Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Затова първата стъпка е смирението, защото то е долината на душата, където могат да се развиват най-хубавите цветя, [където] има най-хубави извори, където пътникът може да утоли своята жажда. Смирението е качество на душата, а мекушавостта е от страх. Така щото, когато Духът дойде да работи в дълбините на вашата душа, в смирението, вие ще знаете, че това е действие на Духа. Заедно със смирението ви трябва още едно качество, а именно, кротостта – тя е необходима, когато човек слиза надолу.
27.8.1910г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
През тази година искам да спазвате следната основна мисъл: смирението в живота е една велика добродетел. Смирението, това са нискотекущите места.
— Един горделив човек, за да се обърне, трябва да слезе от височината си в долината на смирението.
Числото 8 е смирението и когато човек иска да смири някого, дава му цифрите 2, 4 и 8.
31.8.1910г.
3. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Гордостта е болезнено състояние в Духовния свят, а смирението е естествено състояние в същия свят.
Гневът, яростта, страстите са отрицателни качества, в които няма интелигентност, а Любовта и смирението са първоначалните добродетели, с които е създаден човек, и те са интелигентните сили, които го повдигат.
6.9.1912г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Само че трябва да знаем как да употребяваме тия стихове и краски, защото много пъти употребяваме смирението, например, но не сме имали закон да се ръководим.
Смирението тоже може да се причисли към виолетовата краска.
Аметистовата краска — тя е Духът на благодатта и има по-високи вибрации от виолетовата и е тоже краска на смирението. (Чете подходящите стихове.) Винаги, когато Господ иска да очисти човек, прекарва го през страдания, за да го приготви и тия страдания ние не можем да избегнем.
Така просто като разбираме нещата, ще вървим по един естествен път и развитие, но сега на всички ни трябва да сме смирени, защото смирението е, което подига.
29.3.1914г.
5. Ето човекът, НБ , София
Писанието казва: „Бог не е само на Небето, Той живее в сърцата на смирените.“ Следователно първото качество, което трябва да придобиете, за да може Той да заживее във вас, е смирението. Но това смирение не е като смирението на една овца – като ви набият или ви счупят краката, да кажете: „Няма какво да се прави.“ Не е смирение, когато ви вземат всичкото богатство, да кажете: „Ние се смирихме.“ Смирение е, когато имате всички богатства, сила, знания, добро, да съзнаете и кажете: „Господи, Ти разполагаш с всичко, каквото имам!“ А сега всеки един прави следното: всички проповядват Евангелието и все света оправят; но щом опре Господ до техните препълнени кесии, извикват: „А, там не може! Половината, виж, можем да дадем, но всичкото – не.“ Като дойде до силата, казват: „Ти не можеш да разполагаш с всичката ми сила.“ Ала когато се намираме в нужда, искаме и Го молим да ни ръководи и помогне.
9.8.1914г.
6. Законът на служенето, НБ , София
Вие от дълго време сте християни, всички Христос следвате, но ако Той ви повика на изпит сега, колцина от вас бихте издържали изпит върху търпението и смирението, ако ви даде да разрешите задачата не само теоретично, но и практично, или пък върху другите човешки добродетели: Правдата, Любовта, Истината, Мъдростта? Мислите ли, че не бихте пропаднали на изпита? Дали ви обичат хората, вие го разбирате, но дали вие обичате другите, не сте го разбрали.
18.10.1914г.
7. Фарисей и Митар, НБ , София
Гордостта и смирението са синоними на тия двама хора – фарисеят и митарят.
Митарят беше голям грешник, но беше му останала най-последната добродетел – смирението, и той каза: „Аз ще работя за спасението си“, и затова Бог даде благословия на него, защото той имаше надежда, че ще се поправи в бъдеще.
2.5.1915г.
8. Многоценният бисер, НБ , София
Вие, които искате да разберете Истината, само вашите деца могат да ви я разправят; вие, които искате да научите смирението, само вашите деца ще ви кажат какво нещо е смирението.
3.7.1915г.
9. Блудният син, НБ , София
Смирението ражда култура, смиреният човек ражда култура; покажете ми един горделивец, който да е извършил нещо велико.
Ще оставите само тялото, защото то е имущество, и ще кажете: „Аз ви оставям моето тяло за наследство, турете го в гроб, а аз, който заминавам при Отца си, Той ще ми даде.“ Аз бих желал да ми пеят Ангелите Божии и Господ ще ме упокои, само когато отида при Баща си и кажа: „Татко, съгреших.“ Така ще дам един прекрасен пример на цялото общество; тогава Христос ще каже: „Днес стана смирението на този човек, този син мъртъв беше и оживя.“ Аз бих желал да заколя едно теле за такъв син и ще повикам всичките си приятели да ядем за него.
1.1.1917г.
10. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Колкото едното е страшно, толкова другото е велико. „Освети ги чрез Твоята Истина.“ Първото нещо, което трябва да научите от проповедите на Христа, е смирението. Смирението е красив ангел, велик дух. В смирението се зараждат всички Божествени добродетели, за които копнеят човешкият дух и душа. Ангелът на смирението е жив.
