Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


4.4.1920г.
1. Зачудиха се,  НБ , София
Развитието на расите, както и на отделните индивиди, се заключава в необикновените процеси.
22.11.1925г.
2. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Расите представляват състояния на материята.
24.3.1926г.
3. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Чрез кръстосване на расите могат да се създадат сини или черни очи.
Сега ще ви дам друга тема, малко философска: „Произход на расите и на цветовете в тях“. Значи ще пишете върху въпроса кога, как и при какви условия са се появили расите.
20.3.1927г.
4. Двете страни,  МОК , София
4.2 Двете страни ( втори вариант )
Да ви не спъва, че са четири расите.
18.3.1928г.
5. Помаза ме,  НБ , София
Велика работа предстои на съвременното човечество! Всички хора трябва да се заемат с изучаване еволюцията на човечеството, развитието на народите, развитието на расите, но не повърхностно, а в тяхната дълбочина.
26.5.1929г.
6. Другата събота,  НБ , София
Който не знае това, той гледа на расите като на нещо минало, което днес няма никакво значение.
11.7.1930г.
7. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
Ако спрете вниманието си върху произхода на расите, можете да дадете две мнения: материалистическо, според което външните условия са създали различните раси; идеалистическо, според което създаването на различните раси се дължи на съзнателната работа на разумни същества. Различие съществува не само между расите, но и между хората от различните професии.
7.2 Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека ( втори вариант )
Ако вие разгледате материалистически, критически въпроса, можем да вземем предвид външните условия, c които различаваш расите.
8.7.1932г.
8. Разумният свят,  МОК , София
Сега започва още една борба – между расите. Все ще се повдигне една от расите, но тя трябва да бъде най-разумна от всички.
8.2 Разумният свят ( втори вариант )
Сега почва една борба между расите.
4.9.1932г.
9. Ценни мисли,  НБ , София
Като гледаме цялата човешка природа виждаме, че индивидът умира, обществата умират народите умират и расите умират, всичко туй изчезва.
8.12.1933г.
10. Същественото в живота,  МОК , София
При прекръстосването на расите или на нисшите и висшите чувства, на нисшите и висшите способности, на инстинктите, мнозина от вас са се обърквали.
7.3.1934г.
11. Даване – вземане. Скъпоценният камък, ООК , София
Давам ви една скица, някои черти, които определят расите.
14.10.1934г.
12. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Те имат взаимни отношения и най-първо трябва да се намерят отношенията между расите. Расите не се родиха произволно в света.
4.5.1941г.
13. В Него бе животът,  НБ , София
Вие изучавали ли сте произхода на расите? Черната раса защо е черна? Изучавали ли сте как се е образувала жълтата раса, червената раса как се е образувала – не само произхода? Черният цвят, той е един потенциал.
29.10.1944г.
14. Слабият и силният, ИБ , ПС , София
Има едно смешение на расите.
14.2 Слабият и силният ( втори вариант )
Има смесване на расите.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.