Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


24.9.1914г.
1. Мир вам!, НБ , София
И как човек може да възкръсне, когато не е господар на всички тия неща? Когато вас една жаба, едно змийче може да уплаши, как вие се готвите за възкресение? Когато вие на земята не можете да понесете най-малката мъка и да послужите на Господа, как можете да възкръснете? Ако един цигулар трябва да иждиви 12 години 1–10-часов труд на ден, за да се научи да свири, ние, християните, колко трябва да свирим, за да се научим на Христовото възкресение? Една от слабостите на съвременната църква е, където мисли, че всичко с дар може да се получи.
18.10.1914г.
2. Фарисей и Митар, НБ , София
Храносмилателната му система е изправна, в ядене и пиене той е трезвен, няма слабостите на чревоугодника и винопиеца, вкусът му е изтънчен.
1.11.1914г.
3. Страхът, НБ , София
Никога не трябва да имате слабостите, които тия духове имат.
5.9.1915г.
4. Свобода на Духа,  НБ , София
Духът е чувствителен към слабостите на хората и има свойството да влиза в ония, които са в Пътя.
29.4.1917г.
5. Чистосърдечните,  НБ , София
Когато се говори за самоубийство, ние имаме пред вид убиване на пороците, на слабостите.
Човек не трябва да крие слабостите си.
10.6.1917г.
6. Дали може,  НБ , София
Всеки сам може да изправи слабостите и погрешките си.
6.2 Дали може ( втори вариант )
Всѣки самъ може да изправи слабоститѣ и погрѣшкитѣ си.
30.6.1918г.
7. Доведете го,  НБ , София
Както между животните, така и между хората, срещате едни, които обичат да се превъзнасят, и други, които признават слабостите и погрешките си и са готови да се изправят.
7.2 Доведете го ( втори вариант )
Както между животнитѣ, така и между хората, срѣщате едни, които обичатъ да се превъзнасятъ, и други, които признаватъ слабоститѣ и погрѣшкитѣ си и сѫ готови да се изправятъ.
5.12.1918г.
8. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
8.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Подъ „вино” се разбиратъ още слабоститѣ, които затъмняватъ човѣшкия умъ.
20.4.1919г.
9. Като го видя Петър,  НБ , София
Пазете се от своите вътрешни недъзи, от слабостите на сърцето си, за да не обвинявате Господа за последствията.
20.3.1921г.
10. Фарисей и садукей,  НБ , София
Освободете се от заблужденията! Аз виждам нещата в строго определени, математически отношения. – „Значи виждаш и нашите слабости.“ – Не се занимавам със слабостите на хората.
10.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Нѣкой казва: „Той като вижда всичко, ще види слабоститѣ ни“.
19.6.1921г.
11. Дойди след Мене,  НБ , София
Значи Христос повика един умен човек, с голяма житейска опитност, който разбира слабостите на хората, както и доброто, което носят в себе си.
21.8.1921г.
12. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
И слабостите, и Добродетелите ви не са еднакви, затова ще трябва да съедините всичките си Добродетели, понеже ни трябват много Добродетели, трябва ни много Любов и като се съединим, слабостите, грешките ще изчезнат.
24.2.1922г.
13. Двата пътя,  МОК , София
Младите трябва да се пазят да не повтарят слабостите на старите.
13.2 Двата пътя ( втори вариант )
Значи вие младите трябва да използвате слабостите на старите, да видите какво им липсва на тях, кои са били причините, дето техният живот е излязъл несполучлив.
24.2.1922г.
14. Трите живота, ООК , София
14.2 Трите живота ( втори вариант )
Като знаят слабостите на човека, те го използват, докато отнемат всичкото му богатство и сили.
18.4.1923г.
15. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
Любовта развива милосърдие, а милосърдието прави човека отзивчив, състрадателен към хората, снизходителен към слабостите им.
10.9.1923г.
16. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
Те си виждат слабостите, идеи имат, но когато дойде до практическото приложение, там е по-мъчно.