Следователно, когато във вашите сърца проникне смирението, вие кажете: „Господи, готови сме да простим на всички“. Питам: Чували ли сте гласа на смирението? Аз съм го чувал. По-хубава музика от песента на смирението не познавам. Каква хармония има в смирението! Каква Любов извира от сърцето на смирения! Със своите лъчи тази Любов облива сърцата на всички хора.
Сега ви оставям да мислите върху смирението, търпението и Любовта.
10.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Колкото едното е страшно, толкова другото е вѣлико. „Освѣти ги чрѣзъ Твоята Истина.“ Първото нѣщо, което трѣбва да научитѣ отъ проповѣдитѣ на Христа, е смирението. Смирението е красивъ ангелъ, вѣликъ духъ. Въ смирението се зараждатъ всички Божествени добродѣтели, за които копнѣятъ човѣшкиятъ духъ и душа. Ангелътъ на смирението е живъ.
Слѣдователно, когато въ вашитѣ сърдца проникне смирението, вие кажетѣ: „Господи, готови сме да простимъ на всички“. Питамъ: Чували ли стѣ гласа на смирението? Азъ сѫмъ го чувалъ. По-хубава музика отъ песеньта на смирението не познавамъ. Каква хармония има въ смирението! Каква Любовь извира отъ сърдцѣто на смирения! Съ своитѣ лѫчи тази Любовь облива сърдцата на всички хора.
Сега ви оставямъ да мислитѣ върху смирението, търпѣнието и Любовьта.
30.6.1918г.
11. Доведете го,  НБ , София
Те са скромните хора в света, които ще придобият смирението.
11.2 Доведете го ( втори вариант )
Тѣ сѫ скромнитѣ хора въ свѣта, които ще придобиятъ смирението.
7.7.1918г.
12. Трите положения,  НБ , София
Желая да бъдете силни в Любовта, в Мъдростта, в Истината, в Правдата и в Добродетелта, в кротостта и смирението, във вярата и в надеждата.
12.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Желая да бѫдете силни въ любовьта, въ мѫдростьта, въ истината, въ правдата и въ добродетельта, въ кротостьта и смирението, въ вѣрата и въ надеждата.
15.12.1918г.
13. И рече баща му,  НБ , София
Обаче, в него има нещо хубаво, което го спаси – смирението.
13.2 И рече баща му ( втори вариант )
Обаче, въ него има нѣщо хубаво, което го спаси — смирението.
19.1.1919г.
14. Голямата вяра,  НБ , София
Едно от качествата на жената хананейка беше смирението. Така той усилва смирението си и става вътрешно силен и богат.
„Голяма е вярата ти, жено.“ С примера за хананейката, Христос обърна внимание на учениците си върху смирението. Велико нещо е смирението. Като се ожени и стане майка, тя пере пелените на детето си, къпе го, работи по цял ден – учи закона на смирението. – Как изучава този закон? – Чрез любовта.
Помнете: човек учи смирението чрез закона на любовта.
Желая ви да научите закона на смирението и да го прилагате.
26.1.1919г.
15. Лозата и пръчките,  НБ , София
И тъй, свръхчовекът е онзи, който познава законите на сгъстяването и на разширяването, т.е. на смирението и на възвисяването.
9.3.1919г.
16. Моето иго,  НБ , София
Свободен е този, който е научил законите на кротостта и на смирението.
„Защото съм кротък и смирен по сърце.“ Кротостта и смирението са толкова необходими в живота, колкото и солта.
Кротостта и смирението са качества, които вървят заедно. Вълнува се морето, т.е. човешкото сърце, но един е пътят за утихването му – пътят на кротостта и смирението.
Кротостта и смирението подготвят човека за съзнателното му влизане в астралния свят.
Който не прилага закона на кротостта и смирението, носи хомот на гърба си.
19.8.1919г.
17. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Първото нещо в това развитие е смирението - да схванете правият смисъл на смирението.
22.1.1920г.
18. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Тя кой елемент трябва да донесе със себе си? Кротостта и смирението. Кротостта и смирението са два фактора, две условия, при които любовта се проявява, те са подобни на въздуха и влагата, които спомагат на земята да възрасти всички зародиши.
Като ви говоря върху този предмет, аз искам да започнем с опит, да турим в действие кротостта и смирението, да образуваме от тях една вълна и така да премахнем по възможност дисхармонията, която съществува в света.
22.1.1920г.
19. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Защо ви е необходимо смирението?
Кротостта и смирението са един метод за лекуване от разни недъзи.
Говоря ви върху кротостта и смирението, защото много от вас мислят, че и без тези качества може.
Двете кофи – това са кротостта и смирението. Въжето, което държи кротостта и смирението, го няма.
Чрез кротостта и смирението иде Божията благодат.
Вкъщи се познава кротостта и смирението.
Бих желал всички да сте първи в любовта, в истината, в мъдростта, в правдата, в кротостта, в смирението, в милосърдието.
Работете върху кротостта и смирението, защото няма по-хубаво нещо от това, да сте в едно общество на смирени и кротки хора. Като поставите кротостта и смирението като основен камък, ще може да отстраните всички спънки, мъчнотии, неприятности, които срещате в обществото, в домовете си, или където и да е. Вие имате кротостта и смирението в себе си, но те са стояли досега във вашите хамбари в потенциално състояние, сега вече трябва да ги изнесете на нивата, и там да ги посеете. За да разберете любовта, тя трябва да мине през кротостта и смирението. Смирението и кротостта са бронята, предпазителните средства, които отбиват всички неприятности.
