Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Ето това е Словото Господне. Ето Словото Божие, Духът на завета.
Бог крепкий, който говорих чрез рабите Си и дадох Словото Си вам за свидетелство. Словото Ми е Дух и Истина.
Онзи, към когото е Словото Господне, трябва да внимава с всичкото си сърце и ум, да проумява пътищата Му.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Ето това е Словото Господне. Ето, Словото Божие, Духът на завета.
Бог крепкий, който говорих чрез рабите Си и дадох Словото Си вам за свидетелство. Словото Ми е Дух и Истина.
Онзи, към когото е Словото Господне, трябва да внимава с всичкото си сърце и ум да проумява пътищата Му.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Ето това е словото Господне.
Ето Словото Божие, духътъ на завѣта.
Азъ съмъ Исусъ царьтъ сионовъ пострадавший за грѣховетѣ на свѣта, спаситѣль на мира, Богъ крѣпкий, който говорихъ чрѣзъ Рабитѣ си и дадохъ словото си вамъ за свидѣтелство. Словото ми е духъ и истината.
Онзи кьмъ когото е словото Господне трѣбва да внимава, съ всичкото си сърдце и умъ да проумѣва пѫтищата му.
2.10.1898г.
3. Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ , Варна
Ето Словото Божие е истинно.
Словото е вярно и ще бъде засвидетелствано от силата на Светия Дух Господен, който ще те осени и ще бъде твой водител всякога.
20.10.1898г.
4. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Слушайте Словото: Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на Мира, което иде и наближава в силата си, да отбележи едно велико събитие в живота на този свят, и ако се покажете верни отсега на това благородно и свято звание, което ви чака, то вярвайте, сам Бог на Силите ще ви увенчае със слава и величие на своя живот и ще отбележи имената ви във върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на висшето свято дело на великото избавление.
Аз пристигам в тоя развратен свят в минута важна, да упражня нужното влияние, да ви отвърна от тоя пагубен път, в който народите по земята са се втурнали да следват безразсъдно Знайте, в случай че отхвърлите моите благи съвети и се възпротивите на моите Божествени диктувания, които ви давам, защото сте близки на сърцето ми, то ще употребя и други мерки, много по-лошави, с които съм натоварен да приложа в замяна на вашето непослушание на светите Божии заповеди Вие сте под мое покровителство и съм длъжен да ви ръководя и изпитвам в Словото на Истината Аз съм ваш хранител и върховен водител в Небесните ликове Когато встъпих, да ви взема под своя охрана, аз предвиждах всичките мъчнотии, които времето щеше да ми създаде, догде ви изведа в безопасно място Аз знаех колко препятствия, колко несполуки щяха да ме срещнат с вас наедно в тая велика борба, но моят Дух не отстъпи своето намерение Моята любов за вас ми продиктува свято задължение и аз встъпих напред, да ви взема под моята върховна охрана В това отдалечено минало вашият дух не притежаваше никаква красота, която да ме привлече, да ви обичам Вие бяхте отвратителни наглед и който ви погледнеше, се отвращаваше от грубото ви сърце. Затова благоволих да извикам отдалеч, открай Небесата, двамата братя, светила на славянския род, и да им връча Словото на Истината и Словото на Живота, да ви го донесат и ви научат на пътя, по който да възлезете във вечната Виделина, в която обитавам Виделината на живота, която ви проводих, за да пребъдете в нея, която светът не прие, но я отхвърли и предаде Помазаника ми на завета Исуса на поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави. Словото Ми е неоспоримо."
12.3.1899г.
5. Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ , Бургас
Словото Му ще ми е закон!
8.7.1900г.
6. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
В това именно се изпълнят думите Господни – в Словото Му, че онези, които Го любят, всичко, което им се случи, им съдейства за Добро.
13.7.1900г.
7. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ ,
Силата ми ще е в Словото ми и благодатта ми – в милостта.
14.7.1900г.
8. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Така е и със Словото Божие.
Помниш ли думите, които съм Аз казал на друго място в Словото Божие, че съвършената Любов изпъжда вън всякой страх. Що те е теб грижа какво хората ще мислят, не е ли по-важно за теб какво Господ за теб мисли? Или ти още искаш да си под бремето на человечески предания и заблуждения? Не се мами, Словото Божие от человечески тълкувания не се мени. Словото Божие, който го разбира, трябва и да го върши, ако той не е изложен да стане жертва на лукави измами. Защото онзи, който е разбрал Словото и не иска да го изпълни, понеже се усъмнява, че то е неприложимо и неизпълнимо, като почне да го гризе съвестта му, той ще си състави хиляди тълкувания, които не са нищо друго, освен едно извинение да изнасили Истината и да успокои пак изново себе си, че тъй не трябва да се разбира еди кой си стих, ами другояче. Ето злото на църквата, нейните тълкувания и извъртания на Словото Божие.
Аз, който присъствам и който ти говоря сега на теб, не съм ли най-доброто свидетелство, което Бог ти дава лично? Аз зная, ти си чел Словото Божие много пъти и си казвал: „Добре, това е Истина, което се говори тук, но то се е говорило и писало преди толкова хиляди години от человеци, подобни на мен в много отношения, кой знае.“ Пак съмнението прониква в твоето сърце и ти тайно си казваш, да те не чуе никой, дали това не са измислици техни, приписани на Бога.
Ето Аз Съм, който оживявам Словото Божие във всяко сърце, което го приема – този Истий, който ти говоря и който ти диктувам тайните на Царството Божие да ги проумяваш.
18.7.1900г.
9. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Злото вече не ще да има място, защото всички, които са вече изкупени чрез силата на Словото на Господа, като са опитали и вкусили всичко и са се научили от дълбока вътрешна опитност, и знаят вече последствията, които произлизат от всяко желание, от всяка постъпка, ще отхвърлят бремето на греха и престъплението, което може да ги вплита и което може пак изново да произведе тяхното падение.
18.7.1900г.
10. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
Аз ти казвам това, който съм те ръководил от самото начало и съм те подбуждавал вътрешно с неуморима сила да четеш словото ми, да се трудиш да ходиш по стъпките ми, да се молиш и да желаеш върховната благодат от Господа Бога и да се въдворяваш и възстановяваш в Него постоянно. И бъди творител на Словото, като вършиш всичко, което е Единому Богу угодно и благоприятно.
Истината е Духът на Словото. Истината съм Аз, Господ твой, и Животът съм Аз, Бог твой, и Духът ми е твоят ръководител, който те ръководи, който те учи и който оживотворява Словото ми всякой ден в твоето сърце, за да ме познаваш. Отварял съм Словото си пред теб и съм те поучавал в истините на Царството Божие.
22.7.1900г.
11. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Възвещаваме Словото Му в род и род.
1903г.
12. Мисли и упътвания, ИБ ,
И тъй, когато Бог говори, ти слушай с всичкото си сърце и Словото Му дръж да не би да се намериш отпосле оскуден от мъдрост и така да бъдеш изхвърлен навън. Той е Вечният невидим Бог, на когото Словото тича по всичкия свят.
28.8.1909г.
13. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Господи, Боже наш, да възлезе молбата ни пред Твоето лице, да дойде Духът Ти и да пребъде Словото Ти в нашите сърца.
Благословений Господи наш, ръководи ни с милостивата Си ръка, просвещавай ни да се не уклоняваме от Словото Ти, да не престъпваме закона Ти.
Някои си припомниха думите на това благословение и те били горе-долу тези: „Да възрасти Бог Словото Си в България“; други схванали: „И да благослови Бог Словото Си в България“; трети поддържат, че думите били следните: „Да възрасне Словото Божие в България и да благослови Бог Словото Си.“ Най-сетне г-н Дънов даде на това благословение следната форма: „Да благослови Бог Словото Си в България и да го възрасти.“
Аз желая вие да растете – Словото да расте у вас, да бъдете благородни духом, та да порастете по дух и ум.
27.8.1910г.
14. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
— Върху отношението на написаното ще бъде текстът на словото — това с а духове, които работят чрез вас.
Това ще е словото, което ви се дава тази година.
Г-н Дънов спря говора и написа върху 29та книжка словото за отсъствуващия член на Веригата г-н Илия Стойчев.
23.8.1911г.
15. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
В Невидимия свят българският народ е глава на славянството, понеже чрез него се яви Всемировият Учител и чрез българско четмо и писмо се даде Словото Му, който е Слово на Бога за идното човечество от Шестата раса.
28.8.1912г.
16. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ , В.Търново
Ние трябва да дадем пример на хората – някой със Словото, някой с делото и с помишления, да се създаде образец на себеотрицание и смелост Бъдете смели! Няма от какво да се боим, ние трябва да помагаме на този народ.
6.9.1912г.
17. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Чрез хляба, който Бог ни праща, трябва да дойде Словото между нас, защото всяко зрънце от житото носи със себе си Божествената мисъл; но носят тия житни зърна и съзнание.
Словото Божие ние можем да го глътнем, но ще ви ползува ли? Не, то ще ви ползува само когато го сдъвчете.
19.1.1914г.
18. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Затова трябва да търсим тази помощ, да бъдем готови "да се облечем във всеоръжието Божие", като се препашем с истината, облечем с бронята на правдата, вземем шлема на спасението и меча на Духа - Словото Божие, като се молим духом на всяко време.
19.7.1914г.
19. Любовта, НБ , София
В съвременния свят всички хора искат да са красноречиви оратори, понеже всеки знае, че един оратор със силата на словото може да влияе на тълпата.
23.8.1914г.
20. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Първо: За прославлението и осветяването Името на Господа Бога Нашего на земята между человеците и верующите, и избраните от Веригата на Господа на Словото – Спасител, Покровител, Който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде; и да се благослови Името на Господа Исуса Христа, изявеното Слово Божие, и с Него всички, които Го любят.
И действително, хлябът, който имаме, това е емблемата на Словото Божие.
Тази емблема, изобщо, се състои от вибрации, които, ако не се възпроизведат във вашия ум, сърце и душа, няма да имате желания ефект; докато напротив, ако вибрациите се възприемат както следва, Словото тогава е мощно и силно, и ще дойдете в съприкосновение с всичките висши същества, та да може да работите във външния свят.
31.8.1914г.
21. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Тази емблема се състои от вибрации, които, ако не се възпроизвеждат във вашия ум, сърце и душа, няма да имате желания ефект; когато, напротив, ако вибрациите се възприемат както следва, словото тогава е мощно и ще дойдете в съприкосновение с всичките висши същества, та да може да работите във външния свят.
21.11.1914г.
22. В начало бе, НБ , София
И в православната църква е имало спорове върху Словото, даже са се били заради него, но въпросът с бой не се разрешава. Какво трябва да разбираме в обикновения смисъл под думите "В начало бе Словото", кое е това начало? Когато искат да разискват известен философски въпрос, съвременните философи правят известни допущания – вземат нещо като принцип и върху него обясняват определено нещо. И съвременните философи имат по един плет, върху който сушат Словото и човека, разрешават всички въпроси и казват: "Човек е направен от кал и е изсушен на плет".
"В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Бог бе Словото." Тук основната мисъл е Словото. Онези, които пишат върху Бога и Словото, мислят, че са обяснили въпроса.
Следователно, "в начало бе Словото" значи онова Начало, когато сме започнали да разбираме Бога, т.е. когато сме престанали само да вряскаме пред Него. Стигне ли се дотам, че това своенравно дете да разбере Началото, значи Словото е влязло в него. "В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог" - и това начало вече е в главата на човека.
"В начало бе Словото" разбира онова разумно Начало на целокупното човечество, когато туй Слово се е появило в онази форма, която ние виждаме, че съществува.
И когато хората ме питат какво е Началото, какво е било Словото в момента на далечното минало, аз ги зова: „Елате да идем там”. – „Не можем”.
Само когато отидете на този вечен извор, където е започнал човешкият живот, където първоначално е било Словото, вие ще разберете тогавашната форма на човечеството, ще разберете какви са били човешките синове. И когато Словото, чрез което всичко е станало, видяло, че това, което е направило по образ и подобие Божие, се е превърнало на карикатура, то пратило Христос да слезе от Невидимия във видимия свят и да каже на заблудените: „Стига сте лъгали, това, което имате сега, не е образ Божи, това е вашият образ.” Ще възразят: „Ама в Началото аз съм създаден от Бога, роден съм от Него”.
Възкресението е един акт, при който тръгваме да видим нещата на тяхното място, тръгваме да се върнем при Словото, при Бога.
И тъй, Христос е поставил в нашия мозък Началото за Словото. Словото е проявление на Бога в Духовния свят, Словото подразбира Ангелите. И когато евангелистът казва: ”И Словото стана плът и всели се между нас”, той подразбира, че от Ангелите Словото следва надолу, приема друга форма и слиза в човека. Когато говорим за Словото, което в начало е било у Бога и е било Бог, подразбираме всички ония Същества, които имат еволюция, различна от тази на хората. Нашата реч е превод на Словото. И така, който иска да знае каква е била първоначалната форма на Словото, трябва да направи правилен превод.
Следователно, можем да кажем, че по Словото славяните са народ, който слиза надолу, че са достигнали до най-дълбокото място, докъдето може да се слезе, и че сега ще започнат своята нова еволюция. Тази е причината, поради която аз не мога да ви обясня и вие не можете да разберете Словото – понеже във вашите мозъци, във вашите умове още Луната грее, у вас образите, фигурите, всичко е смътно.
Следователно, когато говорим, че „в начало бе Словото”, кое слово разбираме – словото според нашето схващане или първоначалното Слово, което е основа на всички хора? Онова Начало, върху което всинца се крепим, свързани в един организъм и черпещи един и същи сок, или някакво друго паразитно начало?
"В начало бе Словото и Бог бе Словото."
Това е Началото, това е Словото, това е Бог, за който тази сутрин ви проповядвам.
21.1.1915г.
23. Идването на Христа, ИБ ,
Конят е силата – Словото.
3.7.1915г.
24. Изкушението, НБ , София
Знаете ли какво би станало с Христа, ако беше се поддал на това изкушение? Дяволът се явява в момент, когато Христос е немощен, и казва: „Ето един случай – ако си Син Божи, можеш да приложиш тези знания и тези закони.“ Обаче Христос му отговаря: „Не само с хляб ще живее человек, но с всяко Слово, което изхожда из Божиите уста.“ Тези камъни са грешни духове, паднали хора, в тях е скрит дяволът; ако Христос беше се опитал да преобърне камъните на хлябове, знаете ли какво значи да обърнеш един лош дух на хляб? Христос казва: „Ако един човек приеме Словото Божие...“ – това има практическо значение, всеки един от вас се старае да направи камъните на хлябове. Христос казва, че хората се оправят само тогава, когато сърцето им приеме Словото Божие.
Да ви благослови Бог с добри мъже и добри жени, да ви благослови Господ с добри синове и добри дъщери! Да ви пази Господ от лоши синове и лоши дъщери! Долу лошите мъже и лошите жени, долу лошите синове, лошите дъщери! Горе добрите синове и добрите дъщери! Това е Словото Божие, което трябва да държим.
3.7.1915г.
25. Блудният син, НБ , София
Христос казва: „Не може да се служи на Бога и на Мамона едновременно.“ Не може да се проповядва Словото Божие с пари, свещениците нямат право да проповядват с пари.
17.8.1915г.
26. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Исайя има един стих: "Словото Ми не ще се върне празно". (Ис.55:11).
16.11.1916г.
27. Петте разумни девици,  НБ , София
Разумността, Словото.
И Христос е казал: „Словото, което ви проповядвам, е Господ.
27.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Като проучвате дълбокия смисъл на живота, ще видите, че първото проявление на Бога е логосът, разумността, словото, а след него се явява светлината.
4.2.1917г.
28. Блажените,  НБ , София
28.2 Блажените ( втори вариант )
Словото Му кое беше? Христос казва, че то е живо Слово. „Думите, които Аз ви говоря, те са вътре във вас, те са живи."
8.2.1917г.
29. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Да сме разумни означава да бъдем съвършени в Словото.
22.3.1917г.
30. Кръстът,  НБ , София
Ще попита и съдиите как са съдили и как са прилагали Божествената правда, ще попита адвокатите как са защитавали своите клиенти, учителите – как са възпитавали своите ученици, лекарите – как са лекували своите пациенти, свещениците – как са проповядвали Словото Божие.
15.4.1917г.
31. Радвайте се, НБ , София
Преди всичко, човек трябва да се домогне до живия хляб, който се крие в Словото Божие. Словото Божие е висша, духовна материя, от която могат да се извадят екстракти за поддържане на човешкия живот.
31.2 Радвайте се ( втори вариант )
Онзи хлѣбъ, който се добива, добива се чрѣзъ Словото Божие. Словото Божие е една субстанция много по-висша, една духовна материя, отъ която може да се извлѣкатъ необходимитѣ екстракти за нашия животъ, а не отъ нисшата материя, която покварява нашия животъ.
6.5.1917г.
32. Вземане и даване,  НБ , София
Това го карало да скърби и плаче, а окръжаващите мислели, че плаче от умиление към Словото.
Къде е скрито останалото знание? Донесете онези книги, в които е запазено Словото на Христа, да видим, кой е прав и кой – крив.
Желая, ушите на всички да бъдат отворени, да слушат и да прилагат Словото Божие.
3.6.1917г.
33. Бог е Дух,  НБ , София
Значи, словото, чрез което се изказваме, представя тяло на истината.
Често, за истината се говори като за нещо мъртво, но, когато се каже, че истината е глава на Словото, или „Бог е Истина", веднага тя се одухотворява и оживява.
Бог е център на вселената, Духът – извор на живота, а Истината – глава на Словото, на разумния живот.
Когато истината стане глава на Словото, човек се освобождава и става щастлив.
