Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.9.1918г.
1. Двамата братя,  НБ , София
Чуването отива надолу, слушането – нагоре, а прилагането е стъблото, което съединява и двете.
1.2 Двамата братя ( втори вариант )
Чуването отива надолу, слушането — нагоре, а прилагането е стъблото, което съединява и дветѣ.
13.10.1918г.
2. Двата полюса,  НБ , София
Значи, да чувстваш и да вкусваш, това е човешко; да се възприема благоуханието на нещата, това е достояние на Ангелите, а виждането и слушането е достояние на съществата от Божествения свят. Осморката и тройката представляват виждането и слушането, т.е. очите и ушите, или числото 38; носът, единицата е Христос, Който казва на болния да мисли, за да не греши повече.
2.2 Двата полюса ( втори вариант )
Значи, да чувствувашъ и да вкусвашъ, това е човѣшко; да се възприема благоуханието на нѣщата, това е достояние на ангелитѣ, а виждането и слушането е достояние на сѫществата отъ Божествения свѣтъ. Осморката и тройката представятъ виждането и слушането, т. е. очитѣ и ушитѣ, или числото 38; носътъ, единицата е Христосъ, Който казва на болния да мисли, за да не грѣши повече.
17.11.1918г.
3. Като чуха,  НБ , София
Чуването и слушането са синоними. Чуването предхожда слушането. Слушането има отношение към месечината, т.е. към празненето и пълненето, към даването и вземането.
3.2 Като чуха ( втори вариант )
Чуването и слушането сѫ синоними. Чуването предхожда слушането. Слушането има отношение къмъ месечината, т. е. къмъ празненето и пълненето, къмъ даването и вземането.
17.4.1919г.
4. Това учение, ИБ , БС , София
Тъй че, слушането е мисъл.
14.12.1919г.
5. Работи на лозето ми,  НБ , София
5.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Не е само в слушането. Слушането постоянно трябва да се развива, зрението постоянно трябва да се развива, обонянието - също.
1.2.1920г.
6. Земният и небесният,  НБ , София
6.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Любовта иде от слушането. Един ученик като ходи на училище, като слуша дълго време учителя си, започва да го обича, а като го обикне, започва да му вярва на всичко, което той говори и след това се заражда слушането.
5.2.1920г.
7. Мъчението, ИБ ,ООК ,
А слушането може да дойде, когато човек е вече издържал първия изпит – мъчението.
19.2.1920г.
8. Силите в Природата, ИБ , БС , София
После ще предизвикате по-висшите форми на ума – въображението, слушането, разсъждението, музиката, творческия ум.
29.2.1920г.
9. Що казва Духът,  НБ , София
Както между ухото и говора има известно отношение, така и между слушането и Духа има отношение.
9.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Да, но между ухото и казването има известно съотношение, както и между слушането и Духа има съотношение.
12.3.1922г.
10. Слушайте Него,  НБ , София
Слушането – това е едно от качествата на реалния свят.
29.3.1922г.
11. Старият и новият живот, МОК , София
11.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Да се задава такъв въпрос, то е все едно да се запитва кои са отличителните качества например на вярващия, на слушателя и на ученика; отличителното качество на вярващия е вярата, на слушателя - слушането, а на ученика - ученето.
30.3.1922г.
12. Три разряда ученици, ООК , София
С какво се отличават слушателите? – Със слушането. Слушането в окултизма се нарича – концентриране на ума или умът да бъде съсредоточен в една посока, без да е разсеян.
С тия три качества на ученика вие засягате мозъка в три направления: центърът на вярата се намира отгоре, на повърхността на човешкия мозък, учението се намира отпред, а слушането отзад, и се образува един равностранен триъгълник. Слушането е отзад и всякога, всичките неприятности в живота идат все отзад.
12.2 Три категории ученици ( втори вариант )
С какво се отличава слушателят? – Със слушането. Първата стъпка в живота на ученика е слушането, втората – вярата, а третата – ученето. Слушането подразбира концентриране, съсредоточаване на ума в определена посока.