Такова нещо е смирението.
И тъй, смирението укротява алчността у човека, а кротостта е оръжие против яростта, гнева у човека.
Ако поставите кротостта и смирението за основа, всичко ще може да направите.
19.2.1920г.
20. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Кротостта и смирението показват пътя на духа, електричеството и магнетизмът – пътя на душата, а мъчението – пътя на тялото или физическия свят, т.е. живота на Земята. Всякога свързвайте кротостта с духа, смирението – с душата, електричеството – с мозъка, магнетизма – със симпатиковата нервна система, а мъчението – с всички несполуки в живота.
И тъй, един закон в окултизма гласи: всички блага в света са свързани с кротостта и смирението, всички Сили са свързани с електричеството и магнетизма, т.е. с мозъка и симпатиковата нервна система, а всички несполуки – с мъчението.
В първата си беседа ви говорих върху кротостта и смирението. Следователно всички лоши мисли са отхранени вън от кротостта и смирението; всички лоши желания са отхранени вън от живото електричество и живия магнетизъм.
Друго едно положение: ще проучите моментите през деня, които съответстват на кротостта, други, които съответстват на смирението, трети – на електричество, на магнетизма, на скръбта и на мъчението.
Ражда се дъщеря – създали са я смирението, магнетизмът и скръбта.
8.8.1920г.
21. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Сега ще изучите закона на смирението и кротостта – то е първото нещо, а второто е електричеството и магнетизмът, и третото е мъчението. Аз ви казвам само начина да се приготвите за кротостта и смирението, електричеството и магнетизма.
23.8.1920г.
22. Голям е само Бог,  ИБ , В.Търново
Смирението пада като един метод на малките величини в математиката.
19.9.1920г.
23. Добри ученици,  ИБ , В.Търново
Когато знанието е без любов, възгордява, а когато знанието е с любов, тогава иде смирението.
20.8.1921г.
24. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
Като сме дошли да изучаваме закона на смирението, Той казва: „Тези Мои велики деца са доволни в тези малки картунки, усмихват се през тези малки мозъци и си казват един за друг: „Колко са му хубави очичките.“
22.8.1921г.
25. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Думата магаре може да ви се види вулгарна, но тя значи и осел, а оселът е емблема на четвъртото посвещение – смирението.
22.8.1921г.
26. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Знаете ли колко начини има за изразяване на смирението? В милосърдието има толкова много красиви форми, толкова оттенъци, чрез които то се изразява, че не можеш да срещнеш двама милосърдни хора, които да изразяват милосърдието по един и същ начин. Милосърдието, смирението, всичко може да се прояви в безкрайно разнообразие.
20.7.1922г.
27. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
От вола сме научили трудолюбието, от вълка сме научили свирепостта, от овцата сме научили кротостта и смирението, от мечката сме научили непримиримостта в живота.
27.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
От вола той е придобил трудолюбието, от вълка – жестокостта, от овцата – кротостта и смирението и т.н.
21.1.1923г.
28. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Имаше големи окултни познания, но после трябваше да премине през закона на смирението.
21.6.1923г.
29. Приложение, ИБ , БС , София
И тъй, за да учите, първото нещо е смирението, но смирение, каквото се предполага.
22.6.1923г.
30. Първичната връзка, ИБ , София
Първото нещо, което се изисква за създаване на тази връзка, е смирението. Смирението е първото качество, което се иска от ученика. В духовния свят смирението дава пластичност на човешката душа, да възприема благата, които Божественият дух носи в себе си.
Първото нещо, което се изисква от вас, е смирението. Смирението подразбира такова състояние на душата, при което човек възприема великото, Божественото, което осмисля живота. Всички учители са минали през смирението. Питате: „Ако смирението надделяваше в света, щеше ли да има несъгласие, противоречия между хората?“ Щом е така, да приложим смирението като първо условие в живота.
Понеже отворихме широко вратата на Школата, смирението на ученика ще се познае от неговото поведение. Освен смирението, нужни са още четири качества: абсолютна честност – каквото каже човек, да го изпълни; да бъдете добри – добродетелта прави човека устойчив.
Желая ви да започнете със смирението.
1.7.1923г.
31. Ще дойдем при него, НБ , София
Честният, добрият, интелигентният създава в себе си условия за придобиване на смирението.
15.7.1923г.
32. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Други ученици са избрали пътя на смирението и жертвата.
И тъй, първото нещо за ученика, който върви в пътя на смирението, е да има вътрешна светлина.
9.9.1923г.
33. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Ще имаме абсолютна честност, доброта, интелигентност и благородство; тогаз добиваме качеството на смирението.
9.9.1923г.
34. Три правила за ученика, ИБ ,БР , София
Като караш коне, ще научиш смирението.
30.12.1923г.
35. Единицата и вечността,  МОК , София
Почне ли това състояние да ви наляга, вие ще се повърнете към закона на смирението. Смирението е начин за тониране в живота.
24.2.1924г.