33.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
За да опрѣдѣлимъ думата „истина“, обръщаме се къмъ Писанието, въ което се казва: „Глава на Твоето слово е Истината“, значи словото, чрѣзъ което се изказваме, съставлява тѣло на Истината.
Духътъ е изворъ на живота, а Истината е глава на Словото, на разумния животъ, затова тѣзи два елемента трѣбва да се съединятъ въ Бога, да се върнатъ към Бога и да станатъ едно съ Него.
14.8.1917г.
34. Писмо - 14 септември 1917 г., ИБ , Варна
И аз, вашият брат, ви казвам, пазете закона Му, дръжте Словото Му, ходете в любовта Му и ще чуете гласа Му и всички от голям до малък ще Го познаете, че е Той Единият и неизменният във всичко на живота и всичко произтича от Него самия, от Неговата добра воля.
7.7.1918г.
35. Трите положения,  НБ , София
Като казва, че не само с хляб може да се живее, но и със Словото Божие, Христос има предвид последствията и от двата вида храна. Той знае, че който се храни със Словото Божие, вечно живее, за него смърт не съществува.
Какво представлява Словото Божие? Великата разумност в Живота.
С други думи казано: който се храни със Словото Божие, само той може да превърне камъка на хляб.
Безпокоите ли се, влезте дълбоко в душата си, дето е мирът и тишината, и Словото ще ви се изяви.
Помнете: На онзи, който е възприел Словото Божие в себе си, пътят му е навсякъде отворен. Словото носи Божията Любов. Защо хората да не засеят цялата земя със Словото Божие? Мислите ли, че при това положение ще има глад на земята? Мислите ли, че тогава ще има нужда от консерви? Земята ще ражда преизобилно, и всеки ще се радва на голямото изобилие. Обърнете се към Господа и кажете: Господи, решил съм да приема Словото Ти и да се храня с Него. Ако приемат Словото Божие и се откажат от лъжата, от кражбата, от всички отрицателни прояви, ще им се даде такова изобилие, каквото никога не са имали.
И тъй, кого трябва да слушате? Словото Божие. Бъдете готови да приемете Словото в себе си и проверявайте, дали сте Го приели, или не; дали То действа вече у вас, или не действа.
На направените предложения на Христа от дявола, ако е Син Божи, да превърне камъните в хляб, да се хвърли от храма и да му се поклони, за да Му даде всичките световни царства, Христос отговаря: „Ако си Син Божи, храни се със словото Божие; ако си Син Божи, не се хвърляй от храма, да изкушаваш Господа; ако си Син Божи, само на Бога се кланяй.” Това е зовът на вашия Баща.
35.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Като казва, че не само съ хлѣбъ може да се живѣе, но и съ Словото Божие, Христосъ има предъ видъ последствията и отъ двата вида храна. Той знае, че който се храни съ Словото Божие, вѣчно живѣе, за него смърть не сѫществува.
Какво представя Словото Божие? — Великата разумность въ живота. Съ други думи казано: Който се храни съ Словото Божие, само той може да превърне камъка на хлѣбъ.
Безпокоите ли се, влѣзте дълбоко въ душата си, дето е мирътъ и тишината, и Словото ще ви се изяви.
Помнете: На онзи, който е възприелъ Словото Божие въ себе си, пѫтьтъ му е навсѣкѫде отворенъ. Словото носи Божията Любовь. Защо хората да не засѣятъ цѣлата земя съ Словото Божие? Мислите ли, че при това положение ще има гладъ на земята? Мислите ли, че тогава ще има нужда отъ консерви? Земята ще ражда преизобилно, и всѣки ще се радва на голѣмото изобилие. Обърнете се къмъ Господа и кажете: Господи, решилъ съмъ да приема Словото Ти и да се храня съ Него. Ако приематъ Словото Божие и се откажатъ отъ лъжата, отъ кражбата, отъ всички отрицателни прояви, ще имъ се даде такова изобилие, каквото никога не сѫ имали.
И тъй, кого трѣбва да слушате? — Словото Божие. Бѫдете готови да приемете Словото въ себе си и провѣрявайте, дали сте Го приели, или не; дали То действува вече у васъ, или не действува.
На направенитѣ предложения на Христа отъ дявола, ако е Синъ Божи, да превърне камънитѣ въ хлѣбъ, да се хвърли отъ храма и да му се поклони, за да Му даде всичкитѣ свѣтовни царства, Христосъ отговаря: Ако си Синъ Божи, храни се съ Словото Божие; ако си Синъ Божи, не се хвърляй отъ храма, да изкушавашъ Господа; ако си Синъ Божи, само на Бога се кланяй.
14.7.1918г.
36. В истия час,  НБ , София
Невидимото, неуловимото в музиката, в Словото, това са проявите на Духа.
36.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Невидимото, неуловимото въ музиката, въ Словото, това сѫ проявитѣ на Духа.
23.7.1918г.
37. Заведеевата майка,  НБ , София
Бъдете смели, за да проповядвате Словото Божие.
37.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Бѫдете смѣли, за да проповѣдвате Словото Божие.
8.9.1918г.
38. Да го посрещнат,  НБ , София
Който иска да слуша Словото Божие, трябва да има Вяра.
38.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Който иска да слуша Словото Божие, трѣбва да има вѣра.
29.9.1918г.
39. В мое име,  НБ , София
Казано е в Писанието: „В начало бе Словото." Аз казвам: отначало излезе Словото, и Словото бе у Бога. Защо Словото беше у Бога? Защото Неговите прозорци са всякога отворени.
„И Словото бе Бог...
Ако духовенството е бременно със словото Божие, ако учителите са бременни с идеята за движението на Божественото колело, и ако народът е бременен с плодовете на Духа, Бог ще бъде сред тях.
39.2 Въ мое име ( втори вариант )
Казано е въ Писанието: ,Въ начало бѣ Словото.” Азъ казвамъ: Отначалото излѣзе Словото, и Словото бѣ у Бога. — Защо Словото бѣше у Бога? — Защото Неговитѣ прозорци сѫ всѣкога отворени.
„И Словото бѣ Богъ.”
Ако духовенството е бременно съ Словото Божие, ако учителитѣ сѫ бременни съ идеята за движението на Божественото колело, и ако народътъ е бремененъ съ плодоветѣ на Духа, Богъ ще бѫде срѣдъ тѣхъ.
7.11.1918г.
40. Който намигва, ИБ , БС , София
Казвам: намигнал е, не е пазил словото си.
12.1.1919г.
41. Великите условия на живота,  НБ , София
Словото, т.е. семето в живота, е Христос, защото Той казва: „Аз познавам Онзи, който ми дава живот и ми показва пътя; виждам светлината, която ми сочи целта; усещам топлината, която ме разширява и движи към целта на моя живот.
26.1.1919г.
42. Лозата и пръчките,  НБ , София
Какъв смисъл има да слушаш Божието Слово, без да го разбираш и прилагаш? За да изправи отношенията си към Бога, човек трябва да слуша, разбира и прилага Словото на Онзи Бог, Който не е нарисуван нито на книга, нито на дъска.
Отделните държави са букви на азбуката, а Словото си служи с всички букви.
9.3.1919г.
43. Моето иго,  НБ , София
Сега, като се говори за кротостта, хората ще се разделят на категории: първата категория ще приеме идеята за кротостта от страх; втората категория ще я приеме от материален интерес, да спечели нещо; третата – от любов към науката, да научи нещо, да опита силата на кротостта; четвъртата – от любов към Бога, да приложи словото Му и да бъде полезен на своя ближен.
22.3.1919г.
44. С Любов се взима, НБ , София
От Него излиза всичката Сила, чрез Него се прояви Словото в света и светът стана човек.
30.3.1919г.
45. Детето растеше,  НБ , София
Горко на онзи, който беси и убива своя ближен! Христос казва: “Горко на вас книжници и фарисеи, които изопачавате Словото Божие!” – Какво да правят хората, когато отиват на бойното поле да се бият? – Те сами ще разрешат въпроса.
8.6.1919г.
46. Гърбавата жена,  НБ , София
Свещениците проповядват Словото Божие, но като излязат от църква, казват: „Ние проповядваме и говорим това, защото ни е такъв занаятът, но всъщност другояче мислим.
15.6.1919г.
47. Учител и Господ,  НБ , София
Докато не се освободите от вашите дългове, не можете да разберете Словото Божие в дълбокия му смисъл.
22.8.1919г.
48. Живот вечен, СБ , В.Търново
Този стих има съотношение към вас – вие вътре в себе си сте един свят, който Господ е възлюбил, та праща Словото Си, за да не би вашият живот – вашите мисли, желания и стремежи – да се развали и всичко това да отиде нахалост.
8.2.1920г.
49. Молитвата, НБ , ИБ , София
Затова Христос казва, че само когато отидеш при твоя Отец, Той ще те научи как да говориш разумно, понеже казва в Писанието: “Глава на Словото е Истината.” Само тогава ние ще говорим добре.
29.2.1920г.
50. Що казва Духът,  НБ , София
Бог го пита: Защо не приложи нито езика си, нито ръцете и краката си за Словото Божие? Разбра ли сега, как се живее? Сега тъпан бие върху тебе. – Защо? – Да те укротят.
50.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Как се явява Господ? Когато у някой учен човек се явяват заразителни микроби, той се сгърчва и Господ го пита: „Ти, човече, който не употреби нито езика, нито ръката, нито краката си за Словото, разбра ли сега как трябва да се живее?" Тъпан ще бият отгоре ти.
7.3.1920г.
51. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Питам ви: Плащат ли ви за работата, която вършите? – Плащат ни, разбира се. – Щом ви плащат, няма да влезете в рая. – Защо? – Защото на вратата на райската градина е писано: Всеки, който проповядва Словото Божие користно, няма да стъпи тук. – Какво да правим тогава? – Правете, каквото искате. Който проповядва Словото Божие, трябва да работи безкористно, без никакви задни цели, с готовност да се жертва за Бога.
19.8.1920г.
52. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
И тъй, Словото е проявление на мисълта. Проявлението на Словото започва с музиката.
24.8.1920г.
53. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
Един ден кралят, чийто любимец бил проповедникът, издал заповед да се увеличи заплатата на проповедника, за да може той по-често да проповядва и словото му да се чува по-надалече.
14.9.1920г.
54. Когато дойде Духът, ИБ , В.Търново
Словото Божие като го приемеш в ума си, то ще възрасне там и тогава ти ще научиш много неща.
10.10.1920г.
55. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Няма никъде писано в Словото Божие, че за пари се чете, а е казано: „Даром сте приели, даром давайте.“
14.10.1920г.
56. Нито се променя, нито се изменя,  ИБ , В.Търново
Христос казва, че на онези, които не приемат Словото Божие, наказанието ще бъде по-голямо от онова на Содом и Гомор.
20.3.1921г.
57. Фарисей и садукей,  НБ , София
Христос е слизал много пъти на земята, а не само един път, затова Той казва на учениците си: „Идете и проповядвайте Словото Божие.
27.3.1921г.
58. Сеятелят,  НБ , София
58.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Това е дало словото, сѣмето, което е паднало между трънетѣ.
3.4.1921г.
59. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Това означава: Ако не възприемете в себе си Духът и Словото, няма да разберете вътрешния смисъл на живота.
Затова всеки трябва да възприеме Духа, Разумната воля, Словото.
59.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Христовитѣ думи: „Ако не ядете плътьта на Сина Человѣческаго и не пиете кръвьта Му“, значатъ: ако не възприемете въ себе си Духътъ и Словото, който дѣйствуватъ въ този свѣтъ, нѣма да разберете вѫтрѣшния смисълъ на нѣщата.
Затова всѣки трѣбва да възприеме Духа, Разумната воля, Словото. Словото, това е разбиране на закона, защо трѣбва да ядемъ и какъ да ядемъ.
10.4.1921г.
60. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Христос отговори: „По-блажен е оня, който слуша Словото Божие и Го пази“. – „Пази“ означава изпълнява.
„По-блажени са, които слушат Словото Божие и Го изпълняват“. Словото подразбира Божествените мисли.
„Които слушат Словото Божие.“ Словото представя човек без брада и мустаци.
Христос казва: „По-блажен е тоя, който слуша Словото и Го пази“. Важно е дали слушам Словото и Го пазя. Ако не спазвам Словото, не се ползвам от благородството на родителите си.
Христос казва: „По-блажен е тоя, който слуша Словото Божие и Го пази“. Словото носи великите идеи в света.
„По-блажен е тоя, който слуша Словото и Го пази.“ Под „Слово“ разбираме разумния живот, който се изявява в правилни форми, в правилни тонове.
Христос казва: „По-блажен е оня, който слуша Словото Божие и Го пази“. Словото включва всичко в себе си.
Христос казва: „По-блажен е оня, който слуша Словото Божие и Го пази“.
Христос казва: „По-блажен е оня, който слуша Словото Божие и Го пази“. Той ги съветвал да възприемат Любовта чрез Словото.
Христос казва: „По-блажен е тоя, който слуша Словото Божие и Го пази“. И аз желая да спазвате Словото и да бъдете полезни на братята си.
„Слушайте Словото и Го пазете!“ Това е живото Слово.
60.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Словото, това е реализиране на Божественитѣ мисли.
Словото, това е човѣка безъ мустаци и брада.
Вие трѣбва да разбирате Словото въ този смисълъ, както Христосъ казва: „По-блаженъ е този, който слуша и пази Словото“. Какви сѫ били условията, въ които съмъ се родилъ, какви сѫ били баща ми и майка ми, дали сѫ били благородни, учени хора, това не е важно, важно е дали слушамъ и пазя Словото. Не спазвамъ ли Словото, нищо не се ползувамъ отъ благородството на родителитѣ си.
Христосъ казва: „По блаженъ е онзи, който слуша и пази Словото“.
За да може Словото Божие да внесе великитѣ, новитѣ идеи въ свѣта, трѣбва да ги почерпимъ отнѣкѫдѣ.
Христосъ казва: „По-блаженъ е този, който пази Словото.“ Словото, означава този разуменъ животъ, който се изявява въ правилни форми, въ правилни звуци.
Христосъ казва: „По-блаженъ е онзи, който слуша и пази Словото.“ Словото включва всичко въ себе си, То носи любовь.
Христосъ казва: „По-блаженъ е този, който слуша и пази Словото.“ Разумниятъ животъ седи въ това, човѣкъ да бѫде всѣкога чистъ, всѣкога здравъ.
Христосъ казва: „По-блаженъ е този, който слуша и пази Словото.“ Ако бихте имали опитности и прѣживѣвания отъ този свѣтъ, то ако нѣкоя жена или мѫжъ е боленъ, обезсърченъ, като дойдатъ вашитѣ ангели отъ невидимия свѣтъ и ви посѣтятъ, веднага ще усѣтите присѫствието имъ и вашата болесть, скръбь или меланхолия ще изчезне.
Той имъ прѣпорѫчвалъ да възприематъ любовьта вѫтрѣ въ Словото и То да бѫде разумно, опрѣдѣлено.
Христосъ казва: „По-блаженъ е този, който пази и слуша Словото.“
И азъ бихъ желалъ да спазвате Словото и да бѫдете полезни на братята си.
15.5.1921г.
61. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Тая притча обяснява защо като проповядваш Словото хората не Го приемат.
21.8.1921г.
62. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Когато Бог трябваше да изпрати Словото Си, Той изпрати Сина Си и чрез него изпрати благодатта Си.
Този Учител говори със Словото на Любовта.
22.8.1921г.
63. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Какво ще направиш? Ще извикаш господаря на този мъртвец и ще кажеш: „В името на Божията Любов, която действа в сърцата ни, в името на Божията Мъдрост, която действа в душите ни и със силата на Словото Божие, което действа в духовете ни, Бог да го прости!“
23.10.1921г.
64. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
За 10 дена колко души се записаха в мобилизацията, ножове имате ли? Нож, то е словото и Духът.
10.11.1921г.
65. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Почвата, това сте вие според думите на Христа, лозата, то е словото, което е вложено във вас, а лозарят, то е Духът, Който обработва.
Ще влизате сега всички с Духа, със Словото Божие. Не да вземете губерките, но със Словото Божие ще решите важния въпрос.
4.12.1921г.
66. Още по-блажени са,  НБ , София
А пък, когато слушаш Словото Божие, то е нещо, с което се изпълняш – не се изпразняш, а се изпълняш.
Христос казва: „По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази“. А в какво седи пазенето на Словото Божие? Миналата беседа, когато говорих за възкресението, някои от вас почнахте да мислите: „Дали аз съм възкръснал, или не?“ Да мислиш, дали си възкръснал, то е материалната страна на нещата. И казва Христос сега: „По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази“. Словото – това е единственото нещо, това е именно разумният живот, за който трябва да живеем.
„Няма никой по-блажен – казва Христос – от онзи, който слуша Словото Божие и го изпълнява.“ Словото Божие, това е великото в света. Какво нещо означава „Словото Божие“? То е онзи първоначален момент, когато Божествената Любов съзнателно се е проявила вътре в материалния свят. Когато вие чуете първата дума, съзнателната дума на вашето дете, което говори разумно, то е Словото Божие и майката усеща една радост, веселие, вдъхновена е тя. Нас не ни интересуват народите, нас даже и човечеството не ни интересува, нас ни интересува Словото Божие, нас ни интересува чисто Божественото. И сега Христос казва – той, Христос, разбира много добре – „Блажени, но по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие“, т.е. онова, Божественото, възвишеното, туй, което не е излязло от рая.
Сега: „По-блажен е – казва Христос – който слуша Словото Божие и го изпълнява“. Защо? – Защото ние не разбираме Словото Божие, туй разумното. Единственото наследство, което ще им оставя, то е: „Още по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го изпълнява“.
