новото учение може да съедини страха и смелостта. Можеш от страха и смелостта да създадеш едно ново положение разумността.
11.9.1929г.
127. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Който иска да се справи със страха си, той трябва да се моли да поставят на пътя му тъкмо това, от което се страхува.
3.10.1929г.
128. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
От страха, който преживяла, станал особен обрат в нервната и система, в следствие на което тя оздравяла.
3.11.1929г.
129. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Обаче, последствията от страха са всякога лоши.
17.11.1929г.
130. Сам се опасваше,  НБ , София
Той носи страха в себе си.
29.11.1929г.
131. Природна философия,  МОК , София
Между срама и страха има известна връзка.
1.12.1929г.
132. Пасха Господня,  НБ , София
Ограниченията, които човек налага на лицето, което обича, се дължат на страха, да не би даденото лице да пострада, да се изложи на някаква опасност.
16.2.1930г.
133. Изпитай и виж,  НБ , София
Ще кажете, че съмнението се дължи на страха в човека да не се подхлъзне онзи, когото обича.
28.2.1930г.
134. Закони на доброто,  МОК , София
Какво трябва да правят, за да не заболеят? Те трябва да изпъдят страха навън. За да изпъди страха навън, човек не трябва да възприема блуждаещите мисли в себе си.
9.3.1930г.
135. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Сега ви говоря за страданията, за страха, за невежеството, без да имам пред вид вашите знания и разбирания.
16.3.1930г.
136. С благодат и истина,  НБ , София
Казано е, че любовта изпъжда страха навън. Кой човек досега е запазил живота си чрез страха? Страхливият човек, именно, губи живота си.
23.3.1930г.
137. Синове на светлината,  НБ , София
Техниката, индустрията се дължат все на страха от глад.
26.3.1930г.
138. Съзнателният живот, ООК , София
Казано е в Писанието, че Любовта изпъжда страха вън от човека.
28.3.1930г.
139. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
На мястото на страха идва любовта.
139.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
Затварянето на очите показва степента на страха. На мястото на страха ще дойде любовта.
И по страха ще знаеш колко си се отклонил? Колкото повече те е страх, толкова повече си се отклонил.
И на мястото на страха иде законът на любовта.
2.4.1930г.
140. Права мисъл, ООК , София
140.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Човек е страдал от страха, но има други, които са страдали повече.
6.4.1930г.
141. И рече Исус,  НБ , София
Тази мисъл прави човека талантлив, тя изпъжда страха вън от него. Чистотата е най-доброто оръжие против страха.
16.4.1930г.
142. Хваление, ООК , София
Обаче като чул гърба от бомбата, той се изплашил много и в страха си ударил на бяг. До този момент той се чувствал слаб, немощен, не могъл да ходи, а под влиянието на страха той могъл да извърви няколко километра път с тичане.
142.2 Хваление ( втори вариант )
Обаче, като чул гърма от бомбата, той се изплашил много и в страха си ударил на бяг. До този момент той се чувствал слаб, немощен, не могъл да ходи, а под влиянието на страха той могъл да извърви няколко километра път с тичане.
20.4.1930г.
143. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Единствената сила в света, която не познава страха, е любовта.
Ако туберкулозният може да се освободи от страха и подозрението, болестта му ще го напусне. — Защо? — Защото туберкулозата е болест главно на чувствата. Докато човек държи в себе си страха и подозрението, дробовете и сърцето му постоянно ще се свиват.
27.4.1930г.
144. Доведете ми го тук,  НБ , София
Питам: каква философия може да има при такова преувеличаване на фактите? Каква философия може да съществува при страха, на който хората се подават? Благодарение на големия страх, мнозина заболяват от неврастения.
25.6.1930г.
145. Закон и принцип, ООК , София
145.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Запример каква е разликата между страха и обичта? Те са неща, които се изключват.
29.6.1930г.
146. Близо е лятото,  НБ , София
Турете страха настрана и кажете в себе си: „Близо е лятото”.
11.7.1930г.
147. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
147.2 Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека ( втори вариант )
Какво е предназначението на страха? Предназначението на страха у животните е било, понеже те са лакоми.
14.7.1930г.
148. Чрез Него стана, МС , София
Ако пък главата на някой човек зад ушите е несъразмерно развита в сравнение с другите й центрове, у такъв човек е силно развито чувството на страха, както у животните.
15.8.1930г.
149. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
149.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Запример вземете сега страха.
19.8.1930г.
150. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Оставете страха настрана. Някой казва: „Какво да правим със страха?“ Вашите напреднали братя казват: „Ако се занимавате с Любовта, страхът ще излезе навън.“ – „Какво да правим с лъжата?“ – „Занимавайте се с Истината!“ – „Какво да правим с глупостта?“ – „Занимавайте се с Мъдростта!“ Напредналите братя ви поздравяват с думите: „Ако искате да бъдете свободни, занимавайте се с Любовта, с Мъдростта и с Истината!“
14.9.1930г.
151. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Значи, страхът от боата измества страха от болестта.
26.9.1930г.
152. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
За да го разбере и проучи, човек се нуждае от чиста и права мисъл, която изключва страха подозрението, съмнението и т.н. Само справедливостта е в състояние да премахне страха от човека.
152.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Питам, от какво произтича страхът? Какъв е произходът на страха? Страхът винаги означава, че опитите, правени в живота, са били несполучливи. Този център на страха показва всичките възможности у човека, че не може да върви, но му казва: за бъдеще ще бъдеш внимателен! Несполучливите опити, това е една несрета. И за да поправим страха у нас, трябва да станем изправни. САМО ЧОВЕШКАТА СПРАВЕДЛИВОСТ МОЖЕ ДА ПРЕМАХНЕ СТРАХА.
1.10.1930г.
153. Права мисъл, ООК , София
Като чел Евангелието, той изпаднал под закона на страха – Моисеевият закон.
16.11.1930г.
154. Ще ме видите,  НБ , София
Те бяха толкова наплашени от господарите си, че трябваше да минат години, докато се освободят от страха.
17.12.1930г.
155. Умствени прояви, ООК , София
Въпреки страха на човека от смъртта тя непрекъснато го дебне.
4.3.1931г.
156. Послушание, ООК , София
Истинското послушание се основава на любовта, а не на страха и насилието.
Казано е в Писанието: „Съвършената любов изпъжда страха навън."
18.3.1931г.
157. Закон на числата, ООК , София
Правата мисъл изпъжда страха навън.
25.3.1931г.
158. Основна мисъл, ООК , София
Причината за страха на Илия се дължи на избиването на Вааловите пророци.
3.4.1931г.
159. Тригон,  МОК , София
Като ученици, вие трябва да правите опити върху себе си, да видите за колко време можете да се справите със своите несгоди и мъчнотии, както и със страха си.
Между любовта и страха има известно съответствие. Казано е, че любовта изпъжда страха навън.
159.2 Тригон ( втори вариант )
Тогава към кои животни ще отнесете вие страха? От какво го е страх човекът? Може да го е страх от формата, някой път човек може да го е страх от външния вид на човека.
29.4.1931г.
160. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Можете ли да кажете, че вярата ви е чиста, като водата на планинския извор? Можете ли да кажете, че чистотата на вярата ви граничи с абсолютната чистота? Можете ли да кажете, че вярата ви не съдържа гниещи вещества? Каква вяра е тази, която допуска съмнението, колебанието и страха в себе си? Срещате някой вярващ, говори за вярата си, а на другия ден се съмнява в Господа, пита се защо Бог е допуснал да го опетнят, да накърнят достойнството му.
5.6.1931г.
161. Трите отношения,  МОК , София
За да се освободи от страха, човек трябва да приложи любовта.