36. Що е това?,  НБ , София
В сиромашията човек трябва да научи едни от най-добрите качества: смирението и трудолюбието.
9.3.1924г.
37. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Чуете ли Божия глас, смирението ще дойде във вас и ще бъдете доволни от всичко в живота си.
12.3.1924г.
38. Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК , София
Ще разгледате как сте приложили търпението, милосърдието, смирението, кротостта, въздържанието, Любовта и Истината.
12.8.1924г.
39. Каляване на материята, СБ , Мусала
Глашатай е тя! Така че според закона на смирението човек трябва да слезе в такова положение, че да може правилно да наблюдава как стават нещата.
12.8.1924г.
40. Общи въпроси, СБ , ИБ , Мусала
Глашатай е тя! Така че, според закона на смирението човек трябва да слезе в такова положение, че да може правилно да наблюдава как стават нещата.
12.8.1924г.
41. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
Да, за да придобиеш смирението, трябва да заемеш положението на един просяк, без да те знаят другите.
1.9.1924г.
42. Съзнателният живот като забава, СБ , София
И тъй, коя е идеята в забавлението? Ще станеш сутрин, ще кажеш: „Господ е дошъл в закона на забавлението, аз трябва да науча онзи велик закон на смирението.“ В забавлението всички са пъргави, подвижни.
42.2 Съзнателният живот като забава. ( втори вариант )
И тъй, коя е идеята в забавлението? Ще станеш сутрин ще кажеш: Господ е дошъл, в закона на забавлението аз трябва да науча онзи велик закон на смирението.
22.10.1924г.
43. Добрата постъпка, ООК , София
Смирението е закон на смаляване.
14.1.1925г.
44. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Смирението всякога дава на човека благодат, да мисли отвътре. Смирението е условие за развиване на ума в човека.
1.2.1925г.
45. Азъ Те познахъ, НБ , София
А сега, у съврѣменнитѣ хора, у съврѣменнитѣ християни, липсва именно тази чърта – смирението.
45.2 Аз Те познах ( втори вариант )
А сега, у съвременните хора, у съвременните християни, липсва именно тази черта – смирението.
21.6.1925г.
46. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
„Иди“, казва ѝ Христосъ, „дъщеря ти е здрава!“ „Идете въ дома си!“ Това сѫ думитѣ, които е казалъ Господь на онѣзи, които сѫ искали по закона на смирението.
46.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
„Иди“, казва й Христос, „дъщеря ти е здрава!“ „Идете в дома си!“ Това са думите, които е казал Господ на онези, които са искали по закона на смирението.
5.7.1925г.
47. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Коя от двете постъпки е за предпочитане? Ако той хвърли шишето с маслото на земята и го строши, това подразбира: „За да може да съществува между нас двамата приятелство, ти трябва да слезеш на Земята, да научиш законите на смирението.“ Ако пък задържи шишето с маслото за себе си, с това той иска да каже на своя приятел: „Ти не заслужаваш това масло.
7.7.1925г.
48. Методът на светлината, МС , София
Казвам: ако нямате смирението на светлината, нищо не може да стане от вас.
Едно ново правило ще имате предвид: ще пазите правилата на светлината, ще имате смирението на светлината, готовността на светлината да отивате, да прониквате навсякъде, дето тя отива.
13.7.1925г.
49. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Когато проговорят, те ще кажат: „Едно време и ние бяхме своенравни като вас, но сега учим първия урок на мълчанието и на смирението“.
49.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Един ден, когато проговорят, ще ви кажат: „Едно време и ние бяхме своенравни като вас, но сега учим първия урок на мълчанието, първия урок на смирението."
26.8.1925г.
50. Живите образи, СБ , В.Търново
Смирение ви трябва! Дойде ли смирението, и знанието ще се добие.
11.4.1926г.
51. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Тия малки клетки аз наричам "ангелчета на смирението", които напущат своята благодат на небето и дохождат на земята, за да учат хората.
25.4.1926г.
52. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Според мен най-великото качество, което човек може да има е смирението.
И тъй за всички онези, които разбират закона на смирението и закона за превръщане на енергиите и искат да ги прилагат, има известни методи, тъй както в химическите лаборатории има методи и начини за извършване на химическите реакции.
4.7.1926г.
53. Запалената свещ,  НБ , София
Писанието казва: “Бог живее в душите на смирените.” Вие трябва да разбирате смирението в неговата дълбочина и животворна сила.
7.7.1926г.
54. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Водата казва на дървото: "Ти си умно, няма защо да се стремиш да стигнеш до небето, затова, докато голямата буря не е дошла, докато и брадвата още не е дошла, повърни се на едно малко животно и влез във водата! Смири се, за да имаш Божието благословение!" Смирението подразбира смаляване, преминаване от едно състояние в друго.
14.7.1926г.
55. Право мисли!, ООК , София
Смирението се придобива отвътре, а не отвън.
28.8.1926г.
56. Правосъдие, СБ , София
Човек не е пратен на земята за радости; човек не е пратен на земята за щастие; човек не е пратен на земята за блаженство; човек не е пратен на земята за богатство; човек не е пратен на земята за слава; човек не е пратен на земята за сила – той е пратен да научи пътя Господен; той е пратен на земята да научи закона на служенето, закона на смирението; той е пратен на земята да научи онова истинско знание на вечността, което ще му служи за съграждането на неговия бъдещ безсмъртен живот.