Аз нямам никаква препоръка“. – „Ти носиш най-добрата препоръка, заповядай, вземи своята длъжност.“ Всички онези са сукали – първите 10 души са сукали от майка си, а този, последният, е имал Словото Божие. Нашите очи може да бъдат благородни, лицето ни да бъде благородно, всичко зависи от нас, но в действителност благороден е само онзи, който разбира Словото Божие и го изпълнява.
И Христос казва: „По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази“.
Как ще ме познаете тогава? Казвам: Само един начин има за познаване. „Още по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази.“ Ако това Слово Божие пребъде в нашите сърца, и Божията мисъл – в нашите умове, ние ще се познаваме в Божествения свят като разумни души. И онази жена, и тя оценява мъжа си, и тя му дава всички условия да прояви своята Любов и своите благородни и възвишени мисли. „По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази.“ И слънцето изгря, и то се зарадва.
Но така може да мисли само едно същество, което знае, че „по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие“, същество, което има душа.
И сега Христос казва: „По-блажен е онзи, който слуша и пази Словото Божие“.
Представете си сега, че Христос би бил пред вас, върнете се 2000 години назад и слушайте Христа, който казва: „По-блажен е онзи, който слуша и изпълнява Словото Божие“.
И тъй, „по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го разбира“.
„По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази.“ И когато възприемете това Слово – вие сте го възприели, не е права моята дума, – Господ е във вас, но пазете се от други заблуждения.
„Още по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази.“ И аз искам туй. – Словото Божие да царува в умовете, в сърцата и в домовете ви.
„По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го изпълнява.“ Изпълнете това Слово Божие, и то ще бъде за ваше благословение!
18.12.1921г.
67. И Петър се грееше,  НБ , София
Аз ви зная, едно време, като излязохте от небето, колко свежи бяхте! Отдавна ви зная аз вас, познавам мнозина от вас, но време се мина; затуй казвам: „Ще бъде!“ И ако някой каже: „Няма да бъде“, вие му отговорете: „Ще бъде!“ И ако много вдига шум, ти му кажи тъй: „В името на Божията Любов и на Божията Мъдрост и със силата на Словото Божие – да се махаш“.
15.1.1922г.
68. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Яденето е синонимно с изучаване на Словото.
26.2.1922г.
69. Царството Божие,  НБ , София
Та светските хора разбират по-добре цигулката на гъдуларина, отколкото ние разбираме Словото Божие.
12.3.1922г.
70. Слушайте Него,  НБ , София
И тогава хората записват, изследват, пишат съчинения, дисертации за някой философ в някоя академия, за някой проповедник на амвона, за някой тълкувател на Словото Божие, пишат книги, после определят тия качества.
30.3.1922г.
71. Три разряда ученици, ООК , София
Сега аз друг път съм ви превождал и пак ще ви приведа примера, че силата на словото е мощна! На английски има писано, не зная от кой автор, много работи, ред от факти за силата на волята.
71.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Мощно нещо е Словото! Мощна е и човешката мисъл! Достатъчно е човек да приложи съзнателно, с вяра мисълта си, за да опита силата ѝ.
23.4.1922г.
72. Христа разпят,  НБ , София
Значи, Словото изказано, произвело светлина. Следователно всякога, когато Словото стане разумно вътре в нашия мозък, когато Словото стане разумно в нашето сърце и в нашата душа – светлината се явява като един резултат.
27.4.1922г.
73. Окултни правила, ООК , София
Словото е носител на Божествената Любов. Защо е Словото? Словото е затуй, да носим тази Любов, та в нея да се прослави Името Божие. Само със Словото Божие в света се явява култура.
73.2 Правила за живота ( втори вариант )
От устата излиза словото, носител на Божията Любов.
2.5.1922г.
74. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
Да, велик човек! Казва псалмопевецът: „Словото Божие няма да се върне при Бога, от да не принесе своя плод“.
74.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
Затова Псалмопевецът казва: „Словото Божие няма да се върне при Бога, докато не принесе своя плод“.
25.5.1922г.
75. Без Бога и без любов не може, ИБ , Витоша
Някои души, които са нараснали, изведнъж приемат Словото, а други не.
31.5.1922г.
76. Връзки на знанието ., МОК , София
76.2 Връзки на знанието ( втори вариант )
Словото, което говоря, представлява малък ветрец, който иде в помощ на вашите клончета - той отвява настрани снега и освобождава клончетата ви; този вятър е потребен, за да изтърси снега на земята.
2.6.1922г.
77. Изгрев и залез, ООК , София
77.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Бог е направил всичко, каквото е пожелал, но ти научи ли всичко, което Той е направил? Разбираш ли, изпълняваш ли законите Му? Словото Божие прониква ли в твоето съзнание? Наслаждаваш ли се от Неговите дела? Лесно е да се каже, че Бог е велик, че Той е създал небето, земята и всички небесни светила.
11.6.1922г.
78. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Те имат доброто желание да разберете Словото и да го приложите.
Това е Словото.
15.6.1922г.
79. Мисъл и действие, ООК , София
Най-първо Словото трябва да бъде и на туй Слово Истината трябва да бъде глава.
18.6.1922г.
80. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Сега Христос казва: „Ако Словото Ми пребъде във вас“. Защото Писанието казва така: „Словото ми няма да се върне при мен от да не принесе плода“.
4.8.1922г.
81. Превръщане на енергиите, ООК , София
81.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Ако правите корекции, вие ще изопачите Словото Божие.
22.8.1922г.
82. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Казва се в Словото Божие: „Турете меча на Духа!“ Той е ужасен.
27.8.1922г.
83. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
„Вие сега сте чисти заради Словото, което ви говоря" (– 3 ст.).
Помнете Словото, което ви аз рекох: „Не е рабът по-голям от господаря си. Мене ако изгониха, и вас ще изгонят; ако са държали Словото ми, и вашето ще държат.
83.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Втората фаза е показана в стиха "Вие сте чисти заради Словото, което ви говорих".
По-нататък Христос пояснява: "Помнете Словото, което ви Аз рекох: Не е рабът по-горен от господаря си. Мене ако изгониха, и вас ще изгонят: ако са държали Словото Ми, и вашето ще държат.
И когато хапнем от тях, когато душата ни почувства присъствието на Бога във всичката Му пълнота, когато вкусим от великата красота в Словото на Великия Учител на света, тогава ще разберем дълбокия смисъл на това Слово.
10.9.1922г.
84. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
84.2 Вратата на овцете ( втори вариант )
Сега питам свещениците, които държат Словото в ръцете си, готови ли са да кажат на хората великата Истина, без никаква лъжа.
1.10.1922г.
85. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
Той е, Който сее, Той е Синът Божий, сеятелят на Словото Божие.
19.11.1922г.
86. Да наследя,  НБ , София
Христос казва: „Словото, което ви говорих, носи живот в себе си."
26.11.1922г.
87. Лама савахтани,  НБ , София
Ако днес Христос посети всички християнски църкви, да чуе, как се проповядва Словото, ще се обърка от тълкуванията на видните проповедници. Всеки тълкува Словото по свой начин.
17.12.1922г.
88. Добрата земя,  НБ , София
То е Словото Божие. Син Человечески дойде да донесе Словото Божие. В Стария завет се казва, че глава на Словото Божие е Истината. – Де се ражда Истината?–При Любовта.
7.1.1923г.
89. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Така говори Господь: Небето ми е престолъ, И земята подножие на нозѣтѣ ми: Кой е домътъ който искате да съградите за мене? И кое е мѣстото на упокоението ми? (2) Защото рѫката ми е направила всичко това, И е станало всичко това, говори Господь; Но азъ ще погледна на тогозъ, На сиромаха и съкрушения духомъ, И на оногозъ който трепери отъ словото ми. (3) Който коли волъ е както който убива человѣка, – Който жертвува агне, както който прѣсича вратъ на псе, – Който принося хлѣбно приношение, както който принося свинска кръвь, – Който кади ливанъ, както който благославя идолъ: Ей, тѣ сѫ избрали пѫтищата си, И душата имъ се наслаждава въ гнусотиитѣ имъ. (4) И азъ ще избера бѣдствията имъ, И ще докарамъ върхъ тѣхъ онѣзи нѣща отъ който се боятъ; Защото зовѣхъ, и никой не отговаряше; Говорѣхъ и не слушаха; Но правѣха зло прѣдъ мене, И избраха неугодното менѣ. (5) Слушайте словото Господне, вие който треперите отъ словото му: Братята ви, който ви мразятъ и ви отхвърлятъ заради моето име, Рекоха: Да се прослави Господь, И да видимъ вашата радость; Но тѣ ще се посрамятъ. (6) Гласъ на метежъ иде отъ града, Гласъ отъ храма, Гласъ на Господа който прави въздаяние на неприятелитѣ си. (7) Прѣди да се замѫчи, роди: Прѣди да дойдатъ болѣзнитѣ ѝ, освободи се и роди мѫжко. (8) Кой е чулъ таквозъ нѣщо? кой е видѣлъ таквозъ? Родила ли би земята въ единъ день? Или родилъ ли би се единъ народъ отведнъжъ? Но дъщерята на Сионъ щомъ се замѫчи роди чадата си. (9) Азъ който довождамъ до раждане, Не бихъ ли направилъ да роди? говори Господь: Азъ който правя да раждатъ, Затворилъ ли бихъ ложесната? говори Богъ твой. (10) Развеселете се съ дъщерята на Ерусалимъ, И радвайте се съ нея, всички който я обичате: Зарадвайте се, и радвайте се съ нея, всички който сѣтувате за нея; (11) За да сучете и да се наситите Отъ съсцитѣ на утѣшенията ѝ; За да се насучете и да се насладите За изобилието на славата ѝ. (12) Защото така говори Господь: Ето, ще разпростра ней миръ като рѣка, И славата на народитѣ като наводняемъ потокъ: Тогазъ ще се насучете, Ще бѫдете носени на обятия, И ще бѫдете поласкани на колѣната ѝ. (13) Както единъ когото утѣшава майка му, Така азъ ще ви утѣша; И ще се утѣшите въ Ерусалимъ. (14) И ще видите, и сърдцето ви ще се развесели, И коститѣ ви ще прозябнатъ като трѣва; И рѫката Господня ще се познае къмъ рабитѣ му, А гнѣвътъ му къмъ неприятелитѣ му. (15) Защото, ето, Господь ще дойде съ огънь, И колесницитѣ му ще бѫдатъ като вихрушка, За да отдаде гнѣва си съ устремление, И прѣщението си съ огнени пламици. (16) Защото Господь, съ огънь и съ ножа си, Ще се сѫди съ всѣка плъть, И убититѣ отъ Господа ще бѫдатъ много. (17) Които се освещаватъ и очищаватъ въ градинитѣ, Единъ подиръ другъ, въ срѣдата, И ядатъ свинско месо и гнусотии и мишки, Тѣ ще загинатъ купно, говори Господь. (18) Защото азъ зная дѣлата имъ и помишленията имъ, И ида за да събера всичкитѣ народи и езици; И тѣ ще дойдатъ и ще видятъ славата ми. (19) И ще туря знамение между тѣхъ; И онѣзи отъ тѣхъ които се отърватъ, ще ги изпроводя въ народитѣ – въ Тарсисъ, Фулъ, и Лудъ, които теглятъ лѫкъ, – въ Тувалъ и Яванъ, далечнитѣ острови Които не сѫ чули името ми Нито сѫ видѣли славата ми; И ще проповѣдатъ славата ми между народитѣ. (20) И ще доведатъ всичкитѣ ви братя Отъ всичкитѣ народи приносъ Господу, – На коне, и на колесници, и на носилки, и на мъски, и на бързи камили, – Къмъ светата ми гора, Ерусалимъ, говори Господь, Както синоветѣ Израилеви доносятъ приношение въ чистъ съсѫдъ въ дома Господень. (21) А още ще взема отъ тѣхъ За свещеници и за Левити, говори Господь. (22) Защото както новитѣ небеса И новата земя които азъ ще направя Ще прѣбѫдатъ прѣдъ мене, говори Господь, Така ще прѣбѫде сѣмето ви и името ви. (23) И отъ новомѣсечие до новомѣсечие, И отъ сѫбота до сѫбота, Ще дохожда всѣка плъть да се кланя прѣдъ мене, Говори Господь. (24) И ще излѣзатъ и ще видятъ труповетѣ на человѣцитѣ Които бѣха прѣстѫпници противъ мене; Защото тѣхниятъ червей нѣма да умре, Нито огъньтъ имъ ще угасне; И ще бѫдатъ гнусота на всѣка плъть.
Казвамъ: „Ако вие дѣйствително обичате вашия Учитель, ако вие обичате този синъ Божий, ще ме любите казва Христосъ, и ще упазите Словото Божие“.
89.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Христос казва: "Ако любите Отца си, и мене ще възлюбите, и ще опазите Словото Божие."
14.1.1923г.
90. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Казвамъ: „Слушайте, така трѣбва и вие да проповѣдвате словото Божие.
Обаче, ако азъ докажа, че тѣ именно, тѣ съ своето криво тълкувание на Словото Божие, тѣ отвѫтрѣ разрушаватъ църквата, тогава? Но, ще кажатъ: „Той говори непочтително за владиците, и съ това уронватъ тѣхниятъ прѣстижъ.“ Азъ уронвамъ тѣхния прѣстижъ! Азъ бихъ запиталъ всѣки единъ владика: Ти откакъ си станалъ владика, говорилъ ли си истината? Ако, ти, отъ какъ си станалъ владика, имашъ 20 лъжи, ти владика ли си? – Не си владика.
90.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Ами ако аз докажа, че те, със своето криво тълкуване и прилагане на Словото Божие, рушат отвътре църквата.
21.1.1923г.
91. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
91.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Идете и проповядвайте Словото."
7.2.1923г.
92. Добри навици,  МОК , София
Те са били мъчени, бити заради Христа, заради Словото Божие, но се връщали дома си радостни и весели, като славели Бога.
11.2.1923г.
93. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Ами че какъ? Нали имаме Словото Божие, ще му отговоримъ разумно.
11.2.1923г.
94. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
Какво е камата - Словото Божие.
19.2.1923г.
95. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
* „В началото бе словото...“
8.4.1923г.
96. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
96.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Христос казва: "Идете и проповядвайте Словото Божие.
29.4.1923г.
97. Живот вечен, НБ , София
Той казва на учениците си: „Идете и проповядвайте Словото и аз ще бъда с вас до скончанието на века“.
10.6.1923г.
98. Разпятаго търсите, НБ , София
Това е Словото, което днес ви давам.
98.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Това е Словото, което днес ви давам.
17.6.1923г.
99. Имаше двама синове, НБ , София
Коя е причината, дето вторият син, след като обещал на баща си да отиде на лозето, не отишъл? Има религиозни хора – свещеници, проповедници, които с десетки години са проповядвали Словото Божие, водили са добър живот и в един ден се отказват от убежденията си, изопачават живота си.
Всяка религия, всяка църква може да спасява, зависи от проповедника, както и от онзи, който слуша Словото.
8.7.1923г.
100. Речи само реч, НБ , София
Стотникът разбра, че не е готов да издържи на силите, които излизат от Христа, затова каза: „Кажи само реч!“ Той не можеше да издържи присъствието на Христа в своя дом, но можа да чуе Словото Му.
Той проповядваше Словото Божие.
1.10.1923г.
101. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Когато ти казват, че говориш разумно, това е духът, движение на Словото.
2.12.1923г.
102. Който люби,  НБ , София
Сега аз говоря на онези, които ще опазят Словото. Тази реч не се отнася до другите, те са свободни; тя се отнася до разумните, които ще опазят Словото.
Кое е Неговото Слово? Майката, за да опази Словото на Христа, трябва да отгледа своето дете не само физически, но да влее в това дете нещо от себе си, от любовта си, от разумния си живот – трябва да го научи на онези велики принципи, върху които е съграден самия живот. Сега в разбиране Словото Божие трябва дълбока мисъл не само по ум, но дълбока мисъл, в която да взима участие сърцето, в която да взима участие и човешката воля.
Сега в нас се събужда онази велика мисъл и казваме: „Опазихме ли ние Словото Божие?“ Кое е това Слово? – Живото Слово, Словото на Любовта, а не изказаното слово само на думи.
Нека имаме словото Божие, че тогава ще пазим Божията Любов.
А там, дето е Словото Божие, там е и силата Божия.
И тъй, бъдете сега носители на Словото Божие, опитайте Го! Аз искам да приложите всяка една формула в живота си.
9.12.1923г.
103. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Ние с хиляди години можем да четем Словото Божие, с хиляди години можем да разискваме върху нещата, но Любовта е извън времето и пространството.
16.12.1923г.
104. Той ги изпита,  НБ , София
Вие ще ми цитирате, че можете да извратите Словото Божие. Да, аз мога да извратя Словото Божие в себе си, но във вас не мога.
19.12.1923г.
105. Окултната музика в живота, ООК , София
хранени със Словото на живата Истина,
13.1.1924г.
106. Оздравяха,  НБ , София
Ето опасен човек!“ Не, вие извратихте Словото Божие и продавате Словото Божие за пари.
27.1.1924г.
107. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Ако някой дух е влязъл, какво отношение има той към мене? Ако някой проповедник срещне този щъркел, ще каже: „Е, сега с щъркел ли ще се занимавам? Аз съм проповедник на Словото Божие“.
20.2.1924г.
108. Обектът на съзнанието, ООК , София
И в Исайя един стих казва: „Словото ми няма да се върне, преди да принесе плода си.“ Значи разумното Слово няма да се върне, преди да принесе своя плод.
16.3.1924г.
109. Който дойде при мене,  НБ , София
Казано е в Писанието: „Словото Божие няма да се върне, без да принесе своя плод."
13.4.1924г.
