Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


16.11.1924г.
1. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
1.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Хубави са тия открития на философите, но трябва да имате една опитност като на Сведенборг.
7.12.1924г.
2. Ти си!, НБ , София
Какво ще кажете вие на всичко това? Сведенборгъ казва: „Ако вашитѣ чувства сѫ развити тъй, както моитѣ, вие ще можете да провѣрите тия нѣща“.
2.2 Ти си! ( втори вариант )
Че, ако вие четете Сведенборг, един съвършен човек, у когото религиозните чувства са силно развити, ще видите, че той разправя за работи, за които вие бихте казали: Дали всичко това е вярно, или не; дали този човек е с ума си, или не. Какво ще кажете вие за всичко това? Сведенборг казва: „Ако вашите чувства са развити тъй, както моите, вие ще можете да проверите тия неща“.
27.8.1926г.
3. Свещеният огън, СБ , София
Ако четете Сведенборг, ще видите, че неговият възглед за живота е приблизително верен, т.е. близо до Истината.
28.12.1926г.
4. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Запример Христос, Буда, Сведенборг и други някои са познавали живота и условията на това съзнание.
3.1.1930г.
5. Пътища на природата,  МОК , София
Сведенборг е писал за онзи свят, за съобщение с духовете.
5.2 Пътища на природата ( втори вариант )
Но ако прочетете съчиненията на Сведенборг, на някой от вас аз бих препоръчал, който знае немски, френски, италиански, английски прочетете Сведенборг, да видите, той има една философия, че може човек да се съобщава с другия свят.
26.1.1930г.
6. Богове сте,  НБ , София
Какво ще кажете тогава за книгите на Сведенборг? Според някои, това, което Сведенборг е писал, е измислено. Според други, писаното от Сведенборг е реалност.
6.2 Богове сте ( втори вариант )
Онова, което Сведенборг е написал, който е един от най-добрите ясновидци, той, като разправя за онзи свят, така го описва, че казвате: „Откъде го измислил?" Едно от двете: или го измислил, или това е една реалност.
4.12.1932г.
7. Яви им се,  НБ , София
В Европа има само един ясновидец – Сведенборг, който е ходил на Слънцето.
7.2 Яви им се ( втори вариант )
В Европа има само един ясновидец Сведенборг, които е ходил на Слънцето.
15.1.1933г.
8. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Колкото философи и писатели съм чел досега, нито един от тях не може да твърди и да каже, че е ходил на онзи свят освен Сведенборг, който с положителност твърди, че се е разговарял с Бога.
8.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Колкото философи и писатели съм чел досега, единствено Сведенборг с положителност твърди, че се е разговарял с Бога.
19.3.1933г.
9. Верен в малкото,  НБ , София
Ако някой от вас има случай да чете Сведенборг, да видите как пише човекът. Авторът, който пише за Сведенборг, казва, че много учен човек бил, но малко му липсва.
9.2 Верният в малкото ( втори вариант )
Ако някои от вас имате случай да четете Сведенборг, ще видите как той пише. Авторът, който пише за Сведенборг казва, че бил много учен човек, но нещо му липсвало.
31.1.1934г.
10. Съществените правила, ООК , София
Най-хубавото за онзи свят е писал Сведенборг. Четете Сведенборг. Сведенборг, като говори за ангелите, казва, че някой път и ангелите стават тъжни.
5.12.1934г.
11. Веселие и радост, ООК , София
Прочетете Сведенборг. Сведенборг, който е ходил на Небето, е казал, че и при най-възвишените ангели настава някой момент на една малка скръб - като залезе слънцето, и ще трае няколко деня, и след това пак ще се разведри.
6.1.1935г.
12. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
Ето например Сведенборг е ходил на тези планети и разправя какво е видял.
19.9.1937г.
13. Идете при чистите извори,  НБ , София
Ако искате някой път да имате една идея за Господа, трябва да четете Сведенборг, той го е въплотил, по Сведенборгски.
8.1.1939г.
14. И ще бъдеш блажен,  НБ , София
Един писател, Сведенборг си позволил да пише.
19.2.1939г.
15. Да бъдеш обичан,  НБ , София
Ако четете Сведенборг, той ходил на Юпитер, на Сатурн, срещал се с тия същества и пише в книгите си, разговарял се с тях. Ще кажете, дали това е вярно? Сведенборг, казва, тъй както казва, аз вярвам.
1.12.1940г.
16. Старото и новото,  НБ , София
Ако четете Сведенборг, той разделя ангелите на три категории.
12.12.1943г.
17. Най-великата наука,  УС , София
Според Сведенборг, ако отидете на небето, трябва да минете през първото, второто и третото небе, дето ще срещнете ангели, на които трябва да разбирате езика.
17.2 Най-великата наука ( втори вариант )
Ако четете Сведенборг, ако идете в небето, според него в първото небе ще срещнете ангели, трябва да знаете езика им.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.