12.3.1924г.
17. Без съмнение, без подозрение и без докачение, ООК , София
Аз ви зная слабостите и ако исках да ви привлека за себе си, щях да ви угаждам.
16.3.1924г.
18. Който дойде при мене,  НБ , София
И българите имат слабостите на евреите.
18.1.1925г.
19. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
19.2 Двете възможности ( втори вариант )
Изобщо ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени и благородни неща.
21.1.1925г.
20. Значение на изслушването, ООК , София
По този начин ще проверявате отде произтичат слабостите на другите хора.
1.3.1925г.
21. Честността,  МОК , София
Когато пък той се добере до най-малката си добродетел, вероятността да прояви слабостите си е деветдесет и девет на сто. Понеже при слабостите си трябва да преодолявате по-големи препятствия, затова първо ще хванете най-голямата си слабост, за да нямате по-нататък такива големи спънки.
17.1.1926г.
22. Благ,  НБ , София
А какво виждам? Гледам, някои идват при мене, не да се учат на онази велика Божествена Мъдрост, а да гледат и ловят слабостите на този-онзи, защо някой си как казал, как постъпил.
14.2.1926г.
23. Позвах Сина си,  НБ , София
Разбирате ли вие, какво нещо е животът на магарето? Казвате: е, магарешки живот! Знаете ли, че в някои отношения в това животно има красив живот? Да оставим неговите слабости, понеже ако се домогнем до слабостите му като животно, питам човекът няма ли слабости? При най-големите слабости в човека, ние трябва да виждаме и онези красиви пориви в неговата душа.
28.8.1926г.
24. Правосъдие, СБ , София
Докато ние сме хора, които падаме на колене пред някоя мома или момък, не сме ли онези хора със слабостите на едновремешните идолопоклонници, чиито идоли скоро се разрушаваха? Все пак техните идоли живяха с хиляди години.
17.10.1926г.
25. Любов и вяра,  МОК , София
Затова е казано, че любовта е сляпа за погрешките, за слабостите на човека.
31.10.1926г.
26. Път към свобода,  МОК , София
Той знае, че нечистотиите и слабостите на човека се намират по краищата на неговия живот, а не в центъра.
26.2 Път към свобода ( втори вариант )
Каквото да казвате на добрия човек, както да го обиждате, той ще ви изслуша внимателно и ще каже: «Прав си имам този недостатък, но ще го изправя.» Той знае, че нечистотиите и слабостите на човека се намират по краищата на неговия живот, а не в центъра.
16.3.1927г.
27. Спасителни положения, ООК , София
Откажете се от стария живот и приемете новия! Откажете се от скръбта и приемете радостта! Откажете се от сиромашията, за да приемете богатството! Откажете се от невежеството, за да приемете знанието! Откажете се от слабостите, за да приемете Божията сила в себе си! Откажете се от външното, от привидното благочестие и смирение, за да приемете истинското смирение, което ще послужи за основа на Любовта и разумността.
24.4.1927г.
28. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Защо? – Защото и когато обича, и когато мрази, човек се свързва с греховете и със слабостите на дадения човек.
4.5.1927г.
29. Принципи на нещата, ООК , София
Любовта е снизходителна към грешките, към слабостите, към нечистотата на човека.
22.5.1927г.
30. Седмият кръг на живота,  МОК , София
30.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Щом мислиш за слабостите, ти се заразяваш.
30.10.1927г.
31. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Значи във възможностите на човека е да усили доброто и да намали слабостите си.
18.1.1928г.
32. Малки и големи придобивки, ООК , София
Детето познава слабостите на родителите си и щом забележи, че искат да му се наложат, в него веднага се явява обратна реакция и то започва да им се противопоставя.
18.3.1928г.
33. Помаза ме,  НБ , София
Месечината подразбира слабостите в хората. Иначе, ако днес, при слабостите и погрешките, които имат, придобият истинско, положително знание, те ще злоупотребят с него.