161.2 Първите отношения ( втори вариант )
А да се освободиш от страха, трябва да дойде Любовта.
12.7.1931г.
162. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Придобиете ли тази свобода, ще се освободите и от страха.
7.10.1931г.
163. Оставената торба, ООК , София
Който има самообладание, той се е справил със страха. - Какво допринася страхът? - Излишни тревоги.
Следователно, ако си страхлив, не можеш да се ползваш от Божиите блага. - Как мога да се освободя от страха? - Като внесеш любовта в сърцето си. Извади страха вън от себе си, за да влезеш в хармония с живата природа и да се ползваш от Божието благословение.
И тъй, всичко в живота е постижимо, когато поставите любовта отвътре, а страха - отвън.
Любовта изключва страха, следователно, освобождава човека от тъмнината и ограниченията. Ако обичта и любовта ви не са в сила да изпъдят страха навън, те не са истински. - Как да се примирим със страданията? - Няма защо да се примирявате със страданията, но ще ги приемете, като неща, които идват от Бога.
163.2 Оставената торба ( втори вариант )
За страха например се казва в Писанието - страхливите няма да наследят Царството Божие.
Следователно в този смисъл ти ще държиш страха отвън и ще кажеш: "Всичко онова, което Бог е дал заради мене, да го реализирам.
Обич или любов, която не може да изключи страха, тя не е силна, тя не е истинска обич или любов.
23.10.1931г.
164. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
Френологически, мястото на страха е в задната част на главата, а на паметта – в предната част. При страха, светлината на свещта, която е отпред на главата, се дръпва назад.
Първото чувство след греха е страхът. – Защо при дълбокото дишане страхът изчезва? – При дълбокото дишане става разширяване на капилярите, които при страха се свиват. При страха човек се свива, а при безстрашието се разширява. Изпъди страха навън! И най-големият герой, като се уплаши, свива се – кръвообращението му се нарушава, става неправилно.
И на заека, като водата, при страха, т. е. при студа, стъпките му стават по-големи, той се разширява.
От страха капилярите се свиват и част от енергията на тялото изтича.
164.2 Памет. Методи за усилване на паметта ( втори вариант )
Значи при страха, съзнанието на човека, неговата свещ е била отвлечена отзад, задната част е останала с много светлина, а отпред всичко е потъмняло.
Всякога в страха има едно свиване на капилярните съдове, кръвообращението не е правилно.
Но ето какво ще стане, най-първо от страха ще стане едно свиване и част от енергията ще изскочи от тялото.
25.10.1931г.
165. През онези дни,  НБ , София
Христос нямаше предвид онази любов, която не носи свобода на човека, която не е в състояние да премахне страха у човека или която не е в сила да премахне злобата, болестите, страданията и всички лоши условия в живота.
28.10.1931г.
166. Предназначението на носа, ООК , София
Причината за страха ви се дължи на присъствието на мечка в гората. Следователно вашата вяра и любов не са толкова силни, да изпъдят страха навън.
Тя е основана върху страха и благоразумието.
Който мисли право, той превръща енергиите на страха в по-високо чувство – в съвест.
166.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Не да изпъдиш страха. Но ако разгледате добре това чувство отзад - най-висшето, което животните са разработили, защото при страха животните мислят, но човек не мисли - върху страха отгоре на главата най-новите изследвания показват, че там, над страха, е човешката съвест, основите на съзнанието, кое е право и кое е вярно, е турено над страха.
Когато ти правилно мислиш, вече превеждаш тия енергии на страха.
11.11.1931г.
167. Двоен дял, ООК , София
Тя изпъжда страха навън.
13.11.1931г.
168. Първият предвестник,  МОК , София
Кое чувство е равносилно на срама? Една от причините за срама на момата се дължи на страха й да не изгуби ценното, което има в себе си.
168.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Да кажем, вас ви е страх от невежеството, нали? Е, коя е причината за страха от невежеството? Не помните.
20.11.1931г.
169. Човешките косми,  МОК , София
При страха, човек се свива.
169.2 Човешките косми ( втори вариант )
При страха? Свиване става. И ако се измери ръката на човека при страха, тя се стеснява. Ако премерите при страха вашата гуша, ще намерите разлика.
25.11.1931г.
170. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Любовта изключва страха, съмнението, подозрението, изкушението и гнева вън от себе си.
Щом се страхуваш от нещо, причината за страха е в тебе.
13.1.1932г.
171. Законът и Любовта, ООК , София
И тъй, истинско знание е онова, което освобождава човека от страха и ограниченията.
15.1.1932г.
172. Свободата,  МОК , София
172.2 Свобода ( втори вариант )
Някой път не се знае, друго яче мисли човек в страха си.
20.1.1932г.
173. Раждане и растене, ООК , София
За да имате успех в опитите си, трябва да се освободите от страха и от съмнението.
17.2.1932г.
174. Доброто разположение, ООК , София
Вие трябва да правите опити, да прилагате самообладанието, за да не се поддавате на страха.
174.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Вземете например срама или страха в човека.
После, като преминала опасността, той си казал: "Защо носих тези кобури? Нали с тях трябваше да си помагам? От страха забравих, че ги носих."
11.3.1932г.
175. Естествената гама,  МОК , София
175.2 Естествената гама ( втори вариант )
Разни могат да бъдат побужденията на страха. Ние вземаме страха като вътрешен повод.
Ученият казва за страха: Той нищо не знае и горкият страх остане като един учител, който не е признат от своите ученици.
16.3.1932г.
176. Начало на Мъдростта, ООК , София
И в страха от мечката има нещо положително.
176.2 Две състояния ( втори вариант )
Чрез страха ти ще се научиш да седиш вкъщи, за да учиш.
Та казвам: какво е страхът? Резултатите от страха от света е равен на нула. При страха от Бога ти ще придобиеш, ще станеш силен, ще получиш 10. При първия случаи ще бъдеш сиромах, при страха от мечката има и една положителна страна.
При страха от учителя добиваш знание, а при страха от мечката оставаш без знание.
31.3.1932г.
177. Вярата като закон, ИБ , БС , София
Върху страха е създадена човешката съвест, човешката справедливост." Корените на справедливостта са турени в страха.
4.5.1932г.
178. Кръг, елипса и хипербола, ООК , София
Сегашните хора се нуждаят от ново разбиране, от нова светлина, която изключва страха и безпокойството.
24.7.1932г.
179. Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ , 7-те езера
Постави страха страж на силните.
26.7.1932г.
180. Ценни мисли из книгата на Великия живот (III), СБРБ , 7-те езера
Когато бягаш, носи страха на гърба си; когато се спираш, носи любовта в сърцето си.
27.7.1932г.
181. Подражатели на Бога, СБРБ , 7-те езера
В страха са вложени три неща: Божествено начало, Божествени условия за растене и възможност слънцето да го огрява, да му влияе.
6.8.1932г.
182. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
Един познат ми разправяше за страха, който е изживял от една мечка.
11.8.1932г.
183. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
Понякога в страха умът на човека работи толкова бързо, че той моментално разрешава въпросите.
4.9.1932г.
184. Ценни мисли,  НБ , София
Постави страха за страж на силните.
Когато бягаш, носи страха на гърба си; когато се спираш носи Любовта в сърцето си.
2.10.1932г.
185. Намерената овца,  НБ , София
Много голямо значение давате на страха. Аз да ви докажа тогава, че най-великата разумност в живота се родила от страха и най-голямата святост се родила от страха.
185.2 Намерената овца ( втори вариант )
Много голямо значение давате на страха. Аз да ви докажа тогава, че най-великата разумност в живота се е родила от страха и най-голямата святост се е родила от страха.
12.10.1932г.
186. Малката истина, ООК , София
За да се справи със страха, човек не трябва да насилва нито себе си, нито другите, да не измъчва нито себе си, нито другите.