Тъй щото, в пътя на своето развитие, ученикът се движи в три направления на своя мозък: отпред, отгоре и отзад – мястото на слушането.
28.5.1922г.
13. Неговата заповед,  НБ , София
До известна степен те са прави, но слушането има по-дълбок смисъл.
8.3.1923г.
14. Произход на правите мисли, ООК , София
Тогава искаш да вземеш някое цвете, да го помиришеш оттук-оттам, то е музиката, слушането.
19.10.1924г.
15. Настанало е царството Божие, НБ , София
Какъ ще Го слушашъ? Слушането въ насъ трѣбва да седи въ изпълнението волята Божия.
15.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Как ще Го слушаш? Слушането в нас трябва да седи в изпълнението на волята Божия.
10.12.1924г.
16. Неразбраното, ООК , София
Значи плюс слушането има нещо друго.
24.12.1924г.
17. Образи на живата природа, КД , София
Ако е взета от ухото , значи има смисъл за слушането. е взето от окото и от цялото лице .
21.1.1925г.
18. Значение на изслушването, ООК , София
Аз чета Посланието на апостол Павел, дето се казва: „Вярата е от слушането.“ Някой, който е повярвал в Писанието, но не го е разбрал, казва: „Вярването, а не вярата, е от слушането.“ Криво е разбрал той тези неща.
2.5.1926г.
19. Избавената душа,  НБ , София
И тъй, знанието се изразява чрез говора, слушането чрез музиката, а процеса на помирисването чрез яденето.
16.2.1927г.
20. Великата задача на човека, ООК , София
За да слуша, той трябва да е научил основния закон на слушането. Ето защо човек трябва да дойде до малките, до основните величини на слушането.
1.6.1927г.
21. Съзвучно движение, ООК , София
Когато иска да се освободи от слушането на някаква дълга история, от казано-речено, от оплаквания, той излиза няколко минути по-рано от времето, когато гостът ще дойде, и отива да се разходи.
14.8.1927г.
22. Мислещият човек, МС , София
Например, прекъсване на мисълта може да дойде от зрението, може да дойде от слушането, може да дойде от говоренето, може да дойде от обонянието и най-после, може да дойде от самото чувстване на човека.
12.5.1929г.
23. Ще ти въздаде,  НБ , София
Мълчанието е свързано със слушането.
4.8.1929г.
24. Който слуша моите думи,  НБ , София
Слушането представя едно от големите изкуства в живота. Същото може да се каже и за слушането. По слушането на човека, по ъглите, образувани от поставяне на ухото, можете да познаете, какъв е даден човек.
От слушането зависи развитието на човешкия ум; от слушането зависи успеха или неуспеха в живота на човека. След като се домогне до това слушане, човек пристъпва към третата фаза на слушането - да приложи това, което е слушал. Да слушаш само, без да прилагаш, каквото си слушал, това е първата фаза на слушането.
11.8.1929г.
25. Моите овце слушат моя глас,  НБ , София
Следователно, когато Христос говори за слушането, Той има пред вид онова духовно сцепление между мислите и чувствата на човека, между отделните му удове, посредством което той може да извърши известна работа.
Ако слушането не може да даде истинско разбиране на живота, какво слушане е това? Например, някой заболее от ревматизъм, от коремоболие, или от друга някаква болест и казва: Такава била волята Божия. –Не, Бог не се занимава с никакви болести.
Без ново разбиране за слушането, вие ще се намерите в положението на екскурзианти, които отиват на онзи свят само за няколко деня или седмица и после се връщат назад.
Слушането е свързано с вярата.
9.1.1931г.
26. Четирите положения,  МОК , София
26.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
Ако запитаме, защо ви е зрението или защо ви е слушането, това са въпроси, на които може да се даде отговор.
12.6.1931г.
27. Неизбежен път,  МОК , София
27.2 Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото) ( втори вариант )
Сега аз обяснявам слушането.
10.1.1932г.
28. Вземи детето,  НБ , София
Но смисълът на живота е в слушането.
8.2.1933г.
29. Честното ухо, ООК , София
29.2 Честното ухо ( втори вариант )
Следователно в слушането голямо участие взима ухото.