След това да проявим смирението, кротостта, въздържанието, щедростта и т.н. като се притичаме един на друг в помощ, да дадем свобода на всички страдащи.
10.10.1926г.
57. Затова се родих,  НБ , София
В това седи смирението на човека.
8.12.1926г.
58. Последната постъпка, ООК , София
Казвам: Ученикът трябва да придобие едно качество, което са имали всички велики хора – смирението.
2.1.1927г.
59. Влизане,  НБ , София
Второто качество, което трябва да притежава, е смирението. Наблюдавайте животните и ще видите, че смирението не съществува в тяхното царство.
2.1.1927г.
60. Малката мисия,  МОК , София
Ако искате да бъдете ученици на новото учение, вие трябва да имате смелостта на Павла, смирението на Петра и чистотата и любовта на Йоана.
20.2.1927г.
61. Трите зрънца,  МОК , София
И като знае какво представлява, човек все пак трябва да бъде смирен; смирението е закон за запазване на енергиите - с малко енергия смиреният извършва добра работа.
61.2 Трите зрънца ( втори вариант )
Един от вас трябва да има закона на смирението, то е закон за консервиране на енергиите. Смирението – той чака, той не се безпокои, той с най-малката енергия извършва най-добрата работа.
3.4.1927г.
62. Скрити сили,  МОК , София
Като разглеждате нещата по този начин, вие дохождате до смирението.
62.2 Скрити сили ( втори вариант )
Закон на смирението.
17.4.1927г.
63. Раб и син,  НБ , София
Смирението представя Божествена долина, в която растат всички безсмъртни плодове. Смирението е райска градина. Гордостта, без смирението, е болезнено състояние на човешкия дух.
8.5.1927г.
64. Сто пеняза,  НБ , София
Тъй щото, когато се говори за закона на смирението, ние подразбираме закона на смаляването. Казвате: какво нещо е смирението? То е закон на смаляваме. Смирението съдържа в себе си и милосърдие.
12.6.1927г.
65. Дойде на себе си,  НБ , София
Гордостта в човека трябва да отстъпи на смирението, и така да се яви пред Бога.
19.8.1927г.
66. Пътят на ученика, СБ , София
Но днес тия клетки са смалени, турени са на такива незавидни места, за да учат смирението.
20.8.1927г.
67. Братя в единомислие, СБ , София
Но смирение трябва! Когато човек добие смирението, всякакво терзание изчезва от него, и той добива едно вътрешно спокойствие в душата си.
11.9.1927г.
68. Денят Господен,  НБ , София
Това е законът на смирението, през който трябва да минем, да се смирим.
9.10.1927г.
69. Мек ответ,  НБ , Русе
„Страхът Господен е поучение на мъдрост; И смирението предходи пред славата.
Следователно, като дойдеш до смирението и паднеш на земята, ще благодариш на Бога, че конете не те стъпкаха. Този генерал беше поставен от своето началство да управлява войската, но Господ го свали долу и му каза Ти ще останеш под конете отдолу, да се смириш, защото не знаеш, какво нещо е смирението.
И тъй, смирението е велико качество на мъдрия, на разумния човек.
Много от вашите мисли и желания са измрели, но ако живеете в закона на смирението и пуснете новия живот върху тях, те отново ще израснат, и вие сами ще се чудите на заложбите, които Бог е вложил във вас.
Най-важният стих от 15 гл. на Притчите е следният: „Смирението предхожда пред славата."
16.10.1927г.
70. Призови Симона!,  НБ , София
Значи, когато душата научи закона на смирението, тя дохожда на границата на възвишения свят, дето започва постепенно да се разширява и става светла душа.
23.10.1927г.
71. По-долен от ангелите,  НБ , София
Защо е дошъл човек на земята? Да учи закона на смирението. Като дойде на земята, Христос трябваше да приложи двата велики закона: Законът на смирението и законът на търпението. Следователно, ако някой ви пита, защо сте дошли на земята, ще кажете, че сте дошли да учите законите на търпението и на смирението.
6.11.1927г.
72. Психически анализи,  МОК , София
Не е въпрос до понижаването, но до смирението, което ученикът трябва да постигне. Чрез смирението той расте, укрепва и се развива.
14.3.1928г.
73. Живата наука, ООК , София
Изучавайте какво нещо е смирението, вярата, справедливостта, добрата обхода, искреността, чистосърдечието, любезността и т. н.
27.4.1928г.
74. Смирението,  МОК , София
В духовния свят смирението е мярка, която определя разстоянието между успоредните линии. Смирението е качество, но същевременно е мярка за определяне разстоянието между успоредните линии.
Смирението не е външно качество, но вътрешно. Смирението е мярка, която определя правилните отношения между човешките и Божествените отношения. Казано е в Писанието: „Бог към смирените благоволи, а на горделивите се противи“. – Докато човек върви успоредно с Божествения свят, смирението има смисъл. Щом се наруши паралела на неговия живот, смирението губи своя смисъл. Който не разбира дълбокия смисъл на смирението, не иска да бъде смирен.