27.11.1932г.
187. Мисълта – мощна сила,  УС , София
В страха си, ти си скочил от трена, пострадал си и се връщаш, без да си реализирал своето желание, После си казваш: Какво ще стане с мене? Не ми се живее сам, искам да се оженя.
16.12.1932г.
188. Терцата в живота,  МОК , София
Той излиза на сцената да пее, страхува се от публиката, но си казва: Ще пея, ще преодолея страха.
1.1.1933г.
189. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Ако си беден, ще свали от гърба ти товара на бедността; ако си гладен, ще те освободи от глада; ако си страхлив, ще те освободи от страха; ако си горд, ще те освободи от гордостта; ако си тщеславен – от тщеславието; ако си алчен, ще те освободи от алчността.
25.1.1933г.
190. Новата песен, ООК , София
Дошъл страхът, цял трепериш, сърцето ти ще изскочи навън. – Има ли нещо лошо в страха? Треперенето на сърцето показва, че си жив.
5.2.1933г.
191. Първото място,  НБ , София
Та при сегашните условия се изисква влиянието не на страха. Методът на страха е минал. Сега ще внесем другото правило: „Начало на мъдростта е любовта.“ Следователно методът на Соломона е внесъл страха.
191.2 Първото място ( втори вариант )
При сегашните условия се изключва влиянието на страха. Методът на страха е минал. Сега ще внесем друго правило: “Начало на мъдростта е любовта.” Следователно, методът на Соломон е внесъл страха.
10.2.1933г.
192. Отношение между линиите,  МОК , София
Ако имаше знания, щеше да се справиш със страха.
Като се наблюдавате, намирате, че причината за страха се крие в отсъствието на прави линии у вас.
19.2.1933г.
193. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Ако в някой дом умират децата, това се дължи на страха у майката.
193.2 А другото падна ( втори вариант )
Ако в някой дом умират децата, това се дължи на страха у майката.
26.2.1933г.
194. Блажени сте,  УС , София
Значи Бог те е създал такъв, за да правиш зло. – Не, ти създаде злото; ти създаде страха, противоречията, а не Бог.
26.2.1933г.
195. Добро и човещина,  НБ , София
Ти ще се освободиш, ще накараш страха да работи за другите, а ти ще си свободен.
Върху този страх, върху тази основа на страха главата, задната част е широка, там е развита една от нашите хубави способности – съвестта.
8.3.1933г.
196. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Пипнеш едно място на носа си и вместо да събудиш някое добро качество, ти бутнеш мястото на страха и ставаш страхлив.
196.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Запример вие бутате известни места на носа, които са свързани със страха и ставате страхливи, после бутате известни места, които са свързани с завистта и ставате завистливи.
30.6.1933г.
197. Живот и идеал,  МОК , София
Ако си млад цигулар и за пръв път ще даваш концерт, как ще се справиш със страха? Отде произлиза страхът? – От публиката. Колкото и да се страхува, музикантът трябва да намери начин да се справи със страха. Затова той трябва да надвие страха.
Като дойде любовта, тя започва да тълкува философията на страха и тогава опасността от страха се превръща във възможност за любовта. Но има професори, които успокояват студентите си и изгонват страха от тях.
197.2 Живот и идеал ( втори вариант )
Ако си млад цигулар и за пръв път ще даваш концерт, как ще се справиш със страха? Отде произлиза страхът? От публиката.
Колкото и да се страхува, музикантът трябва да намери начин да се справи със страха. Затова той трябва да надвие страха. Като дойде любовта, тя започва да тълкува философията на страха и тогава опасността от страха се превръща във възможност за любовта.
Но има професори, които успокояват студентите си и изгонват страха от тях.
12.7.1933г.
198. Красивите линии в природата, ООК , София
198.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Вие ще се изпоплашите, че нямате онази любов, която изпъжда страха.
16.7.1933г.
199. Елате да обядваме,  НБ , София
199.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Как си представяте вие оня свят? - Ако всички сега се откажете от страха, ако се откажете от съня, ако се откажете от богатството си, от сиромашията, от сегашното учение и невежество, oт безсилието и вашата сила, вие ще бъдете в онзи свят.
9.8.1933г.
200. Работа и почивка, ООК , София
200.2 Почивка ( втори вариант )
Турили ги двамата на едно място, че единият да вземе от геройството на другият, другия от страха му, че да се уравновесял. двамата.
5.11.1933г.
201. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
И тъй, 500 лева ще платиш да изгониш страха, 500 лева ще платиш за възстановяване на вярата.
19.11.1933г.
202. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Кражбата в човека може да се яви под влияние на две условия: първо, под действието на страха да не умре гладен и второ, при слабо развита съвест.
26.11.1933г.
203. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ , София
Не е до външността на един закон, нито от страха, за да се изпълни той или не.
8.12.1933г.
204. Същественото в живота,  МОК , София
Та не мислете, че чрез страха поумнява човек.
Но ако ти станеш подчинен на страха, ти няма да можеш да спиш. Ти ако се водиш по ума на страха! Има хора, които страдат от тази болест.
10.12.1933г.
205. Земята на живите,  НБ , София
Щом си страхлив, ти си роб на страха.
13.12.1933г.
206. Пътят към свободата, ООК , София
Всякога лъжата и страха вървят заедно.
29.12.1933г.
207. Закон за музиката, МОК , София
Човек, за да влезе в невидимия свят, трябва да се отърси от смъртта и страха.
21.1.1934г.
208. Синовно отношение, УС , София
Той си казал: „Още не разбирам тази философия.“ Професорът казал: „Всеки, който иска да сполучи малко в живота, да остави страха настрана.“ Заекът казал: „Виж, това мъчно мога да направя.“
Турете страха на неговото място.
Някои хора смесват обикновено страха със свещения страх на любовта.
25.2.1934г.
209. Любов и разбиране, УС , София
Как ще излекуваш страха си? „Не съм добър човек“ – липсва ти нещо.
4.4.1934г.
210. Условията за растеж, ООК , София
Например идеята във вас: „Аз трябва да бъда свободен.“ Или: „Аз съм свободен човек.“ Хубаво, като кажеш, че си свободен, до колко си свободен? Ти казваш: „Свободен“, но не си свободен от страха. Той е приятел с глада, със сиромашията, с безсилието, със страха, защото щом те е страх, страхът е господар на тебе.
Сега значи трябва да започнем със сполуките, за да извадим страха навън. Не само да се освободиш от страха, но ако ти не можеш да внесеш Любовта или да се свържеш с Любовта, ти силен човек не можеш да станеш, защото Любовта е храна, чрез която човешката душа възраства.
13.6.1934г.
211. Двете линии, ООК , София
Лъжата произтича от страха.
20.6.1934г.
212. Правият път, ООК , София
По какво се отличава зайщината? – По страха.
При страха човек се научава да разсъждава. Ще минеш през страха. Всеки един човек, за да стане учен, за да придобие знание, трябва да мине през областта на страха и да дойде до областта на Любовта, която разрешава постепенно въпросите.
Какво нещо е сега любовта? Според езика на писанието, първото нещо, което любовта е направила, като е слязла в човека, като е дошла в човека е следното, тя се отличава със следното: тя изпъжда страха навън.
24.8.1934г.
213. Права обхода и права постъпка,  МОК , София
В страха има обезверяване. Какво ще направите, за да спасите този човек от страха? Трябва ли да го хванете за ръка и да го водите? Ако го водите, ще минете за добродетелен човек, но това постоянно не може да бъде.
29.8.1934г.
214. На своето место, ООК , София
Защото, ако той не разбира работите, ще дойде до страха.
23.9.1934г.
215. Призоваха Исуса,  НБ , Русе
В страха си и аз се събудих и се върнах на земята.