1.3.1933г.
30. Човешкият нос, ООК , София
Ние започнахме с външната страна – ухото, като орган на слушането.
30.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Сега ние започнахме със слушането, с външните прояви на живота.
17.3.1933г.
31. Общи и частни положения,  МОК , София
31.2 Общи и частни положения ( втори вариант )
Е, в какво седи магическата страна? В слушането.
12.4.1933г.
32. Полза от знанието, ООК , София
32.2 Ползата от знанието ( втори вариант )
Какво ще ви ползува такъв един живот? Ако имаш един живот, който не може да го възприемеш, какво ще ви ползува? Защото животът се възприема чрез слушането, чрез носа, чрез устата, чрез очите.
19.4.1933г.
33. Слушайте разумното, ООК , София
33.2 Слушайте разумното ( втори вариант )
Ти в слушането ще се съединиш с разумното, което направлява ушите ви.
12.7.1933г.
34. Красивите линии в природата, ООК , София
34.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Но човек от слушането на един пъдарин, нищо няма да придобие.
8.10.1933г.
35. Вечният порядък (Вечният порядък и безпорядъкът в живота),  УС , София
След слушането иде възприятието.
8.11.1933г.
36. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Слушането е най-приятното нещо, което в дадения случай, може да имаш.
Та казвам сега, слушането подразбира да се съберат вътрешните материали, при които човек може да расте. При слушането става развитието на човешкия ум. При слушането човек трябва да внимава. При слушането има един процес, това, което се предава, да го разбереш добре.
Господ ще ти каже: „Слушай какво ще ти кажа!“ И това, което ти Господ каже, приложи го! Бог ще те остави свободен, да направиш така нещата, както ти си разбрал от слушането.
3.1.1934г.
37. Новото направление в живота, ООК , София
Някои казвате: „Аз слушам какво ми казваш.“ Силата на човека не е в слушането.
28.2.1934г.
38. Ключ за постижения, ООК , София
И при слушането, щом една музика може да ме тонира, добра е.
2.9.1934г.
39. Законът на подмладяването, УС , София
На глухия, колкото и да му говорите за слушането, това е за него неизвестна област.
21.10.1934г.
40. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Следователно, процесът на слушането не е прост процес, както привидно изглежда. Напротив, слушането е много сложен процес.
31.10.1934г.
41. Най-високият връх, ООК , София
И слушането ви не е на място.
16.12.1934г.
42. Когото възкръси,  НБ , София
Сегашните условия, при които се намират хората на петте чувства, мъчно може да се намери един учен, човек, който да опише органите на зрението и на слушането с всички техни функции, както трябва, както в радиото се обясняват нещата. Често хората и като учени на земята, как да използват светлината, или как да използват слушането, или обонянието, или вкуса.
11.1.1935г.
43. Естествени положения,  МОК , София
Най-първо иде зрението, слушането, обонянието, вкуса и осезанието.
3.3.1935г.
44. Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ , София
Слушането е важен процес.
24.3.1935г.
45. Двете добродетели,  УС , София
45.2 Двата вида добродетели. (Кой е правият път) ( втори вариант )
Защото кои са признаците на слушането? Според мене, ако слушам словото Божие, туй което прилагам, то е слушане.
7.4.1935г.
46. Два метода,  УС , София
46.2 Двата метода и двата пътища към сродната душа ( втори вариант )
Да знаете какво нещо е слушането.
14.6.1935г.
47. Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК , София
Ами ако един музикант не може правилно да взема тоновете? От какво зависи силата на музиката? – От слушането.
23.6.1935г.
48. Човек и природа,  УС , София
48.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
В слушането трябва да се приложи законът на любовта.
8.11.1935г.
49. Божественият извор,  МОК , София
Идеята на слушането, идеята на гледането, идеята на говоренето.
19.1.1936г.
50. Всичко, което чух,  НБ , София
Слушането в света е едно висше сетиво. Зрението и слушането, това са висшите сетива на човека. Слушането и зрението те са висшите сетива, или така наречения духовен свят.
22.1.1936г.
