Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


16.11.1916г.
1. Петте разумни девици,  НБ , София
В тоя смисъл, религиите не са нищо друго, освен методи за добър живот, за превръщане на злото в добро.
27.4.1919г.
2. Кога се молиш,  НБ , София
Религиите са дали различни форми на молитвата и с това са я изопачили.
2.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Религиите са дали различни форми на молитвата и с това са я изопачили.
22.8.1919г.
3. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Неговите пратеници създават и ръководят религиите.
16.3.1922г.
4. Първото задължение на учениците, ООК , София
Сега в тази окултна школа вие ще се запознаете с всичките религиозни системи, положения, закони, защо са се явили религиите, при какви условия и т. н.
4.2 Задължения на ученика ( втори вариант )
Ще се запознаете с различните религиозни системи, защо са се явили религиите, при какви условия и т.н.
30.4.1922г.
5. Ще се стопи!,  НБ , София
И следователно по същия закон и формите – не принципите – на религиите се менят.
28.5.1922г.
6. Неговата заповед,  НБ , София
Да изучаваме религиите и тяхната история, историята на земята, през какви геологически периоди е минала тя, всичко туй е хубаво.
9.2.1923г.
7. Слънцето и човекът, КД , София
Религиите, сектите, държавите - това са все пелени, в които майката повива бебето, но когато то израстне, пелените отпадат.
25.2.1923г.
8. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Защо сѫ религиитѣ? Религиитѣ, това сѫ форми, забавлѣния на тия забавачници; тѣ сѫ начини, по които тия дѣца се забавлѣватъ.
8.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Що са религиите? Те са форми, с които се забавляват децата.
25.3.1923г.
9. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
9.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
И религиите трябва да се пречистят.
29.4.1923г.
10. Живот вечен, НБ , София
Нека партиите си съществуват, нека религиите се развиват, но един дух трябва да владее между тях.
17.6.1923г.
11. Имаше двама синове, НБ , София
Същото се отнася и за религиите, за църквите.
6.7.1923г.
12. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
И в религиите виждаме, че може да принасяш всичко в жертва само на Бога - и овце, и гълъби, но само за Бога.
18.11.1923г.
13. Бог на живите,  НБ , София
И религиите на миналото, училището на йогите, това са училища, които учат човек как да манипулира със своя мозък, т.е. с обективната външна страна на човека, и после с човешката душа.
2.12.1923г.
14. Който люби,  НБ , София
Обаче Любовта не признава никаква народност, Любовта не признава никаква религия, Любовта сама създава религиите.
10.2.1924г.
15. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Нова култура иде! Религиите всякога предшестват културата, за да дадат основа на един умствен подем на човечеството.
20.4.1924г.
16. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Достатъчно са играли своята роля религиите на лъжата! Достатъчно са съществували обществените форми на лъжа! Достатъчно се ширили в света отношенията на лъжа! Достатъчно любов на лъжа! Онова, което осквернява човека, е лъжата.
18.5.1924г.
17. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
От вас се иска да изучавате религиите.
15.3.1925г.
18. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Какъ ще се създаде тази по-фина материя? – Чрѣзъ религиитѣ.
18.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Как ще се създаде тази по-фина материя? – Чрез религиите.
5.7.1925г.
19. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
За менъ формитѣ на религиитѣ не означаватъ нищо.
19.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
За мен формите на религиите не означават нищо.
31.12.1926г.
20. Трите вида съзнания, ИБ , София
Та при сегашното развитие в религиите например има една тенденция да се задържи човечеството в туй положение - в степента на самосъзнанието.
15.5.1927г.
21. Светлият кръг,  МОК , София
21.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Луната се счита като майка на религиите.
25.9.1927г.
22. Оскърбени,  НБ , София
Казвам: всеки трябва да изучава великата наука на религиите, която води към придобиване на новия живот, който ще разреши личните, семейните и обществените въпроси в живота.
4.1.1928г.
23. Форми на съзнанието, ООК , София
В това отношение всички форми на религиите имат свои богове, на които се кланят.
7.8.1929г.
24. Промени в света, ООК , София
Той не е нито в религиите, нито в теориите на хората.
13.10.1929г.
25. Вечно благовестие,  НБ , София
Ако религиите и сектите съществуват само за спор, кое верую е по-право, те нямат смисъл. Обаче, ако религиите, сектите и ученията имат за цел, да посочат на човека правия път за придобиване на Любовта, на Мъдростта и на Истината и да го научат да се жертва, да посвети живота си в служене на Бога, тяхното съществуване има смисъл.