25.3.1928г.
34. Остани с нас!,  НБ , София
Какъв морал е този, когато приятелят ти едно говори пред тебе, а друго зад тебе? Какъв приятел е този, който, преди да е познавал твоите слабости, те е обичал, а щом научи слабостите ти, изменя мнението си и чувствата си към тебе? Какъв приятел е този, който ти дава пари с 30–40% лихва? Хората се търсят днес, за да се хвалят едни-други, да си бъдат полезни, за да си помагат, а не защото се обичат.
25.7.1928г.
35. Единство на съзнанието, ООК , София
На това основание всички паразити ще питат: „Нямаме ли право да живеем?“ Недъзите, слабостите, грехът, това са паразити, които живеят за сметка на един живот, по-висок от техния. Недъзите, слабостите представляват низш, незавършен живот, от който човек трябва да се пази.
24.8.1928г.
36. Дейност и почивка,  МОК , София
На еднаго казва: Иди да копаеш на лозето! На друг: Иди да ореш на нивата! На трети: Чети, учи, да не останеш сляп! Той само седи, излежава се, подсмива се на слабостите на хората.
Добродетелите се развиват в закона на прилежанието, а слабостите и пороците – в закона на леността.
36.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
На едного казва: иди да копаешъ на лозето! На другиго казва: ти чети, учи! На трети казва: иди да орешъ на нивата! А той само седи и се подсмива на слабоститѣ на хората.
31.10.1928г.
37. Накъде, ООК , София
С излизането си от Бога те са прекъснали връзката си с Него, вследствие на което са изгубили свободата си. – На какво се дължи изгубването на човешката свобода? – Човек е изгубил свободата си, понеже са го вързали някъде: било с желанията му, било със слабостите му, било с неговите навици. – Какво трябва да прави той, за да не го вързват? – Ако иска да бъде свободен, никой да не го вързва, човек не трябва да се спира на място, откъдето минават крадци и разбойници.
14.12.1928г.
38. Учене и прилагане,  МОК , София
Каже ли умът, че човек не може да се откаже от слабостите си, не му вярвайте.
10.2.1929г.
39. На Бога живаго,  НБ , София
Човек е дошъл на земята да научи и разбере слабостите, възможностите и невъзможностите на своя физически живот; той трябва да познае човека на свободата, както и Божественото начало, което едва сега се пробужда в него.
10.4.1929г.
40. Спорни въпроси, ООК , София
Слабостите не трябва да смущават ученика.
3.7.1929г.
41. Двата стълба, ООК , София
Когато обича, човек е снизходителен към слабостите и погрешките на хората.
7.7.1929г.
42. Първите стъпки, МС , София
42.2 Ден без възли ( втори вариант )
И Писанието казва: „Вие, силните, носете слабостите на другите."
21.8.1929г.
43. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Идейна чистота се иска от човека! Когато казваме, че човек не трябва да се занимава със слабостите и недъзите на хората и да ги критикува, ние имаме пред вид той да пази свещено чистотата на своя живот, с нищо да не я нарушава, за да не се излага на смърт.
4.9.1929г.
44. Правилни връзки, ООК , София
Без да иска, чрез слабостите си, той изпада в животинско състояние.
6.9.1929г.
45. Смяна на състоянията,  МОК , София
Обаче, ние не говорим за недъзите и слабостите на хората.
25.10.1929г.
46. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Като знае причините на своите отрицателни черти и слабости, човек трябва да има силна воля, да работи върху себе си, да преодолее слабостите си и да върви напред.
29.12.1929г.
47. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Когато грешникът не ви обича, вие сте затворени за него, и по този начин се освобождавате от слабостите му. Обича ли ви, вие се отваряте за него като охлюв и приемате слабостите му.
1.1.1930г.
48. Личност и душа, ООК , София
Не мислете, че ако се откажете от старите навици, от слабостите си, вие изведнъж ще станете светии, ангели.