2.5.1928г.
75. Добри и лоши условия, ООК , София
Буда разполагал със знание, с голяма философия, но единственото нещо, което му помогнало да се освободи от нея, било смирението – изкуството да се смалява.
31.8.1928г.
76. Гордост и ревност,  МОК , София
Гордостта се възпитава чрез смирението.
76.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Слѣдователно, горделивиятъ човѣкъ, за да се освободи отъ това състояние на съзнанието си, трѣбва да влѣзе въ закона на смирението. Учителитѣ на миналото сѫ разбирали това състояние на горделивия човѣкъ и затова сѫ говорили върху закона на смирението. Смирението е вѫтрѣшенъ процесъ на съзнанието, който се изразява въ смѣняване условията на живота.
26.12.1928г.
77. Направление на истинския живот, ООК , София
Едно от отличителните им качества е смирението.
21.4.1929г.
78. Наклали огън,  НБ , София
Само смирението било в състояние да избави Буда от нещастието, в което изпаднал.
5.7.1929г.
79. Обикновено и Божествено съзнание,  МОК , София
Смирението подразбира проява на Божественото съзнание.
22.1.1930г.
80. Опитна школа, ООК , София
80.2 Опитна школа ( втори вариант )
Казвам, ако някой от вас е обезсърчен, нека има смирението.
19.8.1930г.
81. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Смирението подразбира съзнаване, разбиране, виждане на нещата тъй, както са в действителност.
1.10.1930г.
82. Права мисъл, ООК , София
Човек е дошъл на земята да научи и да приложи смирението.
7.1.1931г.
83. Новата епоха, ООК , София
Следователно за да се облече с дрехата на смирението, преди всичко човек трябва да отиде на баня да се окъпе добре. Смирението подразбира външна и вътрешна чистота.
19.7.1931г.
84. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Когато невидимият свят иска да научи човека на законите на смирението и на жертвата, той ще го застави да се качи на магаре, което ще му запее своята сладка песен и ще го заставя всеки ден да се моли.
20.8.1931г.
85. Най-високото място, СБ , София
Днес има много хора, външно смирени, благочестиви, но светът не се нуждае от такова смирение – от всички се изисква смирението и съзнанието на блудния син.
28.10.1931г.
86. Предназначението на носа, ООК , София
Ако болката е в краката ти, ще учиш закона на смирението; ако болката е в пръстите ти, ще се учиш да мислиш право; ако болката е в очите ти, ще изучаваш Истината; ако е в ушите ти, ще изучаваш Мъдростта; ако е в устата ти, ще изучаваш Любовта.
86.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Щом са болестите в краката, закона на смирението ще учиш.
2.3.1932г.
87. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Гордостта е обратен процес на смирението. – Кога се смирява човек? – Когато прилага знанието, което е придобил.
21.4.1932г.
88. Доброто семе, ИБ , БС , София
Трябва да знаете, че смирението е посоката, по която върви Божията благодат.
21.9.1932г.
89. Новата мисъл, ООК , София
Той живее там, където е кротостта, въздържанието, смирението, любовта.
2.11.1932г.
90. Любов към Бога, ООК , София
От човека ще остане само смирението.
90.2 Люби Бога ( втори вариант )
Ще дойде тогава смирението и ще кажат: „Не съществува той вече, умря.“ По-добре е да се отречем преди да е дошла смъртта, да направим както Толстой казва: „Дай всичкото си имане.
9.11.1932г.
91. Божественото дърво, ООК , София
91.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Та вие трябва да турите в ума си идеята за смирението.
23.11.1932г.
92. Три типа хора, ООК , София
Не, ще съблечеш царската си мантия, ще се освободиш от съзнанието на твоето величие и ще облечеш дрехата на смирението.
25.11.1932г.
93. Силата на ума,  МОК , София
После, като искате да смените състоянието си на добро, непременно ще слезете долу, в областта на смирението.
93.2 Силата на ума ( втори вариант )
Смирението се обяснява така.
25.1.1933г.
94. Новата песен, ООК , София
Лъже се той, силата на човека се крие в смирението.
22.3.1933г.
95. Развити и недоразвити, ООК , София
95.2 Развити и недоразвити ( втори вариант )
И при това, младият, след като ходи дълго време и изпохарчи всичко, каза: „Не върша аз Волята Божия, виждам обеднях.“ Имаше в него нещо криво, затова той обедня, казва: „Аз трябва да се върна при баща си, да върша неговата воля.“ Туй желание, да се върне при баща си, това е неговата придобивка – смирението.
21.6.1933г.
96. Организиране на вътрешния човек, ООК , София
Аз имам особено мнение за смирението, за кротостта, за вярата.
96.2 Организиране на вътрешния човек ( втори вариант )
Аз имам особено мнение за смирението, за кротостта, за вярата.
1.11.1933г.
97. Човешките и Божествените порядки в живота, ООК , София
Смирението подразбира учение.
22.3.1934г.
98. Разумно разбиране,  ИБ , София
В тази наука влиза смирението. Смирението е път, врата, през която трябва да влезете в Божествения свят, да се научите да работите.
Да бъдете господари на положението си, това не значи, че трябва да се жертвате, но да се облечете в дрехата на смирението, за да изпълните волята Божия. Красив свят е смирението! В този свят започва истинската работа.