7.10.1934г.
216. Посвещения в живота,  УС , София
Любовта изключва страха, противоречията, съмненията.
19.10.1934г.
217. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
В един човек, дето има голям страх, златото като дойде, може да махне страха.
217.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
В един човек, дето има голям страх, златото, като дойде, може да махне страха и ти казваш: „Ще пея?“ − Защо? − „Хиляда дават, ще пея!“ Е, хайде сега да видим за хиляда може ли да пеете? Ама вие искате да видите парите.
2.12.1934г.
218. Доброто име,  УС , София
Не знае ли как да се справи със страха, той нарушава връзката между добрите, подкрепящи сили в себе си.
218.2 Доброто име ( втори вариант )
Но най–първо ще се научиш – страхът у тебе е едно отрицателно чувство и ако развали всичките ти работи, ако не знаеш къде да поставиш страха, той може да развали връзката между всичките твои помощници.
Сега заключението е: туй, което има да направите, направете го – единственото място, дето може разумно да приложите страха. Тогава де ще туриш мястото на страха и на тщеславието? Защото и тщеславието си има място. Тогава, каквото ти каже страхът да направиш, направи го, за да се освободиш от страха.
9.12.1934г.
219. Добри вести, НБ , София
Как ще се освободи от страха? Като го превърнеш във вяра.
14.12.1934г.
220. Философия на трептенията,  МОК , София
Той ще се уплаши, но центърът на страха е на друго място и, след като си отида аз, той може да каже много работи за мене.
9.1.1935г.
221. Ново раждане, ООК , София
Тази област, в която се развиват силите на страха, те са известни сили, които действат автоматично, вън от човешката воля.
Как ще се освободиш от страха от богатия? Ти си сиромах, а другият е богат.
11.1.1935г.
222. Естествени положения,  МОК , София
Ще отмахнете страха, ще отмахнете користолюбието.
18.1.1935г.
223. Обективни и субективни разсъждения,  МОК , София
При това неразположение той казва: „Среда нямам, вдъхновение нямам.“ Това са разни имена на страха.
8.2.1935г.
224. Закон за освобождение,  МОК , София
При страха можеш да бягаш.
13.2.1935г.
225. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
Значи за да се избавиш от страха, изискват се психологически съвсем други методи.
24.2.1935г.
226. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Следователно, в сегашният си живот, ние трябва да заменим страха с нещо. – С какво? – Казано е, че страхът е начало на мъдростта. Но като влезеш в мъдростта, ти трябва да оставиш страха отвън, пред вратата. Ти можеш да носиш страха със себе си до вратата на мъдростта, но щом дойдеш до тази врата, трябва да оставиш страха отвън.
20.3.1935г.
227. Трите правила. Път за освобождение, ООК , София
Аз сега представих гордостта и страха, а пък вие ще ми представите милосърдието.
22.3.1935г.
228. Да мисли,  МОК , ИБ , София
Там на пътя прескачам едно дърво, а този проповедник в страха си мисли, че аз бягам от ангела.
228.2 Да мисли ( втори вариант )
Там, на пътя, прескачам едно дърво, а този проповедник в страха си мисли, че аз бягам от ангела.
В страха си, проповедникът се спъна в едно малко дърво и падна, като дигна краката си нагоре, срещу мечката.
14.4.1935г.
229. Естествени прояви на Любовта,  УС , София
И чрез страха се постигат много неща, но в разумния живот зад страха се крие друго, по-високо чувство, а именно - разумността.
229.2 Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка) ( втори вариант )
Но в истинския живот зад страха трябва да има друго едно чувство по–високо.
3.5.1935г.
230. Разрешените задачи,  МОК , София
Какво ще бъде вашето състояние? Страх, нали? 1500 метра ви вдигат, седите вие, какво трябва да направите в дадения случай, за да се избавите от тягостното състояние на страха? На 1500 метра височина на тази върлина, седнал на един квадрат, ще се страхувате.
230.2 Разрешените задачи ( втори вариант )
Какво ще бъде вашето състояние? Страх, нали? На 1500 метра ви вдигнат, седите вие, какво трябва да направите в дадения случай, за да се избавите от тягостното състояние на страха? На 1500 метра височина на тази върлина, седнал на един квадрат, ще се страхувате.
26.5.1935г.
231. Възходящият път,  УС , София
231.2 Възходящият път. (Трите думи. Писмото) ( втори вариант )
Уплаши се човекът от страха, на лъжата слуга стана, потъмня умът на човека, понеже изгуби светлината и стана скиталец по земята.
5.7.1935г.
232. Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК , София
При страха топлината се скрива вътре.
10.7.1935г.
233. Мисъл, сила и любов, ООК , София
Ако в страха си вие можете да бягате повече от хрътката, вие сте умен човек. Тази идея можете да я постигнете по пътя на страха или по пътя на силата.
21.7.1935г.
234. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Не носи това, което не те задоволява. – Бъди всякога свободен и никога не се впрягай. – Тури хомота на почивка, а силата си на работа. – Постави страха слуга на разума. – Постави милосърдието помощник на сърцето си. /цитати от „Светът на великите души“, мисли от Учителя стр. 4 и 5/.
18.8.1935г.
235. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
„Скрий ножа в ножницата си! Чашата, която Отец ми е дал, да я не пия ли?“ С други думи казано: Сложи страха от страданията настрана! Нека този страх да не те спъва, понеже чрез страданията ти ще намериш истинския път на живота, ще разбереш какво нещо е да служиш на Великата Любов, която изправя всичко в света.
1.9.1935г.
236. С человечески езици, СБ , РБ , София
Съществено нещо е животът, но докато живее на земята, човек трябва да знае, как да се справя с глада, със страха и с любовта. Който не разбира страха в този смисъл, той може да си причини големи злини.
1.9.1935г.
237. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
Щом в любовта ви се вмъкне сянката на съмнението, на колебанието, на страха, веднага ще се намерите пред страдания и противоречия.
3.9.1935г.
238. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
Щом вие не сте готови да скъсате записите на вашите стари идеи, да се освободите от страха за утрешния ден, и аз няма да скъсам моите полици. – Какво ще стане с нашия живот? – Щом скъсате старите си записи, животът ви ще се нареди добре.
27.9.1935г.
239. Господар и слуга,  МОК , София
Студент си, приготвил си материята да държиш изпит, но засърбяло те тук, дето е центърът на страха, ти като се почешеш, събудиш този страх. Аз като се бутнах, дето е страхът, усещах вече напрежението на страха; сега като се бутам на това място, го ограничавам.
2.10.1935г.
240. Новото учение, ООК , София
Вие ще употребите вместо страха, разсъдъка. За да можеш да избегнеш страха, трябва да почнеш да мислиш, да разбереш неговия произход. В страха няма никаква справедливост. За да обуздаеш страха, ще туриш в него справедливостта.
4.10.1935г.
241. Чувство на сигурност,  МОК , София
В глупостта, при страха, винаги ще усетиш едно недоволство, някакво страдание, някакво лишение от нещо.
18.10.1935г.
242. Великите музиканти,  МОК , София
Пътувате в гората, срещате една мечка, разсъжденията ли изпъкват по-рано или страхът? – Страхът изпъква и след страха, какво иде? – Започвате да разсъждавате къде да бягате, къде да се качите.
Та, всичките ви несполуки в света се дължат на страха. „Бежанова майка не плаче“, казват.
8.11.1935г.
243. Божественият извор,  МОК , София
Той иска да се самоубие, да ограничи страха в себе си. Да ви кажа начин за самоубийство: Ограничи в себе си страха.
10.11.1935г.