48.2 Личност и душа ( втори вариант )
Не мислете, че ако се откажете от старите навици, от слабостите си, вие изведнъж ще станете светии, ангели.
12.1.1930г.
49. Да се радват наедно,  НБ , София
Всички се запитват, как е възможно, човек, създаден по образ и подобие Божие, да има слабостите на животните? По замисъл човек е създаден по образ и подобие на Бога, но той не е още проявен, т. е. не е проявил Бога напълно.
26.1.1930г.
50. Богове сте,  НБ , София
Щом се освободи от тях, заедно с това той ще се освободи и от слабостите и пороците си.
29.1.1930г.
51. Махалото, ООК , София
Като виждам слабостите им, търся причините в тяхното далечно минало и, като ги намеря, вадя закони, как могат да се изправят. Много причини има за слабостите на човека.
От слабостите на българина ще се освободите.
12.2.1930г.
52. Съчетания на числата, ООК , София
За да изправи своя череп, за да се освободи от слабостите и недъзите на миналото си, човек трябва да поддържа хармонията на силите на своя организъм.
12.3.1930г.
53. Идейната обич, ООК , София
Ако се оправдавате със слабостите си, защо носите името човек? Кражбата е насилие, а като хора, които се стремят към свобода, вие трябва да се откажете абсолютно от кражбата, в каквото поле да е извършена.
18.5.1930г.
54. Да се възвеселим,  НБ , София
В заключение, съветвам ви да избягвате слабостите на малкия и на големия син, но да се стремите към благородното в характера на бащата.
29.6.1930г.
55. Близо е лятото,  НБ , София
Следователно, когато се разтоварите от нещастията и страданията си, от недъзите и слабостите си, от нечистотата си, скачайте, пейте и веселете се.
Колкото по-издигнат е човек, толкова по-снизходителен е към погрешките и слабостите на онези, които стоят по-долу от него.
6.7.1930г.
56. В дома на Симона,  НБ , София
Според мене, наука е да познаваш доброто, което се крие в човека, а не злото и слабостите.
9.7.1930г.
57. Форма и съдържание, ООК , София
Слабостите не са само негови.
1.9.1930г.
58. Две категории хора, ООК , София
С изучаването на характерите и проявите на хората вие изучавате добродетелите и слабостите им в техните тънки проявления. Обаче наред със слабостите на човека вие трябва да виждате и неговите добродетели.
29.10.1930г.
59. Правилно разрешаване, ООК , София
Мъчнотиите, спънките и слабостите на човека са остатъци от неговия минал живот.
16.11.1930г.
60. Ще ме видите,  НБ , София
Друг се извинява с думите: Човещина е това, слабости имам. – Нямаш право да говориш за слабостите си и да се извиняваш с тях. – Роден съм със слабости. – Това са празни думи. – Условията са тежки. – И това са празни думи. – Майка ми ме родила със слабости, условията ме създадоха такъв. – Нито едното е вярно, нито другото.
12.12.1930г.
61. Две реалности,  МОК , София
Цар е онзи, който се е справил с мъчнотиите и противоречията на своя ум, със слабостите на своето сърце.
24.12.1930г.
62. Единица време, ООК , София
Човек трябва да се откаже от слабостите си и от своите лоши навици, за да влезе в истинския живот.
7.8.1931г.
63. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Под думата „себе си“ аз не разбирам човека на ограниченията, на слабостите.
8.11.1931г.
64. Син человечески отхожда,  НБ , София
Досега се изучаваше човешкото лице, както и физиогномията, с оглед на човешкия характер, да се намерят слабостите в човека. Мнозина изучаваха физиогномията с цел да намерят слабостите на човека, да знаят какво му не достига, че да могат да го оплетат.
20.12.1931г.
65. Според делата,  НБ , София
И набожните хора имат слабостите на материалистите.
27.3.1932г.
66. Верният в малкото,  НБ , София
Ако сте военен и имате началник, упорит генерал, вие сте подчинен, какво ще правите? На този генерал ще му изучавате слабостите.