3.10.1934г.
99. Милосърдие, смирение и молитва, ООК , София
Нямам нищо против това, но ви казвам, аз съм за милосърдието, за смирението и за молитвата. За мен животът има смисъл само за милосърдието, за смирението и за молитвата. Милосърдието е закон на любовта, смирението е закон на знанието, а молитвата - на истината.
6.3.1935г.
100. Законът на помагането, ООК , София
Смирението не е качество на чувствата, а на ума.
4.9.1935г.
101. Отворени книги, СБ , РБ , София
Смирението е израз на любовта.
3.1.1936г.
102. Двата вида пеене,  МОК , София
В смирението сте горделиви, да не би понятието за вас, чистотата, светостта ви да се наруши, да кажат нещо хората.
26.1.1936г.
103. Слуги на Доброто, УС , София
Казват: „Как да се смиря?“ Вие разбирате смирението на едно дърво, което трябва да се огъне. Вие разбирате смирението на един камък, който отгоре трябва да падне долу на земята. Но смирението е едно състояние, в което може да се роди най-доброто положение във вашата душа.
Като дойде вторият светия, първият трябва да се усмихне и да каже: „Както виждаш, закъсахме я.“ Къде е смирението сега? По-добре да се постави в положението на закъсал човек, отколкото да се постави като един благочестив човек, което не е вярно.
103.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Какво означава смирението? Според някои, смирява се онзи, който може да се огъва като дървото; смирява се онзи, който се търкаля като камъка, от планината до долината.
29.3.1936г.
104. Да се възприеме Словото, УС , София
Смирението седи...
5.4.1936г.
105. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
Представя се като един светия, със смирението му.
15.4.1936г.
106. Мекота, ООК , София
Смирението е друго качество, по-високо. Ако нямаш мекота, ти смирението не не може да научиш. Смирението съдържа други качества, още по-високи.
И без да се молите, ако сте меки, Господ ще ви прости, а пък ако не сте меки и не се молите, няма да ви прости. [...] Смирението и всичките добродетели при мекотата ще дойдат.
20.8.1936г.
107. Вътрешна връзка, СБ , София
В това седи смирението.
107.2 Вътрешната връзка на живота ( втори вариант )
Смирението е там, че не да се смиряваш, ами да съзнаваш в даден случай, че има какво да учиш.
7.10.1936г.
108. Път, истина и живот, ООК , София
Как ще направя туй нещо изпъкнало?“ Какъв е законът на смирението, как да се смири човек? Какво е състоянието му? Той трябва да се вдлъбне, да стане паница.
11.4.1937г.
109. Двамата синове,  УС , София
Бащата разбрал, че големият син не е научил най-важния урок от живота – доволството и смирението.
19.7.1937г.
110. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
На тях предстои слизане в долината, да научат великия закон на смирението, на жертвата.
Следователно, като срещнете един човек, вижте, до каква степен са развити в него съвестта, разумността, смирението, търпението и др.
12.9.1937г.
111. Доброта и справедливост,  НБ , София
Смирението е закон на смаляването.
10.10.1937г.
112. Да видят,  УС , София
Само така, чрез любовта, ще разбереш смирението.
9.1.1938г.
113. Окото на любовта,  УС , София
Търсете смирението.
24.4.1938г.
114. Всичките народи,  НБ , София
Казвам: Какво нещо е смирението? Смирението е да познаеш, че силата седи в малките работи.
9.10.1938г.
115. Пред новата епоха, НБ , РБ , Мусала
„Кажете ни нещо за смирението.“
16.11.1938г.
116. Добри и лоши хора, ООК , София
Казвате: „Аз ще платя някому.“ Не е лошо, но във вас няма закона на смирението.
10.9.1939г.
117. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Когато в него действа благородната воля или благородното сърце, или смирението, той трябва да наблюдава очите си, да се изучава.
24.9.1939г.
118. Път на зазоряване,  НБ , София
Знаете ли къде седи смирението на човека? В любовта.
31.1.1940г.
119. Трите връзки, ООК , София
Ти в сиромашията ще научиш какво нещо е смирението. Не може да разбереш какво нещо е смирението, ако не си сиромах. За да научиш смирението, най-първо ще бъдеш беден. И в богатството се учи смирението. Вие искате всички да учите все смирението на богатия. Най-първо ще научиш смирението на сиромашията.
18.2.1940г.
120. Словото бе Бог,  НБ , София
И в Писанието се говори за смирението.
8.9.1940г.
121. Функции на вярата, СБ , РБ , УС , София
Като се научи да мълчи, то ще изучава кротостта, смирението, въздържанието, любов към майка си.
22.9.1940г.
122. Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС , София
Днес най-удобна и най-практична е дрехата на смирението.
8.1.1941г.
123. Ще ви бѫде, ООК , София
Вие трѣбва да учите закона за смирението.
123.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Вие трябва да учите закона за смирението.
25.8.1941г.
124. Тя иде, СБ , София
124.2 Любовта иде ( втори вариант )
Господ го е турил в туй положение чрез закона на смирението.
19.9.1941г.