244. Роденото от плътта,  НБ , София
Като излизал вън, викал жена си да го придружава, не могъл да се справи със страха си. Казвал на жена си: „Ела с мене, моля ти се! Нали знаеш, че съм боравил с пушки и със саби, но ето сега, не мога да надвия със страха в себе си.“
27.11.1935г.
245. Към извора, ООК , София
Ако не знаеш как да се справиш с него, от глада може да се роди страхът, а от страха се раждат болестите.
29.12.1935г.
246. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
В страха има обратни течения. Ако не знае как да се справи със страха и не знае как да се лекува, в човека ще стане една реакция, която може да го отрови. В страха се образуват много отрови, които тровят човека. Ако човек съчетае причинността, която е отпред на челото, със страха, който е от страна на главата, той ще създаде в себе си едно добро качество.
29.1.1936г.
247. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Най-първо трябва да престане страха у вас.
16.2.1936г.
248. Знайното и незнайното,  НБ , София
Единият служи на страха, а другият служи на вярата.
23.2.1936г.
249. За да бъдете синове,  НБ , София
Животните разрешиха всички противоречия чрез страха.
8.3.1936г.
250. Ето младоженецът иде,  НБ , София
Божественият човек първо трябва да се освободи от страха. Всичкото насилие в света съществува все по причина на страха.
6.5.1936г.
251. Тайни и откровения, ООК , София
Ще имаш вече движението на страха. Само любовта е в състояние да те избави от страха. Там, дето любовта се регулира от страха, не е любов. Любов, която регулира страха, е любов.
22.8.1936г.
252. Основни черти на новото, СБ , София
"Бой се от Бога!" — Кога ще престане човек да се страхува от Бога? — Когато се освободи от страха, от своето животинско състояние.
252.2 Основната черта на новото ( втори вариант )
Но в страха има нещо, което не достига.
13.9.1936г.
253. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
253.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
Любовта изпъжда страха навън.
2.10.1936г.
254. Функции на черния дроб,  МОК , София
Казва: „Ще се убия!“ – „Знаеш ли, ще те смажа от бой!“ Той се уплашва и тогава започва да мисли – в страха вече започва да мисли. Аз наричам страха граница на материалното чувстване и състояние, от което човек не може да излезе без знание.
Тези, които изучават човешкия мозък, знаят, че съвестта на човека е съградена точно на страха.
Та сега, със страха какво ще правите? Да кажем, че във вас се яви чувството на страх – страх ви е да ходите вечерно време, да минавате по високи места, страх ви е от дъжд, от студ, от вятър, страх ви е от Слънцето да не ви опали лицето, да не слънчасате. Та какво ще правите със страха си? Някои от вас сте по-страхливи, някои не сте толкова, но ако имате повече страх, да го продадете не може.
254.2 Функции на черния дроб ( втори вариант )
При страха артериалната кръв се скрива във вътрешните кръвоносни съдове на организма, тогава човек побелява, пожълтява.
Когато изучават човешкия мозък знаят, че съвестта на човека е съградена точно върху страха.
Какво ще правите със страха? Да кажем във вас се яви чувството на страх, страх ви е да ходите вечер, или ви е страх да ходите по високи места, страх ви е от дъжд, от студ, страх ви е от вятър, страх ви е от слънце да не ви опали лицето или да не слънчасате. Какво ще правите със страха си? Някои от вас сте по-страхливи, някои не сте толкова страхливи.
Страха ще свържеш с човешкото разсъждение.
7.10.1936г.
255. Път, истина и живот, ООК , София
Та има известно място в човешката глава, че ако някой тури двата си пръста на това място и ги отпусне, ти ще бягаш така, като че отзад те гонят 100 мечки. (Учителят посочи центъра на страха върху главата, странично върху главата) Войниците като кажат:„Кавалерия, неприятелят иде!“, и всички бягат. Центърът на страха е отстрани на главата. Не, че не трябва да го вземаш под внимание, но ще научиш езика на страха. То е лъжливият език на страха.
11.10.1936г.
256. Реалното в Любовта,  УС , София
Подозрението има отношение към страха.
20.1.1937г.
257. Съработници на Бога, ООК , София
И най-после ангелът за да го избави от страха, му казал: "Аз дойдох да те взема да излезем на разходка".
17.2.1937г.
258. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
Инак ще си носиш страха. – „Майка ми живееше при мене.
24.2.1937г.
259. Не ограничавай Божественото, ООК , София
Той забрави в страха си, че се обеща.
26.2.1937г.
260. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Онези даровити певци, които дават концерт, имат концентриране и макар да не могат да премахнат страха, все пак в себе си те имат едно верую.
28.2.1937г.
261. Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ , София
Любовта изключва страха.
12.3.1937г.
262. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
Така събуждате в себе си тия чувства, които не трябва – събуждате страха си. Защо Мойсей трябваше да води еврейския народ четиридесет години през пустинята? – За да ги освободи от страха. Говоря за страха, понеже човек, щом намери своите дефекти, започва да се страхува. За противовес на страха турете разсъждението, турете вярата, надеждата, милосърдието, разумността.
262.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Така събуждате страха си. Защо Мойсей трябваше 40 години да води еврейския народ в пустинята? – За да ги освободи от страха. И във вас трябва да изчезне страха. Говоря за страха, защото човек, като намери своите дефекти, започва са се страхува. В противовес на страха, поставете мисълта, разсъждавайте, турете вярата, турете надеждата, милосърдието, разумността – всичко това турете в противовес.
21.3.1937г.
263. Лотовата жена,  НБ , София
Когато възпитавате човека, вие трябва да знаете как да регулирате в него страха; ако е много горделив, трябва да знаете как да урегулирате неговата гордост; ако е голям фанатик, трябва да знаете как да урегулирате този фанатизъм.
26.3.1937г.
264. Четирите хигиенични правила,  МОК , София
Че как се ражда страхът у човека? Кой е първият повод на страха? Когато се раждат, децата имат един наследствен страх.
Съществуват различни подбудителни причини за страха: има хора, които ги е страх от змии; има хора, които ги е страх от вълци; някои ги е страх от биволи, други – от коне.
264.2 Четирите хигиенични правила ( втори вариант )
Как се ражда страхът у човека? Аз се интересувам кое ви дава повод във вас да се страхувате? Кой е първият повод за страха? Децата като се раждат, имат ли наследствен страх? Като се родят децата, ако майката не ги плаши, от какво щяха да се боят? Има хора, които ги е страх от змии; има хора, които ги е страх от вълци; някои ги е страх от биволи; някои хора ги е страх от коне. Разни подбудителни причини има за страха.
23.4.1937г.
265. Гамите на светлината и топлината, МОК , София
За да направят хората малко по-смели и да премахнат страха, от невидимия свят са създали войниците.
5.5.1937г.
266. Разумният музикален живот, ООК , София
Яви се за пръв път страха.
Аз искам да мислите музикално, да се освободите от страха.
7.5.1937г.
267. Хармония на чувствата и способности, МОК , София
Понякога центърът на страха произвежда толкоз продукция, че напълва пазара със стока, която не може да се продаде.
9.5.1937г.
268. Ново сърце,  НБ , София
Аз да ви кажа произхода на страха.
Туй, което наричат „справедливост“, се пада върху страха, върху страха отгоре се пада човешката справедливост.
16.5.1937г.
269. Рабство и приятелство,  НБ , София
В рабството влиза чувството на страха.
23.7.1937г.
270. Стани!, СБ , РБ , 7-те езера
Докато носи страха в себе си, той никога няма да престане да упражнява своите дълги крака.
270.2 Стани ( втори вариант )
Всякога упражнява страха.
24.8.1937г.
271. Път за освобождение, СБ , РБ , София
271.2 Път за освобождение ( втори вариант )
У някои на страха да не съгреши човек.
29.8.1937г.