8.6.1932г.
67. Знание и прилагане, ООК , София
Като говоря по тоя начин, аз нямам пред вид слабостите на хората.
10.6.1932г.
68. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
68.2 Ново знание ( втори вариант )
Всеки един човек има слабост в нещо, те изучават слабостите на хората, за да може работите да прекарат добре.
3.7.1932г.
69. Творители на словото,  НБ , София
Оставете греховете настрана, слабостите, не мислете за порочността, която вие имате.
24.8.1932г.
70. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Може ли да се разчита на човек слаб, неустойчив? Съвременните хора се извиняват със слабостите си, като че те са присъщи на тяхното естество. Не, слабостите не са присъщи на човешкия дух, вследствие на което човек няма право да се извинява с тях.
2.9.1932г.
71. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Това значи: Радвам се на слабостите си, защото, когато съм слаб, тогава съм силен.
7.9.1932г.
72. Изключителни условия, ООК , София
Като говори за слабостите си, смее се, приятно му е.
21.9.1932г.
73. Новата мисъл, ООК , София
От правилното им съчетаване зависи твоето щастие. – Искам да се освободя от греха. – Грехът се дължи на неразбирането на живота. – Искам да се освободя от своите слабости. – И слабостите се дължат на неразбирането на живота.
12.10.1932г.
74. Малката истина, ООК , София
Ще се оправдаваш със слабостите си...
26.10.1932г.
75. Вътрешните сили, ООК , София
Слабостите, злото, грехът са дошли отвън, те са вметнати, чужди неща.
6.11.1932г.
76. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
Що се отнася до слабостите му, казвам: Той си знае слабостите.
16.11.1932г.
77. Здрава мисъл, ООК , София
Седиш без работа и се занимаваш със слабостите и грешките на хората.
77.2 Здрава мисъл ( втори вариант )
Вие някой път седите и се занимавате със слабостите на хората.
27.11.1932г.
78. Мисълта – мощна сила,  УС , София
За оправдание на своите грешки, някои казват, че те се дължат на слабостите им. – Няма слабост в света. Слабостите са в това, че слушате съветите на вашите професори. Това е вътрешна, езотерична школа, която показва на човека, как може да се избави от слабостите си.
11.12.1932г.
79. Забраненият плод,  УС , София
Казвам: За да се справи със слабостите си, човек трябва да уравновеси силите в своя организъм.
18.12.1932г.
80. Живият хляб,  НБ , София
80.2 Живият хляб ( втори вариант )
Аз не искам да се спирам върху слабостите ви, понеже това е патология.
12.2.1933г.
81. Умен и справедлив,  УС , София
Ще дойде ден, когато ще бъдем абсолютно чисти, без никакви слабости – нито слабостите на децата, нито тези на възрастните.
26.2.1933г.
82. Добро и човещина,  НБ , София
Мене абсолютно не ме интересуват слабостите на хората, за мене това не е наука.
82.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Абсолютно не ме интересуват слабостите на хората.
1.3.1933г.
83. Човешкият нос, ООК , София
Мислиш ли, че ако знаеш слабостите на човека, ще научиш нещо? Не само че нищо не придобиваш, но изопачаваш носа си.
26.3.1933г.
84. Кой ще ви даде вашето,  НБ , София
Запример аз не се интересувам от слабостите на хората, защото, ако се интересувам, ще се опетня.
84.2 Кой ще ви даде вашето ( втори вариант )
Например, аз не се интересувам от слабостите на хората, защото ако се интересувам, ще се опетня.
5.7.1933г.
85. Непреривност в процесите, ООК , София
Какво познаваш в хората? – Слабостите им. – Това не е знание.
18.2.1934г.
86. Не пресушавай живота, УС , София
Отива при този лекар, той е виден лекар, познава слабостите.
13.5.1934г.