51. Петте врати, ООК , София
В слушането има възможност да научиш много хубави работи, но и много злини.
51.2 Петте врати ( втори вариант )
В слушането има възможност да научиш много хубави работи, но и много лоши работи можеш да научиш.
12.2.1936г.
52. Тониране, ООК , София
Но мислите ли, че чуване е само това, което е обикновено чуване? Има степени на слушането.
22.4.1936г.
53. Пречистване на мисълта, ООК , София
Слушането е за Бога, а послушанието е за нас.
29.8.1936г.
54. Проявеният и непроявеният, СБ , София
54.2 Проявеният и непроявеният ( втори вариант )
Слушането не е външен процес.
13.9.1936г.
55. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
Ако не знаеш как да слушаш, пак ще се роди едно друго противоречие от слушането.
18.10.1936г.
56. И видях ново небе и нова земя,  НБ , София
Хубавата страна в слушането на някой добър музикант или певец седи в това, че ако имате една малка дарбица, вие ще можете по този начин да я развиете.
19.2.1937г.
57. Хигиена на сетивата,  МОК , София
57.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Трябва да бъдете внимателни в гледането и в слушането.
14.3.1937г.
58. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Много нещо зависи и от слушането, как слуша човек.
23.4.1937г.
59. Гамите на светлината и топлината, МОК , София
Та казвам сега: има пет неща, които са необходими: зрението е необходимо за гледането; слухът е необходим за слушането; вкусът е необходим, понеже храната трябва да се вкуси; обонянието е необходимо за мирисането; осезанието е необходимо, за да се схващат външните промени в атмосферата.
21.5.1937г.
60. На място и не на място, МОК , София
Знанието започва със слушането – не можеш да имаш знание без слушане.
7.7.1937г.
61. Божествено ръководство, ООК , София
Бог е, Който работи в нас, и силата на човека седи в слушането, в приложението.
3.10.1937г.
62. Бал маске,  НБ , София
Дишането, слушането, мисленето са все целувки.
3.12.1937г.
63. Начини на мислене, МОК , София
Ако си музикант, обръщаш внимание върху музиката, в слушането, винаги ще стане промяна в ухото ти.
17.12.1937г.
64. Възпитание на чувствата, МОК , София
После от слушането са се родили много лоши работи.
5.1.1938г.
65. Съзвучие, ООК , София
Служат си само за говора, колкото им трябва, а пък в човека има известни вълни, които трябва да се възприемат и стават храна за мисълта, защото от слушането ще разбереш как трябва да мислиш.
7.1.1938г.
66. Бъдете щедри,  МОК , София
Слушането даром се дава.
12.1.1938г.
67. Четиритях точки, ООК , София
За слушането, тъй както ме слушате – 6, но за изпълнението – 2, най-много три.
14.1.1938г.
68. Противоречията в живота,  МОК , София
Няма какво да се отказваш от слушането, от гледането.
26.1.1938г.
69. Обичай и освобождавай, ООК , София
Каля се чрез водата, каля се чрез въздуха, каля се чрез слушането, каля се чрез гледането, и чрез обонянието, и оттам се каля.
От слушането излиза речта.
13.1.1939г.
70. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Щом дойде до слушането, ушите имат право.
29.1.1939г.
71. Двете слугини,  НБ , София
Музиката е за младите, а слушането е за старите.
15.2.1939г.
72. Правилни схващания и правилен живот, ООК , София
За онзи, който взема от него, той казва: „Той обича да взема, а не обича да дава.“ Как ще разберете сега? Питам сега: Когато ученикът слуша и учителят преподава, какъв тон ще турите? Когато ученикът слуша, какъв е тонът на слушането? Може да слушате по два начина: или с тона „фа“, или с тона „си“.
5.3.1939г.
73. Да види царството Божие,  НБ , София
Аз вярвам в пипането, но вярвам и във вкусването, и в обонянието, в слушането, във виждането и т.н.
10.5.1939г.
74. Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК , София
Да не правите погрешки в слушането си и в чуването си.
12.5.1939г.
75. Музикален живот,  МОК , София
Каква идея е яденето, дишането, слушането? И Д Е Я – мисловият свят.