272. Вътрешна обхода,  УС , София
Благодарение на страха, животните предчувстват опасността отдалеч.
Сега, аз разглеждам психологически въпроса за страха и за ревността.
272.2 Вътрешна обхода ( втори вариант )
Туй е страха у нея. Това е страха, тя издаде едно крякане.
24.9.1937г.
273. Възможности в живота, МОК , София
Питам: Колко неща произтичат от страха? – Страхът най-първо е накарал хората да бягат, страхът даже в някои животни е проточил техните крака.
8.10.1937г.
274. Вътрешна светлина, МОК , София
Ти ще привлечеш тази енергия напред и ще те освободи от страха.
10.10.1937г.
275. Подобно е на невод, НБ , София
Набожността на съвременните хора мяза на страха на децата от баща им. Като дойде бащата в къщи, всички деца стават много набожни, приемат всичко с голямо смирение, защото за тях бащата представя страха, известен авторитет.
31.10.1937г.
276. Двете дървета,  УС , София
Някой мисли, че се освободил от страха.
7.11.1937г.
277. Трите свята,  УС , София
Днес материалното е взело надмощие над духовното. – Как можем да се освободим от влиянието на материята? – Като работите върху себе си. – Страх ни е да не се отклоним от пътя си. – Ще работите, да се освободите от страха.
19.11.1937г.
278. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Най-първо трябва да се освободите от страха. Не, турете страха на място, турете и тщеславието на негово място. Тури страха при отворената каса да пази. А пък когато дойдеш да мислиш, остави страха и тщеславието отвън. Не оставяй страха и тщеславието да си дадат мнението за твоята мисъл. Та страха и тщеславието вие сте оставили да си дадат мнението, оставили сте да ви дават ум какво да правите. От страха и тщеславието умът не трябва да иска никакъв съвет. Искаш да се занимаваш с музика, ако туриш страха и тщеславието, нищо няма да стане.
1.12.1937г.
279. Музикално утро. Седемте принципа, ООК , София
Съвестта е турена точно върху страха. В страха са корените на човешкото съзнание. Като стане човек музикант, ще мине състоянието на страха.
26.12.1937г.
280. Малките неща,  УС , София
Още Мойсей проповядваше любовта, но говореше и за страха.
12.1.1938г.
281. Четиритях точки, ООК , София
Вземете у нас появяването на страха.
21.1.1938г.
282. Сърцето на природата,  МОК , София
Сега не вземайте страха като нещо особено.
23.1.1938г.
283. Няма нищо ново под слънцето,  НБ , София
Не мислете, че лесно можете да се освободите от страха.
28.1.1938г.
284. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Два страха има.
Смелостта произтича от един факт, тя не подразбира страха, но че тия хора не са си претеглили силите.
Откъде произтичат нещастията на хората? Не искайте да се освободите от страха, то е невъзможно. Понеже като се освободите от страха опасностите съществуват. Щом се освободиш от страха, погледнеш, на някой безстрашен ръката я няма, на друг безстрашен окото му няма, на някой безстрашен ухото няма.
4.2.1938г.
285. Законът на хармонията в тялото,  МОК , София
Всичките животни и големите, и малките имат нещо от страха. Кои същества притежават страха повече, кои по-малко и кои никак не притежават страха? Кои същества имат най-много страх и кои нямат?
20.2.1938г.
286. Да ми бъде ученик,  НБ , София
Ще каже: „Мога да пея, пари са това, ще пея.“ Премахне страха, ще пее.
27.2.1938г.
287. Възвиси ме Духът,  НБ , София
Човек може да стане силен само чрез закона на любовта, слаб – само чрез страха. По-добре да направиш хиляди погрешки в любовта, отколкото да си един светия в страха.
18.3.1938г.
288. Излизане, работа, молитва,  МОК , София
Сега, ние разбираме страха като нещо външно, от което се плашим.
1.4.1938г.
289. Отворени и затворени очи,  МОК , София
Страданието иде като страха.
4.5.1938г.
290. Музикална любов, ООК , София
Казва: „Боя се от лицето Ти?“ Защо се боиш? Коя е причината на страха? Защо се роди страха в него? – Че изяли една ябълка. Веднага Бог му казва: Да не си ял от онзи, забранения плод? Страха от него иде.
8.5.1938г.
291. Отворени за доброто,  УС , София
Нека се опита да се справи със страха.
15.5.1938г.
292. Речи само реч,  НБ , София
Неврастенията се дължи на страха. Кое е онова, което трябва да противодействува на страха? – Вярата, любовта, знанието, те идат в помощ на човека срещу страха.
27.5.1938г.
293. Мозъчни центрове,  МОК , София
Не страхът, който е развит в животните, в горната част, но в задната част на главата. – Ако страхът създава основа за съвестта у човека, пред страха в главата на човека седи съвестта, съзнанието за право и криво. Вземете, запример, вниманието на какво се дължи? Вниманието е степен на страха.
Но неверието се дължи на страха.
24.6.1938г.
294. Какво трябва на младите,  МОК , София
Та казвам, ако вие не се упражнявате в една работа във вярата вие ще се упражнявате, за да се освободите от страха от змия.
3.7.1938г.
295. Слизане и качване,  УС , София
Пазете се и от страха. Един трябва да се справя със страха, друг – с щеславието си, трети – с гордостта, с алчността, с гнева, със суетността и др.
18.9.1938г.
296. Да Му служим без страх,  НБ , София
Естествено, аз не казвам, вие от страха не може да се освободите.
14.10.1938г.
297. Четвърто измерение,  МОК , София
Как бихте определили „страха“? Какво нещо е „страхът“? Страхът произтича от онова, че в тебе се заражда една идея, че може да изгубиш най-ценното, което имаш – живота.
16.12.1938г.
298. Търпение,  МОК , София
След страха се явява друго положително чувство – смелост.
Та казвам: Когато в човека се явява един страх, допуснете, че се яви най-малкият страх, коя е подбудителната причина на страха? Да кажем, един ученик в училището не си знае урока.
Вторият път искам някои от вас да дадат позата на страха, да ми изразят страха.
23.12.1938г.
299. Трите закона,  МОК , София
Втори път бръкнете по-надълбоко, веднъж, дваж, триж направете туй упражнение, вие ще дадете поне един стимул вътрешен от страха да не се изгорите.
22.1.1939г.
300. Основното правило,  УС , София
Казвам: Ако човек не свърже страха с чувството на разумността, страхът може да му създаде и много големи неприятности в живота.
У децата и у другите всички бели и черни лъжи все се дължат на страха.
Някой път е хубаво да направи човек опит да се излекува от страха.
12.3.1939г.
301. Скритият сън,  НБ , София
Мислите ли, че страха е съществено чувство? Някой казва, че не се страхува, но той не говори истината. Благоразумието в човека произтича от страха. Всеки човек, който е почнал да мисли, той е впрегнал страха си на работа. Не може ли човек да впрегне страха си на работа, той ще му причини ред пакости и безпокойства.
15.3.1939г.
302. Самовъзпитание, ООК , София
Като се яви в тебе това съзнание, в теб ще се яви и страха.
Сега това е за страха.
21.4.1939г.
303. Самовъзпитание,  МОК , София
Но при страха ти влизаш вече в разсъждаване.
28.4.1939г.
304. Опитване, проверяване и прилагане,  МОК , София
Запример, има известни болести, които се раждат от страха.
3.5.1939г.
305. Иде и иди, ООК , София
Не е въпрос за страха.
7.5.1939г.
306. Божественото право,  НБ , София
Добро чувство е и страха, и гордостта.
7.5.1939г.
307. Качества на Любовта,  УС , София
Но ако постоянно стои в страха, тогава действа отрицателно.