125. Красивото в живота, СБ , София
125.2 Лъжа и истина ( втори вариант )
Те турят смирението да знае човек, че този, който има знанието, не да отрече знанието, но да каже, че много малко знае.
4.2.1942г.
126. Не пренебрегвайте благата, ООК , София
Смирението е естествено, Божествено състояние на човека. Смирението е най-хубавото състояние, което може да има. Смирението е най-хубавото състояние, което човек може да има.
13.2.1942г.
127. Гордост и смирение,  МОК , София
Тогава изваждам правилото: Смирението е, когато пъплите нагоре, а когато слизате е гордостта. В триъгълника (Фиг. 1) страната AC е смирението, движението е нагоре, CB е гордостта, движението е надолу.
AB е мярката, с която се мери смирението и гордостта. A е бащата на смирението. AC показва мястото, дето смирението почва и CB е мястото, дето гордостта почва. Дето е крайният предел на смирението, там гордостта почва да слиза. C е крайният предел на смирението. A е началото на смирението. Всички болести се лекуват чрез смирението. Смирението е лекуване на болестите.
Тогава какъв е законът? Гордостта и смирението са две противоположни неща. Почти гордостта и смирението са равни.
Сега всички разбират смирението – слизане надолу. Казвате: „То бива, бива.“ Вие нямате понятие за смирението. Вие считате смирението движение надолу, а пък гордостта – движение нагоре. Според вашето понятие смирението показва движение надолу, не може по-надолу да слиза. А пък смирението е качване нагоре.
Досега мислихте, че смирението е слизане. При смирението не слизате, но се качвате. При смирението единственото положение е да се качва човек. Смирението досега никой така не го изяснявал. Вие досега не сте разбирали смирението – качване нагоре. Умът се качва и сърцето се качва в смирението.
Едната глава, когато се качвате нагоре: смирението. Първата глава е смирението, втората глава е гордостта.
Половината дърво е израснало в света на гордостта – земята, другата половина – в смирението. Половината от дървото е направена от гордостта, половината е направена от смирението. Тъй щото природата използува тия двете състояния на смирението и гордостта да създаде растенията. В природата и смирението, и гордостта работят и произвеждат плодове, от които хората се хранят. Смирението работи и гордостта работи. Гордостта работи за себе си и смирението работи за себе си. Смирението отива към Бога, гордостта остава Бога отвън.
Когато сте доволни от живота, то е смирението. Да имате понятие: Смирението е движение нагоре. Там, дето смирението започва и там, дето гордостта спира, то са двете крайни точки на доброто. Смирението свършва, дето гордостта започва. AC е дето смирението започва. Доброто функционира между смирението и гордостта и ги уравновесява.
Не се позволява да се разкриват тайни. „С“ какво показва в дадения случай? С-то показва, че смирението излиза из гъстата материя, отива към по-рядката.
AC е смирението.
Всякога загубата е свързана със закона на гордостта, печалбата е свързана със закона на смирението.
Коя е основата на доброто? Смирението започва от доброто. Не мислете, че смирението не може да стане гордост.
Шест страни има и 12 ръба, показват пътя, по който човек в смирението и гордостта минава. Има едно движение, смирението трябва да мине по пътя на гордостта, по пътя на доброто и само по този начин човек ще разбере живота.
Разбраният живот е смирението. Смирението е разбраният, организираният живот. Защото смирението дава посока нагоре. Смирението е движение нагоре към Бога. В гордостта човек е образувал своето тяло, в смирението е образувал любовта към ближните. Доброто и смирението заедно образуват движението към Бога. Смирението и доброто дават най-добрите връзки в света.
Сега остава научната страна: Смирението е движение нагоре. От смирението човек зависи да учи.
5.7.1942г.
128. Слаби и силни,  УС , София
Смирението не е закон на безсилие.
26.7.1942г.
129. Ще ти въздаде,  НБ , София
Смирението не е Любов.
29.8.1942г.
130. Любов и обич, СБ , РБ , София
Изкуство е да я познаете в дрехата на смирението.
30.8.1942г.
131. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Отличителното качество на любещия, на знаещия и на свободния е смирението.
20.9.1942г.
132. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Той бил доволен, че синът му донесе един добър плод – смирението.
10.3.1943г.
133. Новото верую, ООК , София
Ние сме помогнали на някое дърво и казвате: “На дърво ли ще помагам?” Де е в нас смирението? Всичките неща, които Бог е създал, имайте към тях уважение и почитание.
15.8.1943г.
134. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Вие сте облекли дрехата на смирението и сте дошли като ученици – да учите, да възприемете новото знание и да изправите погрешките си.
Защо да не отидат при един чист планински извор и там да коленичат? Защо да не отправят погледа си към Бога и на Него да уповават? Ще кажете, че като коленичат, момата и момъкът изразяват смирението си.
15.12.1944г.
135. Неделими неща, ИБ , ПС , София
135.2 Неделими неща ( втори вариант )
Какво представят разумните същества? Те са същества на смирението, могат да се смаляват толкова, че да минават и през най-малките процепи.
17.12.1944г.
136. Най-добрият подарък, ИБ , ПС , София
136.2 Добрият подарък ( втори вариант )
Няма по-хубаво нещо от това, да виждаш скромността и смирението на светията.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.