110. Още малко,  НБ , София
Следователно, истинска храна е Словото Божие. Всеки се пита: Как можем да се храним със Словото, излязло от Божията уста ? Вие били ли сте при Господа, да знаете, кое е Словото, което излиза от устата на Бога? Това е най-великото, дадено от Бога преди хиляди години.
Ако не е така, как ще разберете стиха от Писанието, дето е казано: „Идете и проповядвайте Словото Божие, и аз ще бъда с вас до скончанието на века." На друго място е казано: „Ако опазите Словото ми, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас.
За да предават Словото Му, те трябва да бъдат смели, безстрашни. – Какво ще говорят на хората ? – Ще говорят за Божията Любов, за възприемане на Божествените сили.
Питате: По колко трябва да се плаща за проповядването на Словото ? – Колко плащаха на Христа ? Колко плащат на Христовите последователи? – Ако проповядваме без пари, как ще живеем ? – Ами Христос как живя, как се прехранваше? Ще кажете, че Христос имал сила. – Че и вие, като последователи и ученици на Христа, можете да бъдете силни.
1.6.1924г.
111. И валя дъждът,  НБ , София
Само така те ще възприемат Словото Божие, ще го приложат и ще бъдат щастливи.
31.8.1924г.
112. Правила на разумния живот, СБ , София
Какво ви казах? Словото, което ви говоря, ще ви съди, но и ще ви благослови, ще ви повдигне един ден.
112.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Какво ви казах? Словото, което ви говоря ще ви съди, но и ще ви благослови, ще ви подигне един ден.
1.9.1924г.
113. Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР , София
Стих 8 – Всякога помни завета Си, Словото, което заповяда на тисящи родове. Словото, което заповяда на тисящи родове – това Слово всякога се изпълнява.
22.10.1924г.
114. Добрата постъпка, ООК , София
Силата, която действа чрез Словото, е друга: Бог се проявява всеки момент различно.
2.11.1924г.
115. Роденитѣ, НБ , София
115.2 Родените ( втори вариант )
В начало бе Словото; и Словото бе у Бога; и Словото бе Бог. (2) То в начало бе у Бога. (3) Всичко чрез него стана; и което е станало, нищо без него не стана. (4) В него бе живот, и животът бе виделината на человеците. (5) И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе.
(14) И Словото стана плът и всели се между нас, (и видехме славата негова, слава като на единороднаго от Отца,) пълен с благодат и истина.
5.11.1924г.
116. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
В начало бе Словото;
и Словото бе у Бога,
и Словото бе Бог.
12.11.1924г.
117. Забравените неща, ООК , София
Сега да изпеем упражнението В начало бе Словото. В изречението В начало бе Словото коя дума е силна?
Отговор: Словото.
От разума, от първоначалното, от Божественото, е излязло Словото, разумното, т.е. обвивката на нещата, която е приела първия образ, за да направи Словото видимо и чуто. Защото Словото в невидимия мир и се вижда, и се слуша. Като кажем В начало бе Словото, веднага в нашия ум трябва да изпъкне великата идея за онова живо същество – Словото – което е излязло от Бога.
Като произнесеш стиха: В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, тъй трябва да го произнесеш, че да преживееш това начало.
Като пеете упражнението В начало бе Словото, изпейте го веднъж, два, три, четири, пет пъти, докато вие сами го харесате, докато почувствате, че пеете с живот, сила и вътрешно разбиране.
Кой е правилният начин за пеенето? В начало бе Словото – виж, много добре започва песента.
Сега да изясним значението на думите В начало бе Словото. Те означават, че в най-голямата красота и хубост, в това Божествено начало на нещата, е излязло Словото. Този астролог ще ви каже: „В този ден и в този час вие не сте родени, понеже този момент – тъй както е съчетанието на планетите, изключва вашето раждане.“ Значи и Словото, за което пеем, е излязло в едно определено Божествено начало.
В Начало бе Словото, и Словото бе у Бога.
19.11.1924г.
118. Несъизмеримите неща, ООК , София
Сега да изпеем В начало бе Словото. Отначало ще започнете тихо: В начало бе Словото. И Словото бе у Бога – ще го изпеете тихо, за себе си, а не за света.
26.11.1924г.
119. Пелените на живота. Радости и скърби, ООК , София
Да изпеем упражнението В начало бе Словото.
30.11.1924г.
120. Който се учи, НБ , София
Ако не приемете думитѣ ми, които сѫ Словото Божие, Духътъ Божий, и не станатъ ваша плъть и кръвь, вие не може да придобиете животъ вѣченъ“.
Той ще изхарчи всичкитѣ си сили въ единъ непорядъченъ, разгуленъ животъ, и като прахоса всичкия си животъ, тогава съ тояжката си и съ пъшкане, „охъ-охъ“, ще отиде да проповѣдва Словото Божие, ще отиде да лѣкува болни. Не, младитѣ ще ходятъ да проповѣдватъ Словото Божие, тѣ ще говорятъ за Бога.
И тъй, стихътъ казва: „А този, който се учи на Словото Божие, нека направи участникъ въ вситѣ си добрини тогозъ, който го учи“.
120.2 Който се учи ( втори вариант )
Ако не приемете думите ми, които са Словото Божие, Духът Божий, и не станат ваша плът и кръв, вие не може да придобиете живот вечен“.
Той ще изхарчи всичките си сили в един непорядъчен, разгулен живот, и като прахоса всичкия си живот, тогава с тояжката си и с пъшкане, „ох-ох“, ще отиде да проповядва Словото Божие, ще отиде да лекува болни. Не, младите ще ходят да проповядват Словото Божие, те ще говорят за Бога.
И тъй, стихът казва: „А този, който се учи на Словото Божие, нека направи участник във всите си добрини тогоз, който го учи“.
3.12.1924г.
121. Закон на равенството, ООК , София
Де се роди Доброто? – В онзи акт на Любовта, когато Словото излезе от Бога.
10.12.1924г.
122. Неразбраното, ООК , София
Този Дух, който по някой път ни говори, туй не е Духът Божий, но това е Словото. Значи туй, което ни говори, това е Словото, а глава на Словото е Истината.
17.12.1924г.
123. Хармонична деятелност, ООК , София
Първото нещо, с което човек трябва да започне – това е Словото. Онзи, който не може да разбира Словото, не може да разбира и Истината, а който не може да разбира Истината, не може да разбира и Духа. Защото Духът слиза в Истината, Истината слиза в Словото, а Словото засега е главата. Всъщност Христос е Словото, а глава на Христа е Бог.
Изпейте В началото бе Словото и упражнението Вдъхновение.
21.12.1924г.
124. Миротворци, НБ , София
Казва единъ стихъ отъ Писанието: „Ако трѣбва да запаля своята свѣщь, отъ Словото Божие трѣбва да я запаля, за да гори безъ да изгаря“.
124.2 Миротворци ( втори вариант )
Казва един стих от Писанието: „Ако трябва да запаля своята свещ, от Словото Божие трябва да я запаля, за да гори без да изгаря“.
25.1.1925г.
125. Който иска славата, НБ , София
Словото Божие, което прѣдставлява тази велика Истина, се състои отъ безбройни сѣмена, които, за да посадя, избирамъ специаленъ методъ.
125.2 Който иска славата ( втори вариант )
Словото Божие, което представлява тази велика Истина, се състои от безбройни семена, които, за да посадя, избирам специален метод.
1.2.1925г.
126. Азъ Те познахъ, НБ , София
Отче светий, упази ги въ името си тия които ми даде, за да бѫдатъ едно както ние. (12) Когато бѣхъ съ тѣхъ на свѣта азъ ги пазѣхъ въ твоето име: тѣзи които ми даде упазихъ; и ни единъ отъ тѣхъ не погина тъкмо синъ погибелний, за да се изпълни писанието. (13) А сега при тебе ида; и това додѣ съмъ на свѣта казвамъ за да иматъ моята радость пълна въ себе си. (14) Азъ имъ дадохъ словото твое; и свѣтътъ ги възненавидѣ защото не сѫ отъ свѣта, както азъ не съмъ отъ свѣта. (15) Не се моля да ги вземешъ отъ свѣта, но да ги упазишъ отъ лукаваго. (16) Отъ свѣта не сѫ както и азъ не съмъ отъ свѣта. (17) Освети ги чрѣзъ твоята истина: твоето слово е истина. (18) Както ти проводи мене на свѣта, и азъ проводихъ тѣхъ на свѣта; (19) и за тѣхъ азъ осветявамъ себе си, да бѫдатъ и тѣ осветени чрѣзъ истината. (20) И не само за тѣхъ се моля, но и за онѣзи които чрѣзъ тѣхното слово ще повѣрватъ въ мене, (21) да бѫдатъ всички едно; както ти, Отче, си въ мене и азъ въ тебе, да бѫдатъ и тѣ въ насъ едно; за да повѣрва свѣтътъ че ти си ме проводилъ. (22) И азъ, славата която ми даде, дадохъ я тѣмъ; да бѫдатъ едно както сме ние едно: (23) азъ въ тѣхъ, и ти въ мене; да бѫдатъ съвършени въ едно, и да разбере свѣтътъ че ти си ме проводилъ, и възлюбилъ си ги както си възлюбилъ мене. (24) Отче, тѣзи които си ми далъ, искамъ дѣто съмъ азъ да бѫдатъ и тѣ съ мене, за да гледатъ славата моя която ми си далъ; защото си ме възлюбилъ прѣди създание мира. (25) Отче праведни, свѣтътъ не те е позналъ, но азъ те познахъ; и тѣ познаха че ти си ме проводилъ. (26) И явихъ имъ твоето име, и ще явя, да бѫде въ тѣхъ любовьта съ която си ме възлюбилъ, и азъ въ тѣхъ.
8.2.1925г.
127. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Азъ бихъ желалъ единъ човѣкъ да се жертвува за народа си, но какъ? – Съ словото, да подигне народа си въ морално отношение.
Апостолъ Павелъ на едно мѣсто казва: „Всички ние чрѣзъ силата на Словото Божие може да побѣждаваме“. Отъ свѣтлината излиза Словото.
127.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Аз бих желал един човек да се жертва за народа си, но как? – Със словото, да повдигне народа си в морално отношение.
Апостол Павел на едно място казва: „Всички ние чрез силата на Словото Божие може да побеждаваме“. От светлината излиза Словото.
11.2.1925г.
128. Продължаване на живота, ООК , София
Да изпеем сега упражнението В начало бе Словото.
22.2.1925г.
129. Най-важното,  МОК , София
Думите, словото – това е водата в живота.
29.3.1925г.
130. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Казвайте: „Наближило е въ насъ Царството Божие!“ И сега, и преди 2,000 години Христосъ е проповѣдвалъ и казвалъ: „Идете проповѣдвайте Словото Божие.
130.2 В който град влизате ( втори вариант )
Казвайте: "Наближило е в нас Царството Божие!" И сега, и преди 2 000 години Христос е проповядвал и казвал: "Идете, проповядвайте Словото Божие.
21.4.1925г.
131. Възкресение,  ИБ , София
Това е Словото.
14.6.1925г.
132. Истинната лоза,  НБ , София
Като четете Словото Божие, всѣки новъ день ще го разбирате по различенъ начинъ. Има нѣкои които сѫ чели Словото Божие и сега пакъ го четатъ и ми казватъ: „Едно нѣщо разбрахме отъ Него, че колкото повече Го четемъ, всѣки день откриваме по нѣщо ново въ Него.“ Защо е така? Защото Словото Божие е живо. Словото Божие е вѫтрѣ въ насъ.
Словото Божие трѣбва да даде плодъ.
132.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Като четете Словото Божие, всеки нов ден ще го разбирате по различен начин. Има някои, които са чели Словото Божие и сега пак го четат и ми казват: „Едно нещо разбрахме от Него, че колкото повече Го четем, всеки ден откриваме по нещо ново в Него.“ Защо е така? Защото Словото Божие е живо. Словото Божие е вътре в нас.
Словото Божие трябва да даде плод.
5.7.1925г.
133. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Но нейнитѣ държавници научили ли сѫ законитѣ, правото на небето? Тѣзи държавници, които до сега управляваха България, питали ли сѫ Бога, какъ да управляватъ? Тѣзи свещеници, тѣзи проповѣдници, които проповѣдватъ Словото Божие навсѣкѫдѣ питали ли сѫ Бога, какъ да проповѣдватъ? Тѣзи ученици, които учатъ, новото учение, питали ли сѫ Бога, какъ трѣбва да го изучаватъ и какъ трѣбва да го проповѣдватъ, да го прилагатъ въ живота си? Нѣкой казва: азъ съмъ питалъ.
133.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Но нейните държавници научили ли са законите, правото на небето? Тези държавници, които до сега управляваха България, питали ли са Бога, как да управляват? Тези свещеници, тези проповедници, които проповядват Словото Божие навсякъде питали ли са Бога, как да проповядват? Тези ученици, които учат, новото учение, питали ли са Бога, как трябва да го изучават и как трябва да го проповядват, да го прилагат в живота си? Някой казва: аз съм питал.
8.7.1925г.
134. Теория и практика, ООК , София
Христос казва: „Който тръгва да проповядва Словото Божие, нито тържик на гърба ще вземе, нито тояга в ръка.“ Това значи: готови ли сте да тръгнете без пари в джоба и без хляб в торбата? Туряте ли в сметката си три дни да гладувате? Като тръгнете да проповядвате, няма да се качвате на кола, нито на кон, пеш ще вървите, на краката си ще уповавате.
Например, като пеете упражнението В начало бе Словото, душата ви трябва да вземе участие в пеенето.
13.7.1925г.
135. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Ако влезете в света с недъзите си; ако имате същите желания, каквито имат и хората от света, какво благословение ще им занесете? Ако аз проповядвам Словото Божие и очаквам да ми платят, за да се облека с хубави дрехи, най-модерно, мислите ли, че Бог ще бъде доволен от мене? Мислите ли, че по този начин аз проповядвам правилно Царството Божие? Кажете коя домакиня, като работи вкъщи или отива на нивата, облича венчалната си рокля? Разумната домакиня отива на работа със старите си дрехи.
Ако носите тази трева без съдържанието на тези думи, тя ще бъде като свещена книга без съдържание на Словото.
135.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Ако отидете в света с недъзите си, ако имате същите желания, каквито имат и хората на света, какво благословение ще дойде? Ако аз ида да проповядвам словото Божие и очаквам да ми платят, за да се облека с хубави дрехи, с нова шапка, с нови обуща, изобщо - по най-модерен начин, мислите ли, че Бог ще бъде доволен от мене? Мислите ли, че аз ще проповядвам правилно Царството Божие? Кажете, коя е онази домакиня, която, като работи вкъщи - меси, маже, чисти, или отива на нивата си, се облича с булските си дрехи? Всяка разумна домакиня отива на работа със старите си дрехи.
19.7.1925г.
136. Което вие видите,  НБ , София
Човѣкъ, който познава много господари, ще изпадне въ много престѫпления, затова той трѣбва да слуша само великото Слово, разумното Слово – Словото на Бога! Нѣкой казва: какво ще каже тогава нашето отечество? Кое е отечеството ви? – Въ свѣта има само едно отечество, то е разумното отечество, на което глава е Господь, на което служители сѫ ангелитѣ, светиитѣ.
136.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Човек, който познава много господари, ще изпадне в много престъпления, затова той трябва да слуша само великото Слово, разумното Слово – Словото на Бога! Някой казва: какво ще каже тогава нашето отечество? Кое е отечеството ви? – В света има само едно отечество, то е разумното отечество, на което глава е Господ, на което служители са ангелите, светиите.
25.7.1925г.
137. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Животът е разумно движение на Словото. Тогава казват: Ние трябва да разбираме Словото Божие, трябва да разбираме дълбокия смисъл на живота.
137.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Животътъ е разумно движение на Словото. Тогава казватъ: ние трѣбва да разбираме Словото Божие, трѣбва да разбираме дълбокия смисълъ на живота.
18.11.1925г.
138. Козативни сили, ООК , София
Само по този начин цялата душа на човека ще вземе участие във възприемане словото на Истината.
6.12.1925г.
139. Видя го Исус,  НБ , София
Джон Веслей бил знаменит английски проповедник, комуто се доревнало като другите хора, да си намери някоя другарка, за да може да проповядва по-добре Словото Божие в Англия. Той си мислил, че тя ще му бъде сътрудница в проповядване Словото Божие, но наскоро още след женитбата му казала: ”Слушай, ти нямаш право да гледаш чуждите жени, да се разговаряш с тях.
13.12.1925г.
140. Символи в природата, МОК , София
Преди да се приложи чукът, словото се проявява. Щом се чуе словото, това показва, че копието, т.е. езикът е започнал да действа.
140.2 Живите символи в природата ( втори вариант )
Тъй щото имаме човешкия език, словото. Като се каже словото, чукът дойде да работи.
20.12.1925г.
141. Добрата земя,  НБ , София
Те добили външна чистота, но изгубили словото си.
Христос казва: “Семето, което паднало на добрата земя, дало плод стократно.” Какво се казва в 18-та глава? Онези, които разбират Словото Божие, те го държат в разумното сърце, благото сърце, и то принася плод стократно.
21.2.1926г.
142. Изразително лице,  МОК , София
Красивото, което човек носи в себе си, трябва да бъде изразено в главата, в лицето, в ръцете, в краката, в цялото му тяло, а най-после и в словото му, израз на което са неговите мисли, чувства и постъпки.
28.2.1926г.
143. Приех от Отца Си,  НБ , София
Под "кръв" всякога се разбира Словото, не онова студено слово, но чистото Слово, което изтича от човешката душа.
24.3.1926г.
144. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Писанието казва: „Словото няма да се върне на своето място, докато не принесе плод“.
13.6.1926г.