Питам: Защо последната дума с револвера е мощна и веднага изважда и дава десетте хиляди лева? При страха от мъчението ти веднага ставаш праведен, щедър.
31.5.1939г.
308. Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК , София
А песента на страха, каква е? Че страхът и той си има песен. Ти не можеш да укротиш страха, ако не му запееш неговата песен.
27.8.1939г.
309. Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ , София
Те са издигнали страха в култ.
10.9.1939г.
310. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Като чуе това, този човек започва да се страхува и това впечатление, което са произвели твоите думи върху него, събуждат центъра на страха в неговия мозък.
13.9.1939г.
311. Организирана вяра, ООК , София
У някои, към темето отстрани, центърът на страха е по-силно развит. Има известни работи, които поддържат страха.
6.10.1939г.
312. Смяна на състоянията,  МОК , София
Страха вземете.
След страха иде друго.
11.10.1939г.
313. Към обетованата земя! Великата песен, ООК , София
Има неразположение на страха; има неразположение на честността, честността е нарушена; има неразположение на милосърдието.
Умът ще каже на страха: „Няма защо да се боиш.
313.2 Към обетованата земя ( втори вариант )
Има неразположение на страха. Умът ще каже на страха: "Няма защо да се боиш.
1.11.1939г.
314. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
При страха ти имаш да даваш нещо. Как ще изплатите дълговете на страха? Представете си, че имаш да даваш 10 000 лева на една мечка.
314.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
Как ще изплатите дълговете на страха? Представи си, че имаш да даваш 10 хиляди лева на една мечка.
26.11.1939г.
315. Път към изгубената дума,  УС , София
Всички проповядват учението на страха. И от страха, ние искаме да станем свети хора.
8.12.1939г.
316. Правото отношение,  МОК , София
Добрата страна на страха е, че човек е бодър в своите наблюдения.
В страха се свиваш, свиване има.
Казвам, в страха човек се свива, а в личните чувства той се изправя.
Чувството на страха кара очите бързо да се движат.
13.12.1939г.
317. Един опит, ООК , София
Човек, който е влязъл в Божествения път, трябва да контролира страха си.
31.1.1940г.
318. Трите връзки, ООК , София
Искам да изгоня от вашия ум страха.
4.2.1940г.
319. Постиженията на човека,  УС , София
Не е въпрос за страха.
3.3.1940г.
320. Нови пътища,  УС , София
Аз се постарах да ви освободя от страха, от природата.
10.3.1940г.
321. Трите обещания,  УС , София
Когато дойде онзи момент, че любовта надделее страха, то е Божествената любов.
5.4.1940г.
322. Страж на живота,  МОК , София
Туй, от което те е страх, няма да дойде не по някакви съображения, но понеже тебе те е страх, предаваш страха и на мечката, и нея я е страх.
14.6.1940г.
323. Студ и топлина,  МОК , София
Той трябва да освободи съзнанието си от всички впечатления на физическото поле, той трябва да остави и страха.
Вие сте страхливи, научете се да обуздавате страха си.
19.6.1940г.
324. Сила и безсилие, ООК , София
Запример ние имаме тук известни болести, които се образуват от омразата, които се образуват от страха.
19.7.1940г.
325. Мъчение, труд, работа,  МОК , София
Като дойде големият страх, да посрещаш страха отвън, да го нагостиш хубаво.
4.8.1940г.
326. Реалност на живота, СБ , РБ , УС , София
Нарича се още център на страха, на предпазливостта.
15.9.1940г.
327. Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ , София
Хората се намират под влиянието на страха така, както и под влиянието на модата.
Хората се мислят за умни, учени, силни, а не могат да се справят със страха, с модата и с много неща още.
22.9.1940г.
328. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Той е внесъл страха в човека. Чрез страха Сатурн е внесъл ред и порядък в света. Чрез страха той е заставил хората да се подчиняват на законите на природата.
25.9.1940г.
329. Всѣкий день по една добра мисъль, ООК , София
Онзи, у когото чувството на страха е развито, той, когато говори, говори съ страхъ да не би да каже нѣщо.
329.2 Всеки ден по една добра мисъл ( втори вариант )
Онзи, у когото чувството на страха е развито, той, когато говори, говори със страх да не би да каже нещо.
16.10.1940г.
330. Планетни влияния, ООК , София
Като влѣзе, веднага въ детето се събуди страха при твърдостьта (мисъльта), да не би да взема майка му.
1.11.1940г.
331. Даване и вземане,  МОК , София
Къде е мястото на страха? Сърцето тупка при страха, но страхът не е в сърцето.
15.12.1940г.
332. Едно ви недостига,  НБ , София
Ако е богат човек, той в богатството образува страха.
3.1.1941г.
333. Превъзмогване,  МОК , София
Какво ще знае умът за страха? Страхът произтича от неща, които си опитал.
16.4.1941г.
334. Добре ще бѫде, ООК , София
Казвате: „Искаме да се освободимъ отъ страха“.
На страха, като дойде, ще кажешъ: „Добре ще бѫде“. (Нѣкой) казва: „Какво ще стане, взеха ми всичкото имане?“ Добре ще стане, нетърпеливъ си, добре ще бѫде.
334.2 Добре ще бѫде ( втори вариант )
Казвате: „Искаме да се освободим от страха”.
На страха, като дойде, ще кажеш: ”Добре ще бъде”. (Някой) казва: „Какво ще стане, взеха ми всичкото имане?”Добре ще стане, нетърпелив си, добре ще бъде.
20.4.1941г.
335. Трите извора,  УС , София
Ще дойде страхът, но ако имаш вяра, вярата ти ще въздействува на страха и тогава ще се покаже силата на вярата. Силата на вярата да е по-голяма от силата на страха, да не те принуди страхът да бягаш от бойното поле.
27.4.1941г.
336. В начало бе Словото,  НБ , София
Страхът е намясто, моите почитания за страха. Страха го дръжте отвън – като слуга. По-добър слуга от страха няма. Ако го туриш за господар, по-лош господар от страха няма. Следователно, ако вие направите страха за ваш господар да ви господарува, той ще ви доведе всичките нещастия, които съществуват в Битието. Ако ме попитате от какво произтичат вашите страдания, ще ви кажа – от страха. Ако ме попитате защо не ви върви, ще ви кажа – понеже нямате страха за слуга.
Ако вие не можете да носите едно страдание с любов, де е вашият ум, де е вашето сърце, къде е вашата воля, къде е вашата сила? Сега страха поставете отвън, любовта дръжте вътре.
11.6.1941г.
337. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Смущението е единъ потикъ, но смущението не разрешава страха, потикъ да бѣгаме.
337.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Смущението е един подтик, но смущението не разрешава страха, подтик да бягаме.
31.8.1941г.
338. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
Да кажем, вземете една мисъл: мисълта на страха.
338.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Да кажем, вземете една мисъл, мисълта на страха.
5.9.1941г.
339. Гладът, СБ , София
Каква е тази вяра, която допуска страха в човека? Как може синът на един добър баща и на една добра майка, които са го родили с любов и полагат всички грижи за него, да умре от глад? Това е възможно, ако той съзнателно се откаже да яде.
17.10.1941г.
340. Основният тон,  МОК , София
Защото той като хване главата си отзад, там е мястото на страха и като бутне мястото на страха, уплаши се повече и бяга. Ако ти си в областта на страха, на слабия човек, бягай, не ти трябва никаква философия.
19.10.1941г.
341. От Неговите ученици,  НБ , София
Съзнанието на справедливостта е поставена върху страха.
7.1.1942г.
342. Добри певци, ООК , София
Може да се натрупа известна енергия, дето [е] чувството на страха и тогава човек започва да се страхува. Тази натрупана енергия в чувството на страха може постоянно да безпокои човека – че разбойници ще дойдат, ако е зимно време, мислиш, че вълци ще дойдат.