87. Носителят на Неговото Слово, УС , София
Някои казват: „Този брат има такава и такава слабост.“ Какво нещо е една слабост? Хубаво е, когато светията разглежда слабостите на хората, но когато един човек, който също е слаб, разглежда слабостите на другите хора, какво печели? Нищо не печели.
Въобще, за да се развива човек, за да успява в живота, трябва съвършено да избягва да говори за другите хора, колкото се може по-малко да говори за слабостите на другите хора! За негово добро е въобще да не говори за слабостите.
29.7.1934г.
88. Човешкото и Божественото, УС , София
Той трябва да живее в Любовта, без да има слабостите на детинството. И може да живее в областта на стария човек, без да има слабостите на стария.
12.8.1934г.
89. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
С това, което стана, се разкриха греховете и слабостите на Йосиф и на братята му.
20.8.1934г.
90. Великото и малкото, СБ , София
Докато е във външния живот, човек се занимава със слабостите и недъзите на хората, както и със своите.
7.10.1934г.
91. Посвещения в живота,  УС , София
91.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Че ако някой боледува, вие не сте се освободили от слабостите на света.
2.12.1934г.
92. Доброто име,  УС , София
Всяко спъване е резултат на свързването на човека със слабостите и недъзите на неговите ближни.
19.12.1934г.
93. Законът на свободата, ООК , София
Слабостите на хората аз ги познавам така добре, че някой път бих желал да не познавам хората.
27.1.1935г.
94. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
При слабостите си, човек заболява от такива болести, от които умира.
14.4.1935г.
95. Колко е хубава твоята любов!,  НБ , София
На какво се дължат слабостите? – На неразбиране на живота.
29.9.1935г.
96. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
96.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Любовта му го тегли към Бога, слабостите – към дявола.
20.10.1935г.
97. Забравените неща,  НБ , София
Знае ти слабостите навсякъде и те бутне на болното място, ще започне да те маже.
27.10.1935г.
98. Умих се и гледам,  НБ , София
Еднообразните неща в живота винаги произвеждат слабостите.
10.11.1935г.
99. Роденото от плътта,  НБ , София
Следователно всички, които следват новото учение, трябва да вземат във внимание слабостите на плътта.
12.1.1936г.
100. Топлината на Любовта, УС , София
100.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Ако искаш да воюваш, бори се с греха, със слабостите и пороците в себе си, а не със злото.
26.1.1936г.
101. Слуги на Доброто, УС , София
101.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
В сърцето се крият слабостите на човека.
23.8.1936г.
102. Проникване , СБ , София
102.2 Проникване ( втори вариант )
Сега и вие искате да имате слабостите на всички хора.
2.5.1937г.
103. Както Бог мисли и прави,  УС , София
Казваш: Едно време бях глупав, но сега поумнях. – Как поумня? Не се говори така! Ако е за разумност, за знание, аз зная всички окултни науки, зная слабостите на хората.
4.8.1937г.
104. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Как ще покажете Божията Любов? Ти отиваш да изучаваш слабостите на хората. „Той е малко сприхав“, казваш.
6.10.1937г.
105. Ценностите в живота, ООК , София
Но какво е предназначението на човека? Ако ти имаш постоянно поощрение за доброто отвътре и не го правиш, тогава кое е онова, което те спъва? Или в какво седят слабостите на хората? Те произтичат от неразбиране на ценностите.
6.4.1938г.
106. Еднократен, многократен и непреривни процеси, ООК , София
Той предвидил слабостите на мухата.
7.8.1938г.
107. Нови пътища, СБ , РБ , 7-те езера
Сегашните хора страдат по единствената причина, че не могат да говорят на болестите си, на сиромашията, на невежеството, на слабостите си и т. н.
11.9.1938г.
108. Оригинал и копие,  УС , София
Колкото повече расте, всички виждат слабостите му и го критикуват.
5.3.1939г.
109. Зрелостният изпит,  УС , София
Аз не говоря за слабостите.
19.7.1939г.
110. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Те влизат в тях, изучават слабостите им и започват да им внушават различни мисли, с цел да ги спънат.