145. Стана плът,  НБ , София
И тъй, словото стана плът. Под мощното, силното в света разбираме словото. И тъй Словото, което влиза във вас, аз наричам въплътяване във възходяща степен. И словото стана плът. Онзи човек, у когото словото е въплътено в плътта, от него излиза благоухание. А от всички ония хора, у които словото не е станало плът, излиза една лоша, неприятна миризма. Кой е истинският живот? В който словото божие става плът. Те са словото. Това е словото, което сега работи. Та казвам: у всички ви трябва да има велик стремеж да добиете разумния, истинския живот и словото да стане плът у вас. Когато дойде новата култура, когато словото стане плът в човека, тогава ще настане най-голямата радост на Земята и Христос няма вече да казва: син человечески дойде на Земята и не намери място да подслони своята глава. И словото ще бъде у нас живо, въплътено слово. Такъв трябва да бъде всеки великодушен, всеки гениален човек, който борави с правдата в живота! Казва Йоан: и словото стана плът. Всичко това е нещо относително, но важното е словото да се въплъти в нас. Когато словото стане плът у вас, всякакво разлагане ще изчезне от вас. И след 10 000 години когато ме срещнете, ще кажете: словото, което ни проповядвахте в 20 век преди 10 000 години се сбъдна.
27.6.1926г.
146. В своите си,  НБ , София
Това е словото Божие, което ако приемете като мощна храна в себе си, ще ви даде живот.
14.7.1926г.
147. Право мисли!, ООК , София
Сега от вас искам Словото, което ви говорих, да не падне на песъчлива почва, но да го приложите през течение на годината.
22.8.1926г.
148. Наряд - 22 - 29 август 1926 г. София - Изгрев, СБ , София
В начало бе Словото.
22.8.1926г.
149. Отвън и отвътре, СБ , София
В какво? – Този нож, това е Словото Божие. Словото, това е мечът, но онзи, който не разбира това Слово, употребява направо този меч, без да го трансформира. Онзи човек, който разбира Словото Божие, употребява този меч като своя духовна сила и с него се брани, с него се защитава.
25.8.1926г.
150. Имената са ви записани, СБ , София
Великото в живота на всеки духовен човек, това е разумното разбиране на Словото Божие.
27.8.1926г.
151. Свещеният огън, СБ , София
Ние, които сме достигнали до това развитие, можем да кажем, че откакто светът е създаден, никога не е имало по-добри условия от сегашните за проявяването на Словото Божие и на човешките добродетели, за сближение на хората, за проявяване на Божията Любов, на Божията Мъдрост и на Божията Истина.
Аз ви казвам: дотогава, докато Словото Божие се проповядва с пари, работата няма да върви.
24.10.1926г.
152. Ако говоря,  НБ , София
За друг казват: “Този човек е свещеник, проповедник.” - Значи, той е глашатай, разнася Словото Божие из света.
По същия начин днес много хора казват: “Ние не можем да бъдем носители на Словото Божие.” Носител на Словото Божие може да бъде само този човек, който може да се справи със свещения огън.
14.11.1926г.
153. Няма пророк,  НБ , София
По този начин, са слизали ред поколения, и съвременната наука се сили да покаже мощната сила на Словото, на внушението, чрез които хората ще могат да се върнат в своя първоначален път - пътят или мястото, отдето са излезли от Бога.
Ние, съвременните хора, които проповядваме Словото Божие, мязаме на онзи американски проповедник, когото една разбойническа банда хванала, с цел да обере, а после да убие.
Хората казват: “Трябва да дойде някой пророк да ни проповядва словото Божие, че да изправим живота си.” Питам: Може ли пророкът сам да изправи вашия живот? Какво се иска от самите вас? - Силно желание.
За това време Христос казва: “Когато вие приемете Словото Божие и То пребъдва във вас, Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас.
28.11.1926г.
154. Не Го приеха,  НБ , София
Христос казва: “Глава на Словото е Истината.” Значи Истината е начало на нещата.
5.12.1926г.
155. Умовете им,  НБ , София
Слово Господне бе към Йона втори път: “Стани иди в Ниневия и проповядвай Словото, което аз ти говоря.” И стана Йона, и отиде в Ниневия.
155.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Слово Господне бѣ къмъ Йона втори пѫть: „Стани иди въ Ниневия и проповѣдвай Словото, което азъ ти говоря.” И стана Йона, и отиде въ Ниневия.
31.12.1926г.
156. Трите вида съзнания, ИБ , София
Чистото семе, това е Словото в преносен смисъл.
5.1.1927г.
157. Право разбиране, ООК , София
Питам: могат ли да се крадат парите? Или може ли да се краде Словото Божие? Кражба в света не съществува.
26.1.1927г.
158. Което оправя, ООК , София
Само свободният човек може да слуша, да възприема и да прилага Словото Божие.
30.1.1927г.
159. Неизвестни величини,  МОК , София
Защо? Защото много работи от Словото на Христа са пропуснати. Както палеонтолозите по отделни кости на животни, съществували в предисторически времена, могат да възстановят цялото животно, така и вие, от известното, което ви е дадено от Словото на Христа, можете да дойдете до неизвестното.
9.2.1927г.
160. Свещеният олтар, ООК , София
Изпейте сега упражненията “Киамет” и “В начало бе Словото”.
13.2.1927г.
161. Светото място,  МОК , София
161.2 Святото място ( втори вариант )
«В начало бе Словото».
16.2.1927г.
162. Великата задача на човека, ООК , София
Какво представя ножът? Словото. Словото пък е Разумния живот в човека, който му дава сила, мощ да се развива.
13.3.1927г.
163. Няма тайно,  НБ , София
Трябва ли след всичко това този стражар да се безпокои, че не е изпълнил заповедта, както трябва? Представете си, че някой човек тръгне от град на град да проповядва Словото Божие, но хванат го някъде стражари и го заведат в участъка.
20.3.1927г.
164. Кротките,  НБ , София
Вашият револвер и вашата сабя представляват Словото.
4.5.1927г.
165. Принципи на нещата, ООК , София
От последния случай се вижда силата на хляба, силата на Словото Божие, което носи Светлина за съзнанието.
29.5.1927г.
166. Хармонични положения,  МОК , София
Изобщо, еврейските пророци са войнствени, безстрашни; те изнасят Словото Божие с достойнство и казват: „Така говори Бог". Ион се моли усърдно на Господа да го избави от това нещастие; казваше: „Господи, извади ме от утробата на кита, ще отида в Ниневия, за да проповядвам Словото Ти".
166.2 Хармонични положения ( втори вариант )
После си казва, че запалило се Словото Божие, ще го изгори отвътре.
1.6.1927г.
167. Съзвучно движение, ООК , София
Словото, което ви се предава, трябва да се подложи на опит, ако искате да се ползвате от него.
5.6.1927г.
168. Две думи,  НБ , София
Ще взема само първите думи от първия стих: „В начало бе Словото".
„В начало бе Словото.“ Всички неща в света са създадени само за словото. Онова, което осмисля живота, това е словото. Следователно, всички неща в света имат смисъл само в словото. Като се цитира стихът „в начало бе Словото", питам: кое е това начало? Това начало аз наричам момент на пробуждане съзнанието у човека.
Искате ли да намерите началото на словото, идете при хората, да видите, как се раждат. Това означава начало на словото.
„В начало бе Словото.“ Някой казва: какво ще стане с мене, като умра? Като умреш, ти ще се разпръснеш навред из пространството на безброй малки частици, и тогава от тебе нищо няма да остане. В яденето е вложено началото на словото.
Йоан казва: ,,В начало бе Словото.” Той говори за разумното Слово, което иде в света, да обясни нещата и да се всели във всяко живо същество.
В какво седи този живот? – В словото. Дето има невежество, там Словото не може да се прояви, не може да работи.
„В начало бе Словото." Ние казваме, че Йоан е проповядвал за Христа, а Христос преди две хиляди години още е проповядвал на хората, но какво от всичко това? Какво са направили хората през тези две хиляди години, след като им е било говорено словото? Вие трябва да знаете, че това начало, за което Йоан е говорил, днес е по-реално, отколкото в неговото време. Какво са реализирали хората от това слово? Какво са изработили досега? Словото представя Божествения план, който постепенно ще се реализира. Де е словото у нас? Велика наука е да знаете, как действува словото в човека. Доколко словото е в човека, се познава от това, какво той е изработил, какво е придобил в себе си. Има хора, у които словото отсъствува. Когато словото работи в някой човек, вие ще познаете това по степента на неговата разумност.
Какво знаете? – Знаем стиха „в начало бе Словото." Започвам да му проповядвам „в начало бе Словото".
„В начало бе Словото".
Казано е: „В началото бе Словото". Време е вече да се посее началото на Словото.
„В начало бе Словото".
"В начало бе Словото."
Време е вече да се ликвидира със старото и да се постави в живота началото на словото, за което се казва: „В начало бе Словото."
„В начало бе Словото, и Словото бе у Бога!" Това слово трябва вече да се прояви!
19.6.1927г.
169. Ще оздравее,  НБ , София
Това значи: ако обичаме Бога, непременно трябва да абсорбираме Словото Му, което е Неговата плът, и тогава ще имаме живот в себе си.
6.7.1927г.
170. В живота, ООК , София
И тогава, щом тръгне за някъде, той ще се обърне към Бога с думите: „Господи, нека Словото Ти бъде светилник пред нозете ми!".
„Светилник на нозете ми е Словото".
20.7.1927г.
171. Работа на природата, ООК , София
Още на другия ден той затворил дюкяна си и тръгнал от град в град да проповядва Словото Божие без пари.
Колко души днес са готови да отидат на кладата за Словото Божие, за новото учение? Колко души могат, като Хус, да се качат на кладата и да изгорят за своите убеждения? Обаче, трябва да знаете, че хората, които истински служат на новото учение, не изгарят, нито лъвове ги изяждат.
23.8.1927г.
172. Дойде глас, СБ , София
Словото, което е написано на тази книга, не се свършва.
25.9.1927г.
173. Оскърбени,  НБ , София
Апостол Павел имаше тази опитност, която изказа в следните стихове: „С чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна, със словото на истината, с оръжия на правдата в дясната ръка и в лявата; в слава и безчестие, в хулене и захваляване; като прелъстници, а истинни; като непознати, а познати; като на умиране, а ето, живеем; като наказани, а не умъртвявани.
23.11.1927г.
174. Свещ, която не гасне, ООК , София
След това само той ще разбере стиха, който Христос е казал: "Ако Словото ми пребъдва във вас, и вие в мене, Аз и Отец ми ще дойдем и жилище ще направим у вас.
30.11.1927г.
175. Вероятности и възможности, ООК , София
Изпейте сега песента: "В начало бе Словото.
Тези думи не могат да се изпеят на същия глас, както пеете "В начало бе Словото".
18.12.1927г.
176. Естествена среда,  МОК , София
Както виждате, Словото е предадено в музикална форма.
25.12.1927г.
177. Идат дни,  НБ , София
„Ето, идат дни", говори Господ Иеова, „и ще проводя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане на словото Господне."
И за да се освободи човек от своето минало, Бог е вложил в него този вътрешен глад за изучаване Словото Божие. Словото Божие облагородява човека.
18.1.1928г.
178. Малки и големи придобивки, ООК , София
Изпейте песента: „В начало бе Словото".
178.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Изпяхме "В начало бе Словото ".
29.1.1928г.
179. Синове на възкресението,  НБ , София
Сабята означава Словото Божие. Ако сънуваш, че си офицер, това не значи, че офицер трябва да станеш, но да възседнеш практическия ум, да се препашеш с Словото Божие и да започнеш да Го прилагаш в живота си, Щом започнете да мислите по този начин, ще видите, че светът е разумно създаден.
9.4.1928г.
180. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Всички хора, които са яли от хляба, произлязъл от камъните, са умрели; но всички ония, които са се хранили със Словото Божие, и до днес са живи.” След това изкусителят качи Христа на храма и Му каза: „Ако си Син Божи, хвърли се от този храм.
15.4.1928г.
181. По-драгоценен,  НБ , София
Вземи цигулката си и тръгни из света, да свириш на хората, да им проповядваш. – Ами жена ми и децата ми? – Нека всеки от тях вземе своя инструмент, бил той перо за писане, мотика, търнокоп, лопати, и всички заедно тръгнете да проповядвате Словото Божие.
6.5.1928г.
182. Глас от града,  НБ , София
От ред години, проповедници им говориха, тълкуваха им Словото Божие, казваха им, че идат времена на изпитания, но те не искаха да чуят, намираха, че тия проповедници били глупави, смахнати и т.н.
9.5.1928г.
183. Създаване на нови органи, ООК , София
Той може да се чисти, като прилага Словото на Христос, на пророците и на апостолите.
20.5.1928г.
184. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Словото, което проповядвам, това е моята плът и кръв".
Питам: как се обяснява желанието на Никодима да отиде при един светски човек, какъвто беше Пилат, и да иска тялото Христово? Главната задача на съвременния човек е като тази на Никодима: да освободи Словото Божие, което е дълбоко заровено в него.
Никодим отиде да търси тялото Христово – по-малкото благо, за да намери по-голямото благо – Словото Божие, Духа Божий.
8.7.1928г.
185. Роден от Бога, МС , София
По-нататък Христос казва: "Ако Словото ми пребъдва във вас и вие в мене, Аз и Отец ми ще дойдем и жилище във вас ще направим."
22.8.1928г.
186. Ключът на живота, ООК , София
Обърнете внимание на четвъртия стих: „И видях престоли, и насядаха на тях, и даде се тям съдба; и видях душите на закланите за свидетелството Исусово и за Словото Божие; и които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото и на ръката си, оживяха и царуваха с Христос тисящата години“. – Днес всички хора искат да царуват на земята.
21.11.1928г.
187. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Те ще започнат да се хранят с чистата храна на Словото, ще дишат свеж и пресен въздух, ще пият чиста, кристална вода, ще възприемат Божествената светлина и ще се радват на новия живот, на новата наука, на новата любов, на новата мъдрост и истина.
9.1.1929г.
188. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Мислите, чувствата и желанията на човека трябва да бъдат вечни, както е вечно Словото на Христа.
3.2.1929г.
189. Учителю благи,  НБ , София
"Вие сега сте чисти заради Словото, което ви говорих". (Йоан 15:3). – Значи, Словото Божие прави хората чисти.
Тоягата е за малките деца, а Словото Божие – за възрастните.
13.2.1929г.
190. Силни и слаби желания, ООК , София
Като видял последствията на своето непослушание, той бил принуден да се върне в Ниневия, да проповядва Словото Божие.
3.3.1929г.
191. Даде плод,  НБ , София
Казано е в Писанието: „Словото на всеки човек ще му бъде товар".
Семето, което е паднало на добрата почва, е Словото Божие. Словото Божие е великото, възвишеното, което сега иде в света. Казвате: Ще дойде ли това Слово в нас? За да дойде Словото Божие във вас, вие трябва да пречистите кръвта си, а затова трябва малко да ядете, да не преяждате.
Като придобиете добрата почва, ще намерите доброто семе – Словото Божие, което ще даде плод стократно.
10.3.1929г.
192. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Езикът представя Словото Божие.
7.4.1929г.
193. Той е реченият,  НБ , София
Какво правят съвременните хора? – Те взимат Словото Божие и Го хвърлят на свинете, като казват, че това не е вярно, онова не е вярно; това няма смисъл, онова няма смисъл. – Когато Бог е с нас, всяко нещо има смисъл.
Тогава те предават словото на светиите. Ако и светиите не искат да слязат до хората, те предават Словото на праведните. Ако и праведните не искат да слязат между хората, най-после те предават Словото на техните деди и баби, те да им кажат, как да живеят, как да се изправят.
5.5.1929г.
194. Ела след мене!,  НБ , София
Словото, което ви казвам, не говоря от себе си, но говоря това, което съм чул от Отца си.” Със Словото си, Христос искаше да покаже на хората стъпките на Свещения, да им покаже начин да коригират живота си. Както човек се нуждае от чист въздух, светлина и топлина на физическия свят, така се нуждае и от Словото за духовния свят.
26.5.1929г.
195. Другата събота,  НБ , София
Защо? – Защото слушате Словото Божие.
23.6.1929г.
196. Разумните кротки,  НБ , София
Носете в себе си Словото на Христа, говорено от преди две хиляди години насам. Носете в себе си Словото на Христа, което и днес се говори.
3.7.1929г.
197. Двата стълба, ООК , София
Единствената философия, която може да разреши противоречията на човешкия живот и да го освободи от ненужните страдания, това е философията на Великата Любов, на Словото Божие. Словото е живо, докато човек вярва в него.
10.7.1929г.
198. Господар и слуга, ООК , Мусала
Христос казва: "Ако хората млъкнат да проповядват Словото Божие, тия камъни ще оживеят и ще проговорят."
4.8.1929г.
199. Който слуша моите думи,  НБ , София
Какво представя разбирането? Какво се иска от човека, за да има правилни разбирания? Правилни разбирания има само онзи човек, който слуша Словото и Го прилага.
14.8.1929г.
200. Пробният камък, ООК , София
Същото се отнася и до Словото Божие. Словото Божие няма да се върне, докато не принесе своя плод. Значи и Словото не се губи, нито Му се придава нещо.
26.8.1929г.
201. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
То е от ангелското царство. „Стори добро на раба си, за да живея и да опазя словото Ти" – (17 ст.). Според сегашните времена, този стих може да се преведе в следната форма: „Сторил си добро на раба си и аз пазя Словото Ти". Сега не остава нищо друго, освен рабът на Бога да пази и изпълнява Словото Му.
1.9.1929г.
202. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Както слюнката е необходима в устата за омекване на храната, също така и в духовно отношение е нужна слюнка за правилно разбиране, възприемане и прилагане на Словото Божие.
23.10.1929г.