17.11.1929г.
26. Сам се опасваше,  НБ , София
26.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Значи религиите са известни форми, тъй както, когато отиваш на бал, ти можеш да се облечеш с копринена рокля, с бели ръкавици, с лачени обуща.
2.4.1930г.
27. Права мисъл, ООК , София
27.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Религиите, това са окови, в които човек ще се вкове.
20.8.1931г.
28. Най-високото място, СБ , София
В това отношение религиите първоначално имаха за цел да развият Божественото в човека, за да може той правилно да служи на Бога, обаче впоследствие те измениха своята задача, спряха се върху външните форми на нещата и днес те очакват спасението на човечеството някъде отвън.
17.4.1932г.
29. Покрива и изправя,  НБ , София
Затова идат религиите, тепърва да просвещават хората, да ги учат на морален живот.
31.8.1932г.
30. Любов без ревност, СБ , София
Защо се гонят религиите? - От ревност.
30.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Защо се гонят религиите? От ревност.
25.12.1932г.
31. Ще влезе Духът,  НБ , София
Те казват: „Ако днес има закон за религиите, всички хора ще станат религиозни.“ Мислите ли, че те ще станат религиозни? Религията в света трябва да бъде дълбоко убеждение, обосновано на онези неизменни закони, които съществуват в природата.
29.10.1933г.
32. За да благовествувам,  НБ , София
Религиите на миналото са били религии за новото в света, но хората са разбрали тия неща буквално.
21.2.1934г.
33. Опитай!, ООК , София
Религиите, това са външната страна, как човек трябва да постъпва, това е цяла наука – външната страна.
14.10.1934г.
34. Каин и Авел,  УС , София
Проследете историята на народите и на религиите, да видите колко убийства са извършени от държавите и от църквите.
21.10.1934г.
35. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Религиите, които имате, пак хората са ги установили.
2.11.1934г.
36. Законът на любовта,  МОК , София
Месечината се занимава с религиите.
18.11.1934г.
37. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Тази е главната причина, която ражда нещастията – подпушването на Любовта и в домовете, и в обществата, и в религиите, и в народите на всякъде.
24.2.1935г.
38. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Защо? – Казват, че страхът е произвел религиите. Та като казват хората, че страхът е развил религиите, съгласен съм с това, но в такъв случай, заекът трябваше да е най-религиозен, защото е най-страхливото същество.
14.4.1935г.
39. Колко е хубава твоята любов!,  НБ , София
Затова именно са дошли религиите в света, като метод да превъзпитат хората. Великите Учители в света внесоха религиите като метод в света, с който да превъзпитат хората, да постигнат своето щастие. Но хората криво разбраха религиите и ги взеха като форми за служене на Бога.
3.11.1935г.
40. Герои,  УС , София
Сега, някой път лошото в религиите е там, че плаши хората.
1.12.1935г.
41. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Там е изложено мнението на всички представители на религиите, които присъствували на един конгрес.
8.12.1935г.
42. Дванадесетият час,  НБ , София
Аз се радвам, че сега в Америка се е образувал парламент на религиите или тъй нареченото „Световно сдружение или сприятеляване, или побратимяване на религиите“.
5.1.1936г.
43. Онова, което дава живот,  НБ , София
Сега ние не засягаме религиите. Ние оставяме религиите на страна. Няма какво да се занимаваме с религиите.
Религиите в миналото, както и в настоящето са се стремели да дадат права насока на животинското в човека, да не вземе надмощие на Божественото в него. Затова религиите препоръчват на човека да се моли на Бога.
8.3.1936г.
44. Ето младоженецът иде,  НБ , София
Всичките философии, които сега съществуват в света, са все едно лекарство за хората; религиите, които съществуват, също са лекарство за хората; социалните въпроси, с които се разрешават проблемите на живота, също така са лекарство за хората.
13.9.1936г.
45. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
И в духовния свят, и в религиите, и там има същото.
14.2.1937г.
46. В начало бе Словото,  НБ , София
Религиите още не са разрешили най-важния въпрос.
14.3.1937г.
47. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Когато се създават религиите, когато се говори за вярата на хората, и това не е нищо друго, освен създаване, поставяне основа на нещата.
31.3.1937г.
48. Малката топлина и малката светлина, ООК , София
С религиите няма какво да се занимаваме, понеже сте били религиозни.
4.4.1937г.
49. Здравото учение,  НБ , София
Сега идат човешките теории, теориите на религиите.
20.6.1937г.
50. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
Значи религиите биват според степента на човешкото развитие. Който се интересува от въпроса за религиите, който ги изучава, ще види, че те не са били такива, каквито са днес. Както всичко друго, и религиите се изменят.
29.8.1937г.
51. Но Аз ще погледна,  НБ , София
Първоначално религиите имаха за задача да научат хората на езика на невидимия, на Божествения свят.
14.8.1938г.
52. Азбука на Божествения език, СБ , РБ , 7-те езера
Като изучавате историята на религиите, виждате, че всички религии, всички вярващи са минали през големи изпитания.
28.8.1938г.
53. Желаният мир, СБ , РБ , София
Под думите „слънцето ще потъмнее," разбираме времето, когато хората престанат да мислят, че един народ може да се наложи на друг със силата си. „Луната ще изгуби светлината си", разбираме времето, когато религиите и религиозните системи престанат да мислят, че могат ла оправят света.
30.10.1938г.
54. Неизбежният път,  НБ , София
А религиите не са Божие дело.
4.12.1938г.
55. Нито в Израиля,  НБ , София
Мислите ли, че този спор, който става в християнските народи и това разделение между религиите е добре за Христа? Това не се отразява ни най-малко добре на Христа.
26.3.1939г.
56. Елате да разсъждаваме,  УС , София
В религиите всички за Бога говорят и за него се карат.
10.9.1939г.
57. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Още в първо време религиите се разглеждали като наука, свързана с духовния свят.
15.11.1939г.
58. Към свобода!, ООК , София
Едно време хората са имали езически вярвания и религиите се смениха с други религии, по-възвишени.
58.2 Към свобода! ( втори вариант )
Едно време хората са имали езически вярвания и религиите се смениха с други религии, по-възвишени.
17.11.1939г.
59. Разумни отношения,  МОК , София
И църквите, и религиите за мравите са непонятни.
21.1.1940г.
60. Ако имате вяра,  НБ , София
Религиите са системи, училища, през които човек минава, за да се учи.
19.5.1940г.
61. Който иде,  НБ , София
И в религиите има теории.
30.6.1940г.
62. По-блажен е!,  НБ , София
Учителите, които са внесли първоначалните учения в религиите, са били хора със знание.
30.6.1940г.
63. Първата запалка,  УС , София
Нямам нищо против религиите, но религиите са един долап, в който като влезеш, няма да те пуснат оттам, докато не дадеш и последното кодрантче. Религиите поставят добрите хора в рая, лошите – в ада.
19.10.1941г.
64. От Неговите ученици,  НБ , София
Казват всичките тия заблуждения съществуването на религиите, е погрешно схващане. Които казват, Господ е създал религиите, това е погрешно.
4.1.1942г.
65. С малкото,  УС , София
За любовта не говорете, понеже претърпях голяма криза.“ Често и в религиите хората страдат от неразбраната любов, всякога казват: „Не говорете за любовта, за Бога не говорете, понеже много сме пострадали за Бога.“ Те, не че са страдали за Него, но искат да вземат пари в заем и казват: „Вярвай в Бога.“ Онзи не му плаща парите: „Вярвай в Господа, вярвай в туй, вярвай в онова... вярвай... вярвай...“, и остава човекът на понеделник.
18.1.1942г.
66. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
На съвременното човечество, миналите религии, науката са давали нещо доста хубаво, доста са допринесли, но понеже, човечеството прогресира, а пък религиите, които са се образували като едно възпитателно средство, и научните школи мислят, че не трябва повече, мислят каквото са научили в старо време, е достатъчно.
1.4.1942г.
67. Живот и музика, ООК , София
В древността са учили религиите без музика, затова нямали никакъв успех.
3.5.1942г.
68. Иде в света,  НБ , София
Та казвам: Религиозните хора по какво се отличават? По какво се отличават християните? По какво се отличават будистите? Всички вярващи по какво се отличават? Религиите на миналото са били основани на твърдостта, на милосърдието и на справедливостта.
30.9.1942г.
69. Ден на почивка и ден на радост, ООК , София
В спиритизма има толкова илюзии, толкова заблуждения, в религиите има толкова заблуждения, но заблужденията според мене са препятствия.
27.12.1942г.
70. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
В религиите, когато представят Бога, представят Го такъв, какъвто не е.
31.1.1943г.
71. Любов без закон,  УС , София
Религиите на миналото са били религии на месоядство.
12.11.1944г.
72. Като малките деца, ИБ , ПС , София
Религиите нека живеят за себе си.
72.2 Като децата ( втори вариант )
Коя религия е права - оставете тия работи! Религиите нека живеят за себе си.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.