110.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
Има същества невидими, които като влязат във вас, почват от начало като шум от далеч и после се домогнат до вас, разбират слабостите ви и ви внушават нещо.
26.7.1939г.
111. Път към живота, СБ , РБ , 7-те езера
Готов ли е да се справя със слабостите, които е възприел от учителя си? Не е лесно да се справя човек с чуждите слабости и недостатъци.
30.7.1939г.
112. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
112.2 Запазване и спечелване ( втори вариант )
Синовете и дъщерите никога не трябва да говорят за слабостите на своите родители. Също така и добрите родители, бащи и майки, никога не трябва да говорят за слабостите на своите синове и дъщери.
10.9.1939г.
113. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
И хората сами виждат способностите си, но да виждаш слабостите си без да ги изправяш, това не е никаква наука. Науката седи в това, като вижда човек слабостите си, да може да ги изправя.
20.9.1939г.
114. Бъдете служители, ООК , София
Казвате: „Трябва да се казва истината.“ Истината никога не показва слабостите на хората.
31.12.1939г.
115. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ , София
Като знае слабостите на младите хора, Никодим започва да хвали Христа: „Зная, че ти си дошъл от Бога, че знаеш много неща“ и т.н.
Вие не сте господари още и на слабостите си.
24.3.1940г.
116. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Слабостите трябва да се вържат.
24.7.1940г.
117. Частите и цялото, ООК , СБ , РБ , Мусала
117.2 Закон за частите и за Цялото ( втори вариант )
Който може да се справи със своите слабости, той е силен човек; който не може да се справи със слабостите си, той е слаб човек.
19.8.1940г.
118. Проветряване, СБ , РБ , 7-те езера
Когато Любовта влезе в човека, ще превърне грешките и слабостите им в благородни метали и скъпоценни камъни.
Грешките и слабостите на хората внасят дим, мъгла и облаци в съзнанието им. Грешките и слабостите внасят нещо твърдо, кораво в сърцето им. Сложете грешките и слабостите си във вода, да киснат известно време.
27.10.1940г.
119. Словото стана плът,  НБ , София
Когато престанат да ви нападат слабостите в света, вие сте в рая.
8.12.1940г.
120. Вечер и сутрин,  НБ , София
За слабостите на хората да не говорим, но все-таки някой път ще заведем децата при художника, който нарисувал една картина, и питаме детето, харесва ли картината.
Той е най-големият пехливанин, като те хване, знае слабостите ти и те гътне.
15.12.1940г.
121. Едно ви недостига,  НБ , София
То е същество – знае ти слабостите.
13.4.1941г.
122. Новото откровение,  НБ , София
Познава много добре историята на хората, слабостите им, кавалер е на жените.
27.4.1941г.
123. В начало бе Словото,  НБ , София
Да помислиш, че Бог има слабостите на човека, то е лъжа.
22.9.1941г.
124. От север към юг, СБ , София
Изкушенията представляват слабостите в човешкия живот.
20.9.1942г.
125. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Да изнасяш слабостите и погрешките на хората, това не е истина. Който търси слабостите на хората, сам попада в тях.
31.1.1943г.
126. Бог е виделина, НБ , София
Той не търси само слабостите на ученика, за да го накаже, но търси метод как да изправи неговите слабости.
15.8.1943г.
127. Вечното благо, СБ , РБ , София
В Царството Божие приемат хора, които не грешат, които се отказали вече от слабостите на обикновения човек.
1.9.1943г.
128. Номер първи, СБ , РБ , София
Какво представя чесънът? – Погрешките и слабостите ни.
12.9.1943г.
129. Извор на любовта, СБ , РБ , София
Да се радвате на всички хора, това значи, да виждате в тях доброто, а не слабостите и недъзите им.
17.10.1943г.
130. Трите пътя, НБ , София
Ако погрешките и слабостите на хората не могат да се използват като благо, Провидението не би ги допуснало.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.