203. Център на живота, ООК , София
Следователно, докато човек живее със старите си разбирания и постоянно говори върху страданията на Христа, върху Неговия живот, без да прилага Словото Му, в скоро време ще се изпари, ще замяза на пресъхнало езеро.
6.11.1929г.
204. Вкисване, ООК , София
Запример, словото носи за човека и щастие, и нещастие.
17.11.1929г.
205. Сам се опасваше,  НБ , София
Рабите му се приближиха и му говореха: "Ако пророкът ти беше казал нещо голямо, не би ли го направил? Колко повече сега можеш да го направиш, като ти казва: Окъпи се и очисти се! Послуша рабите си и се окъпа, седем пъти в Йордан, според словото на Божия человек; и плътта му се възвърна, като плът на малко дете, и очисти се".
Мойсей ще приема Словото, а Арон ще го предава.
205.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Брат ти Араон ще предаде словото ми.
27.11.1929г.
206. Ново разбиране, ООК , София
Овцете, за които Христос говорил, представят ония, които Го следват, слушат Словото Му, мислят, живеят и любят като Него.
18.12.1929г.
207. Наука за езика, ООК , София
Езикът е свързан със словото, а силата на човека е в словото. Като мисли за езика си, човек се свързва със словото. Като мисли за словото, той се свързва с истината. Човек е дошъл на земята, именно, за това, да изучава словото, истината, свободата и живота, в които е потопен.
Когато Словото влезе в човека, тези линии напълно оживяват. Щом вдъхнал живо дихание в него, т. е. щом вложил Словото си, човек станал жива душа.
Само онзи човек може да прилага самообладанието, който обича своите прояви, своите мисли, чувства и постъпки, своя език и словото, което излиза от него.
29.12.1929г.
208. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Словото Божие е живият хляб, за който Христос е говорил.
5.1.1930г.
209. От сърцето излизат,  НБ , София
От словото зависи – каквото е словото, такъв е и човекът.
8.1.1930г.
210. Проява на Любовта, ООК , София
210.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Тогава, като не разбираш края на живота, ще се върнеш пак отначало, ще кажеш: "В начало бе Словото."
12.1.1930г.
211. Да се радват наедно,  НБ , София
211.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Човек може да се влюби и в чашата си, в парите си, и в словото си, и в науката, навсякъде може да се влюби, но при всички тия влюбвания ще има различни резултати.
16.2.1930г.
212. Изпитай и виж,  НБ , София
Той ще бъде извор, който навсякъде ще разнася Словото на Бога.
28.2.1930г.
213. Закони на доброто,  МОК , София
Животните са създадени чрез Словото. Словото означава разумно начало.
213.2 Доброто и времето ( втори вариант )
Със словото му те станаха. Защото животните са станали само със словото му.
2.3.1930г.
214. Както светът дава,  НБ , София
Защо? Живот внася Словото Божие.
Защо? Защото, за да създаде животните, Бог приложи силата на Словото си.
16.3.1930г.
215. С благодат и истина,  НБ , София
Когато душата на човека е пълна с истина, той е глава на Словото.
28.3.1930г.
216. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
Затова е казано в Писанието: "В начало бе Словото, и Словото бе Бог.
216.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
Тогава думите имаш смисъл: „В начало бе Словото“.
30.3.1930г.
217. В сила,  НБ , София
Каква по-голяма сигурност от тази може да очаква човек? Достатъчно е да проповядва Словото Божие с Любов, за да бъде с Христа до окончанието на века.
20.4.1930г.
218. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Едно трябва да станем с Бога, с Неговата Любов и Мъдрост, да чуваме Словото Му и да Го прилагаме.
23.4.1930г.
219. Доброто оръжие, ООК , София
Като знаете силата на словото, вие трябва да бъдете внимателни, да избирате думите, с които си служите.
30.4.1930г.
220. Положително знание, ООК , София
220.2 Положително знание ( втори вариант )
Щом като мине страхът, той се укрепи, пак наново започне войната. „... избави ме според словото си.“ Все избавление се иска.
2.5.1930г.
221. Показване,  МОК , София
Какво символизира хлябът? - Словото.
221.2 Демонстрация ( втори вариант )
Сега на какво е символ хлябът? („На словото.
7.5.1930г.
222. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Религиозните и вярващите съзнават, че трябва да проповядват Словото Божие.
28.5.1930г.
223. Правилно разбиране, ООК , София
Тук се явява една малка загадка: коя е тази глава на Словото, която наричат истина? Изток наричаме още първопричина на нещата; запад – отношение на човека към създаденото.
223.2 Правилно разбиране на живота ( втори вариант )
Коя е тази истина, която е глава на словото? Една малка загадка.
Ние казваме, Бог, който създаде света, в света ли е вътре? Словото му, силата е в света, но по нашето отношение и неговите отношения са други.
22.6.1930г.
224. За храна,  НБ , София
Мнозина слушат Словото, но казват, че не са съгласни с някои мисли.
Те четат живота на великите хора, на великите Учители, проповядват Словото им и, въпреки това, търсят начин да подобрят живота си.
6.7.1930г.
225. В дома на Симона,  НБ , София
Там бяха се събрали Христос, учениците Му и още, много хора да слушат Словото Му.
Какво показва този стих? – Че Христовите ученици и до днес живеят и проповядват Словото Божие по света. Словото Му се чува по целия свят.
12.7.1930г.
226. Право си отсъдил, МС , София
Разбиранията им, моралът им, пък и Словото Божие, всичко това за тях представлява откъснати цветя.
13.7.1930г.
227. Връзване и развързване, МС , София
Сега, прочее, слушай Словото Господне.
16.7.1930г.
228. Проява, връзка и причина, ООК , София
В първа глава от Евангелието на Иоана е казано: „В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.” Преведен на съвременната логическа мисъл, този стих означава: Проява, връзка и причина. В началото бе Словото – това означава проява на нещата. „И Словото бе у Бога” – връзка междунещата. „И Словото бе Бог” – причина на нещата. Следователно, когато човек се проявява добре в живота си, това е Словото, което действува в него. Щом Словото влезе в човека, той е дошъл до причината на нещата.
„В началото бе Словото.” След като мислил цяла вечност, най-после Бог се проявил чрез Словото, т.е. чрез разумността. Започнете и вие с разумността, със Словото на Бога.
„В началото Бе Словото.” Това значи: всяка човешка проява трябва да бъде разумна, да има вътрешно съдържание и свобода.
„В началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.” Разберете дълбокия смисъл на тия думи и ги приложете в живота си.
228.2 Проява, връзка и причина ( втори вариант )
В съвременната логическа смисъл „В начало бе Словото“ - това е проявата. „Словото бе у Бога“ - това е връзката. „Словото бе Бог“ - това е причината.
Следователно, когато човек се проявява добре в живота си, Словото действа в него. Когато той пребъдва в Бога, той вече има една връзка, а щом Словото е в него, то е вече причината.
Та проявата на първия човек е започнало „в начало бе Словото“. След туй, като намислил добре работата, започнало Словото да действа.
В първия стих „В начало бе Словото“ всяка наша проява трябва да бъде разумна.
В начало бе Словото. И Словото бе у Бога и Словото бе Бог.
30.7.1930г.
229. Скришната стаичка, ООК , СБ , 7-те езера
Бъдете гладни за Словото, за Божията Любов, да приемете, колкото ви се даде, и разумно да ги използвате.
6.8.1930г.
230. Задължително право, ООК , СБ , 7-те езера
Когато цитираме стиха, че истината ще ви направи свободни, имаме предвид присъствието на Словото, на Божия Дух в човешката душа.
230.2 Правата на Душата и на Духа ( втори вариант )
Аз пренасям този закон със словото. Душата носи качества, които словото носи.
8.8.1930г.
231. Първият ден, МОК , СБ , 7-те езера
Опеченият хляб е Словото Божие. За предпочитане е човек да носи Словото Божие в себе си, отколкото да слуша само как се проповядва, без да Го възприема.
231.2 Първият ден ( втори вариант )
Опеченият хляб е Словото Божие. За предпочитане е човек да носи Словото Божие в себе си, отколкото да слуша само как се проповядва, без да го възприема.
Нима е необходимо всеки един от вас, когато отива при някой хлебар, да знае как той меси хляба; къде е мястото на чувала, дето стои брашното; как той го замесва; как се тегли тестото на везните; как се турга тестото в пещта; как се опича и т.н., че най-после да си вземе хляб и да яде? И така е хубаво, но нима не е хубаво, без да види всичко това, да яде от хляба? Сега, опеченият хляб - това е Словото Божие. Аз мисля, че е по-добре да има човек Словото Божие, отколкото да гледа как се пече хлябът.
Та казвам, има един начин за четене на Словото.
13.8.1930г.
232. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
За да разберете Словото Божие, вие трябва да се спирате върху Неговия вътрешен смисъл.
232.2 Начало и край ( втори вариант )
Да се изучава Словото Божие не по механически начин, но да имате непреодолима вяра.
26.8.1930г.
233. Божият глас, ООК , София
Значи не на всички е определено да си отворят очите и ушите им, да прогледнат и да възприемат Словото Божие.
Станете добра почва, да възприемате Словото Му. Ако сте камък, Словото ще мине и замине край вас, без да ви засегне.
Словото излиза от Учителя, но принадлежи на Бога.
233.2 Божият глас ( втори вариант )
Защото от Учителя ще излезе словото, а словото е на Бога.
29.8.1930г.
234. Вътрешно единство,  ИБ ,БР , София
Не свещените книги, които са на гърба ти, но Словото, което е в ума ти.
30.8.1930г.
235. Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя,  ИБ ,БР , София
И вие Словото Божие като направите на две, други работи ще се зародят, ще дойдат в умовете ви.
31.8.1930г.
236. Учителят пред ръководителите 1930 год. За Царството Божие, ИБ ,БР , София
Ак о ние Словото Божие го направим на две, например седнеш и почнеш да се молиш, но не можеш да концентрираш умът си, тогаз ти правиш Словото Божие на две.
14.9.1930г.
237. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Когато се казва, че Бог е направил човека по образ и подобие свое, разбираме, че Той го направил подобен на себе си. – Как е направена рибата? – Тя е направена със Словото Божие.
21.9.1930г.
238. Абсолютната Истина,  УС , София
Ще прочета първа глава от Евангелието на Йоан: „В началото бе Словото, и Словото бе у Бога.“ (– 1-ви стих.) Под Слово разбирам разумността.
„И Словото стана плът и всели се между нас.“ (– 14-ти стих.)
12.10.1930г.
239. Разумното Слово,  НБ , София
Всичко, което съществува в природата, е проява на Словото.
"Словото бе Бог. Словото е единствената реалност, с която ние сме свързани. От Словото, т. е. от Разумното Начало е излязъл животът.
За да изрази словото си, човек се нуждае от методи.
Като приеме Словото в себе си, човек има условия да стане и светия, и адепт, и гений.
"В начало бе Словото, и Словото бе Бог."
Само така, той ще разбере смисъла на стиховете: "В началото бе Словото, и Словото бе у Бога."
Без Словото любовта не може да се прояви.
Казано е: "В начало бе Словото." Словото е душата, наречена още ангелска или Божествена душа. Тя представя едната страна на Словото.
И тъй, вън от душата, вън от Словото нищо друго не съществува.
„В начало бе Словото. Чрез Словото се проявява и животът, и светлината, която осветява всички човеци.
19.10.1930г.
240. Отец люби Сина,  НБ , София
Тя е словото на живота. Словото трябва да се дава на хората.
26.10.1930г.
241. Живият хляб,  НБ , София
Под „Логос", Евангелието разбира Словото, изразено чрез стиха „В начало бе Словото, и Словото бе у Бога.
Харесало му Словото на Христа и си казал: Ще чета Евангелието, ще Го прилагам, ще стана истински християнин.
9.11.1930г.
242. Него видя Исус,  НБ , София
Словото, което ви говоря, не е мое.
Като влезе между хората, той трябва да се радва, че Бог му дава възможност да проповядва Словото, а не да мисли само за хляба си.
12.12.1930г.
243. Две реалности,  МОК , София
Перото е човешкият език, чрез който се предава словото.
243.2 Отвън и отвътре. Светлината и мисълта ( втори вариант )
Нали човек си има едно перо? Кое е перото на човека? (Словото).
31.12.1930г.
244. Условия и възможности, ООК , София
Той ще им проповядва Словото Божие.
Какво по-голямо противоречие може да съществува за Него от това, че като Син Божи, дошъл на земята да проповядва словото Божие, вместо да Го приемат, хората Го разпнаха? Христос носеше свобода на хората, а не насилие.
4.1.1931г.
245. Здрава основа,  УС , София
Плодовете изявяват Словото Божие. Другояче казано: Словото е създало плодовете. Ако разбереш какво се крие в ябълката или в друг някой плод, ти ще възприемеш Словото, внесено в нея. Щом приемеш Словото, ти ще се повдигнеш. С думите „да произрастат тревата, растенията и плодовете“ Бог внесъл Словото си в тях.
7.1.1931г.
246. Новата епоха, ООК , София
Проповедникът търси Христа, за да придобие от Него светлина, да разбира по-добре Словото, да го предаде с красноречие, да привлече повече слушатели.
16.1.1931г.
247. Колелото на съзнанието,  МОК , София
Искате ли да знаете какво са казали Христос, Аристотел, Платон на времето си, не ходете да слушате какво ще ви кажат този и онзи, но турете една антена в пространството, да хванете направо техните думи, а не да очаквате на някой философ, той да превежда словото им.
23.1.1931г.
248. Разумното слово, МОК , София
248.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Че един разумен принцип е влязъл вътре, затова казваме ние: Словото.
Когато Христос е казал: „Не само с хляб ще бъде жив човек, но с всяко Слово“, а Словото, това е доброто, което излиза.
28.1.1931г.
249. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
С това Христос искаше да каже на изкусителя си, че живее в голямо изобилие, което иде отгоре, чрез Словото Божие.
4.3.1931г.
250. Послушание, ООК , София
Религиозните мислят, че разбират Словото, че се хранят със Словесното мляко. Защо мислят така? Защото намират, че Словото било проста работа, никаква наука нямало в него.
6.3.1931г.
251. Ханизе,  МОК , София
251.2 Ханизе ( втори вариант )
Това, което може да внесе, аз наричам словото, здравето у човека.
29.3.1931г.
252. Истински поклонници,  УС , София
Само един начин има да намериш Бога – изучаване на Словото Божие.
22.4.1931г.
253. Възстановяване, ООК , София
Това значи: Човек трябва да приеме Словото в себе си, както хляба, да стане част от него, да живее Христос в него и той – в Христос.
20.5.1931г.
254. Музикални прояви, ООК , София
Ще пеете по три песни на ден: сутрин – песента „В начало бе Словото“, на обед – „Бог е Любов“ и вечер – „Духът Божи“.
26.6.1931г.
255. Красивите линии,  МОК , София
Словото представлява разумния човек. Следователно, когато Истината стане глава на Словото, тогава ще дойде щастието, тогава ще се въдвори Царството Божие на земята.
255.2 Линиите на красотата в природата! ( втори вариант )
Словото сме ние, това въплотеното Слово се разбира, това видимото в света. Когато Истината стане глава на Словото, на реалното, тогава ще дойде в света онзи щастливият живот, който вие очаквате.
12.7.1931г.
256. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Защо се мъчи гладният човек? – Защото храната, Словото не е в него.
И така, каквото и да ви се говори, вие никога няма да разберете Словото Божие, докато не възлюбите Бога. Ето защо, когато не разбирате Словото, това не значи, че не слушате, или не чувате; това показва, че не обичате Бога.
12.7.1931г.
257. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
В Стария Завет се говори за един пророк, когото Бог изпратил при цар Иеровоам, да му предаде Словото Господне. Човекът Божи рече на царя: „Не искам, защото ми е заповядано чрез Словото Господне да не ям хляб, да не пия вода и да не се връщам през пътя, по който съм дошъл“.
Сега, ще благодарим на Бога за Словото, за храната, за изобилието, което ни се дава тук.
19.7.1931г.
258. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Словото Божие отвътре, това означава: да бъдем свободни, независими. Възприемем ли Словото само отвън, ние сме зависими.
Казано е в Писанието: „И Словото стана плът“. Това значи: когато човек приеме Словото Божие в себе си, то влиза в него като живо тяло, като нещо цяло, което не се раздробява. Ако Словото, което е станало в човека плът, можеше да се раздробява, тогава всеки щеше да иска, от Любов към него, да си отреже по едно парченце.
Ябълката представлява живота, който се ражда от Любовта; крушата представлява Мъдростта, а кифлата – Словото, т.е. Казано е: „Глава на Словото е Истината“.
9.8.1931г.
259. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ , 7-те езера
Сега, които разбират и прилагат Словото, те ще оживеят, ще възкръснат.
10.8.1931г.
260. Които чакат Господа, СБ , РБ , 7-те езера
Казвам: всичко, каквото досега сте чули и продължавате да чувате, е Словото Божие. Който се храни с това Слово, гладен не остава; който не се храни с него, винаги гладен ходи – Словото е хлябът и водата, които поддържат Живота. Значи най-важно за хората е Словото, което Бог днес им говори.
Казвате: „Кое е най-важното нещо за човека” – най-важно нещо за човека е да се храни, най-важно нещо за човека е да гледа, най-важно нещо за човека е да слуша, най-важно нещо за човека е да вкусва от сладостта на Словото Божие, най-важно нещо за човека е да расте, да чисти сърцето си, да развива ума си и т.н.
