Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


4.5.1924г.
1. Каквото попросите,  НБ , София
Много причини има за самоубийството.
25.5.1924г.
2. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Той пише писмо на близките си за причината на самоубийството си – иска да заинтересува окръжаващите.
7.12.1924г.
3. Ти си!, НБ , София
Самоубийството не е една необходимость.
3.2 Ти си! ( втори вариант )
Самоубийството не е една необходимост.
20.3.1927г.
4. Двете страни,  МОК , София
Събудил се рано сутринта и започнал да обмисля начина за самоубийството си.
21.3.1928г.
5. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Аз говоря не само за самоубийството на тялото, а за самоубийството в широк смисъл на думата – самоубийство на чувствата, на идеите, на мислите на човека.
23.11.1928г.
6. Не противи се на злото,  МОК , София
Най-после, след голяма борба, той дохожда до заключението, че самоубийството не разрешава въпросите на живота и търси друг път.
6.2 Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) ( втори вариант )
Но скоро дохожда до едно правилно разрешение и казва: „Самоубийството не разрешава въпроса.“ Един прост случай в гората му разрешава въпроса.
12.5.1929г.
7. Ще ти въздаде,  НБ , София
Има ред причини още за самоубийството на млади моми и момци. Ако е умен, момъкът никога няма да стане причина за самоубийството на някоя мома.
30.8.1929г.
8. Служене, почит и обич, МОК , София
Обаче, самоубийството е неестествено проявление на човека.
8.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Ако самоубийството е едно естествено състояние, тогава човек, който съзнателно може да се самоубие, това подразбира и другия закон и сам да се съживи.
1.9.1929г.
9. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Ако чрез ума, сърцето и душата си човек не е в състояние да разбере живота, как ще може да го използува? Някой казва,че не му се живее, че животът няма смисъл и затова е решил да се самоубие. – Какво се придобива със самоубийството? – Поне човек се освобождава. - Не, да се самоубие човек, това не значи придобиване на свобода.
9.2 Да имат живот ( втори вариант )
Свободата на човека не седи в самоубийството, свободата на човека седи в разбиране истината, в разбиране на онези закони, които ти ще прилагаш като човек в живота си.
13.10.1929г.
10. Вечно благовестие,  НБ , София
Лесно е човек да каже, че ще се самоубие, но самоубийството и убийството не разрешават въпросите на живота.
13.4.1930г.
11. Господар на съботата,  НБ , София
Сега, да дойдем до другата страна на въпроса: отговорно ли е обществото за самоубийството на неговите членове? Никога обществото не трябва да позволява на някой от своите членове да посегне на живота си.
27.3.1931г.
12. Знание и прилагане,  МОК , София
12.2 Знание и приложение ( втори вариант )
Като се пукне той може ли да се самоубие? (Не е ли самоубийството следствие на пукването?) Не.
Каква работа е свършил той? Самоубийството, пукването и неразположението, това са чужди идеи останали от далечното ваше минало. А на самоубийството? – Ако не знаете как да се справите с окултните науки, имате един много опасен елемент и всички окултни науки съдържат голяма доза от взривни вещества.
26.6.1931г.
13. Красивите линии,  МОК , София
13.2 Линиите на красотата в природата! ( втори вариант )
Изменя се неговото решение за самоубийството.
9.10.1931г.
14. Опитност и знание,  МОК , София
Какво е разрешил със самоубийството си?
9.3.1932г.
15. Ми бемол и фа диез, ООК , София
15.2 "МИ БЕМОЛ" И "ФА ДИЕЗ" ( втори вариант )
И ако ти почнеш да тургаш на "до"-то навсякъде бемоли, самоубийството ще дойде.
22.2.1933г.
16. Отношение към природата, ООК , София
Ако не можеш да понесеш боя – малкото страдание, как ще понесеш най-голямото страдание – самоубийството? Ти ще страдаш и на онзи свят. За предпочитане е голямото страдание на земята, отколкото да мечтаеш за голямото благо след самоубийството.
16.2 Съотношение с природата ( втори вариант )
Един казва на другите: „Аз искам да се самоубия.“ Другият казва на двама слуги: „Сложете го на земята и го бийте.“ Бият го и той казва: „Боли!“ Онзи му казва: „Ти не искаш да изтеглиш най-малкото страдание“, а със самоубийството ще си причиниш най-голямото страдание, което може да си направите. 10, 15, 20 години ще ти вземе да изправиш това на онзи свят. За предпочитане е едно голямо страдание на земята, отколкото най-голямото благо след самоубийството.
14.6.1933г.
17. Влияние на материята, ООК , София
Обаче, и самоубийството не те освобождава от отговорност.
17.2 Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината ( втори вариант )
Ако във вас преодоляват третата категория мисли, тогава настава подлудяване, неврастения, тогава има желание да се ликвидира, самоубийството не е нищо друго, освен желание на една фирма да ликвидира. Той има много дългове и казва: „Да става каквото ще. 10% или нищо няма да им дам.“ Самоубийството е един фалимент в астралния свят, така както на Земята.
21.1.1934г.
18. Обичайте я!,  НБ , София
Това искаш – не може, онова искаш – не може и най-после се обезсърчиш и казваш: „Ще се самоубия.“ Че, самоубийството у тебе ли е? Кой вмъкна тази идея в главата ти? Казва: „Не ми остави едно въже да се обеся.“ Това са чужди мисли.
29.3.1935г.
19. Знание и виждане, МОК , София
Самоубийството е един неестествен начин.
Самоубийството е скъсването на това въже, с което сте слезли.
8.11.1935г.
20. Божественият извор,  МОК , София
Рекох: „Ти знаеш ли какво нещо е самоубийството?“ – „Мен не ми трябва да зная.
3.1.1936г.
21. Двата вида пеене,  МОК , София
Самоубийството, например, е един начин да излезеш от затвора.
11.10.1936г.
22. Алилуя,  НБ , София
Самоубийството е процес на израждане.
17.2.1937г.
23. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
От закона на самоубийството можеш да го излекуваш лесно.
3.4.1938г.
24. Под тебе и над тебе,  УС , София
Това е лъжа. – Какво представлява самоубийството? – Голямо геройство.
28.8.1938г.
25. Желаният мир, СБ , РБ , София
В момента, когато пристъпил към самоубийството, младата мома се приближила до ухото му и тихо му казала една дума.
12.9.1943г.
26. Извор на любовта, СБ , РБ , София
Самоубийството е резултат на чрезмерно честолюбие в човека.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.