Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.8.1922г.
1. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Няма да ходите наведени като старците, а главата ви ще бъде изправена.
4.11.1923г.
2. Основа на знанието,  МОК , София
От какво произтича тази разлика? Какъв е законът, който определя силите? Защо именно старецът, като расте по ум, не расте едновременно и по сила? Вие ще кажете, че старците придобиват по-късно силата си.
И в Писанието се казва: „На Децата е Царството Божие.“ Не се казва, че Царството Божие е на старците, но на децата, на младите, на ония, които растат.
13.2.1927г.
3. Новата земя,  НБ , София
Старците си гладят само брадите и благодарят на Бога, че има такива велики виртуози, които изливат живота в музика и в поезия.
9.3.1927г.
4. Силните течения, ООК , София
Значи съюзите са старците в речта. Ще започнете от младото поколение и ще стигнете до старците.
23.11.1927г.
5. Свещ, която не гасне, ООК , София
Един от старците я запитал:" Бабо, защо си дошла тук?" – " Дотегна ми животът на земята.
27.11.1927г.
6. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
В бъдещото Откровение, което новите хора ще пишат, броят на старците ще се увеличи с още един, ще бъдат 25 старци. Какво ще кажете на това? Който се придържа в буквата на нещата, той не може да допусне това нещо, но който се заема да пише новото Откровение, щом види, че старците са 25 на брой, той казва истината.
28.2.1932г.
7. След това,  НБ , София
И Писанието ето какво казва: "И след това ще излея Духа си над всяка плът, и ще пророчествуват синовете и дъщерите ви, старците ви ще видят сънища, юношите ви ще видят видения."
2.7.1933г.
8. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
В края на краищата ние седим при нея и след като сме ходили навсякъде, фалирали сме, ще се явим на стари години с дълги бради, жените с дълги побелели коси и старците със своите мустаци.
3.10.1937г.
9. Бал маске,  НБ , София
Засега в камарата на човешката раса няма много представители от старците на светлината.
17.5.1939г.
10. Музикалния тон на живота, ООК , София
Тия вежди, кръглите, са на едно дете, а тези надолу изкривените, те са на старците, на един възрастен човек.
1.6.1941г.
11. Крайното добро и крайното зло,  УС , София
Ако идете в ада, ще намерите всички стари хора, старците там ще ги намерите, все в ада.
5.7.1942г.
12. Слаби и силни,  УС , София
Сега блажени са децата, блажени са децата, на които старците слугуват.
Като мислим за старците, да ни тупти сърцето.
8.11.1942г.
13. Ще ви се изявя,  НБ , София
Там като идете, ще видите младите моми какви са, старците какви са.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.