Най-важно за вас е да имате насъщния хляб – хлябът е Словото. Няма по-хубаво нещо за човека от това да слуша Словото Божие! Казано е в Господнята молитва: „Хлябът наш насъщний дай го нам днес” – Словото е насъщният хляб за душата, от който тя се нуждае всеки ден. Когато душата се храни със Словото Божие, тя става мощна, велика. Който е хранил душата си със Словото, днес той е гражданин на Царството Божие. Сега и вие се приготвяте да станете граждани на това Царство; ако се храните със Словото Божие, вратата на това Царство ще се отвори и за вас.
2.10.1931г.
261. Живот и отношения, МОК , София
Езикът има отношение към словото и към волята.
261.2 Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение ( втори вариант )
Какво представлява ножът? (Езикът.) Словото или човешката воля.
4.10.1931г.
262. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
Де са учените хора в света? Де е Сократ, де е Платон, де е Аристотел, де е Кант, де е Толстой? Костите им все са останали някъде, но де са те самите? Човек не е в тази смъртна форма, той е в словото, той е в ума, той е в душата. Животи е вътре в словото.
14.10.1931г.
263. Проводници на любовта, ООК , София
263.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
За да те обича някой, той като някой ангел на словото трябва да се превърне на звук, да влезе през ушите ти или като въздух да влезе в тебе през носа ти, или като звук през ушите ти да влезе като слово.
28.10.1931г.
264. Предназначението на носа, ООК , София
264.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
И вие вървите, весел сте и пеете "В начало бе Словото", но дойде някой и ви прошепне само една дума, и вие веднага забравите "словото" и няма "начало", нищо няма, измени се "началото".
8.11.1931г.
265. Син человечески отхожда,  НБ , София
Ако някой отвори и възприеме Словото, добре ще бъде за него. И ако вие възприемете Словото, то значи да възприемете целия живот, защото Словото е законът на Любовта, която обхваща целия живот.
11.11.1931г.
266. Двоен дял, ООК , София
266.2 Полюси на доброто и злото (Двоен дял) ( втори вариант )
Тази кръв, тя е словото в живота, това е словото, което функционира, наричат го хляб.
18.11.1931г.
267. Материални прояви на живота, ООК , София
267.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Право трябва да мислите, да изучавате словото по един нов начин.
25.12.1931г.
268. Вътрешното богатство,  МОК , София
Ако вярва в силата на словото, човек владее магията на живота.
268.2 Вътрешното богатство ( втори вариант )
Ако човек повярва в силата на речта, на словото, което има, той в устата си има силата, с която може да направи всичко.
27.12.1931г.
269. Думата му държа,  НБ , София
Та силата на човека е в словото.
Казвате: Словото вътре е непрочетено.
10.1.1932г.
270. Вземи детето,  НБ , София
Словото, силата, която излиза от него, то ще обърне света.
9.3.1932г.
271. Ми бемол и фа диез, ООК , София
Разумно е словото.
271.2 "МИ БЕМОЛ" И "ФА ДИЕЗ" ( втори вариант )
Вие започвате със звук, слог, дума и словото - четири неща, които са основа в говора. Ти казваш "о-о-о", "и-и-и" или "а-а-а", дойде слогът - имаш една гласна и една съгласна, след това два слога, три слога образуват думи, имаш няколко понятия, които разбираш - "хляб" или "сол", "пипер" и след това дойде словото - много вече развити думи. Разумно е словото. Съчетаването на тия звукове, слогове, думи и словото образуват цялата реч.
Словото, думите, които произнася той, е един резултат на неговата мисъл. Но в по-нисшия свят, в който живеем, словото, думите, сричките, звуковете не са намясто.
22.3.1932г.
272. Единният живот,  ИБ , София
Това знание се крие в Словото, за което Христос е казал: „Които чуят гласа Му, те ще оживеят". Може ли мъртвият да оживее, ако не познава Словото Божие? То трябва да стане плът и кръв за него, за да бъде в сила да го възкреси.
Ако знаете, отде да започнете и как да четете Словото на Христа, Той непременно ще се яви пред вас, ще свърже съзнанието си с вашето, и вие ще почнете правилно да разбирате и прилагате.
27.3.1932г.
273. Верният в малкото,  НБ , София
Както едно огледало може да стане отражение на слънчевата светлина, така умът и сърцето на човека могат да станат отражение на Словото Божие.
1.4.1932г.
274. Значение на числата,  МОК , София
Един американски мисионер дошъл в България да проповядва Словото. Ти им проповядваш Словото, а те се смеят.
10.4.1932г.
275. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
И ще ми разправят след това, че един свещеник може да бъде лош човек, но той като проповядва Словото Божие, пак ще може да влияе на своите пасоми.
13.4.1932г.
276. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Водата представя живота, а хлябът - Словото Божие. Цял ден ти разнасяш Словото между хората.
Един евангелист разказваше, че, след като проповядвал с години на хората, малцина са приели Словото. За златото всеки се интересува, а за Словото Божие - малцина.
276.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Хлябът, това е словото на Бога. Да не ти дотяга животът, дa не ти дотяга словото на Бога. Хлябът е словото.
20.4.1932г.
277. Динамика на живота, ООК , София
Като се говори, те спират вниманието си до изразната, външната страна на словото.
277.2 Динамическият живот. (Динамиката на живота) ( втори вариант )
Засега всички се занимават само с изразителната страна на словото.
12.5.1932г.
278. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Сега бъдете силни в Словото. Прилагайте Словото, прилагайте търпението, говорете на себе си.
1.6.1932г.
279. Любов, обич и почит, ООК , София
Не искам да хвърлям Словото напразно..
Като не разбирате Словото, и мене не разбирате. Мога да им се наложа. но това е насилие, а насилието не разрешава въпросите, За да приеме Словото, човек трябва коренно да се измени. - Защо Бог допусна греха? - За да прекара човека през страдания, да отнеме каменното му сърце и да го замести с ново.
279.2 Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния ( втори вариант )
Аз не съм от онези, които хвърлят словото напразно.
3.7.1932г.
280. Творители на словото,  НБ , София
Човек трябва да бъде творител на Словото.
В стиха се казва: "Бъдете творители на Словото."
И тъй бъдете творители на Словото, носители на Живото Слово, носители на Живата Мисъл в душите си и бъдете силни!
12.7.1932г.
281. Езикът на истината,  ИБ , София
Йоан казва: "В начало бе Словото и Словото бе у Бога."
29.7.1932г.
282. Добре дошъл, СБРБ , 7-те езера
Какво представлява хлябът? Хлябът е Словото Божие. Докато хората гледат и слушат отдалече Словото Божие, те всякога гладни ще бъдат. Докато хората носят в торбите си Словото Божие, те всякога гладни ще бъдат. Словото Божие нито се гледа, нито се слуша, нито на гръб се носи, но се яде като насъщна, необходима за организма храна. Словото Божие трябва да влезе в душата на човека така, както хлябът и водата влизат в неговия организъм. Сложи Словото Божие в душата си, както хлябът слагаш в устата си, и повече не питай.
4.8.1932г.
283. С притчи, СБРБ , 7-те езера
Казвате: „Велик е Бог, велико е Неговото Слово!“ Велико е Словото Божие, но то иска изпълнение, то иска чистота.
7.8.1932г.
284. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
Словото Божие, вие ще имате хиляди приятели, които в случай на нужда или нещастие ще се притекат да ви помогнат. Словото Божие, вие ще имате хиляди неприятели, които ще се радват, като ви видят в нещастие, и ще кажат: „Така му трябва!“ Като виждате, че ви помагат, вие ще се чудите защо е така, но трябва да знаете, че всички тия помощници са изпратени от Бога, защото Го обичате, защото разбирате Словото Му. Виждате ли неприятелите си около вас, ще знаете, че и това става по същата причина, че не обичате Господа, не разбирате Словото Му. Раждане, значи още разбиране на Словото. Почне ли човек да разбира Словото, мъглите около него се разпръсват, както става сега около нас.
12.8.1932г.
285. Трите свята, СБРБ , 7-те езера
Мине ли Божието благословение през една развалена инсталация, то ще изтече, без да се задържи, без да остави някаква придобивка за човека. „Светът ако ви ненавиди, знайте, че мене по-напред от вас възненавиди.“ Не се безпокойте, че светът ви счита за прости, за глупави хора и не ви оценява, както трябва. „Помнете словото, което ви аз рекох: Не е рабът по-голям от господаря си. Мене ако изгониха, и вас ще изгонят; ако са държали словото ми, и вашето ще държат.“ „Всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят Тогоз, Който ме е проводил.“ С други думи казано: не се безпокойте, че простите, невежите хора не ви оценяват.
28.8.1932г.
286. Видяхме славата, СБ , София
14 стих от Първата глава от Евангелието на Йоана: "Словото стана плът и всели се между нас.
Казва Писанието: "Словото стана плът и всели се между нас."
Словото стана плът, а всели се между нас, и видяхме славата Негова, Славата Негова седи в това, че придобиваме връзката на любовта, придобиваме връзката на знанието, придобиваме връзката на свободата.
Сега, като заключение на туй, което се говори, аз желая Словото да се въплъти във вас и да видите Неговата слава.
286.2 Видяхме славата ( втори вариант )
14 стих от първата глава на Евангелието на Йоана: „ Словото стана плът и всели се между нас.
Словото стана плът и всели се между нас."
„И Словото стана плът, и всели се между нас и видяхме славата Негова."
Желая Словото да се въплъти във вас и да видите Неговата слава.
16.9.1932г.
287. Петте области в човека,  МОК , София
287.2 Петте области в човека ( втори вариант )
Не само с хляб ще бъде жив човек, но и със Словото Божие, което излиза из човешките уста, да превърнеш твърдите неща в меки, в органични.
23.9.1932г.
288. Великата разумност,  МОК , София
На земята Словото се изразява чрез хляба.
288.2 Разумност ( втори вариант )
То е разумното слово, словото, хлябът спасява човека.
25.9.1932г.
289. Превръщане на числата,  НБ , София
„В начало бе Словото
26.10.1932г.
290. Вътрешните сили, ООК , София
290.2 Вътрешни сили в човека ( втори вариант )
В старо време как се е предавало Словото Божие? Ние мислим – чрез вестниците.
30.10.1932г.
291. Възкресение,  НБ , София
„В начало бе Словото
291.2 Възкресение ( втори вариант )
(Изпя се песента "В начало бе Словото".)[2] Въпросът се свежда към Възкресението на човека.
6.11.1932г.
292. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
Че дохождате тук да слушате Словото, в това вярвате, убедени сте в него.
23.11.1932г.
293. Три типа хора, ООК , София
Щом Христос дойде да работи, да изпълни Божията воля, да проповядва Словото Му от град на град, и ти ще работиш.
11.12.1932г.
294. Думи на Правда,  НБ , София
Ако Бог чрез Словото е казал да станат тия животни птици, туй разумното същество не може да го направим глупаво.
294.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Ако Бог чрез Словото е казал да станат тия животни и птици, туй Разумното Същество не може да ги направи глупави.
18.12.1932г.
295. Сеятелят,  УС , София
Когато се говори за Словото, то представлява сбор от всички разумни същества, които са завършили своето развитие на земята.
23.12.1932г.
296. Положителното и отрицателното,  МОК , София
Вие може да си мислите, по какъв начин се е предало Словото Господне. Въпреки това, виждаме, че Словото не носи щастие на хората.
296.2 Положителното и отрицателното ( втори вариант )
Сега вие може да предполагате как е дошло Словото Господне, по какъв начин се е предало.
15.1.1933г.
297. Добри проводници,  УС , София
Казвате, че Словото на Истината е твърдо като кост.
15.1.1933г.
298. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Онези, които не разбират първичния окултен език, те не знаят, че Бог чрез Словото създаде света. Значи Словото предшества човека. Следователно човек отпосле се създаде по образ и подобие на Словото. Човек се храни със Словото. И още хиляди години човек ще се храни със Словото.
298.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Онези, които не разбират първичния окултен език, те не знаят, че Бог чрез Словото създаде света. Значи, Словото предшества човека, следователно човек отпосле се създаде по образ и подобие на Словото. Човек се храни със Словото. И още хиляди години човек ще се храни със Словото.
18.1.1933г.
299. Влияние на музиката, ООК , София
Апостолът казва, че всяка заповед на Словото се заключава в любов към ближния, както към самия себе си.
29.1.1933г.
300. Защо възкръсна,  НБ , София
Ти може да владееш животни със словото, но онова, което е направено по образ и подобие, да заповядваш, да го владееш, не може.
1.2.1933г.
301. Значение на удовете, ООК , София
Дай ми възможност да слушам Словото Ти.
12.2.1933г.
302. Умен и справедлив,  УС , София
Ако не можете да възприемете Словото Му като хляб и да станете едно с Него, нямате живот в себе си.
5.3.1933г.
303. Истина и добро,  УС , София
Казано е, обаче: „Глава на Словото е Истината“, а Словото е без начало и без край.
15.3.1933г.
304. Устата, ООК , София
Тя изразява най-разумното нещо – словото. Човек се познава по словото и по движенията.
304.2 Устата ( втори вариант )
Ако само виждате един човек, който си отваря и затваря устата, тогава какво заключение ще направите? Но устата има няколко функции: органи за движение, после органи за вкуса и органи за говора, на най-разумното нещо – Словото.
19.3.1933г.
305. Прав и крив път,  УС , София
Като четете Свещеното Писание, казвате: „Ние разбираме Словото“.
22.3.1933г.
306. Развити и недоразвити, ООК , София
Някога и аз съжалявам, че ви говоря. – Защо? – Защото Словото пада на пътя и птиците го изкълвават; някога пада между храстите и се заглушава. – Трябва ли човек да съжалява? – Някога, без да иска, съжалява.
И тъй, ако питате какво се съдържа в името на Христа, казвам: Христос изразява Словото на Любовта.
306.2 Развити и недоразвити ( втори вариант )
Защо? Съжалявам, понеже някога словото падне на пътя и птиците го изяждат, а някога се заклещи в трънете, в храстите.
Та рекох сега, Христос изразява Словото, Словото на Любовта в света.
29.3.1933г.
307. Общи положения, ООК , София
Значи храната влиза в устата, а словото излиза от устата.
307.2 Устата (продължение) ( втори вариант )
От това зависи какъв ще бъде живота му, а пък от словото, което изказва човек, се определя какъв е човек.
9.4.1933г.
308. Познаването на истината,  НБ , София
308.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Чрез Словото на Бога са станали говедата.
19.4.1933г.
309. Слушайте разумното, ООК , София
Но благодарение, че човек слуша словото и възприема музикалните тонове, ушите му се развиват.
31.5.1933г.
310. Обходата, ООК , София
Като предава Словото, пророкът трябва да внимава, да го предаде точно, защото той се явява като учител на човечеството.
21.7.1933г.
311. Сигурното място,  МОК , София
Високо място е то, но положението на бедния не е ли високо място? Волът, който е впрегнат на работа, не заема ли специфично място? Казваш: „Вол е това!“ Този вол е направен чрез Словото Божие. Ако се смееш на вола, т.е. на Словото Божие, и на тебе ще изникнат рога.
311.2 Сигурното място ( втори вариант )
Високо място е то, но положението на бедния не е ли високо място? Волът, който е впрегнат на работа, не заема ли специфично място? Казваш: „Вол е това!“ Този вол е направен чрез Словото Божие. Ако се смееш на вола, т.е. на Словото Божие, и на тебе ще изникнат рога.
30.7.1933г.
312. Който направи небето и земята,  НБ , София
Кръвта е външната страна на Словото.
312.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Кръвта е външната страна на Словото.
1.9.1933г.
313. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
Има една красива страна в четенето на Словото. Следователно, четири начина има за разбиране на Словото. Ето защо, вие трябва да различавате вътрешното схващане и разбиране на Словото от външното разбиране, т.е. от разбирането по буква. Когато някой казва, че е чел Словото и го е разбрал, той трябва да знае, че Словото е обширно като света. Казано е за Словото: „Всичко чрез Него стана“. Това значи, че всички прояви в целокупния живот се извършват чрез Словото. Който разбира Словото, той разбира всички външни и вътрешни процеси в живота. Без Словото никакви процеси не могат да стават в човешката душа.
Свещеният хляб носи Словото в себе си. Който не яде от този хляб и Словото в него не може да се прояви. Яденето, като външен процес на Словото, и разбирането, като вътрешен процес, вървят паралелно. Ако човек не се храни правилно и ако не разбира нещата правилно, Словото не може да работи в него. Свещеният хляб, който всички познават, съдържа в себе си главно духовен елемент, на който всички останали химически елементи са помощни сили, за да се прояви Словото, носителят на живота.
Защо? Защото Словото идва чрез храната. Щом дойде Словото, ние влизаме вече в света, който Бог е създал.
Обаче знанието идва от Словото.
Свещеният хляб ще доведе човечеството до Словото. Словото пък ще го доведе до истинския живот. Казано е в Писанието: „Всичко чрез Словото стана“. Щом придобият живота, заедно със Словото, хората ще придобият Свещената вода, Свещения въздух и Свещената светлина.
Ето защо, казвам: вярвайте в Свещения хляб, в Свещената вода, в Свещения въздух и в Свещената светлина, чрез които Словото се проявява. Като вярвате в Свещения хляб, ще молите Бога да го възприемете, а с него заедно и Словото Божие. Вие виждате какво внимание обръща Христос на хляба, като символ на Словото, че след като го преломи и нахрани с него няколко хиляден народ, каза да съберат всичките трошици на едно място, да не се разпръсват навън. Щом разберете смисъла и значението на хляба, като символ на Словото, вие ще бъдете в сила да създадете помежду си свещени отношения, свещена обхода.
Така ми се говори чрез Словото Господне.“ – „И аз съм пророк, както и ти.
Въпросът е за новия живот, който изисква вяра в Свещения хляб, като основа на живота, от който Словото излиза.