28.1.1942г.
343. Здравословното състояние, ООК , София
Казвам: При страха, щом човек се уплаши, той губи от топлината.
6.2.1942г.
344. Организиране,  МОК , София
На страха трябва да въздействува с вярата, с надеждата и с любовта си.
Значи ти ограничаваш страха. „Давай, давай, всичко давай.
6.3.1942г.
345. Динамични движения,  МОК , София
Като хванеш някое животно, може да видиш страха, как кара сърцето да бие.
5.4.1942г.
346. Близо и далеч,  УС , София
Аз, като седя, чувствам страха им.
29.4.1942г.
347. Светлина, топлина и сила, ООК , София
Без страха човек страда и със страха страда. Без страха страданията щяха да бъдат два пъти по-тежки. Върху страха е обоснована човешката съвест. Животните развиват страха.
Трябваше Бог да премахне страха. Приспа страха у човека, тури го в рая.
1.5.1942г.
348. Двата полюса,  МОК , София
Като бутнеш страха изведнъж се сепнеш, уплашиш се от тона.
Ако е куче ще се приближи, ще погледне наляво, надясно, събужда се страха, погледне навътре, пак настрани, взема предпазителни мерки, изведнъж влиза вътре. Р./ Най-първо страхът, ако събужда разумността или разумността събужда страха, каква е разликата? Страхливият веднага се отказва от работата.
12.7.1942г.
349. Трите чаши,  УС , София
Кога се роди страхът? Страха в света го роди Ева. Щом яде от плода на забраненото дърво, роди страха. Страха го роди Адам. След като яде Ева от плода, роди страха. И Ева страха роди, и Адам.
26.7.1942г.
350. Добро, справедливост, разумност,  УС , София
Казват: „Не се страхувай.“ С какво трябва да замениш страха? Според съвременните научни изследвания отгоре на страха е поставено онова, Божественото, чувство на справедливост. Животните са дошли до страха, човек от страха минава в справедливостта.
2.8.1942г.
351. Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ , София
351.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Като влезе там, човек се освобождава от страха и от всички мъчнотии.
7.8.1942г.
352. Добре възприета мисъл,  МОК , София
Какви са съображенията на децата? Най-първо страха от пръчицата.
19.8.1942г.
353. Тайната стаичка, СБ , РБ , София
Не се ли освободи от страха, той прилага лъжата, бялата или черната.
30.8.1942г.
354. Добрият живот, СБ , РБ , София
Изхвърлете страха навън и от нищо не се плашете.
23.9.1942г.
355. Факти, закони, принципи, ООК , София
Гледам тук, когато има тревога по някой път, чувствам страха на всичките.
30.9.1942г.
356. Ден на почивка и ден на радост, ООК , София
Казвате: „Ние научихме за страха.“ И него знаете. Кой не знае страха? Знаете нещо за човешкото достойнство, кой от вас не знае за човешкото достойнство.
6.11.1942г.
357. Добър ден,  МОК , София
Сега аз бих ви запитал, какво разбирате под думата "страх"? Как определяте страха? Защо човек се страхува. Каква е ползата от страха? Каква полза допринася страхът в света? всички страхливи същества са допринесли нещо и страхът е допринесъл.
6.6.1943г.
358. Числото тринадесет,  УС , София
Не че вярата на този човек е слаба, но вярата отстъпва пред страха.
16.6.1943г.
359. Отворената врата на Любовта, ООК , София
Вие вземате страха, приемате го, гледате го и казвате: “Какво ще кажеш?” Искате неговото мнение.
15.8.1943г.
360. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Работете върху ума си, да се справите със страха.
31.10.1943г.
361. Ценни неща, НБ , София
Чрез поста човек усилва волята си и се освобождава от страха, че ще умре от глад.
3.11.1943г.
362. Еднакви отношения, ООК , София
362.2 Еднакви отношения ( втори вариант )
Сега, както е създадена - премахваме страха, туряме го във възпитанието, да желае човек естественото.
14.11.1943г.
363. В Негово име, НБ , София
Като символ на страха взимат заека и жабата.
28.11.1943г.
364. Човешка и Божествена любов,  УС , София
Човешката любов е на страха, а Божията любов – на свободата. Ако искаш да се освободиш от страха, трябва да станеш слуга на Божията Любов.
364.2 Човешка и Божествена любов ( втори вариант )
Човешката любов е любов на страха. Но за да се избавиш от страха, трябва да станеш слуга на Божията любов.
3.12.1943г.
365. Най-голямото изкуство, МОК , София
Докато държиш страха вън от себе си, той е на място.
8.12.1943г.
366. Благата в живота, ООК , София
Трябва да дойдете до средната линия на страха, която е линия на благоразумието. Докато се движиш наляво и надясно в страха, ти всякога ще губиш равновесие.
366.2 Благата в живота ( втори вариант )
В страха ти се движиш наляво и надясно, ти губиш равновесие. Страха, като дойдеш на един перпендикуляр, ти усещаш равновесие.
22.12.1943г.
367. Безопасното място, ООК , София
Силата на страха се определя от това, към кое животно човек има по-голяма връзка.
Как ще служите на Бога? – Като внесете любовта в сърцата и в душите си, а изнесете страха навън. И без страх не може, но вложете любовта вътре в себе си, а страха изнесете отвън.
367.2 Посока на движение ( втори вариант )
Какво трябва да направите? Ще внесете любовта вътре, а страха - отвън. Няма да изхвърлите сраха, страха отвън ще държите.
5.1.1944г.
368. Родени от Бога, ООК , София
368.2 Родени от Бога ( втори вариант )
Който не разбира страха, няма да влезе в Царството Божие. Подразбира - онези, които не разбират смисъла на страха, няма да влязат в Царството Божие.
Обратният процес - аз се радвам сега, че в страха вие се молите.
29.10.1944г.
369. Слабият и силният, ИБ , ПС , София
Кажи на страха: Ти трябва да бъдеш един добър слуга, а любовта да бъде господарка.
369.2 Слабият и силният ( втори вариант )
Понеже сте изпъдили любовта отвън, а държите страха отвътре, търсите Божествения свят и не го намирате. Кажи на страха: Ти трябва да бъдеш добър слуга, а любовта да ти бъде господарка.
12.11.1944г.
370. Като малките деца, ИБ , ПС , София
Страха за любовни работи не трябва да го питаме. Какво трябва да пеем не питай страха. Как трябва да поправиш погрешката, питай страха. Ако питаш страха какво трябва да правиш, как да възпитаваш хората, той ще ти даде много криви методи.
370.2 Като децата ( втори вариант )
Мястото на страха е отвън. Не питай страха за любовни работи, нито как да пееш. Но, как да изправиш една погрешка, това е работа на страха. Ако питаш страха, какво да правиш, как да възпитаваш хората, той ще ти даде крив съвет.
13.12.1944г.
371. Най-голямото благо, ИБ , ПС , София
Вярата се усилва когато част от енергията на страха се превръща в полза на вяра.
Най-първо да ви освободя от страха, че от глад ще умрете. Да ви освободя от страха, че жадни ще умрете, че болни може да бъдете.
371.2 Голямото благо ( втори вариант )
Вярата се усилва, когато част от енергията на страха се отправя да храни нейния център. Стане ли обратното – част от енергията на вярата да се отправя към страха, краката стават по-дълги, и човек бяга.
Първо трябва да ви освободя от страха, че от глад ще умрете; да ви освободя от страха, че жадни ще умрете, че болни може да бъдете. Да се освободите от всичките форми на страха, значи, да се освободите от материалните идеи и да приемете ония мощни, велики идеи, които крепят човешкия дух.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.