Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


26.1.1919г.
1. Лозата и пръчките,  НБ , София
Когато иска да се приближи към Бога, свръхчовекът оставя всичкия си багаж на земята, отказва се от материалните си блага и започва постепенно да се разширява, докато стигне крайната цел на своя живот – Сливането с Бога.
9.3.1919г.
2. Моето иго,  НБ , София
Тук действа законът на сливането.
4.12.1921г.
3. Още по-блажени са,  НБ , София
Сливането на тоновете дава обем, широта, но всяка една вибрация е отделна, те не се поглъщат, а заемат своето пространство.
11.3.1923г.
4. Видѣхме Господа,  НБ , София
4.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Според източната философия, сливането на душите в едно цяло подразбира състояние на Нирвана – сливане с Бога, т.е. изгубване на човешката индивидуалност.
6.2.1924г.
5. Най-щастливият ден, ООК , София
Ето какво подразбира сливането.
31.8.1928г.
6. Гордост и ревност,  МОК , София
6.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Ние говоримъ за сливането.
8.2.1929г.
7. Магическата пръчица,  МОК , София
По какво се различават тези върхове? При сливането на две разумни същества се образува връх, който представя отношенията между момата и момъка.
25.8.1929г.
8. По Бога направени, СБ , София
Според нас сливането с Бога подразбира да гледаш на нещата тъй, както Той гледа.
26.8.1929г.
9. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Целта на Бога, обаче, не е в сливането ни с Него, защото ние бяхме веднъж в Него и сега сме излезли навън.
10.10.1930г.
10. Нов мироглед,  МОК , София
Ще се запитате коя е причината, че тези реки се пресичат? Онези, които не разсъждават, казват, че сливането на двете реки е случайно.
Като търсите причината за сливането на двете реки, ще дойдете до заключение, че слънцето ги движи.
5.11.1930г.
11. Четирите полета, ООК , София
Ако при сливането си двете реки образуват една по-голяма река, с по-силно течение, има ли нещо лошо в това? Като тече, голямата река влачи големи и малки камъни, изчиства пътя, прави някакво преобразувание.
7.1.1931г.
12. Новата епоха, ООК , София
Въпреки това в него пак съществува стремеж към върха - общият интерес на страните на буквата „Л" - център на сливането.
10.6.1931г.
13. Свобода на съзнанието, ООК , София
Сливането и преливането на душите подразбира влизане на една душа в друга, с цел да разберат положението и нуждите, в които се намират.
2.10.1931г.
14. Живот и отношения, МОК , София
Това отношение може да се изрази с числата 1:2 – 2:3. – Как се е образувало числото две? – От сливането на две противоположни единици. – А тройката? – От сливането на една противоположна единица с числото две.
14.2 Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение ( втори вариант )
Как се е образувало числото 2. (Числото 2 се е образувало от сливането на две единици.) А числото три? (Пак по същия начин.) Когато две противоположни единици се слели, образували числото 2, а когато една противоположна единица се сляла, образува числото 3. – Когато противоположности се сливат, образуват числа.
14.2.1932г.
15. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Със сливането на ония възвишени души, чрез които Бог се проявява в света, образувана цялата вселена.
12.2.1939г.
16. Жената самарянка,  НБ , София
Сливането аз го считам закон за пречистване.
15.2.1939г.
17. Правилни схващания и правилен живот, ООК , София
Казваме: „Той е благороден човек.“ Благородството е сливането на живота и хубавата мисъл в едно – хармонично сливане.
26.4.1942г.
18. Неразбраните неща,  НБ , София
В Любовта като гори човек, той се слива, при сливането става пречистване, когато органическите предмети попаднат в трептенията на Любовта.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.