Сега, като четете Словото Божие, вие идвате до заключението, че човек трябва да живее правилно, за да угоди на Бога. – Как може човек да угоди на Бога? – Като се обичаме. – Как ще се обичате? Според вас, кое е правилото, по което можете да обичате един човек? Да обичате човека, това значи никога да не престъпвате неговата свещена ограда.
Следователно всичко, каквото сте чели и разбрали от Словото Божие, трябва да възприемете и приложите, защото то отговаря на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля, на вашата душа и на вашия дух.
2.9.1933г.
314. Един удар, СБ , София
През тези 40 дни Той се хранеше само със Свещения хляб – със Словото Божие.
3.9.1933г.
315. Великата формула, СБ , София
Сега и на вас казвам: внимавайте как гледате и какво гледате! Внимавайте как слушате и какво слушате! За всеки ден си поставяйте задача, да гледате хубавото и да слушате Словото Божие, което отвътре ви говори.
3.9.1933г.
316. Едно звено, СБ , София
Словото е безпредметно без човешкия език.
15.10.1933г.
317. Разбирането на Словото,  УС , София
Има една голяма мъчнотия в разбирането на Словото, която произтича чисто от външни причини.
Всички казват: „Ти си много добър човек, като тебе няма подобен! Ти си светлина, ти си благословение, ти си светия, ти си такъв, онакъв.“ Но ти седиш и нещо ти казва: „Такъв си, онакъв си, но липсва ти нещо.“ Туй е разбирането на Словото! Не да кажеш: „Това не ми трябва.“ Трябва.
Същественото е Словото! Разбирането на туй слово! Когато се разбере туй Слово, човек почва да работи.
Словото, което ще дойде, да го разбереш, а не онова, което отвънка можеш да придобиеш.
То е Словото.
След като ни дадат попарката, приказките могат да се слушат.“ Попарата трябва най-първо – разбиране на Словото!
Дрехата трябва да стане като едно средство само за външна обвивка на душата, [за] да дойде Словото отвътре.
22.10.1933г.
318. Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!),  УС , София
Това е Словото за днес: Дайте свобода на Господа в своята душа! И когато почва да ви говори Той отвътре, слушайте Го! А отвънка вие приемайте и прилагайте.
29.10.1933г.
319. Няма да ви остави,  УС , София
Царят казва: „Празни работи са това, такива пророчески дивотии аз не ги слушам.“ Господ казва на Иеремия този път: „Вземи още по-големи писци и пиши: „Понеже ти изгори Словото Божие, от тебе нищо няма да остане, децата ти и ти, всички ще бъдете очистени.“ И така стана.
5.11.1933г.
320. Общото благо,  УС , София
Сега трябва да станем да проповядваме Словото Божие на тия хора и да им покажем пътя.“ Арменецът казва: „Аз съм готов! Затварям дюкяна си.“ На втория ден българинът казва на себе си: „Пеньо, чакай, чакай, така бързо не се решават нещата.“ Арменецът го разрешил въпроса в един ден.
3.12.1933г.
321. Стани и яж!,  НБ , София
На яденето на храната съответствува Словото.
Всичките блага в света идат от яденето, от Словото.
14.1.1934г.
322. Слушай, сине Мой!,  НБ , София
Словото, което аз ви говоря, нека ви бъде тъй, както чистият планински въздух.
21.1.1934г.
323. Обичайте я!,  НБ , София
Кажи ми едно разумно слово, да разбера словото ти.
4.2.1934г.
324. Изпълнение волята, УС , София
При четенето на Словото трябва да се опитвате да намерите връзката, която съществува между всичко казано.
Дяволът казва на Христа: „Като си син Божи, направи камъните на хляб.“ А пък Христос казва: „Не само с хляб ще бъде жив човек, но и със Словото Божие.“ То е по-мощно, по-силно. Словото е по-силно.
11.2.1934г.
325. Мене слушайте,  НБ , София
Мощно е Словото на Христа.
25.2.1934г.
326. Ако имате Любов,  НБ , София
Това е Словото Божие. Ножът, това е Словото Божие.
4.3.1934г.
327. Обичай Божественото, УС , София
Когато се чете Словото, разните хора имат отделни вкусове и харесват различни стихове от него.
Тези, на които проповядвате, не могат да разберат Словото.
Сега всеки един от вас може да преведе кога Словото пада на камък, кога – на пътя, кога – в тръните.
Семето, което пада на добрата почва, се уподобява на човек, който слуша, приема и разбира Словото.
И казва Христос: „Няма нито един от вас, който да не приеме стократно от по-напред което е имал, за бъдещия живот вечен, ако люби Бога и опази Словото Му.“
11.3.1934г.
328. Словото,  НБ , София
Аз взимам „Словото бе у Бога“, това е проявеният свят, това е космосът, това е, което съществува, което виждаме, което изучаваме и това е, което има да изучаваме за бъдеще. Словото, това е великото, разумното; това е началото на битието. Всеки един живот трябва да започне от Словото.
Трябва едно правилно разбиране за Словото.
Онова, което може да въведе хората в едно разбиране, е Словото. Дали жената вярва в Бога, дали мъжът има Словото, тогава въпросът ще се изясни.
Сега някои вярват, че ще се разясни, защото Словото ще се преобрази.
Понеже Словото е Разумното в света, Което е създало всичко.
Аз говоря сега за Словото като един вътрешен подтик, не като един външен повърхностен подтик. Не смесвайте онзи външен подтик с подтика на Словото.
Сега Словото е у мъжа. Настава един процес на Словото.
Та, Словото, туй Разумното, трябва да имаме един възглед за [Него]. Едно разбиране, което не може да обясни твоето бъдеще, едно разбиране на Словото, което в тебе не може да даде нов подтик на подмладяване, едно разбиране, което не може да премахне смъртта, това е неразбиране на Словото. В началото бе Словото, смъртта дойде отпосле.
Като говоря за Словото, то е мощното.
В Словото има едно разбиране. В Словото седи свободата на хората. Целият космос, целият свят в дадения случай, ако ти си [в] Словото, този свят е създаден за тебе.
Има и други места, дето не е разположена, но се предполага, че Словото не бърза като нас. Словото, или Бог, не гледа на нещата тъй, както ние гледаме.
Ако разглеждате от формите, всяка една изказана дума в силата на Словото ако може да проектирате от онази дълбока мисъл какво влияние упражнява, ако вие може да виждате словото си, вие бихте подобрили вашия живот, вие бихте го изменили.
Един военен учител трябва да разбира силите, да произтичат от Словото. Друг няма да разбере, че държавничеството трябва да произтича от Словото. И религиозните трябва да произтичат от Словото.
Та, казвам: Словото е навсякъде. Вие сте чели, казвате: „В начало бе Словото.“ Казвате: „Туй е една отвлечена работа, Словото.“ Туй е вашият копнеж: искате в света да бъдете силни, искате да бъдете свободни, искате да бъдете богати.
Единственото, което може да освободи хората, то е Словото.
Затова е казал Моисей, който е разбирал този закон: Когато любовта проникне в ума на човека, когато любовта проникне в сърцето на човека, когато любовта проникне в душата на човека и когато любовта проникне в духа на човека, тогава той може да разбере Словото.
Словото бе у Бога и Словото бе Бог.“ И казва Христос, че Словото стана плът. Казвате някой път, че плътта е Словото. Значи, когато Словото стане плът, то вече видоизменя и самата човешка плът. Словото примирява в света всичките противоречия, които съществуват.
Младият да приложи Словото като млад. Всичко онова, което желаете, да съгласите със Словото. Всичко това ще бъде в съгласие със Словото. Всичко това ще бъде в съгласие със Словото, каквото духът му желае. Всичко това ще бъде в съгласие със Словото, което е Бог. Младият, като възприеме Словото, няма да остарява. Старият, като възприеме Словото, ще се подмлади. Възрастният, като има Словото, той ще бъде нито млад, нито стар, той ще бъде във вечната младост.
„В начало бе Словото и Словото бе у Бога.“ Желая туй Слово да бъде у вас и да стане за вас една наслада.
18.3.1934г.
329. Едно ви трябва, УС , София
А Мария седи при Исуса и слуша Словото Му.
Седи Мария при Христа и слуша Словото Му.
22.4.1934г.
330. Бъдете като Баща си!, УС , София
Под думата „хляб“ аз разбирам Словото в истинския, духовен смисъл.
29.4.1934г.
331. Бедният Лазар и богатият, УС , София
Те се върнаха всичките радостни, че са бити за Словото.
15.7.1934г.
332. Справедливост, милосърдие, УС , София
Дай му, колкото да яде.“ Казва Христос: „Не само с хляб може да живее човек, но с всяко Слово Божие! Най-първо със Словото Божие трябва да се храни.“
5.8.1934г.
333. Великото в живота, СБ , Витоша
Апостолите казвали: "Подобава ли на нас, като се грижим за материалните работи, да се отдалечим от Словото Божие?" И вие трябва да изберете в себе си седем души, които да уреждат материалните ви работи.
19.8.1934г.
334. Часът на Любовта, СБ , София
Живият хляб представлява Словото Божие.
И в Писанието е казано: "Вземете меча си!" Мечът е Словото Божие, с което всеки герой трябва да се огражда като с броня.
9.9.1934г.
335. Мечът на Духа,  НБ , София
Та, сега стихът казва: „Мечът на Духа, това е Словото.“ В онова разумно разбиране седи човешкият живот.
12.9.1934г.
336. Връзка с Бога, ООК , София
Словото е живо, понеже Бог е вътре в Словото.
3.10.1934г.
337. Милосърдие, смирение и молитва, ООК , София
"? Като направите един вътрешен превод на този стих ще видите, че храната, това е Словото. И ако човек не може да се запознае със Словото, тогава той остава ненахранен. Значи човек се запознава със Словото. Така както слабият, болният, хилавият човек, след като яде хляб, обновяват се силите му, така и онзи, който се запознава със Словото, ако е обезсърчен, минава му обезсърчението. Щом човек се съедини със Словото, веднага ще се измени неговото състояние.
7.10.1934г.
338. С какво тяло?,  НБ , София
Защото, ако не знае как да говори Словото, То ще стане товар върху самия него, той ще напакости и на себе си.
28.10.1934г.
339. Дързайте!,  НБ , София
Представете си, че ви предложат да ви изпратят като проповедници на Словото Божие, но с пари или пък ви пратят да лекувате разните болести, но без пари, със скъсани дрехи и обуща.
4.11.1934г.
340. Всичко е възможно,  НБ , София
Казано е в Писанието: „Словото няма да се върне без да принесе своя плод“.
7.11.1934г.
341. Самоотричане, ООК , София
Вие искате да ви ядат хората, тоест да слушат словото ви.
11.11.1934г.
342. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Ако някой проповядва Словото с пари, това не е от Бога.
2.12.1934г.
343. Доброто име,  УС , София
За да разбира Словото, човек трябва да има вътрешно разположение към него.
343.2 Доброто име ( втори вариант )
Всякога, за да се разбере словото, трябва да има едно вътрешно разположение.
5.12.1934г.
344. Веселие и радост, ООК , София
Единственото нещо, с което ще бъдете силни, то е, че трябва да се храните със Словото Божие.
„Ако словото Ми пребъдва във вас, и вие пребъдвате в Мене.” Какво разбирате под думите „Словото Ми пребъдва във вас” и какво подразбирате под думите .,и вие ще пребъдвате в Христа”? Когато Словото пребъдва в тебе, тогава то ти казва: „Какво искаш да направя заради тебе?” А пък когато пребъдва Христос, ти ще кажеш: ,,Какво да направя за Тебе?” Като един слуга ще бъдеш готов, каквото ти се каже, да го изпълниш, без никаква философия.
16.12.1934г.
345. В Ниневия,  УС , София
За да накара Иона да отиде в Ниневия да проповядва Словото Божие, Бог го прекара през големи страдания.
Вярвайте на Словото Му и не се спъвайте от своето минало.
13.1.1935г.
346. Здравото учение,  НБ , София
Но Христос им каза: Плътта нищо не ползува, но словото (което) ви говоря, то ползува човека. В какво седи силата на растителната храна, която природата ни дава? Силата на всяка храна седи в Словото, което тя включва и използува.
23.1.1935г.
347. Новият опит, ООК , София
Живия ще ядеш! Тук има едно противоречие - то е Словото, онова Божествено Слово, което ти не разбираш, и което ти не можеш да приложиш в живота си, това Слово не може да ти говори.
И първият признак на живота, това е словото. И сега казвам, истинската храна, тая, която може да говори, то е Словото.
27.1.1935г.
348. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
Значи словото, Любовта чрез устата ще излезе, ако устата на човека не е чиста, той може лоши работи да каже.
27.1.1935г.
349. Подмладяване,  УС , София
Той обеща, че ако излезе благополучно от утробата на кита, ще отиде в Ниневия да проповядва Словото Божие.
10.2.1935г.
350. Този е живият хляб,  НБ , София
И Христос имаше предвид разумното слово и затова казваше: „Аз съм словото“, т. е.
3.3.1935г.
351. Насилията под слънцето,  УС , София
Всички религиозни хора, които мислят, че са чада Божии, а не прилагат Словото Божие, също са големи простаци.
Като турите грамофонните плочи да свирят, пеят и говорят и децата ще научат езика, но друго нещо е да слушат езика непосредствено от своя учител, оригиналът на словото.
20.3.1935г.
352. Трите правила. Път за освобождение, ООК , София
И най-после какво добива човек, като се противи на Словото Божие?
Като не иска да служи, човек ще дойде, ще слуша само Словото.
24.3.1935г.
353. Двете добродетели,  УС , София
Ето защо, когато някой казва, че слуша Словото Божие и го харесва, за мене е важно, дали го прилага.
353.2 Двата вида добродетели. (Кой е правият път) ( втори вариант )
Защото кои са признаците на слушането? Според мене, ако слушам словото Божие, туй което прилагам, то е слушане.
31.3.1935г.
354. Който се учи на Словото Божие,  НБ , София
„Който се учи на Словото Божие“.
„Който се учи на Словото Божие“.
„Който се учи на Словото Божие“ – да се учим на Словото Божие, това е, върху което трябва да работим за в бъдеще.
31.3.1935г.
355. Придобиване и задържане,  УС , София
Този е пътят, по който можете да възприемете и приложите Словото Божие.
355.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
Тези неща са необходими, за да може да разберете словото.
21.4.1935г.
356. Ако не ядете,  НБ , София
Това значи: От Словото, което ви давам, вие ще възприемете Словото и ще познаете моята Любов.
Това значи, ако научно не се възприеме Словото, нямате живот в себе си.
28.4.1935г.
357. Един от дванадесетте,  НБ , София
Тази Любов е в Словото Божие, в Неговата светлина.
5.5.1935г.
358. Пак се яви!,  НБ , София
Но, ако се хранят със Словото Божие, те няма да умират. Някой път се вижда странно на хората, че могат да се хранят със Словото Божие.
12.5.1935г.
359. Светите Твои градове,  НБ , София
Евангелието, словото е семето, което трябва да се посее. Всеки човек е жива нива, в която трябва да посееш словото, за да излезе семето, да израсне и да ядеш плод от него.
2.6.1935г.
360. Тонът Фа,  УС , София
Кръвта Христова е Словото, което оправя пътя на човека. Словото Божие, това е музиката на живота. Всеки може да каже: "В начало бе Словото", но правилно трябва да се каже. Без любов, без мъдрост и без истина Словото не може да се изговори. Значи, три неща са необходими, за да произнася човек Словото, а именно: любов, мъдрост и истина. Ще кажете, че човек трябва да вярва, за да разбира и прилага Словото. Щом имате вяра, разбирате Словото.
360.2 Няма да бъда излъган ( втори вариант )
Христовата кръв, това е словото, за което се говори. И Христос казва: „Това е моето слово, пътят на словото.“ Щом се изкаже словото, това е музиката. Всеки може да каже: „В началото бе словото.“ Но правилно трябва да го каже. Как ще кажете правилно „В началото бе словото“? Мога да ви кажа. Ако нямаш любов, ти не можеш да произнесеш „словото“. Ако нямаш мъдрост, ти не можеш да произнесеш „словото“. Ако не си напълно погълнат от истината, ти не можеш да произнесеш „словото“. Значи три неща има необходими, за да се произнесе правилно „словото“: да имаш любовта, мъдростта и истината в себе си.
16.6.1935г.
361. Каза ми всичко,  НБ , София
Понеже словото е храна, то само след като тази храна я възприемем и стане плът и кръв в нас, само тогава това слово е наше.
Те трябва да излязат от небето, да проповядват словото Божие.
23.6.1935г.
362. Човек и природа,  УС , София
В умствения свят, този закон се превежда с думите: Словото да бъде във вас и вие - в Него. Словото в ума и в сърцето ви и вие в Него.
7.7.1935г.
363. Към мене,  УС , София
Даването е във връзка с дълбокото разбиране на Словото.
Който разбира вътрешния смисъл на Словото и го носи в себе си, той знае да дава.
363.2 Обърнете се към мене ( втори вариант )
Сега истинската гозба е словото, разбиране на словото.
То се намира тогава, когато четете словото.
7.7.1935г.
364. На утрешния ден,  НБ , София
Радвайте (се) на всички ваши добродетели, на всички ваши възможности! Радвайте се на всичко! Това е Словото на Бога.
10.7.1935г.
365. Мисъл, сила и любов, ООК , София
Не е един прост човек, а пророк, който бяга от Господа, и когото Господ праща да иде да проповядва Словото Божие в Ниневия.
14.7.1935г.
366. Слово и Живот,  УС , София
Ако се отправи позив към хората, да се явят кандидати за любовта, всички ще дойдат, но се иска хора със съзнание и разбиране, а не войници, които да чакат заповеди само отвън. - Как може да придобие човек любовта? - Чрез Словото.
Казано е в Писанието: "В начало бе Словото и Словото бе Бог.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.