18.6.1939г.
76. Новите форми на Любовта,  НБ , София
Не е лошото в слушането, но не знаят кога да слушат.
20.9.1939г.
77. Бъдете служители, ООК , София
Сега вземете: едно положително чувство ли е слушането или отрицателно? Устата е мъжка, ухото е женско.
22.11.1939г.
78. Хубавата страна, ООК , София
Или слушаш и не си доволен от слушането.
Чрез слушането ще придобиеш морален характер.
26.11.1939г.
79. Път към изгубената дума,  УС , София
Чувствуването иде от истинското ухо, т.е. от слушането. Сърцето отговаря на слушането, а пък умът на гледането.
10.1.1940г.
80. Божествената усмивка, ООК , София
Той при слушането не одобрява твоето говорене.
25.2.1940г.
81. Що е истинно,  НБ , София
Който говори, трябва да бъде свободен в речта си, но и който слуша, трябва да бъде свободен в слушането – да разбира.
Върху слушането може да се говори много.
7.7.1940г.
82. Светлина, топлина и сила,  НБ , София
Гледането е също малка работа, слушането, мърдането на ръцете и на краката, това са все малки работи.
17.1.1941г.
83. Малки правила,  МОК , София
Та казвам, трябва да се свърже слушането с човешката разсъдливост.
18.4.1941г.
84. Свободен човек,  МОК , София
Тогава, чрез слушането какво може да разрешите? Каква е разликата между слушането и гледането? Гледаш, че един човек е болен. Каква е разликата? В слушането ти ще вземеш по-голяма интензивност, понеже, като ти говори, ще почувстваш болката. В слушането самият човек тебе ти разправя как е станало, тази причина на заболяването.
29.6.1941г.
85. И рече им,  НБ , София
Всеки един човек, който може да възприема любовта чрез ушите, чрез слушането, той е от новата култура.
Има сила в слушането. Словото е било и в яденето, в пипането, в мирисането е, но слушането сега започва.
21.9.1941г.
86. Царството Божие, СБ , УС , София
86.2 Името, царството и волята Божия ( втори вариант )
Кажи: “Не чух, както го каза.” Казваш: “Не разбрах.” Каквото си чул, ще разбереш, но каквото не си чул, ще разбереш ли? Казва: “Недочух.” Не си дочул, понеже в ушите почва да се набира кал, прах се набира в ушите, слушането започва да става тежко.
Не зная дали тия хора едно време са били по-послушни в слушането, или вие.
28.11.1941г.
87. Ново възпитание,  МОК , София
Трябва да се научиш и да знаеш, как с пипането да храниш тялото си, да знаеш с вкуса си да си храниш тялото, с обонянието да се храниш, със слушането да се храниш и със зрението да се храниш.
18.3.1942г.
88. Музика в живота, ООК , София
Най-първо и за публика няма да ви пуснат, понеже в оня свят, които слушате, трябва да бъдете погълнати от слушането, защото две неща се изискват от музиката: да пееш и да знаеш да слушаш.
16.12.1942г.
89. Три неща, ООК , София
Слушането е цяла формула. Ако в нас зрението куца, ако слушането куца, ако уханието куца, ако обонянието куца, ако говорът куца, лишени сме от много хубави работи.
27.12.1942г.
90. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Ако ние не се влюбим в слушането, ако ние не се влюбим в гледането, в зрението, ако ние не се влюбим в уханието, през което иде Божието дихание, което влиза и излиза, какво искаме? Ако ние не можем да обичаме нашите мисли, ако ние не можем да обичаме нашите чувства, ако ние не можем да обичаме нашите постъпки, на какво ще се радваме?
2.5.1943г.
91. Близо е,  УС , София
Това е слушането.
28.7.1943г.
92. Основа за вечността, ООК , София
В начина на слушането, всички, които ме слушат, има нещо, което ви безпокои.
3.10.1943г.
93. Четирите правила, СБ , РБ , София
Кой не се е наслаждавал от хубавото свирене? Голяма е насладата, която човек получава от свиренето и слушането на цигулка.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.